Havěť wuaudit.exe Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

susperian
Level 1
Level 1
Příspěvky: 58
Registrován: říjen 07
Pohlaví: Nespecifikováno

Havěť wuaudit.exe

Příspěvekod susperian » 29 čer 2013 23:29

Zdravím lidi. Prosím vás nedopatřením se mi do kompu dostal trojský kůň wuaudit.exe. Děje se to, že zhruba co 5 minut mi vyskočí hláška na Comodo firewall, že zablokoval právě soubor wuaudit.exe. Fajn, ale ikdyž ho zablokuje vytvoří se složka v users/kokos/local/temp/iswizard a do ni se pořád přidávají nějaké viry. Pokaždé co firewall vyskočí, že zablokoval wuaudit, tak se tam přidávájí další soubory. Složka se pořád zvětšuje a zvětšuje. Ikdyž ji vymažu udělá se pak znova. Prosím o pomoc. Tady je výpis z logu:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 23:28:36, on 29.6.2013
Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Unable to get Internet Explorer version!
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
C:\Program Files (x86)\PC Off\PCOff.exe
C:\Program Files (x86)\Razer\Diamondback 3G\razerhid.exe
C:\Program Files (x86)\Hard Drive Inspector\HDInspector.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\brs.exe
C:\Program Files (x86)\Razer\Diamondback 3G\razerofa.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WebTransBHO Class - {2DB66063-BB98-466A-AA0D-3E7ACF5ED853} - C:\ProgramData\LangSoft\WebIE.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: Pomocná služba pro přihlášení k účtu Microsoft - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: WebTranslator - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - C:\ProgramData\LangSoft\WebIE.dll
O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll" (file missing)
O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Diamondback] C:\Program Files (x86)\Razer\Diamondback 3G\razerhid.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
O4 - HKLM\..\Run: [HDInspector.exe] C:\Program Files (x86)\Hard Drive Inspector\HDInspector.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BDRegion] C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [tsiVideo] C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe C:\Users\Kokos\AppData\Local\Temp\\tsiVi132.dll,start
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: PC Off.lnk = C:\Program Files (x86)\PC Off\PCOff.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: WebTran - {7E6A20FB-153F-402c-A84B-1A64E1955D3D} - C:\ProgramData\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - (no file)
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748449} - C:\ProgramData\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Nastavit překladač - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748449} - C:\ProgramData\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748450} - C:\ProgramData\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Slovník - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748450} - C:\ProgramData\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748451} - C:\ProgramData\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Přeložit &označený text - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748451} - C:\ProgramData\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748452} - C:\ProgramData\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Přeložit &stránku - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748452} - C:\ProgramData\LangSoft\WebIE.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\guard32.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Futuremark SystemInfo Service - Futuremark Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Futuremark Shared\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: HDD Information Service (HDDSvc) - AltrixSoft (http://www.altrixsoft.com/) - C:\Windows\SysWOW64\HDDSvc.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: TunngleService - Tunngle.net GmbH - C:\Program Files (x86)\Tunngle\TnglCtrl.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12440 bytes


susperian

Reklama
susperian
Level 1
Level 1
Příspěvky: 58
Registrován: říjen 07
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Havěť wuaudit.exe

Příspěvekod susperian » 30 čer 2013 09:42

Tak jsem projel komp programem anti malware a dal jsem kompletní kontrolu, protože u bleskové mi to nic nenašlo a poté mi to nějaký bordel našlo. Vše jsem vymazal a vše se zatím zdá být v pořádku. Ale potom mi po nějakém čase vyskočila hláška windows defender, že zablokoval nějaké soubory open candy, zase v users/kokos/roming atd. Dal jsem vymazat, ale když se tam podívám pořád tam složka open candy je. Ale když jsem ji dal zkontrolovat, hlásí avast, že se nejedná o hrozbu. Tak nevím jestli nemám tu složku celou vymazat. Uvnitř jsou tři složky a v nich tyto soubory: IE9-Windows7-x64-csy.exe,OCBrowserHelper_1.0.2.72.dll,GoogleToolbar_p1v1.exe,GoogleToolbar_Installer_v03.exe,2469.ico,pcspeedup.exe,1193.ico. Prosím o radu jestli je mám vymazat.
Jinak tady je dnešní log po použití Anti Malware a vymazání nějaké havěti, ale už přesně nevím jestli ten první log není taky už po použití Anti Malware a nebo před.Díky moc
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 9:41:32, on 30.6.2013
Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Unable to get Internet Explorer version!
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
C:\Program Files (x86)\PC Off\PCOff.exe
C:\Program Files (x86)\Razer\Diamondback 3G\razerhid.exe
C:\Program Files (x86)\Hard Drive Inspector\HDInspector.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\brs.exe
C:\Program Files (x86)\Razer\Diamondback 3G\razerofa.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.bing.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bing.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: YTD Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YTD Toolbar\IE\7.2\ytdToolbarIE.dll
R3 - URLSearchHook: (no name) - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - (no file)
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: Pomocná služba pro přihlášení k účtu Microsoft - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: YTD Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YTD Toolbar\IE\7.2\ytdToolbarIE.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - (no file)
O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll" (file missing)
O3 - Toolbar: YTD Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YTD Toolbar\IE\7.2\ytdToolbarIE.dll
O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Diamondback] C:\Program Files (x86)\Razer\Diamondback 3G\razerhid.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
O4 - HKLM\..\Run: [HDInspector.exe] C:\Program Files (x86)\Hard Drive Inspector\HDInspector.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BDRegion] C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\VistaCodecPack\QT\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: PC Off.lnk = C:\Program Files (x86)\PC Off\PCOff.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: (no name) - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - (no file)
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\guard32.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Futuremark SystemInfo Service - Futuremark Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Futuremark Shared\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: HDD Information Service (HDDSvc) - AltrixSoft (http://www.altrixsoft.com/) - C:\Windows\SysWOW64\HDDSvc.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: TunngleService - Tunngle.net GmbH - C:\Program Files (x86)\Tunngle\TnglCtrl.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12167 bytes
susperian

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 37530
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Havěť wuaudit.exe

Příspěvekod jaro3 » 30 čer 2013 09:50

Nedal si log z MbAM , co to našlo..

Zavři ostatní aplikace a prohlížeče, odpoj se od netu a fixni v HJT:
Návod

Kód: Vybrat vše

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: YTD Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YTD Toolbar\IE\7.2\ytdToolbarIE.dll
R3 - URLSearchHook: (no name) - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - (no file)
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: YTD Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YTD Toolbar\IE\7.2\ytdToolbarIE.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - (no file)
O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll" (file missing)
O3 - Toolbar: YTD Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YTD Toolbar\IE\7.2\ytdToolbarIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\VistaCodecPack\QT\QTTask.exe" -atboottime
O9 - Extra button: (no name) - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - (no file)

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.


Stáhni si TFC
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner

Ulož si ho na svojí plochu
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Prohledat“
Po skenu se objeví log ( jinak je uložen systémovem disku jako AdwCleaner[R?].txt), jeho obsah sem celý vlož.


Stáhni si RogueKiller
32bit.:
http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/RogueKiller.exe
64bit.:
http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller ... lerX64.exe
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- počkej až skončí Prescan -vyhledávání škodlivých procesů.
- Zkontroluj , zda máš zaškrtnuto:
Kontrola MBR
Kontrola Faked
Antirootkit

-Potom klikni na „Prohledat“.
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Zpráva“celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.


Stáhni si TDSSKiller
Na svojí plochu.Ujisti se , že máš zavřeny všechny ostatní aplikace a prohlížeče. Rozbal soubor a spusť TDSSKiller.exe. Restartuj PC . Log z TDSSKilleru najdeš zde:
C:\TDSSKiller. 2.8.16.0_(datum)_log.txt , vlož sem prosím celý obsah logu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

susperian
Level 1
Level 1
Příspěvky: 58
Registrován: říjen 07
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Havěť wuaudit.exe

Příspěvekod susperian » 30 čer 2013 10:47

Díky moc tak vše jsem udělal. Akorát při tom fixování mi pořád zůstávaly dva řádky a to R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer a\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = ikdyž jsem je znova fixnul a pak zase dal scan pořád tam zůstávají. Tak snad to není vir a má to tak být :-) A ještě tedy všechny programy co jste mi poradil mi něco našly a chtěli ať program použiji ke smazání, ale já jsem nic nemazal jen jsem to prostě projel a hodil ty logy. Neveděl jsem jestli je mám i použít, nebo jen zkontrolovat
Tady jsou logy:
AdwCleaner:
# AdwCleaner v2.303 - Log vytvooen 30/06/2013 v 10:31:28
# Aktualizováno 08/06/2013 Xplode
# Operaení systém : Windows 7 Ultimate (64 bits)
# Uživatel : Kokos - KOKOS-PC
# Spuštin systém : Normální
# Spuštino z : C:\Users\Kokos\Desktop\adwcleaner.exe
# Volba [Prohledat]


***** [Služby] *****

Nalezeno : Application Updater

***** [Soubory / Složky] *****

Složka Nalezeno : C:\Program Files (x86)\Application Updater
Složka Nalezeno : C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\TB
Složka Nalezeno : C:\Program Files (x86)\Common Files\spigot
Složka Nalezeno : C:\ProgramData\InstallMate
Složka Nalezeno : C:\Users\Kokos\AppData\LocalLow\Search Settings
Složka Nalezeno : C:\Users\Kokos\AppData\Roaming\OpenCandy
Soubor Nalezeno : C:\user.js

***** [Registry] *****

Hodnota Nalezeno : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
Hodnota Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]
Hodnota Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]
Klíe Nalezeno : HKCU\Software\AppDataLow\Software\MyAshampoo\toolbar
Klíe Nalezeno : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Search Settings
Klíe Nalezeno : HKCU\Software\Conduit
Klíe Nalezeno : HKCU\Software\DataMngr
Klíe Nalezeno : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{F3FEE66E-E034-436A-86E4-9690573BEE8A}
Klíe Nalezeno : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9D717F81-9148-4F12-8568-69135F087DB0}
Klíe Nalezeno : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F3FEE66E-E034-436A-86E4-9690573BEE8A}
Klíe Nalezeno : HKCU\Software\Search Settings
Klíe Nalezeno : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
Klíe Nalezeno : HKLM\Software\Application Updater
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{960DF771-CFCB-4E53-A5B5-6EF2BBE6E706}
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{EA28B360-05E0-4F93-8150-02891F1D8D3C}
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE
Klíe Nalezeno : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\90C64EA18BA25EE488BF80DCF07F2FFD
Klíe Nalezeno : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\90C64EA18BA25EE488BF80DCF07F2FFD
Klíe Nalezeno : HKLM\Software\Conduit
Klíe Nalezeno : HKLM\Software\Funmoods
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apntoolbarinstaller_RASAPI32
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apntoolbarinstaller_RASMANCS
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASAPI32
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASMANCS
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASAPI32
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASMANCS
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASAPI32
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASMANCS
Klíe Nalezeno : HKLM\Software\Search Settings
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
Klíe Nalezeno : HKLM\SOFTWARE\DataMngr
Klíe Nalezeno : HKU\S-1-5-21-2884683496-2129247246-3655094450-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}

***** [Internetové prohlížeee] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

[OK] Registry jsou eisté.

-\\ Mozilla Firefox v21.0 (cs)

Soubor : C:\Users\Kokos\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\evju3e3e.default\prefs.js

Nalezeno : user_pref("browser.search.defaultthis.engineName", "MyAshampoo Customized Web Search");
Nalezeno : user_pref("browser.search.defaulturl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2475029&Sea[...]
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.aflt", "ddrnw");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.dfltLng", "");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.dfltSrch", true);
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.dnsErr", true);
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.excTlbr", false);
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.hmpg", true);
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.hmpgUrl", "hxxp://start.funmoods.com/?f=1&a=ddrnw");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.id", "5c0bc9d40000000000000011b107a302");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.instlDay", "15438");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.instlRef", "");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.newTab", true);
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.newTabUrl", "hxxp://start.funmoods.com/?f=2&a=ddrnw");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.prdct", "funmoods");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.prtnrId", "funmoods");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.smplGrp", "none");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.srchPrvdr", "Search");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.tlbrId", "base");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.tlbrSrchUrl", "hxxp://start.funmoods.com/results.php?f=3&a=ddrnw&q=[...]
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.vrsn", "1.5.11.16");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.vrsnTs", "1.5.11.1610:22:26");
Nalezeno : user_pref("extensions.funmoods_i.vrsni", "1.5.11.16");

-\\ Google Chrome v27.0.1453.116

Soubor : C:\Users\Kokos\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] Soubor je eistý.

-\\ Opera v12.15.1748.0

Soubor : C:\Users\Kokos\AppData\Roaming\Opera\Opera\operaprefs.ini

[OK] Soubor je eistý.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [14577 octets] - [29/06/2013 20:26:41]
AdwCleaner[R2].txt - [6481 octets] - [30/06/2013 10:29:32]
AdwCleaner[R3].txt - [6541 octets] - [30/06/2013 10:30:15]
AdwCleaner[R4].txt - [6418 octets] - [30/06/2013 10:31:28]
AdwCleaner[S1].txt - [8198 octets] - [29/06/2013 20:27:17]

########## EOF - C:\AdwCleaner[R4].txt - [6538 octets] ##########
RKreport[0]_S_06302013_103523.txt:
RogueKiller V8.6.1 _x64_ [Jun 29 2013] by Tigzy
mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
Podpora : hxxp://www.adlice.com/forum/
Webové stránky : hxxp://www.adlice.com/softwares/roguekiller/
: http://tigzyrk.blogspot.com/

Operační systém : Windows 7 (6.1.7600 ) 64 bits version
Spuštěno v : Normální režim
Uživatel : Kokos [Práva správce]
Mód : Kontrola -- Datum : 06/30/2013 10:35:23
| ARK || FAK || MBR |

¤¤¤ Škodlivé procesy: : 0 ¤¤¤

¤¤¤ ¤¤¤ Záznamy Registrů: : 6 ¤¤¤
[HJ POL] HKLM\[...]\System : ConsentPromptBehaviorAdmin (0) -> NALEZENO
[HJ POL] HKLM\[...]\System : EnableLUA (0) -> NALEZENO
[HJ POL] HKLM\[...]\Wow6432Node\[...]\System : ConsentPromptBehaviorAdmin (0) -> NALEZENO
[HJ POL] HKLM\[...]\Wow6432Node\[...]\System : EnableLUA (0) -> NALEZENO
[HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> NALEZENO
[HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> NALEZENO

¤¤¤ naplánované úlohy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ spuštění položky : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Webové prohlížeče : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Zvláštní soubory / Složky: ¤¤¤

¤¤¤ Ovladač : [NENAHRÁNO 0x0] ¤¤¤

¤¤¤ Externí včelstvo: ¤¤¤

¤¤¤ Nákaza : ¤¤¤

¤¤¤ Soubor HOSTS: ¤¤¤
--> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
¤¤¤ Kontrola MBR: ¤¤¤

+++++ PhysicalDrive0: WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device +++++
--- User ---
[MBR] 2af39e7b27cdf40f40a32edfaf7a8125
[BSP] d6fc7c1548ae7946b418dc339ec58755 : Windows 7/8 MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 Mo
1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 199899 Mo
2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 409600000 | Size: 753867 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!

Dokončeno : << RKreport[0]_S_06302013_103523.txt >>
susperian

susperian
Level 1
Level 1
Příspěvky: 58
Registrován: říjen 07
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Havěť wuaudit.exe

Příspěvekod susperian » 30 čer 2013 10:51

A poslední log:

10:37:54.0632 4516 TDSS rootkit removing tool 2.8.16.0 Feb 11 2013 18:50:42
10:37:54.0804 4516 ============================================================
10:37:54.0804 4516 Current date / time: 2013/06/30 10:37:54.0804
10:37:54.0804 4516 SystemInfo:
10:37:54.0804 4516
10:37:54.0804 4516 OS Version: 6.1.7600 ServicePack: 0.0
10:37:54.0804 4516 Product type: Workstation
10:37:54.0804 4516 ComputerName: KOKOS-PC
10:37:54.0804 4516 UserName: Kokos
10:37:54.0804 4516 Windows directory: C:\Windows
10:37:54.0804 4516 System windows directory: C:\Windows
10:37:54.0804 4516 Running under WOW64
10:37:54.0804 4516 Processor architecture: Intel x64
10:37:54.0804 4516 Number of processors: 4
10:37:54.0804 4516 Page size: 0x1000
10:37:54.0804 4516 Boot type: Normal boot
10:37:54.0804 4516 ============================================================
10:37:56.0005 4516 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0xE8E0DB6000 (931.51 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x1F8B1, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xF0, Type 'K0', Flags 0x00000040
10:37:56.0005 4516 ============================================================
10:37:56.0005 4516 \Device\Harddisk0\DR0:
10:37:56.0005 4516 MBR partitions:
10:37:56.0005 4516 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x800, BlocksNum 0x32000
10:37:56.0005 4516 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x32800, BlocksNum 0x1866D800
10:37:56.0005 4516 \Device\Harddisk0\DR0\Partition3: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x186A0000, BlocksNum 0x5C065800
10:37:56.0005 4516 ============================================================
10:37:56.0036 4516 C: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition2
10:37:56.0114 4516 D: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition3
10:37:56.0114 4516 ============================================================
10:37:56.0114 4516 Initialize success
10:37:56.0114 4516 ============================================================
10:38:07.0627 3480 ============================================================
10:38:07.0627 3480 Scan started
10:38:07.0627 3480 Mode: Manual;
10:38:07.0627 3480 ============================================================
10:38:08.0407 3480 ================ Scan system memory ========================
10:38:08.0407 3480 System memory - ok
10:38:08.0407 3480 ================ Scan services =============================
10:38:08.0532 3480 [ 1B00662092F9F9568B995902F0CC40D5 ] 1394ohci C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys
10:38:08.0548 3480 1394ohci - ok
10:38:08.0563 3480 [ 6F11E88748CDEFD2F76AA215F97DDFE5 ] ACPI C:\Windows\system32\DRIVERS\ACPI.sys
10:38:08.0563 3480 ACPI - ok
10:38:08.0579 3480 [ 63B05A0420CE4BF0E4AF6DCC7CADA254 ] AcpiPmi C:\Windows\system32\DRIVERS\acpipmi.sys
10:38:08.0579 3480 AcpiPmi - ok
10:38:08.0672 3480 [ 9915504F602D277EE47FD843A677FD15 ] AdobeFlashPlayerUpdateSvc C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
10:38:08.0672 3480 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok
10:38:08.0704 3480 [ 2F6B34B83843F0C5118B63AC634F5BF4 ] adp94xx C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
10:38:08.0719 3480 adp94xx - ok
10:38:08.0719 3480 [ 597F78224EE9224EA1A13D6350CED962 ] adpahci C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys
10:38:08.0719 3480 adpahci - ok
10:38:08.0735 3480 [ E109549C90F62FB570B9540C4B148E54 ] adpu320 C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys
10:38:08.0735 3480 adpu320 - ok
10:38:08.0766 3480 [ 4B78B431F225FD8624C5655CB1DE7B61 ] AeLookupSvc C:\Windows\System32\aelupsvc.dll
10:38:08.0766 3480 AeLookupSvc - ok
10:38:08.0797 3480 [ DB9D6C6B2CD95A9CA414D045B627422E ] AFD C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
10:38:08.0813 3480 AFD - ok
10:38:08.0813 3480 [ 608C14DBA7299D8CB6ED035A68A15799 ] agp440 C:\Windows\system32\DRIVERS\agp440.sys
10:38:08.0813 3480 agp440 - ok
10:38:08.0922 3480 [ 3290D6946B5E30E70414990574883DDB ] ALG C:\Windows\System32\alg.exe
10:38:08.0922 3480 ALG - ok
10:38:08.0953 3480 [ 5812713A477A3AD7363C7438CA2EE038 ] aliide C:\Windows\system32\DRIVERS\aliide.sys
10:38:08.0953 3480 aliide - ok
10:38:09.0172 3480 ALSysIO - ok
10:38:09.0187 3480 [ 1FF8B4431C353CE385C875F194924C0C ] amdide C:\Windows\system32\DRIVERS\amdide.sys
10:38:09.0187 3480 amdide - ok
10:38:09.0187 3480 [ 7024F087CFF1833A806193EF9D22CDA9 ] AmdK8 C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys
10:38:09.0187 3480 AmdK8 - ok
10:38:09.0203 3480 [ 1E56388B3FE0D031C44144EB8C4D6217 ] AmdPPM C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
10:38:09.0203 3480 AmdPPM - ok
10:38:09.0234 3480 [ 7A4B413614C055935567CF88A9734D38 ] amdsata C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsata.sys
10:38:09.0234 3480 amdsata - ok
10:38:09.0250 3480 [ F67F933E79241ED32FF46A4F29B5120B ] amdsbs C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
10:38:09.0250 3480 amdsbs - ok
10:38:09.0265 3480 [ B4AD0CACBAB298671DD6F6EF7E20679D ] amdxata C:\Windows\system32\DRIVERS\amdxata.sys
10:38:09.0265 3480 amdxata - ok
10:38:09.0281 3480 [ 42FD751B27FA0E9C69BB39F39E409594 ] AppID C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
10:38:09.0281 3480 AppID - ok
10:38:09.0297 3480 [ 0BC381A15355A3982216F7172F545DE1 ] AppIDSvc C:\Windows\System32\appidsvc.dll
10:38:09.0297 3480 AppIDSvc - ok
10:38:09.0297 3480 [ D065BE66822847B7F127D1F90158376E ] Appinfo C:\Windows\System32\appinfo.dll
10:38:09.0312 3480 Appinfo - ok
10:38:09.0375 3480 [ 3ACCECA5285F0071E51D61946D465BF2 ] Application Updater C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe
10:38:09.0390 3480 Application Updater - ok
10:38:09.0421 3480 [ 4ABA3E75A76195A3E38ED2766C962899 ] AppMgmt C:\Windows\System32\appmgmts.dll
10:38:09.0421 3480 AppMgmt - ok
10:38:09.0421 3480 [ C484F8CEB1717C540242531DB7845C4E ] arc C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys
10:38:09.0437 3480 arc - ok
10:38:09.0437 3480 [ 019AF6924AEFE7839F61C830227FE79C ] arcsas C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys
10:38:09.0437 3480 arcsas - ok
10:38:09.0484 3480 [ 9217D874131AE6FF8F642F124F00A555 ] aspnet_state C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe
10:38:09.0515 3480 aspnet_state - ok
10:38:09.0593 3480 [ 0BAEFD3F648C6E7AB52990DD9565E4E2 ] aswFsBlk C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
10:38:09.0593 3480 aswFsBlk - ok
10:38:10.0045 3480 [ FA562F34ED6633C66170B09182B4C049 ] aswMonFlt C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
10:38:10.0045 3480 aswMonFlt - ok
10:38:10.0077 3480 [ 9A9565BB92EE412B77B7416DD1D32F0B ] aswRdr C:\Windows\system32\drivers\aswRdr.sys
10:38:10.0077 3480 aswRdr - ok
10:38:10.0108 3480 [ 5573AA70993A2BB81525B1C704B88763 ] aswRvrt C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys
10:38:10.0108 3480 aswRvrt - ok
10:38:10.0139 3480 [ 8C0800CDB501CFC1164B286A0478DC10 ] aswSnx C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys
10:38:10.0155 3480 aswSnx - ok
10:38:10.0201 3480 [ 3815DB16CDA62190F5C0A65118F3D714 ] aswSP C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys
10:38:10.0201 3480 aswSP - ok
10:38:10.0233 3480 [ 29DD8E458A84171202AA4979364C30C0 ] aswTdi C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys
10:38:10.0233 3480 aswTdi - ok
10:38:10.0264 3480 [ 22F521108881DC59837F6FC614E0568F ] aswVmm C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys
10:38:10.0264 3480 aswVmm - ok
10:38:10.0279 3480 [ 769765CE2CC62867468CEA93969B2242 ] AsyncMac C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
10:38:10.0279 3480 AsyncMac - ok
10:38:10.0295 3480 [ 02062C0B390B7729EDC9E69C680A6F3C ] atapi C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys
10:38:10.0295 3480 atapi - ok
10:38:10.0311 3480 [ 07721A77180EDD4D39CCB865BF63C7FD ] AudioEndpointBuilder C:\Windows\System32\Audiosrv.dll
10:38:10.0326 3480 AudioEndpointBuilder - ok
10:38:10.0342 3480 [ 07721A77180EDD4D39CCB865BF63C7FD ] AudioSrv C:\Windows\System32\Audiosrv.dll
10:38:10.0342 3480 AudioSrv - ok
10:38:10.0420 3480 [ 28D6701C710AD7BA3CB95E75F8F1A9AA ] avast! Antivirus C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
10:38:10.0420 3480 avast! Antivirus - ok
10:38:10.0435 3480 [ B20B5FA5CA050E9926E4D1DB81501B32 ] AxInstSV C:\Windows\System32\AxInstSV.dll
10:38:10.0435 3480 AxInstSV - ok
10:38:10.0451 3480 [ 3E5B191307609F7514148C6832BB0842 ] b06bdrv C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbda.sys
10:38:10.0451 3480 b06bdrv - ok
10:38:10.0498 3480 [ B5ACE6968304A3900EEB1EBFD9622DF2 ] b57nd60a C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60a.sys
10:38:10.0498 3480 b57nd60a - ok
10:38:10.0560 3480 [ F48FEB7DA35821DA15E0B006DCB9A169 ] BBSvc C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BBSvc.exe
10:38:10.0560 3480 BBSvc - ok
10:38:10.0576 3480 [ 8E16F7A85441986FD2B9CE6C879524E4 ] BBUpdate C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\SeaPort.exe
10:38:10.0576 3480 BBUpdate - ok
10:38:10.0576 3480 [ FDE360167101B4E45A96F939F388AEB0 ] BDESVC C:\Windows\System32\bdesvc.dll
10:38:10.0591 3480 BDESVC - ok
10:38:10.0591 3480 [ 16A47CE2DECC9B099349A5F840654746 ] Beep C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
10:38:10.0591 3480 Beep - ok
10:38:10.0607 3480 [ 4992C609A6315671463E30F6512BC022 ] BFE C:\Windows\System32\bfe.dll
10:38:10.0623 3480 BFE - ok
10:38:10.0654 3480 [ 7F0C323FE3DA28AA4AA1BDA3F575707F ] BITS C:\Windows\System32\qmgr.dll
10:38:10.0654 3480 BITS - ok
10:38:10.0685 3480 [ 61583EE3C3A17003C4ACD0475646B4D3 ] blbdrive C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
10:38:10.0685 3480 blbdrive - ok
10:38:10.0701 3480 [ 19D20159708E152267E53B66677A4995 ] bowser C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
10:38:10.0701 3480 bowser - ok
10:38:10.0716 3480 [ F09EEE9EDC320B5E1501F749FDE686C8 ] BrFiltLo C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys
10:38:10.0716 3480 BrFiltLo - ok
10:38:10.0732 3480 [ B114D3098E9BDB8BEA8B053685831BE6 ] BrFiltUp C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys
10:38:10.0732 3480 BrFiltUp - ok
10:38:10.0747 3480 [ 6B054C67AAA87843504E8E3C09102009 ] Browser C:\Windows\System32\browser.dll
10:38:10.0763 3480 Browser - ok
10:38:10.0763 3480 [ 43BEA8D483BF1870F018E2D02E06A5BD ] Brserid C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
10:38:10.0763 3480 Brserid - ok
10:38:10.0779 3480 [ A6ECA2151B08A09CACECA35C07F05B42 ] BrSerWdm C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
10:38:10.0779 3480 BrSerWdm - ok
10:38:10.0779 3480 [ B79968002C277E869CF38BD22CD61524 ] BrUsbMdm C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
10:38:10.0779 3480 BrUsbMdm - ok
10:38:10.0779 3480 [ A87528880231C54E75EA7A44943B38BF ] BrUsbSer C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
10:38:10.0779 3480 BrUsbSer - ok
10:38:10.0810 3480 [ CF98190A94F62E405C8CB255018B2315 ] BthEnum C:\Windows\system32\DRIVERS\BthEnum.sys
10:38:10.0810 3480 BthEnum - ok
10:38:10.0825 3480 [ 9DA669F11D1F894AB4EB69BF546A42E8 ] BTHMODEM C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
10:38:10.0825 3480 BTHMODEM - ok
10:38:10.0841 3480 [ 02DD601B708DD0667E1331FA8518E9FF ] BthPan C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys
10:38:10.0841 3480 BthPan - ok
10:38:10.0888 3480 [ A51FA9D0E85D5ADABEF72E67F386309C ] BTHPORT C:\Windows\system32\Drivers\BTHport.sys
10:38:10.0888 3480 BTHPORT - ok
10:38:10.0903 3480 [ 95F9C2976059462CBBF227F7AAB10DE9 ] bthserv C:\Windows\system32\bthserv.dll
10:38:10.0903 3480 bthserv - ok
10:38:10.0935 3480 [ F740B9A16B2C06700F2130E19986BF3B ] BTHUSB C:\Windows\system32\Drivers\BTHUSB.sys
10:38:10.0935 3480 BTHUSB - ok
10:38:10.0950 3480 [ B8BD2BB284668C84865658C77574381A ] cdfs C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
10:38:10.0950 3480 cdfs - ok
10:38:10.0981 3480 [ 83D2D75E1EFB81B3450C18131443F7DB ] cdrom C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys
10:38:10.0981 3480 cdrom - ok
10:38:10.0997 3480 [ 312E2F82AF11E79906898AC3E3D58A1F ] CertPropSvc C:\Windows\System32\certprop.dll
10:38:10.0997 3480 CertPropSvc - ok
10:38:11.0028 3480 [ C8B5858AEBB4782AE16533297EF1F9BE ] cglptnt C:\totalcmd\cglptnt.sys
10:38:11.0028 3480 cglptnt - ok
10:38:11.0028 3480 [ D7CD5C4E1B71FA62050515314CFB52CF ] circlass C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys
10:38:11.0044 3480 circlass - ok
10:38:11.0059 3480 [ FE1EC06F2253F691FE36217C592A0206 ] CLFS C:\Windows\system32\CLFS.sys
10:38:11.0059 3480 CLFS - ok
10:38:11.0106 3480 [ D88040F816FDA31C3B466F0FA0918F29 ] clr_optimization_v2.0.50727_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
10:38:11.0106 3480 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok
10:38:11.0137 3480 [ D1CEEA2B47CB998321C579651CE3E4F8 ] clr_optimization_v2.0.50727_64 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\mscorsvw.exe
10:38:11.0137 3480 clr_optimization_v2.0.50727_64 - ok
10:38:11.0184 3480 [ C5A75EB48E2344ABDC162BDA79E16841 ] clr_optimization_v4.0.30319_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe
10:38:11.0184 3480 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok
10:38:11.0215 3480 [ C6F9AF94DCD58122A4D7E89DB6BED29D ] clr_optimization_v4.0.30319_64 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe
10:38:11.0215 3480 clr_optimization_v4.0.30319_64 - ok
10:38:11.0215 3480 [ 0840155D0BDDF1190F84A663C284BD33 ] CmBatt C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
10:38:11.0215 3480 CmBatt - ok
10:38:11.0309 3480 [ 65FB5097D9EE7E3A99E932CFA0E4B344 ] cmdAgent C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
10:38:11.0325 3480 cmdAgent - ok
10:38:11.0356 3480 [ 919ACCC22ABDC1C3CA68326C0E5DEAF9 ] cmdGuard C:\Windows\system32\DRIVERS\cmdguard.sys
10:38:11.0356 3480 cmdGuard - ok
10:38:11.0371 3480 [ F8FECE0F1D44C4A58778083B00EEADAC ] cmdHlp C:\Windows\system32\DRIVERS\cmdhlp.sys
10:38:11.0371 3480 cmdHlp - ok
10:38:11.0387 3480 [ E19D3F095812725D88F9001985B94EDD ] cmdide C:\Windows\system32\DRIVERS\cmdide.sys
10:38:11.0387 3480 cmdide - ok
10:38:11.0403 3480 [ CA7720B73446FDDEC5C69519C1174C98 ] CNG C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
10:38:11.0403 3480 CNG - ok
10:38:11.0418 3480 [ 102DE219C3F61415F964C88E9085AD14 ] Compbatt C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
10:38:11.0418 3480 Compbatt - ok
10:38:11.0434 3480 [ F26B3A86F6FA87CA360B879581AB4123 ] CompositeBus C:\Windows\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
10:38:11.0449 3480 CompositeBus - ok
10:38:11.0449 3480 COMSysApp - ok
10:38:11.0481 3480 [ 262969A3FAB32B9E17E63E2D17A57744 ] cpuz135 C:\Windows\system32\drivers\cpuz135_x64.sys
10:38:11.0481 3480 cpuz135 - ok
10:38:11.0496 3480 [ 1C827878A998C18847245FE1F34EE597 ] crcdisk C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
10:38:11.0496 3480 crcdisk - ok
10:38:11.0527 3480 [ BAF19B633933A9FB4883D27D66C39E9A ] CryptSvc C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
10:38:11.0527 3480 CryptSvc - ok
10:38:11.0543 3480 [ 4A6173C2279B498CD8F57CAE504564CB ] CSC C:\Windows\system32\drivers\csc.sys
10:38:11.0543 3480 CSC - ok
10:38:11.0574 3480 [ 873FBF927C06E5CEE04DEC617502F8FD ] CscService C:\Windows\System32\cscsvc.dll
10:38:11.0590 3480 CscService - ok
10:38:11.0605 3480 [ 7266972E86890E2B30C0C322E906B027 ] DcomLaunch C:\Windows\system32\rpcss.dll
10:38:11.0605 3480 DcomLaunch - ok
10:38:11.0621 3480 [ 3CEC7631A84943677AA8FA8EE5B6B43D ] defragsvc C:\Windows\System32\defragsvc.dll
10:38:11.0621 3480 defragsvc - ok
10:38:11.0652 3480 [ 9C253CE7311CA60FC11C774692A13208 ] DfsC C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
10:38:11.0652 3480 DfsC - ok
10:38:11.0668 3480 [ CE3B9562D997F69B330D181A8875960F ] Dhcp C:\Windows\system32\dhcpcore.dll
10:38:11.0683 3480 Dhcp - ok
10:38:11.0683 3480 [ 13096B05847EC78F0977F2C0F79E9AB3 ] discache C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
10:38:11.0683 3480 discache - ok
10:38:11.0730 3480 [ 9819EEE8B5EA3784EC4AF3B137A5244C ] Disk C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
10:38:11.0730 3480 Disk - ok
10:38:11.0746 3480 [ 85CF424C74A1D5EC33533E1DBFF9920A ] Dnscache C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll
10:38:11.0746 3480 Dnscache - ok
10:38:11.0761 3480 [ 14452ACDB09B70964C8C21BF80A13ACB ] dot3svc C:\Windows\System32\dot3svc.dll
10:38:11.0761 3480 dot3svc - ok
10:38:11.0777 3480 [ 8C2BA6BEA949EE6E68385F5692BAFB94 ] DPS C:\Windows\system32\dps.dll
10:38:11.0777 3480 DPS - ok
10:38:11.0793 3480 [ 9B19F34400D24DF84C858A421C205754 ] drmkaud C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
10:38:11.0793 3480 drmkaud - ok
10:38:11.0886 3480 [ 1ED08A6264C5C92099D6D1DAE5E8F530 ] DrvAgent64 C:\Windows\SysWOW64\Drivers\DrvAgent64.SYS
10:38:11.0886 3480 DrvAgent64 - ok
10:38:11.0917 3480 [ D3D64CF7B2BCEAA34A270F45A3FFFB36 ] dtsoftbus01 C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys
10:38:11.0917 3480 dtsoftbus01 - ok
10:38:11.0964 3480 [ 1633B9ABF52784A1331476397A48CBEF ] DXGKrnl C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
10:38:11.0964 3480 DXGKrnl - ok
10:38:11.0980 3480 [ E2DDA8726DA9CB5B2C4000C9018A9633 ] EapHost C:\Windows\System32\eapsvc.dll
10:38:11.0980 3480 EapHost - ok
10:38:12.0042 3480 [ DC5D737F51BE844D8C82C695EB17372F ] ebdrv C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys
10:38:12.0058 3480 ebdrv - ok
10:38:12.0073 3480 [ 156F6159457D0AA7E59B62681B56EB90 ] EFS C:\Windows\System32\lsass.exe
10:38:12.0073 3480 EFS - ok
10:38:12.0120 3480 [ 47C071994C3F649F23D9CD075AC9304A ] ehRecvr C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe
10:38:12.0136 3480 ehRecvr - ok
10:38:12.0151 3480 [ 4705E8EF9934482C5BB488CE28AFC681 ] ehSched C:\Windows\ehome\ehsched.exe
10:38:12.0151 3480 ehSched - ok
10:38:12.0183 3480 [ A05FC7ECA0966EBB70E4D17B855A853B ] ElbyCDIO C:\Windows\system32\Drivers\ElbyCDIO.sys
10:38:12.0183 3480 ElbyCDIO - ok
10:38:12.0214 3480 [ 0E5DA5369A0FCAEA12456DD852545184 ] elxstor C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys
10:38:12.0229 3480 elxstor - ok
10:38:12.0229 3480 [ 34A3C54752046E79A126E15C51DB409B ] ErrDev C:\Windows\system32\DRIVERS\errdev.sys
10:38:12.0229 3480 ErrDev - ok
10:38:12.0261 3480 [ 3663291D0D26001A2BB67678AB61D14C ] EtronHub3 C:\Windows\system32\Drivers\EtronHub3.sys
10:38:12.0261 3480 EtronHub3 - ok
10:38:12.0292 3480 [ 744420D6C062C38F7361870F010D6D4B ] EtronXHCI C:\Windows\system32\Drivers\EtronXHCI.sys
10:38:12.0292 3480 EtronXHCI - ok
10:38:12.0323 3480 [ 4166F82BE4D24938977DD1746BE9B8A0 ] EventSystem C:\Windows\system32\es.dll
10:38:12.0323 3480 EventSystem - ok
10:38:12.0323 3480 [ A510C654EC00C1E9BDD91EEB3A59823B ] exfat C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
10:38:12.0339 3480 exfat - ok
10:38:12.0339 3480 [ 0ADC83218B66A6DB380C330836F3E36D ] fastfat C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
10:38:12.0354 3480 fastfat - ok
10:38:12.0370 3480 [ D607B2F1BEE3992AA6C2C92C0A2F0855 ] Fax C:\Windows\system32\fxssvc.exe
10:38:12.0385 3480 Fax - ok
10:38:12.0401 3480 [ D765D19CD8EF61F650C384F62FAC00AB ] fdc C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
10:38:12.0401 3480 fdc - ok
10:38:12.0401 3480 [ 0438CAB2E03F4FB61455A7956026FE86 ] fdPHost C:\Windows\system32\fdPHost.dll
10:38:12.0401 3480 fdPHost - ok
10:38:12.0417 3480 [ 802496CB59A30349F9A6DD22D6947644 ] FDResPub C:\Windows\system32\fdrespub.dll
10:38:12.0432 3480 FDResPub - ok
10:38:12.0432 3480 [ 655661BE46B5F5F3FD454E2C3095B930 ] FileInfo C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
10:38:12.0432 3480 FileInfo - ok
10:38:12.0448 3480 [ 5F671AB5BC87EEA04EC38A6CD5962A47 ] Filetrace C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
10:38:12.0448 3480 Filetrace - ok
10:38:12.0448 3480 [ C172A0F53008EAEB8EA33FE10E177AF5 ] flpydisk C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
10:38:12.0463 3480 flpydisk - ok
10:38:12.0463 3480 [ F7866AF72ABBAF84B1FA5AA195378C59 ] FltMgr C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
10:38:12.0479 3480 FltMgr - ok
10:38:12.0510 3480 [ BC00505CFDA789ED3BE95D2FF38C4875 ] FontCache C:\Windows\system32\FntCache.dll
10:38:12.0526 3480 FontCache - ok
10:38:12.0541 3480 [ 8D89E3131C27FDD6932189CB785E1B7A ] FontCache3.0.0.0 C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
10:38:12.0541 3480 FontCache3.0.0.0 - ok
10:38:12.0541 3480 [ D43703496149971890703B4B1B723EAC ] FsDepends C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
10:38:12.0541 3480 FsDepends - ok
10:38:12.0573 3480 [ D3E3F93D67821A2DB2B3D9FAC2DC2064 ] Fs_Rec C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
10:38:12.0573 3480 Fs_Rec - ok
10:38:12.0651 3480 [ BD8B74DA98783BCDB410461E65868A60 ] Futuremark SystemInfo Service C:\Program Files (x86)\Common Files\Futuremark Shared\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe
10:38:12.0651 3480 Futuremark SystemInfo Service - ok
10:38:12.0697 3480 [ AE87BA80D0EC3B57126ED2CDC15B24ED ] fvevol C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
10:38:12.0697 3480 fvevol - ok
10:38:12.0713 3480 [ 8C778D335C9D272CFD3298AB02ABE3B6 ] gagp30kx C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys
10:38:12.0713 3480 gagp30kx - ok
10:38:12.0713 3480 gdrv - ok
10:38:12.0744 3480 [ FE5AB4525BC2EC68B9119A6E5D40128B ] gpsvc C:\Windows\System32\gpsvc.dll
10:38:12.0760 3480 gpsvc - ok
susperian

susperian
Level 1
Level 1
Příspěvky: 58
Registrován: říjen 07
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Havěť wuaudit.exe

Příspěvekod susperian » 30 čer 2013 10:52

10:38:12.0838 3480 [ 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF ] gupdate C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
10:38:12.0838 3480 gupdate - ok
10:38:12.0853 3480 [ 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF ] gupdatem C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
10:38:12.0853 3480 gupdatem - ok
10:38:12.0869 3480 [ F2523EF6460FC42405B12248338AB2F0 ] hcw85cir C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
10:38:12.0869 3480 hcw85cir - ok
10:38:12.0900 3480 [ 6410F6F415B2A5A9037224C41DA8BF12 ] HdAudAddService C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
10:38:12.0900 3480 HdAudAddService - ok
10:38:12.0916 3480 [ 0A49913402747A0B67DE940FB42CBDBB ] HDAudBus C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
10:38:12.0916 3480 HDAudBus - ok
10:38:12.0947 3480 [ 77237D15597F3E4A438302E0BBE246A0 ] HDDSvc C:\Windows\SysWOW64\HDDSvc.exe
10:38:12.0947 3480 HDDSvc - ok
10:38:12.0963 3480 [ 78E86380454A7B10A5EB255DC44A355F ] HidBatt C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys
10:38:12.0963 3480 HidBatt - ok
10:38:12.0978 3480 [ 7FD2A313F7AFE5C4DAB14798C48DD104 ] HidBth C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys
10:38:12.0978 3480 HidBth - ok
10:38:12.0978 3480 [ 0A77D29F311B88CFAE3B13F9C1A73825 ] HidIr C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys
10:38:12.0978 3480 HidIr - ok
10:38:12.0994 3480 [ BD9EB3958F213F96B97B1D897DEE006D ] hidserv C:\Windows\system32\hidserv.dll
10:38:12.0994 3480 hidserv - ok
10:38:13.0025 3480 [ B3BF6B5B50006DEF50B66306D99FCF6F ] HidUsb C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
10:38:13.0025 3480 HidUsb - ok
10:38:13.0041 3480 [ EFA58EDE58DD74388FFD04CB32681518 ] hkmsvc C:\Windows\system32\kmsvc.dll
10:38:13.0041 3480 hkmsvc - ok
10:38:13.0056 3480 [ 046B2673767CA626E2CFB7FDF735E9E8 ] HomeGroupListener C:\Windows\system32\ListSvc.dll
10:38:13.0056 3480 HomeGroupListener - ok
10:38:13.0072 3480 [ 06A7422224D9865A5613710A089987DF ] HomeGroupProvider C:\Windows\system32\provsvc.dll
10:38:13.0087 3480 HomeGroupProvider - ok
10:38:13.0103 3480 [ 0886D440058F203EBA0E1825E4355914 ] HpSAMD C:\Windows\system32\DRIVERS\HpSAMD.sys
10:38:13.0103 3480 HpSAMD - ok
10:38:13.0134 3480 [ CEE049CAC4EFA7F4E1E4AD014414A5D4 ] HTTP C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
10:38:13.0134 3480 HTTP - ok
10:38:13.0150 3480 [ F17766A19145F111856378DF337A5D79 ] hwpolicy C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
10:38:13.0150 3480 hwpolicy - ok
10:38:13.0165 3480 [ FA55C73D4AFFA7EE23AC4BE53B4592D3 ] i8042prt C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
10:38:13.0165 3480 i8042prt - ok
10:38:13.0197 3480 [ D83EFB6FD45DF9D55E9A1AFC63640D50 ] iaStorV C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorV.sys
10:38:13.0197 3480 iaStorV - ok
10:38:13.0228 3480 [ 2F2BE70D3E02B6FA877921AB9516D43C ] idsvc C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe
10:38:13.0243 3480 idsvc - ok
10:38:13.0259 3480 [ 5C18831C61933628F5BB0EA2675B9D21 ] iirsp C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys
10:38:13.0259 3480 iirsp - ok
10:38:13.0290 3480 [ C5B4683680DF085B57BC53E5EF34861F ] IKEEXT C:\Windows\System32\ikeext.dll
10:38:13.0290 3480 IKEEXT - ok
10:38:13.0321 3480 [ C4E67D3037DC79E39D7136581A947F50 ] inspect C:\Windows\system32\DRIVERS\inspect.sys
10:38:13.0321 3480 inspect - ok
10:38:13.0399 3480 [ F2744FD54BE1580BE05916D1C755C92A ] IntcAzAudAddService C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
10:38:13.0415 3480 IntcAzAudAddService - ok
10:38:13.0431 3480 [ F00F20E70C6EC3AA366910083A0518AA ] intelide C:\Windows\system32\DRIVERS\intelide.sys
10:38:13.0431 3480 intelide - ok
10:38:13.0446 3480 [ ADA036632C664CAA754079041CF1F8C1 ] intelppm C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
10:38:13.0446 3480 intelppm - ok
10:38:13.0462 3480 [ 098A91C54546A3B878DAD6A7E90A455B ] IPBusEnum C:\Windows\system32\ipbusenum.dll
10:38:13.0462 3480 IPBusEnum - ok
10:38:13.0477 3480 [ 722DD294DF62483CECAAE6E094B4D695 ] IpFilterDriver C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
10:38:13.0477 3480 IpFilterDriver - ok
10:38:13.0493 3480 [ F8E058D17363EC580E4B7232778B6CB5 ] iphlpsvc C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll
10:38:13.0509 3480 iphlpsvc - ok
10:38:13.0509 3480 [ E2B4A4494DB7CB9B89B55CA268C337C5 ] IPMIDRV C:\Windows\system32\DRIVERS\IPMIDrv.sys
10:38:13.0509 3480 IPMIDRV - ok
10:38:13.0524 3480 [ AF9B39A7E7B6CAA203B3862582E9F2D0 ] IPNAT C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
10:38:13.0524 3480 IPNAT - ok
10:38:13.0540 3480 [ 3ABF5E7213EB28966D55D58B515D5CE9 ] IRENUM C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
10:38:13.0540 3480 IRENUM - ok
10:38:13.0540 3480 [ 2F7B28DC3E1183E5EB418DF55C204F38 ] isapnp C:\Windows\system32\DRIVERS\isapnp.sys
10:38:13.0540 3480 isapnp - ok
10:38:13.0555 3480 [ FA4D2557DE56D45B0A346F93564BE6E1 ] iScsiPrt C:\Windows\system32\DRIVERS\msiscsi.sys
10:38:13.0555 3480 iScsiPrt - ok
10:38:13.0571 3480 [ BC02336F1CBA7DCC7D1213BB588A68A5 ] kbdclass C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
10:38:13.0571 3480 kbdclass - ok
10:38:13.0587 3480 [ 6DEF98F8541E1B5DCEB2C822A11F7323 ] kbdhid C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
10:38:13.0587 3480 kbdhid - ok
10:38:13.0587 3480 [ 156F6159457D0AA7E59B62681B56EB90 ] KeyIso C:\Windows\system32\lsass.exe
10:38:13.0587 3480 KeyIso - ok
10:38:13.0618 3480 [ 4F4B5FDE429416877DE7143044582EB5 ] KSecDD C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
10:38:13.0618 3480 KSecDD - ok
10:38:13.0633 3480 [ 6F40465A44ECDC1731BEFAFEC5BDD03C ] KSecPkg C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
10:38:13.0633 3480 KSecPkg - ok
10:38:13.0633 3480 [ 6869281E78CB31A43E969F06B57347C4 ] ksthunk C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys
10:38:13.0649 3480 ksthunk - ok
10:38:13.0665 3480 [ 6AB66E16AA859232F64DEB66887A8C9C ] KtmRm C:\Windows\system32\msdtckrm.dll
10:38:13.0665 3480 KtmRm - ok
10:38:13.0696 3480 [ 81F1D04D4D0E433099365127375FD501 ] LanmanServer C:\Windows\system32\srvsvc.dll
10:38:13.0696 3480 LanmanServer - ok
10:38:13.0711 3480 [ 27026EAC8818E8A6C00A1CAD2F11D29A ] LanmanWorkstation C:\Windows\System32\wkssvc.dll
10:38:13.0711 3480 LanmanWorkstation - ok
10:38:13.0743 3480 [ 1538831CF8AD2979A04C423779465827 ] lltdio C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
10:38:13.0743 3480 lltdio - ok
10:38:13.0743 3480 [ C1185803384AB3FEED115F79F109427F ] lltdsvc C:\Windows\System32\lltdsvc.dll
10:38:13.0758 3480 lltdsvc - ok
10:38:13.0758 3480 [ F993A32249B66C9D622EA5592A8B76B8 ] lmhosts C:\Windows\System32\lmhsvc.dll
10:38:13.0758 3480 lmhosts - ok
10:38:13.0774 3480 [ 1A93E54EB0ECE102495A51266DCDB6A6 ] LSI_FC C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys
10:38:13.0774 3480 LSI_FC - ok
10:38:13.0789 3480 [ 1047184A9FDC8BDBFF857175875EE810 ] LSI_SAS C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys
10:38:13.0789 3480 LSI_SAS - ok
10:38:13.0789 3480 [ 30F5C0DE1EE8B5BC9306C1F0E4A75F93 ] LSI_SAS2 C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys
10:38:13.0789 3480 LSI_SAS2 - ok
10:38:13.0805 3480 [ 0504EACAFF0D3C8AED161C4B0D369D4A ] LSI_SCSI C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys
10:38:13.0805 3480 LSI_SCSI - ok
10:38:13.0805 3480 [ 43D0F98E1D56CCDDB0D5254CFF7B356E ] luafv C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
10:38:13.0805 3480 luafv - ok
10:38:13.0867 3480 [ 0BB97D43299910CBFBA59C461B99B910 ] MBAMProtector C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys
10:38:13.0867 3480 MBAMProtector - ok
10:38:13.0914 3480 [ 65085456FD9A74D7F1A999520C299ECB ] MBAMScheduler C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
10:38:13.0930 3480 MBAMScheduler - ok
10:38:13.0945 3480 [ E0D7732F2D2E24B2DB3F67B6750295B8 ] MBAMService C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
10:38:13.0961 3480 MBAMService - ok
10:38:13.0961 3480 [ F84C8F1000BC11E3B7B23CBD3BAFF111 ] Mcx2Svc C:\Windows\system32\Mcx2Svc.dll
10:38:13.0977 3480 Mcx2Svc - ok
10:38:13.0977 3480 [ A55805F747C6EDB6A9080D7C633BD0F4 ] megasas C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys
10:38:13.0992 3480 megasas - ok
10:38:13.0992 3480 [ BAF74CE0072480C3B6B7C13B2A94D6B3 ] MegaSR C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys
10:38:13.0992 3480 MegaSR - ok
10:38:14.0023 3480 [ 1C6E73FC46B509EFF9D0086AA37132DF ] MEIx64 C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys
10:38:14.0023 3480 MEIx64 - ok
10:38:14.0070 3480 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service - ok
10:38:14.0086 3480 [ E40E80D0304A73E8D269F7141D77250B ] MMCSS C:\Windows\system32\mmcss.dll
10:38:14.0086 3480 MMCSS - ok
10:38:14.0086 3480 [ 800BA92F7010378B09F9ED9270F07137 ] Modem C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
10:38:14.0086 3480 Modem - ok
10:38:14.0117 3480 [ B03D591DC7DA45ECE20B3B467E6AADAA ] monitor C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
10:38:14.0117 3480 monitor - ok
10:38:14.0133 3480 [ 7D27EA49F3C1F687D357E77A470AEA99 ] mouclass C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
10:38:14.0133 3480 mouclass - ok
10:38:14.0148 3480 [ D3BF052C40B0C4166D9FD86A4288C1E6 ] mouhid C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
10:38:14.0148 3480 mouhid - ok
10:38:14.0148 3480 [ 791AF66C4D0E7C90A3646066386FB571 ] mountmgr C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
10:38:14.0148 3480 mountmgr - ok
10:38:14.0226 3480 [ 825BF0E46B4470A463AEB641480C5FCA ] MozillaMaintenance C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
10:38:14.0242 3480 MozillaMaintenance - ok
10:38:14.0257 3480 [ 609D1D87649ECC19796F4D76D4C15CEA ] mpio C:\Windows\system32\DRIVERS\mpio.sys
10:38:14.0257 3480 mpio - ok
10:38:14.0257 3480 [ 6C38C9E45AE0EA2FA5E551F2ED5E978F ] mpsdrv C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
10:38:14.0257 3480 mpsdrv - ok
10:38:14.0289 3480 [ AECAB449567D1846DAD63ECE49E893E3 ] MpsSvc C:\Windows\system32\mpssvc.dll
10:38:14.0304 3480 MpsSvc - ok
10:38:14.0304 3480 [ 30524261BB51D96D6FCBAC20C810183C ] MRxDAV C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
10:38:14.0304 3480 MRxDAV - ok
10:38:14.0320 3480 [ 040D62A9D8AD28922632137ACDD984F2 ] mrxsmb C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
10:38:14.0320 3480 mrxsmb - ok
10:38:14.0335 3480 [ F0067552F8F9B33D7C59403AB808A3CB ] mrxsmb10 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
10:38:14.0335 3480 mrxsmb10 - ok
10:38:14.0367 3480 [ 3C142D31DE9F2F193218A53FE2632051 ] mrxsmb20 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
10:38:14.0367 3480 mrxsmb20 - ok
10:38:14.0382 3480 [ 5C37497276E3B3A5488B23A326A754B7 ] msahci C:\Windows\system32\DRIVERS\msahci.sys
10:38:14.0382 3480 msahci - ok
10:38:14.0382 3480 [ 8D27B597229AED79430FB9DB3BCBFBD0 ] msdsm C:\Windows\system32\DRIVERS\msdsm.sys
10:38:14.0382 3480 msdsm - ok
10:38:14.0413 3480 [ DE0ECE52236CFA3ED2DBFC03F28253A8 ] MSDTC C:\Windows\System32\msdtc.exe
10:38:14.0413 3480 MSDTC - ok
10:38:14.0429 3480 [ AA3FB40E17CE1388FA1BEDAB50EA8F96 ] Msfs C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
10:38:14.0429 3480 Msfs - ok
10:38:14.0429 3480 [ F9D215A46A8B9753F61767FA72A20326 ] mshidkmdf C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
10:38:14.0429 3480 mshidkmdf - ok
10:38:14.0445 3480 [ D916874BBD4F8B07BFB7FA9B3CCAE29D ] msisadrv C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys
10:38:14.0445 3480 msisadrv - ok
10:38:14.0460 3480 [ 808E98FF49B155C522E6400953177B08 ] MSiSCSI C:\Windows\system32\iscsiexe.dll
10:38:14.0460 3480 MSiSCSI - ok
10:38:14.0476 3480 msiserver - ok
10:38:14.0476 3480 [ 49CCF2C4FEA34FFAD8B1B59D49439366 ] MSKSSRV C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
10:38:14.0476 3480 MSKSSRV - ok
10:38:14.0491 3480 [ BDD71ACE35A232104DDD349EE70E1AB3 ] MSPCLOCK C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
10:38:14.0491 3480 MSPCLOCK - ok
10:38:14.0491 3480 [ 4ED981241DB27C3383D72092B618A1D0 ] MSPQM C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
10:38:14.0491 3480 MSPQM - ok
10:38:14.0507 3480 [ 89CB141AA8616D8C6A4610FA26C60964 ] MsRPC C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
10:38:14.0523 3480 MsRPC - ok
10:38:14.0523 3480 [ 0EED230E37515A0EAEE3C2E1BC97B288 ] mssmbios C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
10:38:14.0523 3480 mssmbios - ok
10:38:14.0538 3480 [ 2E66F9ECB30B4221A318C92AC2250779 ] MSTEE C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
10:38:14.0538 3480 MSTEE - ok
10:38:14.0538 3480 [ 7EA404308934E675BFFDE8EDF0757BCD ] MTConfig C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys
10:38:14.0538 3480 MTConfig - ok
10:38:14.0554 3480 [ F9A18612FD3526FE473C1BDA678D61C8 ] Mup C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
10:38:14.0569 3480 Mup - ok
10:38:14.0585 3480 [ 4987E079A4530FA737A128BE54B63B12 ] napagent C:\Windows\system32\qagentRT.dll
10:38:14.0585 3480 napagent - ok
10:38:14.0601 3480 [ 1EA3749C4114DB3E3161156FFFFA6B33 ] NativeWifiP C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
10:38:14.0601 3480 NativeWifiP - ok
10:38:14.0616 3480 [ CAD515DBD07D082BB317D9928CE8962C ] NDIS C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
10:38:14.0616 3480 NDIS - ok
10:38:14.0632 3480 [ 9F9A1F53AAD7DA4D6FEF5BB73AB811AC ] NdisCap C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
10:38:14.0632 3480 NdisCap - ok
10:38:14.0647 3480 [ 30639C932D9FEF22B31268FE25A1B6E5 ] NdisTapi C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
10:38:14.0647 3480 NdisTapi - ok
10:38:14.0647 3480 [ F105BA1E22BF1F2EE8F005D4305E4BEC ] Ndisuio C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
10:38:14.0647 3480 Ndisuio - ok
10:38:14.0663 3480 [ 557DFAB9CA1FCB036AC77564C010DAD3 ] NdisWan C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
10:38:14.0663 3480 NdisWan - ok
10:38:14.0679 3480 [ 659B74FB74B86228D6338D643CD3E3CF ] NDProxy C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
10:38:14.0679 3480 NDProxy - ok
10:38:14.0679 3480 [ 86743D9F5D2B1048062B14B1D84501C4 ] NetBIOS C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
10:38:14.0679 3480 NetBIOS - ok
10:38:14.0694 3480 [ 9162B273A44AB9DCE5B44362731D062A ] NetBT C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
10:38:14.0694 3480 NetBT - ok
10:38:14.0710 3480 [ 156F6159457D0AA7E59B62681B56EB90 ] Netlogon C:\Windows\system32\lsass.exe
10:38:14.0710 3480 Netlogon - ok
10:38:14.0710 3480 [ 847D3AE376C0817161A14A82C8922A9E ] Netman C:\Windows\System32\netman.dll
10:38:14.0725 3480 Netman - ok
10:38:14.0772 3480 [ D22CD77D4F0D63D1169BB35911BFF12D ] NetMsmqActivator C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
10:38:14.0772 3480 NetMsmqActivator - ok
10:38:14.0788 3480 [ D22CD77D4F0D63D1169BB35911BFF12D ] NetPipeActivator C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
10:38:14.0788 3480 NetPipeActivator - ok
10:38:14.0803 3480 [ 5F28111C648F1E24F7DBC87CDEB091B8 ] netprofm C:\Windows\System32\netprofm.dll
10:38:14.0819 3480 netprofm - ok
10:38:14.0819 3480 [ D22CD77D4F0D63D1169BB35911BFF12D ] NetTcpActivator C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
10:38:14.0819 3480 NetTcpActivator - ok
10:38:14.0819 3480 [ D22CD77D4F0D63D1169BB35911BFF12D ] NetTcpPortSharing C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
10:38:14.0819 3480 NetTcpPortSharing - ok
10:38:14.0850 3480 [ 77889813BE4D166CDAB78DDBA990DA92 ] nfrd960 C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys
10:38:14.0850 3480 nfrd960 - ok
10:38:14.0866 3480 [ D9A0CE66046D6EFA0C61BAA885CBA0A8 ] NlaSvc C:\Windows\System32\nlasvc.dll
10:38:14.0866 3480 NlaSvc - ok
10:38:14.0881 3480 [ 1E4C4AB5C9B8DD13179BBDC75A2A01F7 ] Npfs C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
10:38:14.0881 3480 Npfs - ok
10:38:14.0881 3480 npggsvc - ok
10:38:14.0897 3480 NPPTNT2 - ok
10:38:14.0913 3480 [ D54BFDF3E0C953F823B3D0BFE4732528 ] nsi C:\Windows\system32\nsisvc.dll
10:38:14.0913 3480 nsi - ok
10:38:14.0928 3480 [ E7F5AE18AF4168178A642A9247C63001 ] nsiproxy C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
10:38:14.0928 3480 nsiproxy - ok
10:38:14.0975 3480 [ 184C189D4FC416978550FC599BB4EDDA ] Ntfs C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
10:38:14.0991 3480 Ntfs - ok
10:38:15.0022 3480 [ 9899284589F75FA8724FF3D16AED75C1 ] Null C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
10:38:15.0022 3480 Null - ok
10:38:15.0084 3480 [ 805F0C2B9C07E4C0F74D0EF70E9E827A ] NVHDA C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys
10:38:15.0084 3480 NVHDA - ok
10:38:15.0256 3480 [ A2CD6140541A9EC85DEFFCBAFB11724E ] nvlddmkm C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
10:38:15.0303 3480 nvlddmkm - ok
10:38:15.0318 3480 [ 3E38712941E9BB4DDBEE00AFFE3FED3D ] nvraid C:\Windows\system32\DRIVERS\nvraid.sys
10:38:15.0318 3480 nvraid - ok
10:38:15.0318 3480 [ 477DC4D6DEB99BE37084C9AC6D013DA1 ] nvstor C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor.sys
10:38:15.0318 3480 nvstor - ok
10:38:15.0365 3480 [ FA563C7A4B18AFFC576585E01AA8D021 ] nvsvc C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
10:38:15.0381 3480 nvsvc - ok
10:38:15.0443 3480 [ 38F4D5C414A5177F4063327987C644FB ] nvUpdatusService C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
10:38:15.0443 3480 nvUpdatusService - ok
10:38:15.0474 3480 [ 270D7CD42D6E3979F6DD0146650F0E05 ] nv_agp C:\Windows\system32\DRIVERS\nv_agp.sys
10:38:15.0474 3480 nv_agp - ok
10:38:15.0474 3480 [ 3589478E4B22CE21B41FA1BFC0B8B8A0 ] ohci1394 C:\Windows\system32\DRIVERS\ohci1394.sys
10:38:15.0474 3480 ohci1394 - ok
10:38:15.0537 3480 [ 9D10F99A6712E28F8ACD5641E3A7EA6B ] ose C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE
10:38:15.0537 3480 ose - ok
10:38:15.0661 3480 [ 61BFFB5F57AD12F83AB64B7181829B34 ] osppsvc C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE
10:38:15.0677 3480 osppsvc - ok
10:38:15.0693 3480 [ 3EAC4455472CC2C97107B5291E0DCAFE ] p2pimsvc C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
10:38:15.0693 3480 p2pimsvc - ok
10:38:15.0708 3480 [ 927463ECB02179F88E4B9A17568C63C3 ] p2psvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll
10:38:15.0708 3480 p2psvc - ok
10:38:15.0724 3480 [ 0086431C29C35BE1DBC43F52CC273887 ] Parport C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys
10:38:15.0724 3480 Parport - ok
10:38:15.0739 3480 [ 90061B1ACFE8CCAA5345750FFE08D8B8 ] partmgr C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
10:38:15.0739 3480 partmgr - ok
10:38:15.0739 3480 [ 3AEAA8B561E63452C655DC0584922257 ] PcaSvc C:\Windows\System32\pcasvc.dll
10:38:15.0755 3480 PcaSvc - ok
10:38:15.0771 3480 [ F36F6504009F2FB0DFD1B17A116AD74B ] pci C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys
10:38:15.0771 3480 pci - ok
10:38:15.0771 3480 [ B5B8B5EF2E5CB34DF8DCF8831E3534FA ] pciide C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys
10:38:15.0771 3480 pciide - ok
10:38:15.0786 3480 [ B2E81D4E87CE48589F98CB8C05B01F2F ] pcmcia C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
10:38:15.0786 3480 pcmcia - ok
10:38:15.0802 3480 [ AF7CE12C4F3DC8CB2B07685C916BBCFE ] pcouffin C:\Windows\system32\Drivers\pcouffin.sys
10:38:15.0802 3480 pcouffin - ok
10:38:15.0817 3480 [ D6B9C2E1A11A3A4B26A182FFEF18F603 ] pcw C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys
10:38:15.0817 3480 pcw - ok
10:38:15.0849 3480 [ 68769C3356B3BE5D1C732C97B9A80D6E ] PEAUTH C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
10:38:15.0849 3480 PEAUTH - ok
10:38:15.0895 3480 [ B9B0A4299DD2D76A4243F75FD54DC680 ] PeerDistSvc C:\Windows\system32\peerdistsvc.dll
10:38:15.0911 3480 PeerDistSvc - ok
10:38:15.0973 3480 [ E495E408C93141E8FC72DC0C6046DDFA ] PerfHost C:\Windows\SysWow64\perfhost.exe
10:38:15.0973 3480 PerfHost - ok
10:38:15.0989 3480 pfc - ok
10:38:16.0020 3480 [ 557E9A86F65F0DE18C9B6751DFE9D3F1 ] pla C:\Windows\system32\pla.dll
10:38:16.0051 3480 pla - ok
10:38:16.0083 3480 [ 98B1721B8718164293B9701B98C52D77 ] PlugPlay C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll
10:38:16.0083 3480 PlugPlay - ok
10:38:16.0098 3480 PnkBstrA - ok
10:38:16.0114 3480 [ 7195581CEC9BB7D12ABE54036ACC2E38 ] PNRPAutoReg C:\Windows\system32\pnrpauto.dll
10:38:16.0114 3480 PNRPAutoReg - ok
10:38:16.0129 3480 [ 3EAC4455472CC2C97107B5291E0DCAFE ] PNRPsvc C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
10:38:16.0129 3480 PNRPsvc - ok
10:38:16.0161 3480 [ 166EB40D1F5B47E615DE3D0FFFE5F243 ] PolicyAgent C:\Windows\System32\ipsecsvc.dll
10:38:16.0161 3480 PolicyAgent - ok
10:38:16.0176 3480 [ 6BA9D927DDED70BD1A9CADED45F8B184 ] Power C:\Windows\system32\umpo.dll
10:38:16.0192 3480 Power - ok
10:38:16.0223 3480 [ 27CC19E81BA5E3403C48302127BDA717 ] PptpMiniport C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
10:38:16.0223 3480 PptpMiniport - ok
10:38:16.0223 3480 [ 0D922E23C041EFB1C3FAC2A6F943C9BF ] Processor C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys
10:38:16.0223 3480 Processor - ok
10:38:16.0254 3480 [ 97293447431311C06703368AD0F6C4BE ] ProfSvc C:\Windows\system32\profsvc.dll
10:38:16.0270 3480 ProfSvc - ok
10:38:16.0270 3480 [ 156F6159457D0AA7E59B62681B56EB90 ] ProtectedStorage C:\Windows\system32\lsass.exe
10:38:16.0270 3480 ProtectedStorage - ok
10:38:16.0301 3480 [ EE992183BD8EAEFD9973F352E587A299 ] Psched C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
10:38:16.0301 3480 Psched - ok
10:38:16.0332 3480 [ A53A15A11EBFD21077463EE2C7AFEEF0 ] ql2300 C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys
10:38:16.0348 3480 ql2300 - ok
10:38:16.0363 3480 [ 4F6D12B51DE1AAEFF7DC58C4D75423C8 ] ql40xx C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys
10:38:16.0363 3480 ql40xx - ok
10:38:16.0379 3480 [ 906191634E99AEA92C4816150BDA3732 ] QWAVE C:\Windows\system32\qwave.dll
10:38:16.0379 3480 QWAVE - ok
10:38:16.0395 3480 [ 76707BB36430888D9CE9D705398ADB6C ] QWAVEdrv C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
10:38:16.0395 3480 QWAVEdrv - ok
10:38:16.0395 3480 [ 5A0DA8AD5762FA2D91678A8A01311704 ] RasAcd C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
10:38:16.0395 3480 RasAcd - ok
10:38:16.0426 3480 [ 7ECFF9B22276B73F43A99A15A6094E90 ] RasAgileVpn C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
10:38:16.0426 3480 RasAgileVpn - ok
10:38:16.0426 3480 [ 8F26510C5383B8DBE976DE1CD00FC8C7 ] RasAuto C:\Windows\System32\rasauto.dll
10:38:16.0441 3480 RasAuto - ok
10:38:16.0441 3480 [ 87A6E852A22991580D6D39ADC4790463 ] Rasl2tp C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
10:38:16.0441 3480 Rasl2tp - ok
10:38:16.0473 3480 [ 47394ED3D16D053F5906EFE5AB51CC83 ] RasMan C:\Windows\System32\rasmans.dll
10:38:16.0473 3480 RasMan - ok
10:38:16.0488 3480 [ 855C9B1CD4756C5E9A2AA58A15F58C25 ] RasPppoe C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
10:38:16.0488 3480 RasPppoe - ok
10:38:16.0504 3480 [ E8B1E447B008D07FF47D016C2B0EEECB ] RasSstp C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
10:38:16.0519 3480 RasSstp - ok
10:38:16.0535 3480 [ 3BAC8142102C15D59A87757C1D41DCE5 ] rdbss C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
10:38:16.0535 3480 rdbss - ok
10:38:16.0551 3480 [ 302DA2A0539F2CF54D7C6CC30C1F2D8D ] rdpbus C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
10:38:16.0551 3480 rdpbus - ok
10:38:16.0551 3480 [ CEA6CC257FC9B7715F1C2B4849286D24 ] RDPCDD C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
10:38:16.0551 3480 RDPCDD - ok
10:38:16.0566 3480 [ 9706B84DBABFC4B4CA46C5A82B14DFA3 ] RDPDR C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys
10:38:16.0582 3480 RDPDR - ok
10:38:16.0582 3480 [ BB5971A4F00659529A5C44831AF22365 ] RDPENCDD C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
10:38:16.0582 3480 RDPENCDD - ok
10:38:16.0597 3480 [ 216F3FA57533D98E1F74DED70113177A ] RDPREFMP C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
10:38:16.0597 3480 RDPREFMP - ok
10:38:16.0629 3480 [ 447DE7E3DEA39D422C1504F245B668B1 ] RDPWD C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
10:38:16.0629 3480 RDPWD - ok
10:38:16.0644 3480 [ 634B9A2181D98F15941236886164EC8B ] rdyboost C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
10:38:16.0644 3480 rdyboost - ok
10:38:16.0660 3480 [ 254FB7A22D74E5511C73A3F6D802F192 ] RemoteAccess C:\Windows\System32\mprdim.dll
10:38:16.0675 3480 RemoteAccess - ok
10:38:16.0691 3480 [ E4D94F24081440B5FC5AA556C7C62702 ] RemoteRegistry C:\Windows\system32\regsvc.dll
10:38:16.0691 3480 RemoteRegistry - ok
10:38:16.0738 3480 [ 3DD798846E2C28102B922C56E71B7932 ] RFCOMM C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys
10:38:16.0738 3480 RFCOMM - ok
10:38:16.0753 3480 [ E4DC58CF7B3EA515AE917FF0D402A7BB ] RpcEptMapper C:\Windows\System32\RpcEpMap.dll
10:38:16.0753 3480 RpcEptMapper - ok
10:38:16.0769 3480 [ D5BA242D4CF8E384DB90E6A8ED850B8C ] RpcLocator C:\Windows\system32\locator.exe
10:38:16.0769 3480 RpcLocator - ok
10:38:16.0785 3480 [ 7266972E86890E2B30C0C322E906B027 ] RpcSs C:\Windows\system32\rpcss.dll
10:38:16.0800 3480 RpcSs - ok
10:38:16.0816 3480 [ DDC86E4F8E7456261E637E3552E804FF ] rspndr C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
10:38:16.0816 3480 rspndr - ok
10:38:16.0878 3480 [ 592065B29131AF32AA18A9E546BE9617 ] RTCore64 C:\Program Files (x86)\RMClock\RTCore64.sys
10:38:16.0878 3480 RTCore64 - ok
10:38:16.0909 3480 [ 6D3C7E7D82D3DC92DC2A8B0DF9F20F8A ] RTL8167 C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys
10:38:16.0909 3480 RTL8167 - ok
10:38:16.0925 3480 [ 88AF6E02AB19DF7FD07ECDF9C91E9AF6 ] s3cap C:\Windows\system32\DRIVERS\vms3cap.sys
10:38:16.0925 3480 s3cap - ok
10:38:16.0941 3480 [ 156F6159457D0AA7E59B62681B56EB90 ] SamSs C:\Windows\system32\lsass.exe
10:38:16.0941 3480 SamSs - ok
10:38:16.0956 3480 [ E3BBB89983DAF5622C1D50CF49F28227 ] sbp2port C:\Windows\system32\DRIVERS\sbp2port.sys
10:38:16.0956 3480 sbp2port - ok
10:38:16.0972 3480 [ 9B7395789E3791A3B6D000FE6F8B131E ] SCardSvr C:\Windows\System32\SCardSvr.dll
10:38:16.0972 3480 SCardSvr - ok
10:38:16.0972 3480 [ C94DA20C7E3BA1DCA269BC8460D98387 ] scfilter C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys
10:38:16.0972 3480 scfilter - ok
10:38:17.0019 3480 [ 624D0F5FF99428BB90A5B8A4123E918E ] Schedule C:\Windows\system32\schedsvc.dll
10:38:17.0050 3480 Schedule - ok
10:38:17.0081 3480 [ 312E2F82AF11E79906898AC3E3D58A1F ] SCPolicySvc C:\Windows\System32\certprop.dll
10:38:17.0081 3480 SCPolicySvc - ok
10:38:17.0081 3480 [ 765A27C3279CE11D14CB9E4F5869FCA5 ] SDRSVC C:\Windows\System32\SDRSVC.dll
10:38:17.0097 3480 SDRSVC - ok
10:38:17.0097 3480 [ 3EA8A16169C26AFBEB544E0E48421186 ] secdrv C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
10:38:17.0097 3480 secdrv - ok
10:38:17.0112 3480 [ 463B386EBC70F98DA5DFF85F7E654346 ] seclogon C:\Windows\system32\seclogon.dll
10:38:17.0128 3480 seclogon - ok
10:38:17.0143 3480 [ C32AB8FA018EF34C0F113BD501436D21 ] SENS C:\Windows\System32\sens.dll
10:38:17.0143 3480 SENS - ok
10:38:17.0159 3480 [ 0336CFFAFAAB87A11541F1CF1594B2B2 ] SensrSvc C:\Windows\system32\sensrsvc.dll
10:38:17.0159 3480 SensrSvc - ok
10:38:17.0190 3480 [ CB624C0035412AF0DEBEC78C41F5CA1B ] Serenum C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys
10:38:17.0190 3480 Serenum - ok
10:38:17.0221 3480 [ C1D8E28B2C2ADFAEC4BA89E9FDA69BD6 ] Serial C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys
10:38:17.0221 3480 Serial - ok
10:38:17.0237 3480 [ 1C545A7D0691CC4A027396535691C3E3 ] sermouse C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys
10:38:17.0237 3480 sermouse - ok
10:38:17.0253 3480 [ C3BC61CE47FF6F4E88AB8A3B429A36AF ] SessionEnv C:\Windows\system32\sessenv.dll
10:38:17.0253 3480 SessionEnv - ok
10:38:17.0268 3480 [ A554811BCD09279536440C964AE35BBF ] sffdisk C:\Windows\system32\DRIVERS\sffdisk.sys
10:38:17.0268 3480 sffdisk - ok
10:38:17.0284 3480 [ FF414F0BAEFEBA59BC6C04B3DB0B87BF ] sffp_mmc C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_mmc.sys
10:38:17.0284 3480 sffp_mmc - ok
10:38:17.0299 3480 [ 5588B8C6193EB1522490C122EB94DFFA ] sffp_sd C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_sd.sys
10:38:17.0299 3480 sffp_sd - ok
10:38:17.0299 3480 [ A9D601643A1647211A1EE2EC4E433FF4 ] sfloppy C:\Windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys
10:38:17.0299 3480 sfloppy - ok
10:38:17.0315 3480 [ B95F6501A2F8B2E78C697FEC401970CE ] SharedAccess C:\Windows\System32\ipnathlp.dll
10:38:17.0331 3480 SharedAccess - ok
10:38:17.0346 3480 [ 0298AC45D0EFFFB2DB4BAA7DD186E7BF ] ShellHWDetection C:\Windows\System32\shsvcs.dll
10:38:17.0346 3480 ShellHWDetection - ok
10:38:17.0362 3480 [ 843CAF1E5FDE1FFD5FF768F23A51E2E1 ] SiSRaid2 C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys
10:38:17.0362 3480 SiSRaid2 - ok
10:38:17.0377 3480 [ 6A6C106D42E9FFFF8B9FCB4F754F6DA4 ] SiSRaid4 C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys
10:38:17.0393 3480 SiSRaid4 - ok
10:38:17.0409 3480 [ 548260A7B8654E024DC30BF8A7C5BAA4 ] Smb C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
10:38:17.0409 3480 Smb - ok
10:38:17.0424 3480 [ 6313F223E817CC09AA41811DAA7F541D ] SNMPTRAP C:\Windows\System32\snmptrap.exe
10:38:17.0424 3480 SNMPTRAP - ok
10:38:17.0502 3480 [ 5177D14A78E60FD61DCFC6B388E7E971 ] Sony PC Companion C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe
10:38:17.0502 3480 Sony PC Companion - ok
10:38:17.0533 3480 [ 12583AF6CBE0050651EAF2723B3AD7B3 ] speedfan C:\Windows\syswow64\speedfan.sys
10:38:17.0533 3480 speedfan - ok
10:38:17.0549 3480 [ B9E31E5CACDFE584F34F730A677803F9 ] spldr C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
10:38:17.0549 3480 spldr - ok
10:38:17.0580 3480 [ 567977DC43CC13C4C35ED7084C0B84D5 ] Spooler C:\Windows\System32\spoolsv.exe
10:38:17.0596 3480 Spooler - ok
10:38:17.0658 3480 [ 913D843498553A1BC8F8DBAD6358E49F ] sppsvc C:\Windows\system32\sppsvc.exe
10:38:17.0674 3480 sppsvc - ok
10:38:17.0689 3480 [ 93D7D61317F3D4BC4F4E9F8A96A7DE45 ] sppuinotify C:\Windows\system32\sppuinotify.dll
10:38:17.0689 3480 sppuinotify - ok
10:38:17.0736 3480 [ A6CFF1AF7664627A296B6A0A96CF876E ] sptd C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
10:38:17.0736 3480 Suspicious file (NoAccess): C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys. md5: A6CFF1AF7664627A296B6A0A96CF876E
10:38:17.0736 3480 sptd ( LockedFile.Multi.Generic ) - warning
10:38:17.0752 3480 sptd - detected LockedFile.Multi.Generic (1)
10:38:17.0783 3480 [ 2408C0366D96BCDF63E8F1C78E4A29C5 ] srv C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
10:38:17.0783 3480 srv - ok
10:38:17.0799 3480 [ 76548F7B818881B47D8D1AE1BE9C11F8 ] srv2 C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
10:38:17.0814 3480 srv2 - ok
10:38:17.0845 3480 [ 0AF6E19D39C70844C5CAA8FB0183C36E ] srvnet C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
10:38:17.0845 3480 srvnet - ok
10:38:17.0845 3480 [ 51B52FBD583CDE8AA9BA62B8B4298F33 ] SSDPSRV C:\Windows\System32\ssdpsrv.dll
10:38:17.0861 3480 SSDPSRV - ok
10:38:17.0861 3480 [ AB7AEBF58DAD8DAAB7A6C45E6A8885CB ] SstpSvc C:\Windows\system32\sstpsvc.dll
10:38:17.0877 3480 SstpSvc - ok
10:38:17.0908 3480 Steam Client Service - ok
10:38:17.0970 3480 [ 513DD3EC19838B13CAA78DBF90B619D5 ] Stereo Service C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
10:38:17.0986 3480 Stereo Service - ok
10:38:17.0986 3480 [ F3817967ED533D08327DC73BC4D5542A ] stexstor C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys
10:38:17.0986 3480 stexstor - ok
10:38:18.0033 3480 [ 52D0E33B681BD0F33FDC08812FEE4F7D ] stisvc C:\Windows\System32\wiaservc.dll
10:38:18.0048 3480 stisvc - ok
10:38:18.0048 3480 [ FFD7A6F15B14234B5B0E5D49E7961895 ] storflt C:\Windows\system32\DRIVERS\vmstorfl.sys
10:38:18.0048 3480 storflt - ok
10:38:18.0064 3480 [ 8FCCBEFC5C440B3C23454656E551B09A ] storvsc C:\Windows\system32\DRIVERS\storvsc.sys
10:38:18.0064 3480 storvsc - ok
10:38:18.0079 3480 [ D01EC09B6711A5F8E7E6564A4D0FBC90 ] swenum C:\Windows\system32\DRIVERS\swenum.sys
10:38:18.0079 3480 swenum - ok
10:38:18.0095 3480 [ E08E46FDD841B7184194011CA1955A0B ] swprv C:\Windows\System32\swprv.dll
10:38:18.0111 3480 swprv - ok
10:38:18.0157 3480 [ 3C1284516A62078FB68F768DE4F1A7BE ] SysMain C:\Windows\system32\sysmain.dll
10:38:18.0189 3480 SysMain - ok
10:38:18.0189 3480 [ 238935C3CF2854886DC7CBB2A0E2CC66 ] TabletInputService C:\Windows\System32\TabSvc.dll
10:38:18.0204 3480 TabletInputService - ok
10:38:18.0235 3480 [ B08740047145B9BCE15BF75CA0F9718A ] tap0901t C:\Windows\system32\DRIVERS\tap0901t.sys
10:38:18.0235 3480 tap0901t - ok
10:38:18.0251 3480 [ 884264AC597B690C5707C89723BB8E7B ] TapiSrv C:\Windows\System32\tapisrv.dll
10:38:18.0251 3480 TapiSrv - ok
10:38:18.0267 3480 [ 1BE03AC720F4D302EA01D40F588162F6 ] TBS C:\Windows\System32\tbssvc.dll
10:38:18.0282 3480 TBS - ok
10:38:18.0329 3480 [ 624C5B3AA4C99B3184BB922D9ECE3FF0 ] Tcpip C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
10:38:18.0329 3480 Tcpip - ok
10:38:18.0376 3480 [ 624C5B3AA4C99B3184BB922D9ECE3FF0 ] TCPIP6 C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
10:38:18.0391 3480 TCPIP6 - ok
10:38:18.0407 3480 [ 76D078AF6F587B162D50210F761EB9ED ] tcpipreg C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
10:38:18.0407 3480 tcpipreg - ok
10:38:18.0423 3480 [ 3371D21011695B16333A3934340C4E7C ] TDPIPE C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
10:38:18.0423 3480 TDPIPE - ok
10:38:18.0438 3480 [ 7518F7BCFD4B308ABC9192BACAF6C970 ] TDTCP C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
10:38:18.0438 3480 TDTCP - ok
10:38:18.0454 3480 [ 079125C4B17B01FCAEEBCE0BCB290C0F ] tdx C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
10:38:18.0454 3480 tdx - ok
10:38:18.0563 3480 [ A4D2CE94B028EF1E437CF4AC3D8FF26C ] TeamViewer7 C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe
10:38:18.0594 3480 TeamViewer7 - ok
10:38:18.0594 3480 [ C448651339196C0E869A355171875522 ] TermDD C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys
10:38:18.0610 3480 TermDD - ok
10:38:18.0625 3480 [ 0F05EC2887BFE197AD82A13287D2F404 ] TermService C:\Windows\System32\termsrv.dll
10:38:18.0625 3480 TermService - ok
10:38:18.0641 3480 [ F0344071948D1A1FA732231785A0664C ] Themes C:\Windows\system32\themeservice.dll
10:38:18.0641 3480 Themes - ok
10:38:18.0657 3480 [ E40E80D0304A73E8D269F7141D77250B ] THREADORDER C:\Windows\system32\mmcss.dll
10:38:18.0672 3480 THREADORDER - ok
10:38:18.0672 3480 [ 7E7AFD841694F6AC397E99D75CEAD49D ] TrkWks C:\Windows\System32\trkwks.dll
10:38:18.0672 3480 TrkWks - ok
10:38:18.0703 3480 [ 840F7FB849F5887A49BA18C13B2DA920 ] TrustedInstaller C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
10:38:18.0703 3480 TrustedInstaller - ok
10:38:18.0719 3480 [ 61B96C26131E37B24E93327A0BD1FB95 ] tssecsrv C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
10:38:18.0735 3480 tssecsrv - ok
10:38:18.0766 3480 [ 3836171A2CDF3AF8EF10856DB9835A70 ] tunnel C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
10:38:18.0766 3480 tunnel - ok
10:38:18.0813 3480 [ 2FD0FE0A0C721C8E47C5A3AE16E519B1 ] TunngleService C:\Program Files (x86)\Tunngle\TnglCtrl.exe
10:38:18.0828 3480 TunngleService - ok
10:38:18.0828 3480 [ B4DD609BD7E282BFC683CEC7EAAAAD67 ] uagp35 C:\Windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys
10:38:18.0828 3480 uagp35 - ok
10:38:18.0859 3480 [ D47BAEAD86C65D4F4069D7CE0A4EDCEB ] udfs C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
10:38:18.0859 3480 udfs - ok
10:38:18.0875 3480 [ 3CBDEC8D06B9968ABA702EBA076364A1 ] UI0Detect C:\Windows\system32\UI0Detect.exe
10:38:18.0875 3480 UI0Detect - ok
10:38:18.0891 3480 [ 4BFE1BC28391222894CBF1E7D0E42320 ] uliagpkx C:\Windows\system32\DRIVERS\uliagpkx.sys
10:38:18.0891 3480 uliagpkx - ok
10:38:18.0906 3480 [ EAB6C35E62B1B0DB0D1B48B671D3A117 ] umbus C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys
10:38:18.0906 3480 umbus - ok
10:38:18.0922 3480 [ B2E8E8CB557B156DA5493BBDDCC1474D ] UmPass C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys
10:38:18.0922 3480 UmPass - ok
10:38:18.0937 3480 [ AF0AC98EE5077EB844413EB54287FDE3 ] UmRdpService C:\Windows\System32\umrdp.dll
10:38:18.0953 3480 UmRdpService - ok
10:38:18.0969 3480 [ D47EC6A8E81633DD18D2436B19BAF6DE ] upnphost C:\Windows\System32\upnphost.dll
10:38:18.0984 3480 upnphost - ok
10:38:19.0000 3480 [ B26AFB54A534D634523C4FB66765B026 ] usbccgp C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
10:38:19.0015 3480 usbccgp - ok
10:38:19.0031 3480 [ AF0892A803FDDA7492F595368E3B68E7 ] usbcir C:\Windows\system32\DRIVERS\usbcir.sys
10:38:19.0031 3480 usbcir - ok
10:38:19.0047 3480 [ 2EA4AFF7BE7EB4632E3AA8595B0803B5 ] usbehci C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
10:38:19.0047 3480 usbehci - ok
10:38:19.0062 3480 [ 4C9042B8DF86C1E8E6240C218B99B39B ] usbhub C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys
10:38:19.0062 3480 usbhub - ok
10:38:19.0078 3480 [ 58E546BBAF87664FC57E0F6081E4F609 ] usbohci C:\Windows\system32\DRIVERS\usbohci.sys
10:38:19.0078 3480 usbohci - ok
10:38:19.0093 3480 [ 73188F58FB384E75C4063D29413CEE3D ] usbprint C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys
10:38:19.0093 3480 usbprint - ok
10:38:19.0093 3480 [ 080D3820DA6C046BE82FC8B45A893E83 ] USBSTOR C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
10:38:19.0109 3480 USBSTOR - ok
10:38:19.0109 3480 [ 81FB2216D3A60D1284455D511797DB3D ] usbuhci C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
10:38:19.0109 3480 usbuhci - ok
10:38:19.0125 3480 [ EDBB23CBCF2CDF727D64FF9B51A6070E ] UxSms C:\Windows\System32\uxsms.dll
10:38:19.0125 3480 UxSms - ok
10:38:19.0125 3480 [ 156F6159457D0AA7E59B62681B56EB90 ] VaultSvc C:\Windows\system32\lsass.exe
10:38:19.0125 3480 VaultSvc - ok
10:38:19.0156 3480 [ C5C876CCFC083FF3B128F933823E87BD ] vdrvroot C:\Windows\system32\DRIVERS\vdrvroot.sys
10:38:19.0156 3480 vdrvroot - ok
10:38:19.0171 3480 [ 44D73E0BBC1D3C8981304BA15135C2F2 ] vds C:\Windows\System32\vds.exe
10:38:19.0187 3480 vds - ok
10:38:19.0203 3480 [ DA4DA3F5E02943C2DC8C6ED875DE68DD ] vga C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
10:38:19.0203 3480 vga - ok
10:38:19.0218 3480 [ 53E92A310193CB3C03BEA963DE7D9CFC ] VgaSave C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
10:38:19.0218 3480 VgaSave - ok
10:38:19.0234 3480 [ C82E748660F62A242B2DFAC1442F22A4 ] vhdmp C:\Windows\system32\DRIVERS\vhdmp.sys
10:38:19.0234 3480 vhdmp - ok
10:38:19.0249 3480 [ E5689D93FFE4E5D66C0178761240DD54 ] viaide C:\Windows\system32\DRIVERS\viaide.sys
10:38:19.0249 3480 viaide - ok
10:38:19.0281 3480 [ 1501699D7EDA984ABC4155A7DA5738D1 ] vmbus C:\Windows\system32\DRIVERS\vmbus.sys
10:38:19.0281 3480 vmbus - ok
10:38:19.0296 3480 [ AE10C35761889E65A6F7176937C5592C ] VMBusHID C:\Windows\system32\DRIVERS\VMBusHID.sys
10:38:19.0296 3480 VMBusHID - ok
10:38:19.0312 3480 [ 2B1A3DAE2B4E70DBBA822B7A03FBD4A3 ] volmgr C:\Windows\system32\DRIVERS\volmgr.sys
10:38:19.0312 3480 volmgr - ok
10:38:19.0343 3480 [ 99B0CBB569CA79ACAED8C91461D765FB ] volmgrx C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
10:38:19.0343 3480 volmgrx - ok
10:38:19.0359 3480 [ 58F82EED8CA24B461441F9C3E4F0BF5C ] volsnap C:\Windows\system32\DRIVERS\volsnap.sys
10:38:19.0359 3480 volsnap - ok
10:38:19.0374 3480 [ 5E2016EA6EBACA03C04FEAC5F330D997 ] vsmraid C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys
10:38:19.0374 3480 vsmraid - ok
10:38:19.0421 3480 [ 787898BF9FB6D7BD87A36E2D95C899BA ] VSS C:\Windows\system32\vssvc.exe
10:38:19.0452 3480 VSS - ok
10:38:19.0468 3480 [ 36D4720B72B5C5D9CB2B9C29E9DF67A1 ] vwifibus C:\Windows\System32\drivers\vwifibus.sys
10:38:19.0468 3480 vwifibus - ok
10:38:19.0483 3480 [ 1C9D80CC3849B3788048078C26486E1A ] W32Time C:\Windows\system32\w32time.dll
10:38:19.0483 3480 W32Time - ok
10:38:19.0499 3480 [ 4E9440F4F152A7B944CB1663D3935A3E ] WacomPen C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys
10:38:19.0499 3480 WacomPen - ok
10:38:19.0515 3480 [ 47CA49400643EFFD3F1C9A27E1D69324 ] WANARP C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
10:38:19.0515 3480 WANARP - ok
10:38:19.0530 3480 [ 47CA49400643EFFD3F1C9A27E1D69324 ] Wanarpv6 C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
10:38:19.0530 3480 Wanarpv6 - ok
10:38:19.0561 3480 [ 5AB1BB85BD8B5089CC5D64200DEDAE68 ] wbengine C:\Windows\system32\wbengine.exe
10:38:19.0593 3480 wbengine - ok
10:38:19.0593 3480 [ 3AA101E8EDAB2DB4131333F4325C76A3 ] WbioSrvc C:\Windows\System32\wbiosrvc.dll
10:38:19.0608 3480 WbioSrvc - ok
10:38:19.0624 3480 [ DD1BAE8EBFC653824D29CCF8C9054D68 ] wcncsvc C:\Windows\System32\wcncsvc.dll
10:38:19.0639 3480 wcncsvc - ok
10:38:19.0655 3480 [ 20F7441334B18CEE52027661DF4A6129 ] WcsPlugInService C:\Windows\System32\WcsPlugInService.dll
10:38:19.0655 3480 WcsPlugInService - ok
10:38:19.0671 3480 [ 72889E16FF12BA0F235467D6091B17DC ] Wd C:\Windows\system32\DRIVERS\wd.sys
10:38:19.0671 3480 Wd - ok
10:38:19.0702 3480 [ 442783E2CB0DA19873B7A63833FF4CB4 ] Wdf01000 C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
10:38:19.0702 3480 Wdf01000 - ok
10:38:19.0717 3480 [ BF1FC3F79B863C914687A737C2F3D681 ] WdiServiceHost C:\Windows\system32\wdi.dll
10:38:19.0717 3480 WdiServiceHost - ok
10:38:19.0733 3480 [ BF1FC3F79B863C914687A737C2F3D681 ] WdiSystemHost C:\Windows\system32\wdi.dll
10:38:19.0733 3480 WdiSystemHost - ok
10:38:19.0749 3480 [ 733006127F235BE7C35354EBEE7B9A7B ] WebClient C:\Windows\System32\webclnt.dll
10:38:19.0764 3480 WebClient - ok
10:38:19.0780 3480 [ C749025A679C5103E575E3B48E092C43 ] Wecsvc C:\Windows\system32\wecsvc.dll
10:38:19.0780 3480 Wecsvc - ok
10:38:19.0795 3480 [ 7E591867422DC788B9E5BD337A669A08 ] wercplsupport C:\Windows\System32\wercplsupport.dll
10:38:19.0811 3480 wercplsupport - ok
10:38:19.0827 3480 [ 6D137963730144698CBD10F202E9F251 ] WerSvc C:\Windows\System32\WerSvc.dll
10:38:19.0827 3480 WerSvc - ok
10:38:19.0827 3480 [ 611B23304BF067451A9FDEE01FBDD725 ] WfpLwf C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
10:38:19.0827 3480 WfpLwf - ok
10:38:19.0842 3480 [ 05ECAEC3E4529A7153B3136CEB49F0EC ] WIMMount C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys
10:38:19.0842 3480 WIMMount - ok
10:38:19.0858 3480 WinDefend - ok
10:38:19.0858 3480 WinHttpAutoProxySvc - ok
10:38:19.0889 3480 [ 19B07E7E8915D701225DA41CB3877306 ] Winmgmt C:\Windows\system32\wbem\WMIsvc.dll
10:38:19.0889 3480 Winmgmt - ok
10:38:19.0936 3480 [ 41FBB751936B387F9179E7F03A74FE29 ] WinRM C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
10:38:19.0983 3480 WinRM - ok
10:38:20.0029 3480 [ 817EAFF5D38674EDD7713B9DFB8E9791 ] WinUsb C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys
10:38:20.0029 3480 WinUsb - ok
10:38:20.0061 3480 [ 4FADA86E62F18A1B2F42BA18AE24E6AA ] Wlansvc C:\Windows\System32\wlansvc.dll
10:38:20.0076 3480 Wlansvc - ok
10:38:20.0185 3480 [ 357CABBF155AFD1D3926E62539D2A3A7 ] wlidsvc C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
10:38:20.0201 3480 wlidsvc - ok
10:38:20.0217 3480 [ F6FF8944478594D0E414D3F048F0D778 ] WmiAcpi C:\Windows\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys
10:38:20.0217 3480 WmiAcpi - ok
10:38:20.0248 3480 [ 38B84C94C5A8AF291ADFEA478AE54F93 ] wmiApSrv C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe
10:38:20.0248 3480 wmiApSrv - ok
10:38:20.0248 3480 WMPNetworkSvc - ok
10:38:20.0263 3480 [ 96C6E7100D724C69FCF9E7BF590D1DCA ] WPCSvc C:\Windows\System32\wpcsvc.dll
10:38:20.0263 3480 WPCSvc - ok
10:38:20.0279 3480 [ 2E57DDF2880A7E52E76F41C7E96D327B ] WPDBusEnum C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll
10:38:20.0295 3480 WPDBusEnum - ok
10:38:20.0310 3480 [ 6BCC1D7D2FD2453957C5479A32364E52 ] ws2ifsl C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
10:38:20.0310 3480 ws2ifsl - ok
10:38:20.0341 3480 [ 8F9F3969933C02DA96EB0F84576DB43E ] wscsvc C:\Windows\System32\wscsvc.dll
10:38:20.0341 3480 wscsvc - ok
10:38:20.0341 3480 WSearch - ok
10:38:20.0404 3480 [ D9EF901DCA379CFE914E9FA13B73B4C4 ] wuauserv C:\Windows\system32\wuaueng.dll
10:38:20.0435 3480 wuauserv - ok
10:38:20.0466 3480 [ AB886378EEB55C6C75B4F2D14B6C869F ] WudfPf C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys
10:38:20.0466 3480 WudfPf - ok
10:38:20.0497 3480 [ DDA4CAF29D8C0A297F886BFE561E6659 ] WUDFRd C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
10:38:20.0497 3480 WUDFRd - ok
10:38:20.0529 3480 [ B20F051B03A966392364C83F009F7D17 ] wudfsvc C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll
10:38:20.0529 3480 wudfsvc - ok
10:38:20.0544 3480 [ 9A3452B3C2A46C073166C5CF49FAD1AE ] WwanSvc C:\Windows\System32\wwansvc.dll
10:38:20.0544 3480 WwanSvc - ok
10:38:20.0591 3480 [ 4A5CE13408945E525503B5F73D29B9C5 ] xnacc C:\Windows\system32\DRIVERS\xnacc.sys
10:38:20.0607 3480 xnacc - ok
10:38:20.0653 3480 [ 2EE48CFCE7CA8E0DB4C44C7476C0943B ] xusb21 C:\Windows\system32\DRIVERS\xusb21.sys
10:38:20.0653 3480 xusb21 - ok
10:38:20.0716 3480 [ 74983ADDCA2D9618512C088D856D6615 ] {1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC} C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\000.fcl
10:38:20.0716 3480 {1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC} - ok
10:38:20.0731 3480 ================ Scan global ===============================
10:38:20.0763 3480 [ BA0CD8C393E8C9F83354106093832C7B ] C:\Windows\system32\basesrv.dll
10:38:20.0778 3480 [ 79CDA06F75AD5373DD447F57575C4400 ] C:\Windows\system32\winsrv.dll
10:38:20.0794 3480 [ 79CDA06F75AD5373DD447F57575C4400 ] C:\Windows\system32\winsrv.dll
10:38:20.0809 3480 [ D6160F9D869BA3AF0B787F971DB56368 ] C:\Windows\system32\sxssrv.dll
10:38:20.0841 3480 [ 24ACB7E5BE595468E3B9AA488B9B4FCB ] C:\Windows\system32\services.exe
10:38:20.0841 3480 [Global] - ok
10:38:20.0841 3480 ================ Scan MBR ==================================
10:38:20.0856 3480 [ A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31 ] \Device\Harddisk0\DR0
10:38:21.0106 3480 \Device\Harddisk0\DR0 - ok
10:38:21.0106 3480 ================ Scan VBR ==================================
10:38:21.0106 3480 [ 0600888717208553BABB15083A479A79 ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
10:38:21.0106 3480 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok
10:38:21.0121 3480 [ 37D5B7A6FCE36A63574687642CA95497 ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition2
10:38:21.0121 3480 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 - ok
10:38:21.0137 3480 [ 14E8F31A2A8BA7DB760F1111A184A3C6 ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition3
10:38:21.0137 3480 \Device\Harddisk0\DR0\Partition3 - ok
10:38:21.0137 3480 ============================================================
10:38:21.0137 3480 Scan finished
10:38:21.0137 3480 ============================================================
10:38:21.0137 1296 Detected object count: 1
10:38:21.0137 1296 Actual detected object count: 1
10:38:30.0544 1296 sptd ( LockedFile.Multi.Generic ) - skipped by user
10:38:30.0544 1296 sptd ( LockedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip
10:38:36.0004 3820 Deinitialize success
susperian

Uživatelský avatar
memphisto
Moderátor
Guru Level 13
Guru Level 13
Příspěvky: 21115
Registrován: září 06
Bydliště: Zlín - České Budějovice
Pohlaví: Muž

Re: Havěť wuaudit.exe

Příspěvekod memphisto » 30 čer 2013 11:16

V adw nech všechno smazat a dodej log po mazání

Spusť RogueKiller ( Pro Windows Vista nebo Windows 7, klepni pravým a vyber "Spustit jako správce", ve Windows XP poklepej ke spuštění).
- Počkej, až Prescan dokončí práci...
- Počkej, dokud status okno zobrazuje "Prohledat "

- Klikni na "Smazat"
- Počkej, dokud Status box zobrazuje "Smazání- Finished "
- Klikni na "Zprávy " a zkopíruj a vlož obsah té zprávy prosím sem. Log je možno nalézt v RKreport [číslo]. txt na ploše.
- Zavři RogueKiller

Vypni rezidentní štít antiviru a antispywaru
Stáhni si ComboFix (by sUBs)
a ulož si ho na plochu.
Ukonči všechna aktivní okna a spusť ho.
- Po spuštění se zobrazí podmínky užití, potvrď je stiskem tlačítka Ano
- Dále postupuj dle pokynů, během aplikování ComboFixu neklikej do zobrazujícího se okna
- Po dokončení skenování by měl program vytvořit log - C:\ComboFix.txt - zkopíruj sem prosím celý jeho obsah
Pokud bude po kontrole problém spustit aplikace nebo bude vyskakovat hláška o pokusu použít neplatnou operaci na klíč registru, který je oznaèen pro odstranění, stačí restartovat počítač.
PRAVIDLA PC-HELP.CZ, PRAVIDLA sekce HijackThis, HijackThis návod, Memtest, CCleaner
Logy z programu HijackThis neposílejte prosím přes SZ, ale vkládejte je do patřičné sekce. Děkuji

susperian
Level 1
Level 1
Příspěvky: 58
Registrován: říjen 07
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Havěť wuaudit.exe

Příspěvekod susperian » 30 čer 2013 14:58

Díky moc tak tady jsou logy: Akorát jsem zapomněl vypnout comodo, ale než combofix začal prohledávat a objevila se ta modrá tabulka tak jsem comodo vypnul a ze začátku jsem dával vše povolit jak se combofix spouštěl
# AdwCleaner v2.303 - Log vytvooen 30/06/2013 v 13:40:09
# Aktualizováno 08/06/2013 Xplode
# Operaení systém : Windows 7 Ultimate (64 bits)
# Uživatel : Kokos - KOKOS-PC
# Spuštin systém : Normální
# Spuštino z : C:\Users\Kokos\Desktop\adwcleaner.exe
# Volba [Prohledat]


***** [Služby] *****


***** [Soubory / Složky] *****


***** [Registry] *****


***** [Internetové prohlížeee] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

[OK] Registry jsou eisté.

-\\ Mozilla Firefox v21.0 (cs)

Soubor : C:\Users\Kokos\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\evju3e3e.default\prefs.js

[OK] Soubor je eistý.

-\\ Google Chrome v27.0.1453.116

Soubor : C:\Users\Kokos\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] Soubor je eistý.

-\\ Opera v12.15.1748.0

Soubor : C:\Users\Kokos\AppData\Roaming\Opera\Opera\operaprefs.ini

[OK] Soubor je eistý.

*************************

AdwCleaner[R2].txt - [6481 octets] - [30/06/2013 10:29:32]
AdwCleaner[R3].txt - [6541 octets] - [30/06/2013 10:30:15]
AdwCleaner[R4].txt - [6601 octets] - [30/06/2013 10:31:28]
AdwCleaner[R5].txt - [6600 octets] - [30/06/2013 13:33:11]
AdwCleaner[R6].txt - [1173 octets] - [30/06/2013 13:40:09]

########## EOF - C:\AdwCleaner[R6].txt - [1233 octets] ##########

RogueKiller V8.6.1 _x64_ [Jun 29 2013] by Tigzy
mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
Podpora : hxxp://www.adlice.com/forum/
Webové stránky : hxxp://www.adlice.com/softwares/roguekiller/
: http://tigzyrk.blogspot.com/

Operační systém : Windows 7 (6.1.7600 ) 64 bits version
Spuštěno v : Normální režim
Uživatel : Kokos [Práva správce]
Mód : Kontrola -- Datum : 06/30/2013 13:49:50
| ARK || FAK || MBR |

¤¤¤ Škodlivé procesy: : 0 ¤¤¤

¤¤¤ ¤¤¤ Záznamy Registrů: : 0 ¤¤¤

¤¤¤ naplánované úlohy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ spuštění položky : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Webové prohlížeče : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Zvláštní soubory / Složky: ¤¤¤

¤¤¤ Ovladač : [NENAHRÁNO 0x0] ¤¤¤

¤¤¤ Externí včelstvo: ¤¤¤

¤¤¤ Nákaza : ¤¤¤

¤¤¤ Soubor HOSTS: ¤¤¤
--> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
¤¤¤ Kontrola MBR: ¤¤¤

+++++ PhysicalDrive0: WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device +++++
--- User ---
[MBR] 2af39e7b27cdf40f40a32edfaf7a8125
[BSP] d6fc7c1548ae7946b418dc339ec58755 : Windows 7/8 MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 Mo
1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 199899 Mo
2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 409600000 | Size: 753867 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!

Dokončeno : << RKreport[0]_S_06302013_134950.txt >>
RKreport[0]_D_06302013_134312.txt;RKreport[0]_S_06302013_134304.txt

ComboFix 13-06-28.02 - Kokos 30.06.2013 14:00:54.1.4 - x64
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1250.420.1029.18.8175.6502 [GMT 2:00]
Spuštěný z: c:\users\Kokos\Desktop\ComboFix.exe
AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}
FW: COMODO Firewall *Enabled* {7DB03214-694B-060B-1600-BD4715C36DBB}
SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}
SP: COMODO Defense+ *Enabled/Updated* {FEEA52D5-051E-08DD-07EF-2F009097607D}
SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Ostatní výmazy )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
c:\users\Kokos\AppData\Roaming\inst.exe
c:\users\Kokos\AppData\Roaming\vso_ts_preview.xml
c:\windows\pkunzip.pif
c:\windows\pkzip.pif
c:\windows\SysWow64\frapsvid.dll
c:\windows\SysWow64\pt
c:\windows\SysWow64\pt\AuthFWSnapIn.Resources.dll
c:\windows\SysWow64\pt\AuthFWWizFwk.Resources.dll
.
.
((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2013-05-28 do 2013-06-30 )))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
2013-06-30 07:55 . 2013-06-30 07:55 -------- d-----w- c:\program files\trend micro
2013-06-30 07:55 . 2013-06-30 07:55 -------- d-----w- C:\rsit
2013-06-30 07:40 . 2013-06-30 07:40 388096 ----a-r- c:\users\Kokos\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
2013-06-29 22:44 . 2013-06-29 23:02 189936 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys
2013-06-29 22:44 . 2013-05-09 08:59 65336 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys
2013-06-29 22:39 . 2013-06-29 23:02 378944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
2013-06-29 22:39 . 2013-05-09 08:59 33400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
2013-06-29 22:38 . 2013-05-09 08:59 59144 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
2013-06-29 22:38 . 2013-05-09 08:59 64288 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
2013-06-29 22:38 . 2013-06-29 23:02 1030952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2013-06-29 22:38 . 2013-05-09 08:59 80816 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
2013-06-29 22:37 . 2013-05-09 08:58 41664 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr
2013-06-29 22:29 . 2013-06-29 22:29 -------- d-s---w- c:\windows\SysWow64\Microsoft
2013-06-29 21:58 . 2013-06-29 21:57 96168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll
2013-06-29 21:57 . 2013-06-29 21:57 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Java
2013-06-29 21:24 . 2013-06-29 21:24 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro
2013-06-26 06:57 . 2013-06-26 06:57 -------- d-----w- c:\users\Kokos\AppData\Local\Daedalic Entertainment
2013-06-15 07:35 . 2013-06-29 22:02 -------- d-----w- c:\program files (x86)\YTD Toolbar
2013-06-08 19:33 . 2013-06-08 19:33 -------- d-----w- c:\program files (x86)\The Incredible Adventures of Van Helsing
2013-06-05 04:48 . 2013-06-05 04:48 -------- d-----w- c:\programdata\StarApp
.
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2013-06-30 02:41 . 2013-05-22 22:11 76232 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{2280D371-A10D-4E13-9A22-11F07B003BB5}\offreg.dll
2013-06-29 21:57 . 2011-12-16 18:49 867240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll
2013-06-29 21:57 . 2011-09-07 18:32 789416 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll
2013-06-12 21:29 . 2012-04-01 07:30 692104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
2013-06-12 21:29 . 2011-10-26 12:40 71048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-05-09 12:50 . 2012-07-17 12:37 22240 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll
2013-05-09 08:58 . 2011-09-07 18:22 287840 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 925648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvumdshim.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 7682424 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcuda.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 7641832 ----a-w- c:\windows\system32\nvopencl.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 6324360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvopencl.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 550176 ----a-w- c:\windows\system32\NvFBC64.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 518944 ----a-w- c:\windows\system32\NvIFR64.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 443168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\NvFBC.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 421152 ----a-w- c:\windows\SysWow64\NvIFR.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 2942240 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvid.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 27774240 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglv64.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 2754336 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcuvid.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 25256224 ----a-w- c:\windows\system32\nvcompiler.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 2363680 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvenc.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 214448 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvinit.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 21095712 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvoglv32.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 181488 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvoglshim32.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 17560352 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcompiler.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 13404192 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvwgf2um.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 12426216 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvd3dum.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 11213088 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 9233688 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 266960 ----a-w- c:\windows\system32\nvinitx.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 2596832 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvapi.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 218592 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglshim64.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 2002720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcuvenc.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 1832224 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispco6432014.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 1511712 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispgenco6432014.dll
2013-05-08 03:33 . 2012-06-29 19:53 15143904 ----a-w- c:\windows\system32\nvd3dumx.dll
2013-05-08 03:33 . 2012-04-19 23:32 1059560 ----a-w- c:\windows\system32\nvumdshimx.dll
2013-05-08 03:33 . 2011-09-07 16:20 2934672 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi64.dll
2013-05-08 03:33 . 2011-09-07 16:20 15912296 ----a-w- c:\windows\system32\nvwgf2umx.dll
2013-05-07 22:35 . 2011-09-07 16:20 6491936 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll
2013-05-07 22:35 . 2011-09-07 16:20 3514656 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc64.dll
2013-05-07 22:35 . 2011-09-07 16:20 884512 ----a-w- c:\windows\system32\nvvsvc.exe
2013-05-07 22:35 . 2011-09-07 16:20 63776 ----a-w- c:\windows\system32\nvshext.dll
2013-05-07 22:35 . 2011-09-07 16:20 237856 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll
2013-05-07 14:47 . 2013-05-07 14:47 566048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvStreaming.exe
2013-05-01 01:59 . 2013-05-01 01:59 94208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTimeVR.qtx
2013-05-01 01:59 . 2013-05-01 01:59 69632 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTime.qts
2013-04-30 13:35 . 2012-04-19 23:33 3165506 ----a-w- c:\windows\system32\nvcoproc.bin
2013-04-07 11:36 . 2011-12-15 15:55 5120 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dvttrn.dll
2013-04-04 12:50 . 2011-12-27 22:57 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2012-02-25 11:53 . 2012-04-11 17:38 6424112 ----a-w- c:\program files\AVAST
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4
.
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-07-14 1475072]
"DAEMON Tools Lite"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2011-08-02 4910912]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Diamondback"="c:\program files (x86)\Razer\Diamondback 3G\razerhid.exe" [2007-08-01 147456]
"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]
"HDInspector.exe"="c:\program files (x86)\Hard Drive Inspector\HDInspector.exe" [2009-02-13 907659]
"RemoteControl10"="c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe" [2010-02-02 87336]
"BDRegion"="c:\program files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe" [2010-03-13 75048]
"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2013-04-21 59720]
"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2013-05-09 4858968]
.
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
PC Off.lnk - c:\program files (x86)\PC Off\PCOff.exe [2011-9-9 86016]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)
"EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)
"AppInit_DLLs"=c:\windows\SysWOW64\guard32.dll
.
R2 BBSvc;BingBar Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BBSvc.exe;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BBSvc.exe [x]
R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]
R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [x]
R3 ALSysIO;ALSysIO;c:\users\Kokos\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys;c:\users\Kokos\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys [x]
R3 cglptnt;cglptnt;c:\totalcmd\cglptnt.sys;c:\totalcmd\cglptnt.sys [x]
R3 DrvAgent64;DrvAgent64;c:\windows\SysWOW64\Drivers\DrvAgent64.SYS;c:\windows\SysWOW64\Drivers\DrvAgent64.SYS [x]
R3 Futuremark SystemInfo Service;Futuremark SystemInfo Service;c:\program files (x86)\Common Files\Futuremark Shared\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe;c:\program files (x86)\Common Files\Futuremark Shared\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe [x]
R3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:\windows\system32\GameMon.des;c:\windows\SYSNATIVE\GameMon.des [x]
R3 RTCore64;RTCore64;c:\program files (x86)\RMClock\RTCore64.sys;c:\program files (x86)\RMClock\RTCore64.sys [x]
R3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;c:\program files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe;c:\program files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [x]
R3 TunngleService;TunngleService;c:\program files (x86)\Tunngle\TnglCtrl.exe;c:\program files (x86)\Tunngle\TnglCtrl.exe [x]
S0 aswRvrt;aswRvrt; [x]
S0 aswVmm;aswVmm; [x]
S0 sptd;sptd;c:\windows\\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys;c:\windows\\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys [x]
S1 aswSnx;aswSnx; [x]
S1 aswSP;aswSP; [x]
S1 cmdGuard;COMODO Internet Security Sandbox Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\cmdguard.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\cmdguard.sys [x]
S1 cmdHlp;COMODO Internet Security Helper Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\cmdhlp.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\cmdhlp.sys [x]
S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [x]
S2 {1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC};Power Control [2011/09/09 23:32];c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\000.fcl;c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\000.fcl [x]
S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]
S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswMonFlt.sys [x]
S2 cpuz135;cpuz135;c:\windows\system32\drivers\cpuz135_x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\cpuz135_x64.sys [x]
S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [x]
S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [x]
S3 BBUpdate;BBUpdate;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\SeaPort.exe;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\SeaPort.exe [x]
S3 EtronHub3;Etron USB 3.0 Extensible Hub Driver;c:\windows\system32\Drivers\EtronHub3.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\EtronHub3.sys [x]
S3 EtronXHCI;Etron USB 3.0 Extensible Host Controller Driver;c:\windows\system32\Drivers\EtronXHCI.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\EtronXHCI.sys [x]
S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\mbam.sys [x]
S3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\Drivers\pcouffin.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\pcouffin.sys [x]
S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]
S3 tap0901t;TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle);c:\windows\system32\DRIVERS\tap0901t.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\tap0901t.sys [x]
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]
2013-06-30 03:07 1165776 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\Installer\chrmstp.exe
.
Obsah adresáře 'Naplánované úlohy'
.
2013-06-30 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-01 21:29]
.
2013-06-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-02-17 08:45]
.
2013-06-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-02-17 08:45]
.
.
--------- X64 Entries -----------
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
2013-05-09 08:58 133840 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"COMODO Internet Security"="c:\program files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" [2012-11-07 9577680]
"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2011-10-17 13307496]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"=c:\windows\SysWOW64\guard32.dll c:\windows\System32\guard64.dll
.
------- Doplňkový sken -------
.
uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
uStart Page = hxxp://www.bing.com
mLocal Page = c:\windows\SYSTEM32\blank.htm
IE: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
IE: Od&eslat do aplikace OneNote - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
TCP: DhcpNameServer = 213.155.229.197 213.155.255.12
FF - ProfilePath - c:\users\Kokos\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\evju3e3e.default\
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.com/firefox
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=utf-8&q=
.
- - - - NEPLATNÉ POLOŽKY ODSTRANĚNÉ Z REGISTRU - - - -
.
Wow6432Node-HKCU-Run-OEXPRESS - (no file)
Wow6432Node-HKLM-Run-<NO NAME> - (no file)
AddRemove-{624C4D05-A9ED-407A-A291-E1CFB9AF6FF3} - c:\progra~3\INSTAL~1\{624C4~1\Setup.exe
.
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\npggsvc]
"ImagePath"="c:\windows\system32\GameMon.des -service"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\{1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC}]
"ImagePath"="\??\c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\000.fcl"
.
--------------------- ZAMKNUTÉ KLÍČE V REGISTRU ---------------------
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="FlashBroker"
"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_224_ActiveX.exe,-101"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]
"Enabled"=dword:00000001
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]
@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_224_ActiveX.exe"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="IFlashBroker5"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]
@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
"Version"="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="FlashBroker"
"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe,-101"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]
"Enabled"=dword:00000001
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="Shockwave Flash Object"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_224.ocx"
"ThreadingModel"="Apartment"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]
@="0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_224.ocx, 1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
@="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="Macromedia Flash Factory Object"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_224.ocx"
"ThreadingModel"="Apartment"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
@="FlashFactory.FlashFactory.1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_224.ocx, 1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
@="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
@="FlashFactory.FlashFactory"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="IFlashBroker5"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]
@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
"Version"="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]
@Denied: (A) (Everyone)
"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]
@Denied: (A) (Everyone)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]
"Key"="ActionsPane3"
"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
.
Celkový čas: 2013-06-30 14:12:40
ComboFix-quarantined-files.txt 2013-06-30 12:12
.
Před spuštěním: Volných bajtů: 95 355 133 952
Po spuštění: Volných bajtů: 94 712 401 920
.
- - End Of File - - ECDB2953133CA6C3F0A436975B5441B6
A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31
susperian

Uživatelský avatar
memphisto
Moderátor
Guru Level 13
Guru Level 13
Příspěvky: 21115
Registrován: září 06
Bydliště: Zlín - České Budějovice
Pohlaví: Muž

Re: Havěť wuaudit.exe

Příspěvekod memphisto » 30 čer 2013 15:31

Otevři si Poznámkový blok (Start -> Spustit... a napiš do okna Notepad a dej Ok.
Zkopíruj do něj následující celý text označený zeleně:
Poznámka: Nepoužij k označení skriptu funkci VYBRAT VŠE

Kód: Vybrat vše

KillAll::

Folder::
c:\program files (x86)\YTD Toolbar
c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar

File::
c:\users\Kokos\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys
c:\windows\system32\drivers\cpuz135_x64.sys
c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
c:\windows\system32\GameMon.des

Driver::
BBSvc
ALSysIO
cpuz135
BBUpdate
npggsvc

Registry::
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\npggsvc]

DDS::
uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
uStart Page = hxxp://www.bing.com
mLocal Page = c:\windows\SYSTEM32\blank.htm

RegLock::
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="FlashBroker"
"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_224_ActiveX.exe,-101"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]
"Enabled"=dword:00000001
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]
@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_224_ActiveX.exe"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="IFlashBroker5"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]
@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
"Version"="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="FlashBroker"
"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe,-101"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]
"Enabled"=dword:00000001
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="Shockwave Flash Object"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_224.ocx"
"ThreadingModel"="Apartment"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]
@="0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_224.ocx, 1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
@="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="Macromedia Flash Factory Object"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_224.ocx"
"ThreadingModel"="Apartment"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
@="FlashFactory.FlashFactory.1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_224.ocx, 1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
@="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
@="FlashFactory.FlashFactory"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="IFlashBroker5"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]
@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
"Version"="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
.

Zvol možnost Soubor -> Uložit jako... a nastav tyto parametry:
Název souboru: zde napiš: CFScript.txt
Uložit jako typ: tak tam vyber Všechny soubory
Ulož soubor na plochu.
Ukonči všechna aktivní okna.

Uchop myší vytvořený skript CFScript.txt, přemísti ho nad stažený program ComboFix.exe a když se oba soubory překryjí, skript upus.
- Automaticky se spustí ComboFix
- Vlož sem log, který vyběhne v závěru čistícího procesu
PRAVIDLA PC-HELP.CZ, PRAVIDLA sekce HijackThis, HijackThis návod, Memtest, CCleaner
Logy z programu HijackThis neposílejte prosím přes SZ, ale vkládejte je do patřičné sekce. Děkuji

susperian
Level 1
Level 1
Příspěvky: 58
Registrován: říjen 07
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Havěť wuaudit.exe

Příspěvekod susperian » 30 čer 2013 18:29

Tak tady je log z combofix:
ComboFix 13-06-28.02 - Kokos 30.06.2013 18:11:34.3.4 - x64
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1250.420.1029.18.8175.6164 [GMT 2:00]
Spuštěný z: c:\users\Kokos\Desktop\ComboFix.exe
Použité ovládací přepínače :: c:\users\Kokos\Desktop\CFScript.txt
AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}
FW: COMODO Firewall *Enabled* {7DB03214-694B-060B-1600-BD4715C36DBB}
SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}
SP: COMODO Defense+ *Enabled/Updated* {FEEA52D5-051E-08DD-07EF-2F009097607D}
SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
FILE ::
"c:\users\Kokos\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys"
"c:\windows\system32\drivers\cpuz135_x64.sys"
"c:\windows\system32\GameMon.des"
"c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job"
"c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job"
.
.
((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2013-05-28 do 2013-06-30 )))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
2013-06-30 16:18 . 2013-06-30 16:18 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp
2013-06-30 16:18 . 2013-06-30 16:18 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
2013-06-30 07:55 . 2013-06-30 07:55 -------- d-----w- c:\program files\trend micro
2013-06-30 07:40 . 2013-06-30 07:40 388096 ----a-r- c:\users\Kokos\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
2013-06-29 22:44 . 2013-06-29 23:02 189936 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys
2013-06-29 22:44 . 2013-05-09 08:59 65336 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys
2013-06-29 22:39 . 2013-06-29 23:02 378944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
2013-06-29 22:39 . 2013-05-09 08:59 33400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
2013-06-29 22:38 . 2013-05-09 08:59 59144 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
2013-06-29 22:38 . 2013-05-09 08:59 64288 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
2013-06-29 22:38 . 2013-06-29 23:02 1030952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2013-06-29 22:38 . 2013-05-09 08:59 80816 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
2013-06-29 22:37 . 2013-05-09 08:58 41664 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr
2013-06-29 22:29 . 2013-06-29 22:29 -------- d-s---w- c:\windows\SysWow64\Microsoft
2013-06-29 21:58 . 2013-06-29 21:57 96168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll
2013-06-29 21:57 . 2013-06-29 21:57 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Java
2013-06-29 21:24 . 2013-06-29 21:24 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro
2013-06-26 06:57 . 2013-06-26 06:57 -------- d-----w- c:\users\Kokos\AppData\Local\Daedalic Entertainment
2013-06-08 19:33 . 2013-06-08 19:33 -------- d-----w- c:\program files (x86)\The Incredible Adventures of Van Helsing
2013-06-05 04:48 . 2013-06-05 04:48 -------- d-----w- c:\programdata\StarApp
.
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2013-06-30 02:41 . 2013-05-22 22:11 76232 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{2280D371-A10D-4E13-9A22-11F07B003BB5}\offreg.dll
2013-06-29 21:57 . 2011-12-16 18:49 867240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll
2013-06-29 21:57 . 2011-09-07 18:32 789416 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll
2013-06-12 21:29 . 2012-04-01 07:30 692104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
2013-06-12 21:29 . 2011-10-26 12:40 71048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-05-09 12:50 . 2012-07-17 12:37 22240 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll
2013-05-09 08:58 . 2011-09-07 18:22 287840 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 925648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvumdshim.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 7682424 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcuda.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 7641832 ----a-w- c:\windows\system32\nvopencl.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 6324360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvopencl.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 550176 ----a-w- c:\windows\system32\NvFBC64.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 518944 ----a-w- c:\windows\system32\NvIFR64.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 443168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\NvFBC.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 421152 ----a-w- c:\windows\SysWow64\NvIFR.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 2942240 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvid.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 27774240 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglv64.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 2754336 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcuvid.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 25256224 ----a-w- c:\windows\system32\nvcompiler.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 2363680 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvenc.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 214448 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvinit.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 21095712 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvoglv32.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 181488 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvoglshim32.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 17560352 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcompiler.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 13404192 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvwgf2um.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 12426216 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvd3dum.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 11213088 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 9233688 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 266960 ----a-w- c:\windows\system32\nvinitx.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 2596832 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvapi.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 218592 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglshim64.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 2002720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcuvenc.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 1832224 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispco6432014.dll
2013-05-08 03:33 . 2013-05-14 12:30 1511712 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispgenco6432014.dll
2013-05-08 03:33 . 2012-06-29 19:53 15143904 ----a-w- c:\windows\system32\nvd3dumx.dll
2013-05-08 03:33 . 2012-04-19 23:32 1059560 ----a-w- c:\windows\system32\nvumdshimx.dll
2013-05-08 03:33 . 2011-09-07 16:20 2934672 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi64.dll
2013-05-08 03:33 . 2011-09-07 16:20 15912296 ----a-w- c:\windows\system32\nvwgf2umx.dll
2013-05-07 22:35 . 2011-09-07 16:20 6491936 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll
2013-05-07 22:35 . 2011-09-07 16:20 3514656 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc64.dll
2013-05-07 22:35 . 2011-09-07 16:20 884512 ----a-w- c:\windows\system32\nvvsvc.exe
2013-05-07 22:35 . 2011-09-07 16:20 63776 ----a-w- c:\windows\system32\nvshext.dll
2013-05-07 22:35 . 2011-09-07 16:20 237856 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll
2013-05-07 14:47 . 2013-05-07 14:47 566048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvStreaming.exe
2013-05-01 01:59 . 2013-05-01 01:59 94208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTimeVR.qtx
2013-05-01 01:59 . 2013-05-01 01:59 69632 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTime.qts
2013-04-30 13:35 . 2012-04-19 23:33 3165506 ----a-w- c:\windows\system32\nvcoproc.bin
2013-04-07 11:36 . 2011-12-15 15:55 5120 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dvttrn.dll
2013-04-04 12:50 . 2011-12-27 22:57 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2012-02-25 11:53 . 2012-04-11 17:38 6424112 ----a-w- c:\program files\AVAST
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4
.
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-07-14 1475072]
"DAEMON Tools Lite"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2011-08-02 4910912]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Diamondback"="c:\program files (x86)\Razer\Diamondback 3G\razerhid.exe" [2007-08-01 147456]
"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]
"HDInspector.exe"="c:\program files (x86)\Hard Drive Inspector\HDInspector.exe" [2009-02-13 907659]
"RemoteControl10"="c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe" [2010-02-02 87336]
"BDRegion"="c:\program files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe" [2010-03-13 75048]
"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2013-04-21 59720]
"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2013-05-09 4858968]
.
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
PC Off.lnk - c:\program files (x86)\PC Off\PCOff.exe [2011-9-9 86016]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)
"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
"EnableLUA"= 0 (0x0)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)
"EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)
"AppInit_DLLs"=c:\windows\SysWOW64\guard32.dll
.
R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]
R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [x]
R3 cglptnt;cglptnt;c:\totalcmd\cglptnt.sys;c:\totalcmd\cglptnt.sys [x]
R3 DrvAgent64;DrvAgent64;c:\windows\SysWOW64\Drivers\DrvAgent64.SYS;c:\windows\SysWOW64\Drivers\DrvAgent64.SYS [x]
R3 Futuremark SystemInfo Service;Futuremark SystemInfo Service;c:\program files (x86)\Common Files\Futuremark Shared\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe;c:\program files (x86)\Common Files\Futuremark Shared\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe [x]
R3 RTCore64;RTCore64;c:\program files (x86)\RMClock\RTCore64.sys;c:\program files (x86)\RMClock\RTCore64.sys [x]
R3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;c:\program files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe;c:\program files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [x]
R3 TunngleService;TunngleService;c:\program files (x86)\Tunngle\TnglCtrl.exe;c:\program files (x86)\Tunngle\TnglCtrl.exe [x]
S0 aswRvrt;aswRvrt; [x]
S0 aswVmm;aswVmm; [x]
S0 sptd;sptd;c:\windows\\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys;c:\windows\\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys [x]
S1 aswSnx;aswSnx; [x]
S1 aswSP;aswSP; [x]
S1 cmdGuard;COMODO Internet Security Sandbox Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\cmdguard.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\cmdguard.sys [x]
S1 cmdHlp;COMODO Internet Security Helper Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\cmdhlp.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\cmdhlp.sys [x]
S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [x]
S2 {1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC};Power Control [2011/09/09 23:32];c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\000.fcl;c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\000.fcl [x]
S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]
S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswMonFlt.sys [x]
S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [x]
S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [x]
S3 EtronHub3;Etron USB 3.0 Extensible Hub Driver;c:\windows\system32\Drivers\EtronHub3.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\EtronHub3.sys [x]
S3 EtronXHCI;Etron USB 3.0 Extensible Host Controller Driver;c:\windows\system32\Drivers\EtronXHCI.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\EtronXHCI.sys [x]
S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\mbam.sys [x]
S3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\Drivers\pcouffin.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\pcouffin.sys [x]
S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]
S3 tap0901t;TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle);c:\windows\system32\DRIVERS\tap0901t.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\tap0901t.sys [x]
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]
2013-06-30 03:07 1165776 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\Installer\chrmstp.exe
.
Obsah adresáře 'Naplánované úlohy'
.
2013-06-30 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-01 21:29]
.
.
--------- X64 Entries -----------
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
2013-05-09 08:58 133840 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"COMODO Internet Security"="c:\program files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" [2012-11-07 9577680]
"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2011-10-17 13307496]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"=c:\windows\SysWOW64\guard32.dll c:\windows\System32\guard64.dll
.
------- Doplňkový sken -------
.
uLocal Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
mLocal Page = c:\windows\SYSTEM32\blank.htm
IE: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
IE: Od&eslat do aplikace OneNote - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
TCP: DhcpNameServer = 213.155.229.197 213.155.255.12
FF - ProfilePath - c:\users\Kokos\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\evju3e3e.default\
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.com/firefox
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=utf-8&q=
.
- - - - NEPLATNÉ POLOŽKY ODSTRANĚNÉ Z REGISTRU - - - -
.
Wow6432Node-HKLM-Run-<NO NAME> - (no file)
AddRemove-{624C4D05-A9ED-407A-A291-E1CFB9AF6FF3} - c:\progra~3\INSTAL~1\{624C4~1\Setup.exe
.
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\{1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC}]
"ImagePath"="\??\c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\000.fcl"
.
--------------------- ZAMKNUTÉ KLÍČE V REGISTRU ---------------------
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="FlashBroker"
"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_224_ActiveX.exe,-101"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]
"Enabled"=dword:00000001
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]
@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_224_ActiveX.exe"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="IFlashBroker5"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]
@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
"Version"="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]
@Denied: (A) (Everyone)
"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]
@Denied: (A) (Everyone)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]
"Key"="ActionsPane3"
"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"
.
------------------------ Jiné spuštené procesy ------------------------
.
c:\program files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
c:\windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
c:\program files (x86)\Razer\Diamondback 3G\razerofa.exe
c:\windows\SysWOW64\HDDSvc.exe
.
**************************************************************************
.
Celkový čas: 2013-06-30 18:27:50 - počítač byl restartován
ComboFix-quarantined-files.txt 2013-06-30 16:27
ComboFix2.txt 2013-06-30 16:02
.
Před spuštěním: Volných bajtů: 93 898 559 488
Po spuštění: Volných bajtů: 93 803 253 760
.
- - End Of File - - 216A5D727CE0CB09F6BFCA59B320F9E7
A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31
susperian

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 37530
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Havěť wuaudit.exe

Příspěvekod jaro3 » 30 čer 2013 23:21

ComboFix se odinstaluje takto:
Start-Spustit a zadej ComboFix /Uninstall

Vyčisti systém CCleanerem

Stáhni si OTC

na plochu. Poklepej na něj. Potom klikni na Clean up!.
Restartuj PC , pokud Ti bude doporučeno.

Stáhni si aswMBR
na svojí plochu. Uzavři všechna okna , programy a prohlížeče. Poklepej na aswMBR.exe. Pokud se objeví hláška o možnosti stáhnutí databáze Avastu , klikni na NE. Poté klikni na „Scan“ . Po skenu klikni na „Save Log“ a ulož si log na plochu .Zkopíruj sem celý obsah toho logu. Pak klikni na „Exit“ k zavření programu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

susperian
Level 1
Level 1
Příspěvky: 58
Registrován: říjen 07
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Havěť wuaudit.exe

Příspěvekod susperian » 01 črc 2013 11:16

Díky tak jsem vše udělal, ale ten poslední program aswMBR mi nejde. Udělal jsem vše podle návodu, dal scan ono se to spustí dělá to scan asi 2 minuty a potom hodí hlášku Program Avast! Antirootkit přestal pracovat, musím dát ukončit program a celé se to zavře :-(
susperian


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 3 hosti