Prosím o kontrolu logu

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

Jaros
Level 2
Level 2
Příspěvky: 216
Registrován: květen 09
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Jaros » 30 črc 2017 18:29

Dobrý den,

prosím o kontrolu logu. Notebook známého se stabilně restartuje, při chodu v normálním režimu. Vyjíždí hláška, že uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné, posléze naběhne přihlašovací účet znova. Fungovat se s ním dá pouze v režimu nouze.

Log z HJT:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 18:26:58, on 30.7.2017
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18015)

FIREFOX: 54.0.1 (x86 cs)
Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:
C:\Users\Zdenka\Desktop\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
O2 - BHO: True Key Helper - {0F4B8786-5502-4803-8EBC-F652A1153BB6} - C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: Pomocná služba pro přihlášení ke službě Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O3 - Toolbar: True Key - {4BAAC1B8-0800-42C9-8FA6-08B211F356B8} - C:\Program Files\Intel Security\True Key\MSIE\truekey_ie.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files (x86)\ASUSTek\ASUSDVD 8\PDVD8Serv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files (x86)\ASUSTek\ASUSDVD 8\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"
O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Power2Go\CLMLSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerProducer\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerProducer" update "Software\CyberLink\PowerProducer\4.0"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePSTShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Clarus Drive Manager] C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung Drive Manager\Drive Manager.exe -Hide
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Dropbox Update] "C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe" /c
O4 - Startup: Dropbox.lnk = Zdenka\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?
O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.587\SSScheduler.exe
O4 - Global Startup: Samsung Drive Manager Real-Time.lnk = ?
O4 - Global Startup: SRS Premium Sound.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: Odeslat obrázek do zařízení &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Odeslat stránku do zařízení &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Click to call with Skype - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Click to call with Skype - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - ASUSTek Computer Inc. - C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe
O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software s.r.o. - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Service Installer TrueKey (InstallerService) - Unknown owner - C:\Program Files\TrueKey\Mcafee.TrueKey.InstallerService.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.587\McCHSvc.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Samsung Drive Manager Service (SZDrvSvc) - Clarus, Inc. - C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung Drive Manager\SZDrvSvc.exe
O23 - Service: Intel Security True Key (TrueKey) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.Service.exe
O23 - Service: Intel Security True Key Scheduler (TrueKeyScheduler) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\TrueKey\McTkSchedulerService.exe
O23 - Service: TrueKeyServiceHelper - McAfee, Inc. - C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.ServiceHelper.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 13676 bytesReklama
Jaros
Level 2
Level 2
Příspěvky: 216
Registrován: květen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Jaros » 30 črc 2017 19:27

Log Z MBAM:

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

Datum skenování: 30.7.2017
Čas skenování: 18:32:38
Protokol: log MBaM.txt
Správce: Ano

Verze: 2.01.4.1018
Databáze malwaru: v2017.07.30.04
Databáze rootkitů: v2017.05.27.01
Licence: Zkušební verze
Ochrana proti malwaru: Vypnuto
Ochrana proti škodlivým webovým stránkám: Vypnuto
Ochrana programu: Vypnuto

OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Souborový systém: NTFS
Uživatel: Zdenka

Typ skenu: Sken hrozeb
Výsledek: Dokončeno
Prohledaných objektů: 284888
Uplynulý čas: 20 min, 57 sek

Paměť: Zapnuto
Po spuštění: Zapnuto
Souborový systém: Zapnuto
Archivy: Zapnuto
Rootkity: Vypnuto
Heuristika: Zapnuto
PUP: Zapnuto
PUM: Zapnuto

Procesy: 0
(Nenalezeny žádné škodlivé položky)

Moduly: 0
(Nenalezeny žádné škodlivé položky)

Klíče registru: 11
PUP.Optional.Complitly, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}, Do karantény, [eb814e1e7138fb3bf86728bb827fc63a],
PUP.Optional.Complitly, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\BROWSER HELPER OBJECTS\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}, Do karantény, [eb814e1e7138fb3bf86728bb827fc63a],
PUP.Optional.ICQToolbar, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\EXPLORER BARS\{855F3B16-6D32-4FE6-8A56-BBB695989046}, Do karantény, [b3b92e3e357413239d129d4030d140c0],
PUP.Optional.MyScrapNook, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\INTERFACE\{23119123-0854-469D-807A-171568457991}, Do karantény, [79f3d6969415a98d6038d30cc53cbd43],
PUP.Optional.MyScrapNook, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\TypeLib\{03119103-0854-469D-807A-171568457991}, Do karantény, [90dc5517b1f86ec8dabe637c4bb6f010],
PUP.Optional.MindSpark, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\INTERFACE\{D97143C2-4282-496B-BDC4-7EC852F1497C}, Do karantény, [3933b5b79d0ca5911962895aa55cdb25],
PUP.Optional.MindSpark, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\TypeLib\{542EAC56-BF4B-46A7-943E-0A4C2CBA34EA}, Do karantény, [3933f874d7d2d561adceda09827fde22],
PUP.Optional.MindSpark, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\INTERFACE\{E8285E4C-5C92-4AA5-B227-3147E9454EC8}, Do karantény, [3933f874d7d2d561adceda09827fde22],
PUP.Optional.MindSpark, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\INTERFACE\{F4563BA4-FABD-4B37-804A-3903D3511491}, Do karantény, [3933f874d7d2d561adceda09827fde22],
Adware.Hicosmea, HKCU\SOFTWARE\CLASSES\WOW6432NODE\CLSID\{56FDF344-FD6D-11D0-958A-006097C9A090}, Do karantény, [016bd597fbaed165ffdcaef74cb66f91],
PUP.Optional.Hicosmea, HKU\S-1-5-21-710972117-1834648420-811751981-1000_Classes\WOW6432NODE\CLSID\{56FDF344-FD6D-11D0-958A-006097C9A090}, Do karantény, [94d8412b9316072faf74c4a7b25016ea],

Hodnoty registru: 0
(Nenalezeny žádné škodlivé položky)

Data registru: 0
(Nenalezeny žádné škodlivé položky)

Složky: 0
(Nenalezeny žádné škodlivé položky)

Soubory: 1
Backdoor.Agent, C:\Program Files\Internet\Internet.exe, Do karantény, [0e5e224abced78bea49a9dab4eb4e917],

Fyzické sektory: 0
(Nenalezeny žádné škodlivé položky)


(end)

Jaros
Level 2
Level 2
Příspěvky: 216
Registrován: květen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Jaros » 30 črc 2017 20:25

Log z RoqueKiller:

RogueKiller V12.11.8.0 (x64) [Jul 24 2017] (Free) by Adlice Software
mail : http://www.adlice.com/contact/
Feedback : https://forum.adlice.com
Website : http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Blog : http://www.adlice.com

Operating System : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Started in : Safe mode with network support
User : Zdenka [Administrator]
Started from : C:\Users\Zdenka\Downloads\RogueKiller_portable64.exe
Mode : Delete -- Date : 07/30/2017 19:38:41 (Duration : 00:45:01)

¤¤¤ Processes : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry : 2 ¤¤¤
[PUM.StartMenu] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-710972117-1834648420-811751981-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced | Start_ShowMyGames : 0 -> Replaced (1)
[PUM.StartMenu] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-710972117-1834648420-811751981-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced | Start_ShowMyGames : 0 -> Replaced (1)

¤¤¤ Tasks : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Files : 0 ¤¤¤

¤¤¤ WMI : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Hosts File : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Not loaded [0xc000035f]) ¤¤¤

¤¤¤ Web browsers : 3 ¤¤¤
[PUM.HomePage][Firefox:Config] hp6vozql.default : user_pref("browser.startup.homepage", "https://www.seznam.cz/"); -> Replaced (about:home)
[PUM.HomePage][Chrome:Config] Default [SecurePrefs] : homepage [https://www.seznam.cz/?clid=22668] -> Deleted
[PUM.HomePage][Chrome:Config] Default [SecurePrefs] : session.startup_urls [http://gmail.com/] -> Deleted

¤¤¤ MBR Check : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: ST9500325AS +++++
--- User ---
[MBR] 9a8129f734b50260a43667de35cff74f
[BSP] ba7218981e13a587b0937e6cd93cfb0a : HP MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] FAT32-LBA (0x1c) [HIDDEN!] Offset (sectors): 2048 | Size: 14998 MB
1 - [ACTIVE] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 30717952 | Size: 119231 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
2 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0xf) [VISIBLE] Offset (sectors): 274904280 | Size: 342706 MB
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38149
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 31 črc 2017 19:39

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/

Ulož si ho na svojí plochu
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Scan“
Po skenu klikni na „Logfile“ ,objeví se okno „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídající log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Jaros
Level 2
Level 2
Příspěvky: 216
Registrován: květen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Jaros » 31 črc 2017 23:01

# AdwCleaner 7.0.1.0 - Logfile created on Mon Jul 31 20:57:40 2017
# Updated on 2017/05/08 by Malwarebytes
# Running on Windows 7 Professional (X64)
# Mode: clean
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

No malicious services deleted.

***** [ Folders ] *****

Deleted: C:\ProgramData\{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}.log
Deleted: C:\ProgramData\{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}.log


***** [ Files ] *****

Deleted: C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\invalidprefs.js


***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks deleted.

***** [ Registry ] *****

Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C9AE652B-8C99-4AC2-B556-8B501182874E}


***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

SearchProvider deleted: websearch.ask.com - Ask.com
SearchProvider deleted: search.icq.com - ICQ Search
SearchProvider deleted: search.mywebsearch.com - My Web Search


***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries deleted.

*************************

::Tracing keys deleted
::Winsock settings cleared
::Additional Actions: 0*************************

C:/AdwCleaner/AdwCleaner[C0].txt - [18416 B] - [2017/7/27 22:31:23]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S0].txt - [22555 B] - [2017/7/27 22:30:45]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S1].txt - [1512 B] - [2017/7/31 20:57:25]


########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt ##########

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38149
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 01 srp 2017 10:07

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Scan“, po prohledání klikni na „ Clean

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.

Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

http://www.adlice.com/download/roguekiller/

a nemaž všechno hned , jen když Ti to napíšu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Jaros
Level 2
Level 2
Příspěvky: 216
Registrován: květen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Jaros » 02 srp 2017 01:22

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 7 Professional x64
Ran by Zdenka (Limited) on st 02.08.2017 at 1:19:31,49
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 0
Registry: 0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on st 02.08.2017 at 1:21:22,24
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jaros
Level 2
Level 2
Příspěvky: 216
Registrován: květen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Jaros » 02 srp 2017 01:32

# AdwCleaner 7.0.1.0 - Logfile created on Tue Aug 01 23:33:03 2017
# Updated on 2017/05/08 by Malwarebytes
# Database: 07-31-2017.1
# Running on Windows 7 Professional (X64)
# Mode: scan
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders found.

***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries.

*************************########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt ##########

Jaros
Level 2
Level 2
Příspěvky: 216
Registrován: květen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Jaros » 02 srp 2017 07:27

RogueKiller V12.11.8.0 (x64) [Jul 24 2017] (Free) by Adlice Software
mail : http://www.adlice.com/contact/
Feedback : https://forum.adlice.com
Website : http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Blog : http://www.adlice.com

Operating System : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Started in : Safe mode with network support
User : Zdenka [Administrator]
Started from : C:\Users\Zdenka\Desktop\RogueKiller_portable64.exe
Mode : Scan -- Date : 08/02/2017 01:37:13 (Duration : 00:41:58)

¤¤¤ Processes : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Tasks : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Files : 0 ¤¤¤

¤¤¤ WMI : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Hosts File : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Not loaded [0xc000035f]) ¤¤¤

¤¤¤ Web browsers : 0 ¤¤¤

¤¤¤ MBR Check : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: ST9500325AS +++++
--- User ---
[MBR] 9a8129f734b50260a43667de35cff74f
[BSP] ba7218981e13a587b0937e6cd93cfb0a : HP MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] FAT32-LBA (0x1c) [HIDDEN!] Offset (sectors): 2048 | Size: 14998 MB
1 - [ACTIVE] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 30717952 | Size: 119231 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
2 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0xf) [VISIBLE] Offset (sectors): 274904280 | Size: 342706 MB
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK

Ten antivir nebylo možné v nouzovém režimu nainstalovat. V klasickém režimu se k tomu nedostanu, je restart PC.

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38149
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 02 srp 2017 09:33

Vypni antivir i firewall.
Stáhni Zoek.exe
http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe
klik nahoře vpravo na .rar-file a uloz si ho na plochu.
Zavři všechny ostatní programy , okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
-pozor , náběh programu může trvat déle.
Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
emptyclsid;
iedefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyalltemp;
resethosts;

klikni na Run Script
Program provede sken , opravu, sken i oprava může trvat i více minut ,je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .
Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů , jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log Zkopíruj sem celý obsah toho logu.
Pokud budou problémy , spusť zoek v nouz. režimu.

Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Můžeš si zatrhnout i vytvoření bodu obnovy:
Klikni na ozubené kolečko , poté na „Skenování“ a zatrhni „vytvářet body obnovy“.
Vrať se zpět ( klikni na domeček).
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Neměň žádné nastavení. Klikni na „Skenovat“.
Po skenu lze vidět , zda jsou nějaké nákazy. Klikni na „Další“. Nákazy budou přemístěny do karantény.
Když je skenování dokončeno, objeví se tisková zpráva , zkopíruj sem celý obsah té zprávy.
Jinak můžeš zprávy vidět , když klikneš vpravo nahoře na „ zprávy“.


Vypni rez. ochranu u antiviru a antispywaru,příp. firewall..

Stáhni si ComboFix (by sUBs)
a ulož si ho na plochu.
Ukonči všechna aktivní okna a spusť ho.
- Po spuštění se zobrazí podmínky užití, potvrď je stiskem tlačítka Ano
- Dále postupuj dle pokynů, během aplikování ComboFixu neklikej do zobrazujícího se okna
- Po dokončení skenování by měl program vytvořit log - C:\ComboFix.txt - zkopíruj sem prosím celý jeho obsah
Pokud budou problémy , spusť ho v nouz. režimu.

Upozornění : Může se stát, že po aplikaci Combofixu a restartu počítače, Windows nenaběhnou , nebo nenajede plocha , budou problémy s připojením, pak znovu restartuj počítač, pokud to nepomůže , po restartu mačkej klávesu F8 a pak zvol poslední známou funkční konfiguraci. , či použij bod obnovy.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Jaros
Level 2
Level 2
Příspěvky: 216
Registrován: květen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Jaros » 03 srp 2017 07:46

Zoek.exe v5.0.0.1 Updated 27-09-2015
Tool run by Zdenka on źt 03.08.2017 at 0:48:15,86.
Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 x64
Running in: Safe Mode NETWORK No Internet Access Detected
Launched: C:\Users\Zdenka\Desktop\zoek.exe [Scan all users] [Script inserted]

==== System Restore Info ======================

==== Reset Hosts File ======================

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\McAfee deleted successfully
C:\PROGRA~2\MSXML 4.0 deleted successfully
C:\PROGRA~3\Big Fish Games deleted successfully
C:\PROGRA~3\ICQ deleted successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Vso deleted successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Windows Live Writer deleted successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Skype deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================


==== Deleting CLSID Registry Values ======================


==== Deleting Services ======================


==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\prefs.js:
user_pref("browser.search.defaultengine", "Seznam");
user_pref("browser.search.order.1", "Seznam");
user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

Added to C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\PROGRA~2\McAfee not found
C:\PROGRA~2\PDF to Doc Converter deleted
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Seznam Browser deleted
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Seznam Browser-67d72a3a-6eb4-4a09-bda6-1e5a4fa506cc deleted
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\ProtectDISC deleted
C:\Users\Zdenka\.android deleted
C:\PROGRA~2\GUMF2B7.tmp deleted
C:\sethc.exe deleted
C:\found.000 deleted
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\pcouffin.log deleted
C:\PROGRA~3\Package Cache deleted
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk deleted
C:\windows\SysNative\Tasks\avastBCLRestartS-1-5-21-710972117-1834648420-811751981-1000 deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\Searches deleted

==== Firefox Start and Search pages ======================

ProfilePath: C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default
- Undetermined - %ProfilePath%\extensions\sp@avast.com.xpi
- Undetermined - %ProfilePath%\extensions\wrc@avast.com.xpi
- FaceMod Dislike Button - %ProfilePath%\extensions\{64e8cc5b-20db-4212-8320-178fc5ae71f7}.xpi

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
- Click to call with Skype - %AppDir%\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}
- Undetermined - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default
9BF98236C009EB0A5571E9CA96847269 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_26_0_0_131.dll - Shockwave Flash
D94C362E750F8C283BF52537D3DF28B5 - C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Facebook\npfbplugin_1_0_3.dll - Facebook Plugin


==== Chromium Look ======================

Google Chrome Version: 46.0.2490.80

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions
eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck - No path found[]
gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki - No path found[]

Avast SafePrice - Zdenka\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck
Chrome Media Router - Zdenka\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm

==== Set IE to Default ======================

Old Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]
"Tabs"="C:\\ProgramData\\ICQ\\ICQNewTab\\newTab.html"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]
"Tabs"="C:\\ProgramData\\ICQ\\ICQNewTab\\newTab.html"

New Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]
"Tabs"="about:newtab"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]
"Tabs"="about:newtab"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}"
{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences~RF28a159f.TMP will be reset at reboot
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences~RF3c88b.TMP was reset successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Seznam.cz\User Data\Default\Preferences was reset successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Seznam.cz\User Data\Default\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Seznam.cz\User Data\Default\Web Data was reset successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Seznam.cz\User Data\Default\Web Data-journal was reset successfully

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Users\Default\Desktop\CyberLink DVD Suite.lnk - C:\Program Files (x86)\Cyberlink\DVD Suite\PowerStarter.exe
C:\Users\Default User\Desktop\CyberLink DVD Suite.lnk - C:\Program Files (x86)\Cyberlink\DVD Suite\PowerStarter.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\dfrgui.lnk - C:\Windows\system32\dfrgui.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PDF-Viewer.lnk - C:\Program Files (x86)\Tracker Software\PDF Viewer\PDFXCview.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\Seznam.cz.lnk - C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\ALZip.lnk - C:\Program Files (x86)\ESTsoft\ALZip\ALZip.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\CCleaner.lnk - C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\CPUID HWMonitor.lnk - C:\Program Files\CPUID\HWMonitor\HWMonitor.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\GIMP 2.lnk - C:\Program Files (x86)\GIMP-2.0\bin\gimp-2.6.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\KMPlayer.lnk - C:\Program Files (x86)\The KMPlayer\KMPlayer.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.309\McUICnt.exe SecurityScanner.dll
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\PhotoFiltre – zástupce.lnk -
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\QuickTime Player.lnk - C:\Program Files (x86)\QuickTime\QuickTimePlayer.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\Samsung Kies.lnk - C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAgent.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\Skype.lnk - C:\Windows\Installer\{24991BA0-F0EE-44AD-9CC8-5EC50AECF6B7}\SkypeIcon.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\office 2007\Microsoft Office Excel 2007.lnk - C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\office 2007\Microsoft Office OneNote 2007.lnk - C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\office 2007\Microsoft Office PowerPoint 2007.lnk - C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\PC\office 2007\Microsoft Office Word 2007.lnk - C:\Windows\Installer\{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe
C:\Users\Zdenka\Desktop\Sokol\Downloads.lnk - C:\Users\Zdenka\Downloads

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\Adobe Reader XI.lnk - C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe
C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Users\Public\Desktop\Avast SafeZone Browser.lnk - C:\Program Files\AVAST Software\SZBrowser\launcher.exe
C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.587\McUICnt.exe SecurityScanner.dll
C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Users\Public\Desktop\QuickTime Player.lnk - C:\Program Files (x86)\QuickTime\QuickTimePlayer.exe
C:\Users\Public\Desktop\Total Commander 64 bit.lnk - C:\totalcmd\TOTALCMD64.EXE
C:\Users\Public\Desktop\True Key.lnk - C:\Program Files (x86)\Intel Security\True Key\application\truekey.exe --open-source=dtopicon

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUSTek ASUSDVD 8\ASUSDVD 8 Help file.lnk - C:\Program Files (x86)\ASUSTek\ASUSDVD 8\Language\Enu\ASUSDVD 8.CHM
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUSTek ASUSDVD 8\ASUSTek ASUSDVD 8.lnk - C:\Program Files (x86)\ASUSTek\ASUSDVD 8\ASUSDVD 8.exe
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUSTek ASUSDVD 8\Online registration.lnk -
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUSTek ASUSDVD 8\Read Me.lnk -
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUSTek ASUSDVD 8\Uninstall ASUSDVD 8.lnk -
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink DVD Suite\PowerDVD\CyberLink PowerDVD.lnk - C:\Program Files (x86)\Cyberlink\PowerDVD\PowerDVD.exe
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink DVD Suite\PowerDVD\PowerDVD Help file.lnk - C:\Program Files (x86)\Cyberlink\PowerDVD\Language\Enu\PowerDVD.CHM
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink DVD Suite\PowerDVD\Readme.lnk - C:\Program Files (x86)\Cyberlink\PowerDVD\Language\Enu\Readme.htm
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink DVD Suite\PowerDVD\Uninstall PowerDVD.lnk - C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}\Setup.exe -uninstall
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox\Dropbox.lnk - C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe /home
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk - C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe /systemstartup

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\True Key.lnk - C:\Program Files (x86)\Intel Security\True Key\application\truekey.exe --open-source=startmenu
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Odinstalovat aplikaci Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\unins000.exe
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Tools\Malwarebytes Anti-Malware Chameleon.lnk - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\Chameleon\Windows\chameleon.chm
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus\McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.587\McUICnt.exe SecurityScanner.dll
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus\Odinstalovat.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\uninstall.exe C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.587\McAfee.ico

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -
C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -
C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -
C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ALZip.lnk - C:\Program Files (x86)\ESTsoft\ALZip\ALZip.exe
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ICQ7.5.lnk - C:\Program Files (x86)\ICQ7.5\ICQ.exe
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Nero StartSmart.lnk - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero StartSmart\NeroStartSmart.exe -ScParameter=8
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Samsung Kies (Lite).lnk - C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAgent.exe /lite
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Samsung Kies.lnk - C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAgent.exe
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk - C:\Windows\system32\control.exe
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\b38c8a402571e3e7\Seznam.cz.lnk - C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe --user-data-dir="C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Seznam.cz\User Data" --profile-directory=Default --app-id=ckjpageadhfekbilpnlbcjgbflimllbk
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Calculator.lnk - C:\Windows\system32\calc.exe
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\dfrgui.lnk - C:\Windows\system32\dfrgui.exe
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk - C:\Windows\explorer.exe

==== shortcuts After Repair ======================

C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\b38c8a402571e3e7\Seznam.cz.lnk - C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Seznam Browser\Seznam.cz.exe

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Google deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KiesAirMessage deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\cache2 emptied successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\storage\default\https+++navratdoreality.cz\cache emptied successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\storage\default\https+++smartmania.cz\cache emptied successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\storage\default\https+++twitter.com\cache emptied successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\storage\default\https+++womanonly.topzine.cz\cache emptied successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\storage\default\https+++www.kupi.cz\cache emptied successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\storage\default\https+++www.letemsvetemapplem.eu\cache emptied successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\storage\default\https+++www.svetandroida.cz\cache emptied successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\storage\default\https+++www.vporn.com\cache emptied successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\storage\default\https+++www.youtube.com\cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Seznam.cz\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

No Flash Cache Found

==== Empty All Java Cache ======================

No Java Cache Found

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=2498 folders=543 309394588 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\temp emptied successfully
C:\Users\Default User\AppData\Local\temp emptied successfully
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot
C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied
C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Zdenka\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences~RF28a159f.TMP" not found

==== EOF on źt 03.08.2017 at 1:42:24,37 ======================

Combofix

ComboFix 17-07-31.01 - Zdenka 03.08.2017 7:32.2.2 - x64 NETWORK
Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601.1.1250.420.1029.18.4061.3345 [GMT 2:00]
Spuštěný z: c:\users\Zdenka\Desktop\ComboFix.exe
AV: Avast Antivirus *Enabled/Updated* {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
SP: Avast Antivirus *Enabled/Updated* {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
* Vytvořen nový Bod Obnovení
.
.
((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2017-07-03 do 2017-08-03 )))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
2017-08-03 05:40 . 2017-08-03 05:40 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
2017-08-03 05:27 . 2017-08-03 05:27 -------- d-----w- c:\users\Zdenka\AppData\Local\CEF
2017-08-03 05:18 . 2017-08-03 05:18 -------- d-----w- c:\programdata\SWCUTemp
2017-08-03 05:14 . 2017-08-03 05:14 -------- d-----w- c:\users\Zdenka\AppData\Local\Zemana
2017-08-02 23:43 . 2017-08-02 23:43 -------- d-----w- c:\users\Zdenka\AppData\Local\Broadcom
2017-08-02 23:43 . 2017-08-03 05:16 -------- d-----w- c:\program files (x86)\McAfee
2017-08-02 23:06 . 2017-08-02 22:48 24064 ----a-w- c:\windows\zoek-delete.exe
2017-08-02 23:06 . 2017-08-03 05:40 -------- d-----w- c:\users\Zdenka\AppData\Local\Temp
2017-08-02 22:48 . 2017-08-02 23:03 -------- d-----w- C:\zoek_backup
2017-07-30 17:38 . 2017-08-01 23:37 28272 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\TrueSight.sys
2017-07-30 17:38 . 2017-07-30 18:26 -------- d-----w- c:\programdata\RogueKiller
2017-07-30 16:32 . 2017-08-03 05:18 136408 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys
2017-07-30 16:31 . 2017-07-30 16:31 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2017-07-30 16:31 . 2017-07-30 16:31 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes
2017-07-30 16:31 . 2015-03-17 04:15 63704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mwac.sys
2017-07-30 16:31 . 2015-03-17 04:15 107736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamchameleon.sys
2017-07-30 16:31 . 2015-03-17 04:15 25816 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2017-07-30 16:31 . 2017-07-30 16:31 -------- d-----w- c:\users\Zdenka\AppData\Local\Programs
2017-07-27 22:28 . 2017-08-01 23:33 -------- d-----w- C:\AdwCleaner
2017-07-27 22:25 . 2017-07-27 22:25 -------- d-----w- c:\users\Zdenka\AppData\Local\ESET
2017-07-27 11:08 . 2017-07-27 11:08 400464 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
2017-07-13 16:16 . 2017-07-13 16:16 -------- d-----w- c:\programdata\McAfee Security Scan
2017-07-09 19:54 . 2017-07-09 19:54 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Skype
.
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2017-07-30 15:30 . 2011-04-11 20:12 146696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmonflt.sys
2017-07-27 11:06 . 2017-03-10 07:05 57728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbuniva.sys
2017-07-27 11:06 . 2017-03-10 07:05 343288 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbloga.sys
2017-07-27 11:06 . 2017-03-10 07:05 320008 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys
2017-07-27 11:06 . 2017-03-10 07:05 198976 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbidsha.sys
2017-07-09 19:34 . 2013-03-01 13:56 361336 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys
2017-07-09 19:29 . 2014-03-19 16:02 198768 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswStm.sys
2017-07-09 19:29 . 2011-04-11 20:12 585608 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
2017-07-09 19:29 . 2014-04-29 16:06 46984 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys
2017-07-09 19:29 . 2013-03-01 13:56 84392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys
2017-07-09 19:29 . 2012-02-24 09:52 110352 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys
2017-07-09 19:27 . 2011-04-11 20:12 1015848 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2017-07-09 19:27 . 2016-04-27 18:50 41800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswKbd.sys
2017-06-20 06:53 . 2012-12-19 20:27 803328 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
2017-06-20 06:53 . 2011-10-06 18:22 144896 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ADSMOverlayIcon1]
@="{A8D448F4-0431-45AC-9F5E-E1B434AB2249}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A8D448F4-0431-45AC-9F5E-E1B434AB2249}]
2007-06-02 00:08 143360 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ShlExt\x86\OverlayIconShlExt1.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2017-07-12 19:49 285000 ----a-w- c:\users\Zdenka\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.17.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2017-07-12 19:49 285000 ----a-w- c:\users\Zdenka\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.17.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2017-07-12 19:49 285000 ----a-w- c:\users\Zdenka\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.17.0.dll
.
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Dropbox Update"="c:\users\Zdenka\AppData\Local\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe" [2016-11-05 143144]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RemoteControl8"="c:\program files (x86)\ASUSTek\ASUSDVD 8\PDVD8Serv.exe" [2009-04-16 91432]
"PDVD8LanguageShortcut"="c:\program files (x86)\ASUSTek\ASUSDVD 8\Language\Language.exe" [2009-04-16 50472]
"UpdateLBPShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]
"HControlUser"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe" [2009-06-19 105016]
"ATKOSD2"="c:\program files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe" [2009-08-17 6859392]
"ATKMEDIA"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe" [2009-08-20 170624]
"CLMLServer"="c:\program files (x86)\Cyberlink\Power2Go\CLMLSvc.exe" [2008-07-18 104936]
"UpdateP2GoShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-09-24 210216]
"UpdatePPShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\PowerProducer\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-01-04 222504]
"UpdatePSTShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-10-22 210216]
"GrooveMonitor"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]
"KiesTrayAgent"="c:\program files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2013-04-23 311152]
"Clarus Drive Manager"="c:\program files (x86)\Clarus\Samsung Drive Manager\Drive Manager.exe" [2015-08-19 8139480]
"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2016-12-17 1160408]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"GrpConv"="grpconv -o" [X]
.
c:\users\Zdenka\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Dropbox.lnk - c:\users\Zdenka\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe /systemstartup [2017-7-14 3486520]
.
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Bluetooth.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2009-7-2 1079584]
FancyStart daemon.lnk - c:\windows\Installer\{F0DF4513-3C4C-4EB8-8012-2C5F70AF3988}\_A1DDD39913A1970387B7B3.exe -d [2009-10-31 12862]
Samsung Drive Manager Real-Time.lnk - c:\program files (x86)\Clarus\Samsung Drive Manager\ABRTMon.exe [2017-3-2 136192]
SRS Premium Sound.lnk - c:\windows\Installer\{E5CF6B9C-3ABE-43C9-9413-AD5FFC98F049}\NewShortcut5_21C7B668029A47458B27645FE6E4A715.exe /f=srs_premium_sound_nopreset.zip /h [2009-10-31 156880]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)
"SoftwareSASGeneration"= 1 (0x1)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"mixer5"=wdmaud.drv
.
R0 aswbidsh;aswbidsh;c:\windows\\SystemRoot\system32\drivers\aswbidsha.sys;c:\windows\\SystemRoot\system32\drivers\aswbidsha.sys [x]
R0 aswblog;aswblog;c:\windows\\SystemRoot\system32\drivers\aswbloga.sys;c:\windows\\SystemRoot\system32\drivers\aswbloga.sys [x]
R0 aswbuniv;aswbuniv;c:\windows\\SystemRoot\system32\drivers\aswbuniva.sys;c:\windows\\SystemRoot\system32\drivers\aswbuniva.sys [x]
R0 aswRvrt;aswRvrt;c:\windows\\SystemRoot\system32\drivers\aswRvrt.sys;c:\windows\\SystemRoot\system32\drivers\aswRvrt.sys [x]
R1 aswbidsdriver;aswbidsdriver;c:\windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbidsdrivera.sys [x]
R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswSnx.sys [x]
R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswSP.sys [x]
R2 AFBAgent;AFBAgent;c:\windows\system32\FBAgent.exe;c:\windows\SYSNATIVE\FBAgent.exe [x]
R2 ASMMAP64;ASMMAP64;c:\program files\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys;c:\program files\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [x]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswMonFlt.sys [x]
R2 aswStm;aswStm;c:\windows\system32\drivers\aswStm.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswStm.sys [x]
R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]
R2 DiagTrack;Diagnostics Tracking Service;c:\windows\System32\svchost.exe;c:\windows\SYSNATIVE\svchost.exe [x]
R2 InstallerService;Service Installer TrueKey;c:\program files\TrueKey\Mcafee.TrueKey.InstallerService.exe;c:\program files\TrueKey\Mcafee.TrueKey.InstallerService.exe [x]
R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe;c:\program files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [x]
R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [x]
R2 SSPORT;SSPORT;c:\windows\system32\Drivers\SSPORT.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\SSPORT.sys [x]
R2 SZDrvSvc;Samsung Drive Manager Service;c:\program files (x86)\Clarus\Samsung Drive Manager\SZDrvSvc.exe;c:\program files (x86)\Clarus\Samsung Drive Manager\SZDrvSvc.exe [x]
R2 TrueKey;Intel Security True Key;c:\program files\TrueKey\McAfee.TrueKey.Service.exe;c:\program files\TrueKey\McAfee.TrueKey.Service.exe [x]
R3 adusbser;AnyDATA USB Device for Legacy Serial Communication;c:\windows\system32\DRIVERS\adusbser.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\adusbser.sys [x]
R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:\windows\system32\drivers\AmUStor.SYS;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\AmUStor.SYS [x]
R3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent;c:\program files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe;c:\program files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [x]
R3 aswHwid;aswHwid;c:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswHwid.sys [x]
R3 aswVmm;aswVmm;c:\users\Zdenka\AppData\Local\Temp\aswVmm.sys;c:\users\Zdenka\AppData\Local\Temp\aswVmm.sys [x]
R3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\btwl2cap.sys [x]
R3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ssudbus.sys [x]
R3 Huawei;HUAWEI Mobile Connect - USB Smart Card Reader;c:\windows\system32\DRIVERS\ewdcsc.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ewdcsc.sys [x]
R3 hwusbdev;Huawei DataCard USB PNP Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ewusbdev.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ewusbdev.sys [x]
R3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;c:\windows\system32\IEEtwCollector.exe;c:\windows\SYSNATIVE\IEEtwCollector.exe [x]
R3 ipswuio;ipswuio;c:\windows\system32\DRIVERS\ipswuio.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ipswuio.sys [x]
R3 massfilter_hs;HS HandSet Mass Storage Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\massfilter_hs.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\massfilter_hs.sys [x]
R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\mbam.sys [x]
R3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\MBAMSwissArmy.sys [x]
R3 MBAMWebAccessControl;MBAMWebAccessControl;c:\windows\system32\drivers\mwac.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\mwac.sys [x]
R3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files\McAfee Security Scan\3.11.587\McCHSvc.exe;c:\program files\McAfee Security Scan\3.11.587\McCHSvc.exe [x]
R3 mdf16;mdf16;c:\program files (x86)\Clarus\Samsung Drive Manager\mdf16.sys;c:\program files (x86)\Clarus\Samsung Drive Manager\mdf16.sys [x]
R3 mvd23;mvd23;c:\program files (x86)\Clarus\Samsung Drive Manager\mvd23.sys;c:\program files (x86)\Clarus\Samsung Drive Manager\mvd23.sys [x]
R3 NETw1v64;Intel(R) Wireless WiFi Link 1000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETw1v64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\NETw1v64.sys [x]
R3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\Drivers\pcouffin.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\pcouffin.sys [x]
R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\SiSG664.sys [x]
R3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ssudmdm.sys [x]
R3 TrueKeyServiceHelper;TrueKeyServiceHelper;c:\program files\TrueKey\McAfee.TrueKey.ServiceHelper.exe;c:\program files\TrueKey\McAfee.TrueKey.ServiceHelper.exe [x]
R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]
R3 WatAdminSvc;Služba Technologie aktivace Windows;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]
R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [x]
S1 aswKbd;aswKbd;c:\windows\system32\drivers\aswKbd.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswKbd.sys [x]
S3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ETD.sys [x]
S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\L1C62x64.sys [x]
S3 NETw5s64;Ovladač adaptéru Intel(R) Wireless WiFi Link pro systém Windows 7 64 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETw5s64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\NETw5s64.sys [x]
.
.
Obsah adresáře 'Naplánované úlohy'
.
2017-03-02 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-12-19 06:53]
.
2017-03-01 c:\windows\Tasks\DropboxUpdateTaskUserS-1-5-21-710972117-1834648420-811751981-1000Core.job
- c:\users\Zdenka\AppData\Local\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [2015-09-29 08:45]
.
2017-03-02 c:\windows\Tasks\DropboxUpdateTaskUserS-1-5-21-710972117-1834648420-811751981-1000UA.job
- c:\users\Zdenka\AppData\Local\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [2015-09-29 08:45]
.
.
--------- X64 Entries -----------
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00asw]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
2017-07-27 11:08 1527760 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00asw]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
2017-07-27 11:08 1527760 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ADSMOverlayIcon1]
@="{A8D448F4-0431-45AC-9F5E-E1B434AB2249}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A8D448F4-0431-45AC-9F5E-E1B434AB2249}]
2007-06-01 23:52 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ShlExt\x64\OverlayIconShlExt1_64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2017-07-12 19:49 333128 ----a-w- c:\users\Zdenka\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.17.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2017-07-12 19:49 333128 ----a-w- c:\users\Zdenka\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.17.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2017-07-12 19:49 333128 ----a-w- c:\users\Zdenka\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.17.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]
@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2017-07-12 19:49 333128 ----a-w- c:\users\Zdenka\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.17.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\OverlayIconExtension1]
@="{fe25455d-b4c2-4e32-97d2-92632ec1c224}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{fe25455d-b4c2-4e32-97d2-92632ec1c224}]
2010-11-05 01:57 444752 ----a-w- c:\windows\System32\mscoree.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\OverlayIconExtension2]
@="{1fae2d88-a78e-4f03-909f-be818a3c1ce6}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1fae2d88-a78e-4f03-909f-be818a3c1ce6}]
2010-11-05 01:57 444752 ----a-w- c:\windows\System32\mscoree.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"EeeStorageBackup"="c:\program files (x86)\ASUS\Asus WebStorage\BackupService.exe" [2009-08-25 947472]
"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2009-08-05 165912]
"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2009-08-05 387608]
"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2009-08-05 365592]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-08-28 16336488]
"AmIcoSinglun64"="c:\program files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe" [2009-09-01 323584]
"ETDWare"="c:\program files\Elantech\ETDCtrl.exe" [2009-07-30 617856]
"Zune Launcher"="c:\program files\Zune\ZuneLauncher.exe" [2011-08-05 163552]
"AvastUI.exe"="c:\program files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe" [2017-07-27 213832]
.
------- Doplňkový sken -------
.
uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
uInternet Settings,ProxyOverride = <local>
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
IE: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
IE: Od&eslat do aplikace OneNote - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105
IE: Odeslat obrázek do zařízení &Bluetooth... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
IE: Odeslat stránku do zařízení &Bluetooth... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
TCP: DhcpNameServer = 10.0.0.138
FF - ProfilePath - c:\users\Zdenka\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hp6vozql.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - about:home
.
- - - - NEPLATNÉ POLOŽKY ODSTRANĚNÉ Z REGISTRU - - - -
.
Toolbar-Locked - (no file)
Wow6432Node-HKLM-RunOnce-<NO NAME> - (no file)
AddRemove-ASUS_UL_Series_Screensaver - c:\windows\system32\ASUS_UL_Series_Screensaver.scr
AddRemove-{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f} - c:\programdata\Package Cache\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}\vcredist_x64.exe
AddRemove-{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a} - c:\programdata\Package Cache\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\VC_redist.x86.exe
AddRemove-Seznam Browser - c:\users\Zdenka\AppData\Roaming\Seznam Browser\uninstall.exe
.
.
.
--------------------- ZAMKNUTÉ KLÍČE V REGISTRU ---------------------
.
[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.htm\UserChoice]
@Denied: (2) (LocalSystem)
"Progid"="ChromeHTML"
.
[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.html\UserChoice]
@Denied: (2) (LocalSystem)
"Progid"="ChromeHTML"
.
[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.shtml\UserChoice]
@Denied: (2) (LocalSystem)
"Progid"="ChromeHTML"
.
[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xht\UserChoice]
@Denied: (2) (LocalSystem)
"Progid"="ChromeHTML"
.
[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xhtml\UserChoice]
@Denied: (2) (LocalSystem)
"Progid"="ChromeHTML"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0006\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0007\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0008\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0009\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
.
Celkový čas: 2017-08-03 07:42:38
ComboFix-quarantined-files.txt 2017-08-03 05:42
.
Před spuštěním: Volných bajtů: 51 543 572 480
Po spuštění: Volných bajtů: 51 477 094 400
.
- - End Of File - - 789267B4665A254E1DF5FC476A3FE520
5C616939100B85E558DA92B899A0FC36

Antimalware Zemana se mi nepodařilo nainstalovat. V safe mode mi to píše, že v Safe mode instalace není možná a v normálním režimu se k tomu nedostanu ani, protože se ntb restartuje.

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38149
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 03 srp 2017 09:26

Odinstaluj:
McAfee Security Scan, Eset (pokud najdeš)

Vypni rez. ochranu u antiviru a antispywaru,příp. firewall..

Otevři si Poznámkový blok (Start -> Spustit... a napiš do okna Notepad a dej Ok.
Zkopíruj do něj následující celý text označený zeleně:

Kód: Vybrat vše

ClearJavaCache::
KillAll::
File::
c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

Folder::
c:\program files (x86)\Skype\Updater
c:\users\Zdenka\AppData\Local\ESET
c:\programdata\McAfee Security Scan

Driver::
SkypeUpdate

DDS::
uInternet Settings,ProxyOverride = <local>

RegLock::
[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.htm\UserChoice]
@Denied: (2) (LocalSystem)
"Progid"="ChromeHTML"
.
[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.html\UserChoice]
@Denied: (2) (LocalSystem)
"Progid"="ChromeHTML"
.
[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.shtml\UserChoice]
@Denied: (2) (LocalSystem)
"Progid"="ChromeHTML"
.
[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xht\UserChoice]
@Denied: (2) (LocalSystem)
"Progid"="ChromeHTML"
.
[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xhtml\UserChoice]
@Denied: (2) (LocalSystem)
"Progid"="ChromeHTML"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0006\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0007\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0008\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0009\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)


Zvol možnost Soubor -> Uložit jako... a nastav tyto parametry:
Název souboru: zde napiš: CFScript.txt
Uložit jako typ: tak tam vyber Všechny soubory
Ulož soubor na plochu.
Ukonči všechna aktivní okna.

Uchop myší vytvořený skript CFScript.txt, přemísti ho nad stažený program ComboFix.exe a když se oba soubory překryjí, skript upusť.
- Automaticky se spustí ComboFix
- Vlož sem log, který vyběhne v závěru čistícího procesu + nový log z HJT

Upozornění : Může se stát, že po aplikaci Combofixu a restartu počítače, Windows nenaběhnou , nebo nenajede plocha , budou problémy s připojením, pak znovu restartuj počítač, pokud to nepomůže , po restartu mačkej klávesu F8 a pak zvol poslední známou funkční konfiguraci. , či použij bod obnovy.

Stáhni si aswMBR
na svojí plochu. Uzavři všechna okna , programy a prohlížeče. Poklepej na aswMBR.exe. Pokud se objeví hláška o možnosti stáhnutí databáze Avastu , klikni na NE. Poté klikni na „Scan“ . Po skenu klikni na „Save Log“ a ulož si log na plochu .Zkopíruj sem celý obsah toho logu. Pak klikni na „Exit“ k zavření programu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 1 host