Prosím o kontrolu logu a radu k vyřešení problému

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

FrenFain
nováček
Příspěvky: 4
Registrován: říjen 17
Pohlaví: Žena

Prosím o kontrolu logu a radu k vyřešení problému

Příspěvekod FrenFain » 04 říj 2017 21:44

Dobrý večer,
prosím o kontolu logu
-náhodný zvuk "Pikachu", poslední dobou je více častý a potřebuji se ho zbavit
-někdy náhodně zčerná obrazovka a nechce notebook cca 5 minut naskočit
-a zda není nějaký vir
Děkuji

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 21:14:29, on 4. 10. 2017
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.14393.1715)

FIREFOX: 47.0.2 (x86 cs)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.0_44090\utorrentie.exe
C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.0_44090\utorrentie.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Browser\SkypeBrowserHost.exe
C:\Users\petra\Desktop\AJINA\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=
O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AvgUi] "C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguirna.exe" /lps=fmw
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\petra\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - HKCU\..\Run: [Discord] C:\Users\petra\AppData\Local\Discord\app-0.0.297\Discord.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AVG Service (avgsvc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avgsvca.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @C:\WINDOWS\system32\CxAudMsg64.exe,-100 (CxAudMsg) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\CxAudMsg64.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @oem57.inf,%SERVICE_NAME%;Intel Bluetooth Service (ibtsiva) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibtsiva (file missing)
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService1.0.0.0) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Conexant SmartAudio service (SAService) - Conexant Systems, Inc. - C:\WINDOWS\system32\SAsrv.exe
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe,-1001 (Sense) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SynTPEnh Caller Service (SynTPEnhService) - Synaptics Incorporated - C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: AVG PC TuneUp Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 10690 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38362
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu a radu k vyřešení problému

Příspěvekod jaro3 » 04 říj 2017 22:28

Odinstaluj:
AVG PC TuneUp

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/

Ulož si ho na svojí plochu
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Scan“
Po skenu klikni na „Logfile“ ,objeví se okno „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídající log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
- Při instalaci odeber zatržítko u „Povolit bezplatnou zkušební verzi Malwarebytes' Anti-Malware Premium“
Nainstaluj a spusť ho
- na konci instalace se ujisti že máš zvoleny/zatrhnuty obě možnosti:
Aktualizace Malwarebytes' Anti-Malware a Spustit aplikaci Malwarebytes' Anti-Malware, pokud jo tak klikni na tlačítko konec
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Uložit výsledky a vyber zkopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

FrenFain
nováček
Příspěvky: 4
Registrován: říjen 17
Pohlaví: Žena

Re: Prosím o kontrolu logu a radu k vyřešení problému

Příspěvekod FrenFain » 05 říj 2017 11:24

Malwarebytes
http://www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 05.10.17
Čas skenování: 11:01
Logovací soubor: ba150588-a9ab-11e7-8ee4-28d244d2b4c2.json
Správce: Ano

-Informace o softwaru-
Verze: 3.2.2.2029
Verze komponentů: 1.0.207
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.2899
Licence: Bezplatný

-Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 14393.1715)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: Lenovo-PC\petra

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 407868
Zjištěné hrozby: 15
Hrozby umístěné do karantény: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)
Uplynulý čas: 6 min, 27 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 2
PUP.Optional.DNSUnlocker.ACMB2, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\SYSTEMCERTIFICATES\ROOT\CERTIFICATES\26D9E607FFF0C58C7844B47FF8B6E079E5A2220E, Žádná uživatelská akce, [22], [260247],1.0.2899
PUP.Optional.DNSUnlocker.ACMB2, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\SYSTEMCERTIFICATES\ROOT\CERTIFICATES\26D9E607FFF0C58C7844B47FF8B6E079E5A2220E, Žádná uživatelská akce, [22], [260247],1.0.2899

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 10
PUP.Optional.DNSUnlocker.ACMB2, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TCPIP\PARAMETERS|NameServer, Žádná uživatelská akce, [22], [-1],0.0.0
PUP.Optional.DNSUnlocker.ACMB2, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TCPIP\PARAMETERS|DhcpNameServer, Žádná uživatelská akce, [22], [-1],0.0.0
PUP.Optional.DNSUnlocker.ACMB2, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TCPIP\PARAMETERS\Interfaces\{0a99cd84-33ff-4e45-8e1a-d24fc60f2acc}|NameServer, Žádná uživatelská akce, [22], [-1],0.0.0
PUP.Optional.DNSUnlocker.ACMB2, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TCPIP\PARAMETERS\Interfaces\{0a99cd84-33ff-4e45-8e1a-d24fc60f2acc}|DhcpNameServer, Žádná uživatelská akce, [22], [-1],0.0.0
PUP.Optional.DNSUnlocker.ACMB2, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TCPIP\PARAMETERS\Interfaces\{172811bb-f698-4f69-b9b1-280af249732f}|NameServer, Žádná uživatelská akce, [22], [-1],0.0.0
PUP.Optional.DNSUnlocker.ACMB2, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TCPIP\PARAMETERS\Interfaces\{77cbe891-0e51-46dc-aaad-2dbd7ff897ab}|NameServer, Žádná uživatelská akce, [22], [-1],0.0.0
PUP.Optional.DNSUnlocker.ACMB2, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TCPIP\PARAMETERS\Interfaces\{77cbe891-0e51-46dc-aaad-2dbd7ff897ab}|DhcpNameServer, Žádná uživatelská akce, [22], [-1],0.0.0
PUP.Optional.DNSUnlocker.ACMB2, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TCPIP\PARAMETERS\Interfaces\{826adbdc-8c47-4d50-aee2-25b0e574f54f}|NameServer, Žádná uživatelská akce, [22], [-1],0.0.0
PUP.Optional.DNSUnlocker.ACMB2, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TCPIP\PARAMETERS\Interfaces\{9c14ae4a-ad9f-4e77-b774-50ea65e3a31b}|NameServer, Žádná uživatelská akce, [22], [-1],0.0.0
PUP.Optional.DNSUnlocker.ACMB2, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TCPIP\PARAMETERS\Interfaces\{ee1bf49b-2957-4d0f-b44f-77862145acc6}|NameServer, Žádná uživatelská akce, [22], [-1],0.0.0

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 2
PUP.Optional.OpenCandy, C:\Users\petra\AppData\Roaming\OpenCandy\4BCA988CAADE4ED4B631DF5D09F4093D, Žádná uživatelská akce, [520], [173202],1.0.2899
PUP.Optional.OpenCandy, C:\USERS\PETRA\APPDATA\ROAMING\OPENCANDY, Žádná uživatelská akce, [520], [173202],1.0.2899

Soubor: 1
PUP.Optional.OpenCandy, C:\Users\petra\AppData\Roaming\OpenCandy\4BCA988CAADE4ED4B631DF5D09F4093D\AVG_PCTuneUp_1314.exe, Žádná uživatelská akce, [520], [173202],1.0.2899

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

____________________________________

# AdwCleaner 7.0.3.1 - Logfile created on Thu Oct 05 08:56:11 2017
# Updated on 2017/29/09 by Malwarebytes
# Database: 09-29-2017.1
# Running on Windows 10 Enterprise (X64)
# Mode: scan
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.OpenCandy, C:\Users\petra\AppData\Roaming\OpenCandy


***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8BF0126F-A5B7-4720-ABB2-2414A0AF5474}
PUP.Optional.DNSUnlocker, [Key] - HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\SYSTEMCERTIFICATES\ROOT\CERTIFICATES\26D9E607FFF0C58C7844B47FF8B6E079E5A2220E


***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries.

*************************########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt ##########

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38362
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu a radu k vyřešení problému

Příspěvekod jaro3 » 05 říj 2017 19:02

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Scan“, po prohledání klikni na „ Clean

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.


Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

FrenFain
nováček
Příspěvky: 4
Registrován: říjen 17
Pohlaví: Žena

Re: Prosím o kontrolu logu a radu k vyřešení problému

Příspěvekod FrenFain » 09 říj 2017 19:06

# AdwCleaner 7.0.3.1 - Logfile created on Sat Oct 07 15:13:33 2017
# Updated on 2017/29/09 by Malwarebytes
# Running on Windows 10 Enterprise (X64)
# Mode: clean
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

No malicious services deleted.

***** [ Folders ] *****

Deleted: C:\Users\petra\AppData\Roaming\OpenCandy


***** [ Files ] *****

No malicious files deleted.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks deleted.

***** [ Registry ] *****

Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8BF0126F-A5B7-4720-ABB2-2414A0AF5474}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\SYSTEMCERTIFICATES\ROOT\CERTIFICATES\26D9E607FFF0C58C7844B47FF8B6E079E5A2220E


***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries deleted.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries deleted.

*************************

::Tracing keys deleted
::Winsock settings cleared
::Additional Actions: 0*************************

C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S0] 2.txt - [1188 B] - [2017/10/5 8:58:47]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S0].txt - [1188 B] - [2017/10/5 8:56:11]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S2].txt - [1324 B] - [2017/10/7 15:12:55]


########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt ##########

____________________________________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 10 Enterprise x64
Ran by petra (Administrator) on so 07. 10. 2017 at 17:28:38,81
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 1

Successfully deleted: C:\users\Public\Documents\alawarwrapper (Folder)Registry: 0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on so 07. 10. 2017 at 17:37:59,81
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________________________________________

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 07.10.17
Čas skenování: 17:47
Logovací soubor: cccaf346-ab76-11e7-a9d2-28d244d2b4c2.json
Správce: Ano

-Informace o softwaru-
Verze: 3.2.2.2029
Verze komponentů: 1.0.207
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.2969
Licence: Bezplatný

-Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 14393.1715)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: Lenovo-PC\petra

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 409644
Zjištěné hrozby: 1
Hrozby umístěné do karantény: 1
Uplynulý čas: 6 min, 30 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 1
Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\PETRA\APPDATA\ROAMING\UTORRENT\WINDOWS MAIL\WABMIG.EXE, Smazání při restartu, [0], [392686],1.0.2969

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

_______________________________________

RogueKiller V12.11.18.0 (x64) [Oct 2 2017] (Free) by Adlice Software
mail : http://www.adlice.com/contact/
Feedback : https://forum.adlice.com
Webová stránka : http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Blog : http://www.adlice.com

Operační systém : Windows 10 (10.0.14393) 64 bits version
Spuštěno : Normální režim
Uživatel : petra [Práva správce]
Started from : C:\Users\petra\Desktop\AJINA\RogueKiller_portable64.exe
Mód : Prohledat -- Datum : 10/08/2017 14:29:39 (Duration : 02:26:39)

¤¤¤ Procesy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry : 6 ¤¤¤
[PUP.Gen1] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Simplitec -> Nalezeno
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | UDP Query User{DAEBB13A-F311-45CE-ACFA-9F992E49AADB}C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe : v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=17|Profile=Public|App=C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe|Name=utorrent.exe|Desc=utorrent.exe|Defer=User| [x] -> Nalezeno
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | TCP Query User{C1C5B4BA-167B-4C30-BCF0-B5E8AF1E170C}C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe : v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=6|Profile=Public|App=C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe|Name=utorrent.exe|Desc=utorrent.exe|Defer=User| [x] -> Nalezeno
[PUP.Gen1] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | {92465DF5-6748-4D19-B906-3B809C3F4497} : v2.25|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=Out|Protocol=17|Profile=Domain|Profile=Private|App=C:\Program Files (x86)\simplitec\KMPFaster\ServiceProvider.exe|Name=simplitec Powersuite Tray UDP|Desc=Service Channel|EmbedCtxt=Simplitec Group| [x] -> Nalezeno
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | UDP Query User{5144DB2E-2B1B-4F1E-80D0-A40BCC48F3EF}C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe : v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=17|Profile=Private|App=C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe|Name=utorrent.exe|Desc=utorrent.exe|Edge=TRUE|Defer=App| [x] -> Nalezeno
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | TCP Query User{84D86882-A4EC-48DD-AB5F-6C096BFDF42A}C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe : v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=6|Profile=Private|App=C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe|Name=utorrent.exe|Desc=utorrent.exe|Edge=TRUE|Defer=App| [x] -> Nalezeno

¤¤¤ Úlohy : 3 ¤¤¤
[PUP.HackTool] \AutoKMS -- C:\WINDOWS\AutoKMS\AutoKMS.exe -> Nalezeno
[Suspicious.Path] \Microsoft Windows Mail -- "C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\Windows Mail\wabmig.exe" (08411Fb00C53f6C62A15369081848288aD771Fe0) -> Nalezeno
[Hj.Shortcut] \{2254F242-7815-4D26-A90A-4814E5B3852F} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" (http://ui.skype.com/ui/0/7.18.0.112/cs/ ... rogressBar) -> Nalezeno

¤¤¤ Soubory : 16 ¤¤¤
[PUP.Gen1][Složka] C:\ProgramData\simplitec -> Nalezeno
[PUP.HackTool][Složka] C:\WINDOWS\AutoKMS -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.5_41712\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.5_41865\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.6_42094\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.7_42330\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.8_42449\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.8_42576\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.9_42973\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.9_43085\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.9_43295\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.0_43580\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.0_43804\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.0_43916\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.0_44090\utorrentie.exe -> Nalezeno
[PUP.Gen1][Složka] C:\ProgramData\simplitec -> Nalezeno

¤¤¤ WMI : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubor HOSTS : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Nahrán) ¤¤¤

¤¤¤ Webové prohlížeče : 2 ¤¤¤
[PUM.HomePage][Chrome:Config] Default [SecurePrefs] : homepage [http://rutube.ru/video/private/79ed5e770bde192680003d2eba6b4c43/?p=5lmNnQZnUiDM5pspYfn_AQ&ref=logo] -> Nalezeno
[PUM.HomePage][Chrome:Config] Default [SecurePrefs] : session.startup_urls [http://www.google.cz/|http://fb.com/|http://www.youtube.com/|http://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1434707791&z=ac4f415882221ea67c9c7ceg0z3c2z2m4e9m2m3m9t&from=wpc&uid=WDCXWD5000LPCX-24C6HT0_WD-WXB1E643JNMK3JNMK] -> Nalezeno

¤¤¤ Kontrola MBR : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: WDC WD5000LPCX-24C6HT0 +++++
--- User ---
[MBR] 33daddcaa5d8f7d8db004e4125df7e14
[BSP] 8642749a70b1adfedad92c149e9672c8 : Unknown MBR Code
Partition table:
0 - [SYSTEM][MAN-MOUNT] Basic data partition | Offset (sectors): 2048 | Size: 1000 MB
1 - [SYSTEM][MAN-MOUNT] EFI system partition | Offset (sectors): 2050048 | Size: 260 MB
2 - [SYSTEM][MAN-MOUNT] Basic data partition | Offset (sectors): 2582528 | Size: 1000 MB
3 - [MAN-MOUNT] Microsoft reserved partition | Offset (sectors): 4630528 | Size: 128 MB
4 - Basic data partition | Offset (sectors): 4892672 | Size: 435344 MB
5 - Basic data partition | Offset (sectors): 896477184 | Size: 25600 MB
6 - [SYSTEM][MAN-MOUNT] Basic data partition | Offset (sectors): 948905984 | Size: 13607 MB
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38362
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu a radu k vyřešení problému

Příspěvekod jaro3 » 09 říj 2017 20:05

Zavři všechny programy a prohlížeče. Deaktivuj antivir a firewall.
Prosím, odpoj všechny USB (kromě myši s klávesnice) nebo externí disky z počítače před spuštěním tohoto programu.
Spusť znovu RogueKiller ( Pro Windows Vista nebo Windows 7, klepni pravým a vyber "Spustit jako správce", ve Windows XP poklepej ke spuštění).
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“,
po jeho skončení - vše zatrhni (dej zatržítka vlevo od nálezů , do bílých políček)
- pak klikni na "Remove Selected"
- Počkej, dokud Status box nezobrazí " Removal finished, please review result "
- Klikni na "Open report " a pak na " Open TXT“ a zkopíruj ten log a vlož obsah té zprávy prosím sem. Log je možno nalézt v C:\ProgramData\RogueKiller\Logs - Zavři RogueKiller.


Vypni antivir i firewall.
Stáhni Zoek.exe
http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe
http://leteckaposta.cz/415997425
klik nahoře vpravo na .rar-file a uloz si ho na plochu.
Zavři všechny ostatní programy , okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
-pozor , náběh programu může trvat déle.
Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
emptyclsid;
iedefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyalltemp;
resethosts;

klikni na Run Script
Program provede sken , opravu, sken i oprava může trvat i více minut ,je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .
Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů , jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log Zkopíruj sem celý obsah toho logu.
Pokud budou problémy , spusť zoek v nouz. režimu.

Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Můžeš si zatrhnout i vytvoření bodu obnovy:
Klikni na ozubené kolečko , poté na „Skenování“ a zatrhni „vytvářet body obnovy“.
Vrať se zpět ( klikni na domeček).
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Neměň žádné nastavení. Klikni na „Skenovat“.
Po skenu lze vidět , zda jsou nějaké nákazy. Klikni na „Další“. Nákazy budou přemístěny do karantény.
Když je skenování dokončeno, objeví se tisková zpráva , zkopíruj sem celý obsah té zprávy.
Jinak můžeš zprávy vidět , když klikneš vpravo nahoře na „ zprávy“.


Vlož nový log z HJT + informuj o problémech
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

FrenFain
nováček
Příspěvky: 4
Registrován: říjen 17
Pohlaví: Žena

Re: Prosím o kontrolu logu a radu k vyřešení problému

Příspěvekod FrenFain » 14 říj 2017 17:00

RogueKiller V12.11.18.0 (x64) [Oct 2 2017] (Free) by Adlice Software
mail : http://www.adlice.com/contact/
Feedback : https://forum.adlice.com
Webová stránka : http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Blog : http://www.adlice.com

Operační systém : Windows 10 (10.0.14393) 64 bits version
Spuštěno : Normální režim
Uživatel : petra [Práva správce]
Started from : C:\Users\petra\Desktop\AJINA\RogueKiller_portable64.exe
Mód : Smazat -- Datum : 10/10/2017 16:35:13 (Duration : 01:26:45)

¤¤¤ Procesy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry : 6 ¤¤¤
[PUP.Gen1] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Simplitec -> Smazáno
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | UDP Query User{DAEBB13A-F311-45CE-ACFA-9F992E49AADB}C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe : v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=17|Profile=Public|App=C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe|Name=utorrent.exe|Desc=utorrent.exe|Defer=User| [x] -> Smazáno
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | TCP Query User{C1C5B4BA-167B-4C30-BCF0-B5E8AF1E170C}C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe : v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=6|Profile=Public|App=C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe|Name=utorrent.exe|Desc=utorrent.exe|Defer=User| [x] -> Smazáno
[PUP.Gen1] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | {92465DF5-6748-4D19-B906-3B809C3F4497} : v2.25|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=Out|Protocol=17|Profile=Domain|Profile=Private|App=C:\Program Files (x86)\simplitec\KMPFaster\ServiceProvider.exe|Name=simplitec Powersuite Tray UDP|Desc=Service Channel|EmbedCtxt=Simplitec Group| [x] -> Smazáno
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | UDP Query User{5144DB2E-2B1B-4F1E-80D0-A40BCC48F3EF}C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe : v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=17|Profile=Private|App=C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe|Name=utorrent.exe|Desc=utorrent.exe|Edge=TRUE|Defer=App| [x] -> Smazáno
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | TCP Query User{84D86882-A4EC-48DD-AB5F-6C096BFDF42A}C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe : v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=6|Profile=Private|App=C:\windows.old\users\petra\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe|Name=utorrent.exe|Desc=utorrent.exe|Edge=TRUE|Defer=App| [x] -> Smazáno

¤¤¤ Úlohy : 3 ¤¤¤
[PUP.HackTool|VT.not-a-virus:RiskTool.Win32.HackKMS.f] \AutoKMS -- C:\WINDOWS\AutoKMS\AutoKMS.exe -> Smazáno
[Suspicious.Path] \Microsoft Windows Mail -- "C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\Windows Mail\wabmig.exe" (08411Fb00C53f6C62A15369081848288aD771Fe0) -> Smazáno
[Hj.Shortcut] \{2254F242-7815-4D26-A90A-4814E5B3852F} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" (http://ui.skype.com/ui/0/7.18.0.112/cs/ ... rogressBar) -> Smazáno

¤¤¤ Soubory : 16 ¤¤¤
[PUP.Gen1][Složka] C:\ProgramData\simplitec -> Smazáno
[PUP.Gen1][Složka] C:\ProgramData\simplitec\Common\News Feed Info -> Smazáno
[PUP.Gen1][Složka] C:\ProgramData\simplitec\Common -> Smazáno
[PUP.HackTool][Složka] C:\WINDOWS\AutoKMS -> Smazáno
[PUP.HackTool][Soubor] C:\WINDOWS\AutoKMS\AutoKMS.exe -> Smazáno
[PUP.HackTool][Soubor] C:\WINDOWS\AutoKMS\AutoKMS.log -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.5_41712\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.5_41865\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.6_42094\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.7_42330\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.8_42449\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.8_42576\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.9_42973\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.9_43085\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.9_43295\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.0_43580\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.0_43804\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.0_43916\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.uTorrentAds][Soubor] C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.0_44090\utorrentie.exe -> Smazáno
[PUP.Gen1][Složka] C:\ProgramData\simplitec -> ERROR [3]

¤¤¤ WMI : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubor HOSTS : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Nahrán) ¤¤¤

¤¤¤ Webové prohlížeče : 2 ¤¤¤
[PUM.HomePage][Chrome:Config] Default [SecurePrefs] : homepage [http://rutube.ru/video/private/79ed5e770bde192680003d2eba6b4c43/?p=5lmNnQZnUiDM5pspYfn_AQ&ref=logo] -> Smazáno
[PUM.HomePage][Chrome:Config] Default [SecurePrefs] : session.startup_urls [http://www.google.cz/|http://fb.com/|http://www.youtube.com/|http://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1434707791&z=ac4f415882221ea67c9c7ceg0z3c2z2m4e9m2m3m9t&from=wpc&uid=WDCXWD5000LPCX-24C6HT0_WD-WXB1E643JNMK3JNMK] -> Smazáno

¤¤¤ Kontrola MBR : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: WDC WD5000LPCX-24C6HT0 +++++
--- User ---
[MBR] 33daddcaa5d8f7d8db004e4125df7e14
[BSP] 8642749a70b1adfedad92c149e9672c8 : Unknown|VT.Unknown MBR Code
Partition table:
0 - [SYSTEM][MAN-MOUNT] Basic data partition | Offset (sectors): 2048 | Size: 1000 MB
1 - [SYSTEM][MAN-MOUNT] EFI system partition | Offset (sectors): 2050048 | Size: 260 MB
2 - [SYSTEM][MAN-MOUNT] Basic data partition | Offset (sectors): 2582528 | Size: 1000 MB
3 - [MAN-MOUNT] Microsoft reserved partition | Offset (sectors): 4630528 | Size: 128 MB
4 - Basic data partition | Offset (sectors): 4892672 | Size: 435344 MB
5 - Basic data partition | Offset (sectors): 896477184 | Size: 25600 MB
6 - [SYSTEM][MAN-MOUNT] Basic data partition | Offset (sectors): 948905984 | Size: 13607 MB
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK

___________________________


Zoek.exe v5.0.0.1 Updated 27-09-2015
Tool run by petra on Łt 10. 10. 2017 at 20:41:24,79.
Microsoft Windows 10 Enterprise 10.0.14393 x64
Running in: Normal Mode No Internet Access Detected
Launched: C:\Users\petra\Desktop\AJINA\zoek\zoek.exe [Scan all users] [Script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2017-10-10-164841.log 3245 bytes

==== Reset Hosts File ======================

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================


==== Deleting CLSID Registry Values ======================


==== Deleting Services ======================


==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\petra\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\45n1z2j9.default\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

Added to C:\Users\petra\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\45n1z2j9.default\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Deleting Files \ Folders ======================


==== Firefox Start and Search pages ======================

ProfilePath: C:\Users\petra\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\45n1z2j9.default
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Firefox Extensions ======================

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
- Undetermined - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi

==== Firefox Plugins ======================


==== Chromium Look ======================


Chrome Media Router - Michal\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm
BTTV - petra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ajopnjidmegmdimjlfnijceegpefgped
KMPlayer for Chrome - petra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ipanhlgdkijihdflgmdobeohanbfamho
Hoxx VPN - petra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nbcojefnccbanplpoffopkoepjmhgdgh
Chrome Media Router - petra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm

==== Set IE to Default ======================

Old Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141"

New Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}"
{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IESR02"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\Michal\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully
C:\Users\Michal\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\petra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully
C:\Users\petra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\Michal\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully
C:\Users\Michal\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data-journal was reset successfully
C:\Users\petra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully
C:\Users\petra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data-journal was reset successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\petra\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\petra\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Low\Content.IE5 emptied successfully
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\WINDOWS\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\petra\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE emptied successfully
C:\Users\petra\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Low\IE emptied successfully
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE emptied successfully
C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\petra\AppData\Local\Opera Software\Opera Stable\Cache emptied successfully
C:\Users\Michal\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully
C:\Users\petra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

No Flash Cache Found

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=251 folders=83 552596992 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\WINDOWS\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\WINDOWS\Temp successfully emptied
C:\Users\petra\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on Łt 10. 10. 2017 at 21:18:19,09 ======================

_________________________-

Zemana AntiMalware 2.74.2.150 (instalační verze)

-------------------------------------------------------
Scan Result : Dokončeno
Scan Date : 2017/10/10
Operating System : Windows 10 64-bit
Processor : 2X Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz
BIOS Mode : UEFI
CUID : 12714907BC3AACAF506495
Scan Type : Skenování systému
Duration : 11m 53s
Scanned Objects : 71985
Detected Objects : 0
Excluded Objects : 0
Read Level : SCSI
Auto Upload : Zapnuto
Detect All Extensions : Vypnuto
Scan Documents : Vypnuto
Domain Info : WORKGROUP,0,2

Detected Objects
-------------------------------------------------------

Nebyly zjištěny žádné hrozby

________________

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 21:41:16, on 10. 10. 2017
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.14393.1715)

FIREFOX: 47.0.2 (x86 cs)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
C:\Users\petra\Desktop\AJINA\HijackThis.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Browser\SkypeBrowserHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\petra\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Users\petra\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - HKCU\..\Run: [Discord] C:\Users\petra\AppData\Local\Discord\app-0.0.297\Discord.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @C:\WINDOWS\system32\CxAudMsg64.exe,-100 (CxAudMsg) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\CxAudMsg64.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @oem57.inf,%SERVICE_NAME%;Intel Bluetooth Service (ibtsiva) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibtsiva (file missing)
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService1.0.0.0) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Conexant SmartAudio service (SAService) - Conexant Systems, Inc. - C:\WINDOWS\system32\SAsrv.exe
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe,-1001 (Sense) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SynTPEnh Caller Service (SynTPEnhService) - Synaptics Incorporated - C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: ZAM Controller Service (ZAMSvc) - Copyright 2017. - C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe

--
End of file - 10366 bytes

______________________________________
Pikachu se neozývá takže problém vyřešen :)
Navíc noťas je rychlejší, děkuju za pomoc :)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38362
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu a radu k vyřešení problému

Příspěvekod jaro3 » 14 říj 2017 18:46

Zavři ostatní aplikace a prohlížeče, odpoj se od netu a fixni v HJT:
Návod

Kód: Vybrat vše

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exeStáhni si zde DelFix
https://toolslib.net/downloads/viewdownload/2-delfix/

ulož si soubor na plochu.
Poklepáním na ikonu spusť nástroj Delfix.exe
( Ve Windows Vista, Windows 7 a 8, musíš spustit soubor pravým tlačítkem myši -> Spustit jako správce .
V hlavním menu, zkontroluj tyto možnosti - Odstranění dezinfekce nástrojů (Remove desinfection tools) – Vyčistit body obnovy (Purge System Restore)
Poté klikněte na tlačítko Spustit (Run) a nech nástroj dělat svoji práci

Poté se zpráva se otevře (DelFix.txt). Vlož celý obsah zprávy sem.Jinak je zpráva zde:
v C: \ DelFix.txt

Pokud nejsou problémy , je to vše a můžeš dát vyřešeno , zelenou fajfku.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 5 hostů