Prosím o kontrolu

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

Uživatelský avatar
Zagi
Level 2
Level 2
Příspěvky: 179
Registrován: listopad 14
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod Zagi » 08 říj 2017 11:04

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 11:13:20, on 08.10.2017
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.14393.1715)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
C:\Users\Zagi\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA Share.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA Share.exe
C:\Users\Zagi\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe
O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\ssv.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Live Update] C:\Program Files (x86)\MSI\Live Update\Live Update.exe /REMINDER
O4 - HKLM\..\Run: [Command Center] C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\StartCommandCenter.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\Zagi\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Steam\steam.exe" -silent
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do Microsoft Excelu - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do OneNotu - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Odeslat do OneNotu - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do OneNotu - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Volání kliknutím v Lyncu - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Volání kliknutím v Lyncu - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Intel® SGX AESM (AESMService) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelSGXPSW\bin\x64\Release\aesm_service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Alcohol Virtual Drive Auto-mount Service (AxAutoMntSrv) - Alcohol Soft Development Team - D:\Programy\Alcohol 120\AxAutoMntSrv.exe
O23 - Service: Alcohol Virtual AHCI Controller Management Service (AxVirtualAHCISrv) - Alcohol Soft Development Team - D:\Programy\Alcohol 120\AxAHCIServiceEx.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Flexera Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) Online Connect - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect\ioc.exe
O23 - Service: Intel(R) Online Connect Helper - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect\iocHelperService.exe
O23 - Service: Intel(R) Online Connect Software Asset Manager - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Online Connect Access\Intel(R) Software Asset Manager\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet Monitoring Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Online Connect Access Legacy CS Loader (Intel(R) TechnologyAccessLegacyCSLoader) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect Access\LegacyCsLoaderService.exe
O23 - Service: Intel(R) Online Connect Access (Intel(R) TechnologyAccessService) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect Access\IntelTechnologyAccessService.exe
O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: MSI Command Center Clock Service (MSIClock_CC) - MSI - C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\ClockGen\MSIClockService.exe
O23 - Service: MSI Command Center Comm Service (MSICOMM_CC) - MSI - C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\MSICommService.exe
O23 - Service: MSI Command Center CPU Service (MSICPU_CC) - MSI - C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\CPU\MSICPUService.exe
O23 - Service: MSI Command Center control Service (MSICTL_CC) - MSI - C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\MSIControlService.exe
O23 - Service: MSI Command Center DDR Service (MSIDDR_CC) - MSI - C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\DDR\MSIDDRService.exe
O23 - Service: MSI Command Center SMBus Service (MSISMB_CC) - MSI - C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\SMBus\MSISMBService.exe
O23 - Service: MSI Command Center SuperIO Service (MSISuperIO_CC) - MSI - C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\SuperIO\MSISuperIOService.exe
O23 - Service: MSI Live Update Service (MSI_LiveUpdate_Service) - Micro-Star INT'L CO., LTD. - C:\Program Files (x86)\MSI\Live Update\MSI_LiveUpdate_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA NetworkService Container (NvContainerNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: NVIDIA Telemetry Container (NvTelemetryContainer) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe,-1001 (Sense) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - D:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: ZAM Controller Service (ZAMSvc) - Copyright 2017. - D:\Programy\Zemana AntiMalware\ZAM.exe

--
End of file - 13179 bytes


MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G
RAM: 1x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black

Reklama
Uživatelský avatar
Zagi
Level 2
Level 2
Příspěvky: 179
Registrován: listopad 14
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod Zagi » 08 říj 2017 11:06

PC vypadá v pořádku, i když se mi včera večer při filmu jednou ztišil zvuk (ojedinělý jev, oproti dvěma dnům, viz video). Více vyzkouším až večer, jak se to bude chovat při zátěži.

Tak problém přetrvává a objevil se jen při prohlížení webu.
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G
RAM: 1x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38362
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 08 říj 2017 23:12

Zavři ostatní aplikace a prohlížeče, odpoj se od netu a fixni v HJT:
Návod

Kód: Vybrat vše

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe


Prosím stáhni příslušnou verzi programu pro Tvůj systém 32-bit/64-bit FarbarRecovery Scan Tool (FrSt)
32bit.:
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... ool/dl/81/
64bit.:
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... ool/dl/82/
a ulož jej na plochu. ,pak spusť FrSt.
Potvrď způsob užití.
Neměň žádné z výchozích nastavení a klikni na položku „Scan“ („Skenovat“) .Když je skenování dokončeno, ukážou se dva logy = FRST.txt a Addition.txt a uloží se na ploše.Prosím zkopíruj sem celý jejich obsah.

zkus si ještě zadat téma do jiné sekce.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Uživatelský avatar
Zagi
Level 2
Level 2
Příspěvky: 179
Registrován: listopad 14
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod Zagi » 09 říj 2017 19:13

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 08-10-2017
Ran by Zagi (administrator) on DESKTOP-I0I7KLG (09-10-2017 19:15:13)
Running from C:\Users\Zagi\Desktop
Loaded Profiles: Zagi (Available Profiles: defaultuser0 & Zagi)
Platform: Windows 10 Pro Version 1607 14393.1715.amd64fre.rs1_release_inmarket.170906-1810 (X64) Language: Čeština (Česká republika)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/33 ... scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\IPROSetMonitor.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect Access\LegacyCsLoaderService.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect Access\IntelTechnologyAccessService.exe
(Micro-Star INT'L CO., LTD.) C:\Program Files (x86)\MSI\Live Update\MSI_LiveUpdate_Service.exe
(Alcohol Soft Development Team) D:\Programy\Alcohol 120\AxAHCIServiceEx.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
(MSI) C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\DDR\MSIDDRService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
(MSI) C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\MSIControlService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
(StarWind Software) D:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
(Copyright 2017.) D:\Programy\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\ShadowPlay\nvspcaps64.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\ShadowPlay\nvsphelper64.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA Share.exe
(Node.js) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA Share.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSYNC.EXE
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect\ioc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\IntelSGXPSW\bin\x64\Release\aesm_service.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\InstallAgent.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\InstallAgentUserBroker.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wbem\WMIADAP.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe

==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [WindowsDefender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [631808 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [9192960 2017-03-30] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [ZAM] => D:\Programy\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => "C:\Windows\system32\rundll32.exe" C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM-x32\...\Run: [Live Update] => C:\Program Files (x86)\MSI\Live Update\Live Update.exe [15371216 2017-03-07] (Micro-Star INT'L CO., LTD.)
HKLM-x32\...\Run: [Command Center] => C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\StartCommandCenter.exe [831584 2017-03-24] (MSI)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-03-15] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [9363672 2017-02-08] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\Run: [Steam] => C:\Steam\steam.exe [3074336 2017-10-05] (Valve Corporation)
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\MountPoints2: {017e2fdf-417a-11e7-8507-4ccc6ab0cd3a} - "F:\SETUP.EXE"
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\MountPoints2: {3d52194e-19e9-11e7-84e7-4ccc6ab0cd3a} - "F:\Setup.exe"
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\MountPoints2: {8f0d1c30-ffc7-11e6-84cb-4ccc6ab0cd3a} - "H:\Lenovo_Suite.exe"
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\MountPoints2: {8f235617-0db0-11e7-84da-4ccc6ab0cd3a} - "G:\SETUP.EXE"

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{94742933-9f10-4c29-84e4-b074c6077e08}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001 -> {012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}
BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\ssv.dll [2017-04-29] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\jp2ssv.dll [2017-04-29] (Oracle Corporation)
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.131.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-04-29] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.131.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-04-29] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2017-09-16] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2017-09-16] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-08-10] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001: ubisoft.com/uplaypc -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\npuplaypc.dll [2017-05-26] (Ubisoft)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npMeetingJoinPluginOC.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\Zagi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-10-09]
CHR Extension: (Prezentace Google) - C:\Users\Zagi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-08]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Zagi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-08]
CHR Extension: (Disk Google) - C:\Users\Zagi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-10-08]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Zagi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-10-08]
CHR Extension: (Tabulky Google) - C:\Users\Zagi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-08]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Zagi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-10-08]
CHR Extension: (Platby Internetového obchodu Chrome) - C:\Users\Zagi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-10-08]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Zagi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-10-08]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Zagi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-10-08]

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 AESMService; C:\Program Files\Intel\IntelSGXPSW\bin\x64\Release\aesm_service.exe [3759752 2016-05-18] (Intel Corporation)
S2 AxAutoMntSrv; D:\Programy\Alcohol 120\AxAutoMntSrv.exe [39376 2015-03-12] (Alcohol Soft Development Team)
R2 AxVirtualAHCISrv; D:\Programy\Alcohol 120\AxAHCIServiceEx.exe [99712 2015-12-04] (Alcohol Soft Development Team)
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [987432 2016-07-26] (Intel(R) Corporation)
R3 Intel(R) Online Connect; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect\ioc.exe [25824 2016-10-04] (Intel Corporation)
S2 Intel(R) Online Connect Helper; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect\iocHelperService.exe [22752 2016-10-04] (Intel Corporation)
S3 Intel(R) Online Connect Software Asset Manager; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Online Connect Access\Intel(R) Software Asset Manager\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [18152 2016-09-29] (Intel Corporation)
R2 Intel(R) TechnologyAccessLegacyCSLoader; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect Access\LegacyCsLoaderService.exe [173288 2016-10-05] (Intel(R) Corporation)
R2 Intel(R) TechnologyAccessService; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect Access\IntelTechnologyAccessService.exe [496872 2016-10-05] (Intel(R) Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [177440 2016-10-20] (Intel Corporation)
S3 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6058960 2017-08-07] (Malwarebytes)
S3 MSIClock_CC; C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\ClockGen\MSIClockService.exe [2108000 2017-03-24] (MSI)
S3 MSICOMM_CC; C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\MSICommService.exe [2202208 2017-03-24] (MSI)
S3 MSICPU_CC; C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\CPU\MSICPUService.exe [4051552 2017-03-24] (MSI)
R2 MSICTL_CC; C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\MSIControlService.exe [2102880 2017-02-15] (MSI)
R2 MSIDDR_CC; C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\DDR\MSIDDRService.exe [2360416 2017-03-27] (MSI)
S3 MSISMB_CC; C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\SMBus\MSISMBService.exe [2069088 2017-03-24] (MSI)
S3 MSISuperIO_CC; C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\SuperIO\MSISuperIOService.exe [586336 2017-03-24] (MSI)
R2 MSI_LiveUpdate_Service; C:\Program Files (x86)\MSI\Live Update\MSI_LiveUpdate_Service.exe [2286032 2017-03-06] (Micro-Star INT'L CO., LTD.)
R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [512960 2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [512960 2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe [462968 2017-09-16] (NVIDIA Corporation)
R2 NvTelemetryContainer; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe [449984 2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [2889896 2017-08-08] (Microsoft Corporation)
R2 StarWindServiceAE; D:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe [370688 2009-12-23] (StarWind Software) [File not signed]
R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [347320 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [103720 2017-08-08] (Microsoft Corporation)
R2 ZAMSvc; D:\Programy\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2017-04-06] (Disc Soft Ltd)
S3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2017-04-06] (Disc Soft Ltd)
R3 e1dexpress; C:\Windows\system32\DRIVERS\e1d65x64.sys [543184 2016-07-26] (Intel Corporation)
R1 ndisrd; C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisrfl.sys [59792 2016-09-13] (Intel Corporation)
S3 NetAdapterCx; C:\Windows\System32\drivers\NetAdapterCx.sys [90624 2016-07-16] ()
R3 NTIOLib_CC_DDR; C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\DDR\NTIOLib_X64.sys [14288 2017-03-10] (MSI)
R3 nvlddmkm; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_63f40b686fe9309f\nvlddmkm.sys [15619320 2017-09-18] (NVIDIA Corporation)
S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30144 2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [48064 2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvhci; C:\Windows\System32\drivers\nvvhci.sys [57792 2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
S3 RTCore64; D:\Programy\MSI Afterburner\RTCore64.sys [14024 2016-10-24] ()
R0 sptd2; C:\Windows\System32\Drivers\sptd2.sys [203296 2017-04-06] (Duplex Secure Ltd)
S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [44056 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [290144 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [123232 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R1 ZAM; C:\Windows\System32\drivers\zam64.sys [203680 2017-10-08] (Zemana Ltd.)
R1 ZAM_Guard; C:\Windows\System32\drivers\zamguard64.sys [203680 2017-10-08] (Zemana Ltd.)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-10-09 19:15 - 2017-10-09 19:15 - 000017427 _____ C:\Users\Zagi\Desktop\FRST.txt
2017-10-09 19:14 - 2017-10-09 19:14 - 002401792 _____ (Farbar) C:\Users\Zagi\Downloads\FRST64 (1).exe
2017-10-09 19:13 - 2017-10-09 19:13 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\Downloads\backups
2017-10-09 19:10 - 2017-10-09 19:10 - 000388608 _____ (Trend Micro Inc.) C:\Users\Zagi\Downloads\HijackThis (1).exe
2017-10-09 09:22 - 2017-10-09 09:22 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\AppData\Local\PeerDistRepub
2017-10-08 22:35 - 2017-10-08 22:35 - 000064037 _____ C:\Users\Zagi\Downloads\Addition.txt
2017-10-08 22:33 - 2017-10-09 19:15 - 000000000 ____D C:\FRST
2017-10-08 22:33 - 2017-10-08 22:35 - 000115956 _____ C:\Users\Zagi\Downloads\FRST.txt
2017-10-08 22:32 - 2017-10-08 22:32 - 002401792 _____ (Farbar) C:\Users\Zagi\Desktop\FRST64.exe
2017-10-08 22:28 - 2017-10-08 22:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2017-10-08 22:23 - 2017-10-08 22:23 - 000004308 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-10-08 22:23 - 2017-10-08 22:23 - 000004000 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-10-08 22:23 - 2017-10-08 22:23 - 000003994 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-10-08 22:23 - 2017-10-08 22:23 - 000001489 _____ C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk
2017-10-08 22:23 - 2017-09-19 09:20 - 001923008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
2017-10-08 22:23 - 2017-09-19 09:20 - 001755072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspbridge64.dll
2017-10-08 22:23 - 2017-09-19 09:20 - 001505728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
2017-10-08 22:23 - 2017-09-19 09:20 - 001317312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspbridge.dll
2017-10-08 22:23 - 2017-09-19 09:20 - 000179136 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
2017-10-08 22:23 - 2017-09-19 09:20 - 000146368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
2017-10-08 22:23 - 2017-09-19 09:20 - 000121280 _____ C:\Windows\system32\NvRtmpStreamer64.dll
2017-10-08 22:23 - 2017-09-19 09:20 - 000057792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvhci.sys
2017-10-08 22:23 - 2017-09-19 09:20 - 000048064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvad64v.sys
2017-10-08 22:23 - 2017-08-20 16:24 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
2017-10-08 22:21 - 2017-10-08 22:21 - 083757104 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Zagi\Downloads\GeForce_Experience_v3.9.0.97.exe
2017-10-08 22:17 - 2017-10-08 22:18 - 005660147 _____ (Swearware) C:\Users\Zagi\Downloads\ComboFix.exe
2017-10-08 21:36 - 2017-10-08 21:36 - 000000000 ___HD C:\$SysReset
2017-10-08 21:28 - 2017-10-08 21:28 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
2017-10-08 21:28 - 2017-09-16 19:17 - 000135800 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
2017-10-08 21:28 - 2017-07-20 19:21 - 000905504 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
2017-10-08 21:28 - 2017-07-20 19:21 - 000776992 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
2017-10-08 21:28 - 2017-07-20 19:21 - 000578848 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
2017-10-08 21:28 - 2017-07-20 19:21 - 000477472 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
2017-10-08 21:27 - 2017-10-08 21:28 - 000000000 ____D C:\Windows\LastGood.Tmp
2017-10-08 21:26 - 2017-10-08 21:26 - 000018569 _____ C:\Users\Zagi\Downloads\[CzT]Anglictina_nejen_do_auta_2010_.torrent
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 040240064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 035925440 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 035314112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 029020096 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 023132720 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 018849784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 013782904 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 012241792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 011692856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 010087504 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 004145088 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 003575744 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 001988216 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6438569.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 001606592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6438569.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 001291912 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncMFTH264.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 001290024 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncMFThevc.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 001067968 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 001008816 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncMFTH264.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 001007280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncMFThevc.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 001005176 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000972920 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000924280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000781728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000725112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvDecMFTMjpeg.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000690504 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000618928 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmcumd.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000617232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000609728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000584128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvDecMFTMjpeg.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000578056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000499136 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000000669 _____ C:\Windows\SysWOW64\nv-vk32.json
2017-10-08 21:25 - 2017-09-16 21:27 - 000000669 _____ C:\Windows\system32\nv-vk64.json
2017-10-08 21:03 - 2017-10-08 21:03 - 000013564 _____ C:\Users\Zagi\Downloads\[CzT]Ondine_2009_480p_.torrent
2017-10-08 20:53 - 2017-10-08 20:53 - 000023007 _____ C:\Users\Zagi\Downloads\[CzT]Vsechno_uplne_vsechno_Everything_Everything_2017_720pHD_.torrent
2017-10-08 14:17 - 2017-10-08 14:17 - 000707196 _____ C:\Windows\Minidump\100817-7093-01.dmp
2017-10-08 10:27 - 2017-10-09 19:15 - 000061902 _____ C:\Windows\ZAM.krnl.trace
2017-10-08 10:27 - 2017-10-09 19:15 - 000034633 _____ C:\Windows\ZAM_Guard.krnl.trace
2017-10-08 10:27 - 2017-10-08 10:27 - 006625600 _____ (Zemana Ltd. ) C:\Users\Zagi\Downloads\Zemana.AntiMalware.Setup.exe
2017-10-08 10:27 - 2017-10-08 10:27 - 000203680 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zamguard64.sys
2017-10-08 10:27 - 2017-10-08 10:27 - 000203680 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zam64.sys
2017-10-08 10:27 - 2017-10-08 10:27 - 000000835 _____ C:\Users\Public\Desktop\Zemana AntiMalware.lnk
2017-10-08 10:27 - 2017-10-08 10:27 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\AppData\Local\Zemana
2017-10-08 10:27 - 2017-10-08 10:27 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zemana AntiMalware
2017-10-08 10:26 - 2017-10-08 11:13 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\AppData\Local\VirtualStore
2017-10-08 10:16 - 2017-10-08 10:07 - 000024064 _____ C:\Windows\zoek-delete.exe
2017-10-08 10:06 - 2017-10-05 20:40 - 001309184 _____ C:\Users\Zagi\Desktop\zoek.exe
2017-10-08 09:31 - 2017-10-08 09:31 - 000654588 _____ C:\Windows\Minidump\100817-6921-01.dmp
2017-10-07 22:04 - 2017-10-08 14:17 - 661558188 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
2017-10-07 22:04 - 2017-10-08 14:17 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
2017-10-07 22:04 - 2017-10-07 22:04 - 000647068 _____ C:\Windows\Minidump\100717-8484-01.dmp
2017-10-07 18:01 - 2017-10-08 09:38 - 000028272 _____ C:\Windows\system32\Drivers\TrueSight.sys
2017-10-07 18:00 - 2017-10-07 18:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
2017-10-07 18:00 - 2017-10-07 18:00 - 026765896 _____ C:\Users\Zagi\Downloads\RogueKiller_portable64.exe
2017-10-07 18:00 - 2017-10-07 18:00 - 026765896 _____ C:\Users\Zagi\Desktop\RogueKiller_portable64.exe
2017-10-07 17:53 - 2017-10-07 17:53 - 001790024 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Zagi\Downloads\JRT.exe
2017-10-07 12:43 - 2017-10-07 12:43 - 000002701 _____ C:\Users\Public\Desktop\Sophos Virus Removal Tool.lnk
2017-10-07 12:43 - 2017-10-07 12:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Sophos
2017-10-07 12:43 - 2017-10-07 12:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sophos
2017-10-07 12:41 - 2017-10-07 12:42 - 177980688 _____ (Sophos Limited) C:\Users\Zagi\Downloads\Sophos Virus Removal Tool.exe
2017-10-07 10:13 - 2017-10-07 10:13 - 000017971 _____ C:\Users\Zagi\Downloads\[CzT]Machri_Grown_Ups_2010_CZ_.torrent
2017-10-07 10:10 - 2017-10-07 10:10 - 000014535 _____ C:\Users\Zagi\Downloads\[CzT]Posledni_pisen_The_Last_Song_2010_.torrent
2017-10-06 21:03 - 2017-10-06 21:03 - 000020597 _____ C:\Users\Zagi\Downloads\[CzT]Transformers_Posledni_rytir_Transformers_The_Last_Knight_CZ_2017_WebRip_.torrent
2017-10-06 20:55 - 2017-10-06 20:56 - 008250832 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Zagi\Desktop\AdwCleaner.exe
2017-10-06 20:39 - 2017-10-06 20:39 - 000019238 _____ C:\Users\Zagi\Downloads\[CzT]Ztracene_mesto_Z_The_Lost_City_of_Z_2016_CZ_.torrent
2017-10-06 20:34 - 2017-10-06 20:34 - 000016621 _____ C:\Users\Zagi\Downloads\[CzT]Mumie_The_Mummy_2017_CZ_.torrent
2017-10-06 20:20 - 2017-10-06 20:20 - 000015784 _____ C:\Users\Zagi\Downloads\[CzT]Nadherne_bytosti_Beautiful_Creatures_2013_CZ_.torrent
2017-10-06 19:33 - 2017-10-06 19:33 - 000448512 _____ (OldTimer Tools) C:\Users\Zagi\Downloads\TFC.exe
2017-10-05 23:42 - 2017-10-05 23:43 - 000388608 _____ (Trend Micro Inc.) C:\Users\Zagi\Downloads\HijackThis.exe
2017-10-05 23:41 - 2017-10-05 23:41 - 008250832 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Zagi\Downloads\adwcleaner_7.0.3.1.exe
2017-10-05 20:48 - 2017-10-08 10:26 - 000000000 ____D C:\zoek
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G
RAM: 1x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black

Uživatelský avatar
Zagi
Level 2
Level 2
Příspěvky: 179
Registrován: listopad 14
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod Zagi » 09 říj 2017 19:13

2017-10-05 20:40 - 2017-10-08 10:15 - 000000000 ____D C:\zoek_backup
2017-10-05 20:36 - 2017-10-07 17:55 - 000000545 _____ C:\Users\Zagi\Desktop\JRT.txt
2017-10-03 19:36 - 2017-10-06 20:57 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2017-10-03 18:53 - 2017-10-03 18:53 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
2017-10-03 18:53 - 2017-10-03 18:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
2017-10-03 18:53 - 2017-10-03 18:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-10-03 18:53 - 2017-10-03 18:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
2017-10-03 18:53 - 2017-09-27 09:37 - 000077440 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
2017-09-29 14:27 - 2017-10-08 20:52 - 000000202 _____ C:\Users\Zagi\Desktop\Total War WARHAMMER II.url
2017-09-29 07:57 - 2017-09-29 08:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\rempl
2017-09-20 19:00 - 2017-09-20 19:00 - 000000775 _____ C:\Users\Zagi\Desktop\MSI Afterburner.lnk
2017-09-20 19:00 - 2017-09-20 19:00 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
2017-09-20 19:00 - 2017-09-20 19:00 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RivaTuner Statistics Server
2017-09-20 19:00 - 2017-09-20 19:00 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner
2017-09-13 20:36 - 2017-04-21 23:53 - 000029376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aspnet_counters.dll
2017-09-13 20:36 - 2017-04-21 23:53 - 000018600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcr100_clr0400.dll
2017-09-13 20:36 - 2017-04-21 23:50 - 000030912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aspnet_counters.dll
2017-09-13 20:36 - 2017-04-21 23:50 - 000018592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcr100_clr0400.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 09:07 - 000315744 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:59 - 001470816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppVEntSubsystems32.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:29 - 002048496 _____ C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:24 - 000869848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MrmCoreR.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:22 - 001504056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:21 - 005722320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:21 - 002265368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:21 - 000975744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:21 - 000861024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicenseManager.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:21 - 000780640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WWAHost.exe
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:20 - 001980776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:20 - 000577976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:19 - 002168288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:19 - 000846560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:19 - 000606560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:19 - 000111968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupApi.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:17 - 006665952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:17 - 004023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:17 - 001845512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:17 - 001557808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winmde.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:17 - 001360464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetsrc.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:17 - 001277856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:17 - 000981888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetcore.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:16 - 000962768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:13 - 000546456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:12 - 000306800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.MediaControl.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:07 - 005686784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:01 - 001631232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:01 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbcconf.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 08:00 - 000037376 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:57 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.HostName.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:56 - 000255488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\unimdm.tsp
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:54 - 000506368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcastdvr.exe
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:54 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserMgrProxy.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:52 - 000117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AuthBroker.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:50 - 000325120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleacc.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:50 - 000284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apprepsync.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:50 - 000218624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WwaApi.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:50 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apprepapi.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:49 - 000819200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppContracts.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:48 - 000755200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:48 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintDialogs.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:48 - 000297472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:48 - 000284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:48 - 000238080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:47 - 000816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NaturalLanguage6.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:47 - 000787968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sbe.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:47 - 000500224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Graphics.Printing.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:47 - 000368128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\puiobj.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:47 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CryptoWinRT.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:46 - 007626240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:45 - 013875712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:45 - 000336384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\azroleui.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:44 - 004615168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:44 - 000468992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.InkControls.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:42 - 001077760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Editing.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:42 - 000355328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RTMediaFrame.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:40 - 003307008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:40 - 003198464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdp.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:40 - 000746496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdtcprx.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:40 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpnapps.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:39 - 006109696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mos.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:38 - 001255936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:37 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\olepro32.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:36 - 002641920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:36 - 001221120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:35 - 007470080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:35 - 000641024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:35 - 000357376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Geolocation.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:34 - 003733504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:34 - 000709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:34 - 000400384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToManager.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:33 - 002682880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netshell.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:33 - 001599488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:33 - 000886272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aadtb.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:33 - 000589312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:32 - 002482688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:32 - 001993216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:32 - 001247232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Globalization.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:32 - 000827904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.appcore.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:32 - 000773120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:32 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TokenBroker.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:31 - 001988608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:31 - 001886720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:31 - 000654336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MbaeApiPublic.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:31 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:31 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:31 - 000566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ShareHost.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:31 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.Connectivity.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:30 - 002747904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:30 - 002740224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msftedit.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:30 - 002648576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CertEnroll.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:30 - 001556992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:30 - 001170944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Phone.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:30 - 001013248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.Http.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:30 - 000353280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TextInputFramework.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:29 - 002997760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32kfull.sys
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:29 - 001576448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:29 - 000751104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:29 - 000711680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:28 - 003106304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstsc.exe
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:28 - 000783360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSWorkspace.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-09-07 07:07 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CoreMessaging.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-08-22 06:57 - 000711680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-08-22 06:55 - 002333184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-08-08 08:03 - 000218976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\offlinesam.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-08-08 07:21 - 000340832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-08-08 06:56 - 000224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExSMime.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-08-08 06:48 - 000388608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-08-08 06:41 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LogonController.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-03-04 08:17 - 000529920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-03-04 08:13 - 006474752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mspaint.exe
2017-09-13 08:59 - 2017-03-04 08:05 - 000458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidprov.dll
2017-09-13 08:59 - 2017-03-04 08:01 - 001232384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:32 - 001706488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:32 - 001573792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:32 - 000918304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:24 - 000263472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Storage.ApplicationData.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:22 - 001431232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:21 - 000116576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CloudExperienceHostCommon.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:20 - 000339896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Faultrep.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:20 - 000267104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WerFault.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:20 - 000139104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:20 - 000037200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tbs.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:16 - 020967840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:13 - 001412640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:10 - 000603488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:03 - 007780704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:03 - 002213760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:03 - 000998920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:02 - 032693432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecsRaw.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:01 - 002681200 _____ C:\Windows\system32\CoreUIComponents.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:01 - 002049480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpmde.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:59 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntprint.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:58 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:58 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Radios.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:58 - 000011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IconCodecService.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:57 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\socialapis.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:57 - 000177664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.Diagnostics.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:57 - 000156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDeviceRegistration.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:57 - 000138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DisplayManager.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:57 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:56 - 001069720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MrmCoreR.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:56 - 000328008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:56 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.System.SystemManagement.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:55 - 000136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinRtTracing.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:55 - 000129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.SerialCommunication.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:55 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.StateRepositoryClient.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 007220696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 002761248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 002188128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 001860288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 001739072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 001157008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinapi.appcore.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 000857440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WWAHost.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 000402784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Gaming.Input.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.WiFi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Lights.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Background.SystemEventsBroker.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:54 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDeviceRegistration.Ngc.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:53 - 000501248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\psisdecd.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:53 - 000431296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:53 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dsreg.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:53 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.LowLevel.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:53 - 000315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Gaming.XboxLive.Storage.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:53 - 000313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntprint.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:53 - 000299520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataAccountApis.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:53 - 000237568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SyncSettings.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:53 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallAgent.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:53 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Credentials.UI.UserConsentVerifier.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:53 - 000097128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Credentials.UI.CredentialPicker.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:52 - 001300480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVPXENC.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:52 - 000858464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupEngine.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:52 - 000557568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StoreAgent.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:52 - 000265728 _____ C:\Windows\SysWOW64\Windows.Perception.Stub.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:52 - 000148832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupApi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:52 - 000126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:52 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Core.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:52 - 000044464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tbs.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 001243136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.FaceAnalysis.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000670208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.PointOfService.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000609280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Import.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.AllJoyn.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Wallet.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.WiFiDirect.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000332288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Bluetooth.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieproxy.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000298496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallAgentUserBroker.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000202752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000185856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Identity.Provider.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWWIN.EXE
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:51 - 000092512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 022220864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 008168000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 004260064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 001983408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 001702392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfasfsrcsnk.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 001694712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winmde.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 001072248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetcore.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 000534528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PCPTpm12.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 000498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mbsmsapi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\efswrt.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 000244824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 000244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecsExt.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 000206336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vaultcli.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:50 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Scanners.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:49 - 001277824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:49 - 000747520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Ocr.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:49 - 000662528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netlogon.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:49 - 000567808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ChatApis.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:49 - 000415232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winspool.drv
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:49 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:49 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Picker.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:49 - 000241504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHost.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:48 - 000396800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werui.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:48 - 000314368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Usb.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:48 - 000285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptngc.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:48 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shdocvw.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:47 - 001456640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:47 - 000858112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EmailApis.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:47 - 000846336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebcamUi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:47 - 000661504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:45 - 002532704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:45 - 000387872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpps.dll
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G
RAM: 1x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black

Uživatelský avatar
Zagi
Level 2
Level 2
Příspěvky: 179
Registrován: listopad 14
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod Zagi » 09 říj 2017 19:14

2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:44 - 001534464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Graphics.Printing.3D.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:44 - 000901120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Bluetooth.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:44 - 000675840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:43 - 000693248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:43 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.AccountsControl.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:42 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Energy.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:41 - 019413504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:41 - 000471552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:40 - 000795648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MiracastReceiver.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:40 - 000343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToDevice.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:39 - 018363904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:39 - 000470016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:38 - 000895488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:38 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:37 - 012204544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:37 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToReceiver.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:36 - 003520512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:36 - 000089600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CameraCaptureUI.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:35 - 000103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Devices.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:34 - 006032384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:34 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMPhoto.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:33 - 001656320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Perception.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:33 - 001135616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XpsPrint.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:33 - 000348160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Midi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:32 - 001170944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Speech.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:31 - 003663872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:31 - 002028032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:31 - 001509376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:31 - 001004544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:30 - 001413632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OpcServices.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:28 - 000449536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TpmCoreProvisioning.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:24 - 001631232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:23 - 022569984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:23 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\musdialoghandlers.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:22 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:22 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbcconf.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:22 - 000021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnpinst.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:21 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotification.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:21 - 000237568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.Diagnostics.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:21 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DisplayManager.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:21 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotificationUx.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:21 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Printers.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:21 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:20 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\unimdm.tsp
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:20 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.ServiceDiscovery.Dnssd.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:20 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nsiproxy.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:19 - 000467968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Gaming.XboxLive.Storage.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:19 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinRtTracing.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:19 - 000149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Core.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:18 - 000840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ipsecsnp.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:18 - 000418304 _____ C:\Windows\system32\Windows.Perception.Stub.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:18 - 000354816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:18 - 000211968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallAgent.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:18 - 000127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Credentials.UI.UserConsentVerifier.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:17 - 000730112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:17 - 000505856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.WiFiDirect.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:17 - 000418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:17 - 000360448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpencom.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:17 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:17 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:17 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.SerialCommunication.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:17 - 000144896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Lights.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:17 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:17 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngcpopkeysrv.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:16 - 001507840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.FaceAnalysis.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:16 - 000912384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.SmartCards.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:16 - 000748544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StoreAgent.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:16 - 000691200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieproxy.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:16 - 000680448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:16 - 000568320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.LowLevel.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:16 - 000335872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\socialapis.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:16 - 000174592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetpp.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:15 - 000590336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\efswrt.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:15 - 000553984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:15 - 000432128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpAXHolder.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:15 - 000389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:15 - 000381952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptngc.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:15 - 000349184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:15 - 000260608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallAgentUserBroker.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:15 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wercplsupport.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:15 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:14 - 006288384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:14 - 000949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.PointOfService.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:14 - 000805888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:14 - 000748544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ChatApis.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:14 - 000561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Wallet.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:14 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:14 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Picker.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:14 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.Identity.Provider.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:13 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblGameSave.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:13 - 000671744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mbsmsapi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:13 - 000472064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Bluetooth.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:13 - 000437248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Usb.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:13 - 000425984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadcloudap.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:13 - 000284160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AboveLockAppHost.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:13 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WwaApi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:12 - 001145856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EmailApis.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:12 - 000963584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebcamUi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:12 - 000642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.InkControls.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:11 - 000634368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:11 - 000583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PrintDialogs.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:11 - 000527360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winspool.drv
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:10 - 017200128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:10 - 001037312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nettrace.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:09 - 000945664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcWebFilter.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:09 - 000864256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\printfilterpipelinesvc.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:08 - 001639424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:08 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:08 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettings.DeviceEncryptionHandlers.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:07 - 007655424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mos.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:07 - 003778048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:07 - 002104320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidsvc.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:07 - 001589760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdtctm.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:07 - 001403392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Editing.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:07 - 000458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RTMediaFrame.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:07 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CastLaunch.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:05 - 001105408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MiracastReceiver.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:05 - 000864256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnapps.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:05 - 000442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToDevice.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:04 - 001908224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:04 - 000870400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmkvsrcsnk.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:03 - 001837056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\workfolderssvc.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:03 - 001078784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Streaming.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:03 - 000361472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdechangepin.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:03 - 000248320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:02 - 013107712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:01 - 023675904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:01 - 004596224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:01 - 003401216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:01 - 002390016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smartscreen.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:01 - 001217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Audio.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:01 - 000937984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MCRecvSrc.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:01 - 000411648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorsApi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:01 - 000219136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Streaming.ps.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:00 - 008114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:00 - 008077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:00 - 000981504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:00 - 000539136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToManager.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:00 - 000467968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Geolocation.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 07:00 - 000391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:59 - 004474368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:59 - 001281536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werconcpl.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:59 - 001040896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NaturalLanguage6.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:59 - 000821248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uDWM.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:59 - 000760320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:59 - 000650752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RDXService.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:59 - 000611328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Graphics.Printing.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:58 - 002097152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:58 - 001700352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsPrint.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:58 - 000913920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:58 - 000816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:58 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupSvc.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:57 - 005611520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:57 - 003134976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:57 - 002895360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:57 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:57 - 001275392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Bluetooth.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:57 - 000874496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TokenBroker.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:56 - 004149248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:56 - 002695680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Logon.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:56 - 002539008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:56 - 002286592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:56 - 002208768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Graphics.Printing.3D.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:56 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.appcore.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:56 - 000846336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MbaeApiPublic.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:56 - 000765440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:55 - 002424320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Perception.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:55 - 001984000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:55 - 001783296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:55 - 001637888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:55 - 001512448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kbase.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:55 - 001369088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Phone.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:55 - 001131520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:55 - 000774656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:54 - 004743680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:54 - 000903680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:54 - 000834560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:53 - 000701952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.Connectivity.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:52 - 003299840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstsc.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:52 - 001121280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadtb.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:52 - 000998912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:52 - 000924672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:52 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmCoreProvisioning.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:50 - 000119808 ____R (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecureAssessmentHandlers.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-22 07:46 - 000360040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-08-22 07:08 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-22 07:06 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-22 07:05 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuautoappupdate.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-22 07:04 - 000165376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\storewuauth.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-22 07:02 - 000221696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SIHClient.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-08-22 06:53 - 013441536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-22 06:50 - 012349440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-22 06:49 - 000248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dlnashext.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-22 06:43 - 002852864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsThresholdAdminFlowUI.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-22 06:43 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhext.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-22 06:38 - 000221696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tspubwmi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 08:06 - 000133984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 08:03 - 000102240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\disk.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 08:01 - 000376672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\clfs.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:59 - 000357984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:59 - 000118112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:56 - 000054240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:53 - 000715104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vhdmp.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:53 - 000557408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\spaceport.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:53 - 000026976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browser_broker.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:52 - 000450400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:45 - 001102176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:45 - 000453544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:25 - 000255168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:23 - 000119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataTimeUtil.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:18 - 000187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VCardParser.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:18 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browserbroker.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:17 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shutdownux.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:16 - 000294952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wevtapi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:16 - 000121344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.XamlHost.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:16 - 000086232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mpr.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:15 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtrmgr.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:15 - 000502272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastls.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:15 - 000326656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\domgmt.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:14 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:14 - 000315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Phoneutil.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:12 - 000579584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.UX.EapRequestHandler.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:10 - 000945664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 07:04 - 000798720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pwcreator.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:58 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:56 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidtel.exe
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:55 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LogonController.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:54 - 001228288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dosvc.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:54 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VCardParser.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:53 - 000450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastls.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:53 - 000119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srpapi.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:53 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.XamlHost.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:50 - 000531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtrmgr.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:50 - 000334848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastlsext.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:50 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sscore.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:49 - 000052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dataclen.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-08-08 06:47 - 000260096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Phoneutil.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-03-04 09:03 - 000160096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHostBroker.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-03-04 08:53 - 000136032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CloudExperienceHostUser.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-03-04 08:39 - 000372736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RDXTaskFactory.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-03-04 08:28 - 000223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.HostName.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-03-04 08:28 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Scanners.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-03-04 08:27 - 000456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiobj.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-03-04 08:27 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SyncSettings.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-03-04 08:24 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.ServiceDiscovery.Dnssd.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-03-04 08:13 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CameraCaptureUI.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-03-04 08:08 - 001266176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
2017-09-13 08:58 - 2016-12-21 06:43 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:20 - 000367208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:16 - 000379232 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:11 - 000076128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SyncAppvPublishingServer.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 002170720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntSubsystems64.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 001670496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVIntegration.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 001408352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntSubsystemController.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 001054048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVPolicy.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 000992096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVManifest.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 000825696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVClient.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 000813408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntStreamingManager.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 000779616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVReporting.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 000766304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVOrchestration.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 000704352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntVirtualization.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 000699232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVPublishing.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 000567136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVCatalog.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 000513376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TransportDSA.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 000412512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVScripting.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 000241504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVShNotify.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:10 - 000202592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVStreamingUX.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:04 - 000894096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:03 - 001887408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 08:00 - 000764392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CoreMessaging.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:58 - 000168800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:57 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:54 - 000658784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:54 - 000146784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHostCommon.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:53 - 002446704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:53 - 000684896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G
RAM: 1x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black

Uživatelský avatar
Zagi
Level 2
Level 2
Příspěvky: 179
Registrován: listopad 14
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod Zagi » 09 říj 2017 19:14

2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:53 - 000624048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:53 - 000383776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Faultrep.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:53 - 000296288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WerFault.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:53 - 000144736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:52 - 002915704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:52 - 001267512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:52 - 001100128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:52 - 000989024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:50 - 000236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:49 - 001600632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppobjs.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:46 - 001566552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32full.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:46 - 000628552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontdrvhost.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:45 - 000372440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.MediaControl.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:30 - 007218176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:22 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIRibbonRes.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:22 - 000492544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nltest.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:22 - 000045056 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:22 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IconCodecService.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:21 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.System.SystemManagement.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:21 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Family.Authentication.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:20 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Family.SyncEngine.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:20 - 000156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Family.Client.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:20 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.System.Profile.RetailInfo.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:20 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_ClosedCaptioning.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:19 - 000196096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDeviceRegistration.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:19 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.WiFi.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:19 - 000122880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepositoryClient.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:19 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDeviceRegistration.Ngc.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:18 - 000547840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Gaming.Input.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:18 - 000368640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OneBackupHandler.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:18 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbt.sys
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:18 - 000186368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Radios.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:17 - 000157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XamlTileRender.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:17 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.AppDefaults.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:17 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmTasks.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:16 - 000781824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneService.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:16 - 000651264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.AllJoyn.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:16 - 000623104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PCPTpm12.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:16 - 000279552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:16 - 000268800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserMgrProxy.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:16 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:15 - 001081856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:15 - 000852480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Import.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:15 - 000391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleacc.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:15 - 000379904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apprepsync.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:15 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:15 - 000277504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:15 - 000267264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vaultcli.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:15 - 000176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apprepapi.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:15 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AuthBroker.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:14 - 000678912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneProviders.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:14 - 000451072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werui.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:14 - 000407552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Management.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:14 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tpmvsc.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:14 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:14 - 000171008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWWIN.EXE
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:14 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsqmcons.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:13 - 000645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:13 - 000480768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dsreg.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:12 - 001010688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterprisecsps.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:12 - 000956416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:12 - 000896512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.AccountsControl.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:12 - 000156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wersvc.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:11 - 000966144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sbe.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:11 - 000775168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GamePanel.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:11 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:08 - 009129984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:08 - 000932864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:08 - 000393216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:05 - 005114368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdp.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:04 - 004749824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_nt.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:04 - 000352256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcbuilder.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:04 - 000337920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:04 - 000187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dialclient.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:03 - 000942080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:02 - 000279552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToReceiver.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:02 - 000167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ErrorDetails.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:01 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vss_ps.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 07:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Devices.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:59 - 002510848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkMobileSettings.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:59 - 002279424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:59 - 001359872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SharedStartModel.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:59 - 000821248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netlogon.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:59 - 000460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Midi.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:59 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shdocvw.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:58 - 002800128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netshell.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:58 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtsvc.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:58 - 001692160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:58 - 001656320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:58 - 000886784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CPFilters.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:58 - 000376832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CryptoWinRT.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:57 - 002916864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CertEnroll.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:57 - 001643008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Speech.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:57 - 001586176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Globalization.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:57 - 001486336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:56 - 003202048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msftedit.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:56 - 000909312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Search.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:55 - 003616256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:55 - 002820096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputService.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:55 - 002217472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OpcServices.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:54 - 003542016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:54 - 001328640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.Http.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:54 - 000716800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ShareHost.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-09-07 06:53 - 001726976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-22 07:43 - 000026408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-08-22 07:09 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-22 06:57 - 002716672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-22 06:52 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dlnashext.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-22 06:47 - 000869888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-22 06:41 - 002319872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 08:15 - 000245600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offlinesam.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 08:09 - 000065648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 08:03 - 002253664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:55 - 000404320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:52 - 000649568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fvevol.sys
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:52 - 000386408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtapi.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:52 - 000101776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mpr.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:52 - 000079712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vmbkmcl.sys
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:20 - 000173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcdboot.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:20 - 000137216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srpapi.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:20 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vmbkmclr.sys
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:20 - 000027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidtel.exe
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:18 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sscore.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:17 - 000375296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastlsext.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:16 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dataclen.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:13 - 000472064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:13 - 000305152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icsvc.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 07:04 - 000883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samsrv.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 06:58 - 000304128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-08 06:51 - 001817088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ResetEngine.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-08-01 07:09 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceDirectoryClient.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-03-04 09:09 - 000178520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHostUser.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-03-04 09:07 - 000947552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.efi
2017-09-13 08:57 - 2017-03-04 08:32 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepositoryBroker.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-03-04 08:29 - 000289792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeveloperOptionsSettingsHandlers.dll
2017-09-13 08:57 - 2017-03-04 08:10 - 006664192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mspaint.exe

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2017-10-09 19:15 - 2016-11-21 06:43 - 006053450 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-10-09 19:15 - 2016-11-21 05:58 - 002782470 _____ C:\Windows\system32\perfh005.dat
2017-10-09 19:15 - 2016-11-21 05:58 - 000804818 _____ C:\Windows\system32\perfc005.dat
2017-10-09 19:12 - 2017-03-22 22:49 - 000004210 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{0D3903A7-2FD2-4DF0-8556-1F478A45F6CD}
2017-10-09 19:12 - 2017-03-03 05:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2017-10-09 19:11 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2017-10-09 19:09 - 2016-11-21 06:34 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2017-10-09 10:21 - 2016-07-16 08:04 - 000262144 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
2017-10-09 10:20 - 2017-04-25 12:39 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\Desktop\Anetka
2017-10-09 09:53 - 2016-11-20 21:33 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
2017-10-09 09:22 - 2017-03-10 09:14 - 000005260 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for DESKTOP-I0I7KLG-Zagi DESKTOP-I0I7KLG
2017-10-08 22:50 - 2017-03-03 16:02 - 000000000 ____D C:\Steam
2017-10-08 22:50 - 2017-03-02 23:25 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\AppData\Roaming\uTorrent
2017-10-08 22:39 - 2017-03-03 05:30 - 000000000 ___RD C:\Users\Zagi\OneDrive
2017-10-08 22:28 - 2017-05-26 12:35 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\Documents\Might & Magic Heroes VI
2017-10-08 22:28 - 2017-03-31 20:27 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2017-10-08 22:26 - 2017-03-03 05:32 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\AppData\Local\CrashDumps
2017-10-08 22:24 - 2017-03-03 05:43 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\AppData\Local\NVIDIA Corporation
2017-10-08 22:24 - 2016-07-16 13:45 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
2017-10-08 22:23 - 2017-03-03 05:43 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\AppData\Local\NVIDIA
2017-10-08 22:23 - 2017-03-03 05:42 - 000003894 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-10-08 22:23 - 2017-03-03 05:42 - 000003866 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-10-08 22:23 - 2017-03-03 05:42 - 000003858 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-10-08 22:23 - 2017-03-03 05:42 - 000003696 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-10-08 22:23 - 2017-03-03 05:42 - 000003654 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2017-10-08 22:23 - 2017-03-03 05:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2017-10-08 22:23 - 2017-03-03 05:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2017-10-08 22:23 - 2017-03-03 05:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2017-10-08 22:23 - 2017-03-03 05:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2017-10-08 22:05 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\Windows\registration
2017-10-08 21:29 - 2017-03-03 05:29 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi
2017-10-08 10:15 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2017-10-07 23:28 - 2017-03-03 16:03 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\AppData\Local\Battle.net
2017-10-07 09:03 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2017-09-29 20:48 - 2017-03-04 00:20 - 000000000 ____D C:\Users\Zagi\AppData\Roaming\The Creative Assembly
2017-09-26 07:02 - 2017-03-03 05:33 - 000002272 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2017-09-26 07:02 - 2017-03-03 05:33 - 000002260 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2017-09-18 23:29 - 2017-03-04 21:19 - 000001951 _____ C:\Windows\NvTelemetryContainerRecovery.bat
2017-09-16 21:27 - 2017-03-03 05:40 - 003712024 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
2017-09-16 21:27 - 2017-01-04 16:02 - 004210544 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
2017-09-16 21:27 - 2017-01-04 11:07 - 000046443 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
2017-09-16 19:34 - 2017-03-03 05:31 - 006463424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
2017-09-16 19:34 - 2017-03-03 05:31 - 002478528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
2017-09-16 19:34 - 2017-03-03 05:31 - 001762752 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
2017-09-16 19:34 - 2017-03-03 05:31 - 000548472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
2017-09-16 19:34 - 2017-03-03 05:31 - 000392312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
2017-09-16 19:34 - 2017-03-03 05:31 - 000082040 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
2017-09-16 19:34 - 2017-03-03 05:31 - 000069752 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
2017-09-16 00:10 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
2017-09-15 17:03 - 2017-03-03 05:31 - 008248071 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
2017-09-13 20:37 - 2016-07-16 13:36 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2017-09-13 20:30 - 2016-11-21 06:46 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2017-09-13 20:29 - 2016-11-20 21:33 - 000415960 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2017-09-13 15:38 - 2016-11-21 06:25 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
2017-09-13 15:38 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\F12
2017-09-13 15:38 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\F12
2017-09-13 15:38 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
2017-09-13 15:38 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
2017-09-13 15:38 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
2017-09-13 15:38 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
2017-09-13 15:38 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
2017-09-13 15:38 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\Windows\Provisioning
2017-09-13 15:38 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2017-09-13 15:38 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2017-09-13 15:38 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
2017-09-13 09:00 - 2017-03-04 09:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2017-09-13 08:59 - 2017-03-04 09:38 - 138202976 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2017-09-13 08:43 - 2016-11-21 06:05 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2017-09-13 08:43 - 2016-11-21 06:05 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Background.SystemEventsBroker.dll
2017-09-13 08:43 - 2016-11-21 06:04 - 001080320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Ocr.dll
2017-09-13 08:43 - 2016-11-21 06:04 - 000441856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AccountsRt.dll
2017-09-13 08:43 - 2016-11-21 06:04 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Energy.dll
2017-09-13 08:43 - 2016-07-16 13:43 - 000333312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SensorsApi.dll
2017-09-13 08:43 - 2016-07-16 13:42 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wksprt.exe
2017-09-13 08:43 - 2016-07-16 13:42 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LocationFrameworkInternalPS.dll

==================== Files in the root of some directories =======

2017-03-03 06:14 - 2017-03-03 06:14 - 000000001 _____ () C:\Users\Zagi\AppData\Local\llftool.4.40.agreement
2017-03-31 20:27 - 2017-03-31 20:27 - 000000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2017-04-06 20:02 - 2017-04-06 20:02 - 000000153 _____ () C:\ProgramData\Microsoft.SqlServer.Compact.351.32.bc

Some files in TEMP:
====================
2017-07-29 20:46 - 2017-07-19 00:38 - 000873136 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Zagi\AppData\Local\Temp\nvSCPAPI64.dll
2017-10-08 21:26 - 2017-07-19 00:38 - 000368760 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Zagi\AppData\Local\Temp\nvStInst.exe

==================== Bamital & volsnap ======================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

LastRegBack: 2017-10-09 08:10

==================== End of FRST.txt ============================
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G
RAM: 1x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black

Uživatelský avatar
Zagi
Level 2
Level 2
Příspěvky: 179
Registrován: listopad 14
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod Zagi » 09 říj 2017 19:14

Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 08-10-2017
Ran by Zagi (09-10-2017 19:15:42)
Running from C:\Users\Zagi\Desktop
Windows 10 Pro Version 1607 14393.1715.amd64fre.rs1_release_inmarket.170906-1810 (X64) (2017-03-03 03:27:55)
Boot Mode: Normal
==========================================================


==================== Accounts: =============================

Administrator (S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-500 - Administrator - Disabled)
DefaultAccount (S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-503 - Limited - Disabled)
defaultuser0 (S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1000 - Limited - Disabled) => C:\Users\defaultuser0
Guest (S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-501 - Limited - Disabled)
Zagi (S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Zagi

==================== Security Center ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)

AV: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

==================== Installed Programs ======================

(Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)

µTorrent (HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\uTorrent) (Version: 3.5.0.44090 - BitTorrent Inc.)
Adobe Acrobat Reader DC - Czech (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1029-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 17.012.20098 - Adobe Systems Incorporated)
Aktualizace NVIDIA 28.0.0.0 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update) (Version: 28.0.0.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
Ansel (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Ansel) (Version: 385.69 - NVIDIA Corporation) Hidden
AutoCAD 2012 - Czech (HKLM\...\{5783F2D7-A001-0405-0102-0060B0CE6BBA}) (Version: 18.2.51.0 - Autodesk) Hidden
AutoCAD 2012 - Czech (HKLM\...\AutoCAD 2012 - Czech) (Version: 18.2.51.0 - Autodesk)
AutoCAD 2012 Language Pack - Czech (HKLM\...\{5783F2D7-A001-0405-1102-0060B0CE6BBA}) (Version: 18.2.51.0 - Autodesk) Hidden
Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2012 (HKLM-x32\...\{65420DC9-306E-4371-905F-F4DC3B418E52}) (Version: 2.5.0.8 - Autodesk)
Banished (HKLM-x32\...\1207660783_is1) (Version: 2.5.0.9 - GOG.com)
Battle.net (HKLM-x32\...\Battle.net) (Version: - Blizzard Entertainment)
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.27 - Piriform)
CPUID CPU-Z 1.78 (HKLM\...\CPUID CPU-Z_is1) (Version: - )
CrystalDiskInfo 7.0.5 (HKLM-x32\...\CrystalDiskInfo_is1) (Version: 7.0.5 - Crystal Dew World)
Day of Defeat: Source (HKLM\...\Steam App 300) (Version: - Valve)
Diablo II (HKLM-x32\...\Diablo II) (Version: - )
Diablo III (HKLM-x32\...\Diablo III) (Version: - Blizzard Entertainment)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 61.0.3163.100 - Google Inc.)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.5 - Google Inc.) Hidden
Hard Disk Low Level Format Tool 4.40 (HKLM-x32\...\Hard Disk Low Level Format Tool_is1) (Version: - HDDGURU)
Heroes of the Storm (HKLM-x32\...\Heroes of the Storm) (Version: - Blizzard Entertainment)
Intel(R) Management Engine Components (HKLM\...\{1CEAC85D-2590-4760-800F-8DE5E91F3700}) (Version: 11.6.0.1036 - Intel Corporation)
Intel(R) Network Connections 21.1.30.0 (HKLM\...\PROSetDX) (Version: 21.1.30.0 - Intel)
Intel(R) Online Connect Software Asset Manager (HKLM-x32\...\{AE956AB9-CD98-4F1E-8B9E-C3C66E290D64}) (Version: 3.4.2072 - Intel Corporation) Hidden
Intel® Chipset Device Software (HKLM-x32\...\{bb0592a7-5772-4736-9d55-2402740085db}) (Version: 10.1.1.38 - Intel(R) Corporation) Hidden
Intel® Software Guard Extensions Platform Software (HKLM\...\{2DF17C75-9627-4213-8612-17955E92F782}) (Version: 1.6.101.32869 - Intel Corporation)
Java 8 Update 131 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180131F0}) (Version: 8.0.1310.11 - Oracle Corporation)
KB4023057 (HKLM\...\{264FDD69-C4DF-476F-B1B8-7DCEE4AF839B}) (Version: 2.4.0.0 - Microsoft Corporation)
Malwarebytes verze 3.2.2.2029 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.2.2.2029 - Malwarebytes)
Median XL Launcher 0.2.8.0 (HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\{649749D9-C274-4CF3-9617-2ED6BB20333E}}_is1) (Version: 0.2.8.0 - Quirinus, Marco)
Microsoft Office Professional Plus 2013 (HKLM\...\Office15.PROPLUSR) (Version: 15.0.4420.1017 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}) (Version: 8.0.56336 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.24215 (HKLM-x32\...\{d992c12e-cab2-426f-bde3-fb8c53950b0d}) (Version: 14.0.24215.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215 (HKLM-x32\...\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}) (Version: 14.0.24215.1 - Microsoft Corporation)
MPC-HC 1.7.10 (64-bit) (HKLM\...\{2ACBF1FA-F5C3-4B19-A774-B22A31F231B9}_is1) (Version: 1.7.10 - MPC-HC Team)
MSI Afterburner 4.3.0 (HKLM-x32\...\Afterburner) (Version: 4.3.0 - MSI Co., LTD)
MSI Command Center (HKLM-x32\...\{85A2564E-9ED9-448A-91E4-B9211EE58A08}_is1) (Version: 3.0.0.19 - MSI)
MSI Live Update 6 (HKLM-x32\...\{4F46CF54-47D2-41F4-B230-B0954C544420}}_is1) (Version: 6.2.0.10 - MSI)
Nástroje kontroly pravopisu pro Microsoft Office 2013 – čeština (HKLM\...\{90150000-001F-0405-1000-0000000FF1CE}) (Version: 15.0.4420.1017 - Microsoft Corporation) Hidden
Nástroje korektúry balíka Microsoft Office 2013 - slovenčina (HKLM\...\{90150000-001F-041B-1000-0000000FF1CE}) (Version: 15.0.4420.1017 - Microsoft Corporation) Hidden
NVIDIA GeForce Experience 3.9.0.97 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.GFExperience) (Version: 3.9.0.97 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Ovladač 3D Vision 385.69 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision) (Version: 385.69 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Ovladač HD audia 1.3.34.27 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver) (Version: 1.3.34.27 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Ovladač řídící jednotky 3D Vision 369.04 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NVIRUSB) (Version: 369.04 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Ovladače grafiky 385.69 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 385.69 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Systémový software PhysX 9.17.0524 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.17.0524 - NVIDIA Corporation)
OpenAL (HKLM-x32\...\OpenAL) (Version: - )
Ovládací panel NVIDIA 385.69 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel) (Version: 385.69 - NVIDIA Corporation) Hidden
PapíííClock 1.2 (HKLM-x32\...\PapíííClock_is1) (Version: - Island software)
Pillars of Eternity (HKLM-x32\...\1207666813_is1) (Version: 2.9.0.15 - GOG.com)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.8105 - Realtek Semiconductor Corp.)
RivaTuner Statistics Server 6.5.0 (HKLM-x32\...\RTSS) (Version: 6.5.0 - Unwinder)
Shadow Of Mordor version Shadow Of Mordor (HKLM-x32\...\Shadow Of Mordor_is1) (Version: Shadow Of Mordor - )
Skype™ 7.37 (HKLM-x32\...\{3B7E914A-93D5-4A29-92BB-AF8C3F66C431}) (Version: 7.37.103 - Skype Technologies S.A.)
Sophos Virus Removal Tool (HKLM-x32\...\{B829E117-D072-41EA-9606-9826A38D34C1}) (Version: 2.6.1 - Sophos Limited)
StarCraft II (HKLM-x32\...\StarCraft II) (Version: - Blizzard Entertainment)
Steam (HKLM-x32\...\Steam) (Version: 2.10.91.91 - Valve Corporation)
Total War: WARHAMMER (HKLM\...\Steam App 364360) (Version: - Creative Assembly)
Total War: WARHAMMER II (HKLM\...\Steam App 594570) (Version: - Creative Assembly)
Ubisoft Game Launcher (HKLM-x32\...\{888F1505-C2B3-4FDE-835D-36353EBD4754}) (Version: 1.0.0.0 - UBISOFT)
Unigine Superposition Benchmark 1.0 (HKLM\...\Superposition_is1) (Version: 1.0 - Unigine Corp.)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.54.1 (HKLM\...\VulkanRT1.0.54.1) (Version: 1.0.54.1 - LunarG, Inc.) Hidden
Windows 10 Update and Privacy Settings (HKLM\...\{4DFCD818-036A-4229-A67D-CF17DC461D92}) (Version: 1.0.14.0 - Microsoft Corporation)
WinRAR 5.40 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.40.0 - win.rar GmbH)
WITNESS 2007 Educational (HKLM-x32\...\WITNESS 2007 Educational) (Version: - )
Zemana AntiMalware (HKLM-x32\...\{8F0CD7D1-42F3-4195-95CD-833578D45057}_is1) (Version: 2.74.0.150 - Zemana Ltd.)

==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{1BF42E4C-4AF4-4CFD-A1A0-CF2960B8F63E}\InprocServer32 -> C:\Users\Zagi\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6998.0830\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{6D7AE628-FF41-4CD3-91DD-34825BB1A251}\localserver32 -> d:\Programy\AutoCAD\AutoCAD 2012 - Czech\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{7AFDFDDB-F914-11E4-8377-6C3BE50D980C}\InprocServer32 -> C:\Users\Zagi\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6998.0830\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{82CA8DE3-01AD-4CEA-9D75-BE4C51810A9E}\InprocServer32 -> C:\Users\Zagi\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6998.0830\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{B77E471C-FBF3-4CB5-880F-D7528AD4B349}\localserver32 -> d:\Programy\AutoCAD\AutoCAD 2012 - Czech\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{C92FB640-AD4D-498A-9979-A51A2540C977}\localserver32 -> d:\Programy\AutoCAD\AutoCAD 2012 - Czech\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{D70E31AD-2614-49F2-B0FC-ACA781D81F3E}\localserver32 -> d:\Programy\AutoCAD\AutoCAD 2012 - Czech\acad.exe (Autodesk, Inc.)
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{E2C40589-DE61-11ce-BAE0-0020AF6D7005}\InprocServer32 -> d:\Programy\AutoCAD\AutoCAD 2012 - Czech\acadficn.dll (Autodesk, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [Správa překryvné ikony digitálních podpisů AutoCADu ] -> {36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD} => C:\Windows\system32\AcSignIcon.dll [2011-02-04] (Autodesk, Inc.)
ContextMenuHandlers1: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => D:\Programy\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt64.dll [2017-10-08] ()
ContextMenuHandlers1: [AcShellExtension.AcContextMenuHandler] -> {2E7A2C6C-B938-40a4-BA1C-C7EC982DC202} => C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcShellExtension.dll [2011-02-04] (Autodesk)
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => D:\Programy\WinRAR\rarext.dll [2016-08-15] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => D:\Programy\WinRAR\rarext32.dll [2016-08-15] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers2-x32: [AlcoholShellEx] -> {32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3} => D:\Programy\Alcohol 120\AxShlex.dll [2014-09-06] (Alcohol Soft Development Team)
ContextMenuHandlers2-x32: [AlcoholShellEx64] -> {AF67B665-D752-424E-9A03-C7C218F2844F} => D:\Programy\Alcohol 120\AxShlEx64.dll [2014-09-06] (Alcohol Soft Development Team)
ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2017-08-30] (Malwarebytes)
ContextMenuHandlers5: [NvCplDesktopContext] -> {3D1975AF-48C6-4f8e-A182-BE0E08FA86A9} => C:\Windows\system32\nvshext.dll [2017-09-16] (NVIDIA Corporation)
ContextMenuHandlers6: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => D:\Programy\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt64.dll [2017-10-08] ()
ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2017-08-30] (Malwarebytes)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => D:\Programy\WinRAR\rarext.dll [2016-08-15] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => D:\Programy\WinRAR\rarext32.dll [2016-08-15] (Alexander Roshal)

==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

Task: {0F4C254A-2767-440F-9125-CA067A15D2B6} - System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
Task: {1023CC8A-E657-4421-AEF9-13F3F026D449} - System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvTmMon.exe [2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
Task: {21597E9A-DD52-4B7D-8395-DC723731F512} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-03-03] (Google Inc.)
Task: {5AAAE0B0-699E-4A89-AA4E-2AA51A6DBAC5} - System32\Tasks\IUM-F1E24CA0-B63E-4F13-A9E3-4ADE3BFF3473 => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe
Task: {76DB41F7-AE41-4950-8A2C-D8E24842C6EB} - System32\Tasks\Intel PTT EK Recertification => C:\Program Files\Intel\iCLS Client\IntelPTTEKRecertification.exe [2016-07-26] (Intel(R) Corporation)
Task: {797C99C8-65A8-48BC-B320-2AFD3138AC04} - System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe [2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
Task: {7B37B173-BA41-497C-9B8E-D1B28A2A3E2F} - System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\nvnodejslauncher.exe [2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
Task: {80C09DE2-3305-4C54-B779-37A179D9A5C8} - System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvProfileUpdater64.exe [2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
Task: {853579E0-5E09-4557-AF4B-CE5438C273B6} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office15\OLicenseHeartbeat.exe [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
Task: {9689E741-0773-46D6-A0FA-BC4335545F64} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn => C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\msoia.exe [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
Task: {A492158A-1F87-43C3-88F3-72CC698C3AFE} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2017-02-08] (Piriform Ltd)
Task: {ADFFA571-669D-4BA7-B4C2-E056F66F2B00} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2017-07-19] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {B2B895D7-EB40-4CAF-8231-222A2F725255} - System32\Tasks\IntelIOC-Upgrade-f1c8187b-2653-47cd-a9be-b554b98f68a7-Logon => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Online Connect Access\Intel(R) Software Asset Manager\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [2016-09-29] (Intel Corporation)
Task: {B90320C9-EBFC-4F49-94CB-915AC2D60BA8} - System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for DESKTOP-I0I7KLG-Zagi DESKTOP-I0I7KLG => C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MsoSync.exe [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
Task: {BA782BDB-D7C0-4E2C-A568-B554CE97AE3D} - System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvProfileUpdater64.exe [2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
Task: {BB964F44-C529-4B32-97AB-7E9BEEB74B75} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack => C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\msoia.exe [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
Task: {BF1BE6A5-DBD2-4330-A2B7-7E6969A04C0F} - System32\Tasks\{2EA77FB5-6580-4C26-B19D-1BDC3E517510} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "d:\Programy\AutoCAD\AutoCAD 2012 - Czech\Setup\Setup.exe" -c /P {5783F2D7-A001-0405-0102-0060B0CE6BBA} /M ACAD /language cs-CZ
Task: {C8FD324B-57E0-492C-A3B5-F4FC6C8FAE46} - System32\Tasks\NvTmRepOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvTmRep.exe [2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
Task: {D7631B6E-072F-4477-8CB6-A61214B4DFF2} - System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvTmRep.exe [2017-09-19] (NVIDIA Corporation)
Task: {DE6D373A-AB01-45CE-A5E3-7E46E0EA53DF} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-03-03] (Google Inc.)
Task: {E966CF77-DD7B-4734-95DA-C8106A8ADB67} - System32\Tasks\IntelIOC-Upgrade-f1c8187b-2653-47cd-a9be-b554b98f68a7 => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Online Connect Access\Intel(R) Software Asset Manager\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [2016-09-29] (Intel Corporation)

(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)


==================== Shortcuts & WMI ========================

(The entries could be listed to be restored or removed.)


==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============

2016-07-16 13:42 - 2016-07-16 13:42 - 000231424 _____ () C:\Windows\SYSTEM32\ism32k.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 08:01 - 002681200 _____ () C:\Windows\system32\CoreUIComponents.dll
2016-10-05 12:15 - 2016-10-05 12:15 - 000107752 _____ () C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect Access\libglog.dll
2016-10-05 12:15 - 2016-10-05 12:15 - 000412904 _____ () C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect Access\JsonCpp.dll
2017-10-08 22:23 - 2017-09-19 09:20 - 001267136 _____ () C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\libprotobuf.dll
2016-10-07 15:48 - 2016-10-07 15:48 - 000461880 ____R () C:\Program Files\Intel\NCS2\WmiProv\Ncs2Provider.dll
2016-10-07 15:48 - 2016-10-07 15:48 - 000282168 ____R () C:\Program Files\Intel\NCS2\Agent\AdapterAgnt.DLL
2017-10-08 10:27 - 2017-10-08 10:27 - 000155504 _____ () D:\Programy\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt64.dll
2016-11-21 06:05 - 2016-11-21 06:05 - 000134656 _____ () C:\Windows\ShellExperiences\Windows.UI.Shell.SharedUtilities.dll
2017-03-15 00:15 - 2017-03-04 08:31 - 000474112 _____ () C:\Windows\ShellExperiences\QuickActions.dll
2017-03-15 00:15 - 2017-03-04 08:12 - 009760768 _____ () C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CortanaApi.dll
2017-03-15 00:15 - 2017-03-04 08:05 - 001401856 _____ () C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.Core.dll
2017-03-15 00:15 - 2017-03-04 08:05 - 000757248 _____ () C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CSGSuggestLib.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:53 - 002424320 _____ () C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.BackgroundTask.dll
2017-09-13 08:58 - 2017-09-07 06:59 - 004853760 _____ () C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\RemindersUI.dll
2016-10-04 17:09 - 2016-10-04 17:09 - 000253664 _____ () C:\Program Files\Intel\Intel(R) Online Connect\CSLibWrapper.dll
2017-09-26 07:02 - 2017-09-21 09:29 - 004022616 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\61.0.3163.100\libglesv2.dll
2017-09-26 07:02 - 2017-09-21 09:29 - 000100184 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\61.0.3163.100\libegl.dll
2017-03-31 20:22 - 2005-07-18 13:43 - 000160256 _____ () C:\Program Files (x86)\MSI\Live Update\unrar.dll
2017-10-08 22:23 - 2017-09-19 09:19 - 069807552 _____ () C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\libcef.dll
2017-10-08 22:23 - 2017-09-19 09:20 - 001040320 _____ () C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\libprotobuf.dll
2016-10-20 01:28 - 2016-10-20 01:28 - 001243936 _____ () C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\ACE.dll

==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========

(If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)


==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"

==================== Association (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)

HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\Software\Classes\.scr: AutoCADScriptFile => C:\Windows\system32\notepad.exe "%1"

==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)


==================== Hosts content: ===============================

(If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)

2016-07-16 13:47 - 2017-10-08 10:08 - 000000753 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts

127.0.0.1 localhost

==================== Other Areas ============================

(Currently there is no automatic fix for this section.)

HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Zagi\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\LocalState\PhotosAppBackground\{100d28c9-c28f-483a-986a-bfb70192b427}.png
DNS Servers: 192.168.0.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: RequireAdmin)
Windows Firewall is enabled.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "Live Update"
HKLM\...\StartupApproved\Run32: => "Command Center"
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\StartupApproved\Run: => "CCleaner Monitoring"
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\StartupApproved\Run: => "Steam"
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\StartupApproved\Run: => "AlcoholAutomount"

==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

FirewallRules: [{C09717A8-3B72-4447-8175-DD34B3E46A3D}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
FirewallRules: [{D1C56177-BD9E-4411-A886-32CAA66061E6}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
FirewallRules: [{034FC883-BE96-422D-8635-03E0C20B42ED}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamUserAgent.exe
FirewallRules: [{8D9527FC-E3B0-4C23-AF81-B32A61A17956}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe
FirewallRules: [{C8D1FECD-8829-432C-B4FF-EDB80F58E809}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe
FirewallRules: [{10BDED00-CAF7-4D19-9ADD-6E666D6DE66D}] => (Allow) C:\Users\Zagi\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{2CA7000B-ABF0-46CC-87CA-D20ADC3E3589}] => (Allow) C:\Users\Zagi\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{18B68EAF-42C2-499B-9869-2200335BDF70}] => (Allow) C:\Users\Zagi\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{E99F2897-E160-4698-9F36-87FA4B71CB3C}] => (Allow) C:\Users\Zagi\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{4443ADB8-E5E4-44AD-A559-8B15EC58A016}] => (Allow) C:\Users\Zagi\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{5EAD7187-0162-4B06-9F7B-F541DC79C316}] => (Allow) C:\Users\Zagi\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{7DDB7F90-467B-42BC-8BBA-7B5C59201350}] => (Allow) D:\Games\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{3C006F79-60B8-47C9-B88B-F2FBE4F1ED5F}] => (Allow) D:\Games\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{FE4A01C1-7C46-4F38-A94B-4E968D92B2A5}] => (Allow) D:\Games\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [{D0C0CEE3-79A5-4F79-92CE-58E196A1425F}] => (Allow) D:\Games\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [TCP Query User{495C1BAA-FBB4-4D5F-BFB4-F4AB37FE52F5}D:\games\steam\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe] => (Allow) D:\games\steam\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe
FirewallRules: [UDP Query User{9A55837B-416A-4E8C-952F-42765B9EED46}D:\games\steam\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe] => (Allow) D:\games\steam\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe
FirewallRules: [TCP Query User{CC670B77-2D1C-4050-AD68-230B6E2358C1}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base50950\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base50950\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{B1B8D27C-4DF4-4A1E-A1F3-0048DD4619E5}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base50950\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base50950\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{55E7D5A8-774E-4B9A-AD38-C3DD51A086B2}D:\games\vikings\northgard.v0.1.3864\northgard.exe] => (Allow) D:\games\vikings\northgard.v0.1.3864\northgard.exe
FirewallRules: [UDP Query User{88A7C448-D2E4-4CE2-BCD7-9A3C15D42E26}D:\games\vikings\northgard.v0.1.3864\northgard.exe] => (Allow) D:\games\vikings\northgard.v0.1.3864\northgard.exe
FirewallRules: [{22437A3F-EEFE-426B-99D2-E8168EAC9EF1}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\lync.exe
FirewallRules: [{E6364728-1717-4416-A8BE-9C80C53C3F2D}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\lync.exe
FirewallRules: [{74AF9CAF-6F75-4449-BA73-3A3561138B58}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\UcMapi.exe
FirewallRules: [{6EAA3331-9468-40B8-A38E-35D2359EC5CB}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\UcMapi.exe
FirewallRules: [{5C968CFB-3F9E-4D61-86E7-47D9619471DA}] => (Allow) D:\Programy\KMSnano\qemu-system-i386.exe
FirewallRules: [{EF9BB45F-8DE3-453D-A0E2-788E8A842FD9}] => (Allow) D:\Programy\KMSnano\qemu-system-i386.exe
FirewallRules: [{4F052C9E-F9A1-444B-9F6C-374420022DAC}] => (Allow) D:\Games\War for the Overworld Heart of Gold\WFTOGame.exe
FirewallRules: [TCP Query User{0486D0EC-BB65-4108-8CCE-0185B0A9AE09}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51375\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51375\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{F38657D5-8DEE-4A60-8191-1F907BE3E47E}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51375\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51375\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [{7C3FAE75-C47D-4954-A531-1B03F64C7756}] => (Allow) D:\Games\Steam\steamapps\common\Total War WARHAMMER\launcher\launcher.exe
FirewallRules: [{A6CD3F54-55C1-4300-A87A-90573954019F}] => (Allow) D:\Games\Steam\steamapps\common\Total War WARHAMMER\launcher\launcher.exe
FirewallRules: [{2CE5A785-E77E-4975-92E9-29964191FF83}] => (Allow) C:\Steam\Steam.exe
FirewallRules: [{C9279314-8DFA-46E2-ADBA-099488A124B5}] => (Allow) C:\Steam\Steam.exe
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G
RAM: 1x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black

Uživatelský avatar
Zagi
Level 2
Level 2
Příspěvky: 179
Registrován: listopad 14
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod Zagi » 09 říj 2017 19:15

FirewallRules: [{8434B8EB-824F-420A-8370-D506E6CBE192}] => (Allow) C:\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [{8CD0C10F-815E-45CB-8B25-DDD6263F490C}] => (Allow) C:\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
FirewallRules: [TCP Query User{44846EB3-F6F0-48D7-B0A2-D2D60439A1AA}C:\steam\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe] => (Allow) C:\steam\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe
FirewallRules: [UDP Query User{9689A30D-EE9C-4F92-89AB-105D1A27DB37}C:\steam\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe] => (Allow) C:\steam\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe
FirewallRules: [TCP Query User{09AAB401-8440-49D9-91D5-46E3E2575B02}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51609\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51609\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{E7D0366C-8C8E-41F7-97C6-C97029D4A72F}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51609\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51609\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{0C9BF464-66B1-4897-9B16-655E1832FF3B}D:\programy\cpn\cpnsim\cpnmld.x86-cygwin.exe] => (Allow) D:\programy\cpn\cpnsim\cpnmld.x86-cygwin.exe
FirewallRules: [UDP Query User{7D2383E7-A832-49FF-AC65-24B9951025CF}D:\programy\cpn\cpnsim\cpnmld.x86-cygwin.exe] => (Allow) D:\programy\cpn\cpnsim\cpnmld.x86-cygwin.exe
FirewallRules: [TCP Query User{78673EC1-33A1-4541-B65F-63C920085410}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51779\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51779\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{227621A2-4C1A-45EC-B757-0FE2C82EFD99}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51779\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51779\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{D0B91329-1521-46A0-B748-ED061920B771}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51923\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51923\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{F4F87243-2CB8-449D-AB07-F3F89B070393}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51923\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base51923\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{B8324ACF-ED49-4315-A31F-B9AC6C342A21}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52008\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52008\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{51D8E533-A4B7-4740-AFB6-851BB557FB12}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52008\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52008\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{E1F5B80F-8105-4EC3-9A08-FC0930C5EFFC}D:\games\battle_net\starcraft ii\versions\base51702\sc2_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\starcraft ii\versions\base51702\sc2_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{E1CF6C65-CBAC-478F-936D-E5595E6EC673}D:\games\battle_net\starcraft ii\versions\base51702\sc2_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\starcraft ii\versions\base51702\sc2_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{8507424C-CED6-4DC1-AEF9-8699E2B7017A}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52124\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52124\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{1259C3E1-055E-4611-8E78-6A67E14FFD22}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52124\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52124\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [{FDD944B8-9F1E-4159-BEDC-31D6F910F1D6}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [TCP Query User{7BC6F03D-40D9-484C-A475-AFDF79E4CC19}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52351\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52351\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{5A78DD6B-12CF-4A10-8486-158A1CC2E127}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52351\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52351\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{047F2C66-8180-4E09-AEF7-258827F92F0E}D:\games\xcom 2\steam\steamapps\common\xcom 2\binaries\win64\xcom2.exe] => (Allow) D:\games\xcom 2\steam\steamapps\common\xcom 2\binaries\win64\xcom2.exe
FirewallRules: [UDP Query User{0DACF4E7-3ED4-4307-BECB-4426198C63BB}D:\games\xcom 2\steam\steamapps\common\xcom 2\binaries\win64\xcom2.exe] => (Allow) D:\games\xcom 2\steam\steamapps\common\xcom 2\binaries\win64\xcom2.exe
FirewallRules: [TCP Query User{3323CA2A-36EE-4A4A-8C22-3877D46A908F}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52647\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52647\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{C7A40654-B154-4F76-AC1B-CCDB90681D4D}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52647\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52647\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{C6B2E604-BA64-4CEB-930C-ACA76CB52077}D:\games\battle_net\diablo iii\x64\diablo iii64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\diablo iii\x64\diablo iii64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{D52E4ED7-D118-483F-BDF1-B95F8FBA10C8}D:\games\battle_net\diablo iii\x64\diablo iii64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\diablo iii\x64\diablo iii64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{8F74C67F-CE90-4B22-8B38-3DF7BDE2E6B7}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52860\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52860\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{036CF0DF-8528-473B-B4D9-5EB61DEE6967}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52860\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52860\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{09CC3B6D-FF39-4743-9B62-4BE47E3FA988}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52986\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52986\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{7C83104C-66D4-43FD-A729-6C6E3DF2DD24}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52986\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base52986\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [{DA401074-19EA-4290-960A-5EE0AE68C23E}] => (Allow) D:\Programy\Superposition Benchmark\bin\launcher.exe
FirewallRules: [{04156ED7-4FBC-41BA-AEBC-F900EBC0B8BF}] => (Allow) D:\Programy\Superposition Benchmark\bin\launcher.exe
FirewallRules: [{F5D24B22-1D47-4E04-A05E-192D7C73E847}] => (Allow) D:\Programy\Superposition Benchmark\bin\superposition.exe
FirewallRules: [{43A3B214-B997-4FCC-A6E5-A37955AA1AB8}] => (Allow) D:\Programy\Superposition Benchmark\bin\superposition.exe
FirewallRules: [TCP Query User{79BB1BC9-B692-4329-B255-806B179A65D4}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base53275\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base53275\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{FBFBAA90-5696-4C66-9366-F1449052A29D}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base53275\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base53275\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{332F75E9-1738-445D-8A83-EC54AF8E0945}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base53548\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base53548\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{02A732A2-8FF2-44F3-A1CB-19ADBAD03039}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base53548\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base53548\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [{B16ADC08-302C-422F-AEAF-68B192A54D27}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\UbisoftGameLauncher.exe
FirewallRules: [{A8BB1ADA-2E0C-4E44-947D-BC1BB7EBA78D}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\UbisoftGameLauncher.exe
FirewallRules: [{3A4539A4-9E48-4668-809B-85D47A1F013A}] => (Allow) D:\Games\Heroes6\Might & Magic Heroes VI.exe
FirewallRules: [{E8261D5A-B82F-40C5-9FCC-E69F671E94A4}] => (Allow) D:\Games\Heroes6\Might & Magic Heroes VI.exe
FirewallRules: [TCP Query User{2F21D71A-AE89-465D-817C-AF669932DABC}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base53965\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base53965\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{C2648100-348E-4C69-8812-5FA9B42B2E40}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base53965\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base53965\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{2FB94FA9-9F17-4D44-925B-5E15A0FB4146}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base54339\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base54339\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{FB711CEF-9B0D-4720-A555-8F19A550D92B}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base54339\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base54339\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{A9EA9C4D-51FD-484C-993E-660E0C97F385}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base55010\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base55010\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{84CFBE2C-EDFC-439C-8A1F-F77ADC6D7436}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base55010\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base55010\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{C48859AE-0199-491F-BED1-36CE6D13F131}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base55288\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base55288\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{3405BD68-F724-40F6-8BF0-713F2659477B}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base55288\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base55288\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{BA9BD0D8-02A5-4E55-A715-CA6E991B66CC}D:\games\warhammer 40k - dawn of war 3\relicdow3.exe] => (Allow) D:\games\warhammer 40k - dawn of war 3\relicdow3.exe
FirewallRules: [UDP Query User{CE98DEE3-5739-4017-AF4C-792CFA363C3E}D:\games\warhammer 40k - dawn of war 3\relicdow3.exe] => (Allow) D:\games\warhammer 40k - dawn of war 3\relicdow3.exe
FirewallRules: [{CA979CA3-9BC7-4AC1-8B1F-8E1FB5092255}] => (Allow) C:\Steam\steamapps\common\Total War WARHAMMER\launcher\launcher.exe
FirewallRules: [{53B5DBC0-2FB1-49D8-A0A0-621AC8166B97}] => (Allow) C:\Steam\steamapps\common\Total War WARHAMMER\launcher\launcher.exe
FirewallRules: [TCP Query User{78EF76BC-612A-42DA-ABC5-86209EA9A5EF}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base55844\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base55844\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{DDF2D835-3C3A-4FC8-97EB-290B3A6FBD67}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base55844\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base55844\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{E1AD9EBF-4ADB-4248-9FAF-D257AEAC1482}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base56175\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base56175\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{E5FC34EA-D77D-43E3-9F5E-99629F3924A8}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base56175\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base56175\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{C0D3F562-D8E5-432C-BC3F-5D096FED7ACE}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base56361\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base56361\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{95693532-B47C-459B-B9CD-74AF046D15AA}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base56361\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base56361\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [{11F39186-DE36-45C2-B8E8-7F4BA1BE2035}] => (Allow) D:\Games\SteamLibrary\steamapps\common\Day of Defeat Source\hl2.exe
FirewallRules: [{D1A6EAC9-7CDD-482E-86F3-E3B7AB28C355}] => (Allow) D:\Games\SteamLibrary\steamapps\common\Day of Defeat Source\hl2.exe
FirewallRules: [TCP Query User{D6B85506-CFAE-4993-89F4-367FAB722EB7}D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe] => (Allow) D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe
FirewallRules: [UDP Query User{81FBB2DD-D133-451B-BDDF-6312B0C00250}D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe] => (Allow) D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe
FirewallRules: [TCP Query User{DC7FEAA0-7797-4330-9A79-EA4820E72834}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base56705\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base56705\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{527F41BD-F017-4994-BE72-43C124E1AEF8}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base56705\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base56705\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [{200B8851-904E-45DC-8AB9-C606815B2403}] => (Allow) D:\Games\SteamLibrary\steamapps\common\Total War WARHAMMER\launcher\launcher.exe
FirewallRules: [{7282D2DA-27A2-48C2-99A1-A6BFD31680FF}] => (Allow) D:\Games\SteamLibrary\steamapps\common\Total War WARHAMMER\launcher\launcher.exe
FirewallRules: [TCP Query User{751115FF-56B4-49E0-B323-0A5ABA80E2CE}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base57589\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base57589\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{A7EB8969-96E6-4C92-85EF-3234246F2D9F}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base57589\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base57589\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [{3564EA3A-F535-443B-A94C-DE5AE527BD50}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [TCP Query User{CD0B45A0-DDB3-4C1B-AED1-68CFA0E2C177}D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer ii\warhammer2.exe] => (Allow) D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer ii\warhammer2.exe
FirewallRules: [UDP Query User{85CF94CE-B752-4928-AB60-651F1D5AC021}D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer ii\warhammer2.exe] => (Allow) D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer ii\warhammer2.exe
FirewallRules: [{5BE68658-1C91-4000-A424-0ED2FE72F321}] => (Allow) D:\Games\SteamLibrary\steamapps\common\Total War WARHAMMER II\launcher\launcher.exe
FirewallRules: [{A9EFA50B-2276-47DF-A087-B6D54BB9FE5B}] => (Allow) D:\Games\SteamLibrary\steamapps\common\Total War WARHAMMER II\launcher\launcher.exe
FirewallRules: [TCP Query User{5DB8EFC0-AFAA-4DBE-9874-BFA43C2DF9EE}D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer ii\warhammer2.exe] => (Allow) D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer ii\warhammer2.exe
FirewallRules: [UDP Query User{D1C801A4-7BBF-4551-8C03-5F5F3760F227}D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer ii\warhammer2.exe] => (Allow) D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer ii\warhammer2.exe
FirewallRules: [TCP Query User{949B2AEA-A656-466C-A7DB-03E036959341}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base58209\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base58209\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [UDP Query User{9DC65AB4-8356-4D02-8BE1-2D2041B8D97D}D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base58209\heroesofthestorm_x64.exe] => (Allow) D:\games\battle_net\heroes of the storm\versions\base58209\heroesofthestorm_x64.exe
FirewallRules: [TCP Query User{19CEFA24-5A53-4FC7-BFCB-5772582B2BCC}D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe] => (Allow) D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe
FirewallRules: [UDP Query User{E55ADF64-A23D-42BF-ADAD-D45510061F05}D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe] => (Allow) D:\games\steamlibrary\steamapps\common\total war warhammer\warhammer.exe
FirewallRules: [{3811EF99-CB99-42BB-90ED-733E13AB45A9}] => (Allow) D:\Games\SteamLibrary\steamapps\common\Total War WARHAMMER II\launcher\launcher.exe
FirewallRules: [{6A20D813-4229-4A2D-9FC4-EC84725B373C}] => (Allow) D:\Games\SteamLibrary\steamapps\common\Total War WARHAMMER II\launcher\launcher.exe
FirewallRules: [{9AFFE6AD-8437-48C0-A1D9-425F7AF1F0AE}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
FirewallRules: [{0D77755B-C91B-49AD-8455-02403B57DD48}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
FirewallRules: [{26919DE7-8325-4A2C-9757-41CD627490CC}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
FirewallRules: [{C4AF4BA2-FB9A-4078-B865-E3CBA7F99A81}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe
FirewallRules: [{F23DAB81-5DC3-4D1E-AD0E-9AF1D382BE47}] => (Allow) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamer.exe

==================== Restore Points =========================

05-10-2017 20:34:58 JRT Pre-Junkware Removal
07-10-2017 12:43:06 Installed Sophos Virus Removal Tool.
07-10-2017 17:53:55 JRT Pre-Junkware Removal
08-10-2017 21:47:50 Operace obnovení

==================== Faulty Device Manager Devices =============

Name: Standardní klávesnice PS/2
Description: Standardní klávesnice PS/2
Class Guid: {4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Manufacturer: (Standardní klávesnice)
Service: i8042prt
Problem: : This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. (Code 24)
Resolution: The device is installed incorrectly. The problem could be a hardware failure, or a new driver might be needed.
Devices stay in this state if they have been prepared for removal.
After you remove the device, this error disappears.Remove the device, and this error should be resolved.

Name: Myš Microsoft PS/2
Description: Myš Microsoft PS/2
Class Guid: {4d36e96f-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Manufacturer: Microsoft
Service: i8042prt
Problem: : This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. (Code 24)
Resolution: The device is installed incorrectly. The problem could be a hardware failure, or a new driver might be needed.
Devices stay in this state if they have been prepared for removal.
After you remove the device, this error disappears.Remove the device, and this error should be resolved.


==================== Event log errors: =========================

Application errors:
==================
Error: (10/09/2017 07:11:50 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Aplikaci microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!ppleae38af2e007f4358a809ac99a64a67c1 se nepovedlo aktivovat, protože došlo k chybě: -2147024894. Další informace najdete v protokolu Microsoft-Windows-TWinUI/Operational.

Error: (10/09/2017 07:11:33 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Aplikaci microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!ppleae38af2e007f4358a809ac99a64a67c1 se nepovedlo aktivovat, protože došlo k chybě: -2147024894. Další informace najdete v protokolu Microsoft-Windows-TWinUI/Operational.

Error: (10/09/2017 07:11:33 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Aplikaci microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!ppleae38af2e007f4358a809ac99a64a67c1 se nepovedlo aktivovat, protože došlo k chybě: -2147024894. Další informace najdete v protokolu Microsoft-Windows-TWinUI/Operational.

Error: (10/09/2017 07:11:33 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Aplikaci Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!ppleae38af2e007f4358a809ac99a64a67c1 se nepovedlo aktivovat, protože došlo k chybě: -2147024894. Další informace najdete v protokolu Microsoft-Windows-TWinUI/Operational.

Error: (10/09/2017 07:11:33 PM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Aplikaci Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!ppleae38af2e007f4358a809ac99a64a67c1 se nepovedlo aktivovat, protože došlo k chybě: -2147024894. Další informace najdete v protokolu Microsoft-Windows-TWinUI/Operational.

Error: (10/09/2017 09:53:36 AM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Aplikaci microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!ppleae38af2e007f4358a809ac99a64a67c1 se nepovedlo aktivovat, protože došlo k chybě: -2147024894. Další informace najdete v protokolu Microsoft-Windows-TWinUI/Operational.

Error: (10/09/2017 09:35:11 AM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Aplikaci Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!ppleae38af2e007f4358a809ac99a64a67c1 se nepovedlo aktivovat, protože došlo k chybě: -2147024894. Další informace najdete v protokolu Microsoft-Windows-TWinUI/Operational.

Error: (10/09/2017 08:54:49 AM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Aplikaci microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!ppleae38af2e007f4358a809ac99a64a67c1 se nepovedlo aktivovat, protože došlo k chybě: -2147024894. Další informace najdete v protokolu Microsoft-Windows-TWinUI/Operational.

Error: (10/09/2017 08:54:49 AM) (Source: Microsoft-Windows-Immersive-Shell) (EventID: 5973) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Aplikaci Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!ppleae38af2e007f4358a809ac99a64a67c1 se nepovedlo aktivovat, protože došlo k chybě: -2147024894. Další informace najdete v protokolu Microsoft-Windows-TWinUI/Operational.

Error: (10/09/2017 08:04:10 AM) (Source: SideBySide) (EventID: 33) (User: )
Description: Generování kontextu aktivace pro d:\programy\autocad\autocad 2012 - czech\FaroImporter.exe se nezdařilo.
Závislé sestavení FARO.LS,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1d23f5635ba800ab",type="win32",version="1.1.406.58" nelze najít.
Podrobnější diagnostické údaje získáte pomocí programu sxstrace.exe.


System errors:
=============
Error: (10/09/2017 07:12:02 PM) (Source: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient) (EventID: 20) (User: NT AUTHORITY)
Description: Instalace se nezdařila: Instalování následující aktualizace se nezdařilo z důvodu chyby (0x80070003): 9WZDNCRFHWKN-Microsoft.WindowsSoundRecorder.

Error: (10/09/2017 07:11:54 PM) (Source: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient) (EventID: 20) (User: NT AUTHORITY)
Description: Instalace se nezdařila: Instalování následující aktualizace se nezdařilo z důvodu chyby (0x80070003): 9WZDNCRFJ3TJ-4DF9E0F8.Netflix.

Error: (10/09/2017 07:11:54 PM) (Source: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient) (EventID: 20) (User: NT AUTHORITY)
Description: Instalace se nezdařila: Instalování následující aktualizace se nezdařilo z důvodu chyby (0x80070003): 9WZDNCRFJ364-Microsoft.SkypeApp.

Error: (10/09/2017 07:11:51 PM) (Source: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient) (EventID: 20) (User: NT AUTHORITY)
Description: Instalace se nezdařila: Instalování následující aktualizace se nezdařilo z důvodu chyby (0x80070003): 9WZDNCRFHVQM-microsoft.windowscommunicationsapps.

Error: (10/09/2017 07:11:50 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10001) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Nelze spustit server DCOM: microsoft.windowslive.calendar.AppXwkn9j84yh1kvnt49k5r8h6y1ecsv09hs.mca jako Není k dispozici/Není k dispozici. Došlo k chybě:
2
při provádění příkazu:
"C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.8104.42387.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxTsr.exe" -ServerName:Hx.IPC.Server

Error: (10/09/2017 07:11:33 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10001) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Nelze spustit server DCOM: microsoft.windowslive.calendar.AppXwkn9j84yh1kvnt49k5r8h6y1ecsv09hs.mca jako Není k dispozici/Není k dispozici. Došlo k chybě:
2
při provádění příkazu:
"C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.8104.42387.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxTsr.exe" -ServerName:Hx.IPC.Server

Error: (10/09/2017 07:11:33 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10001) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Nelze spustit server DCOM: microsoft.windowslive.calendar.AppXwkn9j84yh1kvnt49k5r8h6y1ecsv09hs.mca jako Není k dispozici/Není k dispozici. Došlo k chybě:
2
při provádění příkazu:
"C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.8104.42387.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxTsr.exe" -ServerName:Hx.IPC.Server

Error: (10/09/2017 07:11:33 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10001) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Nelze spustit server DCOM: App.AppX85gcbw533amccd2rr8qswxymhfj649t2.mca jako Není k dispozici/Není k dispozici. Došlo k chybě:
2
při provádění příkazu:
"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.13.133.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe" -ServerName:SkypeHost.ServerServer

Error: (10/09/2017 07:11:33 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10001) (User: DESKTOP-I0I7KLG)
Description: Nelze spustit server DCOM: App.AppX85gcbw533amccd2rr8qswxymhfj649t2.mca jako Není k dispozici/Není k dispozici. Došlo k chybě:
2
při provádění příkazu:
"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.13.133.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe" -ServerName:SkypeHost.ServerServer

Error: (10/09/2017 07:10:02 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7011) (User: )
Description: Při čekání na odezvu transakce služby Intel(R) Online Connect Helper bylo dosaženo časového limitu (30000 ms).


CodeIntegrity:
===================================
Date: 2017-10-09 09:22:37.652
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.

Date: 2017-10-08 09:59:47.517
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.

Date: 2017-10-07 10:20:51.187
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.

Date: 2017-10-06 09:32:19.635
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.

Date: 2017-10-05 08:57:48.303
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.

Date: 2017-10-04 08:12:39.009
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.

Date: 2017-10-03 07:43:42.322
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.

Date: 2017-10-02 09:08:52.094
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.

Date: 2017-10-01 17:53:33.295
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.

Date: 2017-10-01 00:48:58.386
Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.


==================== Memory info ===========================

Processor: Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz
Percentage of memory in use: 23%
Total physical RAM: 8116.1 MB
Available physical RAM: 6188.8 MB
Total Virtual: 8628.1 MB
Available Virtual: 6669.69 MB

==================== Drives ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:111.24 GB) (Free:34.33 GB) NTFS
Drive d: (Hry+Programy) (Fixed) (Total:540.76 GB) (Free:305.36 GB) NTFS
Drive e: (Filmy) (Fixed) (Total:390.62 GB) (Free:47.77 GB) NTFS
Drive h: (ADATA UFD) (Removable) (Total:14.45 GB) (Free:10.36 GB) FAT32

==================== MBR & Partition Table ==================

========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 111.8 GB) (Disk ID: 00000000)

Partition: GPT.

========================================================
Disk: 1 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 00000000)

Partition: GPT.

========================================================
Disk: 2 (Size: 14.5 GB) (Disk ID: 04DD5721)
Partition 1: (Active) - (Size=14.5 GB) - (Type=0C)

==================== End of Addition.txt ============================
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G
RAM: 1x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38362
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 09 říj 2017 20:16

Prosím, postupuj následujícím způsobem:
Otevřít poznámkový blok (Start => Všechny programy => Příslušenství => Poznámkový blok).
Prosím, zkopíruj do něj celý obsah níže.

Kód: Vybrat vše

Start
CloseProcesses:
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\MountPoints2: {017e2fdf-417a-11e7-8507-4ccc6ab0cd3a} - "F:\SETUP.EXE"
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\MountPoints2: {3d52194e-19e9-11e7-84e7-4ccc6ab0cd3a} - "F:\Setup.exe"
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\MountPoints2: {8f0d1c30-ffc7-11e6-84cb-4ccc6ab0cd3a} - "H:\Lenovo_Suite.exe"
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\MountPoints2: {8f235617-0db0-11e7-84da-4ccc6ab0cd3a} - "G:\SETUP.EXE"
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001 -> {012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}
C:\ProgramData\DP45977C.lfl
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{1BF42E4C-4AF4-4CFD-A1A0-CF2960B8F63E}\InprocServer32 -> C:\Users\Zagi\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6998.0830\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{7AFDFDDB-F914-11E4-8377-6C3BE50D980C}\InprocServer32 -> C:\Users\Zagi\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6998.0830\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{82CA8DE3-01AD-4CEA-9D75-BE4C51810A9E}\InprocServer32 -> C:\Users\Zagi\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6998.0830\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
Task: {21597E9A-DD52-4B7D-8395-DC723731F512} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-03-03] (Google Inc.)

EmptyTemp:
End

(Můžeš použít funkci „vybrat vše“, klepni pravým tlačítkem myši na levé horní políčko v otevřeném poznámkovém bloku a zvol „ Vložit“).

Ulož jej na na plochu jako fixlist.txt


Spusťt FRST a stiskni tlačítko „Fix“ (Opravit) jen jednou a čekej.
Nástroj vypracuje log na ploše (Fixlog.txt), prosím zkopíruj sem celý jeho obsah.

Pak napiš , co problémy.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Uživatelský avatar
Zagi
Level 2
Level 2
Příspěvky: 179
Registrován: listopad 14
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod Zagi » 10 říj 2017 23:07

Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 10-10-2017
Ran by Zagi (10-10-2017 20:43:21) Run:1
Running from C:\Users\Zagi\Desktop
Loaded Profiles: Zagi (Available Profiles: defaultuser0 & Zagi)
Boot Mode: Normal
==============================================

fixlist content:
*****************
Start
CloseProcesses:
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\MountPoints2: {017e2fdf-417a-11e7-8507-4ccc6ab0cd3a} - "F:\SETUP.EXE"
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\MountPoints2: {3d52194e-19e9-11e7-84e7-4ccc6ab0cd3a} - "F:\Setup.exe"
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\MountPoints2: {8f0d1c30-ffc7-11e6-84cb-4ccc6ab0cd3a} - "H:\Lenovo_Suite.exe"
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\...\MountPoints2: {8f235617-0db0-11e7-84da-4ccc6ab0cd3a} - "G:\SETUP.EXE"
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001 -> {012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}
C:\ProgramData\DP45977C.lfl
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{1BF42E4C-4AF4-4CFD-A1A0-CF2960B8F63E}\InprocServer32 -> C:\Users\Zagi\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6998.0830\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{7AFDFDDB-F914-11E4-8377-6C3BE50D980C}\InprocServer32 -> C:\Users\Zagi\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6998.0830\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{82CA8DE3-01AD-4CEA-9D75-BE4C51810A9E}\InprocServer32 -> C:\Users\Zagi\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6998.0830\amd64\FileSyncShell64.dll => No File
Task: {21597E9A-DD52-4B7D-8395-DC723731F512} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-03-03] (Google Inc.)

EmptyTemp:
End
*****************

Processes closed successfully.
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{017e2fdf-417a-11e7-8507-4ccc6ab0cd3a} => key removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{017e2fdf-417a-11e7-8507-4ccc6ab0cd3a} => key not found.
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{3d52194e-19e9-11e7-84e7-4ccc6ab0cd3a} => key removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{3d52194e-19e9-11e7-84e7-4ccc6ab0cd3a} => key not found.
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{8f0d1c30-ffc7-11e6-84cb-4ccc6ab0cd3a} => key removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{8f0d1c30-ffc7-11e6-84cb-4ccc6ab0cd3a} => key not found.
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{8f235617-0db0-11e7-84da-4ccc6ab0cd3a} => key removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{8f235617-0db0-11e7-84da-4ccc6ab0cd3a} => key not found.
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} => key removed successfully
HKLM\Software\Classes\CLSID\{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} => key not found.
C:\ProgramData\DP45977C.lfl => moved successfully
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{1BF42E4C-4AF4-4CFD-A1A0-CF2960B8F63E} => key removed successfully
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{7AFDFDDB-F914-11E4-8377-6C3BE50D980C} => key removed successfully
HKU\S-1-5-21-3118433670-2941757101-1379700470-1001_Classes\CLSID\{82CA8DE3-01AD-4CEA-9D75-BE4C51810A9E} => key removed successfully
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{21597E9A-DD52-4B7D-8395-DC723731F512} => key removed successfully
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{21597E9A-DD52-4B7D-8395-DC723731F512} => key removed successfully
C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => moved successfully
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\GoogleUpdateTaskMachineUA => key removed successfully

=========== EmptyTemp: ==========

BITS transfer queue => 569821 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 84113987 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 41516332 B
Windows/system/drivers => 1006780 B
Edge => 438917 B
Chrome => 740904073 B
Firefox => 0 B
Opera => 0 B

Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Default => 0 B
Users => 0 B
ProgramData => 0 B
Public => 0 B
systemprofile => 128 B
systemprofile32 => 128 B
LocalService => 0 B
NetworkService => -650 B
defaultuser0 => 0 B
Zagi => 90355240 B

RecycleBin => 4663534067 B
EmptyTemp: => 5.2 GB temporary data Removed.

================================


The system needed a reboot.

==== End of Fixlog 20:43:46 ====
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G
RAM: 1x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black

Uživatelský avatar
Zagi
Level 2
Level 2
Příspěvky: 179
Registrován: listopad 14
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod Zagi » 10 říj 2017 23:08

Zatím to vypadá v pořádku, ale nemám čas to pořádně prozkoušet, dám vědět ;)
prozatím díky moc
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G
RAM: 1x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 6 hostů