Zpomalení stolního počítače Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

Uživatelský avatar
BAJLA
Level 3
Level 3
Příspěvky: 512
Registrován: duben 14
Bydliště: Olomoucký kraj
Pohlaví: Muž

Re: Zpomalení stolního počítače

Příspěvekod BAJLA » 07 lis 2017 10:35

OTL logfile created on: 7.11.2017 10:33:05 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Documents and Settings\Martin\Plocha
Windows XP Professional Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)
Locale: 00000405 | Country: Česká republika | Language: CSY | Date Format: d.M.yyyy

2,00 Gb Total Physical Memory | 1,67 Gb Available Physical Memory | 83,47% Memory free
3,85 Gb Paging File | 3,67 Gb Available in Paging File | 95,42% Paging File free
Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 143,15 Gb Total Space | 24,52 Gb Free Space | 17,13% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: MARTIN-POČÍTAČ | User Name: Martin | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Processes (SafeList) ==========

PRC - C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\OTL.exe (OldTimer Tools)
PRC - C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe ()
PRC - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)


========== Modules (No Company Name) ==========

MOD - C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Temp\sfamcc00001.dll ()
MOD - C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Temp\sfareca00001.dll ()
MOD - C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe ()


========== Services (SafeList) ==========

SRV - (PEVSystemStart) -- C:\ComboFix\pev.3XE ()


========== Driver Services (SafeList) ==========

DRV - (ZAM_Guard) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\zamguard32.sys File not found
DRV - (ZAM) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\zam32.sys File not found
DRV - (WDICA) -- File not found
DRV - (SenFiltService) -- system32\drivers\Senfilt.sys File not found
DRV - (PDRFRAME) -- File not found
DRV - (PDRELI) -- File not found
DRV - (PDFRAME) -- File not found
DRV - (PDCOMP) -- File not found
DRV - (PCIDump) -- File not found
DRV - (lbrtfdc) -- File not found
DRV - (i2omgmt) -- File not found
DRV - (Changer) -- File not found
DRV - (AtiHDAudioService) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\AtihdXP3.sys (Advanced Micro Devices)
DRV - (DigiartyVirtualCDBus) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\DigiartyVirtualCDBus.sys (Digiarty Software, Inc.)
DRV - (LVUVC) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\lvuvc.sys (Logitech Inc.)
DRV - (LVRS) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\lvrs.sys (Logitech Inc.)
DRV - (HWiNFO32) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\HWiNFO32.SYS (REALiX(tm))
DRV - (ati2mtag) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys (ATI Technologies Inc.)
DRV - (speedfan) -- C:\WINDOWS\system32\speedfan.sys (Almico Software)
DRV - (b57w2k) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\b57xp32.sys (Broadcom Corporation)
DRV - (giveio) -- C:\WINDOWS\system32\giveio.sys ()


========== Standard Registry (All) ==========


========== Internet Explorer ==========

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = [binary data]
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\system32\blank.htm
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:SecurityRisk
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm
IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\system32\blank.htm
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKCU\..\URLSearchHook: {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll (Microsoft Corporation)
IE - HKCU\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKCU\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0
========== Chrome ==========

CHR - Extension: No name found = C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\abjcfabbhafbcdfjoecdgepllmpfceif\7.2.2.5_0\
CHR - Extension: No name found = C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\
CHR - Extension: No name found = C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\

O1 HOSTS File: ([2017.11.03 12:10:20 | 000,000,753 | ---- | M]) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
O3 - HKCU\..\Toolbar\ShellBrowser: (no name) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - No CLSID value found.
O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (&Odkazy) - {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - Startup: C:\Documents and Settings\Martin\Nabídka Start\Programy\Po spuštění\SpeedFan.lnk = C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe ()
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: dontdisplaylastusername = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticecaption =
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticetext =
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: shutdownwithoutlogon = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: undockwithoutlogon = 1
O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: disableregistrytools = 0
O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000001 [] - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000002 [] - C:\WINDOWS\system32\winrnr.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000003 [] - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000001 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000002 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000003 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000004 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000005 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000006 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000007 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000008 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000009 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000010 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000011 - C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000012 - C:\WINDOWS\system32\rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000013 - C:\WINDOWS\system32\rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 10.0.0.138
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{74E47B30-1FC9-49C3-B8A1-D95FEC436045}: DhcpNameServer = 10.0.0.138
O18 - Protocol\Handler\about {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\cdl {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\dvd {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\file {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\ftp {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\gopher {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\http {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\http\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\http\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\https {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\https\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\https\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\ipp - No CLSID value found
O18 - Protocol\Handler\ipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\WINDOWS\system32\itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\javascript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\local {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\mailto {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\mhtml {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\mk {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found
O18 - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\msdaipp\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\ms-its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\WINDOWS\system32\itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\res {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\sysimage {76E67A63-06E9-11D2-A840-006008059382} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\tv {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\vbscript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\wia {13F3EA8B-91D7-4F0A-AD76-D2853AC8BECE} - C:\WINDOWS\system32\wiascr.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\application/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\System32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\application/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\System32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\application/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\WINDOWS\System32\mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\Class Install Handler {32B533BB-EDAE-11d0-BD5A-00AA00B92AF1} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\deflate {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\gzip {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\lzdhtml {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\text/webviewhtml {733AC4CB-F1A4-11d0-B951-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\WINDOWS\system32\userinit.exe) - C:\WINDOWS\system32\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UIHost - (logonui.exe) - C:\WINDOWS\System32\logonui.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (rundll32 shell32) - C:\WINDOWS\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (Control_RunDLL "sysdm.cpl") - C:\WINDOWS\System32\sysdm.cpl (Microsoft Corporation)
O20 - Winlogon\Notify\AtiExtEvent: DllName - (Ati2evxx.dll) - C:\WINDOWS\System32\ati2evxx.dll (ATI Technologies Inc.)
O20 - Winlogon\Notify\crypt32chain: DllName - (crypt32.dll) - C:\WINDOWS\System32\crypt32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - Winlogon\Notify\cryptnet: DllName - (cryptnet.dll) - C:\WINDOWS\System32\cryptnet.dll (Microsoft Corporation)
O20 - Winlogon\Notify\cscdll: DllName - (cscdll.dll) - C:\WINDOWS\System32\cscdll.dll (Microsoft Corporation)
O20 - Winlogon\Notify\dimsntfy: DllName - (%SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll) - C:\WINDOWS\system32\dimsntfy.dll (Microsoft Corporation)
O20 - Winlogon\Notify\ScCertProp: DllName - (wlnotify.dll) - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - Winlogon\Notify\sclgntfy: DllName - (sclgntfy.dll) - C:\WINDOWS\System32\sclgntfy.dll (Microsoft Corporation)
O20 - Winlogon\Notify\SensLogn: DllName - (WlNotify.dll) - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - Winlogon\Notify\Schedule: DllName - (wlnotify.dll) - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - Winlogon\Notify\termsrv: DllName - (wlnotify.dll) - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - Winlogon\Notify\wlballoon: DllName - (wlnotify.dll) - C:\WINDOWS\System32\wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: CDBurn - {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: PostBootReminder - {7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9} - C:\WINDOWS\system32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: SysTray - {35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153} - C:\WINDOWS\system32\stobject.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll (Microsoft Corporation)
O22 - SharedTaskScheduler: {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - Browseui preloader - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll (Společnost Microsoft)
O22 - SharedTaskScheduler: {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - Proces mezipaměti kategorií součástí - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll (Společnost Microsoft)
O24 - Desktop Components:0 (Aktuální domovská stránka) - About:Home
O24 - Desktop WallPaper: C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Wallpaper1.bmp
O24 - Desktop BackupWallPaper: C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Wallpaper1.bmp
O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - C:\WINDOWS\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (msapsspc.dll) - C:\WINDOWS\System32\msapsspc.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (schannel.dll) - C:\WINDOWS\System32\schannel.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (digest.dll) - C:\WINDOWS\System32\digest.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (msnsspc.dll) - C:\WINDOWS\System32\msnsspc.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Authentication Packages - (msv1_0) - C:\WINDOWS\System32\msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (kerberos) - C:\WINDOWS\System32\kerberos.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (msv1_0) - C:\WINDOWS\System32\msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (schannel) - C:\WINDOWS\System32\schannel.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (wdigest) - C:\WINDOWS\System32\wdigest.dll (Microsoft Corporation)
O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2017.09.01 16:55:37 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)

========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

[2017.11.07 10:31:22 | 000,602,112 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\OTL.exe
[2017.11.06 22:59:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Defraggler
[2017.11.06 22:59:10 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Defraggler
[2017.11.06 22:58:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\oodag
[2017.11.06 22:58:07 | 004,619,752 | ---- | C] (Piriform Ltd) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\dfsetup221.exe
[2017.11.06 22:53:51 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Downloaded Installations
[2017.11.06 22:53:32 | 021,901,184 | ---- | C] (O&O Software GmbH) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\OODefrag15ProfessionalEnu.exe
[2017.11.06 22:35:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\O&O
[2017.11.06 22:31:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\OO Software
[2017.11.06 22:30:34 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\OO Software
[2017.11.06 18:17:07 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\FRST
[2017.11.06 18:16:45 | 001,799,680 | ---- | C] (Farbar) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\FRST.exe
[2017.11.06 16:43:05 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Záloha usb
[2017.11.06 10:44:56 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\EaseUS
[2017.11.06 00:51:28 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\NtmsData
[2017.11.05 23:07:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Runtime Software
[2017.11.05 22:30:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Recuva
[2017.11.05 22:14:43 | 002,843,136 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msi(2).dll
[2017.11.05 22:14:43 | 000,884,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msimsg.dll
[2017.11.05 22:14:43 | 000,271,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msihnd.dll
[2017.11.05 22:14:43 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msisip.dll
[2017.11.05 09:56:40 | 005,200,384 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\aswmbr.exe
[2017.11.04 10:39:29 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\RescueCD Logs
[2017.11.04 10:33:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\CrystalDiskInfo
[2017.11.04 10:33:13 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\CrystalDiskInfo
[2017.11.04 03:23:30 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Kaspersky Rescue Disk 10.0
[2017.11.03 23:12:07 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Heaven
[2017.11.03 23:11:19 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Unigine
[2017.11.03 23:07:14 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\WinRAR
[2017.11.03 23:06:19 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\RECYCLER
[2017.11.03 19:20:58 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:\ComboFix
[2017.11.03 12:27:13 | 000,518,144 | ---- | C] (SteelWerX) -- C:\WINDOWS\SWREG.exe
[2017.11.03 12:27:13 | 000,406,528 | ---- | C] (SteelWerX) -- C:\WINDOWS\SWSC.exe
[2017.11.03 12:27:13 | 000,212,480 | ---- | C] (SteelWerX) -- C:\WINDOWS\SWXCACLS.exe
[2017.11.03 12:27:13 | 000,060,416 | ---- | C] (NirSoft) -- C:\WINDOWS\NIRCMD.exe
[2017.11.03 12:27:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Qoobox
[2017.11.03 12:25:26 | 005,660,403 | R--- | C] (Swearware) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\ComboFix.exe
[2017.11.03 12:13:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Zemana AntiMalware
[2017.11.03 12:12:22 | 006,625,600 | ---- | C] (Zemana Ltd. ) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\Zemana.AntiMalware.Setup.exe
[2017.11.03 12:10:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\Temp
[2017.11.03 12:09:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\zoek_backup
[2017.11.02 18:36:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\PicPick
[2017.11.02 17:57:43 | 008,250,832 | ---- | C] (Malwarebytes) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\AdwCleaner.exe
[2017.11.02 17:57:23 | 000,448,512 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\TFC.exe
[2017.11.02 17:57:15 | 000,050,688 | ---- | C] (Atribune.org) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\ATF-Cleaner (1).exe
[2017.11.02 11:39:25 | 000,388,608 | ---- | C] (Trend Micro Inc.) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\hijackthis.exe
[2017.11.01 12:56:34 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\CCleaner
[2017.11.01 12:56:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\CCleaner
[2017.11.01 12:55:45 | 010,427,120 | ---- | C] (Piriform Ltd) -- C:\ccsetup536.exe
[2017.10.31 23:16:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\SlimWare Utilities Inc
[2017.10.31 23:14:13 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\VideoLAN
[2017.10.31 23:14:13 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Common Files\ODBC
[2017.10.31 22:21:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\Skype
[2017.10.31 21:12:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\IObit
[2017.10.30 23:10:02 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\Config.Msi
[2017.10.30 13:28:48 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\uTorrent
[2017.10.29 13:01:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\ATI
[2017.10.29 10:05:24 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Recent
[2017.10.25 17:26:47 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Nabídka Start\Programy\BS.Player
[2017.10.25 17:26:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Webteh
[2017.10.25 17:26:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\BSplayer Pro
[2017.10.25 17:26:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\BSplayer
[2017.10.23 19:42:28 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google
[2017.10.23 19:41:42 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Google
[2017.10.23 19:40:25 | 001,130,328 | ---- | C] (Google Inc.) -- C:\ChromeSetup.exe
[2017.10.23 19:21:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Dokumenty\Stažené soubory
[2017.10.22 19:17:43 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\VIRepair
[2017.10.22 18:56:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\TrueTransparency
[2017.10.22 18:53:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\VITrans
[2017.10.22 18:53:21 | 000,019,968 | ---- | C] (Dead Knight) -- C:\WINDOWS\System32\reico.exe
[2017.10.22 18:52:19 | 000,020,480 | ---- | C] (Windows X) -- C:\WINDOWS\System32\scrnrdr.exe
[2017.10.12 21:36:18 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\ATI
[2017.10.12 21:34:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Catalyst Control Center
[2017.10.12 21:33:29 | 000,096,256 | ---- | C] (Advanced Micro Devices) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\AtihdXP3.sys
[2017.10.12 21:28:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\AMD
[2017.10.12 21:14:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\ProductData
[2017.10.11 20:25:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\PicPick
[2017.10.09 20:28:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Adobe
[1 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp -> ]

========== Files - Modified Within 30 Days ==========

[2017.11.07 10:31:23 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\OTL.exe
[2017.11.07 10:28:56 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat
[2017.11.06 22:59:11 | 000,001,580 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Plocha\Defraggler.lnk
[2017.11.06 22:58:12 | 004,619,752 | ---- | M] (Piriform Ltd) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\dfsetup221.exe
[2017.11.06 22:53:42 | 021,901,184 | ---- | M] (O&O Software GmbH) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\OODefrag15ProfessionalEnu.exe
[2017.11.06 21:27:07 | 000,027,136 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2017.11.06 18:16:47 | 001,799,680 | ---- | M] (Farbar) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\FRST.exe
[2017.11.06 18:13:38 | 000,000,892 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\Zaloha usb.job
[2017.11.06 16:44:35 | 000,001,934 | ---- | M] () -- C:\usbflashcopy.ini
[2017.11.06 16:41:51 | 000,294,400 | ---- | M] () -- C:\usbflashcopy.exe
[2017.11.05 13:12:54 | 000,022,328 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\PnkBstrK.sys
[2017.11.05 09:57:18 | 000,000,512 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\MBR.dat
[2017.11.05 09:56:45 | 005,200,384 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\aswmbr.exe
[2017.11.05 09:54:09 | 000,002,206 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl
[2017.11.04 10:33:16 | 000,001,657 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\CrystalDiskInfo.lnk
[2017.11.03 23:11:49 | 000,728,064 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\file__0.localstorage
[2017.11.03 12:28:07 | 000,089,846 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\ZAM_Guard.krnl.trace
[2017.11.03 12:26:08 | 000,010,801 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\ZAM.krnl.trace
[2017.11.03 12:25:30 | 005,660,403 | R--- | M] (Swearware) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\ComboFix.exe
[2017.11.03 12:12:29 | 006,625,600 | ---- | M] (Zemana Ltd. ) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\Zemana.AntiMalware.Setup.exe
[2017.11.03 12:10:20 | 000,000,753 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts
[2017.11.03 12:09:31 | 000,024,064 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\zoek-delete.exe
[2017.11.03 12:09:10 | 001,313,792 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\zoek.exe
[2017.11.02 21:54:04 | 000,000,000 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\RogueKiller.exe
[2017.11.02 19:10:39 | 000,061,629 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\JRT.exe
[2017.11.02 17:57:48 | 008,250,832 | ---- | M] (Malwarebytes) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\AdwCleaner.exe
[2017.11.02 17:57:23 | 000,448,512 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\TFC.exe
[2017.11.02 17:57:16 | 000,050,688 | ---- | M] (Atribune.org) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\ATF-Cleaner (1).exe
[2017.11.02 13:19:19 | 000,002,283 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Plocha\Skype.lnk
[2017.11.02 11:39:26 | 000,388,608 | ---- | M] (Trend Micro Inc.) -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\hijackthis.exe
[2017.11.01 12:56:34 | 000,000,682 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Plocha\CCleaner.lnk
[2017.11.01 12:55:52 | 010,427,120 | ---- | M] (Piriform Ltd) -- C:\ccsetup536.exe
[2017.10.31 23:17:01 | 000,095,072 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT
[2017.10.31 21:44:37 | 000,392,432 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat
[2017.10.31 21:44:37 | 000,389,938 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh005.dat
[2017.10.31 21:44:37 | 000,068,916 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc005.dat
[2017.10.31 21:44:37 | 000,058,732 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat
[2017.10.31 21:39:52 | 000,000,000 | -H-- | M] () -- C:\asc_rdflag
[2017.10.25 17:32:50 | 000,000,222 | -HS- | M] () -- C:\boot.ini
[2017.10.25 17:26:47 | 000,000,775 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\BS.Player FREE.lnk
[2017.10.25 17:26:14 | 010,563,576 | ---- | M] () -- C:\bsplayer271.setup.exe
[2017.10.24 20:46:24 | 000,001,851 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Plocha\Google Chrome.lnk
[2017.10.23 19:40:26 | 001,130,328 | ---- | M] (Google Inc.) -- C:\ChromeSetup.exe
[2017.10.23 18:58:56 | 000,096,256 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\AtihdXP3.sys
[2017.10.18 22:40:16 | 000,000,060 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Dokumenty\emebdevideo.tk-video-55253-.url
[2017.10.13 17:39:18 | 000,000,434 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\Zástupce - Zvuky a zvuková zařízení.lnk
[2017.10.12 21:35:26 | 000,000,143 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LaunchURL.bat
[1 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp -> ]

========== Files Created - No Company Name ==========

[2017.11.06 22:59:11 | 000,001,580 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Plocha\Defraggler.lnk
[2017.11.06 18:13:38 | 000,000,892 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\tasks\Zaloha usb.job
[2017.11.06 16:44:35 | 000,001,934 | ---- | C] () -- C:\usbflashcopy.ini
[2017.11.06 16:41:50 | 000,294,400 | ---- | C] () -- C:\usbflashcopy.exe
[2017.11.05 09:57:18 | 000,000,512 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\MBR.dat
[2017.11.04 10:33:16 | 000,001,657 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\CrystalDiskInfo.lnk
[2017.11.03 23:11:49 | 000,728,064 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\file__0.localstorage
[2017.11.03 12:27:13 | 000,256,000 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\PEV.exe
[2017.11.03 12:27:13 | 000,208,896 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\MBR.exe
[2017.11.03 12:27:13 | 000,098,816 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\sed.exe
[2017.11.03 12:27:13 | 000,080,412 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\grep.exe
[2017.11.03 12:27:13 | 000,068,096 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\zip.exe
[2017.11.03 12:10:50 | 000,024,064 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\zoek-delete.exe
[2017.11.03 12:09:09 | 001,313,792 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\zoek.exe
[2017.11.02 21:54:04 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\RogueKiller.exe
[2017.11.02 19:10:39 | 000,061,629 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\JRT.exe
[2017.11.01 12:56:34 | 000,000,682 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Plocha\CCleaner.lnk
[2017.11.01 12:04:55 | 000,032,768 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\sp_rsdrv2.sys
[2017.10.31 21:39:52 | 000,000,000 | -H-- | C] () -- C:\asc_rdflag
[2017.10.25 17:26:47 | 000,000,775 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\BS.Player FREE.lnk
[2017.10.25 17:26:07 | 010,563,576 | ---- | C] () -- C:\bsplayer271.setup.exe
[2017.10.23 19:42:27 | 000,001,851 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Plocha\Google Chrome.lnk
[2017.10.23 19:42:27 | 000,001,819 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Google Chrome.lnk
[2017.10.22 18:53:21 | 000,111,104 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\Uharc.exe
[2017.10.22 18:53:21 | 000,069,632 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\moveex.exe
[2017.10.22 18:53:21 | 000,008,636 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\modifype.exe
[2017.10.20 15:27:55 | 000,001,501 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\Klávesnice na obrazovce.lnk
[2017.10.18 22:40:16 | 000,000,060 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Dokumenty\emebdevideo.tk-video-55253-.url
[2017.10.13 17:39:18 | 000,000,434 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\Zástupce - Zvuky a zvuková zařízení.lnk
[2017.10.12 21:35:26 | 000,000,143 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LaunchURL.bat
[2017.09.15 16:23:35 | 000,000,600 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Ssc.INI
[2017.09.15 16:00:01 | 000,022,328 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\PnkBstrK.sys
[2017.09.15 15:59:56 | 000,103,736 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\PnkBstrB.exe
[2017.09.15 15:53:14 | 000,066,872 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe
[2017.09.15 15:53:12 | 000,000,319 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\game.ini
[2017.09.12 18:02:30 | 000,024,688 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\TrueSight.sys
[2017.09.07 18:14:33 | 000,002,512 | RHS- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\setting.ini
[2017.09.01 18:48:21 | 000,004,249 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
[2017.09.01 18:47:33 | 000,095,072 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT
[2017.09.01 18:20:34 | 000,338,136 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\DevManagerCore.dll
[2017.09.01 18:20:34 | 000,103,272 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\LogiDPPApp.exe
[2017.09.01 18:20:34 | 000,028,418 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\lvcoinst.ini
[2017.09.01 18:20:33 | 010,919,784 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\LogiDPP.dll
[2017.09.01 17:58:25 | 000,027,136 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2017.09.01 17:16:51 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\ativpsrm.bin
[2017.09.01 17:16:45 | 000,710,269 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\atiicdxx.dat
[2017.09.01 16:56:43 | 000,002,048 | --S- | C] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat
[2017.09.01 16:53:16 | 000,021,812 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\emptyregdb.dat

========== ZeroAccess Check ==========

[2017.09.01 17:15:29 | 000,000,227 | RHS- | M] () -- C:\WINDOWS\assembly\Desktop.ini

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}\InProcServer32]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]
"" = %SystemRoot%\system32\shdocvw.dll -- [2008.04.14 07:51:56 | 001,499,648 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Apartment

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}\InProcServer32]
"" = %systemroot%\system32\wbem\fastprox.dll -- [2008.04.14 07:51:42 | 000,472,064 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Free

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InProcServer32]
"" = %systemroot%\system32\wbem\wbemess.dll -- [2008.04.14 07:52:06 | 000,273,920 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Both

========== LOP Check ==========

[2017.10.05 19:32:00 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Free Online TV
[2017.09.23 17:58:00 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Informer Technologies, Inc
[2017.10.31 23:14:17 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\IObit
[2017.11.06 22:30:34 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\OO Software
[2017.10.11 20:25:50 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\PicPick
[2017.10.31 23:14:12 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\ProductData
[2017.09.12 18:12:03 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\RogueKiller
[2017.09.12 18:17:34 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Sophos
[2017.11.01 15:09:02 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\BSplayer
[2017.10.25 17:26:35 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\BSplayer Pro
[2017.10.31 23:14:17 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\IObit
[2017.11.02 18:36:41 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\PicPick
[2017.11.06 21:28:45 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Martin\Data aplikací\uTorrent

========== Purity Check ==========< End of report >Reklama
Uživatelský avatar
BAJLA
Level 3
Level 3
Příspěvky: 512
Registrován: duben 14
Bydliště: Olomoucký kraj
Pohlaví: Muž

Re: Zpomalení stolního počítače

Příspěvekod BAJLA » 07 lis 2017 10:37

OTL Extras logfile created on: 7.11.2017 10:33:05 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Documents and Settings\Martin\Plocha
Windows XP Professional Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)
Locale: 00000405 | Country: Česká republika | Language: CSY | Date Format: d.M.yyyy

2,00 Gb Total Physical Memory | 1,67 Gb Available Physical Memory | 83,47% Memory free
3,85 Gb Paging File | 3,67 Gb Available in Paging File | 95,42% Paging File free
Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 143,15 Gb Total Space | 24,52 Gb Free Space | 17,13% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: MARTIN-POČÍTAČ | User Name: Martin | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Extra Registry (SafeList) ==========


========== File Associations ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.cpl [@ = cplfile] -- rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.html [@ = htmlfile] -- Reg Error: Key error. File not found

========== Shell Spawning ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]
batfile [open] -- "%1" %*
cmdfile [open] -- "%1" %*
comfile [open] -- "%1" %*
cplfile [cplopen] -- rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*
exefile [open] -- "%1" %*
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
piffile [open] -- "%1" %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- "%1"
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- "%1" /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /e,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

========== Security Center Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
"FirstRunDisabled" = 1
"UpdatesDisableNotify" = 0
"AntiVirusDisableNotify" = 0
"FirewallDisableNotify" = 0
"AntiVirusOverride" = 0
"FirewallOverride" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\AhnlabAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ComputerAssociatesAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SophosAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TinyFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]

========== System Restore Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
"DisableSR" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sr]
"Start" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SrService]
"Start" = 2

========== Firewall Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

========== Authorized Applications List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\system32\sessmgr.exe" = %windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019 -- (Microsoft Corporation)
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" = %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000 -- (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\system32\sessmgr.exe" = %windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019 -- (Microsoft Corporation)
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" = %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000 -- (Microsoft Corporation)
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" = C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe:*:Enabled:Google Chrome -- (Google Inc.)
"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" = C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent -- (BitTorrent, Inc.)


========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"{0065CEAC-D2EE-F7C0-4351-4EADAD01A514}" = CCC Help Polish
"{13551A75-4641-98D3-5277-676493993081}" = CCC Help Turkish
"{196BB40D-1578-3D01-B289-BEFC77A11A1E}" = Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319
"{2301AD7C-060F-0C7D-7BCF-151CA8A46290}" = CCC Help Korean
"{2381C878-7BCD-84C7-0EA1-D11B487252A0}" = CCC Help Portuguese
"{25A3B953-1423-3F15-640E-B620DD0F419A}" = Catalyst Control Center - Branding
"{27DF79B1-0115-49D0-DED6-2B5CE97D82BE}" = CCC Help Japanese
"{27F5E3E3-56E0-8AC1-8A88-151E2521585C}" = CCC Help Hungarian
"{2B4F3704-6BEE-8B20-35A9-06D3B646972A}" = CCC Help Greek
"{33C731E7-B72A-1587-A3EF-054FCC011A3C}" = AMD Catalyst Install Manager
"{350C9405-3D7C-4EE8-BAA9-00BCB3D54227}" = WebFldrs XP
"{3B7E914A-93D5-4A29-92BB-AF8C3F66C431}" = Skype™ 7.36
"{486CABC7-E6FC-E4C9-1370-6E435D35F1BE}" = CCC Help German
"{5CB22B2D-0C9F-A614-2A13-DF53AD101B00}" = Catalyst Control Center
"{5D21FC7E-2791-15FF-9FA6-7271AA941860}" = CCC Help English
"{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}" = Google Update Helper
"{690A304C-3186-3ED5-0B96-1A36313E8AD2}" = CCC Help Finnish
"{69BCE4AC-9572-3271-A2FB-9423BDA36A43}" = Microsoft Visual C++ 2015 x86 Additional Runtime - 14.0.24215
"{6CA72F0B-B7BF-AD64-B58B-C0189B3ACE12}" = HydraVision
"{7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}" = Microsoft .NET Framework 2.0
"{7362DA1C-E1B3-D712-69E6-DC81F65DD428}" = Catalyst Control Center Localization All
"{74513DD1-3C36-4C58-D9B8-0FE622D8B771}" = Catalyst Control Center Graphics Previews Common
"{7683F248-5EDB-6DFB-CCFC-F308DC1753D4}" = CCC Help Dutch
"{7943AA31-EE2F-B3F1-79D5-D7C866F861AA}" = CCC Help French
"{79FF256D-477C-C76A-F0E0-DA15B1FFF915}" = CCC Help Swedish
"{8744204B-99A5-3219-81CD-6B73D577059A}" = CCC Help Italian
"{959C5CCA-0C3A-DE6B-76CC-A65591CFAB27}" = CCC Help Czech
"{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
"{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
"{9EE4E93E-BD65-942F-AED0-DFEFEE9C6AD5}" = CCC Help Chinese Traditional
"{A10EE812-0D0C-D2DE-E8FA-B5171F03CABB}" = CCC Help Danish
"{A301DDAF-170C-3632-ED96-5263D9C5B9B5}" = CCC Help Russian
"{A91353FC-F723-033B-F024-6FFE238E3A80}" = CCC Help Spanish
"{AD04C8FE-3F40-C41C-782B-9030C4F965A7}" = CCC Help Chinese Standard
"{BBF2AC74-720C-3CB3-8291-5E34039232FA}" = Microsoft Visual C++ 2015 x86 Minimum Runtime - 14.0.24215
"{C5E5090B-D5C5-81E6-6FF6-4646C095C6E5}" = Catalyst Control Center InstallProxy
"{DA59753F-1D2C-4891-711D-804D1DDCE207}" = AMD AVIVO Codecs
"{DE209643-4AE1-789D-3606-12B1F388788A}" = ccc-utility
"{E0E5C121-6FD8-5329-6279-8F3F526754CA}" = CCC Help Norwegian
"{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}" = Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215
"{E48469CC-635E-4FD5-A122-1497C286D217}" = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM)
"{EB19E5D4-5AF8-4A3A-68FD-EDDCA12B064B}" = CCC Help Thai
"{F0A37341-D692-11D4-A984-009027EC0A9C}" = SoundMAX
"{FC57FC53-104C-415C-98D7-B05E659461A9}" = Broadcom Gigabit Integrated Controller
"4K Video Downloader_is1" = 4K Video Downloader 4.2
"BSPlayerf" = BS.Player FREE
"CCleaner" = CCleaner
"CrystalDiskInfo_is1" = CrystalDiskInfo 7.5.0
"Defraggler" = Defraggler
"Google Chrome" = Google Chrome
"ie8" = Windows Internet Explorer 8
"InstallShield_{E48469CC-635E-4FD5-A122-1497C286D217}" = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM)
"Microsoft .NET Framework 2.0" = Microsoft .NET Framework 2.0
"PicPick" = PicPick
"SpeedFan" = SpeedFan (remove only)
"uTorrent" = µTorrent
"Windows XP Service Pack" = Windows XP Service Pack 3
"WinRAR archiver" = WinRAR 5.50 (32-bit)

========== Last 20 Event Log Errors ==========

[ System Events ]
Error - 5.10.2017 4:44:36 | Computer Name = MARTIN-POČÍTAČ | Source = Service Control Manager | ID = 7026
Description = Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému
se nezdařilo: MBAMChameleon

Error - 5.10.2017 11:49:43 | Computer Name = MARTIN-POČÍTAČ | Source = Service Control Manager | ID = 7026
Description = Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému
se nezdařilo: MBAMChameleon

Error - 6.10.2017 5:55:13 | Computer Name = MARTIN-POČÍTAČ | Source = Service Control Manager | ID = 7026
Description = Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému
se nezdařilo: MBAMChameleon

Error - 6.10.2017 23:51:41 | Computer Name = MARTIN-POČÍTAČ | Source = Service Control Manager | ID = 7026
Description = Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému
se nezdařilo: MBAMChameleon

Error - 8.10.2017 5:29:15 | Computer Name = MARTIN-POČÍTAČ | Source = Service Control Manager | ID = 7026
Description = Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému
se nezdařilo: MBAMChameleon

Error - 8.10.2017 8:44:48 | Computer Name = MARTIN-POČÍTAČ | Source = Service Control Manager | ID = 7026
Description = Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému
se nezdařilo: MBAMChameleon

Error - 8.10.2017 9:28:43 | Computer Name = MARTIN-POČÍTAČ | Source = Service Control Manager | ID = 7026
Description = Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému
se nezdařilo: MBAMChameleon

Error - 9.10.2017 7:36:30 | Computer Name = MARTIN-POČÍTAČ | Source = Service Control Manager | ID = 7026
Description = Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému
se nezdařilo: MBAMChameleon

Error - 10.10.2017 6:06:13 | Computer Name = MARTIN-POČÍTAČ | Source = Service Control Manager | ID = 7026
Description = Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému
se nezdařilo: MBAMChameleon

Error - 11.10.2017 5:03:47 | Computer Name = MARTIN-POČÍTAČ | Source = Service Control Manager | ID = 7026
Description = Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému
se nezdařilo: MBAMChameleon


< End of report >

Uživatelský avatar
Orcus
člen Security týmu
Elite Level 10.5
Elite Level 10.5
Příspěvky: 10631
Registrován: duben 10
Bydliště: Okolo rostou 3 růže =o)
Pohlaví: Muž

Re: Zpomalení stolního počítače

Příspěvekod Orcus » 07 lis 2017 13:24

Poklepej na ikonu OTL na ploše. Ujisti se , že máš všechny ostatní aplikace a prohlížeče zavřeny.
Pod Vlastní skenování/opravy do okénka vlož následující text, zobrazený zeleně:

Kód: Vybrat vše

:OTL
DRV - (ZAM_Guard) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\zamguard32.sys File not found
DRV - (ZAM) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\zam32.sys File not found
DRV - (WDICA) -- File not found
DRV - (SenFiltService) -- system32\drivers\Senfilt.sys File not found
DRV - (PDRFRAME) -- File not found
DRV - (PDRELI) -- File not found
DRV - (PDFRAME) -- File not found
DRV - (PDCOMP) -- File not found
DRV - (PCIDump) -- File not found
DRV - (lbrtfdc) -- File not found
DRV - (i2omgmt) -- File not found
DRV - (Changer) -- File not found

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm
IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
IE - HKCU\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKCU\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
CHR - Extension: No name found = C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\abjcfabbhafbcdfjoecdgepllmpfceif\7.2.2.5_0\
CHR - Extension: No name found = C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\
CHR - Extension: No name found = C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\
O3 - HKCU\..\Toolbar\ShellBrowser: (no name) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - No CLSID value found.
O18 - Protocol\Handler\ipp - No CLSID value found
O18 - Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found

:Files
C:\WINDOWS\System32\*.tmp
C:\WINDOWS\*.tmp
C:\WINDOWS\system32\*.tmp.dll
C:\WINDOWS\System32\dllcache\*.tmp
C:\WINDOWS\system32\SET*.tmp
C:\WINDOWS\system32\DUMP*.tmp
c:\windows\Tasks\*.job /s
C:\*.tmp
C:\WINDOWS\System32\drivers\*.tmp
C:\Program Files\*.tmp
C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\*.tmp
C:\Users\*.tmp

 
ipconfig /flushdns /c
netsh int ip reset c:\resetlog.txt  /c
ipconfig /release /c
ipconfig /renew /c
netsh winsock reset all /c
netsh int ip reset all /c

:Reg
:Commands
[resethosts]
[purity]
[emptytemp]
[EMPTYFLASH]
[EMPTYJAVA]
[start explorer]
[Reboot]


Poté klikni nahoře na Opravit. Nech program nerušeně běžet, na konci se provede restart PC.
Po restartu se objeví log , prosím zkopíruj sem celý jeho obsah.
Láska hřeje, ale uhlí je uhlí. :fire:Log z HJT vkládejte do HJT sekce. Je-li moc dlouhý, rozděl jej do více zpráv.

Pár rad k bezpečnosti PC.

Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto, jaro3 a jerabina

Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše fórum.

Uživatelský avatar
BAJLA
Level 3
Level 3
Příspěvky: 512
Registrován: duben 14
Bydliště: Olomoucký kraj
Pohlaví: Muž

Re: Zpomalení stolního počítače

Příspěvekod BAJLA » 07 lis 2017 16:07

All processes killed
========== OTL ==========
Service ZAM_Guard stopped successfully!
Service ZAM_Guard deleted successfully!
File C:\WINDOWS\System32\drivers\zamguard32.sys File not found not found.
Service ZAM stopped successfully!
Service ZAM deleted successfully!
File C:\WINDOWS\System32\drivers\zam32.sys File not found not found.
Service WDICA stopped successfully!
Service WDICA deleted successfully!
File File not found not found.
Service SenFiltService stopped successfully!
Service SenFiltService deleted successfully!
File system32\drivers\Senfilt.sys File not found not found.
Service PDRFRAME stopped successfully!
Service PDRFRAME deleted successfully!
File File not found not found.
Service PDRELI stopped successfully!
Service PDRELI deleted successfully!
File File not found not found.
Service PDFRAME stopped successfully!
Service PDFRAME deleted successfully!
File File not found not found.
Service PDCOMP stopped successfully!
Service PDCOMP deleted successfully!
File File not found not found.
Service PCIDump stopped successfully!
Service PCIDump deleted successfully!
File File not found not found.
Service lbrtfdc stopped successfully!
Service lbrtfdc deleted successfully!
File File not found not found.
Service i2omgmt stopped successfully!
Service i2omgmt deleted successfully!
File File not found not found.
Service Changer stopped successfully!
Service Changer deleted successfully!
File File not found not found.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search\\CustomizeSearch| /E : value set successfully!
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope| /E : value set successfully!
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\ not found.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope| /E : value set successfully!
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\ not found.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\abjcfabbhafbcdfjoecdgepllmpfceif\7.2.2.5_0\_metadata folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\abjcfabbhafbcdfjoecdgepllmpfceif\7.2.2.5_0\_locales\en folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\abjcfabbhafbcdfjoecdgepllmpfceif\7.2.2.5_0\_locales folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\abjcfabbhafbcdfjoecdgepllmpfceif\7.2.2.5_0\js folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\abjcfabbhafbcdfjoecdgepllmpfceif\7.2.2.5_0\i\menu folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\abjcfabbhafbcdfjoecdgepllmpfceif\7.2.2.5_0\i folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\abjcfabbhafbcdfjoecdgepllmpfceif\7.2.2.5_0\css folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\abjcfabbhafbcdfjoecdgepllmpfceif\7.2.2.5_0 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_metadata folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\zh_TW folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\zh_CN folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\vi folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\uk folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\tr folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\th folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\te folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\ta folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\sw folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\sv folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\sr folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\sl folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\sk folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\ru folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\ro folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\pt_PT folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\pt_BR folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\pl folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\nl folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\nb folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\ms folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\ml folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\lv folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\lt folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\ko folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\kn folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\ja folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\it folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\id folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\hu folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\hr folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\hi folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\he folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\gu folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\fr folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\fil folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\fi folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\fa folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\et folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\es_419 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\es folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\en_US folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\en_GB folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\el folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\de folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\da folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\cs folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\ca folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\bn folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\bg folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\ar folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales\am folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\_locales folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\skin\social folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\skin\fonts folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\skin folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\qunit folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\lib folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\jquery-ui\js folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\jquery-ui\css\smoothness\images folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\jquery-ui\css\smoothness folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\jquery-ui\css\images folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\jquery-ui\css folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\jquery-ui folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\icons\detailed folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\icons folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0\ext folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.18.0_0 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_metadata folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\zh_TW folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\zh_CN folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\vi folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\uk folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\tr folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\th folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\sv folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\sr folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\sl folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\sk folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\ru folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\ro folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\pt_PT folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\pt_BR folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\pl folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\nl folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\nb folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\lv folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\lt folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\ko folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\ja folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\it folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\id folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\hu folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\hr folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\hi folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\fr folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\fil folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\fi folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\et folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\es_419 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\es folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\en_GB folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\en folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\el folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\de folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\da folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\cs folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\ca folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales\bg folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\_locales folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\images folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\html folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0\css folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.3_0 folder moved successfully.
Registry value HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\\{01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\ipp\ deleted successfully.
File Protocol\Handler\ipp - No CLSID value found not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\msdaipp\ deleted successfully.
File Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found not found.
========== FILES ==========
File\Folder C:\WINDOWS\System32\*.tmp not found.
C:\WINDOWS\msdownld.tmp folder moved successfully.
File\Folder C:\WINDOWS\system32\*.tmp.dll not found.
File\Folder C:\WINDOWS\System32\dllcache\*.tmp not found.
File\Folder C:\WINDOWS\system32\SET*.tmp not found.
File\Folder C:\WINDOWS\system32\DUMP*.tmp not found.
c:\windows\Tasks\Zaloha usb.job moved successfully.
File\Folder C:\*.tmp not found.
File\Folder C:\WINDOWS\System32\drivers\*.tmp not found.
File\Folder C:\Program Files\*.tmp not found.
File\Folder C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\*.tmp not found.
File\Folder C:\Users\*.tmp not found.
< ipconfig /flushdns /c >
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Mezipaměť překládání DNS byla úspěšně vyprázdněna.
C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\cmd.bat deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\cmd.txt deleted successfully.
< netsh int ip reset c:\resetlog.txt /c >
C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\cmd.bat deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\cmd.txt deleted successfully.
< ipconfig /release /c >
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\cmd.bat deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\cmd.txt deleted successfully.
< ipconfig /renew /c >
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . : Home
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\cmd.bat deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\cmd.txt deleted successfully.
< netsh winsock reset all /c >
Katalog Winsock byl úspěšně resetován.
K dokončení resetování je nutné restartovat počítač.
C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\cmd.bat deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\cmd.txt deleted successfully.
< netsh int ip reset all /c >
C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\cmd.bat deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Martin\Plocha\cmd.txt deleted successfully.
========== REGISTRY ==========
========== COMMANDS ==========
C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\Hosts moved successfully.
HOSTS file reset successfully

[EMPTYTEMP]

User: All Users

User: Default User
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

User: LocalService
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 32835 bytes

User: Martin
->Temp folder emptied: 192512 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 65536 bytes
->Google Chrome cache emptied: 109344922 bytes

User: NetworkService
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 16384 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp folder emptied: 0 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
RecycleBin emptied: 101890 bytes

Total Files Cleaned = 105,00 mb


[EMPTYFLASH]

User: All Users

User: Default User

User: LocalService

User: Martin

User: NetworkService

Total Flash Files Cleaned = 0,00 mb


[EMPTYJAVA]

User: All Users

User: Default User

User: LocalService

User: Martin

User: NetworkService

Total Java Files Cleaned = 0,00 mb


OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 11072017_160542

Files\Folders moved on Reboot...
C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_b30.dat moved successfully.

PendingFileRenameOperations files...

Registry entries deleted on Reboot...

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38703
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Zpomalení stolního počítače

Příspěvekod jaro3 » 07 lis 2017 17:39

Spusť OTL a klikni na Vyčisti.

Co problémy?
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Uživatelský avatar
BAJLA
Level 3
Level 3
Příspěvky: 512
Registrován: duben 14
Bydliště: Olomoucký kraj
Pohlaví: Muž

Re: Zpomalení stolního počítače

Příspěvekod BAJLA » 07 lis 2017 20:27

Je to uš v pořádku.

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38703
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Zpomalení stolního počítače

Příspěvekod jaro3 » 07 lis 2017 22:09

Stáhni si zde DelFix
https://toolslib.net/downloads/viewdownload/2-delfix/

ulož si soubor na plochu.
Poklepáním na ikonu spusť nástroj Delfix.exe
( Ve Windows Vista, Windows 7 a 8, musíš spustit soubor pravým tlačítkem myši -> Spustit jako správce .
V hlavním menu, zkontroluj tyto možnosti - Odstranění dezinfekce nástrojů (Remove desinfection tools) – Vyčistit body obnovy (Purge System Restore)
Poté klikněte na tlačítko Spustit (Run) a nech nástroj dělat svoji práci

Poté se zpráva se otevře (DelFix.txt). Vlož celý obsah zprávy sem.Jinak je zpráva zde:
v C: \ DelFix.txt
Další odkazy:
http://ccm.net/download/download-24087-delfix
https://www.bleepingcomputer.com/download/delfix/

Pokud nejsou problémy , je to vše a můžeš dát vyřešeno , zelenou fajfku.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Uživatelský avatar
BAJLA
Level 3
Level 3
Příspěvky: 512
Registrován: duben 14
Bydliště: Olomoucký kraj
Pohlaví: Muž

Re: Zpomalení stolního počítače

Příspěvekod BAJLA » 08 lis 2017 15:20

Deleted : RP #31 [Kontrolní bod systému | 10/15/2017 12:21:39]
Deleted : RP #32 [Kontrolní bod systému | 10/16/2017 18:48:37]
Deleted : RP #33 [Kontrolní bod systému | 10/19/2017 10:45:57]
Deleted : RP #34 [Kontrolní bod systému | 10/20/2017 18:57:59]
Deleted : RP #35 [Kontrolní bod systému | 10/21/2017 19:08:58]
Deleted : RP #36 [Kontrolní bod systému | 10/23/2017 12:59:52]
Deleted : RP #37 [Nainstalováno: Driver Booster | 10/23/2017 17:44:42]
Deleted : RP #38 [Driver Booster : Adobe Flash Player ActiveX | 10/23/2017 17:46:01]
Deleted : RP #39 [Odebráno: Driver Booster | 10/23/2017 18:32:19]
Deleted : RP #40 [Kontrolní bod systému | 10/25/2017 13:25:30]
Deleted : RP #41 [Kontrolní bod systému | 10/26/2017 13:56:16]
Deleted : RP #42 [Kontrolní bod systému | 10/28/2017 11:43:14]
Deleted : RP #43 [Installed Sophos Virus Removal Tool. | 10/28/2017 12:22:10]
Deleted : RP #44 [Removed Sophos Virus Removal Tool. | 10/28/2017 13:04:38]
Deleted : RP #45 [Kontrolní bod systému | 10/29/2017 19:26:59]
Deleted : RP #46 [Kontrolní bod systému | 10/31/2017 00:21:11]
Deleted : RP #47 [JRT Pre-Junkware Removal | 10/31/2017 21:53:01]
Deleted : RP #48 [Operace obnovení | 10/31/2017 22:13:11]
Deleted : RP #49 [Kontrolní bod systému | 11/02/2017 17:17:41]
Deleted : RP #50 [Installed Sophos Virus Removal Tool. | 11/02/2017 17:39:50]
Deleted : RP #51 [Removed Sophos Virus Removal Tool. | 11/02/2017 21:24:15]
Deleted : RP #52 [zoek.exe restore point | 11/03/2017 11:10:11]
Deleted : RP #53 [Kontrolní bod systému | 11/04/2017 12:54:48]
Deleted : RP #54 [Odebráno: ESET NOD32 Antivirus | 11/05/2017 19:31:50]
Deleted : RP #55 [Nainstalováno Windows XP KB942288-v3. | 11/05/2017 21:14:51]
Deleted : RP #56 [Operace obnovení | 11/05/2017 21:26:11]
Deleted : RP #57 [Installiert PC Inspector File Recovery | 11/05/2017 21:39:22]
Deleted : RP #58 [Odebráno: ESET NOD32 Antivirus | 11/05/2017 22:21:29]
Deleted : RP #59 [Entfernt PC Inspector File Recovery | 11/06/2017 10:03:58]
Deleted : RP #60 [Restore Point Created by FRST | 11/06/2017 18:35:00]
Deleted : RP #61 [Installed O&O Defrag Professional | 11/06/2017 21:31:01]
Deleted : RP #62 [Removed O&O Defrag Professional | 11/06/2017 21:38:13]
Deleted : RP #63 [Installed O&O Defrag Professional. | 11/06/2017 21:54:07]
Deleted : RP #64 [Removed O&O Defrag Professional. | 11/06/2017 21:58:27]

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38703
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Zpomalení stolního počítače  Vyřešeno

Příspěvekod jaro3 » 08 lis 2017 17:40

Pokud nejsou problémy , je to vše a můžeš dát vyřešeno , zelenou fajfku.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 24 hostů