Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

popcorn
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 391
Registrován: červenec 16
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Příspěvekod popcorn » 07 črc 2018 21:47

Ahoj, kamarádovi se při zapnutí hry vyšplhá využití procesoru na 99%... Teploty jsou v pohodě, má notebook alienware

LOG z HJT:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 21:45:52, on 07.07.2018
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.17134.0001)

Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\IObit\Ad­vanced SystemCare\Mo­nitor.exe
C:\Users\orel­v\AppData\Local\Mi­crosoft\OneDri­ve\OneDrive.e­xe
C:\Users\orel­v\AppData\Local\Dis­cord\app-0.0.301\Discord.exe
C:\Users\orel­v\AppData\Local\ME­GAsync\MEGAsyn­c.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\IObit\Ad­vanced SystemCare\AS­CTray.exe
C:\Users\orel­v\AppData\Local\Dis­cord\app-0.0.301\Discord.exe
C:\Users\orel­v\AppData\Local\Dis­cord\app-0.0.301\Discord.exe
C:\Users\orel­v\Downloads\Hi­jackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Main,Se­arch Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?…
R0 - HKCU\Software\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?…
R1 - HKLM\Software\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Main,De­fault_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?…
R1 - HKLM\Software\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Main,De­fault_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?…
R1 - HKLM\Software\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Main,Se­arch Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?…
R0 - HKLM\Software\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?…
R0 - HKLM\Software\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Sear­ch,SearchAssis­tant =
R0 - HKLM\Software\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Sear­ch,CustomizeSe­arch =
R0 - HKCU\Software\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\Sys­WOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Mi­crosoft\Inter­net Explorer\Tool­bar,LinksFolder­Name =
F2 - REG:system.ini: UserInit=
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateS­ched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\orel­v\AppData\Local\Mi­crosoft\OneDri­ve\OneDrive.e­xe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Discord] C:\Users\orel­v\AppData\Local\Dis­cord\app-0.0.301\Discord.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CyberGhost] "C:\Program Files\CyberGhost 6\CyberGhost.exe" /autostart /min
O4 - HKCU\..\Run: [MicrosoftRuntime] C:\Users\orel­v\AppData\Roa­ming\libraries\Mi­crosoftRuntime­Update.vbe
O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 11] "C:\Program Files (x86)\IObit\Ad­vanced SystemCare\AS­CTray.exe" /Auto
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\Sys­WOW64\OneDrive­Setup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\Sys­WOW64\OneDrive­Setup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: MEGAsync.lnk = C:\Users\orel­v\AppData\Local\ME­GAsync\MEGAsyn­c.exe
O4 - Startup: vredist.exe
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAP­HICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\Sys­WOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\Sys­WOW64\tbauth.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPla­yerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\Sys­WOW64\Macromed\Flash\Fl­ashPlayerUpda­teService.exe
O23 - Service: Advanced SystemCare Service 11 (AdvancedSystem­CareService11) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\Ad­vanced SystemCare\AS­CService.exe
O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Au­dio\HDA\AERTSr64­.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\sys­tem32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Sys­tem32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: @oem45.inf,%Blu­eBcmBtRSuppor­t.SVCNAME%;Blu­etooth Driver Management Service (BcmBtRSupport) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\BtwRSup­portService.e­xe (file missing)
O23 - Service: CyberGhost 6 Service (CG6Service) - CyberGhost S.A. - C:\Program Files\CyberGhost 6\CyberGhost.Ser­vice.exe
O23 - Service: Služba Vzdálené plochy Chrome (chromoting) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Remote Desktop\68.0.3440­.11\remoting_hos­t.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\Sys­Wow64\IntelCpHe­ciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\sys­tem32\DiagSvcs\Di­agnosticsHub.Stan­dardCollector­.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub­.standardcollec­tor.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\DiagSvcs\Di­agnosticsHub.Stan­dardCollector­.Service.exe (file missing)
O23 - Service: EasyAntiCheat - EasyAntiCheat Ltd - C:\Program Files (x86)\EasyAntiChe­at\EasyAntiChe­at.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\sys­tem32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Sys­tem32\lsass.e­xe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\sys­tem32\fxsresm­.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\fxssvc.e­xe (file missing)
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Up­date\GoogleUp­date.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Up­date\GoogleUp­date.exe
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIServi­ce2.0.0.0) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\igfxCUI­Service.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\lsass.e­xe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Sys­tem32\msdtc.e­xe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\Sys­tem32\netlogon­.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\lsass.e­xe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.Con­tainerLocalSys­tem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Dis­play.NvContai­ner\NVDisplay­.Container.exe
O23 - Service: Origin Client Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\O­riginClientSer­vice.exe
O23 - Service: Origin Web Helper Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\O­riginWebHelper­Service.exe
O23 - Service: @%systemroot%\sys­tem32\Locator­.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\locator­.exe (file missing)
O23 - Service: Realtek Audio Service (RtkAudioService) - Realtek Semiconductor - C:\Program Files\Realtek\Au­dio\HDA\RtkAu­dioService64.e­xe
O23 - Service: @%SystemRoot%\sys­tem32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\lsass.e­xe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\sys­tem32\Security­HealthAgent.dll,-1002 (SecurityHeal­thService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\Security­HealthService­.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\sys­tem32\SensorDa­taService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Sys­tem32\SensorDa­taService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\Sys­tem32\SgrmBro­ker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\SgrmBro­ker.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\sys­tem32\spectrum­.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\spectrum­.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\sys­tem32\spoolsv­.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Sys­tem32\spoolsv­.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\sys­tem32\sppsvc.e­xe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\sppsvc.e­xe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\Ste­amService.exe
O23 - Service: SynTPEnh Caller Service (SynTPEnhService) - Synaptics Incorporated - C:\Program Files\Synaptic­s\SynTP\SynTPEn­hService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\sys­tem32\TieringEn­gineService.e­xe,-702 (TieringEngine­Service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\TieringEn­gineService.e­xe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\sys­tem32\vaultsvc­.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\lsass.e­xe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\sys­tem32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Sys­tem32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\sys­tem32\vssvc.e­xe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\vssvc.e­xe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\sys­tem32\wbengine­.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\wbengine­.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\sys­tem32\wbem\wmi­apsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\wbem\Wmi­ApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Win­dows Media Player\wmpnet­wk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\sys­tem32\xbgmsvc­.exe,-100 (xbgm) - Unknown owner - C:\WINDOWS\sys­tem32\xbgmsvc­.exe (file missing)

--
End of file - 8758 bytes


CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35

Reklama
popcorn
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 391
Registrován: červenec 16
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Příspěvekod popcorn » 07 črc 2018 21:53

ADWCleaner:

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.1.0
# -------------------------------
# Build: 06-26-2018
# Database: 2018-07-04.1
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 07-07-2018
# Duration: 00:00:22
# OS: Windows 10 Home
# Scanned: 41371
# Detected: 29

***** [ Services ] *****

PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re AdvancedSystem­CareService11

***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\ProgramData\I­Obit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Program Files (x86)\IObit\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Program Files (x86)\Common Files\IObit\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Windows\Sys­WOW64\config\sys­temprofile\Ap­pData\Roaming\I­Obit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Users\orel­v\AppData\Local­Low\IObit\Advan­ced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Users\orel­v\AppData\Roa­ming\IObit\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Legacy C:\ProgramData\Mi­crosoft\Window­s\Start Menu\Programs\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Legacy C:\ProgramData\I­Obit\ASCDownlo­ader

***** [ Files ] *****

PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Users\orel­v\AppData\Roa­ming\Microsof­t\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Ad­vanced SystemCare 11.lnk
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Users\Public\Des­ktop\Advanced SystemCare 11.lnk

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Windows\Sys­tem32\Tasks\AS­C11_Performan­ceMonitor

***** [ Registry ] *****

PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKCU\Software\Mi­crosoft\Window­s\CurrentVersi­on\Run|Advanced SystemCare 11
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Wow6432No­de\IObit\Real­TimeProtector
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Wow6432No­de\IObit\Advan­ced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Wow6432No­de\IOBIT\ASC
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\SOFTWARE\Clas­ses\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\s­hellex\Contex­tMenuHandlers\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\SOFTWARE\Clas­ses*\shellex\Con­textMenuHandler­s\Advanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\SOFTWARE\CLAS­SES\LNKFILE\SHEL­LEX\CONTEXTME­NUHANDLERS\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\SOFTWARE\CLAS­SES\DRIVE\SHEL­LEX\CONTEXTME­NUHANDLERS\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\SOFTWARE\CLAS­SES\DIRECTORY\SHEL­LEX\CONTEXTME­NUHANDLERS\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Wow6432No­de\Classes\Ty­peLib\{60AD0991-ECD4-49DC-B170-8B7E7C60F51B}
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Clas­ses\TypeLib\{60AD0991-ECD4-49DC-B170-8B7E7C60F51B}
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Clas­ses\CLSID\{2803063F-4B8D-4dc6-8874-D1802487FE2D}
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Wow6432No­de\Classes\In­terface\{BA935377-E17C-4475-B1BF-DE3110613A99}
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Clas­ses\Interface\{BA935377-E17C-4475-B1BF-DE3110613A99}
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\SOFTWARE\Mi­crosoft\Windows NT\CurrentVer­sion\Schedule\Tas­kCache\Tasks\{54105091-E99E-4907-8D40-FDCD547BF72E}
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\SOFTWARE\Mi­crosoft\Windows NT\CurrentVer­sion\Schedule\Tas­kCache\Tree\AS­C11_Performan­ceMonitor
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Wow6432No­de\Microsoft\Win­dows\CurrentVer­sion\Uninstall\Ad­vanced SystemCare_is1

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries found.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.

########## EOF - C:\AdwCleaner\Log­s\AdwCleaner[S00]­.txt ##########
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38826
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Příspěvekod jaro3 » 08 črc 2018 18:45

Vytížení jen po zapnutí?

Odinstaluj:
Advanced SystemCare 11Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Skenování“ , po prohledání klikni na „ Čištění

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log soubor“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware na plochu , nainstaluj a spusť ho
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Spustit skenování
- po proběhnutí skenu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Zobrazit zprávu a vyber Export a vyber Kopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází v programu po kliknutí na „Zprávy“ , nebo je uložen zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

popcorn
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 391
Registrován: červenec 16
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Příspěvekod popcorn » 09 črc 2018 19:32

Ano, problémy pouze při zapnutí her, jedná se i nenáročné hry jako je roblox..

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.1.0
# -------------------------------
# Build: 06-26-2018
# Database: 2018-07-04.1
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 07-09-2018
# Duration: 00:00:08
# OS: Windows 10 Home
# Scanned: 41371
# Detected: 20

***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\ProgramData\I­Obit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Program Files (x86)\IObit\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Program Files (x86)\Common Files\IObit\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Windows\Sys­WOW64\config\sys­temprofile\Ap­pData\Roaming\I­Obit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Users\orel­v\AppData\Local­Low\IObit\Advan­ced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Users\orel­v\AppData\Roa­ming\IObit\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Legacy C:\ProgramData\I­Obit\ASCDownlo­ader

***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Wow6432No­de\IObit\Real­TimeProtector
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Wow6432No­de\IObit\Advan­ced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Wow6432No­de\IOBIT\ASC
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\SOFTWARE\Clas­ses\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\s­hellex\Contex­tMenuHandlers\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\SOFTWARE\Clas­ses*\shellex\Con­textMenuHandler­s\Advanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\SOFTWARE\CLAS­SES\LNKFILE\SHEL­LEX\CONTEXTME­NUHANDLERS\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\SOFTWARE\CLAS­SES\DRIVE\SHEL­LEX\CONTEXTME­NUHANDLERS\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\SOFTWARE\CLAS­SES\DIRECTORY\SHEL­LEX\CONTEXTME­NUHANDLERS\Ad­vanced SystemCare
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Wow6432No­de\Classes\Ty­peLib\{60AD0991-ECD4-49DC-B170-8B7E7C60F51B}
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Clas­ses\TypeLib\{60AD0991-ECD4-49DC-B170-8B7E7C60F51B}
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Clas­ses\CLSID\{2803063F-4B8D-4dc6-8874-D1802487FE2D}
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Wow6432No­de\Classes\In­terface\{BA935377-E17C-4475-B1BF-DE3110613A99}
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re HKLM\Software\Clas­ses\Interface\{BA935377-E17C-4475-B1BF-DE3110613A99}

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries found.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.

AdwCleaner[S00].txt - [4067 octets] - [07/07/2018 21:50:17]
AdwCleaner[S01].txt - [3212 octets] - [09/07/2018 19:23:53]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Log­s\AdwCleaner[S02]­.txt ##########


~~~~~~~~~~~~~­~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~­~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 10 Home x64
Ran by orelv (Administrator) on 09.07.2018 at 19:25:37,96
~~~~~~~~~~~~~­~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~­~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

File System: 2

Successfully deleted: C:\ProgramData\pro­ductdata (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\orel­v\AppData\Roa­ming\3909 (Folder)

Registry: 0

~~~~~~~~~~~~~­~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~­~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on 09.07.2018 at 19:28:14,63
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~­~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~­~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35

popcorn
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 391
Registrován: červenec 16
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Příspěvekod popcorn » 09 črc 2018 19:39

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 09.07.18
Čas skenování: 19:33
Logovací soubor: 307b8c7a-839e-11e8-88bd-ecf4bb204e51.json
Správce: Ano

Informace o softwaru-
Verze: 3.5.1.2522
Verze komponentů: 1.0.374
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.5837
Licence: Zkušební

Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 17134.112)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: LUCARIOJAPANS\orelv

Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 313661
Zjištěné hrozby: 14
Hrozby umístěné do karantény: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)
Uplynulý čas: 3 min, 8 sek

Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 1
Trojan.Agent.VBS, HKU\S-1-5-21-3071348146-70667573-1593489951-1001\SOFTWARE\MIC­ROSOFT\WINDOW­S\CURRENTVERSI­ON\RUN|Microsof­tRuntime, Žádná uživatelská akce, [2739], [536192],1.0.5837

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 13
Trojan.Agent.VBS, C:\USERS\OREL­V\APPDATA\ROA­MING\LIBRARIES\Mi­crosoftRuntime­Update.vbe, Žádná uživatelská akce, [2739], [536192],1.0.5837
PUP.Optional.Ga­meHack, C:\PROGRAM FILES (X86)\CHEAT ENGINE 6.7\STANDALONEP­HASE1.DAT, Žádná uživatelská akce, [8023], [393793],1.0.5837
RiskWare.BitCo­inMiner, C:\USERS\OREL­V\APPDATA\ROA­MING\WINX86\WI­NUPDATER.EXE, Žádná uživatelská akce, [920], [492807],1.0.5837
RiskWare.GameHack, C:\PROGRAM FILES (X86)\PLEASE, DON’T TOUCH ANYTHING\STEAM_A­PIR.DLL, Žádná uživatelská akce, [8165], [305544],1.0.5837
RiskWare.Game­Hack.Steam, C:\PROGRAM FILES (X86)\PLEASE, DON’T TOUCH ANYTHING\STEAM­CLIENT.DLL, Žádná uživatelská akce, [10000], [311644],1.0.5837
Generic.Malwa­re/Suspicious, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\GET_NIT­RO.EXE, Žádná uživatelská akce, [0], [392686],1.0.5837
PUP.Optional.In­stallCore, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\CHE­ATENGINE681.E­XE, Žádná uživatelská akce, [394], [500846],1.0.5837
MachineLearnin­g/Anomalous.95%, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\SY­NAPSE V4.3.1 (1).ZIP, Žádná uživatelská akce, [0], [392687],1.0.5837
MachineLearnin­g/Anomalous.95%, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\SY­NAPSE V4.3.1.ZIP, Žádná uživatelská akce, [0], [392687],1.0.5837
PUP.Optional.In­stallCore, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\CHE­ATENGINE67.EXE, Žádná uživatelská akce, [394], [500846],1.0.5837
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\AD­VANCED-SYSTEMCARE-SETUP.EXE, Žádná uživatelská akce, [4502], [396386],1.0.5837
MachineLearnin­g/Anomalous.100%, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\PRO­TOSMASHER.ZIP, Žádná uživatelská akce, [0], [392687],1.0.5837
MachineLearnin­g/Anomalous.95%, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\SY­NAPSE V4.3.1 (2).ZIP, Žádná uživatelská akce, [0], [392687],1.0.5837

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

(end)
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35

popcorn
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 391
Registrován: červenec 16
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Příspěvekod popcorn » 09 črc 2018 19:46

//Když si chtěl do předu stáhnout Sophos tak ho to nepustí na stránku a napíše
Providing Free and Editor Tested Software Downloads

Featured Software
download MusicBee Malwarebytes [ 70.8 MB | Freemim | Win 10 / 8 / 7 / Vista / XP ]

Malwarebytes is a complete antivirus replacement to protect you from malware, ransomware, exploits, and malicious websites and apps. Video tutorial available.

download Privacy Eraser Tweaking.com - Windows Repair [ 36.1 MB | Freemium | Win 10 / 8 / 7 / Vista / XP ]
An all-in-one repair tool to help fix a large majority of known Windows problems including registry errors and file permissions. A very handy use for Windows Repair is after a malware infection or other stubborn problems.

download Avira Privacy Pal Advanced SystemCare [ 28.3 MB | Freeware | Win 10 / 8 / 7 ]
Advanced SystemCare is a popular and efficient all-in-one computer tweaker that will help clean, optimize, speed up and protect your computer. It is well known for its one-click approach to clean, optimize, speed up, and protect your computer while still allowing for the manual application of these settings and much more.

MajorGeeks.Com » Files

Error
This file does not exist

MajorGeeks.Com » Files
© 2000-2018 MajorGeeks.com
Powered by Contentteller® Business Edition
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35

popcorn
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 391
Registrován: červenec 16
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Příspěvekod popcorn » 09 črc 2018 19:46

a přes druhý odkaz na sophos:
Tento web není dostupný
Web majorgeeks.mi­rror.internode­.on.net odmítl připojení.
Přejít na odkaz http://on.net/
Vyhledejte na Googlu majorgeeks mirror internode net antivirus Sophos Virus Removal Tool
ERR_CONNECTION_RE­FUSED
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38826
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Příspěvekod jaro3 » 09 črc 2018 20:41

adwcleaner , nedal si smazat , znovu:
Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Skenování“ , po prohledání klikni na „ Čištění

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log soubor“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

sophos:
http://www.majorgeeks.com/files/details ... _tool.html
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html


+
Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

popcorn
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 391
Registrován: červenec 16
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Příspěvekod popcorn » 09 črc 2018 20:47

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.1.0
# -------------------------------
# Build: 06-26-2018
# Database: 2018-07-04.1
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 07-09-2018
# Duration: 00:00:13
# OS: Windows 10 Home
# Scanned: 41371
# Detected: 1

***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re C:\Program Files (x86)\IObit\Ad­vanced SystemCare

***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries found.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries found.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.

AdwCleaner[S00].txt - [4067 octets] - [07/07/2018 21:50:17]
AdwCleaner[S01].txt - [3212 octets] - [09/07/2018 19:23:53]
AdwCleaner[S02].txt - [3273 octets] - [09/07/2018 19:30:07]
AdwCleaner[C02].txt - [3095 octets] - [09/07/2018 19:30:32]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Log­s\AdwCleaner[S03]­.txt ##########
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35

popcorn
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 391
Registrován: červenec 16
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Příspěvekod popcorn » 09 črc 2018 21:00

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 09.07.18
Čas skenování: 20:47
Logovací soubor: 991199d2-83a8-11e8-a25d-ecf4bb204e51.json
Správce: Ano

Informace o softwaru-
Verze: 3.5.1.2522
Verze komponentů: 1.0.374
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.5837
Licence: Zkušební

Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 17134.112)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: LUCARIOJAPANS\orelv

Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 311814
Zjištěné hrozby: 13
Hrozby umístěné do karantény: 13
Uplynulý čas: 2 min, 57 sek

Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 1
Trojan.Agent.VBS, HKU\S-1-5-21-3071348146-70667573-1593489951-1001\SOFTWARE\MIC­ROSOFT\WINDOW­S\CURRENTVERSI­ON\RUN|Microsof­tRuntime, V karanténě, [2739], [536192],1.0.5837

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 12
Trojan.Agent.VBS, C:\USERS\OREL­V\APPDATA\ROA­MING\LIBRARIES\Mi­crosoftRuntime­Update.vbe, V karanténě, [2739], [536192],1.0.5837
PUP.Optional.Ga­meHack, C:\PROGRAM FILES (X86)\CHEAT ENGINE 6.7\STANDALONEP­HASE1.DAT, V karanténě, [8023], [393793],1.0.5837
RiskWare.GameHack, C:\PROGRAM FILES (X86)\PLEASE, DON’T TOUCH ANYTHING\STEAM_A­PIR.DLL, V karanténě, [8165], [305544],1.0.5837
RiskWare.Game­Hack.Steam, C:\PROGRAM FILES (X86)\PLEASE, DON’T TOUCH ANYTHING\STEAM­CLIENT.DLL, V karanténě, [10000], [311644],1.0.5837
Generic.Malwa­re/Suspicious, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\GET_NIT­RO.EXE, V karanténě, [0], [392686],1.0.5837
PUP.Optional.Ad­vancedSystemCa­re, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\AD­VANCED-SYSTEMCARE-SETUP.EXE, V karanténě, [4502], [396386],1.0.5837
PUP.Optional.In­stallCore, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\CHE­ATENGINE67.EXE, V karanténě, [394], [500846],1.0.5837
MachineLearnin­g/Anomalous.95%, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\SY­NAPSE V4.3.1 (1).ZIP, V karanténě, [0], [392687],1.0.5837
MachineLearnin­g/Anomalous.100%, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\PRO­TOSMASHER.ZIP, V karanténě, [0], [392687],1.0.5837
MachineLearnin­g/Anomalous.95%, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\SY­NAPSE V4.3.1 (2).ZIP, V karanténě, [0], [392687],1.0.5837
PUP.Optional.In­stallCore, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\CHE­ATENGINE681.E­XE, V karanténě, [394], [500846],1.0.5837
MachineLearnin­g/Anomalous.95%, C:\USERS\OREL­V\DOWNLOADS\SY­NAPSE V4.3.1.ZIP, V karanténě, [0], [392687],1.0.5837

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

(end)
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38826
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Příspěvekod jaro3 » 09 črc 2018 21:25

Ještě si tam nechal tohle:
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare (adwcleaner)
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

popcorn
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 391
Registrován: červenec 16
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - Kamarádovo notebook

Příspěvekod popcorn » 10 črc 2018 21:05

2018-07-09 19:02:34.894 Sophos Virus Removal Tool version 2.6.1
2018-07-09 19:02:34.894 Copyright (c) 2009-2017 Sophos Limited. All rights reserved.

2018-07-09 19:02:34.894 This tool will scan your computer for viruses and other threats. If it finds any, it will give you the option to remove them.

2018-07-09 19:02:34.894 Windows version 6.2 SP 0.0 build 9200 SM=0x300 PT=0x1 WOW64
2018-07-09 19:02:34.894 Checking for updates...
2018-07-09 19:02:34.915 Update progress: proxy server not available
2018-07-09 19:02:43.719 Downloading updates...
2018-07-09 19:02:43.719 Update progress: [I96736] sdds.svrt_v1.3: adding primary package C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED baseVersion=1
2018-07-09 19:02:43.719 Update progress: [I95020] sdds.svrt_v1.3: looking for packages included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I22529] sdds.svrt_v1.3: looking for supplements included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I49502] sdds.savi_v552_v372­1.2.xml: found supplement SAVIW32 LATEST path= baseVersion= [included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=]
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I95020] sdds.savi_v552_v372­1.2.xml: looking for packages included from product SAVIW32 LATEST path=
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I22529] sdds.savi_v552_v372­1.2.xml: looking for supplements included from product SAVIW32 LATEST path=
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE553 LATEST path= baseVersion= [included from product SAVIW32 LATEST path=]
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE553 LATEST path=
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE553 LATEST path=
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE554 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE553 LATEST path=]
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE554 LATEST path=
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE554 LATEST path=
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE555 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE554 LATEST path=]
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE555 LATEST path=
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE555 LATEST path=
2018-07-09 19:02:43.720 Update progress: [I19463] Syncing product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2018-07-09 19:02:43.835 Update progress: [I19463] Syncing product SAVIW32 LATEST path=
2018-07-09 19:02:43.835 Update progress: [I19463] Product download size 196138026 bytes
2018-07-09 19:02:45.334 Option all = no
2018-07-09 19:02:45.334 Option recurse = yes
2018-07-09 19:02:45.334 Option archive = no
2018-07-09 19:02:45.334 Option service = yes
2018-07-09 19:02:45.334 Option confirm = yes
2018-07-09 19:02:45.334 Option sxl = yes
2018-07-09 19:02:45.336 Option max-data-age = 35
2018-07-09 19:02:45.336 Option vdl-logging = yes
2018-07-09 19:02:45.361 Customer ID: 094260ca9b3af­99f9d4a3909fc47a743
2018-07-09 19:02:45.361 Machine ID: 032be4f51f284­c6cb358b9932f3186d7
2018-07-09 19:02:45.362 Component SVRTcli.exe version 2.6.1
2018-07-09 19:02:45.362 Component control.dll version 2.6.1
2018-07-09 19:02:45.363 Component SVRTservice.exe version 2.6.1
2018-07-09 19:02:45.363 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2286
2018-07-09 19:02:45.363 Component engine\veex.dll version 3.68.6.2286
2018-07-09 19:02:45.363 Component engine\savi.dll version 9.0.7.2286
2018-07-09 19:02:45.363 Component rkdisk.dll version 1.5.31.1
2018-07-09 19:02:45.363 Version info: Product version 2.6.1
2018-07-09 19:02:45.364 Version info: Detection engine 3.68.6
2018-07-09 19:02:45.364 Version info: Detection data 5.46
2018-07-09 19:02:45.364 Version info: Build date 28.11.2017
2018-07-09 19:02:45.364 Version info: Data files added 746
2018-07-09 19:02:45.364 Version info: Last successful update (not yet updated)
2018-07-09 19:03:05.809 Update progress: [I19463] Syncing product IDE553 LATEST path=
2018-07-09 19:03:05.810 Update progress: [I19463] Product download size 2250332 bytes
2018-07-09 19:03:14.274 Update progress: [I19463] Syncing product IDE554 LATEST path=
2018-07-09 19:03:14.274 Update progress: [I19463] Product download size 2137562 bytes
2018-07-09 19:03:16.842 Update progress: [I19463] Syncing product IDE555 LATEST path=
2018-07-09 19:03:16.873 Installing updates...
2018-07-09 19:03:17.478 Error level 1
2018-07-09 19:03:35.944 Update successful
2018-07-09 19:03:44.627 Option all = no
2018-07-09 19:03:44.627 Option recurse = yes
2018-07-09 19:03:44.628 Option archive = no
2018-07-09 19:03:44.628 Option service = yes
2018-07-09 19:03:44.628 Option confirm = yes
2018-07-09 19:03:44.628 Option sxl = yes
2018-07-09 19:03:44.629 Option max-data-age = 35
2018-07-09 19:03:44.629 Option vdl-logging = yes
2018-07-09 19:03:44.633 Customer ID: 094260ca9b3af­99f9d4a3909fc47a743
2018-07-09 19:03:44.633 Machine ID: 032be4f51f284­c6cb358b9932f3186d7
2018-07-09 19:03:44.634 Component SVRTcli.exe version 2.6.1
2018-07-09 19:03:44.634 Component control.dll version 2.6.1
2018-07-09 19:03:44.634 Component SVRTservice.exe version 2.6.1
2018-07-09 19:03:44.634 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2411
2018-07-09 19:03:44.634 Component engine\veex.dll version 3.72.1.2411
2018-07-09 19:03:44.634 Component engine\savi.dll version 9.0.10.2411
2018-07-09 19:03:44.634 Component rkdisk.dll version 1.5.31.1
2018-07-09 19:03:44.634 Version info: Product version 2.6.1
2018-07-09 19:03:44.635 Version info: Detection engine 3.72.1
2018-07-09 19:03:44.635 Version info: Detection data 5.52
2018-07-09 19:03:44.635 Version info: Build date 19.06.2018
2018-07-09 19:03:44.635 Version info: Data files added 191
2018-07-09 19:03:44.635 Version info: Last successful update 09.07.2018 21:03:35

2018-07-09 19:31:22.011 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Atres\Atres­Sploit\Atres.vmp­.dll
2018-07-09 19:31:49.563 Could not open C:\hiberfil.sys
2018-07-09 19:31:49.663 Could not open C:\pagefile.sys
2018-07-09 19:49:40.254 Could not open C:\swapfile.sys
2018-07-09 19:49:40.367 Could not open C:\System Volume Information\{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-07-09 19:49:40.368 Could not open C:\System Volume Information\{8863c374-7f90-11e8-b89e-6c71d9c2aa99}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-07-09 19:49:40.368 Could not open C:\System Volume Information\{989dcd8d-836a-11e8-b8a2-6c71d9c2aa99}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-07-09 19:50:09.192 Could not open C:\Users\orel­v\AppData\Local\Go­ogle\Chrome\U­ser Data\Default\Cu­rrent Session
2018-07-09 19:50:09.193 Could not open C:\Users\orel­v\AppData\Local\Go­ogle\Chrome\U­ser Data\Default\Cu­rrent Tabs
2018-07-09 19:54:40.238 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Users\orel­v\AppData\Roa­ming\Microsof­t\Windows\Start Menu\Programs\Star­tup\vredist.e­xe
2018-07-09 19:54:52.700 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Users\orel­v\AppData\Roa­ming\Winx86\in­dex.exe
2018-07-09 19:54:58.203 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Users\orel­v\AppData\Roa­ming\Winx86\no­dejsupdater.e­xe
2018-07-09 19:55:02.651 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Users\orel­v\AppData\Roa­ming\Winx86\up­dater.exe
2018-07-09 19:55:07.104 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Users\orel­v\AppData\Roa­ming\Winx86\vre­dist.exe
2018-07-09 19:55:07.105 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Windows\Sys­tem32\Tasks\Win­dows Update
2018-07-09 19:55:07.105 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file HKLM\SOFTWARE\Mi­crosoft\Windows NT\CurrentVer­sion\Schedule\Tas­kCache\Tasks\{2EC82D53-31F6-4FE7-8B7E-7433EDB88F6A}
2018-07-09 19:55:07.105 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file HKLM\SOFTWARE\Mi­crosoft\Windows NT\CurrentVer­sion\Schedule\Tas­kCache\Plain\{2EC82D53-31F6-4FE7-8B7E-7433EDB88F6A}
2018-07-09 19:55:07.105 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file HKLM\SOFTWARE\Mi­crosoft\Windows NT\CurrentVer­sion\Schedule\Tas­kCache\Tree\Win­dows Update
2018-07-09 19:55:21.871 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Users\orel­v\Desktop\Dis­cord Spammer\src\no­de_modules\ex­press\lib\rou­ter\invite\no­dejsupdater.e­xe
2018-07-09 19:55:34.132 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Users\orel­v\Desktop\Dis­cord Spammer\src\no­de_modules\no­de.exe
2018-07-09 19:56:05.466 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Users\orel­v\Desktop\Hry\Che­aty\Protosmasher\Pro­toSmasher.exe
2018-07-09 19:56:05.466 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Users\orel­v\Desktop\Hry\Che­aty\Protosmasher\Pro­toSmasher.exe
2018-07-09 19:56:05.466 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Users\orel­v\Desktop\Hry\Che­aty\Protosmasher\Pro­toSmasher.exe
2018-07-09 19:56:17.179 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Users\orel­v\Desktop\Hry\Che­aty\Synapse v4.3.1\Synapse.exe
2018-07-09 19:56:17.179 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file C:\Users\orel­v\Desktop\Hry\Che­aty\Synapse v4.3.1\Synapse.exe
2018-07-09 19:57:25.236 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Dokument (1).docx
2018-07-09 19:57:25.236 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Dokument (2).docx
2018-07-09 19:57:25.237 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Dokument (3).docx
2018-07-09 19:57:25.237 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Dokument (4).docx
2018-07-09 19:57:25.238 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Dokument (5).docx
2018-07-09 19:57:25.238 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Dokument (7).docx
2018-07-09 19:57:25.238 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Dokumen­t.docx
2018-07-09 19:57:25.239 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\fnafw1­.rtf
2018-07-09 19:57:25.278 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery1.jpg
2018-07-09 19:57:25.279 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery10.jpg
2018-07-09 19:57:25.279 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery11.jpg
2018-07-09 19:57:25.280 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery12.jpg
2018-07-09 19:57:25.280 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery13.jpg
2018-07-09 19:57:25.281 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery14.jpg
2018-07-09 19:57:25.281 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery15.jpg
2018-07-09 19:57:25.282 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery16.jpg
2018-07-09 19:57:25.282 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery17.jpg
2018-07-09 19:57:25.283 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery18.jpg
2018-07-09 19:57:25.283 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery19.jpg
2018-07-09 19:57:25.284 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery2.jpg
2018-07-09 19:57:25.284 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery20.jpg
2018-07-09 19:57:25.285 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery21.jpg
2018-07-09 19:57:25.286 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery22.jpg
2018-07-09 19:57:25.286 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery23.jpg
2018-07-09 19:57:25.287 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery24.jpg
2018-07-09 19:57:25.287 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery25.jpg
2018-07-09 19:57:25.288 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery26.jpg
2018-07-09 19:57:25.288 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery27.jpg
2018-07-09 19:57:25.289 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery28.jpg
2018-07-09 19:57:25.289 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery29.jpg
2018-07-09 19:57:25.290 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery3.jpg
2018-07-09 19:57:25.290 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery30.jpg
2018-07-09 19:57:25.291 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery31.jpg
2018-07-09 19:57:25.292 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery32.jpg
2018-07-09 19:57:25.292 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery33.jpg
2018-07-09 19:57:25.293 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery34.jpg
2018-07-09 19:57:25.293 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery35.jpg
2018-07-09 19:57:25.294 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery36.jpg
2018-07-09 19:57:25.294 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery37.jpg
2018-07-09 19:57:25.294 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery38.jpg
2018-07-09 19:57:25.295 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery39.jpg
2018-07-09 19:57:25.296 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery4.jpg
2018-07-09 19:57:25.296 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery40.jpg
2018-07-09 19:57:25.297 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery41.jpg
2018-07-09 19:57:25.297 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery42.jpg
2018-07-09 19:57:25.297 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery43.jpg
2018-07-09 19:57:25.298 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery44.jpg
2018-07-09 19:57:25.298 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery45.jpg
2018-07-09 19:57:25.299 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery46.jpg
2018-07-09 19:57:25.299 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery47.jpg
2018-07-09 19:57:25.300 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery48.jpg
2018-07-09 19:57:25.300 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery49.jpg
2018-07-09 19:57:25.300 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery5.jpg
2018-07-09 19:57:25.301 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery50.jpg
2018-07-09 19:57:25.302 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery51.jpg
2018-07-09 19:57:25.302 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery52.jpg
2018-07-09 19:57:25.302 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery53.jpg
2018-07-09 19:57:25.303 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery54.jpg
2018-07-09 19:57:25.304 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery55.jpg
2018-07-09 19:57:25.304 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery56.jpg
2018-07-09 19:57:25.304 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery57.jpg
2018-07-09 19:57:25.305 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery6.jpg
2018-07-09 19:57:25.306 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery7.jpg
2018-07-09 19:57:25.306 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery8.jpg
2018-07-09 19:57:25.307 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\GTA San Andreas User Files\Gallery\ga­llery9.jpg
2018-07-09 19:57:25.338 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\MEGA\Ca­mera Uploads\2016-04-22 15.13.27.JPG
2018-07-09 19:57:25.339 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\MEGA\Ca­mera Uploads\2016-04-22 17.39.33.JPG
2018-07-09 19:57:25.339 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\MEGA\Ca­mera Uploads\2016-04-22 17.39.35.JPG
2018-07-09 19:57:25.340 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\MEGA\Ca­mera Uploads\2016-04-22 17.39.37.JPG
2018-07-09 19:57:25.342 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\MEGA\Rub­bish\tmp\lock
2018-07-09 19:57:25.344 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Prezen­tace (1).pptx
2018-07-09 19:57:25.344 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Prezen­tace (2).pptx
2018-07-09 19:57:25.344 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Prezen­tace.pptx
2018-07-09 19:57:25.384 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\Cookies
2018-07-09 19:57:25.387 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\Cookies-journal
2018-07-09 19:57:25.387 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\data0
2018-07-09 19:57:25.388 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\data1
2018-07-09 19:57:25.389 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\data2
2018-07-09 19:57:25.389 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\data3
2018-07-09 19:57:25.392 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000002
2018-07-09 19:57:25.393 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000003
2018-07-09 19:57:25.393 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000004
2018-07-09 19:57:25.394 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000005
2018-07-09 19:57:25.394 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000006
2018-07-09 19:57:25.395 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000007
2018-07-09 19:57:25.396 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000008
2018-07-09 19:57:25.396 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000009
2018-07-09 19:57:25.396 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_00000a
2018-07-09 19:57:25.397 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_00000b
2018-07-09 19:57:25.397 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_00000c
2018-07-09 19:57:25.399 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_00000d
2018-07-09 19:57:25.401 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_00000e
2018-07-09 19:57:25.402 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_00000f
2018-07-09 19:57:25.402 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000010
2018-07-09 19:57:25.403 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000011
2018-07-09 19:57:25.403 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000012
2018-07-09 19:57:25.404 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000013
2018-07-09 19:57:25.405 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000014
2018-07-09 19:57:25.406 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000015
2018-07-09 19:57:25.406 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000016
2018-07-09 19:57:25.407 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000017
2018-07-09 19:57:25.408 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000018
2018-07-09 19:57:25.408 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000019
2018-07-09 19:57:25.408 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_00001a
2018-07-09 19:57:25.409 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_00001b
2018-07-09 19:57:25.409 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_00001c
2018-07-09 19:57:25.410 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_00001d
2018-07-09 19:57:25.410 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_00001e
2018-07-09 19:57:25.411 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_00001f
2018-07-09 19:57:25.411 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000020
2018-07-09 19:57:25.412 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000021
2018-07-09 19:57:25.412 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000022
2018-07-09 19:57:25.413 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000023
2018-07-09 19:57:25.413 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000024
2018-07-09 19:57:25.414 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000025
2018-07-09 19:57:25.414 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000026
2018-07-09 19:57:25.415 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\f_000027
2018-07-09 19:57:25.416 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Rockstar Games\Social Club\Launcher\Ren­derer\index
2018-07-09 19:57:25.461 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Tellta­le Games\Minecraft Story Mode Episode 8\IN_choice_tracker
2018-07-09 19:57:25.462 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Tellta­le Games\Minecraft Story Mode Episode 8\IN_cloud_sa­ve_choices
2018-07-09 19:57:25.463 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Tellta­le Games\Minecraft Story Mode Episode 8\IN_cloud_sa­ve_slot_locati­on
2018-07-09 19:57:25.463 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Tellta­le Games\Minecraft Story Mode Episode 8\IN_token
2018-07-09 19:57:25.464 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Do­kumenty\Tellta­le Games\Minecraft Story Mode Episode 8\IN_ttgaccount
2018-07-09 19:57:25.523 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\20160901_­091734.jpg
2018-07-09 19:57:25.523 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\20160901_­091753.jpg
2018-07-09 19:57:25.524 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000001.JPG
2018-07-09 19:57:25.524 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000002.JPG
2018-07-09 19:57:25.525 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000003.JPG
2018-07-09 19:57:25.526 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000004.JPG
2018-07-09 19:57:25.526 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000005.JPG
2018-07-09 19:57:25.527 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000006.JPG
2018-07-09 19:57:25.527 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000007.JPG
2018-07-09 19:57:25.528 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000008.JPG
2018-07-09 19:57:25.528 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000009.JPG
2018-07-09 19:57:25.529 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000010.JPG
2018-07-09 19:57:25.529 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000011.JPG
2018-07-09 19:57:25.529 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000012.JPG
2018-07-09 19:57:25.530 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000013.JPG
2018-07-09 19:57:25.530 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000014.JPG
2018-07-09 19:57:25.531 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000015.JPG
2018-07-09 19:57:25.531 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000016.JPG
2018-07-09 19:57:25.532 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000017.JPG
2018-07-09 19:57:25.532 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000018.JPG
2018-07-09 19:57:25.533 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000019.JPG
2018-07-09 19:57:25.533 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000020.JPG
2018-07-09 19:57:25.534 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000021.JPG
2018-07-09 19:57:25.534 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000022.JPG
2018-07-09 19:57:25.534 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000023.JPG
2018-07-09 19:57:25.535 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000024.JPG
2018-07-09 19:57:25.536 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000025.JPG
2018-07-09 19:57:25.537 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000026.JPG
2018-07-09 19:57:25.537 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000027.JPG
2018-07-09 19:57:25.538 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000028.JPG
2018-07-09 19:57:25.538 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000029.JPG
2018-07-09 19:57:25.539 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000030.JPG
2018-07-09 19:57:25.539 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000031.JPG
2018-07-09 19:57:25.540 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000032.JPG
2018-07-09 19:57:25.540 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000033.JPG
2018-07-09 19:57:25.541 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000034.JPG
2018-07-09 19:57:25.541 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000035.JPG
2018-07-09 19:57:25.542 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000036.JPG
2018-07-09 19:57:25.542 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000037.JPG
2018-07-09 19:57:25.543 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000038.JPG
2018-07-09 19:57:25.543 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000039.JPG
2018-07-09 19:57:25.544 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000040.JPG
2018-07-09 19:57:25.544 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000041.JPG
2018-07-09 19:57:25.545 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000042.JPG
2018-07-09 19:57:25.546 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000043.JPG
2018-07-09 19:57:25.546 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000044.JPG
2018-07-09 19:57:25.546 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000045.JPG
2018-07-09 19:57:25.548 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000046.JPG
2018-07-09 19:57:25.548 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000047.JPG
2018-07-09 19:57:25.549 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000048.JPG
2018-07-09 19:57:25.550 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000049.JPG
2018-07-09 19:57:25.550 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000050.JPG
2018-07-09 19:57:25.550 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000051.JPG
2018-07-09 19:57:25.551 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000052.JPG
2018-07-09 19:57:25.551 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000053.JPG
2018-07-09 19:57:25.552 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000054.JPG
2018-07-09 19:57:25.553 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000055.JPG
2018-07-09 19:57:25.553 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000056.JPG
2018-07-09 19:57:25.554 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000057.JPG
2018-07-09 19:57:25.554 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000058.JPG
2018-07-09 19:57:25.554 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000059.JPG
2018-07-09 19:57:25.555 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000060.JPG
2018-07-09 19:57:25.556 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_000061.JPG
2018-07-09 19:57:25.557 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0001 1.JPG
2018-07-09 19:57:25.558 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0001 2.JPG
2018-07-09 19:57:25.558 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0001 3.JPG
2018-07-09 19:57:25.558 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0001.JPG
2018-07-09 19:57:25.558 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0001_1 1.JPG
2018-07-09 19:57:25.559 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0001_1.JPG
2018-07-09 19:57:25.559 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0002 1.JPG
2018-07-09 19:57:25.560 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0002 2.JPG
2018-07-09 19:57:25.560 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0002.JPG
2018-07-09 19:57:25.561 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0003 1.JPG
2018-07-09 19:57:25.561 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0003.JPG
2018-07-09 19:57:25.562 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0003_1.JPG
2018-07-09 19:57:25.562 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0004 1.JPG
2018-07-09 19:57:25.563 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0004.JPG
2018-07-09 19:57:25.563 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0005.JPG
2018-07-09 19:57:25.563 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0006.JPG
2018-07-09 19:57:25.564 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0007 1.JPG
2018-07-09 19:57:25.564 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0007.JPG
2018-07-09 19:57:25.565 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0008 1.JPG
2018-07-09 19:57:25.566 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0008.JPG
2018-07-09 19:57:25.566 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0009 1.JPG
2018-07-09 19:57:25.567 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0009.JPG
2018-07-09 19:57:25.567 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0010.JPG
2018-07-09 19:57:25.568 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0011.JPG
2018-07-09 19:57:25.568 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0012.JPG
2018-07-09 19:57:25.569 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0013.JPG
2018-07-09 19:57:25.569 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0014.JPG
2018-07-09 19:57:25.570 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0015.JPG
2018-07-09 19:57:25.570 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0016.JPG
2018-07-09 19:57:25.571 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0017.JPG
2018-07-09 19:57:25.571 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0018.JPG
2018-07-09 19:57:25.572 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0019.JPG
2018-07-09 19:57:25.572 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\DSC_0020.JPG
2018-07-09 19:57:25.573 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\Screenshot_2016-07-22-09-11-36.jpg
2018-07-09 19:57:25.574 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\Screenshot_2016-07-22-09-13-05.jpg
2018-07-09 19:57:25.575 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\Screenshot_2016-07-22-09-14-09.jpg
2018-07-09 19:57:25.576 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\Screenshot_2016-07-22-09-14-23.jpg
2018-07-09 19:57:25.577 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\Screenshot_2016-07-22-09-14-25.jpg
2018-07-09 19:57:25.577 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\Screenshot_2016-07-22-09-14-49.jpg
2018-07-09 19:57:25.578 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\Screenshot_2016-07-22-09-15-58.jpg
2018-07-09 19:57:25.579 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\Screenshot_2016-07-26-09-44-43.jpg
2018-07-09 19:57:25.580 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\Screenshot_2016-07-26-14-38-29.jpg
2018-07-09 19:57:25.580 Could not open C:\Users\orel­v\OneDrive\Obráz­ky\Camera Roll\Screenshot_2016-07-26-19-10-54.jpg
2018-07-09 20:04:37.527 Could not open C:\Windows\Sys­tem32\catroot2\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}\catdb
2018-07-09 20:04:37.551 Could not open C:\Windows\Sys­tem32\catroot2\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\catdb
2018-07-09 20:04:44.803 Could not open C:\Windows\Sys­tem32\config\BBI
2018-07-09 20:04:44.899 Could not open C:\Windows\Sys­tem32\config\DRI­VERS
2018-07-09 20:04:44.912 Could not open C:\Windows\Sys­tem32\config\Reg­Back\DEFAULT
2018-07-09 20:04:44.913 Could not open C:\Windows\Sys­tem32\config\Reg­Back\SAM
2018-07-09 20:04:44.913 Could not open C:\Windows\Sys­tem32\config\Reg­Back\SECURITY
2018-07-09 20:04:44.914 Could not open C:\Windows\Sys­tem32\config\Reg­Back\SOFTWARE
2018-07-09 20:04:44.914 Could not open C:\Windows\Sys­tem32\config\Reg­Back\SYSTEM
2018-07-10 07:24:14.880 The following items will be cleaned up:
2018-07-10 07:24:14.880 Mal/VMProtBad-A
2018-07-10 07:24:14.880 Mal/Generic-S
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 6 hostů