Prosím o kontrolu logu Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

Hobak
nováček
Příspěvky: 21
Registrován: leden 19
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Hobak » 12 led 2019 00:08

Dobrý den,mám problém s kurzorem myši.Po zapnutí PC je kurzor normální (šipka) a po nějaké době se sám přemění na divný kurzor,který se ještě mění na černý čtverec.Děkuji za radu a pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 23:57:06, on 11.01.2019
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.17763.0001)
CHROME: 6.0.0.12442

Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Uninstaller\UninstallMonitor.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportHelper.exe
C:\Users\hobak750\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = https://www.seznam.cz/?clid=22668
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.seznam.cz/?sourceid=quicksearch_22668&q={searchTerms}
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://voyo.nova.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_181\bin\ssv.dll
O2 - BHO: McAfee WebAdvisor - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_181\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe" /gui
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\hobak750\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] C:\Users\hobak750\AppData\Local\Google\Update\1.3.33.5\GoogleUpdateCore.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Plays] "C:\Users\hobak750\AppData\Local\Plays\update.exe" --processStart "Plays.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: AvastWscReporter - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\wsc_proxy.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\elevation_service.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: IObit Uninstaller Service (IObitUnSvr) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Uninstaller\IUService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe,-101 (perceptionsimulation) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe (file missing)
O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - IBM Corp. - C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @firewallapi.dll,-50323 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 10620 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 40585
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 12 led 2019 13:19

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/

Ulož si ho na svojí plochu . Klikni na „Souhlasím“ k povrzení podmínek.
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Skenování“
Po skenu se objeví log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware na plochu , nainstaluj a spusť ho
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Spustit skenování
- po proběhnutí skenu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Zobrazit zprávu a vyber Export a vyber Kopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází v programu po kliknutí na „Zprávy“ , nebo je uložen zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Hobak
nováček
Příspěvky: 21
Registrován: leden 19
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Hobak » 12 led 2019 14:15

Log z AdwCleaneru:

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.6.0
# -------------------------------
# Build: 12-18-2018
# Database: 2019-01-10.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 01-12-2019
# Duration: 00:00:43
# OS: Windows 10 Home
# Scanned: 32265
# Detected: 32


***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\ProgramData\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\Program Files (x86)\Common Files\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\Users\hobak750\AppData\LocalLow\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\Users\hobak750\AppData\Roaming\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.FileViewPro C:\Users\hobak750\AppData\Local\FileViewPro
PUP.Optional.Legacy C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced SystemCare
PUP.Optional.Legacy C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers
PUP.Optional.SlimCleanerPlus C:\Users\hobak750\AppData\Local\slimware utilities inc
PUP.Optional.SpyHunter C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group
Rogue.ForcedExtension C:\ProgramData\apn

***** [ Files ] *****

PUP.Optional.Legacy C:\Windows\System32\drivers\swdumon.sys
PUP.Optional.SpyHunter C:\Windows\System32\drivers\EsgScanner.sys

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run|Advanced SystemCare 11
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Wow6432Node\IObit\RealTimeProtector
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Wow6432Node\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Wow6432Node\IOBIT\ASC
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\SOFTWARE\CLASSES\LNKFILE\SHELLEX\CONTEXTMENUHANDLERS\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\SOFTWARE\CLASSES\DRIVE\SHELLEX\CONTEXTMENUHANDLERS\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELLEX\CONTEXTMENUHANDLERS\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\TypeLib\{60AD0991-ECD4-49DC-B170-8B7E7C60F51B}
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Classes\TypeLib\{60AD0991-ECD4-49DC-B170-8B7E7C60F51B}
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Classes\CLSID\{2803063F-4B8D-4dc6-8874-D1802487FE2D}
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{BA935377-E17C-4475-B1BF-DE3110613A99}
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Classes\Interface\{BA935377-E17C-4475-B1BF-DE3110613A99}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Advanced SystemCare_is1
PUP.Optional.SlimCleanerPlus HKLM\Software\Wow6432Node\SlimWare Utilities Inc
PUP.Optional.SpyHunter HKLM\Software\Wow6432Node\EnigmaSoftwareGroup

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

PUP.Optional.Legacy MSN Homepage & Bing Search Engine

***** [ Chromium URLs ] *****

PUP.Optional.Legacy Slunečnice

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S00].txt ##########

Hobak
nováček
Příspěvky: 21
Registrován: leden 19
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Hobak » 12 led 2019 14:44

Log z Malwarebytes:

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 12.01.19
Čas skenování: 14:21
Logovací soubor: f5062878-166c-11e9-9737-448a5ba19e3f.json

-Informace o softwaru-
Verze: 3.6.1.2711
Verze komponentů: 1.0.519
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.8740
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 17763.253)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: PC750\hobak750

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 326653
Zjištěné hrozby: 0
Hrozby umístěné do karantény: 0
Uplynulý čas: 7 min, 2 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 40585
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 12 led 2019 14:51

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Skenování“ , po prohledání klikni na „ Čištění

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log soubor“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/files/details ... _tool.html
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.
Pokud byly nalezeny viry , tak po skenu klikni na „Details…“ a potom na „View log file“. Zkopíruj celý log a vlož ho sem. Potom zavři „threat detail“ a klikni na „Start cleanup“.
Jinak se log nachází zde:
C:\ProgramData\Sophos\Sophos Virus Removal Tool\Logs

Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Hobak
nováček
Příspěvky: 21
Registrován: leden 19
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Hobak » 14 led 2019 22:21

Log AdwCleaner:

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.6.0
# -------------------------------
# Build: 12-18-2018
# Database: 2019-01-10.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 01-12-2019
# Duration: 00:00:10
# OS: Windows 10 Home
# Cleaned: 32
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

Deleted C:\ProgramData\IObit\Advanced SystemCare
Deleted C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare
Deleted C:\Program Files (x86)\Common Files\IObit\Advanced SystemCare
Deleted C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\IObit\Advanced SystemCare
Deleted C:\Users\hobak750\AppData\LocalLow\IObit\Advanced SystemCare
Deleted C:\Users\hobak750\AppData\Roaming\IObit\Advanced SystemCare
Deleted C:\Users\hobak750\AppData\Local\FileViewPro
Deleted C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced SystemCare
Deleted C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers
Deleted C:\Users\hobak750\AppData\Local\slimware utilities inc
Deleted C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group
Deleted C:\ProgramData\apn

***** [ Files ] *****

Deleted C:\Windows\System32\drivers\swdumon.sys
Deleted C:\Windows\System32\drivers\EsgScanner.sys

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

Deleted HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run|Advanced SystemCare 11
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\IObit\RealTimeProtector
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\IObit\Advanced SystemCare
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\IOBIT\ASC
Deleted HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\Advanced SystemCare
Deleted HKLM\SOFTWARE\CLASSES\LNKFILE\SHELLEX\CONTEXTMENUHANDLERS\Advanced SystemCare
Deleted HKLM\SOFTWARE\CLASSES\DRIVE\SHELLEX\CONTEXTMENUHANDLERS\Advanced SystemCare
Deleted HKLM\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELLEX\CONTEXTMENUHANDLERS\Advanced SystemCare
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\TypeLib\{60AD0991-ECD4-49DC-B170-8B7E7C60F51B}
Deleted HKLM\Software\Classes\TypeLib\{60AD0991-ECD4-49DC-B170-8B7E7C60F51B}
Deleted HKLM\Software\Classes\CLSID\{2803063F-4B8D-4dc6-8874-D1802487FE2D}
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{BA935377-E17C-4475-B1BF-DE3110613A99}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{BA935377-E17C-4475-B1BF-DE3110613A99}
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Advanced SystemCare_is1
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\SlimWare Utilities Inc
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\EnigmaSoftwareGroup

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

Deleted MSN Homepage & Bing Search Engine

***** [ Chromium URLs ] *****

Deleted Slunečnice

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner[S00].txt - [4010 octets] - [12/01/2019 14:12:29]
AdwCleaner[S01].txt - [4071 octets] - [12/01/2019 22:34:32]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C01].txt ##########

Hobak
nováček
Příspěvky: 21
Registrován: leden 19
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Hobak » 14 led 2019 22:23

Log Jungware:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 10 Home x64
Ran by hobak750 (Administrator) on 13.01.2019 at 14:13:05,04
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 0
Registry: 0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on 13.01.2019 at 14:26:37,93
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Log Sophos:

2019-01-13 13:46:04.106 Sophos Virus Removal Tool version 2.7.0
2019-01-13 13:46:04.106 Copyright (c) 2009-2018 Sophos Limited. All rights reserved.

2019-01-13 13:46:04.106 This tool will scan your computer for viruses and other threats. If it finds any, it will give you the option to remove them.

2019-01-13 13:46:04.106 Windows version 6.2 SP 0.0 build 9200 SM=0x300 PT=0x1 WOW64
2019-01-13 13:46:04.106 Checking for updates...
2019-01-13 13:46:04.168 Update progress: proxy server not available
2019-01-13 13:46:20.668 Option all = no
2019-01-13 13:46:20.668 Option recurse = yes
2019-01-13 13:46:20.668 Option archive = no
2019-01-13 13:46:20.668 Option service = yes
2019-01-13 13:46:20.668 Option confirm = yes
2019-01-13 13:46:20.668 Option sxl = yes
2019-01-13 13:46:20.684 Option max-data-age = 35
2019-01-13 13:46:20.684 Option vdl-logging = yes
2019-01-13 13:46:20.762 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2019-01-13 13:46:20.762 Machine ID: 94cb42552cd14463b4f42b057b1d2331
2019-01-13 13:46:20.762 Component SVRTcli.exe version 2.7.0
2019-01-13 13:46:20.777 Component control.dll version 2.7.0
2019-01-13 13:46:20.777 Component SVRTservice.exe version 2.7.0
2019-01-13 13:46:20.777 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2420
2019-01-13 13:46:20.777 Component engine\veex.dll version 3.73.0.2420
2019-01-13 13:46:20.777 Component engine\savi.dll version 9.0.11.2420
2019-01-13 13:46:20.793 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2019-01-13 13:46:20.793 Version info: Product version 2.7.0
2019-01-13 13:46:20.793 Version info: Detection engine 3.73.0
2019-01-13 13:46:20.793 Version info: Detection data 5.55
2019-01-13 13:46:20.793 Version info: Build date 18. 9. 2018
2019-01-13 13:46:20.793 Version info: Data files added 173
2019-01-13 13:46:20.793 Version info: Last successful update (not yet updated)
2019-01-13 13:46:48.503 Downloading updates...
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [I96736] sdds.svrt_v1.8: adding primary package C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED baseVersion=1
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [I95020] sdds.svrt_v1.8: looking for packages included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [I22529] sdds.svrt_v1.8: looking for supplements included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source for http://d2.sophosupd.com/update-B: url=SOPHOS
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating http_source_specific_data to download customer file
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating package source to download customer file
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: catalogue/sdds.data0910.xml
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: catalogue/sdds.data0910.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 77a2347a6b58312c84a6610acb069444x000.xml: 3170 bytes
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 77a2347a6b58312c84a6610acb069444x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6d391cd5a0b8fd6ecf849a386273d959x000.xml: 8673 bytes
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6d391cd5a0b8fd6ecf849a386273d959x000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.509 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE561/32da749488092447c005ed20e572c3d7x000.xml: 590 bytes
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE561/32da749488092447c005ed20e572c3d7x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: SXLSUP/9658bb75e4104455fe802645d41af3dax000.xml: 598 bytes
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: SXLSUP/9658bb75e4104455fe802645d41af3dax000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE557/13239828b0b1bf83de4692d775629148x000.xml: 601 bytes
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE557/13239828b0b1bf83de4692d775629148x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE554/1883db40022af8cbc8fd680f1c4185ddx000.xml: 601 bytes
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE554/1883db40022af8cbc8fd680f1c4185ddx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE550/1e04bd4f6cc5b189217b416d0cacd23ax000.xml: 601 bytes
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE550/1e04bd4f6cc5b189217b416d0cacd23ax000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE553/236bb4ca0d2561a8e59124e4a65837c9x000.xml: 601 bytes
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE553/236bb4ca0d2561a8e59124e4a65837c9x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE558/3a1dfb2d23615d09497b1db3305e32dax000.xml: 601 bytes
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE558/3a1dfb2d23615d09497b1db3305e32dax000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE552/49e28e1f82adf19b43a3acfb11c919bax000.xml: 601 bytes
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE552/49e28e1f82adf19b43a3acfb11c919bax000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE551/69eda22632d06ac2df0c576c5946841fx000.xml: 601 bytes
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE551/69eda22632d06ac2df0c576c5946841fx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE555/9f59846a02fa77254f4813df557d969bx000.xml: 601 bytes
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE555/9f59846a02fa77254f4813df557d969bx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE559/bf3b91a4649162f3b240ef9f3d9d7c65x000.xml: 601 bytes
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE559/bf3b91a4649162f3b240ef9f3d9d7c65x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE556/cd085cdff0109eb84b9c16d718521445x000.xml: 601 bytes
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE556/cd085cdff0109eb84b9c16d718521445x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.510 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE560/2f4a27f3376927b76b5de43e59ce6cbcx000.xml: 64829 bytes
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE560/2f4a27f3376927b76b5de43e59ce6cbcx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fd266f8dc756d2b28d5f7c0eb92b91c9x000.xml: 615 bytes
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fd266f8dc756d2b28d5f7c0eb92b91c9x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3d2b57619a7e7b3ce2434a142056b238x000.xml: 320 bytes
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3d2b57619a7e7b3ce2434a142056b238x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0c458d84352f35f2b272f8b87e9f9576x000.xml: 753 bytes
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0c458d84352f35f2b272f8b87e9f9576x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5c7f0eec8cb5f488397216dcfb7e98e8x000.xml: 331 bytes
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5c7f0eec8cb5f488397216dcfb7e98e8x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 24be0fc59a0372038b7fbb3af3e19d21x000.xml: 1027 bytes
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 24be0fc59a0372038b7fbb3af3e19d21x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e4ccc0244dafdc3a404f8bb420c2a165x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e4ccc0244dafdc3a404f8bb420c2a165x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1b5385d6d93fc43e87fc7d723b90aab9x000.xml: 1027 bytes
2019-01-13 13:46:48.511 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1b5385d6d93fc43e87fc7d723b90aab9x000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 44df079c17c27192400c73a86d16785fx000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 44df079c17c27192400c73a86d16785fx000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9e72c50dc4507dfba988367b178eda4ax000.xml: 1027 bytes
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9e72c50dc4507dfba988367b178eda4ax000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e0a2f9d4b770945eb817f82acf76dc76x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e0a2f9d4b770945eb817f82acf76dc76x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4c204ac4b99df718739c309d0f4ab76bx000.xml: 1027 bytes
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4c204ac4b99df718739c309d0f4ab76bx000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 46e9b0f78df0d20502af43f391ffc506x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 46e9b0f78df0d20502af43f391ffc506x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7fe1eebcf235024389043a634ef20366x000.xml: 1027 bytes
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7fe1eebcf235024389043a634ef20366x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9ec625dcb3a242e1fece93286451a352x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.512 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9ec625dcb3a242e1fece93286451a352x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: eaba289b0a9e187ed96137c42bf85645x000.xml: 1027 bytes
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: eaba289b0a9e187ed96137c42bf85645x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e4e261308128b5b42bf54c232030ea27x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e4e261308128b5b42bf54c232030ea27x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d9072ffa19fc0ff71a828d7ca2bc7828x000.xml: 1027 bytes
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d9072ffa19fc0ff71a828d7ca2bc7828x000.xml: 94 ms
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1d98051334b3ea8a0b042e0bb99bc283x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1d98051334b3ea8a0b042e0bb99bc283x000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 65b7509646b00610cf1732a01f49a46fx000.xml: 1027 bytes
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 65b7509646b00610cf1732a01f49a46fx000.xml: 79 ms
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f6ec5061dd7e77923111541727311aa2x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f6ec5061dd7e77923111541727311aa2x000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4f4a648042a613c869eddf17703b772ax000.xml: 1027 bytes
2019-01-13 13:46:48.513 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4f4a648042a613c869eddf17703b772ax000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d86540a0b23bc7236508f5b443729232x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d86540a0b23bc7236508f5b443729232x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 59c292069cc0fcbe6fbcf8d4289432a4x000.xml: 1027 bytes
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 59c292069cc0fcbe6fbcf8d4289432a4x000.xml: 188 ms
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ace8e7b646829af68be5b32bbcc82570x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ace8e7b646829af68be5b32bbcc82570x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 04fcc91195f96f0c81b0b752e92403bbx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 04fcc91195f96f0c81b0b752e92403bbx000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1c6f6a99e848ad128f795e5f304c8758x000.xml: 320 bytes
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1c6f6a99e848ad128f795e5f304c8758x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: bd0473f29ae2ea1f538b0cd4fb532993x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: bd0473f29ae2ea1f538b0cd4fb532993x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.514 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 53729e31f225e286010220d008b75486x000.xml: 332 bytes
2019-01-13 13:46:48.515 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 53729e31f225e286010220d008b75486x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.515 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cdaed2e0f85fcc374f3e63a210c69224x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.515 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cdaed2e0f85fcc374f3e63a210c69224x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.515 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9dbe1dc2b31a2a0fead7b8d0b71179e1x000.xml: 332 bytes
2019-01-13 13:46:48.515 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9dbe1dc2b31a2a0fead7b8d0b71179e1x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.515 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 49ff2f65d8a139e77579d6f067308e16x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.515 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 49ff2f65d8a139e77579d6f067308e16x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.515 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a5fbcac744de2fddcd176230981d6507x000.xml: 332 bytes
2019-01-13 13:46:48.515 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a5fbcac744de2fddcd176230981d6507x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.515 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 283372e42cda1d69c5840e29b40c4f7cx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 283372e42cda1d69c5840e29b40c4f7cx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 24e112d2c15f057668e2dbaefa693a5bx000.xml: 333 bytes
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 24e112d2c15f057668e2dbaefa693a5bx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cb2ccb1c99420f26a6c9ea30b517076cx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cb2ccb1c99420f26a6c9ea30b517076cx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b2e0c39b7b52d48b8c48a11a51d48e8ex000.xml: 333 bytes
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b2e0c39b7b52d48b8c48a11a51d48e8ex000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9993da8ef448752a9a7b0143ba49835bx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9993da8ef448752a9a7b0143ba49835bx000.xml: 62 ms
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b55b3ffa50c80a0492021f43b4280090x000.xml: 333 bytes
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b55b3ffa50c80a0492021f43b4280090x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 89721e88b8c71d6971989ce9fad3ac02x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.516 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 89721e88b8c71d6971989ce9fad3ac02x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.517 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 366f39467c4a81adfccb64e849b5c6c8x000.xml: 333 bytes
2019-01-13 13:46:48.517 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 366f39467c4a81adfccb64e849b5c6c8x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.517 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a6a9ffd0359782070431b52967799d51x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.517 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a6a9ffd0359782070431b52967799d51x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.517 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2f93e4628abb709cf2394ea1f73d2afax000.xml: 333 bytes
2019-01-13 13:46:48.517 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2f93e4628abb709cf2394ea1f73d2afax000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.517 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 75c83b32a751b674e4c559f0e86fe55dx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.517 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 75c83b32a751b674e4c559f0e86fe55dx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.517 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0f6f651e46efbd63996e629a7695e2c8x000.xml: 333 bytes
2019-01-13 13:46:48.517 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0f6f651e46efbd63996e629a7695e2c8x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.517 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f1059b2d43ec5cedd4c33e7fc5286b2ex000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.517 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f1059b2d43ec5cedd4c33e7fc5286b2ex000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.518 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: bf8d8e27630815ce86adfcd81842f5abx000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.518 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: bf8d8e27630815ce86adfcd81842f5abx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.518 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b29541f3eff1b89012f7dd53153369abx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.518 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b29541f3eff1b89012f7dd53153369abx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.518 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: abe91677d6e9be292893b2282670fb93x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.518 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: abe91677d6e9be292893b2282670fb93x000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.518 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 291473a80f7b5b894180d44f66c4cf79x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.518 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 291473a80f7b5b894180d44f66c4cf79x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.518 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e13a0f979b3f7753c7421bafb17476c9x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.518 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e13a0f979b3f7753c7421bafb17476c9x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.518 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b10369dca4bfa22402993e1f876a4a4dx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.518 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b10369dca4bfa22402993e1f876a4a4dx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.519 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0a502e67930f1ec22e10edbfc00c8b2ax000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.519 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0a502e67930f1ec22e10edbfc00c8b2ax000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.519 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cdf9bbaa5738e559eaa83bd44979d298x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.519 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cdf9bbaa5738e559eaa83bd44979d298x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.519 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2d0958443d35be79993e530fbfd40c9ex000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.519 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2d0958443d35be79993e530fbfd40c9ex000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.519 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b15ffda184ff49e77ceed72f1a56ce80x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.519 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b15ffda184ff49e77ceed72f1a56ce80x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.519 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3ef10fbe136129cf3311e150eb5bc32fx000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.519 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3ef10fbe136129cf3311e150eb5bc32fx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.519 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fb531b5b7fe7c93f20b8fbab03d77592x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.519 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fb531b5b7fe7c93f20b8fbab03d77592x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.520 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 631155d0260b67df9bf675342acc4b9ex000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.520 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 631155d0260b67df9bf675342acc4b9ex000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.520 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1c4710e20385d9bc43c03de4b62343cex000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.520 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1c4710e20385d9bc43c03de4b62343cex000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.520 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 62bb7bf629f83a7871d4291053fcd47ex000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.520 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 62bb7bf629f83a7871d4291053fcd47ex000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.520 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d32e0f2ae09dca980c422b4d3da1f4bcx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.520 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d32e0f2ae09dca980c422b4d3da1f4bcx000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.520 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b217fd06e5bad8321b89563aaabaf10fx000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.520 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b217fd06e5bad8321b89563aaabaf10fx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.520 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ffd476790ffef9ad79f253065fbfa5fex000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.520 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ffd476790ffef9ad79f253065fbfa5fex000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fc2e9bc1db179da9672b550e09e3fc8cx000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fc2e9bc1db179da9672b550e09e3fc8cx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7e60d8bf6883412a910534c5a01d6435x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7e60d8bf6883412a910534c5a01d6435x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4bf6bd68f67ec83eb66b99d87791c607x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4bf6bd68f67ec83eb66b99d87791c607x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cb8be5ee20abe6accd3284ed5b0b0527x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cb8be5ee20abe6accd3284ed5b0b0527x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 87b06a387ac07a9b21325cf73fccb42fx000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 87b06a387ac07a9b21325cf73fccb42fx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fd15b5c2a0c33db144ed59dd6bee3b31x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fd15b5c2a0c33db144ed59dd6bee3b31x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e3cc9c90a9b2efeac247a83111488246x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.521 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e3cc9c90a9b2efeac247a83111488246x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cf3d5f0f1f9faa37b262db31beeafd15x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cf3d5f0f1f9faa37b262db31beeafd15x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: eb3dc21aaaa63b151a3e5420b515e051x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: eb3dc21aaaa63b151a3e5420b515e051x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cdeab3afee0c7e80f15d187e7b8cd00ax000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cdeab3afee0c7e80f15d187e7b8cd00ax000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 543e8526ead0336f97f3c552e85d67b4x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 543e8526ead0336f97f3c552e85d67b4x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: edbe325037fc94dba85a6351c2c1261dx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: edbe325037fc94dba85a6351c2c1261dx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 97910f52e51f24cdd9f6f52587a26698x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 97910f52e51f24cdd9f6f52587a26698x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.522 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 86e587be38286109ff7125a2fea82c15x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 86e587be38286109ff7125a2fea82c15x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a05b323c522e2fb3bbcea41a79ee5969x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a05b323c522e2fb3bbcea41a79ee5969x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a292da94d53d580487653e45ab6d6c7ex000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a292da94d53d580487653e45ab6d6c7ex000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 38bb603cb0e10035957b8e9ef0331061x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 38bb603cb0e10035957b8e9ef0331061x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 94470870595dfe60f7253cf4097a90dfx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 94470870595dfe60f7253cf4097a90dfx000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: de0a45a26abd594842b55e6cf9ab407bx000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: de0a45a26abd594842b55e6cf9ab407bx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ebca272399ce16268d37b815d0011c91x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.523 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ebca272399ce16268d37b815d0011c91x000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 30fe30647a860bb6c81db3012098b4cfx000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 30fe30647a860bb6c81db3012098b4cfx000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 89347bc917ae325f8b6297a5f8e44e1dx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 89347bc917ae325f8b6297a5f8e44e1dx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0adc30ffd334ad4cac594bf389fd229bx000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0adc30ffd334ad4cac594bf389fd229bx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: af49f6abb83d16c980b3a0d84fb1a002x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: af49f6abb83d16c980b3a0d84fb1a002x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 95955b371a65830cd8457d98c2a77373x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 95955b371a65830cd8457d98c2a77373x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 13e8c0f63d2e40da01fe58320852b3cax000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 13e8c0f63d2e40da01fe58320852b3cax000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 398b73966d4040ddfcdd31136ef5d98fx000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 398b73966d4040ddfcdd31136ef5d98fx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.524 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1e5e789fc31861a2e63191dcfdd01324x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1e5e789fc31861a2e63191dcfdd01324x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 31afc5df252eb1ca2dfae8bbbe0f7285x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 31afc5df252eb1ca2dfae8bbbe0f7285x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: facfeba1fd89a7e3243034a4c69784d8x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: facfeba1fd89a7e3243034a4c69784d8x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8ada21054e82d9b0b7f34a580e0ccfa7x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8ada21054e82d9b0b7f34a580e0ccfa7x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d76c4a4c6025e157e7f8cc9ddbaf29edx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d76c4a4c6025e157e7f8cc9ddbaf29edx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6e5917c8cbb315be7cc54b45a1539208x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6e5917c8cbb315be7cc54b45a1539208x000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dfdf08fb91bbf2295a17195af88ad584x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dfdf08fb91bbf2295a17195af88ad584x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 35a94f8bd26c1f2e6c55237596f049f3x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.525 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 35a94f8bd26c1f2e6c55237596f049f3x000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ba893fd5c8ba439acb6ea959e86e59e2x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ba893fd5c8ba439acb6ea959e86e59e2x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dfda15c49e6292530f46c6622cda17ccx000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dfda15c49e6292530f46c6622cda17ccx000.xml: 31 ms

Hobak
nováček
Příspěvky: 21
Registrován: leden 19
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Hobak » 14 led 2019 22:25

pokračování Junkware:
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 51269de16c815ae6dd020cbe7b23223ex000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 51269de16c815ae6dd020cbe7b23223ex000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3f7d71b0993d84c5d898635a0e63dcc1x000.xml: 335 bytes
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3f7d71b0993d84c5d898635a0e63dcc1x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 370a95ab2c07497e8396d527104c4494x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 370a95ab2c07497e8396d527104c4494x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7608318289720f882b203512c8eedbf9x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7608318289720f882b203512c8eedbf9x000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ad81cfa198997f471958b1e6c6d17ba9x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.526 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ad81cfa198997f471958b1e6c6d17ba9x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.527 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b8646a9ae6dbd29d53e5328ccb8db3bbx000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.527 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b8646a9ae6dbd29d53e5328ccb8db3bbx000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.527 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 97a6aa586ba537a8069a1fbd5b6767c6x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.527 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 97a6aa586ba537a8069a1fbd5b6767c6x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.527 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 455bd51cac4022bf0083633e62ba1b07x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.527 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 455bd51cac4022bf0083633e62ba1b07x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.527 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c5736ccfcbae2fd83a9c0e0c90f81552x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.527 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c5736ccfcbae2fd83a9c0e0c90f81552x000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.527 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 13703d7904217dc9d2f1b96c0b4c475ex000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.527 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 13703d7904217dc9d2f1b96c0b4c475ex000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.527 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0e242b4d51a37c60119020f00db46e03x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.527 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0e242b4d51a37c60119020f00db46e03x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.528 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f7d4e9dd256b24933e83fb319a5ebbf2x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.528 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f7d4e9dd256b24933e83fb319a5ebbf2x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.528 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7e0d87b59c6b05818b5f1af1463c6e4ex000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.528 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7e0d87b59c6b05818b5f1af1463c6e4ex000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.528 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a2a575b40d3c179a3b04c3f0342f2d85x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.528 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a2a575b40d3c179a3b04c3f0342f2d85x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.528 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 87639f0402b0fc6191409c3cdb1c04eax000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.528 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 87639f0402b0fc6191409c3cdb1c04eax000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.528 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0a5886971fe44c35bd5b068f061bff99x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.528 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0a5886971fe44c35bd5b068f061bff99x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.528 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 24b6bcfcb58080be8b8922e1677f618ax000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.529 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 24b6bcfcb58080be8b8922e1677f618ax000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.529 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8e56c63208b9254b6d679a367b6130e5x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.529 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8e56c63208b9254b6d679a367b6130e5x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.529 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7215c21e642ae58e4b6000510253a102x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.529 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7215c21e642ae58e4b6000510253a102x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.529 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 53d0f24d0233dafd8b9cf3f143302384x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.529 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 53d0f24d0233dafd8b9cf3f143302384x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.529 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4882a1f13482204af42bd0794db7656ex000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.530 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4882a1f13482204af42bd0794db7656ex000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.530 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fea508f14fd1a16242f08d5301ff6d8cx000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.530 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fea508f14fd1a16242f08d5301ff6d8cx000.xml: 62 ms
2019-01-13 13:46:48.530 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 71e4be7872888fcdb88f4a909ee5f42bx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.530 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 71e4be7872888fcdb88f4a909ee5f42bx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.530 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2ed61a3bb2c5058e54d0b22cdfb47fdex000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.530 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2ed61a3bb2c5058e54d0b22cdfb47fdex000.xml: 62 ms
2019-01-13 13:46:48.530 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5c0b29aeecd33b6188c620e828d13e62x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.530 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5c0b29aeecd33b6188c620e828d13e62x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d2912d0123322b2d223ed4e84b94ced1x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d2912d0123322b2d223ed4e84b94ced1x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: de0a731dc3f64b70f6ef1fc1ce56fb01x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: de0a731dc3f64b70f6ef1fc1ce56fb01x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8e3e2f69648787eb11adbeb6756b6e5ex000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8e3e2f69648787eb11adbeb6756b6e5ex000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 115acc9db8963462abe439816a7cfc65x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 115acc9db8963462abe439816a7cfc65x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c67b4545716f9a81f4b83f4f2b0bfa52x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c67b4545716f9a81f4b83f4f2b0bfa52x000.xml: 94 ms
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 66e6e10ad5be6ea8e550a4a2e9c123d1x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 66e6e10ad5be6ea8e550a4a2e9c123d1x000.xml: 93 ms
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9ecb25db972325a1ebd2e498b8ea6ba3x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9ecb25db972325a1ebd2e498b8ea6ba3x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6c68e39b648fc6a00e8c4a0ed7d2d566x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.531 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6c68e39b648fc6a00e8c4a0ed7d2d566x000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6508ea9139d44125d3402abe98fcc037x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6508ea9139d44125d3402abe98fcc037x000.xml: 188 ms
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3de71979712cee099270734ee8a3b81fx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3de71979712cee099270734ee8a3b81fx000.xml: 140 ms
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a3769913ae409c90879c6d5c0094dc9cx000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a3769913ae409c90879c6d5c0094dc9cx000.xml: 187 ms
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 65a719ac9e31cb3fe8d8f25cf88cfde5x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 65a719ac9e31cb3fe8d8f25cf88cfde5x000.xml: 390 ms
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 29b61f3737ceaf1821baea208330ae39x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 29b61f3737ceaf1821baea208330ae39x000.xml: 532 ms
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 17d276f8e207f4e7b1535eea992b4d16x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 17d276f8e207f4e7b1535eea992b4d16x000.xml: 141 ms
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2d3fb0b2915481e0ca437377ace8b54bx000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2d3fb0b2915481e0ca437377ace8b54bx000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 189b59fbe404113f2d01c7c2413eec4ax000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 189b59fbe404113f2d01c7c2413eec4ax000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a77004326d95c82fc923f8f87f390135x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a77004326d95c82fc923f8f87f390135x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.532 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6e69888e7960502713361606c1b7d68fx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6e69888e7960502713361606c1b7d68fx000.xml: 62 ms
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ae4fcb43f601aafb8bccf0af8b0b5f61x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ae4fcb43f601aafb8bccf0af8b0b5f61x000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d665404a6ab9263554b6588d56cb1f64x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d665404a6ab9263554b6588d56cb1f64x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 47e6d020dc72ea21bd4765443c305728x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 47e6d020dc72ea21bd4765443c305728x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5318e66fd582a9c9f4ce3d791c6985a1x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5318e66fd582a9c9f4ce3d791c6985a1x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e421755a4704cbbe79411c38407e5f18x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e421755a4704cbbe79411c38407e5f18x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: abfaed8f43a832b6bf37b78b967065b9x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: abfaed8f43a832b6bf37b78b967065b9x000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b86f9fb49f6674f3b0032947ff764ea1x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b86f9fb49f6674f3b0032947ff764ea1x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 30ac0848a8d0237bd52ec34799ac86e3x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 30ac0848a8d0237bd52ec34799ac86e3x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.533 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f9d7852a31a9603aac0a42628fcc9a95x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f9d7852a31a9603aac0a42628fcc9a95x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3ffae480c6a60073be88a9c7d1a51637x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3ffae480c6a60073be88a9c7d1a51637x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8ff20efd43759a5ae327869553c21d87x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8ff20efd43759a5ae327869553c21d87x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f295561b9399d04b4e484f217694037bx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f295561b9399d04b4e484f217694037bx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 213d3e2e6fa9fb1bfc13bcd1b771d26cx000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 213d3e2e6fa9fb1bfc13bcd1b771d26cx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ec6ed219b03d2ad0294fab1a1fe9f271x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ec6ed219b03d2ad0294fab1a1fe9f271x000.xml: 125 ms
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f41cd86a5e1c77f157e74952b69d7176x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f41cd86a5e1c77f157e74952b69d7176x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d5978673573fb874309d28d7144d4b25x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d5978673573fb874309d28d7144d4b25x000.xml: 156 ms
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 622be1b3618365fd233430d230f79ccax000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 622be1b3618365fd233430d230f79ccax000.xml: 297 ms
2019-01-13 13:46:48.534 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e64a24853c174735d7587c71d379bf9ax000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e64a24853c174735d7587c71d379bf9ax000.xml: 265 ms
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 65d60bd1e3134ade2d0a2afee341b5aax000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 65d60bd1e3134ade2d0a2afee341b5aax000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0a754b621138e33b1d1d55d5311eca6cx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0a754b621138e33b1d1d55d5311eca6cx000.xml: 125 ms
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c9b9706eb5fccb6d7406ad1f8a2b638ax000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c9b9706eb5fccb6d7406ad1f8a2b638ax000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9d04274e9555a31b30a6f23a074539f4x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9d04274e9555a31b30a6f23a074539f4x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b39db0b6e92ebd1df64fd97b298f05dfx000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b39db0b6e92ebd1df64fd97b298f05dfx000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a59192031011577e728c33af4f7d4f9ex000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a59192031011577e728c33af4f7d4f9ex000.xml: 109 ms
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4a3707e5bf3be88a258a2fe3601831e3x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4a3707e5bf3be88a258a2fe3601831e3x000.xml: 296 ms
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4efae8de7afd24c04640dea8dc715ef5x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.535 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4efae8de7afd24c04640dea8dc715ef5x000.xml: 125 ms
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5e3d69a6a2cf14f4f776f22305293751x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5e3d69a6a2cf14f4f776f22305293751x000.xml: 172 ms
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e08c379775aa949cbf113569cfbce8a3x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e08c379775aa949cbf113569cfbce8a3x000.xml: 109 ms
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3595ccef1fa81b9caf97f26f4cb0e781x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3595ccef1fa81b9caf97f26f4cb0e781x000.xml: 219 ms
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dfe4bf0a21e739418cd42e725ec6594bx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dfe4bf0a21e739418cd42e725ec6594bx000.xml: 141 ms
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1c94613fc41d62304b767100e2470a32x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1c94613fc41d62304b767100e2470a32x000.xml: 125 ms
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9afeedfac930370106227bfffaab66b6x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9afeedfac930370106227bfffaab66b6x000.xml: 93 ms
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 256604965544d4e4f83be57a6a980677x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 256604965544d4e4f83be57a6a980677x000.xml: 328 ms
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b6535d41c4f9dcd2c405dcdb23e558d5x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b6535d41c4f9dcd2c405dcdb23e558d5x000.xml: 125 ms
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5aeb205b7468462733a36a115728d840x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.536 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5aeb205b7468462733a36a115728d840x000.xml: 62 ms
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ca5f7fa84b203dd19867bea711cb1d1dx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ca5f7fa84b203dd19867bea711cb1d1dx000.xml: 312 ms
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 55dc6b7878b389cd0909509f8e0f7438x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 55dc6b7878b389cd0909509f8e0f7438x000.xml: 125 ms
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: aad3f59cdee05a0b8abd1f7ee9e3dc02x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: aad3f59cdee05a0b8abd1f7ee9e3dc02x000.xml: 109 ms
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7d6f409962d86d21e0e1d8cace97816ex000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7d6f409962d86d21e0e1d8cace97816ex000.xml: 110 ms
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7bb99684ed48d478bb8dee1f61f5f8a4x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7bb99684ed48d478bb8dee1f61f5f8a4x000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4d24d194bc0b07ce170edb6e790b0c45x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4d24d194bc0b07ce170edb6e790b0c45x000.xml: 110 ms
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e39b7846f31d911ed42b80c1bf9e61b2x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e39b7846f31d911ed42b80c1bf9e61b2x000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 65c748b8dba03510308ca0399eedbb78x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 65c748b8dba03510308ca0399eedbb78x000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e43b4db7ac3745c153bcd46ce54451f7x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e43b4db7ac3745c153bcd46ce54451f7x000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ec6229ba24865300002dcf3ed6cb8b86x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ec6229ba24865300002dcf3ed6cb8b86x000.xml: 156 ms
2019-01-13 13:46:48.537 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4a7b2390cd897128f4d83eaa7823f69bx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4a7b2390cd897128f4d83eaa7823f69bx000.xml: 157 ms
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d0e285b706bc6913a3d003d82a17f77bx000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d0e285b706bc6913a3d003d82a17f77bx000.xml: 110 ms
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 50178bc77648e76bde0c79915d3b7004x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 50178bc77648e76bde0c79915d3b7004x000.xml: 62 ms
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 512aa3bbd22a8b1e1e878884a69d9fcfx000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 512aa3bbd22a8b1e1e878884a69d9fcfx000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9ccf089e5b7f614a1e13f1ccc0dbc503x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9ccf089e5b7f614a1e13f1ccc0dbc503x000.xml: 218 ms
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e3ef1ea46e57009836af0a0fbabf4e6cx000.xml: 336 bytes

Hobak
nováček
Příspěvky: 21
Registrován: leden 19
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Hobak » 14 led 2019 22:25

pokračování Junkware:

2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e3ef1ea46e57009836af0a0fbabf4e6cx000.xml: 62 ms
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ae36b9365780809b0eaadc56c5e6c8ebx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ae36b9365780809b0eaadc56c5e6c8ebx000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3d51534a43d3ff672fbbd7b6ae062dc9x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3d51534a43d3ff672fbbd7b6ae062dc9x000.xml: 141 ms
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d61d8090e95cd60983d14e6a0e42fca5x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d61d8090e95cd60983d14e6a0e42fca5x000.xml: 250 ms
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 59ab927fa44521bc85a1906df741888fx000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 59ab927fa44521bc85a1906df741888fx000.xml: 141 ms
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a2bd14b583294c1519db2cf294ae352ex000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.538 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a2bd14b583294c1519db2cf294ae352ex000.xml: 109 ms
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 523bb69c62751c07aba38359cfdd3eb2x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 523bb69c62751c07aba38359cfdd3eb2x000.xml: 125 ms
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0127a0f516b67eca0c505fd46c9d5689x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0127a0f516b67eca0c505fd46c9d5689x000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d8812fa761f6f657186d445b5eea6a31x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d8812fa761f6f657186d445b5eea6a31x000.xml: 94 ms
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5a85f64dcdcd920bd0253dd26b13be82x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5a85f64dcdcd920bd0253dd26b13be82x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5f49c1a9e850f5f41d94af7a661ea586x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5f49c1a9e850f5f41d94af7a661ea586x000.xml: 125 ms
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 461e8c9aa1e08fec6c76da9fe5d074a7x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 461e8c9aa1e08fec6c76da9fe5d074a7x000.xml: 625 ms
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d71769fbd86738fbe1bac37ce3aa06b2x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d71769fbd86738fbe1bac37ce3aa06b2x000.xml: 219 ms
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 03fe5ccc726f136b20fa5232d632805bx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 03fe5ccc726f136b20fa5232d632805bx000.xml: 641 ms
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 161ac764b059a44fcffe7d6f85f8a1d8x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 161ac764b059a44fcffe7d6f85f8a1d8x000.xml: 359 ms
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 42f582210a87a418aa2a09185597fe0ex000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 42f582210a87a418aa2a09185597fe0ex000.xml: 359 ms
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 680a9aa05c0dc78a6898efe6363e5fc9x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.539 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 680a9aa05c0dc78a6898efe6363e5fc9x000.xml: 266 ms
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cc10f77ebb1519dbaf5b296b8ad05843x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cc10f77ebb1519dbaf5b296b8ad05843x000.xml: 266 ms
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6ba2713576fc2a42cb66005d9780a3fbx000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6ba2713576fc2a42cb66005d9780a3fbx000.xml: 141 ms
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4119d755a80ffc2e19074843f814be66x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4119d755a80ffc2e19074843f814be66x000.xml: 235 ms
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 16ccb9a558f1941955e6571edd56c01fx000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 16ccb9a558f1941955e6571edd56c01fx000.xml: 187 ms
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3cc2c82092dc28827fdb8e5967c7a904x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3cc2c82092dc28827fdb8e5967c7a904x000.xml: 156 ms
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ba52ad5903fc7faad53406ebe9fad7adx000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ba52ad5903fc7faad53406ebe9fad7adx000.xml: 500 ms
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a4de32607b856d572717fa0acf2e6f9fx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a4de32607b856d572717fa0acf2e6f9fx000.xml: 390 ms
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: abaf1e98a6cd3d1d6766b50407d67491x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: abaf1e98a6cd3d1d6766b50407d67491x000.xml: 187 ms
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3918444461ca82b278bd6c88b6a2e990x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3918444461ca82b278bd6c88b6a2e990x000.xml: 344 ms
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b4a96e3ad6b315fc8237dd0e0f376679x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b4a96e3ad6b315fc8237dd0e0f376679x000.xml: 125 ms
2019-01-13 13:46:48.540 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ac7ad74e516215fa7f87e727e92db178x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ac7ad74e516215fa7f87e727e92db178x000.xml: 344 ms
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3f0e9ff455a1f7f9a7f0cc051eb440b2x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3f0e9ff455a1f7f9a7f0cc051eb440b2x000.xml: 406 ms
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fb28c777172ee429a5309bfd22a689b7x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fb28c777172ee429a5309bfd22a689b7x000.xml: 375 ms
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9d52ccd20e5984557fc9bc2c5d51fce9x000.xml: 336 bytes
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9d52ccd20e5984557fc9bc2c5d51fce9x000.xml: 110 ms
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ad75e044cb388ead75f46b5b9c21dbc6x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ad75e044cb388ead75f46b5b9c21dbc6x000.xml: 141 ms
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7d289d379bc9fdbab8462d9782ed9b29x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7d289d379bc9fdbab8462d9782ed9b29x000.xml: 94 ms
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d3e6dd213531a7eef70ff01f32b853aex000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d3e6dd213531a7eef70ff01f32b853aex000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 862017a49739d035c4e8442d00868e45x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 862017a49739d035c4e8442d00868e45x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b6a867233d90a3d863de8a50093e5515x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b6a867233d90a3d863de8a50093e5515x000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 279ea8ac6808e7415c79116071e698c1x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 279ea8ac6808e7415c79116071e698c1x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0a5b7a77acdadac292d08967c1275087x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0a5b7a77acdadac292d08967c1275087x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: df8189cbe2fe15b308eae0078ff26e53x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: df8189cbe2fe15b308eae0078ff26e53x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: bb09bdcf535b1d7cddf5869abf886069x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: bb09bdcf535b1d7cddf5869abf886069x000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e2efbd57cf6eca31ce2734550b94eed9x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e2efbd57cf6eca31ce2734550b94eed9x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9196b4ee4a74f46ccbf8cad173fbf23fx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9196b4ee4a74f46ccbf8cad173fbf23fx000.xml: 16 ms
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: edbc2caa7c93bcad78036671a64ec364x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: edbc2caa7c93bcad78036671a64ec364x000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 50a9d871395e40cf4ba5d36dd601f1f3x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 50a9d871395e40cf4ba5d36dd601f1f3x000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 88ffca7a683f5af92b6f97ccb1bd1b6ex000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 88ffca7a683f5af92b6f97ccb1bd1b6ex000.xml: 110 ms
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 34e1ce42f3eba3d821d45fdf9c7815f0x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 34e1ce42f3eba3d821d45fdf9c7815f0x000.xml: 93 ms
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 539376797703051ce725edad05655bbax000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 539376797703051ce725edad05655bbax000.xml: 94 ms
2019-01-13 13:46:48.542 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 22d67fa3e2dde18942f3b109b7d51294x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 22d67fa3e2dde18942f3b109b7d51294x000.xml: 125 ms
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4b90e9db9a7bd241430d8ee3c5a47fe7x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4b90e9db9a7bd241430d8ee3c5a47fe7x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2c527bd0740ecd681f20800ed4e97965x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2c527bd0740ecd681f20800ed4e97965x000.xml: 94 ms
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8fccae9f32f00add977d68f65915d250x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8fccae9f32f00add977d68f65915d250x000.xml: 110 ms
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cf3bc6e9b9ff710922f47070d557d440x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cf3bc6e9b9ff710922f47070d557d440x000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 662dbdeb2c29b8dedda8c1e9ebbf0d1bx000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 662dbdeb2c29b8dedda8c1e9ebbf0d1bx000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c8bc62e7803739ec584cfb41b420045ex000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c8bc62e7803739ec584cfb41b420045ex000.xml: 125 ms
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3f849cf5aabdb0b5202bd731676d088dx000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3f849cf5aabdb0b5202bd731676d088dx000.xml: 32 ms
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1919856bda13cb0253b2bb910ff8a16fx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1919856bda13cb0253b2bb910ff8a16fx000.xml: 94 ms
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2f24cdea76ebd827a11611779d6128aax000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2f24cdea76ebd827a11611779d6128aax000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.543 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e5b99bf263a68229ad90d8d6f8e0fb3fx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e5b99bf263a68229ad90d8d6f8e0fb3fx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 44e4fe472849eba3415aa4e628c5e273x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 44e4fe472849eba3415aa4e628c5e273x000.xml: 109 ms
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 37cd441c3da1b0a99cff981ae4955019x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 37cd441c3da1b0a99cff981ae4955019x000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4567572513ae5e840009d58f972ae41ax000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4567572513ae5e840009d58f972ae41ax000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2029f6d2f2599d10f3c9e411c21208edx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2029f6d2f2599d10f3c9e411c21208edx000.xml: 141 ms
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 13f9cc103dee17148118b7b2833fed04x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 13f9cc103dee17148118b7b2833fed04x000.xml: 266 ms
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a83ba8f7370aadae041dc3b1a3063357x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a83ba8f7370aadae041dc3b1a3063357x000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 06b2dfe54487ef43dbdb376cf006a9d0x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 06b2dfe54487ef43dbdb376cf006a9d0x000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 20573a3d8e7e6014838b27f275b311a2x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 20573a3d8e7e6014838b27f275b311a2x000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f584f39ceaabd3e4abe2a40ae0d85c80x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f584f39ceaabd3e4abe2a40ae0d85c80x000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dbccda563c8580e5c924a8b3a3b2e786x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dbccda563c8580e5c924a8b3a3b2e786x000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8003827e9d593ecc904bbde6ffb7561dx000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8003827e9d593ecc904bbde6ffb7561dx000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.544 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 548f80d3a0e1b6a8e92691dec9798c9dx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 548f80d3a0e1b6a8e92691dec9798c9dx000.xml: 93 ms
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9963cb583e7994d84bf664c6167140d9x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9963cb583e7994d84bf664c6167140d9x000.xml: 79 ms
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 95b5b372b7a9385b6008cd957b76bac3x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 95b5b372b7a9385b6008cd957b76bac3x000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dbf9d5959b1faaf894dd1438c6f1776bx000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dbf9d5959b1faaf894dd1438c6f1776bx000.xml: 141 ms
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 97e769e058a4a240da0e1692c0113397x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 97e769e058a4a240da0e1692c0113397x000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7ecb44c2438ff3d727c355fc104f6bd8x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7ecb44c2438ff3d727c355fc104f6bd8x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fb2d3e4191cb24983c6b0401d1cfa5edx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fb2d3e4191cb24983c6b0401d1cfa5edx000.xml: 250 ms
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 76d9aef55b1e79c18baa5f6ff8e8f8e4x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 76d9aef55b1e79c18baa5f6ff8e8f8e4x000.xml: 94 ms
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 196834237b33022e1583bf9ba63cb716x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 196834237b33022e1583bf9ba63cb716x000.xml: 62 ms
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ed45480ce44ef094827d4965d84fdbf9x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ed45480ce44ef094827d4965d84fdbf9x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a06f36b5ec95be0574661c872c0c769dx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a06f36b5ec95be0574661c872c0c769dx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4c7130f853bc0a6e5b10b19550041804x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.545 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4c7130f853bc0a6e5b10b19550041804x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e6811955cf6b32e92bdeedd5200c6e93x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e6811955cf6b32e92bdeedd5200c6e93x000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3d02e7b150cc3822df68effe217564d0x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3d02e7b150cc3822df68effe217564d0x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 04f7e2a87d8c05b5eedab7ff49ea6fd6x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 04f7e2a87d8c05b5eedab7ff49ea6fd6x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: bfdf4024a2a56754761a5982074f885ex000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: bfdf4024a2a56754761a5982074f885ex000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 88ef679be47aa8b3dc0d336a7bbc3910x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 88ef679be47aa8b3dc0d336a7bbc3910x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3c028a3907d482ba11ef826c4260b329x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3c028a3907d482ba11ef826c4260b329x000.xml: 46 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 828b077c5c603474703e9fada5aefdbfx000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 828b077c5c603474703e9fada5aefdbfx000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 33146757281523da749d40f75f151d2bx000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 33146757281523da749d40f75f151d2bx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 694196144b356984143b489deb65ce03x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 694196144b356984143b489deb65ce03x000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1eec8b394b8130ac21064cdab04c8984x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1eec8b394b8130ac21064cdab04c8984x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 18dcaf6ed65a84cebb59f5a282e008b6x000.xml: 877 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 18dcaf6ed65a84cebb59f5a282e008b6x000.xml: 63 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 199673d43551f0ebe83c43fa2c9c1cd6x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 199673d43551f0ebe83c43fa2c9c1cd6x000.xml: 62 ms
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 66d657c5a084f46e06e1f88928f93a87x000.xml: 1027 bytes
2019-01-13 13:46:48.546 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 66d657c5a084f46e06e1f88928f93a87x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 33cee68d65347d269af5e32a8ff6e4b7x000.xml: 338 bytes
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 33cee68d65347d269af5e32a8ff6e4b7x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE558 LATEST path= baseVersion= [included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=]
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE558 LATEST path=
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE558 LATEST path=
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE559 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE558 LATEST path=]
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE559 LATEST path=
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE559 LATEST path=
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE560 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE559 LATEST path=]
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE560 LATEST path=
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE560 LATEST path=
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE561 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE560 LATEST path=]
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE561 LATEST path=
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE561 LATEST path=
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I19463] Syncing product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6d5b42261b0873d2548169c32a11d986x000.xml: 79124 bytes
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6d5b42261b0873d2548169c32a11d986x000.xml: 79 ms
2019-01-13 13:46:48.547 Update progress: [I19463] Product download size 207692565 bytes
2019-01-13 13:47:14.669 Update progress: [I19463] Syncing product IDE558 LATEST path=
2019-01-13 13:47:14.669 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 732041eb13cb23c2be762e60d5ab61c4x000.xml: 27989 bytes
2019-01-13 13:47:14.669 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 732041eb13cb23c2be762e60d5ab61c4x000.xml: 78 ms
2019-01-13 13:47:14.669 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dad743e8a642b058ce8f0f0ceea38595x000.xml: 398 bytes
2019-01-13 13:47:14.669 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dad743e8a642b058ce8f0f0ceea38595x000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:47:14.669 Update progress: [I19463] Product download size 2900725 bytes
2019-01-13 13:47:29.948 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c589c74c3baecdb1830b039af265d33bx000.xml: 16126 bytes
2019-01-13 13:47:29.948 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c589c74c3baecdb1830b039af265d33bx000.xml: 15 ms
2019-01-13 13:47:30.205 Update progress: [I19463] Syncing product IDE559 LATEST path=
2019-01-13 13:47:30.205 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ffe07b2c1d4a1c629a74c478bd79885dx000.xml: 28259 bytes
2019-01-13 13:47:30.205 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ffe07b2c1d4a1c629a74c478bd79885dx000.xml: 31 ms
2019-01-13 13:47:30.205 Update progress: [I19463] Product download size 3964037 bytes
2019-01-13 13:47:37.541 Update progress: [I19463] Syncing product IDE560 LATEST path=
2019-01-13 13:47:37.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4c2c6e30fc418044af4e9e982096644bx000.xml: 32923 bytes
2019-01-13 13:47:37.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4c2c6e30fc418044af4e9e982096644bx000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:47:37.541 Update progress: [I19463] Product download size 2946369 bytes
2019-01-13 13:47:44.931 Update progress: [I19463] Syncing product IDE561 LATEST path=
2019-01-13 13:47:44.931 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f430c089bf466bb070b959d79391e4c2x000.xml: 124 bytes
2019-01-13 13:47:44.931 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f430c089bf466bb070b959d79391e4c2x000.xml: 47 ms
2019-01-13 13:47:45.056 Installing updates...
2019-01-13 13:47:45.894 Error level 1
2019-01-13 13:48:25.246 Update successful
2019-01-13 13:48:39.758 Option all = no
2019-01-13 13:48:39.758 Option recurse = yes
2019-01-13 13:48:39.758 Option archive = no
2019-01-13 13:48:39.758 Option service = yes
2019-01-13 13:48:39.758 Option confirm = yes
2019-01-13 13:48:39.758 Option sxl = yes
2019-01-13 13:48:39.758 Option max-data-age = 35
2019-01-13 13:48:39.758 Option vdl-logging = yes
2019-01-13 13:48:39.789 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2019-01-13 13:48:39.789 Machine ID: 94cb42552cd14463b4f42b057b1d2331
2019-01-13 13:48:39.789 Component SVRTcli.exe version 2.7.0
2019-01-13 13:48:39.789 Component control.dll version 2.7.0
2019-01-13 13:48:39.789 Component SVRTservice.exe version 2.7.0
2019-01-13 13:48:39.789 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2432
2019-01-13 13:48:39.789 Component engine\veex.dll version 3.74.1.2432
2019-01-13 13:48:39.805 Component engine\savi.dll version 9.0.12.2432
2019-01-13 13:48:39.805 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2019-01-13 13:48:39.805 Version info: Product version 2.7.0
2019-01-13 13:48:39.805 Version info: Detection engine 3.74.1
2019-01-13 13:48:39.805 Version info: Detection data 5.57
2019-01-13 13:48:39.805 Version info: Build date 13. 11. 2018
2019-01-13 13:48:39.805 Version info: Data files added 357
2019-01-13 13:48:39.805 Version info: Last successful update 13. 1. 2019 14:48:25

2019-01-13 14:26:07.280 Could not open C:\hiberfil.sys
2019-01-13 14:27:01.967 Could not open C:\pagefile.sys
2019-01-13 14:58:02.249 Could not open C:\swapfile.sys
2019-01-13 14:58:02.874 Could not open C:\System Volume Information\{04b8e307-0aaf-11e9-837b-448a5ba19e3f}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2019-01-13 14:58:02.874 Could not open C:\System Volume Information\{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2019-01-13 14:58:02.874 Could not open C:\System Volume Information\{5a25e1c9-166a-11e9-837f-448a5ba19e3f}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2019-01-13 14:58:02.874 Could not open C:\System Volume Information\{85fb7d02-0308-11e9-8378-448a5ba19e3f}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2019-01-13 14:58:02.874 Could not open C:\System Volume Information\{94ac7ad1-1111-11e9-837d-448a5ba19e3f}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2019-01-13 14:58:02.889 Could not open C:\System Volume Information\{e9f27d87-16b8-11e9-8380-448a5ba19e3f}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2019-01-13 14:58:02.889 Could not open C:\System Volume Information\{e9f28308-16b8-11e9-8380-448a5ba19e3f}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2019-01-13 15:03:05.077 Could not open C:\Users\hobak750\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.exe
2019-01-13 15:03:05.092 Could not open C:\Users\hobak750\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\MicrosoftEdge.exe
2019-01-13 15:06:29.264 Could not open C:\Users\hobak750\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe\LocalCache\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
2019-01-13 15:06:30.155 Could not open C:\Users\hobak750\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe\LocalCache\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content\6BADA8974A10C4BD62CC921D13E43B18_BEB37ABADF39714871232B4792417E04
2019-01-13 15:06:30.155 Could not open C:\Users\hobak750\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe\LocalCache\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content\6BADA8974A10C4BD62CC921D13E43B18_D9817BD5013875AD517DA73475345203
2019-01-13 15:06:30.311 Could not open C:\Users\hobak750\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe\LocalCache\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData\6BADA8974A10C4BD62CC921D13E43B18_BEB37ABADF39714871232B4792417E04
2019-01-13 15:06:30.311 Could not open C:\Users\hobak750\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe\LocalCache\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData\6BADA8974A10C4BD62CC921D13E43B18_D9817BD5013875AD517DA73475345203
2019-01-13 15:52:43.819 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}\catdb
2019-01-13 15:52:51.225 Could not open C:\Windows\System32\config\BBI
2019-01-13 16:31:30.444 Error level 0

2019-01-13 22:48:33.528 Scan completed.
2019-01-13 22:48:33.528

------------------------------------------------------------

Hobak
nováček
Příspěvky: 21
Registrován: leden 19
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Hobak » 14 led 2019 22:28

Log RogueKiller:

RogueKiller Anti-Malware V13.0.22.0 (x64) [Jan 14 2019] (Free) by Adlice Software
mail : https://adlice.com/contact/
Website : https://adlice.com/download/roguekiller/
Operating System : Windows 10 (10.0.17763) 64 bits
Started in : Normal mode
User : hobak750 [Administrator]
Started from : C:\Users\hobak750\Desktop\RogueKiller_portable64.exe
Mode : Standard Scan, Scan -- Date : 2019/01/14 21:02:13 (Duration : 00:42:22)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Processes ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Process Modules ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Tasks ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{2F1955BC-B048-40E6-9BB0-5601758AAD73} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{06942532-5224-4EE9-9789-7F305662E0E1} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{2972EC25-C956-4EBB-AEBF-CC569EC009A6} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.13.0.101/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{3E2DB65E-EDC5-4CF9-8710-0E6F6120C5AF} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{55EF012C-B40A-492C-9A03-905ADCE06296} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{5A6EFBB2-0850-4F99-AAED-DAF96AD9A11A} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{690B79DC-EC80-4E60-9DAF-8176B9B7743B} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{65015E18-B59A-4F3F-9A07-E748AA101086} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{A34A4EA5-E27F-47CD-A43D-A9944F90E311} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{70C59FDD-A8DB-4000-9345-E7939AD5B0C0} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{BBE40298-7A05-447B-96FA-259C19E8458F} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{DC461003-5DF7-401E-9766-CE221E4929A0} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/6.3.73.105.457/cs/abandoninstall?page=tsWLM] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{ECED264E-C6CF-46EB-A4EB-F4B568B33547} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{FFF1C44D-11A7-4CC9-AC73-3271F0E8E147} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Registry ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
>>>>>> XX - Software
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Innovative Solutions -- N/A -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-3184798961-2765251292-3799052101-1002\Software\Innovative Solutions -- N/A -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-3184798961-2765251292-3799052101-1002\Software\Innovative Solutions -- N/A -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ WMI ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Hosts File ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Files ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[PUP.InstallCore (Potentially Malicious)] (file) ssins.exe -- (PS Media s.r.o.) C:\Windows\SysWOW64\ssins.exe -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (folder) Innovative Solutions -- C:\Users\hobak750\AppData\Local\Innovative Solutions -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (folder) Innovative Solutions -- C:\ProgramData\Innovative Solutions -> Found
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] (folder) Play -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Play -> Found
[Test.EICAR (Malicious)] (file) tyav32.dll -- (INCA Internet Co.,Ltd.) C:\Program Files\Common Files\INCA Shared\OnlineEngine\tyav32.dll -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (folder) Innovative Solutions -- C:\Program Files (x86)\Innovative Solutions -> Found
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] (folder) Play -- C:\Program Files (x86)\Play -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (folder) Innovative Solutions -- C:\Program Files (x86)\Innovative Solutions -> Found
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] (folder) Play -- C:\Program Files (x86)\Play -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (folder) Innovative Solutions -- C:\Users\hobak750\AppData\Local\Innovative Solutions -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Web browsers ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
>>>>>> Chrome Config
[PUM.SearchEngine (Potentially Malicious)] default_search_provider_data.template_url_data.keyword (C:\Users\hobak750\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences) -- seznam.cz -> Found
[PUM.SearchPage (Potentially Malicious)] default_search_provider_data.template_url_data.suggestions_url (C:\Users\hobak750\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences) -- https://suggest.fulltext.seznam.cz/fulltext_ff?phrase={searchTerms} -> Found
[PUM.SearchPage (Potentially Malicious)] default_search_provider_data.template_url_data.url (C:\Users\hobak750\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences) -- https://search.seznam.cz/?q={searchTerms} -> Found

Děkuji,neměl jsem teď čas,omlouvám se!

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 40585
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 14 led 2019 22:46

Zavři všechny programy a prohlížeče. Deaktivuj antivir a firewall.
Prosím, odpoj všechny USB (kromě myši s klávesnice) nebo externí disky z počítače před spuštěním tohoto programu.
Spusť znovu RogueKiller ( Pro Windows Vista nebo Windows 7, klepni pravým a vyber "Spustit jako správce", ve Windows XP poklepej ke spuštění).
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“,
po jeho skončení - vše zatrhni (dej zatržítka vlevo od nálezů , do bílých políček)
- pak klikni na "Remove Selected"
- Počkej, dokud Status box nezobrazí " Removal finished, please review result "
- Klikni na "Open report " a pak na " Open TXT“ a zkopíruj ten log a vlož obsah té zprávy prosím sem. Log je možno nalézt v C:\ProgramData\RogueKiller\Logs - Zavři RogueKiller.


Vypni antivir i firewall.
Stáhni Zoek.exe
http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe

Zavři všechny ostatní programy , okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
-pozor , náběh programu může trvat déle.
Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
emptyclsid;
iedefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyalltemp;
resethosts;

klikni na Run Script
Program provede sken , opravu, sken i oprava může trvat i více minut ,je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .
Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů , jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log Zkopíruj sem celý obsah toho logu.
Pokud budou problémy , spusť zoek v nouz. režimu.

Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Můžeš si zatrhnout i vytvoření bodu obnovy:
Klikni na ozubené kolečko , poté na „Skenování“ a zatrhni „vytvářet body obnovy“.
Vrať se zpět ( klikni na domeček).
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Neměň žádné nastavení. Klikni na „Skenovat“.
Po skenu lze vidět , zda jsou nějaké nákazy. Klikni na „Další“. Nákazy budou přemístěny do karantény.
Když je skenování dokončeno, objeví se tisková zpráva , zkopíruj sem celý obsah té zprávy.
Jinak můžeš zprávy vidět , když klikneš vpravo nahoře na „ zprávy“.


Vlož nový log z HJT + informuj o problémech
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Hobak
nováček
Příspěvky: 21
Registrován: leden 19
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Hobak » 18 led 2019 15:42

RogueKiller Anti-Malware V13.0.22.0 (x64) [Jan 14 2019] (Free) by Adlice Software
mail : https://adlice.com/contact/
Website : https://adlice.com/download/roguekiller/
Operating System : Windows 10 (10.0.17763) 64 bits
Started in : Normal mode
User : hobak750 [Administrator]
Started from : C:\Users\hobak750\Desktop\RogueKiller_portable64.exe
Mode : Standard Scan, Scan -- Date : 2019/01/18 13:49:36 (Duration : 00:40:59)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Processes ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Process Modules ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Tasks ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{2F1955BC-B048-40E6-9BB0-5601758AAD73} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{2972EC25-C956-4EBB-AEBF-CC569EC009A6} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.13.0.101/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{06942532-5224-4EE9-9789-7F305662E0E1} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{55EF012C-B40A-492C-9A03-905ADCE06296} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{3E2DB65E-EDC5-4CF9-8710-0E6F6120C5AF} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{5A6EFBB2-0850-4F99-AAED-DAF96AD9A11A} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{690B79DC-EC80-4E60-9DAF-8176B9B7743B} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{65015E18-B59A-4F3F-9A07-E748AA101086} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{70C59FDD-A8DB-4000-9345-E7939AD5B0C0} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{A34A4EA5-E27F-47CD-A43D-A9944F90E311} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{BBE40298-7A05-447B-96FA-259C19E8458F} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{DC461003-5DF7-401E-9766-CE221E4929A0} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/6.3.73.105.457/cs/abandoninstall?page=tsWLM] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{ECED264E-C6CF-46EB-A4EB-F4B568B33547} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found
[Hj.Shortcut (Malicious)] (Google Inc) \{FFF1C44D-11A7-4CC9-AC73-3271F0E8E147} -- "c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe" [http://ui.skype.com/ui/0/7.17.0.105/cs/abandoninstall?page=tsProgressBar] -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Registry ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
>>>>>> XX - Software
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Innovative Solutions -- N/A -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-3184798961-2765251292-3799052101-1002\Software\Innovative Solutions -- N/A -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-3184798961-2765251292-3799052101-1002\Software\Innovative Solutions -- N/A -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-3184798961-2765251292-3799052101-1002-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-01162019103212179\Software\Innovative Solutions -- N/A -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-3184798961-2765251292-3799052101-1002-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-01162019103212179\Software\Innovative Solutions -- N/A -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ WMI ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Hosts File ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Files ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[PUP.InstallCore (Potentially Malicious)] (file) ssins.exe -- (PS Media s.r.o.) C:\Windows\SysWOW64\ssins.exe -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (folder) Innovative Solutions -- C:\Users\hobak750\AppData\Local\Innovative Solutions -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (folder) Innovative Solutions -- C:\ProgramData\Innovative Solutions -> Found
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] (folder) Play -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Play -> Found
[Test.EICAR (Malicious)] (file) tyav32.dll -- (INCA Internet Co.,Ltd.) C:\Program Files\Common Files\INCA Shared\OnlineEngine\tyav32.dll -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (folder) Innovative Solutions -- C:\Program Files (x86)\Innovative Solutions -> Found
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] (folder) Play -- C:\Program Files (x86)\Play -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (folder) Innovative Solutions -- C:\Program Files (x86)\Innovative Solutions -> Found
[PUP.Gen1 (Potentially Malicious)] (folder) Play -- C:\Program Files (x86)\Play -> Found
[PUP.InnovativeSolutions (Potentially Malicious)] (folder) Innovative Solutions -- C:\Users\hobak750\AppData\Local\Innovative Solutions -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Web browsers ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
>>>>>> Chrome Config
[PUM.SearchEngine (Potentially Malicious)] default_search_provider_data.template_url_data.keyword (C:\Users\hobak750\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences) -- seznam.cz -> Found
[PUM.SearchPage (Potentially Malicious)] default_search_provider_data.template_url_data.suggestions_url (C:\Users\hobak750\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences) -- https://suggest.fulltext.seznam.cz/fulltext_ff?phrase={searchTerms} -> Found
[PUM.SearchPage (Potentially Malicious)] default_search_provider_data.template_url_data.url (C:\Users\hobak750\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences) -- https://search.seznam.cz/?q={searchTerms} -> Found


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 1 host