Markantní zpomalení PC

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

parisn8
nováček
Příspěvky: 15
Registrován: březen 12
Pohlaví: Muž

Markantní zpomalení PC

Příspěvekod parisn8 » 02 pro 2019 16:55

Prosím zpomalil se mi PC a to tak markantně, že nevím co s tím. Antiviry a antimalware jsem zkoušel a nic to nenašlo.
Tak přikládám výpis z HiJackThis a prosím o radu.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 15:51:55, on 02.12.2019
Platform: Windows 10 (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.17763.0001)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files\Lenovo\GDDLK\gddlosd.exe
C:\Program Files\WindowsApps\AdobeNotificationClient_1.0.1.22_x86__enpm4xejd91yc\AdobeNotificationClient.exe
C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
C:\Program Files\Lenovo\GDDLK\gddlosd.exe
C:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\wgc.exe
C:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\WargamingErrorMonitor.exe
C:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\dlls\wgc_renderer.exe
C:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\dlls\wgc_renderer.exe
C:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\dlls\wgc_renderer.exe
C:\Users\xhora\OneDrive\Aplikace\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://go.microsoft.com/fwlink/p/?Link ... id=UE01DHP
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_201\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_201\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IMSS] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IMSS\PIconStartup.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [USB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Power Manager Startup Utility] C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerMgr\DPMHost.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Delete Cached Update Binary] C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c del /q "C:\Users\xhora\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\Update\OneDriveSetup.exe"
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Delete Cached Standalone Update Binary] C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c del /q "C:\Users\xhora\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\StandaloneUpdater\OneDriveSetup.exe"
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Uninstall 19.174.0902.0013\amd64] C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\xhora\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\19.174.0902.0013\amd64"
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Uninstall 19.174.0902.0013] C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\xhora\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\19.174.0902.0013"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: SQL2005 Service Manager.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\Office16\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: 602Updater (602XML Updater) - Software602 a.s. - C:\Program Files (x86)\Common Files\soft602\602updsvc\602updsvc.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: AdobeUpdateService - Adobe Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe
O23 - Service: Advanced SystemCare Service 13 (AdvancedSystemCareService13) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare\ASCService.exe
O23 - Service: Adobe Genuine Monitor Service (AGMService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
O23 - Service: Adobe Genuine Software Integrity Service (AGSService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Connect2 Hotspot Service (connect2hotspot) - Lenovo - C:\Program Files (x86)\Lenovo\Connect2\Connect2.Service.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: EasyAntiCheat - EasyAntiCheat Ltd - C:\WINDOWS\system32\EasyAntiCheat.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: eWay-CRM Updater (eWayUpdateService) - eWay System s.r.o. - C:\Program Files (x86)\eWay-CRM\UpdateService.exe
O23 - Service: EZCloudPeripherals - Honeywell - C:\Program Files (x86)\Honeywell\EZConfig-Scanning v4\EZConfig-Agent\HPA\EZCloudPeripherals.exe
O23 - Service: FastbootService - Lenovo - C:\Program Files (x86)\Lenovo\RapidBoot HDD Accelerator\FBService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Lenovo AIO Hotkey Application (GDDLK) - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\GDDLK\gddlosd.exe
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google LLC - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\78.0.3904.108\elevation_service.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @oem25.inf,%ImcSvcDisplayName%;System Interface Foundation Service (ImControllerService) - Lenovo Group Ltd. - C:\Program Files\Lenovo\ImController\Service\Lenovo.Modern.ImController.exe
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Lenovo LBA Event Service (LBAEvent) - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\LBAI\LBAEvent.exe
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe,-101 (perceptionsimulation) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe (file missing)
O23 - Service: Power Manager DBC Service - Lenovo - C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerMgr\PWMDBSVC.EXE
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe,-1001 (Sense) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SQLServiceManager - sqldbatips.com - C:\Program Files (x86)\sqldbatips\SQL2005 Service Manager (Vista)\SQLServiceManager.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: System Update (SUService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\SUService.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: TeamViewer 12 (TeamViewer) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: Wacom Professional Service (WTabletServicePro) - Wacom Technology, Corp. - C:\Program Files\Tablet\Wacom\WTabletServicePro.exe

--
End of file - 14170 bytesReklama
louth
nováček
Příspěvky: 34
Registrován: listopad 19
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Markantní zpomalení PC

Příspěvekod louth » 02 pro 2019 17:05

Ako spomalil ? Mas v idle vytazene cpu,gpu,disk ? Disk je ok ?

parisn8
nováček
Příspěvky: 15
Registrován: březen 12
Pohlaví: Muž

Re: Markantní zpomalení PC

Příspěvekod parisn8 » 02 pro 2019 17:51

Procesor běží na 70%, ram je trvale na 86% (16 GB) a HDD tak na 15%

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 40092
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Markantní zpomalení PC

Příspěvekod jaro3 » 02 pro 2019 18:50

Stáhni si ATF Cleaner
https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror ... ner,2.html
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/
pro majitele win7 stáhni zde:
https://filehippo.com/download_adwcleaner/ ( nedávej aktualizaci!)

Ulož si ho na svojí plochu . Klikni na „Souhlasím“ k povrzení podmínek.
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Skenování“
Po skenu se objeví log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware na plochu , nainstaluj a spusť ho
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Spustit skenování
- po proběhnutí skenu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Zobrazit zprávu a vyber Export a vyber Kopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází v programu po kliknutí na „Zprávy“ , nebo je uložen zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

louth
nováček
Příspěvky: 34
Registrován: listopad 19
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Markantní zpomalení PC

Příspěvekod louth » 02 pro 2019 21:54

parisn8 píše:Procesor běží na 70%, ram je trvale na 86% (16 GB) a HDD tak na 15%

aky proces to vytazuje ?

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 40092
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Markantní zpomalení PC

Příspěvekod jaro3 » 02 pro 2019 23:06

louth: přečti si pravidla sekce HJT:
viewtopic.php?f=70&t=29204
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

parisn8
nováček
Příspěvky: 15
Registrován: březen 12
Pohlaví: Muž

Re: Markantní zpomalení PC

Příspěvekod parisn8 » 03 pro 2019 18:40

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 8.0.0.0
# -------------------------------
# Build: 11-21-2019
# Database: 2019-11-26.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 12-03-2019
# Duration: 00:00:48
# OS: Windows 10 Pro
# Scanned: 35225
# Detected: 149


***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

Adware.OnlineIO C:\Program Files (x86)\Microleaves
Adware.OnlineIO C:\Users\xhora\AppData\Roaming\Microleaves
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\Program Files (x86)\Common Files\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\ProgramData\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\Users\User\AppData\Roaming\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\Users\xhora\AppData\LocalLow\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\Users\xhora\AppData\Roaming\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.Legacy C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced SystemCare
PUP.Optional.OnlineIO C:\Windows\Installer\{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}
PUP.Optional.Seznam.cz C:\Program Files (x86)\Seznam.cz
PUP.Optional.Seznam.cz C:\Users\User\AppData\Roaming\Seznam.cz
PUP.Optional.Seznam.cz C:\Users\xhora\AppData\Roaming\Seznam.cz
PUP.Optional.Solvusoft C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Solvusoft
PUP.Optional.Solvusoft C:\Users\User\AppData\Roaming\Solvusoft
PUP.Optional.Solvusoft C:\Users\micha\AppData\Roaming\Solvusoft
PUP.Optional.Solvusoft C:\Users\sabin\AppData\Roaming\Solvusoft
PUP.Optional.WinThruster C:\Windows\Installer\{773A8CA8-3876-4AA1-AB78-EECA231BFF3A}

***** [ Files ] *****

PUP.Optional.OnlineIO C:\Windows\Installer\SOURCEHASH{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

Adware.OnlineIO C:\Windows\System32\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G4
Adware.OnlineIO C:\Windows\System32\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G5
Adware.OnlineIO C:\Windows\System32\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G6
Adware.OnlineIO C:\Windows\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G4.JOB
Adware.OnlineIO C:\Windows\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G5.JOB
Adware.OnlineIO C:\Windows\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G6.JOB
PUP.Optional.Legacy C:\Windows\System32\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G1
PUP.Optional.Legacy C:\Windows\System32\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G2
PUP.Optional.Legacy C:\Windows\System32\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G3
PUP.Optional.Legacy C:\Windows\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G1.JOB
PUP.Optional.Legacy C:\Windows\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G2.JOB
PUP.Optional.Legacy C:\Windows\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G3.JOB
PUP.Optional.Microleaves C:\Windows\System32\Tasks\UPDATER_ONLINE_APPLICATION
PUP.Optional.Microleaves C:\Windows\Tasks\UPDATER_ONLINE_APPLICATION.JOB

***** [ Registry ] *****

Adware.OnlineIO HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{15D766FD-85C9-40A2-B05A-1641AC3E25BF}
Adware.OnlineIO HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{22083912-5D37-4040-B6EA-116084EAC58A}
Adware.OnlineIO HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{857A0783-A5D9-45BA-852D-B3BE620DC1D1}
Adware.OnlineIO HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{15D766FD-85C9-40A2-B05A-1641AC3E25BF}
Adware.OnlineIO HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{22083912-5D37-4040-B6EA-116084EAC58A}
Adware.OnlineIO HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{857A0783-A5D9-45BA-852D-B3BE620DC1D1}
Adware.OnlineIO HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Online Application V2G4
Adware.OnlineIO HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Online Application V2G5
Adware.OnlineIO HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Online Application V2G6
Adware.OnlineIO HKLM\Software\Wow6432Node\Microleaves
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELLEX\CONTEXTMENUHANDLERS\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\SOFTWARE\CLASSES\DRIVE\SHELLEX\CONTEXTMENUHANDLERS\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\SOFTWARE\CLASSES\LNKFILE\SHELLEX\CONTEXTMENUHANDLERS\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\ContextMenuHandlers\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Classes\CLSID\{2803063F-4B8D-4dc6-8874-D1802487FE2D}
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Classes\Interface\{BA935377-E17C-4475-B1BF-DE3110613A99}
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Classes\TypeLib\{60AD0991-ECD4-49DC-B170-8B7E7C60F51B}
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Wow6432Node\IOBIT\ASC
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Wow6432Node\IObit\Advanced SystemCare
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Wow6432Node\IObit\RealTimeProtector
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Wow6432Node\\Classes\Interface\{BA935377-E17C-4475-B1BF-DE3110613A99}
PUP.Optional.AdvancedSystemCare HKLM\Software\Wow6432Node\\Classes\TypeLib\{60AD0991-ECD4-49DC-B170-8B7E7C60F51B}
PUP.Optional.DllKitPRO HKLM\Software\DllKitPRO
PUP.Optional.ErrorFixKit HKLM\Software\ErrorFixKIT
PUP.Optional.InstallCore HKCU\Software\csastats
PUP.Optional.Legacy HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{1230ABB9-D64E-443C-89E9-74914C167E74}
PUP.Optional.Legacy HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{149A9E73-89AD-4F42-A1D1-78044B712884}
PUP.Optional.Legacy HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{F575F19E-68F6-407B-8E1B-569B911615D8}
PUP.Optional.Legacy HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{1230ABB9-D64E-443C-89E9-74914C167E74}
PUP.Optional.Legacy HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{149A9E73-89AD-4F42-A1D1-78044B712884}
PUP.Optional.Legacy HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{F575F19E-68F6-407B-8E1B-569B911615D8}
PUP.Optional.Legacy HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Online Application V2G1
PUP.Optional.Legacy HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Online Application V2G2
PUP.Optional.Legacy HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Online Application V2G3
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run32|CommonToolkitTray_Solvusoft
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Advanced SystemCare_is1
PUP.Optional.Microleaves HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{B7FC9320-328D-4811-8C0D-EB7325F038C2}
PUP.Optional.Microleaves HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{B7FC9320-328D-4811-8C0D-EB7325F038C2}
PUP.Optional.Microleaves HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Updater_Online_Application
PUP.Optional.Microleaves HKLM\Software\Classes\Installer\Features\436F6625D7B77354DBCD89DDC6CFAB1A
PUP.Optional.Microleaves HKLM\Software\Classes\Installer\Products\436F6625D7B77354DBCD89DDC6CFAB1A
PUP.Optional.Microleaves HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\436F6625D7B77354DBCD89DDC6CFAB1A
PUP.Optional.Microleaves HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}
PUP.Optional.Microleaves HKU\.DEFAULT\Software\Caphyon\Advanced Updater\{F039D4A9-14D3-4425-A4FA-F2F9D5B0E014}
PUP.Optional.Microleaves HKU\S-1-5-18\Software\Caphyon\Advanced Updater\{F039D4A9-14D3-4425-A4FA-F2F9D5B0E014}
PUP.Optional.Seznam.cz HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run|cz.seznam.software.autoupdate
PUP.Optional.Seznam.cz HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run|cz.seznam.software.szndesktop
PUP.Optional.Seznam.cz HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SeznamInstall
PUP.Optional.Seznam.cz HKCU\Software\Mozilla\NativeMessagingHosts\sznpp_nm
PUP.Optional.Seznam.cz HKCU\Software\Seznam.cz
PUP.Optional.Seznam.cz HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run32|seznam-listicka-distribuce
PUP.Optional.Solvusoft HKCU\Software\Solvusoft
PUP.Optional.Solvusoft HKLM\SOFTWARE\CLASSES\APPLICATIONS\SolvusoftTray.exe
PUP.Optional.Solvusoft HKLM\Software\Solvusoft
PUP.Optional.Solvusoft HKLM\Software\Wow6432Node\Solvusoft
PUP.Optional.WinThruster HKLM\Software\Classes\Installer\Features\8AC8A37767831AA4BA87EEAC32B1FFA3
PUP.Optional.WinThruster HKLM\Software\Classes\Installer\Products\8AC8A37767831AA4BA87EEAC32B1FFA3
PUP.Optional.WinThruster HKLM\Software\Classes\Installer\UpgradeCodes\5556309623D8EAC478D3B24F6A68D7B0
PUP.Optional.WinThruster HKLM\Software\Common Toolkit Suite
PUP.Optional.WinThruster HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\5556309623D8EAC478D3B24F6A68D7B0
PUP.Optional.WinThruster HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\8AC8A37767831AA4BA87EEAC32B1FFA3
PUP.Optional.WinThruster HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{773A8CA8-3876-4AA1-AB78-EECA231BFF3A}

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

PUP.Optional.Legacy IObit Surfing Protection & Ads Removal
PUP.Optional.Legacy MSN Homepage & Bing Search Engine
PUP.Optional.Seznam.cz Seznam doplněk - Email
PUP.Optional.Seznam.cz Seznam doplněk - Email
PUP.Optional.Seznam.cz Seznam doplněk - Esko
PUP.Optional.Seznam.cz Seznam doplněk - Esko

***** [ Chromium URLs ] *****

PUP.Optional.Legacy http://www.initialpage123.com/?z=df7965 ... DA&type=hp
PUP.Optional.Legacy http://www.mystartsearch.com/?type=hp&t ... 37510221DA
PUP.Optional.Legacy http://www.mystartsearch.com/?type=hp&t ... 37510221DA
PUP.Optional.Legacy http://www.mystartsearch.com/?type=hp&t ... 37510221DA
PUP.Optional.Legacy http://www.mystartsearch.com/?type=hp&t ... 37510221DA
PUP.Optional.Legacy mystartsearch
PUP.Optional.Legacy mystartsearch
PUP.Optional.Legacy mystartsearch
PUP.Optional.Legacy mystartsearch

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.

***** [ Preinstalled Software ] *****

Preinstalled.HPCeement Registry HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\HPCeeScheduleForUser
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Program Files (x86)\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Users\User\AppData\Roaming\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Users\xhora\AppData\Roaming\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{79C54A05-F146-4EA0-8A70-D4EFE6181E52}
Preinstalled.LenovoIMController Folder C:\Program Files (x86)\LENOVO\IMCONTROLLER
Preinstalled.LenovoIMController Folder C:\Program Files\LENOVO\IMCONTROLLER
Preinstalled.LenovoIMController Folder C:\ProgramData\LENOVO\IMCONTROLLER
Preinstalled.LenovoIMController Folder C:\Users\User\AppData\Local\LENOVO\IMCONTROLLER
Preinstalled.LenovoIMController Folder C:\Users\micha\AppData\Local\LENOVO\IMCONTROLLER
Preinstalled.LenovoIMController Folder C:\Users\xhora\AppData\Local\LENOVO\IMCONTROLLER
Preinstalled.LenovoIMController Folder C:\Windows\System32\Tasks\LENOVO\IMCONTROLLER
Preinstalled.LenovoIMController Folder C:\Windows\System32\drivers\LENOVO\IMCONTROLLER
Preinstalled.LenovoIMController Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Lenovo Dependency Package_is1
Preinstalled.LenovoLBAI Folder C:\Program Files\LENOVO\LBAI
Preinstalled.LenovoLBAI Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C5C91B7B-38A6-40B7-84D6-E44885E44B13}
Preinstalled.LenovoPowerManager Folder C:\Program Files (x86)\LENOVO\POWERMGR
Preinstalled.LenovoPowerManager Registry HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{4D63B59E-794B-42D1-A5C2-5E91F02E8DD2}
Preinstalled.LenovoPowerManager Registry HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{4D63B59E-794B-42D1-A5C2-5E91F02E8DD2}
Preinstalled.LenovoPowerManager Registry HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\PMTask
Preinstalled.LenovoPowerManager Registry HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run32|Power Manager Startup Utility
Preinstalled.LenovoPowerManager Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Classes\CLSID\{016CA70E-71C5-4111-A5A7-69C8C239E659}
Preinstalled.LenovoPowerManager Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|Power Manager Startup Utility
Preinstalled.LenovoPowerManager Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{DAC01CEE-5BAE-42D5-81FC-B687E84E8405}_is1
Preinstalled.LenovoPowerManager Task C:\Windows\System32\Tasks\PMTASK
Preinstalled.LenovoRegistration Folder C:\Program Files (x86)\LENOVO REGISTRATION
Preinstalled.LenovoRegistration Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6707C034-ED6B-4B6A-B21F-969B3606FBDE}
Preinstalled.LenovoServiceBridge Folder C:\Users\xhora\AppData\Local\PROGRAMS\LENOVO\LENOVO SERVICE BRIDGE
Preinstalled.LenovoServiceBridge Registry HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{2C74547D-EF88-47F4-85F5-BE46A31E26B7}_is1
Preinstalled.LenovoSimpleTap Registry HKLM\Software\Classes\CLSID\{0DC51690-77A0-4429-97D0-9B581B906014}
Preinstalled.LenovoThinkVantageCommunicationsUtility Registry HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\LENOVO.TPKNRRES
Preinstalled.LenovoUpdate Folder C:\Program Files (x86)\LENOVO\ACTIVE UPDATE
Preinstalled.LenovoUpdate Folder C:\Program Files (x86)\LENOVO\SYSTEM UPDATE
Preinstalled.LenovoUpdate Registry HKLM\Software\Classes\CLSID\{25C64847-B900-48AD-A164-1B4F9B774650}
Preinstalled.LenovoUpdate Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Classes\CLSID\{03C6CC92-68F2-4961-9A73-CAECA350BD08}
Preinstalled.LenovoUpdate Registry HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\TVSU_is1


AdwCleaner_Debug.log - [2966 octets] - [03/12/2019 18:30:31]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S00].txt ##########

parisn8
nováček
Příspěvky: 15
Registrován: březen 12
Pohlaví: Muž

Re: Markantní zpomalení PC

Příspěvekod parisn8 » 03 pro 2019 19:05

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 03.12.19
Čas skenování: 18:45
Logovací soubor: a84fa45e-15f4-11ea-8509-8c89a51fec65.json

-Informace o softwaru-
Verze: 4.0.4.49
Verze komponentů: 1.0.764
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.15680
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 17763.557)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: LENOVO\xhora

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 452125
Zjištěné hrozby: 97
Hrozby umístěné do karantény: 0
Uplynulý čas: 10 min, 28 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 34
PUP.Optional.InstallCore, HKU\S-1-5-21-2893283410-2111058964-2872638145-1005\SOFTWARE\CSASTATS\ic, Žádná uživatelská akce, 477, 586068, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\Microleaves, Žádná uživatelská akce, 1282, 716215, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\UPDATER_ONLINE_APPLICATION, Žádná uživatelská akce, 3689, 391429, , , ,
PUP.Optional.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{B7FC9320-328D-4811-8C0D-EB7325F038C2}, Žádná uživatelská akce, 3689, 391429, , , ,
PUP.Optional.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{B7FC9320-328D-4811-8C0D-EB7325F038C2}, Žádná uživatelská akce, 3689, 391429, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{149A9E73-89AD-4F42-A1D1-78044B712884}, Žádná uživatelská akce, 1282, 613263, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{149A9E73-89AD-4F42-A1D1-78044B712884}, Žádná uživatelská akce, 1282, 613263, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Online Application V2G1, Žádná uživatelská akce, 1282, 613263, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\ASC_PerformanceMonitor, Žádná uživatelská akce, 3824, 398206, , , ,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{2E4C7D09-601F-440A-A1C6-46D2F95A29C5}, Žádná uživatelská akce, 3824, 398206, , , ,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\LOGON\{2E4C7D09-601F-440A-A1C6-46D2F95A29C5}, Žádná uživatelská akce, 3824, 398206, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{F575F19E-68F6-407B-8E1B-569B911615D8}, Žádná uživatelská akce, 1282, 613263, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{F575F19E-68F6-407B-8E1B-569B911615D8}, Žádná uživatelská akce, 1282, 613263, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Online Application V2G2, Žádná uživatelská akce, 1282, 613263, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Online Application V2G3, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{1230ABB9-D64E-443C-89E9-74914C167E74}, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{1230ABB9-D64E-443C-89E9-74914C167E74}, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Online Application V2G4, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{15D766FD-85C9-40A2-B05A-1641AC3E25BF}, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{15D766FD-85C9-40A2-B05A-1641AC3E25BF}, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Online Application V2G5, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{857A0783-A5D9-45BA-852D-B3BE620DC1D1}, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{857A0783-A5D9-45BA-852D-B3BE620DC1D1}, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Online Application V2G6, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{22083912-5D37-4040-B6EA-116084EAC58A}, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, , , ,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{22083912-5D37-4040-B6EA-116084EAC58A}, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, , , ,
PUP.Optional.WinThruster, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{773A8CA8-3876-4AA1-AB78-EECA231BFF3A}, Žádná uživatelská akce, 1590, 461219, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.WinThruster, HKLM\SOFTWARE\SOLVUSOFT\RCPRO, Žádná uživatelská akce, 1590, 461220, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}, Žádná uživatelská akce, 3689, 398592, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\AdvancedSystemCareService13, Žádná uživatelská akce, 3824, 380352, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\IOBIT_MONITOR_SERVER, Žádná uživatelská akce, 3824, 580520, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\ASC_SkipUac_xhora, Žádná uživatelská akce, 3824, 396386, , , ,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{F36BEC55-C8F4-46A6-9819-99F6F014A2D3}, Žádná uživatelská akce, 3824, 396386, , , ,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{F36BEC55-C8F4-46A6-9819-99F6F014A2D3}, Žádná uživatelská akce, 3824, 396386, , , ,

Hodnota v registru: 10
PUP.Optional.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}|CONTACT, Žádná uživatelská akce, 3689, 333852, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}|URLINFOABOUT, Žádná uživatelská akce, 3689, 321304, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\IOBIT_MONITOR_SERVER|IMAGEPATH, Žádná uživatelská akce, 3824, 580520, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{1230ABB9-D64E-443C-89E9-74914C167E74}|PATH, Žádná uživatelská akce, 1282, 527820, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{149A9E73-89AD-4F42-A1D1-78044B712884}|PATH, Žádná uživatelská akce, 1282, 527820, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{15D766FD-85C9-40A2-B05A-1641AC3E25BF}|PATH, Žádná uživatelská akce, 1282, 527820, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{22083912-5D37-4040-B6EA-116084EAC58A}|PATH, Žádná uživatelská akce, 1282, 527820, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{857A0783-A5D9-45BA-852D-B3BE620DC1D1}|PATH, Žádná uživatelská akce, 1282, 527820, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{B7FC9320-328D-4811-8C0D-EB7325F038C2}|PATH, Žádná uživatelská akce, 3689, 391427, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{F575F19E-68F6-407B-8E1B-569B911615D8}|PATH, Žádná uživatelská akce, 1282, 527820, 1.0.15680, , ame,

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 10
PUP.Optional.OnlineIO, C:\WINDOWS\INSTALLER\{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}, Žádná uživatelská akce, 3689, 391425, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, C:\Users\xhora\AppData\Roaming\Microleaves\Online Application 2.7.0\install\CFCBAA1, Žádná uživatelská akce, 1282, 399763, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\Users\xhora\AppData\Roaming\Microleaves\Online Application 2.7.0\install, Žádná uživatelská akce, 1282, 399763, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\Users\xhora\AppData\Roaming\Microleaves\Online Application 2.7.0, Žádná uživatelská akce, 1282, 399763, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\USERS\XHORA\APPDATA\ROAMING\MICROLEAVES, Žádná uživatelská akce, 1282, 399763, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, C:\Program Files (x86)\Microleaves\Online Application\Version 2.6.0, Žádná uživatelská akce, 1282, 716213, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\Program Files (x86)\Microleaves\Online Application, Žádná uživatelská akce, 1282, 716213, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROLEAVES, Žádná uživatelská akce, 1282, 716213, 1.0.15680, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\XHORA\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Žádná uživatelská akce, 291, 454711, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\XHORA\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Žádná uživatelská akce, 291, 454691, , , ,

Soubor: 43
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, C:\USERS\PUBLIC\DESKTOP\Advanced SystemCare.lnk, Žádná uživatelská akce, 3824, 380338, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, C:\USERS\XHORA\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\QUICK LAUNCH\USER PINNED\TASKBAR\Advanced SystemCare.lnk, Žádná uživatelská akce, 3824, 380340, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.OnlineIO, C:\WINDOWS\TASKS\UPDATER_ONLINE_APPLICATION.job, Žádná uživatelská akce, 3689, 391429, , , ,
PUP.Optional.OnlineIO, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\UPDATER_ONLINE_APPLICATION, Žádná uživatelská akce, 3689, 391429, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, C:\WINDOWS\TASKS\ONLINE APPLICATION V2G1.job, Žádná uživatelská akce, 1282, 613263, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\ONLINE APPLICATION V2G1, Žádná uživatelská akce, 1282, 613263, , , ,
PUP.Optional.OnlineIO, C:\WINDOWS\INSTALLER\SOURCEHASH{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}, Žádná uživatelská akce, 3689, 391431, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\ASC_PerformanceMonitor, Žádná uživatelská akce, 3824, 398206, , , ,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, C:\PROGRAM FILES (X86)\IOBIT\ADVANCED SYSTEMCARE\MONITOR.EXE, Žádná uživatelská akce, 3824, 398206, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, C:\WINDOWS\TASKS\ONLINE APPLICATION V2G2.job, Žádná uživatelská akce, 1282, 613263, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\ONLINE APPLICATION V2G2, Žádná uživatelská akce, 1282, 613263, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\WINDOWS\TASKS\Online Application V2G3.job, Žádná uživatelská akce, 1282, 527823, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, C:\WINDOWS\TASKS\Online Application V2G4.job, Žádná uživatelská akce, 1282, 527823, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, C:\WINDOWS\TASKS\Online Application V2G5.job, Žádná uživatelská akce, 1282, 527823, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, C:\WINDOWS\TASKS\Online Application V2G6.job, Žádná uživatelská akce, 1282, 527823, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Online Application V2G3, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Online Application V2G4, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Online Application V2G5, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, 1.0.15680, , ame,
Adware.OnlineIO, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Online Application V2G6, Žádná uživatelská akce, 1282, 527821, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.OnlineIO, C:\Windows\Installer\{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}\online.exe, Žádná uživatelská akce, 3689, 391425, , , ,
PUP.Optional.OnlineIO, C:\Windows\Installer\{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}\SystemFoldermsiexec.exe, Žádná uživatelská akce, 3689, 391425, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\Users\xhora\AppData\Roaming\Microleaves\Online Application 2.7.0\install\CFCBAA1\Basic Installer with memory detection.msi, Žádná uživatelská akce, 1282, 399763, , , ,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, C:\PROGRAM FILES (X86)\IOBIT\ADVANCED SYSTEMCARE\ASCSERVICE.EXE, Žádná uživatelská akce, 3824, 380352, , , ,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, C:\PROGRAM FILES (X86)\IOBIT\ADVANCED SYSTEMCARE\DRIVERS\MONITOR_WIN10_X64.SYS, Žádná uživatelská akce, 3824, 580520, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\Program Files (x86)\Microleaves\Online Application\Version 2.6.0\Online-Guardian.exe, Žádná uživatelská akce, 1282, 716213, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\Program Files (x86)\Microleaves\Online Application\Version 2.6.0\Online.io EULA.url, Žádná uživatelská akce, 1282, 716213, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\Program Files (x86)\Microleaves\Online Application\Version 2.6.0\Online.io Privacy.url, Žádná uživatelská akce, 1282, 716213, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\Program Files (x86)\Microleaves\Online Application\Version 2.6.0\Uninstall Online Application.lnk, Žádná uživatelská akce, 1282, 716213, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\Program Files (x86)\Microleaves\Online Application\Online Application Updater.exe, Žádná uživatelská akce, 1282, 716213, , , ,
Adware.OnlineIO, C:\Program Files (x86)\Microleaves\Online Application\Online Application Updater.ini, Žádná uživatelská akce, 1282, 716213, , , ,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\ASC_SkipUac_xhora, Žádná uživatelská akce, 3824, 396386, , , ,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PUBLIC\Desktop\Advanced SystemCare.lnk, Žádná uživatelská akce, 3824, 396386, , , ,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, C:\USERS\PUBLIC\Desktop\Advanced SystemCare.lnk, Žádná uživatelská akce, 3824, 396386, , , ,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, C:\PROGRAM FILES (X86)\IOBIT\ADVANCED SYSTEMCARE\ASC.EXE, Žádná uživatelská akce, 3824, 396386, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.Seznam, C:\USERS\USER\DOWNLOADS\PVD10-SETUP.EXE, Žádná uživatelská akce, 651, 623984, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.Solvusoft, C:\USERS\USER\DOWNLOADS\SETUP_DRIVERDOC_2018.EXE, Žádná uživatelská akce, 1070, 331663, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.WinThruster, C:\USERS\USER\DOWNLOADS\SETUP_WINTHRUSTER_2018.EXE, Žádná uživatelská akce, 1590, 461217, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.Seznam, C:\USERS\XHORA\DOWNLOADS\CSVEDITOR.EXE, Žádná uživatelská akce, 651, 623984, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.ErrorFixKit, C:\USERS\XHORA\DOWNLOADS\ERRORKIT-VER_5D224F81-ERR_17375.EXE, Žádná uživatelská akce, 4489, 537850, 1.0.15680, , ame,
PUP.Optional.WinThruster, C:\WINDOWS\INSTALLER\1EC9136E.MSI, Žádná uživatelská akce, 1590, 461217, 1.0.15680, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\XHORA\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Secure Preferences, Žádná uživatelská akce, 291, 454711, 1.0.15680, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\XHORA\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Žádná uživatelská akce, 291, 454711, 1.0.15680, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\XHORA\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Secure Preferences, Žádná uživatelská akce, 291, 454691, 1.0.15680, , ame,

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 40092
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Markantní zpomalení PC

Příspěvekod jaro3 » 03 pro 2019 19:57

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Skenování“ , po prohledání klikni na „ Čištění

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log soubor“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.


Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/files/details ... _tool.html
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.
Pokud byly nalezeny viry , tak po skenu klikni na „Details…“ a potom na „View log file“. Zkopíruj celý log a vlož ho sem. Potom zavři „threat detail“ a klikni na „Start cleanup“.
Jinak se log nachází zde:
C:\ProgramData\Sophos\Sophos Virus Removal Tool\LogsStáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

parisn8
nováček
Příspěvky: 15
Registrován: březen 12
Pohlaví: Muž

Re: Markantní zpomalení PC

Příspěvekod parisn8 » 03 pro 2019 20:27

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.4.2.0
# -------------------------------
# Build: 10-21-2019
# Database: 2019-10-21.1 (Local)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 12-03-2019
# Duration: 00:00:08
# OS: Windows 10 Pro
# Cleaned: 113
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

Deleted C:\Program Files (x86)\Common Files\IObit\Advanced SystemCare
Deleted C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare
Deleted C:\Program Files (x86)\Microleaves
Deleted C:\Program Files (x86)\Seznam.cz
Deleted C:\ProgramData\IObit\Advanced SystemCare
Deleted C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced SystemCare
Deleted C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Solvusoft
Deleted C:\Users\User\AppData\Roaming\IObit\Advanced SystemCare
Deleted C:\Users\User\AppData\Roaming\Seznam.cz
Deleted C:\Users\User\AppData\Roaming\Solvusoft
Deleted C:\Users\micha\AppData\Roaming\Solvusoft
Deleted C:\Users\sabin\AppData\Roaming\Solvusoft
Deleted C:\Users\xhora\AppData\LocalLow\IObit\Advanced SystemCare
Deleted C:\Users\xhora\AppData\Roaming\IObit\Advanced SystemCare
Deleted C:\Users\xhora\AppData\Roaming\Microleaves
Deleted C:\Users\xhora\AppData\Roaming\Seznam.cz
Deleted C:\Windows\Installer\{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}
Deleted C:\Windows\Installer\{773A8CA8-3876-4AA1-AB78-EECA231BFF3A}
Deleted C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\IObit\Advanced SystemCare

***** [ Files ] *****

Deleted C:\Windows\Installer\SOURCEHASH{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

Deleted C:\Windows\System32\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G1
Deleted C:\Windows\System32\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G2
Deleted C:\Windows\System32\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G3
Deleted C:\Windows\System32\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G4
Deleted C:\Windows\System32\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G5
Deleted C:\Windows\System32\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G6
Deleted C:\Windows\System32\Tasks\UPDATER_ONLINE_APPLICATION
Deleted C:\Windows\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G1.JOB
Deleted C:\Windows\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G2.JOB
Deleted C:\Windows\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G3.JOB
Deleted C:\Windows\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G4.JOB
Deleted C:\Windows\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G5.JOB
Deleted C:\Windows\Tasks\ONLINE APPLICATION V2G6.JOB
Deleted C:\Windows\Tasks\UPDATER_ONLINE_APPLICATION.JOB

***** [ Registry ] *****

Deleted HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run|cz.seznam.software.autoupdate
Deleted HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run|cz.seznam.software.szndesktop
Deleted HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SeznamInstall
Deleted HKCU\Software\Mozilla\NativeMessagingHosts\sznpp_nm
Deleted HKCU\Software\Seznam.cz
Deleted HKCU\Software\Solvusoft
Deleted HKCU\Software\csastats
Deleted HKLM\SOFTWARE\CLASSES\APPLICATIONS\SolvusoftTray.exe
Deleted HKLM\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELLEX\CONTEXTMENUHANDLERS\Advanced SystemCare
Deleted HKLM\SOFTWARE\CLASSES\DRIVE\SHELLEX\CONTEXTMENUHANDLERS\Advanced SystemCare
Deleted HKLM\SOFTWARE\CLASSES\LNKFILE\SHELLEX\CONTEXTMENUHANDLERS\Advanced SystemCare
Deleted HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\Advanced SystemCare
Deleted HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\ContextMenuHandlers\Advanced SystemCare
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{1230ABB9-D64E-443C-89E9-74914C167E74}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{149A9E73-89AD-4F42-A1D1-78044B712884}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{15D766FD-85C9-40A2-B05A-1641AC3E25BF}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{22083912-5D37-4040-B6EA-116084EAC58A}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{857A0783-A5D9-45BA-852D-B3BE620DC1D1}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{B7FC9320-328D-4811-8C0D-EB7325F038C2}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{F575F19E-68F6-407B-8E1B-569B911615D8}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{1230ABB9-D64E-443C-89E9-74914C167E74}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{149A9E73-89AD-4F42-A1D1-78044B712884}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{15D766FD-85C9-40A2-B05A-1641AC3E25BF}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{22083912-5D37-4040-B6EA-116084EAC58A}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{857A0783-A5D9-45BA-852D-B3BE620DC1D1}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{B7FC9320-328D-4811-8C0D-EB7325F038C2}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{F575F19E-68F6-407B-8E1B-569B911615D8}
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Online Application V2G1
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Online Application V2G2
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Online Application V2G3
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Online Application V2G4
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Online Application V2G5
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Online Application V2G6
Deleted HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Updater_Online_Application
Deleted HKLM\Software\Classes\CLSID\{2803063F-4B8D-4dc6-8874-D1802487FE2D}
Deleted HKLM\Software\Classes\Installer\Features\436F6625D7B77354DBCD89DDC6CFAB1A
Deleted HKLM\Software\Classes\Installer\Features\8AC8A37767831AA4BA87EEAC32B1FFA3
Deleted HKLM\Software\Classes\Installer\Products\436F6625D7B77354DBCD89DDC6CFAB1A
Deleted HKLM\Software\Classes\Installer\Products\8AC8A37767831AA4BA87EEAC32B1FFA3
Deleted HKLM\Software\Classes\Installer\UpgradeCodes\5556309623D8EAC478D3B24F6A68D7B0
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{BA935377-E17C-4475-B1BF-DE3110613A99}
Deleted HKLM\Software\Classes\TypeLib\{60AD0991-ECD4-49DC-B170-8B7E7C60F51B}
Deleted HKLM\Software\Common Toolkit Suite
Deleted HKLM\Software\DllKitPRO
Deleted HKLM\Software\ErrorFixKIT
Deleted HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run32|CommonToolkitTray_Solvusoft
Deleted HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run32|seznam-listicka-distribuce
Deleted HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\5556309623D8EAC478D3B24F6A68D7B0
Deleted HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\436F6625D7B77354DBCD89DDC6CFAB1A
Deleted HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\8AC8A37767831AA4BA87EEAC32B1FFA3
Deleted HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{773A8CA8-3876-4AA1-AB78-EECA231BFF3A}
Deleted HKLM\Software\Solvusoft
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\IOBIT\ASC
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\IObit\Advanced SystemCare
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\IObit\RealTimeProtector
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\Microleaves
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\Solvusoft
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\\Classes\Interface\{BA935377-E17C-4475-B1BF-DE3110613A99}
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\\Classes\TypeLib\{60AD0991-ECD4-49DC-B170-8B7E7C60F51B}
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Advanced SystemCare_is1
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5266F634-7B7D-4537-BDDC-98DD6CFCBAA1}
Deleted HKU\.DEFAULT\Software\Caphyon\Advanced Updater\{F039D4A9-14D3-4425-A4FA-F2F9D5B0E014}
Deleted HKU\S-1-5-18\Software\Caphyon\Advanced Updater\{F039D4A9-14D3-4425-A4FA-F2F9D5B0E014}

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

Deleted IObit Surfing Protection & Ads Removal
Deleted MSN Homepage & Bing Search Engine
Deleted Překladač Google
Deleted Seznam doplněk - Email
Deleted Seznam doplněk - Email
Deleted Seznam doplněk - Esko
Deleted Seznam doplněk - Esko

***** [ Chromium URLs ] *****

Deleted http://www.initialpage123.com/?z=df7965 ... DA&type=hp
Deleted http://www.mystartsearch.com/?type=hp&t ... 37510221DA
Deleted http://www.mystartsearch.com/?type=hp&t ... 37510221DA
Deleted http://www.mystartsearch.com/?type=hp&t ... 37510221DA
Deleted http://www.mystartsearch.com/?type=hp&t ... 37510221DA
Deleted mystartsearch
Deleted mystartsearch
Deleted mystartsearch
Deleted mystartsearch

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.

***** [ Preinstalled Software ] *****

No Preinstalled Software cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner_Debug.log - [140675 octets] - [03/12/2019 18:30:31]
AdwCleaner[S00].txt - [16886 octets] - [03/12/2019 18:32:03]
AdwCleaner[S01].txt - [16999 octets] - [03/12/2019 20:20:14]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C01].txt ##########

parisn8
nováček
Příspěvky: 15
Registrován: březen 12
Pohlaví: Muž

Re: Markantní zpomalení PC

Příspěvekod parisn8 » 03 pro 2019 20:39

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 10 Enterprise x64
Ran by xhora (Administrator) on 03.12.2019 at 20:28:36,53
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 6

Successfully deleted: C:\ProgramData\productdata (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\xhora\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bgjpfhpjcgdppjbgnpnjllokbmcdllig (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\xhora\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\olfeabkoenfaoljndfecamgilllcpiak (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\xhora\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\facebook.lnk (Shortcut)
Successfully deleted: C:\Users\xhora\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\61str93q.dev-edition-default\user.js (File)
Successfully deleted: C:\Users\xhora\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oje0s3r2.default-1538483818297\user.js (File)Registry: 1

Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} (Registry Key)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on 03.12.2019 at 20:35:18,70
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

parisn8
nováček
Příspěvky: 15
Registrován: březen 12
Pohlaví: Muž

Re: Markantní zpomalení PC

Příspěvekod parisn8 » 03 pro 2019 21:14

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 03.12.19
Čas skenování: 20:43
Logovací soubor: 35d96da4-1605-11ea-9da2-8c89a51fec65.json

-Informace o softwaru-
Verze: 4.0.4.49
Verze komponentů: 1.0.764
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.15684
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 17763.557)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: LENOVO\xhora

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 451628
Zjištěné hrozby: 11
Hrozby umístěné do karantény: 11
Uplynulý čas: 12 min, 43 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 2
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\AdvancedSystemCareService13, V karanténě, 3824, 380352, 1.0.15684, , ame,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\IOBIT_MONITOR_SERVER, V karanténě, 3824, 580520, 1.0.15684, , ame,

Hodnota v registru: 1
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\IOBIT_MONITOR_SERVER|IMAGEPATH, V karanténě, 3824, 580520, 1.0.15684, , ame,

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 8
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, C:\USERS\PUBLIC\DESKTOP\Advanced SystemCare.lnk, V karanténě, 3824, 380338, 1.0.15684, , ame,
PUP.Optional.AdvancedSystemCare, C:\USERS\XHORA\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\QUICK LAUNCH\USER PINNED\TASKBAR\Advanced SystemCare.lnk, V karanténě, 3824, 380340, 1.0.15684, , ame,
PUP.Optional.Seznam, C:\USERS\XHORA\DOWNLOADS\CSVEDITOR.EXE, V karanténě, 651, 623984, 1.0.15684, , ame,
PUP.Optional.ErrorFixKit, C:\USERS\XHORA\DOWNLOADS\ERRORKIT-VER_5D224F81-ERR_17375.EXE, V karanténě, 4489, 537850, 1.0.15684, , ame,
PUP.Optional.WinThruster, C:\USERS\USER\DOWNLOADS\SETUP_WINTHRUSTER_2018.EXE, V karanténě, 1590, 461217, 1.0.15684, , ame,
PUP.Optional.Seznam, C:\USERS\USER\DOWNLOADS\PVD10-SETUP.EXE, V karanténě, 651, 623984, 1.0.15684, , ame,
PUP.Optional.Solvusoft, C:\USERS\USER\DOWNLOADS\SETUP_DRIVERDOC_2018.EXE, V karanténě, 1070, 331663, 1.0.15684, , ame,
PUP.Optional.WinThruster, C:\WINDOWS\INSTALLER\1EC9136E.MSI, V karanténě, 1590, 461217, 1.0.15684, , ame,

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 hostů