Pravidla fóra

Níže uvedená pravidla jsou závazná pro všechny registrované členy fóra PC-HELP.CZ.

 1. Obecná pravidla

  1. fórum je zásadně proti jakémukoliv šíření nelegálního obsahu. Jakákoliv přímá či nepřímá snaha uživatele o takovéto šíření bude řešena odstraněním příspěvku, případně dalšími kroky (upozornění přes SZ, udělění varování, vyloučení z fóra atd.) #
  2. ve fóru rovněž nelze čekat pomoc či podporu s rozchozením nelegálně nabytého software (např. s instalací "černých" Windows), témata s tímto obsahem budou bezodkladně uzamykána nebo rovnou odstraňována #
  3. napříč celým fórem není dovoleno vkládat příspěvky, které jsou v rozporu s pravidly služby GoogleAdsense. Zejména platí přísný zákaz pro jakékoliv příspěvky týkající se „adult obsahu“ (erotický obsah), dále pak příspěvky týkající se stahování videa z portálu YouTube a příspěvky týkající se klikacích reklamních kampaní (ať už formou emailu či přes webové stránky). Příspěvky tohoto typu budou bez upozornění odstraňovány, v případě závažného přestupku může být jejich autor dodatečně penalizován. #
  4. do fóra mají možnost přispívat pouze registrovaní uživatelé; registrace a následné členství ve fóru je po celou dobu trvání zcela ZDARMA #
  5. registrované jméno se nesmí shodovat s adresou webové stránky (=skrytá reklama) #
  6. každý uživatel je povinen, napříč celým fórem, dodržovat stanovená pravidla #
  7. tato základní pravidla mohou být dále upřesněna a doplněna uvnitř jednotlivých sekcí fóra (např. speciální sekce HJT) #
  8. za nedodržování pravidel může být uživatel postižen napomenutím, udělením varování nebo vyloučením z fóra (BAN) #
  9. o tom, zda-li došlo k porušení pravidel fóra, případně k porušení dobrých mravů a o případných postizích rozhoduje administrátor fóra nebo moderátoři; jejich rozhodnutí je konečné #
  10. mnohačetné registace (duplicitní účty) za účelem obcházení uděleného BANu či zkreslení skutečného počtu udělených varování uživateli jsou považovány za zásadní porušení pravidel fóra, za které je automaticky udělen trvalý BAN (na všechny duplicitní účty a na účet původní). #
 2. Zakládání témat, psaní příspěvků

  1. témata zakládejte pouze 1x a do sekcí, které nejlépe vystihují charakter obsahu #
  2. název tématu zvolte takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu. Vyvarujte se použití názvu příspěvku jako "Prosím pomooooooc", "Help", "Co s tím", "Problém s..." a podobně #
  3. nesnažte se řešit jiný problém (i když podobný) v jednom tématu; do tématu nevkládejte příspěvky, které se odklánějí od původní diskuze (tzv. OffTopic příspěvky) #
  4. bude-li váš problém zdárně vyřešen, nezapomeňte celé téma označit za "Vyřešené" (kliknutím na ikonku "fajfky" v pravo). Zároveň se sluší ještě předtím poděkovat těm, kteří vám pomohli s řešením #
  5. příspěvek nesmí být vkládán za účelem zviditelnění autora nebo jiných osob nebo pouze za účelem zvyšování počtu příspěvků #
  6. stejně tak nesmí být v příspěvku uvedeny žádné odkazy obsahující speciální IDs (tzv. referrals IDs) vedoucí k výdělku či jinému prospěchu pro autora #
  7. jakákoliv forma SPAMu není tolerována, za SPAM lze považovat i krátké a nic neříkající odpovědi nebo příspěvky, které moderátoři již předtím odstranili jako nevhodné #
  8. do příspěvků není dovoleno umisťovat jakoukoliv formu reklamy - reklamu lze ve fóru umisťovat pouze oficiální cestou - kontaktní formulář pro odeslání dotazu zde #
 3. Psaní příspěvků - další doporučení

  1. problém se snažte popsat tak detailně, jak je to jen možné, značně tím urychlíte celý proces řešení. Dotazy typu "Mám nový počítač, ale často se mi zasekne. Co mám dělat?" jsou nedostačující #
  2. nezapomínejte k popisu problému připojit i informaci o vašem PC (typ, konfigurace) a operačním systému, pokud tuto informaci nemáte ve svém profilu či podpisu #
  3. popište co nejpřesněji problém, za jakých okolností k němu dochází a také případné výstrahy (hlášky), které se v této souvislosti objeví #
  4. jestliže chcete k příspěvku doplnit nějakou informaci a dosud na něj nikdo neodpověděl, nezakládejte další příspěvek (odpověď sobě samému), ale použijte tlačítko UPRAVIT. U doplněného textu pak můžete připsat třeba slovo „Doplňuji:“, "\\EDIT" #
  5. pro vaše odpovědi používejte tlačítko „ODPOVĚDĚT“ #
  6. neobjeví-li se na váš problém delší dobu odpověď, nezakládejte kvůli tomu nové téma. Přidejte odpověď typu „Napadlo vás něco?“ nebo „Neznáte někdo odpověď?“ do vašeho tématu. Vaše téma se tak dostane "zpět na výsluní" mezi X nejaktuálnějších témat fóra, čímž je možné zvýšit šanci úspěšného dořešení. Nezapomínejte však na to, že fórum není chat, proto nepřidávejte do svého tématu více vlastních "odpovědí" za sebou, zejména ne v krátkém časovém úseku (např. v průběhu 1 hodiny). Frekvence vytáhnutí jednou za 24 hodin (vyjma opravdu kritických situací) by měla být postačující #
  7. v případě, že do svého příspěvku vkládáte i obrázek (např. screenshot chybové hlášky), je doporučeno obrázek přiložit jako přílohu k příspěvku a následně ho v něm zobrazit. Tímto zajistíte uložení obrázku přímo na serveru PC-HELP.cz, bude tak dostupný po celou dobu životnosti vašeho tématu/příspěvku #
 4. Podpis uživatele, profil

  1. primárně slouží k osobnímu podpisu uživatele (jméno, nick...), sekundárně je možné do podpisu uvádět popis PC sestavy či nějaké zajímavé sdělení ostatním uživatelům #
  2. do podpisu je zakázáno umisťovat jakoukoliv formu reklamy na webové stránky či jiné služby. V případě nerespektování tohoto bude podpis odstraněn a uživateli bude zamezeno jeho další používání. Odkaz na soukromé (osobní) stránky autora nejsou považovány za reklamu. Dále je udělena výjimka odkazům na obecně prospěšné servery, případně na užitečné články z fóra PC-HELP (uživatelův odkazovník, návody, rady...) #
  3. do podpisu dále nepatří obrázky, videa a další „nepsané“ formy projevu #
  4. doporučujeme hned při registraci specifikovat pohlaví uživatele (muž/žena), usnadní se tím budoucí vzájemná komunikace mezi uživateli; pohlaví lze dodatečně upřesnit v uživatelském profilu #
  5. napříč celým uživatelským profilem není dovoleno umisťovat žádné odkazy obsahující speciální IDs (tzv. referrals IDs) vedoucí k výdělku či jinému prospěchu pro autora #
 5. Navigace po fóru

  1. než založíte nové téma se svým problémem, pokuste se nejdříve vyhledat, jestli stejný problém nebyl už řešen. Použijte tlačítko Hledat #
  2. chcete-li se podívat na příspěvky vytvořené od vaší poslední návštěvy, přejděte na odkaz Zobrazit nové příspěvky #
  3. chcete-li se podívat na své starší příspěvky, přejděte na odkaz Zobrazit vaše příspěvky #
  4. chcete-li se podívat na příspěvky, na které zatím nikdo neodpověděl, přejděte na odkaz Zobrazit nezodpovězené příspěvky #
  5. chcete-li se podívat na doposud nevyřešené příspěvky (obdoba TOP XX, ale bez omezení), klikněte na odkaz Zobrazit nevyřešená témata #
  6. vyřešená témata mají za názvem tuto ikonku "fajfky", zároveň se nezobrazují v TOP XX a jsou uzamčená #
 6. Další informace

  1. Ačkoliv se administrátoři a moderátoři tohoto fóra pokusí odstranit nebo upravit jakýkoliv všeobecně nežádoucí materiál tak rychle jak jen to je možné, je nemožné prohlédnou každý příspěvek. Proto vezměte na vědomí, že všechny příspěvky ve fóru vyjadřují pohledy a osobní názory autora příspěvku, nikoliv administrátorů, moderátorů nebo webmastera (mimo příspěvky od těchto lidí) a proto za ně nemohou být zodpovědní. #
  2. Registrací jste souhlasili s tím, že nebudete posílat žádné hanlivé, neslušné, vulgární, nenávistné, zastrašující, sexuálně orientované nebo jiné příspěvky/SZ, které mohou porušovat zákony či pohoršovat ostatní uživatele. Posílání takových materiálů vám může přivodit okamžité a permanentní vyhoštění z fóra (a váš ISP může být o vaší činnosti informován). IP adresa všech příspěvků je zaznamenávána pro případ potřeby vynucení těchto podmínek. Registrací dále souhlasíte, že webmaster, administrátor a moderátoři tohoto fóra mají právo odstranit, upravit, přesunout nebo ukončit jakékoliv téma kdykoliv zjistí, že odporuje pravidlům fóra. Jako uživatel souhlasíte, že jakékoliv informace které vložíte budou uloženy v databázi. #
  3. Systém tohoto fóra používá cookies k ukládání informací na vašem počítači. Tato cookies neobsahují žádné informace, které jste vložil, slouží jen ke zvýšení vašeho pohodlí při prohlížení. E-mailová adresa je používána jen pro případné potvrzení registračních detailů a hesla (a pro zaslání nového hesla, v případě ztráty). #
  4. Registrací souhlasíte se všemi výše uvedenými podmínkami.

   Poslední aktualizace pravidel: 1. 2. 2017 #