Prosím o kontrolu a vyčištění Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

xjarek
nováček
Příspěvky: 36
Registrován: prosinec 17
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu a vyčištění

Příspěvekod xjarek » 03 pro 2017 13:45

Objevil se mi problém blokací IP adresy kvůli automatickému odesílání dotazů z počítače.

Přikládám log file :
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 13:30:47, on 3.12.2017
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18838)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\MagicPlus\MagicPlus_helper.exe
C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
C:\Program Files (x86)\IBOARD\VBSScz\VBSS.exe
C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Magician\Samsung Magician.exe
C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe
C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\szndesktop.exe
C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe
C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files (x86)\HP\StatusAlerts\bin\HPStatusAlerts.exe
C:\PROGRA~2\RAPTRI~1\Raptr\raptr.exe
C:\PROGRA~2\RAPTRI~1\PlaysTV\playstv.exe
C:\PROGRA~2\RAPTRI~1\Raptr\raptr_im.exe
C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe
C:\PROGRA~2\RAPTRI~1\PlaysTV\QtWebEngineProcess.exe
C:\PROGRA~2\RAPTRI~1\PlaysTV\QtWebEngineProcess.exe
C:\PROGRA~2\RAPTRI~1\PlaysTV\QtWebEngineProcess.exe
C:\PROGRA~2\RAPTRI~1\PlaysTV\QtWebEngineProcess.exe
C:\PROGRA~2\RAPTRI~1\PlaysTV\QtWebEngineProcess.exe
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\ACEStream\updater\ace_update.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE
C:\Users\Jarin\Downloads\HiJackThis.exe
C:\Users\Jarin\AppData\Local\Temp\nsi1FF1.tmp\setupHiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/?clid=12454
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [QLBController] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe /start
O4 - HKLM\..\Run: [Raptr] "C:\Program Files (x86)\Raptr Inc\Raptr\raptrstub.exe" --startup
O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
O4 - HKLM\..\Run: [PlaysTV] "C:\Program Files (x86)\Raptr Inc\PlaysTV\playstv_launcher.exe" --startup
O4 - HKLM\..\Run: [seznam-listicka-distribuce] "C:\Program Files (x86)\Seznam.cz\distribution\szninstall.exe" -s -d listicka 1 szn-software-listicka cz.seznam.software.autoupdate
O4 - HKLM\..\Run: [StatusAlerts] "C:\Program Files (x86)\HP\StatusAlerts\bin\HPStatusAlerts.exe" /enum:on /alerts:on /notifications:on /fl:on /fr:on /appData:on /tmcp:on
O4 - HKLM\..\Run: [MagicPlusHelper] "C:\Program Files (x86)\MagicPlus\MagicPlus_helper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [cz.seznam.software.autoupdate] "C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\Seznam.cz\szninstall.exe" -c
O4 - HKCU\..\Run: [cz.seznam.software.szndesktop] "C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\wszndesktop.exe" -q
O4 - HKCU\..\Run: [AceStream] C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe
O4 - HKCU\..\Run: [GarminExpressTrayApp] "C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [BtvStack] "C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [GarminExpressTrayApp] "C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe" (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [GarminExpressTrayApp] "C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe" (User 'Default user')
O9 - Extra button: Přeložit - {230D1201-7607-4CF6-A11F-9E4BF0A333E0} - C:\Program Files (x86)\Verdict Free\etnxp.dll
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2C73F784-D2DE-4422-B070-2E3332FE5744} - C:\Program Files (x86)\Verdict Free\etnxp.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Internetový překladač... - {2C73F784-D2DE-4422-B070-2E3332FE5744} - C:\Program Files (x86)\Verdict Free\etnxp.dll
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
O23 - Service: AtherosSvc - Windows (R) Win 7 DDK provider - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: BlueStacks Log Rotator Service (BstHdLogRotatorSvc) - BlueStack Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Garmin Device Interaction Service - Garmin Ltd. or its subsidiaries - C:\Program Files (x86)\Garmin\Device Interaction Service\GarminService.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HP LaserJet Service - HP - C:\Program Files (x86)\HP\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe
O23 - Service: hpHotkeyMonitor - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe
O23 - Service: HP CASL Framework Service (hpqcaslwmiex) - HP - C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe
O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService1.0.0.0) - Unknown owner - C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Plays.tv Update Service (PlaysService) (PlaysService) - Copyright (c) 2017 Plays.tv, LLC - C:\Program Files (x86)\Raptr Inc\PlaysTV\plays_service.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - IBM Corp. - C:\Program Files (x86)\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Samsung RAPID Mode Service (SamsungRapidSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\RAPID\SamsungRapidSvc.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SynTPEnh Caller Service (SynTPEnhService) - Synaptics Incorporated - C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: SHAREit Hotspot Service (uSHAREitSvc) - SHAREit Technologies Co.Ltd - C:\Program Files (x86)\SHAREit Technologies\SHAREit\SHAREit.Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Validity VCS Fingerprint Service (vcsFPService) - Validity Sensors, Inc. - C:\Windows\system32\vcsFPService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: ZAtheros Bt and Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

--
End of file - 14392 bytes

Moc děkuji za pomoc.

Jaroslav PeclinovskýReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38706
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu a vyčištění

Příspěvekod jaro3 » 03 pro 2017 14:19

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/

Ulož si ho na svojí plochu
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Scan“
Po skenu klikni na „Logfile“ ,objeví se okno „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídající log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
- Při instalaci odeber zatržítko u „Povolit bezplatnou zkušební verzi Malwarebytes' Anti-Malware Premium“
Nainstaluj a spusť ho
- na konci instalace se ujisti že máš zvoleny/zatrhnuty obě možnosti:
Aktualizace Malwarebytes' Anti-Malware a Spustit aplikaci Malwarebytes' Anti-Malware, pokud jo tak klikni na tlačítko konec
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Uložit výsledky a vyber zkopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

xjarek
nováček
Příspěvky: 36
Registrován: prosinec 17
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu a vyčištění

Příspěvekod xjarek » 03 pro 2017 14:50

Díky, mám jen dotaz.
Musím stáhnout a udělat vše v pořadí, v jakém jsi to napsal nebo jen některý z těch programů ?
Používám jen Google a Internet Explorer (ten jen sporadicky).

Jarin

xjarek
nováček
Příspěvky: 36
Registrován: prosinec 17
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu a vyčištění-log file ADWCleaner

Příspěvekod xjarek » 03 pro 2017 15:11

# AdwCleaner 7.0.5.0 - Logfile created on Sun Dec 03 14:08:22 2017
# Updated on 2017/29/11 by Malwarebytes
# Database: 11-29-2017.1
# Running on Windows 7 Professional (X64)
# Mode: scan
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.Legacy, C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\acestream
PUP.Optional.Legacy, C:\Users\Jarin\AppData\LocalLow\.acestream
PUP.Optional.Legacy, C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\.acestream
PUP.Optional.Legacy, C:\_acestream_cache_
PUP.Optional.Legacy, C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ace Stream Media


***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

PUP.Optional.Legacy, [Value] - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | TCP Query User{02891CE1-2F20-496D-A4D3-2D03F6D2AFC6}C:\users\jarin\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe
PUP.Optional.Legacy, [Value] - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | UDP Query User{D348BE54-AD1B-479B-B0E2-7889F8102004}C:\users\jarin\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKU\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\AceStream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKU\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AceStream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\AceStream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AceStream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{80107F16-CB2E-42AB-AB9D-6C11540D5A8B}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8BF0126F-A5B7-4720-ABB2-2414A0AF5474}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C42038D-817A-472C-8C2A-EF46F1DA576D}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{873C7DA8-195D-4D5A-B830-C5E2831901EA}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acelive
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acemedia
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acestream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.tslive
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\SOFTWARE\Classes\Applications\ace_player.exe
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayCDAudioOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayDVDAudioOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayDVDMovieOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayMusicFilesOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlaySVCDMovieOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayVCDMovieOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayVideoFilesOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Classes\AudioCD\shell\PlayWithACEStream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Classes\DVD\shell\PlayWithACEStream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Classes\Applications\ace_player.exe
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acelive
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acemedia
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acestream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.tslive
PUP.Optional.AceStream, [Value] - HKCU\Software\RegisteredApplications | AceStream


***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

PUP.Optional.Legacy, SearchProvider found: Slunečnice - slunecnice.cz

/!\ Please Reset th# AdwCleaner 7.0.5.0 - Logfile created on Sun Dec 03 14:08:22 2017
# Updated on 2017/29/11 by Malwarebytes
# Database: 11-29-2017.1
# Running on Windows 7 Professional (X64)
# Mode: scan
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.Legacy, C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\acestream
PUP.Optional.Legacy, C:\Users\Jarin\AppData\LocalLow\.acestream
PUP.Optional.Legacy, C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\.acestream
PUP.Optional.Legacy, C:\_acestream_cache_
PUP.Optional.Legacy, C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ace Stream Media


***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

PUP.Optional.Legacy, [Value] - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | TCP Query User{02891CE1-2F20-496D-A4D3-2D03F6D2AFC6}C:\users\jarin\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe
PUP.Optional.Legacy, [Value] - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | UDP Query User{D348BE54-AD1B-479B-B0E2-7889F8102004}C:\users\jarin\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKU\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\AceStream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKU\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AceStream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\AceStream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AceStream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{80107F16-CB2E-42AB-AB9D-6C11540D5A8B}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8BF0126F-A5B7-4720-ABB2-2414A0AF5474}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C42038D-817A-472C-8C2A-EF46F1DA576D}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{873C7DA8-195D-4D5A-B830-C5E2831901EA}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acelive
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acemedia
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acestream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.tslive
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\SOFTWARE\Classes\Applications\ace_player.exe
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayCDAudioOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayDVDAudioOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayDVDMovieOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayMusicFilesOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlaySVCDMovieOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayVCDMovieOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayVideoFilesOnArrival
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Classes\AudioCD\shell\PlayWithACEStream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Classes\DVD\shell\PlayWithACEStream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Classes\Applications\ace_player.exe
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acelive
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acemedia
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acestream
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.tslive
PUP.Optional.AceStream, [Value] - HKCU\Software\RegisteredApplications | AceStream


***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

PUP.Optional.Legacy, SearchProvider found: Slunečnice - slunecnice.cz

/!\ Please Reset the Chrome Synchronization before cleaning the Chrome Preferences: https://support.google.com/chrome/answer/3097271


*************************########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt ##########e Chrome Synchronization before cleaning the Chrome Preferences: https://support.google.com/chrome/answer/3097271


*************************########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt ##########

xjarek
nováček
Příspěvky: 36
Registrován: prosinec 17
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu a vyčištění-log MalwareByte

Příspěvekod xjarek » 03 pro 2017 15:18

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 03.12.17
Čas skenování: 15:13
Logovací soubor: 33adcee6-d834-11e7-9ef5-40f02f445c9e.json
Správce: Ano

-Informace o softwaru-
Verze: 3.2.2.2018
Verze komponentů: 1.0.212
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.3400
Licence: Bezplatný

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: HP450\Jarin

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 284397
Zjištěné hrozby: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)
Hrozby umístěné do karantény: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)
Uplynulý čas: 1 min, 31 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38706
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu a vyčištění

Příspěvekod jaro3 » 03 pro 2017 19:31

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Scan“, po prohledání klikni na „ Clean

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.

Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.


Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

xjarek
nováček
Příspěvky: 36
Registrován: prosinec 17
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu a vyčištění-AdwCleaner podruhé

Příspěvekod xjarek » 03 pro 2017 20:20

# AdwCleaner 7.0.5.0 - Logfile created on Sun Dec 03 19:16:59 2017
# Updated on 2017/29/11 by Malwarebytes
# Running on Windows 7 Professional (X64)
# Mode: clean
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

Deleted: ReimageRealTimeProtector


***** [ Folders ] *****

Deleted: C:\ProgramData\Reimage Protector
Deleted: C:\ProgramData\Application Data\Reimage Protector
Deleted: C:\Users\All Users\Reimage Protector
Deleted: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\reimage repair
Deleted: C:\ReimageUndo
Deleted: C:\rei
Deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\acestream
Deleted: C:\Users\Jarin\AppData\LocalLow\.acestream
Deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\.acestream
Deleted: C:\_acestream_cache_
Deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ace Stream Media
Deleted: C:\Program Files\Reimage


***** [ Files ] *****

Deleted: C:\Users\All Users\Desktop\PC Scan & Repair by Reimage.lnk
Deleted: C:\Users\Public\Desktop\PC Scan & Repair by Reimage.lnk
Deleted: C:\Users\Jarin\Downloads\ReimageRepair.exe
Deleted: C:\Windows\SysNative\reimage.rep
Deleted: C:\Windows\Reimage.ini
Deleted: C:\Windows\Temp\reimage.log


***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

Deleted: ReimageUpdater


***** [ Registry ] *****

Deleted: [Value] - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|TCP Query User{02891CE1-2F20-496D-A4D3-2D03F6D2AFC6}C:\users\jarin\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe
Deleted: [Value] - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|UDP Query User{D348BE54-AD1B-479B-B0E2-7889F8102004}C:\users\jarin\appdata\roaming\acestream\engine\ace_engine.exe
Deleted: [Key] - HKU\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\AceStream
Deleted: [Key] - HKU\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AceStream
Deleted: [Key] - HKCU\Software\AceStream
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AceStream
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{80107F16-CB2E-42AB-AB9D-6C11540D5A8B}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{10ECCE17-29B5-4880-A8F5-EAD298611484}
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{10ECCE17-29B5-4880-A8F5-EAD298611484}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{801B440B-1EE3-49B0-B05D-2AB076D4E8CB}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9BB31AD8-5DB2-459E-A901-DEA536F23BA4}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BD51A48E-EB5F-4454-8774-EF962DF64546}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{FA6468D2-FAA4-4951-A53B-2A5CF9CC0A36}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{28FF42B8-A0DA-4BE5-9B81-E26DD59B350A}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8BF0126F-A5B7-4720-ABB2-2414A0AF5474}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C42038D-817A-472C-8C2A-EF46F1DA576D}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{873C7DA8-195D-4D5A-B830-C5E2831901EA}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\REI_AxControl.DLL
Deleted: [Key] - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acelive
Deleted: [Key] - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acemedia
Deleted: [Key] - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acestream
Deleted: [Key] - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.tslive
Deleted: [Key] - HKCU\SOFTWARE\Classes\Applications\ace_player.exe
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayCDAudioOnArrival
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayDVDAudioOnArrival
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayDVDMovieOnArrival
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayMusicFilesOnArrival
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlaySVCDMovieOnArrival
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayVCDMovieOnArrival
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\ACEStreamPlayVideoFilesOnArrival
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Classes\AudioCD\shell\PlayWithACEStream
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Classes\DVD\shell\PlayWithACEStream
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Classes\Applications\ace_player.exe
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acelive
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acemedia
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.acestream
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.tslive
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Reimage Repair
Deleted: [Key] - HKU\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\Local AppWizard-Generated Applications\Reimage - Windows Problem Relief.
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Local AppWizard-Generated Applications\Reimage - Windows Problem Relief.
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Reimage
Deleted: [Key] - HKU\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\Reimage
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Reimage
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Reimage.exe
Deleted: [Value] - HKCU\Software\RegisteredApplications|AceStream


***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries deleted.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

SearchProvider deleted: Slunečnice - slunecnice.cz


*************************

::Tracing keys deleted
::Winsock settings cleared
::Additional Actions: 0*************************

C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S0].txt - [4959 B] - [2017/12/3 14:8:22]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S1].txt - [7285 B] - [2017/12/3 19:16:1]


########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt ##########

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38706
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu a vyčištění

Příspěvekod jaro3 » 04 pro 2017 09:16

Ještě to další.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

xjarek
nováček
Příspěvky: 36
Registrován: prosinec 17
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu a vyčištění- Junkware Removal Tool

Příspěvekod xjarek » 04 pro 2017 09:38

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 7 Professional x64
Ran by Jarin (Administrator) on po 04.12.2017 at 9:30:19.78
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 21

Successfully deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bgjpfhpjcgdppjbgnpnjllokbmcdllig (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\olfeabkoenfaoljndfecamgilllcpiak (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Local\wandoujia2 (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2HYXMBJK (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\5L67480X (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\A6O280SK (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FN2Y12AT (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\I778TMOI (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\JJYRX9P4 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MF7TOH0F (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R2TR0Y0L (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Jarin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\WCKDG97H (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2HYXMBJK (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\5L67480X (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\A6O280SK (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FN2Y12AT (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\I778TMOI (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\JJYRX9P4 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MF7TOH0F (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R2TR0Y0L (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\WCKDG97H (Temporary Internet Files Folder)Registry: 1

Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{11C9818B-0D13-483C-9825-E0FF1A2E29F4} (Registry Key)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on po 04.12.2017 at 9:33:35.14
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

xjarek
nováček
Příspěvky: 36
Registrován: prosinec 17
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu a vyčištění-Sophos Virus Removal Tool

Příspěvekod xjarek » 04 pro 2017 10:24

Počítač čistý.

xjarek
nováček
Příspěvky: 36
Registrován: prosinec 17
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu a vyčištění-RogueKiller by Adlice

Příspěvekod xjarek » 04 pro 2017 10:56

RogueKiller V12.11.26.0 (x64) [Nov 27 2017] (Free) by Adlice Software
mail : http://www.adlice.com/contact/
Feedback : https://forum.adlice.com
Webová stránka : http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Blog : http://www.adlice.com

Operační systém : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Spuštěno : Normální režim
Uživatel : Jarin [Práva správce]
Started from : C:\Users\Jarin\Downloads\RogueKiller_portable64.exe
Mód : Prohledat -- Datum : 12/04/2017 10:29:19 (Duration : 00:19:52)

¤¤¤ Procesy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry : 11 ¤¤¤
[PUP.Gen1] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\simplitec -> Nalezeno
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http://www.seznam.cz/?clid=12454 -> Nalezeno
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http://www.seznam.cz/?clid=12454 -> Nalezeno
[PUM.SearchPage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Search Bar : Preserve -> Nalezeno
[PUM.SearchPage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Search Bar : Preserve -> Nalezeno
[PUP.Gen1] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | {09E10DC8-DDDF-4C7F-8F30-0B81F41094A3} : v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=6|Profile=Private|App=C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe|Name=AceStream| [x] -> Nalezeno
[PUP.Gen1] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | {080EDBB3-77D6-4D15-A5F9-11823E578362} : v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=17|Profile=Private|App=C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe|Name=AceStream| [x] -> Nalezeno
[PUP.Gen1] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | {09E10DC8-DDDF-4C7F-8F30-0B81F41094A3} : v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=6|Profile=Private|App=C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe|Name=AceStream| [x] -> Nalezeno
[PUP.Gen1] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | {080EDBB3-77D6-4D15-A5F9-11823E578362} : v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=17|Profile=Private|App=C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe|Name=AceStream| [x] -> Nalezeno
[PUM.StartMenu] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced | Start_ShowMyGames : 0 -> Nalezeno
[PUM.StartMenu] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2452019113-1929549654-811691898-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced | Start_ShowMyGames : 0 -> Nalezeno

¤¤¤ Úlohy : 2 ¤¤¤
[PUP.HackTool] %WINDIR%\Tasks\AutoKMS.job -- C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe -> Nalezeno
[PUP.HackTool] \AutoKMS -- C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe -> Nalezeno

¤¤¤ Soubory : 7 ¤¤¤
[PUP.Gen1][Složka] C:\ProgramData\simplitec -> Nalezeno
[PUP.Gen1][Soubor] C:\Users\Jarin\Desktop\Ace Player.lnk [LNK@] C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\ACEStream\player\ace_player.exe -> Nalezeno
[PUP.Gen1][Soubor] C:\Users\Jarin\Desktop\Ace Stream Media Center.lnk [LNK@] C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe --onstart-webui-open-page proxy-server-main -> Nalezeno
[PUP.HackTool][Složka] C:\Windows\AutoKMS -> Nalezeno
[PUP.Gen1][Složka] C:\ProgramData\simplitec -> Nalezeno
[PUP.Gen1][Soubor] C:\Users\Jarin\Desktop\Ace Player.lnk [LNK@] C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\ACEStream\player\ace_player.exe -> Nalezeno
[PUP.Gen1][Soubor] C:\Users\Jarin\Desktop\Ace Stream Media Center.lnk [LNK@] C:\Users\Jarin\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ace_engine.exe --onstart-webui-open-page proxy-server-main -> Nalezeno

¤¤¤ WMI : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubor HOSTS : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Nahrán) ¤¤¤

¤¤¤ Webové prohlížeče : 4 ¤¤¤
[PUP.Gen2][Firefox:Addon] unzhbhm6.default : Seznam li?ti?ka [{ea614400-e918-4741-9a97-7a972ff7c30b}] -> Nalezeno
[PUM.HomePage][Chrome:Config] Default [SecurePrefs] : homepage [http://www.seznam.cz/] -> Nalezeno
[PUM.HomePage][Chrome:Config] Default [SecurePrefs] : session.startup_urls [http://www.tvprogram.cz/index.php?P_id_kategorie=56456&P_soubor=televize%2Findex.php%3F%26zobrazeni%3Dmrizka%26typprg_pouze%3D%26casod%3D-1%26typzanr%3D#_ga=2.6465074.1485932854.1503835028-1231303921.1503835028] -> Nalezeno
[PUM.SearchPage][Chrome:Config] Default [SecurePrefs] : default_search_provider_data.template_url_data.keyword [google] -> Nalezeno

¤¤¤ Kontrola MBR : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: Samsung SSD 850 EVO 250G SCSI Disk Device +++++
--- User ---
[MBR] 70c095ef2ace07ce1648f6757fd385e3
[BSP] 9dc137d032591e1bb420d00f22424f8f : Windows Vista/7/8|VT.Unknown MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
1 - [XXXXXX] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 236317 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
2 - [XXXXXX] FAT32-LBA (0xc) [VISIBLE] Offset (sectors): 484184064 | Size: 2056 MB
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK

+++++ PhysicalDrive1: SMI USB Device +++++
--- User ---
[MBR] 6b12472a63bbb493e19feb21c1d84b96
[BSP] 33a07a59d299ab4ea9f4ab0156f9d86f : Windows XP MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] FAT32 (0xb) [VISIBLE] Offset (sectors): 62 | Size: 3784 MB
User = LL1 ... OK
Error reading LL2 MBR! ([32] Po?adavek není podporován. )

Uživatelský avatar
Orcus
člen Security týmu
Elite Level 10.5
Elite Level 10.5
Příspěvky: 10631
Registrován: duben 10
Bydliště: Okolo rostou 3 růže =o)
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu a vyčištění

Příspěvekod Orcus » 04 pro 2017 16:52

Zavři všechny programy a prohlížeče. Deaktivuj antivir a firewall.
Prosím, odpoj všechny USB nebo externí disky z počítače před spuštěním tohoto programu.
Spusť RogueKiller ( Pro Windows Vista nebo Windows 7, klepni pravým a vyber "Spustit jako správce", ve Windows XP poklepej ke spuštění).
- Počkej, až Prescan dokončí práci...
- Počkej, dokud status okno zobrazuje "Prohledat "
- V záložkách (Registry , Tasks , Web Browser apod.) vše zatrhni (dej zatržítka).
- Klikni na "Smazat"
- Počkej, dokud Status box zobrazuje " Mazání dokončeno "
- Klikni na "Zpráva" a zkopíruj a vlož obsah té zprávy prosím sem. Log je možno nalézt v RKreport [číslo]. txt na ploše.
- Zavři RogueKiller

====================================================

Stáhni
Zoek.exe

a ulož si ho na plochu.
Zavři všechny ostatní programy, okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
- pozor, náběh programu může trvat déle.

Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
emptyclsid;
iedefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyalltemp;
resethosts;


Klikni na Run Script
Program provede sken, opravu, sken i oprava může trvat i více minut, je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .

Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů, jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log
Zkopíruj sem celý obsah toho logu.

====================================================

Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Na konci klepni na tlačítko Nastavení (ozubené kolo v rohu)> Advanced> ""
- "Přečetl jsem si upozornění a chci pokračovat stejně .....
Zaškrtnutí Auto Launch
Nezaškrtnutí Auto upload
Zaškrtnutí All Browser Extensions (Všechna rozšíření prohlížeče)
Inteligentní nastavení skenování jako náhrada za hloubkové prověření
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Klepni na tlačítko Scan now (Skenovat) a začne sken hrozeb.
Když je skenování dokončeno, objeví se tisková zpráva , zkopíruj sem celý obsah té zprávy.

Vlož nový log z HJT + informuj o problémech
Láska hřeje, ale uhlí je uhlí. :fire:Log z HJT vkládejte do HJT sekce. Je-li moc dlouhý, rozděl jej do více zpráv.

Pár rad k bezpečnosti PC.

Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto, jaro3 a jerabina

Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše fórum.


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot], jaro3 a 13 hostů