Prosím o kontrolu

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

bobek127
nováček
Příspěvky: 8
Registrován: leden 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Prosím o kontrolu

Příspěvekod bobek127 » 18 led 2018 17:32

Dobrý den, zasílám log HJT


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 17:27:04, on 18.1.2018
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18894)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
C:\Users\Krejča\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_101\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BingExt.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_101\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BingExt.dll" (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [seznam-listicka-distribuce] "C:\Program Files (x86)\Seznam.cz\distribution\szninstall.exe" -s -d listicka 1 szn-software-listicka cz.seznam.software.autoupdate
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Logitech Gaming Registry Service (LogiRegistryService) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Logitech Gaming Software\Drivers\APOService\LogiRegistryService.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA NetworkService Container (NvContainerNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: NVIDIA Telemetry Container (NvTelemetryContainer) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
O23 - Service: Origin Client Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe
O23 - Service: Origin Web Helper Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe
O23 - Service: PG Manager (pgt_svc) - Gold Click Ltd - C:\Program Files (x86)\ProxyGate\MainService.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: RtlService - Realtek Semiconductor Corp. - C:\Program Files (x86)\D-Link\GO-USB-N150\RtlService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 9636 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38707
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 18 led 2018 17:36

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/

Ulož si ho na svojí plochu
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Scan“
Po skenu klikni na „Logfile“ ,objeví se okno „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídající log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
- Při instalaci odeber zatržítko u „Povolit bezplatnou zkušební verzi Malwarebytes' Anti-Malware Premium“
Nainstaluj a spusť ho
- na konci instalace se ujisti že máš zvoleny/zatrhnuty obě možnosti:
Aktualizace Malwarebytes' Anti-Malware a Spustit aplikaci Malwarebytes' Anti-Malware, pokud jo tak klikni na tlačítko konec
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Uložit výsledky a vyber zkopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

bobek127
nováček
Příspěvky: 8
Registrován: leden 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod bobek127 » 18 led 2018 18:20

Obsah z AdwCleaner:

# AdwCleaner 7.0.6.0 - Logfile created on Thu Jan 18 16:57:55 2018
# Updated on 2017/21/12 by Malwarebytes
# Database: 01-16-2018.1
# Running on Windows 7 Ultimate (X64)
# Mode: scan
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

PUP.Optional.ProxyGate, pgt_svc


***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.ProxyGate, C:\Program Files (x86)\ProxyGate


***** [ Files ] *****

PUP.Optional.Legacy, C:\Users\Krejča\Downloads\ReimageRepair.exe
PUP.Optional.Reimage, C:\Windows\Reimage.ini


***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

PUP.Optional.Legacy, amiupdaterExi
PUP.Optional.Legacy, amiupdaterExd
PUP.Optional.SoftwareUpdater.A, AmiUpdXp


***** [ Registry ] *****

PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{10ECCE17-29B5-4880-A8F5-EAD298611484}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{10ECCE17-29B5-4880-A8F5-EAD298611484}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{801B440B-1EE3-49B0-B05D-2AB076D4E8CB}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9BB31AD8-5DB2-459E-A901-DEA536F23BA4}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BD51A48E-EB5F-4454-8774-EF962DF64546}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{FA6468D2-FAA4-4951-A53B-2A5CF9CC0A36}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{28FF42B8-A0DA-4BE5-9B81-E26DD59B350A}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\REI_AxControl.DLL
PUP.Optional.Amonetize, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{117270FA-48AC-45BB-9171-B63D1B42A910}
PUP.Optional.Reimage, [Key] - HKU\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\Software\Local AppWizard-Generated Applications\Reimage - Windows Problem Relief.
PUP.Optional.Reimage, [Key] - HKCU\Software\Local AppWizard-Generated Applications\Reimage - Windows Problem Relief.
PUP.Optional.Reimage, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Reimage
PUP.Optional.Reimage, [Key] - HKU\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\Software\Reimage
PUP.Optional.Reimage, [Key] - HKCU\Software\Reimage
PUP.Optional.SoftwareUpdater, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{99C91FC5-DB5B-4AA0-BB70-5D89C5A4DF96}
PUP.Optional.ProxyGate, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{1EC095EE-8CA3-43D6-B9F5-0C55B82ED3D7}}_is1
PUP.Optional.MindSpark, [Key] - HKU\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\Software\Spark
PUP.Optional.MindSpark, [Key] - HKCU\Software\Spark
PUP.Optional.Amonetize.A, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B0660298-91AA-421F-BF0D-BFF6BB8BF3AE}
PUP.Optional.Amonetize.A, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EAC7DE5C-9520-435D-91AA-4A02E4773CEA}


***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries.

*************************########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt ##########


Log z Malwarebytes:

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 18.01.18
Čas skenování: 18:04
Logovací soubor: a8b13a00-fc71-11e7-9624-000000000000.json
Správce: Ano

-Informace o softwaru-
Verze: 3.3.1.2183
Verze komponentů: 1.0.262
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.3725
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: Krej\u00c4\u008da-PC\Krej\u00c4\u008da

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 246344
Zjištěné hrozby: 86
Hrozby umístěné do karantény: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)
Uplynulý čas: 11 min, 39 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 2
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\Cloud.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\PGChk.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725

Modul: 3
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\Cloud.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\PGChk.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\PGCommon.dll, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725

Klíč registru: 43
PUP.Optional.SoftwareUpdater.A, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\AmiUpdXp, Žádná uživatelská akce, [13254], [251671],1.0.3725
PUP.Optional.SoftwareUpdater.A, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{53A2670D-F924-416E-B0F4-70D6F932F24F}, Žádná uživatelská akce, [13254], [251671],1.0.3725
PUP.Optional.SoftwareUpdater.A, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\LOGON\{53A2670D-F924-416E-B0F4-70D6F932F24F}, Žádná uživatelská akce, [13254], [251671],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\pgt_svc, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\NLASVC\PARAMETERS\INTERNET\MANUALPROXIES, Žádná uživatelská akce, [7941], [-1],0.0.0
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\CLASSES\APPID\REI_AxControl.DLL, Žádná uživatelská akce, [1075], [327193],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKU\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\SOFTWARE\Reimage, Žádná uživatelská akce, [1075], [357494],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKU\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\SOFTWARE\LOCAL APPWIZARD-GENERATED APPLICATIONS\Reimage - Windows Problem Relief., Žádná uživatelská akce, [1075], [327203],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{10ECCE17-29B5-4880-A8F5-EAD298611484}, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\REI_AxControl.ReiEngine.1, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKU\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXT\SETTINGS\{10ECCE17-29B5-4880-A8F5-EAD298611484}, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\TYPELIB\{FA6468D2-FAA4-4951-A53B-2A5CF9CC0A36}, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\INTERFACE\{9BB31AD8-5DB2-459E-A901-DEA536F23BA4}, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\INTERFACE\{BD51A48E-EB5F-4454-8774-EF962DF64546}, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\WOW6432NODE\INTERFACE\{9BB31AD8-5DB2-459E-A901-DEA536F23BA4}, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\WOW6432NODE\INTERFACE\{BD51A48E-EB5F-4454-8774-EF962DF64546}, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\CLASSES\INTERFACE\{9BB31AD8-5DB2-459E-A901-DEA536F23BA4}, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\CLASSES\INTERFACE\{BD51A48E-EB5F-4454-8774-EF962DF64546}, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\CLASSES\TYPELIB\{FA6468D2-FAA4-4951-A53B-2A5CF9CC0A36}, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\WOW6432NODE\TYPELIB\{FA6468D2-FAA4-4951-A53B-2A5CF9CC0A36}, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\REI_AxControl.ReiEngine, Žádná uživatelská akce, [1075], [327197],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKU\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\SOFTWARE\REIMAGE\PC REPAIR, Žádná uživatelská akce, [1075], [327204],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{1EC095EE-8CA3-43D6-B9F5-0C55B82ED3D7}}_is1, Žádná uživatelská akce, [925], [414830],1.0.3725
PUP.Optional.SoftwareUpdater, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{99C91FC5-DB5B-4AA0-BB70-5D89C5A4DF96}, Žádná uživatelská akce, [1598], [251670],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\APPID\REI_AxControl.DLL, Žádná uživatelská akce, [1075], [327193],1.0.3725
PUP.Optional.AmiUpdater, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\amiupdaterExd, Žádná uživatelská akce, [12348], [235414],1.0.3725
PUP.Optional.AmiUpdater, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\amiupdaterExi, Žádná uživatelská akce, [12348], [235414],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\REIMAGE\Reimage Repair, Žádná uživatelská akce, [1075], [336077],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\WOW6432NODE\APPID\REI_AxControl.DLL, Žádná uživatelská akce, [1075], [327193],1.0.3725
PUP.Optional.Amonetize, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\INTERFACE\{EAC7DE5C-9520-435D-91AA-4A02E4773CEA}, Žádná uživatelská akce, [6], [167636],1.0.3725
PUP.Optional.Amonetize, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\WOW6432NODE\INTERFACE\{EAC7DE5C-9520-435D-91AA-4A02E4773CEA}, Žádná uživatelská akce, [6], [167636],1.0.3725
PUP.Optional.Amonetize, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\CLASSES\INTERFACE\{EAC7DE5C-9520-435D-91AA-4A02E4773CEA}, Žádná uživatelská akce, [6], [167636],1.0.3725
PUP.Optional.Amonetize, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\TYPELIB\{B0660298-91AA-421F-BF0D-BFF6BB8BF3AE}, Žádná uživatelská akce, [6], [167636],1.0.3725
PUP.Optional.Amonetize, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\WOW6432NODE\TYPELIB\{B0660298-91AA-421F-BF0D-BFF6BB8BF3AE}, Žádná uživatelská akce, [6], [167636],1.0.3725
PUP.Optional.Amonetize, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\CLASSES\TYPELIB\{B0660298-91AA-421F-BF0D-BFF6BB8BF3AE}, Žádná uživatelská akce, [6], [167636],1.0.3725
PUP.Optional.Amonetize, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\dream.capture.1, Žádná uživatelská akce, [6], [169563],1.0.3725
PUP.Optional.Amonetize, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\WOW6432NODE\CLSID\{117270FA-48AC-45BB-9171-B63D1B42A910}, Žádná uživatelská akce, [6], [169563],1.0.3725
PUP.Optional.Amonetize, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\DREAM.CAPTURE, Žádná uživatelská akce, [6], [169563],1.0.3725
PUP.Optional.Amonetize, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\CLASSES\CLSID\{117270FA-48AC-45BB-9171-B63D1B42A910}, Žádná uživatelská akce, [6], [169563],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\APPID\{28FF42B8-A0DA-4BE5-9B81-E26DD59B350A}, Žádná uživatelská akce, [1075], [332494],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\CLASSES\APPID\{28FF42B8-A0DA-4BE5-9B81-E26DD59B350A}, Žádná uživatelská akce, [1075], [332494],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\WOW6432NODE\APPID\{28FF42B8-A0DA-4BE5-9B81-E26DD59B350A}, Žádná uživatelská akce, [1075], [332494],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{801B440B-1EE3-49B0-B05D-2AB076D4E8CB}, Žádná uživatelská akce, [1075], [327206],1.0.3725

Hodnota v registru: 8
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|PROXYENABLE, Žádná uživatelská akce, [7941], [-1],0.0.0
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, HKU\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|PROXYENABLE, Žádná uživatelská akce, [7941], [-1],0.0.0
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|PROXYENABLE, Žádná uživatelská akce, [7941], [-1],0.0.0
PUP.Optional.Reimage, HKU\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\SOFTWARE\REIMAGE\PC REPAIR|QUITMESSAGE, Žádná uživatelská akce, [1075], [327204],1.0.3725
PUP.Optional.Amonetize, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{53A2670D-F924-416E-B0F4-70D6F932F24F}|PATH, Žádná uživatelská akce, [6], [262355],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{1EC095EE-8CA3-43D6-B9F5-0C55B82ED3D7}}_is1|URLINFOABOUT, Žádná uživatelská akce, [925], [382077],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{1EC095EE-8CA3-43D6-B9F5-0C55B82ED3D7}}_is1|HELPLINK, Žádná uživatelská akce, [925], [382077],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{1EC095EE-8CA3-43D6-B9F5-0C55B82ED3D7}}_is1|URLUPDATEINFO, Žádná uživatelská akce, [925], [382077],1.0.3725

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 30
PUP.Optional.SoftwareUpdater.A, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\AMIUPDXP, Žádná uživatelská akce, [13254], [251671],1.0.3725
PUP.Optional.SoftwareUpdater, C:\WINDOWS\TASKS\AMIUPDXP.JOB, Žádná uživatelská akce, [1598], [251669],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\PROGRAM FILES (X86)\PROXYGATE\LIST.DAT, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\Cloud.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\conf.dat, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\Config.ini, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\dns.dat, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\MainService.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\msvbvm60.dll, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\newsocket.data, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\PGChk.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\PGCommon.dll, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\PGHelp.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\PGLog.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\PGNet.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\PGUpd.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\ProxyGate.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\Skin.dll, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\Socket.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\TrafficMonitor.exe, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.ProxyGate.PrxySvrRST, C:\Program Files (x86)\ProxyGate\TrafficMonitor.ini, Žádná uživatelská akce, [7941], [390935],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, C:\WINDOWS\REIMAGE.INI, Žádná uživatelská akce, [1075], [412667],1.0.3725
Trojan.Agent.Trace, C:\WINDOWS\SYSWOW64\DEL.BAT, Žádná uživatelská akce, [2702], [472025],1.0.3725
Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\KREJčA\APPDATA\ROAMING\AMERICAN.TRUCK.SIMULATOR.NEW.MEXICO.REPACK\QNMOMRYT.EXE, Žádná uživatelská akce, [0], [392686],1.0.3725
PUP.Optional.Bundler, C:\USERS\KREJčA\DOWNLOADS\7ZIP-LISTA-CENTRUMCZ.EXE, Žádná uživatelská akce, [129], [88479],1.0.3725
RiskWare.GameHack, C:\USERS\KREJčA\DOWNLOADS\COH0616PROMO-CH.RAR, Žádná uživatelská akce, [402], [478751],1.0.3725
PUP.Optional.Bundler, C:\USERS\KREJčA\DOWNLOADS\7ZIP-LISTA-CENTRUMCZ(1).EXE, Žádná uživatelská akce, [129], [88479],1.0.3725
PUP.Optional.OpenCandy, C:\USERS\KREJčA\DOWNLOADS\CHEAT-ENGINE_6.5.EXE, Žádná uživatelská akce, [460], [101648],1.0.3725
RiskWare.GameHack, C:\USERS\KREJčA\DOWNLOADS\COH2700243PROMO-CH.ZIPS, Žádná uživatelská akce, [402], [478751],1.0.3725
PUP.Optional.Reimage, C:\USERS\KREJčA\DOWNLOADS\REIMAGEREPAIR.EXE, Žádná uživatelská akce, [1075], [331559],1.0.3725

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38707
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 18 led 2018 19:35

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Scan“, po prohledání klikni na „ Clean

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.

. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.


Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

bobek127
nováček
Příspěvky: 8
Registrován: leden 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod bobek127 » 19 led 2018 12:01

OBSAH AdwCleaner

# AdwCleaner 7.0.6.0 - Logfile created on Thu Jan 18 19:40:38 2018
# Updated on 2017/21/12 by Malwarebytes
# Running on Windows 7 Ultimate (X64)
# Mode: clean
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

Deleted: pgt_svc


***** [ Folders ] *****

Deleted: C:\Program Files (x86)\ProxyGate


***** [ Files ] *****

Deleted: C:\Users\Krejča\Downloads\ReimageRepair.exe
Deleted: C:\Windows\Reimage.ini


***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

Deleted: amiupdaterExi
Deleted: amiupdaterExd
Deleted: AmiUpdXp


***** [ Registry ] *****

Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{10ECCE17-29B5-4880-A8F5-EAD298611484}
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{10ECCE17-29B5-4880-A8F5-EAD298611484}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{801B440B-1EE3-49B0-B05D-2AB076D4E8CB}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9BB31AD8-5DB2-459E-A901-DEA536F23BA4}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BD51A48E-EB5F-4454-8774-EF962DF64546}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{FA6468D2-FAA4-4951-A53B-2A5CF9CC0A36}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{28FF42B8-A0DA-4BE5-9B81-E26DD59B350A}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\REI_AxControl.DLL
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{117270FA-48AC-45BB-9171-B63D1B42A910}
Deleted: [Key] - HKU\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\Software\Local AppWizard-Generated Applications\Reimage - Windows Problem Relief.
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Local AppWizard-Generated Applications\Reimage - Windows Problem Relief.
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Reimage
Deleted: [Key] - HKU\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\Software\Reimage
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Reimage
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{99C91FC5-DB5B-4AA0-BB70-5D89C5A4DF96}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{1EC095EE-8CA3-43D6-B9F5-0C55B82ED3D7}}_is1
Deleted: [Key] - HKU\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\Software\Spark
Deleted: [Key] - HKCU\Software\Spark
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B0660298-91AA-421F-BF0D-BFF6BB8BF3AE}
Deleted: [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EAC7DE5C-9520-435D-91AA-4A02E4773CEA}


***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries deleted.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries deleted.

*************************

::Tracing keys deleted
::Winsock settings cleared
::Additional Actions: 0*************************

C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S0].txt - [3137 B] - [2018/1/18 16:57:55]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S1].txt - [3205 B] - [2018/1/18 19:40:2]


########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt ##########OBSAH JRT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 7 Ultimate x64
Ran by Krejźa (Administrator) on źt 18.01.2018 at 21:13:06,96
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 0


Deleted the following from C:\Users\Krejźa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1xqp9nhl.default\prefs.js
user_pref(browser.urlbar.suggest.searches, false);Registry: 0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on źt 18.01.2018 at 21:16:23,71
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~OBSAH Malwarebyte


Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 18.01.18
Čas skenování: 21:17
Logovací soubor: aafda9af-fc8c-11e7-8407-000000000000.json
Správce: Ano

-Informace o softwaru-
Verze: 3.3.1.2183
Verze komponentů: 1.0.262
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.3726
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: Krej\u00c4\u008da-PC\Krej\u00c4\u008da

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 246275
Zjištěné hrozby: 14
Hrozby umístěné do karantény: 14
Uplynulý čas: 4 min, 22 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 5
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\REI_AxControl.ReiEngine.1, V karanténě, [1075], [327197],1.0.3726
PUP.Optional.Reimage, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\REI_AxControl.ReiEngine, V karanténě, [1075], [327197],1.0.3726
Generic.Malware/Suspicious, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Local_Security_Process, V karanténě, [0], [392686],1.0.3726
Generic.Malware/Suspicious, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{91374FEA-B614-46E4-9A22-41603345C8C3}, V karanténě, [0], [392686],1.0.3726
Generic.Malware/Suspicious, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\LOGON\{91374FEA-B614-46E4-9A22-41603345C8C3}, V karanténě, [0], [392686],1.0.3726

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 9
Trojan.Agent.Trace, C:\WINDOWS\SYSWOW64\DEL.BAT, V karanténě, [2702], [472025],1.0.3726
Generic.Malware/Suspicious, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Local_Security_Process, V karanténě, [0], [392686],1.0.3726
Generic.Malware/Suspicious, C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROSOFT\LOCAL_SECURITY_PROCESS.EXE, V karanténě, [0], [392686],1.0.3726
Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\KREJčA\APPDATA\ROAMING\AMERICAN.TRUCK.SIMULATOR.NEW.MEXICO.REPACK\QNMOMRYT.EXE, V karanténě, [0], [392686],1.0.3726
PUP.Optional.Bundler, C:\USERS\KREJčA\DOWNLOADS\7ZIP-LISTA-CENTRUMCZ.EXE, V karanténě, [129], [88479],1.0.3726
PUP.Optional.OpenCandy, C:\USERS\KREJčA\DOWNLOADS\CHEAT-ENGINE_6.5.EXE, V karanténě, [460], [101648],1.0.3726
RiskWare.GameHack, C:\USERS\KREJčA\DOWNLOADS\COH2700243PROMO-CH.ZIPS, V karanténě, [402], [478751],1.0.3726
PUP.Optional.Bundler, C:\USERS\KREJčA\DOWNLOADS\7ZIP-LISTA-CENTRUMCZ(1).EXE, V karanténě, [129], [88479],1.0.3726
RiskWare.GameHack, C:\USERS\KREJčA\DOWNLOADS\COH0616PROMO-CH.RAR, V karanténě, [402], [478751],1.0.3726

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)


OBSAH RK


RogueKiller V12.12.0.0 (x64) [Jan 15 2018] (Free) by Adlice Software
mail : http://www.adlice.com/contact/
Feedback : https://forum.adlice.com
Webová stránka : http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Blog : http://www.adlice.com

Operační systém : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Spuštěno : Normální režim
Uživatel : Krej?a [Práva správce]
Started from : C:\Users\Krej?a\Desktop\oprava\RogueKiller_portable64.exe
Mód : Prohledat -- Datum : 01/19/2018 11:28:12 (Duration : 00:26:23)

¤¤¤ Procesy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Úlohy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubory : 0 ¤¤¤

¤¤¤ WMI : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubor HOSTS : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Nahrán) ¤¤¤

¤¤¤ Webové prohlížeče : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Kontrola MBR : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: Hitachi HDS721050CLA362 ATA Device +++++
--- User ---
[MBR] 6cc4575c4226d30cabdf1287018a72e3
[BSP] 994623bedc506e44c0d5ed9c867fe48d : Windows Vista/7/8|VT.Unknown MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 476938 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK

+++++ PhysicalDrive1: ST31000528AS ATA Device +++++
--- User ---
[MBR] 6946fd1f46c756345b53a76296fdf561
[BSP] fe418d913756ac58198510fcf06fb312 : Windows Vista/7/8|VT.Unknown MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
1 - [XXXXXX] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 953766 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38707
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 19 led 2018 17:49

Vypni antivir i firewall.
Stáhni Zoek.exe
http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe

klik nahoře vpravo na .rar-file a uloz si ho na plochu.
Zavři všechny ostatní programy , okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
-pozor , náběh programu může trvat déle.
Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
emptyclsid;
iedefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyalltemp;
resethosts;

klikni na Run Script
Program provede sken , opravu, sken i oprava může trvat i více minut ,je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .
Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů , jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log Zkopíruj sem celý obsah toho logu.
Pokud budou problémy , spusť zoek v nouz. režimu.

Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Můžeš si zatrhnout i vytvoření bodu obnovy:
Klikni na ozubené kolečko , poté na „Skenování“ a zatrhni „vytvářet body obnovy“.
Vrať se zpět ( klikni na domeček).
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Neměň žádné nastavení. Klikni na „Skenovat“.
Po skenu lze vidět , zda jsou nějaké nákazy. Klikni na „Další“. Nákazy budou přemístěny do karantény.
Když je skenování dokončeno, objeví se tisková zpráva , zkopíruj sem celý obsah té zprávy.
Jinak můžeš zprávy vidět , když klikneš vpravo nahoře na „ zprávy“.


Vypni rez. ochranu u antiviru a antispywaru,příp. firewall..

Stáhni si ComboFix (by sUBs)
a ulož si ho na plochu.
Ukonči všechna aktivní okna a spusť ho.
- Po spuštění se zobrazí podmínky užití, potvrď je stiskem tlačítka Ano
- Dále postupuj dle pokynů, během aplikování ComboFixu neklikej do zobrazujícího se okna
- Po dokončení skenování by měl program vytvořit log - C:\ComboFix.txt - zkopíruj sem prosím celý jeho obsah
Pokud budou problémy , spusť ho v nouz. režimu.

Upozornění : Může se stát, že po aplikaci Combofixu a restartu počítače, Windows nenaběhnou , nebo nenajede plocha , budou problémy s připojením, pak znovu restartuj počítač, pokud to nepomůže , po restartu mačkej klávesu F8 a pak zvol poslední známou funkční konfiguraci. , či použij bod obnovy.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

bobek127
nováček
Příspěvky: 8
Registrován: leden 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod bobek127 » 19 led 2018 23:49

OBSAH Zoek:


Zoek.exe v5.0.0.1 Updated 24-October-2017
Tool run by Krejźa on p  19.01.2018 at 21:06:43,39.
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 Service Pack 1 x64
Running in: Normal Mode No Internet Access Detected
Launched: C:\Users\KREJA~1\Desktop\oprava\zoek.exe [Scan all users] [Script inserted]

==== System Restore Info ======================

19.1.2018 21:07:32 Zoek.exe System Restore Point Created Successfully.

==== Reset Hosts File ======================

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2626299818-760534515-3788877355-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extension Compatibility\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Extension Compatibility\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\KREJA~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1xqp9nhl.default\prefs.js:

Added to C:\Users\KREJA~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1xqp9nhl.default\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Firefox Start and Search pages ======================

ProfilePath: C:\Users\KREJA~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1xqp9nhl.default
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");


OBSAH Zemana Antimalware:


Zemana AntiMalware 2.74.2.150 (instalační verze)

-------------------------------------------------------
Scan Result : Dokončeno
Scan Date : 2018.1.19
Operating System : Windows 7 64-bit
Processor : 4X Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz
BIOS Mode : Legacy
CUID : 125525E9BDE314783350E0
Scan Type : Skenování systému
Duration : 22m 16s
Scanned Objects : 99677
Detected Objects : 1
Excluded Objects : 0
Read Level : SCSI
Auto Upload : Zapnuto
Detect All Extensions : Vypnuto
Scan Documents : Vypnuto
Domain Info : WORKGROUP,0,2

Detected Objects
-------------------------------------------------------

RldOrigin.dll
Status : Skenováno
Object : %userprofile%\desktop\game\bin\rldorigin.dll
MD5 : EC01763D9CEBFC30FB4164A9DB7A6822
Publisher : -
Size : 566788
Version : -
Detection : PUA:Win32/SoftCrack.Gen
Cleaning Action : Karanténa
Related Objects :
Soubor - %userprofile%\desktop\game\bin\rldorigin.dll


Cleaning Result
-------------------------------------------------------
Cleaned : 1
Reported as safe : 0
Failed : 0OBSAH Combofix:


ComboFix 18-01-10.01 - Krejča 19.01.2018 23:35:48.1.4 - x64
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1250.420.1033.18.16320.13844 [GMT 1:00]
Spuštěný z: c:\users\KrejŔa\Desktop\oprava\ComboFix.exe
AV: Malwarebytes *Disabled/Updated* {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {71A27EC9-3DA6-45FC-60A7-004F623C6189}
SP: Malwarebytes *Disabled/Updated* {98619B37-4FC4-67F2-1C99-EEF6D47DBD96}
SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {CAC39F2D-1B9C-4A72-5A17-3B3D19BB2B34}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Ostatní výmazy )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
c:\windows\PFRO.log
c:\windows\security\logs\scecomp.log
.
.
((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2017-12-19 do 2018-01-19 )))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
2018-01-19 22:42 . 2018-01-19 22:42 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
2018-01-19 21:35 . 2018-01-19 21:35 203680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\zamguard64.sys
2018-01-19 21:35 . 2018-01-19 21:35 203680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\zam64.sys
2018-01-19 21:35 . 2018-01-19 21:35 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware
2018-01-19 21:35 . 2018-01-19 21:35 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Local\Zemana
2018-01-19 20:08 . 2018-01-19 20:08 -------- d-----w- C:\zoek
2018-01-19 10:28 . 2018-01-19 10:28 28272 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\TrueSight.sys
2018-01-19 10:27 . 2018-01-19 10:57 -------- d-----w- c:\programdata\RogueKiller
2018-01-19 10:23 . 2017-11-18 00:30 13899592 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{CFCF2492-7567-4663-9666-7F3550624DDE}\mpengine.dll
2018-01-18 20:44 . 2018-01-18 20:44 -------- d-----w- c:\programdata\Sophos
2018-01-18 20:43 . 2018-01-18 20:43 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Sophos
2018-01-18 17:02 . 2018-01-18 17:02 193968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\MbamChameleon.sys
2018-01-18 17:01 . 2018-01-18 19:45 253880 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2018-01-18 17:01 . 2017-11-29 08:11 77432 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbae64.sys
2018-01-18 17:01 . 2018-01-18 17:01 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes
2018-01-18 17:01 . 2018-01-18 17:01 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes
2018-01-18 16:55 . 2018-01-18 19:40 -------- d-----w- C:\AdwCleaner
2018-01-17 16:46 . 2017-11-18 00:30 13899592 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll
2018-01-14 16:38 . 2018-01-14 16:39 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Roaming\Spore
2018-01-14 15:44 . 2018-01-14 15:44 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Roaming\WinRAR
2018-01-05 12:30 . 2018-01-05 12:30 152080 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Scans\MpPayloadData\mpengine.exe
2017-12-31 14:58 . 2017-12-31 15:12 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Local\Sony
2017-12-31 14:57 . 2017-12-31 15:07 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Roaming\Sony
2017-12-31 14:49 . 2017-12-31 14:49 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Seznam.cz
2017-12-31 14:49 . 2017-12-31 15:13 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Roaming\Seznam.cz
2017-12-31 14:46 . 2017-12-31 14:48 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Windows Live
2017-12-31 14:42 . 2017-12-31 14:42 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Local\Windows Live
2017-12-31 14:42 . 2017-12-31 14:42 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Windows Live
.
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2018-01-10 22:40 . 2017-10-11 20:19 129365736 -c--a-w- c:\windows\system32\MRT-KB890830.exe
2018-01-10 22:40 . 2015-10-20 17:03 129365736 -c--a-w- c:\windows\system32\MRT.exe
2018-01-09 12:24 . 2015-10-12 17:14 803328 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
2018-01-09 12:24 . 2015-10-12 17:14 144896 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2018-01-01 16:12 . 2018-01-09 12:35 2560 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcRes.dll
2018-01-01 02:18 . 2018-01-09 12:35 1110528 ----a-w- c:\windows\system32\schedsvc.dll
2018-01-01 02:18 . 2018-01-09 12:35 190464 ----a-w- c:\windows\system32\rpchttp.dll
2018-01-01 02:18 . 2018-01-09 12:35 345600 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll
2018-01-01 02:00 . 2018-01-09 12:35 141312 ----a-w- c:\windows\SysWow64\rpchttp.dll
2018-01-01 02:00 . 2018-01-09 12:35 254464 ----a-w- c:\windows\SysWow64\schannel.dll
2018-01-01 01:59 . 2018-01-09 12:35 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll
2017-12-31 14:46 . 2012-07-17 13:37 24800 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll
2017-11-20 20:32 . 2015-10-12 16:58 545440 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
2017-11-09 04:03 . 2017-11-09 04:03 36203120 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglv64.dll
2017-11-09 04:03 . 2017-11-09 04:03 29245040 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvoglv32.dll
2017-11-09 04:02 . 2017-11-09 04:02 16771696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
2017-11-09 04:02 . 2017-11-09 04:02 989808 ----a-w- c:\windows\system32\NvIFR64.dll
2017-11-09 04:02 . 2017-11-09 04:02 941168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\NvIFR.dll
2017-11-09 04:01 . 2017-11-09 04:01 54192 ----a-w- c:\windows\system32\nvhdap64.dll
2017-11-09 04:01 . 2017-11-09 04:01 1624168 ----a-w- c:\windows\system32\nvhdagenco6420103.dll
2017-11-09 04:01 . 2017-11-09 04:01 233904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys
2017-11-09 04:01 . 2017-11-09 04:01 1107896 ----a-w- c:\windows\system32\NvFBC64.dll
2017-11-09 04:00 . 2017-11-09 04:00 1039288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\NvFBC.dll
2017-11-09 03:56 . 2017-11-09 03:56 1682536 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispgenco6438813.dll
2017-11-09 03:56 . 2017-11-09 03:56 1997752 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispco6438813.dll
2017-11-09 03:56 . 2017-11-09 03:56 3816376 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvid.dll
2017-11-09 03:56 . 2017-11-09 03:56 3355248 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcuvid.dll
2017-11-09 03:55 . 2017-11-09 03:55 40246384 ----a-w- c:\windows\system32\nvcompiler.dll
2017-11-09 03:55 . 2017-11-09 03:55 35165624 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcompiler.dll
2017-11-09 03:33 . 2015-11-19 21:23 21943656 ----a-w- c:\windows\system32\nvwgf2umx.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 19187392 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvwgf2um.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-01-04 17:08 505256 ----a-w- c:\windows\system32\nvumdshimx.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 419520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvumdshim.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 13379352 ----a-w- c:\windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 10986768 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvptxJitCompiler.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 23474664 ----a-w- c:\windows\system32\nvopencl.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 19212720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvopencl.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 164648 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglshim64.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 142336 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvoglshim32.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 182296 ----a-w- c:\windows\system32\nvinitx.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 159736 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvinit.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 1154296 ----a-w- c:\windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 902312 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvfatbinaryLoader.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 18375312 ----a-w- c:\windows\system32\nvd3dumx.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 15168288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvd3dum.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 13994320 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 11891192 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcuda.dll
2017-11-09 03:32 . 2015-11-19 21:23 4330832 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi64.dll
2017-11-09 03:32 . 2015-11-19 21:23 3841120 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvapi.dll
2017-11-07 16:31 . 2017-12-13 11:01 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll
2017-11-07 16:13 . 2017-12-13 11:01 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tzres.dll
2017-11-04 15:31 . 2017-12-13 11:01 194048 ----a-w- c:\windows\system32\itircl.dll
2017-11-04 15:31 . 2017-12-13 11:01 170496 ----a-w- c:\windows\system32\itss.dll
2017-11-04 15:10 . 2017-12-13 11:01 158720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\itircl.dll
2017-11-04 15:10 . 2017-12-13 11:01 142336 ----a-w- c:\windows\SysWow64\itss.dll
2017-11-02 16:55 . 2017-12-13 11:01 138240 ----a-w- c:\windows\system32\rtm.dll
2017-11-02 16:55 . 2017-12-13 11:01 97792 ----a-w- c:\windows\system32\mprdim.dll
2017-11-02 16:55 . 2017-12-13 11:01 9728 ----a-w- c:\windows\system32\iprtprio.dll
2017-11-02 16:55 . 2017-12-13 11:01 281600 ----a-w- c:\windows\system32\iprtrmgr.dll
2017-11-02 15:11 . 2017-12-13 11:01 115200 ----a-w- c:\windows\SysWow64\rtm.dll
2017-11-02 15:11 . 2017-12-13 11:01 75264 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mprdim.dll
2017-11-02 15:11 . 2017-12-13 11:01 271360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iprtrmgr.dll
2017-11-02 14:56 . 2017-12-13 11:01 8192 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iprtprio.dll
2017-10-27 16:36 . 2016-09-13 10:25 1951 ----a-w- c:\windows\NvContainerRecovery.bat
2017-10-27 16:12 . 2015-10-20 20:27 5960824 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll
2017-10-27 16:12 . 2015-10-20 20:27 2587768 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc64.dll
2017-10-27 16:12 . 2016-09-13 10:40 81856 ----a-w- c:\windows\system32\nv3dappshextr.dll
2017-10-27 16:12 . 2016-09-13 10:40 607168 ----a-w- c:\windows\system32\nv3dappshext.dll
2017-10-27 16:12 . 2015-10-20 20:27 449656 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll
2017-10-27 16:12 . 2015-10-20 20:27 1766520 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvcr.dll
2017-10-27 16:12 . 2015-10-20 20:27 123000 ----a-w- c:\windows\system32\nvshext.dll
2017-10-27 16:06 . 2017-12-10 02:04 136312 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvStreaming.exe
2017-10-25 10:33 . 2015-10-20 20:27 7802921 ----a-w- c:\windows\system32\nvcoproc.bin
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"seznam-listicka-distribuce"="c:\program files (x86)\Seznam.cz\distribution\szninstall.exe" [2013-05-16 1062472]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService]
@="Service"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]
@="Service"
.
R2 BBSvc;BingBar Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BBSvc.exe;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BBSvc.exe [x]
R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]
R3 cpuz134;cpuz134;c:\users\KREJA~1\AppData\Local\Temp\cpuz134\cpuz134_x64.sys;c:\users\KREJA~1\AppData\Local\Temp\cpuz134\cpuz134_x64.sys [x]
R3 Disc Soft Lite Bus Service;Disc Soft Lite Bus Service;c:\program files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe;c:\program files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe [x]
R3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;c:\windows\system32\IEEtwCollector.exe;c:\windows\SYSNATIVE\IEEtwCollector.exe [x]
R3 LGVirHid;Logitech Gamepanel Virtual HID Device Driver;c:\windows\system32\drivers\LGVirHid.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\LGVirHid.sys [x]
R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [x]
R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [x]
R3 NvContainerNetworkService;NVIDIA NetworkService Container;c:\program files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe;c:\program files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [x]
R3 NvStreamKms;NVIDIA KMS;c:\program files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys;c:\program files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [x]
R3 Origin Client Service;Origin Client Service;c:\program files (x86)\Origin\OriginClientService.exe;c:\program files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [x]
R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdpvideominiport.sys [x]
R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\synth3dvsc.sys [x]
R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]
R3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbhub.sys [x]
R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdvgkmd.sys [x]
R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]
R3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wdcsam64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\wdcsam64.sys [x]
S0 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\mbamswissarmy.sys [x]
S1 ZAM;ZAM Helper Driver;c:\windows\System32\drivers\zam64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\zam64.sys [x]
S1 ZAM_Guard;ZAM Guard Driver;c:\windows\System32\drivers\zamguard64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\zamguard64.sys [x]
S2 DiagTrack;Diagnostics Tracking Service;c:\windows\System32\svchost.exe;c:\windows\SYSNATIVE\svchost.exe [x]
S2 LGCoreTemp;Logitech CPU Core Tempurature;c:\program files\Logitech Gaming Software\Drivers\LgCoreTemp\lgcoretemp.sys;c:\program files\Logitech Gaming Software\Drivers\LgCoreTemp\lgcoretemp.sys [x]
S2 LogiRegistryService;Logitech Gaming Registry Service;c:\program files\Logitech Gaming Software\Drivers\APOService\LogiRegistryService.exe;c:\program files\Logitech Gaming Software\Drivers\APOService\LogiRegistryService.exe [x]
S2 MBAMChameleon;MBAMChameleon;c:\windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\MbamChameleon.sys [x]
S2 MBAMService;Malwarebytes Service;c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe;c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [x]
S2 NvContainerLocalSystem;NVIDIA LocalSystem Container;c:\program files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe;c:\program files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [x]
S2 NVDisplay.ContainerLocalSystem;NVIDIA Display Container LS;c:\program files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe;c:\program files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe [x]
S2 NvTelemetryContainer;NVIDIA Telemetry Container;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe [x]
S2 Origin Web Helper Service;Origin Web Helper Service;c:\program files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe;c:\program files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe [x]
S2 RtlService;RtlService;c:\program files (x86)\D-Link\GO-USB-N150\RtlService.exe;c:\program files (x86)\D-Link\GO-USB-N150\RtlService.exe [x]
S2 ZAMSvc;ZAM Controller Service;c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe;c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [x]
S3 BBUpdate;BBUpdate;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\SeaPort.exe;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\SeaPort.exe [x]
S3 dtlitescsibus;DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus;c:\windows\system32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [x]
S3 HECIx64;Intel(R) Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\HECIx64.sys [x]
S3 LGBusEnum;Logitech Gaming Virtual Bus Enumerator Driver;c:\windows\system32\drivers\LGBusEnum.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\LGBusEnum.sys [x]
S3 LGJoyXlCore;Logitech Translation Layer Driver (LGS);c:\windows\system32\drivers\LGJoyXlCore.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\LGJoyXlCore.sys [x]
S3 LGSHidFilt;Logitech Gaming KMDF HID Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\LGSHidFilt.Sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\LGSHidFilt.Sys [x]
S3 nvvad_WaveExtensible;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM);c:\windows\system32\drivers\nvvad64v.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\nvvad64v.sys [x]
S3 nvvhci;NVVHCI Enumerator Service;c:\windows\system32\DRIVERS\nvvhci.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\nvvhci.sys [x]
S3 RtlWlanu;Realtek Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\rtwlanu.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\rtwlanu.sys [x]
.
.
--- Ostatní služby/ovladače v paměti ---
.
*NewlyCreated* - ZAM
*NewlyCreated* - ZAM_GUARD
*Deregistered* - ESProtectionDriver
*Deregistered* - MBAMFarflt
*Deregistered* - MBAMProtection
*Deregistered* - MBAMWebProtection
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ SSDPSRV upnphost SCardSvr QWAVE wcncsvc
.
.
--------- X64 Entries -----------
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2016-11-14 1353680]
"ShadowPlay"="c:\windows\system32\nvspcap64.dll" [2017-05-03 1893496]
"ZAM"="c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe" [2017-08-09 15775888]
.
------- Doplňkový sken -------
.
uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
IE: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
IE: Od&eslat do aplikace OneNote - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
TCP: DhcpNameServer = 10.0.0.138
FF - ProfilePath - c:\users\Krejča\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1xqp9nhl.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - about:home
.
- - - - NEPLATNÉ POLOŽKY ODSTRANĚNÉ Z REGISTRU - - - -
.
Wow6432Node-HKU-Default-RunOnce-SPReview - c:\windows\System32\SPReview\SPReview.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3122661 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3127233 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3136000 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3136000v2 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3142037 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3143693 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3164025 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3210136 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB4014511 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB4014553 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
.
.
.
--------------------- ZAMKNUTÉ KLÍČE V REGISTRU ---------------------
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]
@Denied: (A) (Everyone)
"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]
@Denied: (A) (Everyone)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]
"Key"="ActionsPane3"
"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
.
Celkový čas: 2018-01-19 23:45:21
ComboFix-quarantined-files.txt 2018-01-19 22:45
.
Před spuštěním: 210 196 234 240 bytes free
Po spuštění: 209 877 651 456 bytes free
.
- - End Of File - - 96B3EE27E757799C770D6F02F7CF3A8F
A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38707
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 20 led 2018 09:58

Odinstaluj:
Seznam cz

Vypni rez. ochranu u antiviru a antispywaru,příp. firewall..

Otevři si Poznámkový blok (Start -> Spustit... a napiš do okna Notepad a dej Ok.
Zkopíruj do něj následující celý text označený zeleně:

Kód: Vybrat vše

ClearJavaCache::
RegLock::
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]
@Denied: (A) (Everyone)
"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]
@Denied: (A) (Everyone)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]
"Key"="ActionsPane3"
"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)


Zvol možnost Soubor -> Uložit jako... a nastav tyto parametry:
Název souboru: zde napiš: CFScript.txt
Uložit jako typ: tak tam vyber Všechny soubory
Ulož soubor na plochu.
Ukonči všechna aktivní okna.

Uchop myší vytvořený skript CFScript.txt, přemísti ho nad stažený program ComboFix.exe a když se oba soubory překryjí, skript upusť.
- Automaticky se spustí ComboFix
- Vlož sem log, který vyběhne v závěru čistícího procesu + nový log z HJT

Upozornění : Může se stát, že po aplikaci Combofixu a restartu počítače, Windows nenaběhnou , nebo nenajede plocha , budou problémy s připojením, pak znovu restartuj počítač, pokud to nepomůže , po restartu mačkej klávesu F8 a pak zvol poslední známou funkční konfiguraci. , či použij bod obnovy.


pak popiš problémy.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

bobek127
nováček
Příspěvky: 8
Registrován: leden 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod bobek127 » 20 led 2018 14:14

Nevím jestli se mi podařilo správně odinstalovat Seznam.cz. Našel jsem ho v ProgramFiles a klilk na odinstalovat, ale po odisntalaci se v této složce Seznam.cz nic nezměnilo, nic nezmizelo, a tak jsem ho odstranil.

COMBOFIX


ComboFix 18-01-10.01 - Krejča 20.01.2018 14:00:43.3.4 - x64
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1250.420.1033.18.16320.13676 [GMT 1:00]
Spuštěný z: c:\users\KrejŔa\Desktop\ComboFix.exe
Použité ovládací přepínače :: c:\users\KrejŔa\Desktop\CFScript.txt
AV: Malwarebytes *Disabled/Updated* {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {71A27EC9-3DA6-45FC-60A7-004F623C6189}
SP: Malwarebytes *Disabled/Updated* {98619B37-4FC4-67F2-1C99-EEF6D47DBD96}
SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {CAC39F2D-1B9C-4A72-5A17-3B3D19BB2B34}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
.
((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2017-12-20 do 2018-01-20 )))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
2018-01-20 13:04 . 2018-01-20 13:04 -------- d-----w- c:\users\KrejÄŤa\AppData\Local\temp
2018-01-20 13:04 . 2018-01-20 13:04 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
2018-01-19 21:35 . 2018-01-19 21:35 203680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\zamguard64.sys
2018-01-19 21:35 . 2018-01-19 21:35 203680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\zam64.sys
2018-01-19 21:35 . 2018-01-19 21:35 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware
2018-01-19 21:35 . 2018-01-19 21:35 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Local\Zemana
2018-01-19 20:08 . 2018-01-19 20:08 -------- d-----w- C:\zoek
2018-01-19 10:28 . 2018-01-19 10:28 28272 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\TrueSight.sys
2018-01-19 10:27 . 2018-01-19 10:57 -------- d-----w- c:\programdata\RogueKiller
2018-01-18 20:44 . 2018-01-18 20:44 -------- d-----w- c:\programdata\Sophos
2018-01-18 20:43 . 2018-01-18 20:43 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Sophos
2018-01-18 17:02 . 2018-01-18 17:02 193968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\MbamChameleon.sys
2018-01-18 17:01 . 2018-01-18 19:45 253880 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2018-01-18 17:01 . 2017-11-29 08:11 77432 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbae64.sys
2018-01-18 17:01 . 2018-01-18 17:01 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes
2018-01-18 17:01 . 2018-01-18 17:01 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes
2018-01-18 16:55 . 2018-01-18 19:40 -------- d-----w- C:\AdwCleaner
2018-01-14 16:38 . 2018-01-14 16:39 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Roaming\Spore
2018-01-14 15:44 . 2018-01-14 15:44 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Roaming\WinRAR
2018-01-05 12:30 . 2018-01-05 12:30 152080 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Scans\MpPayloadData\mpengine.exe
2017-12-31 14:58 . 2017-12-31 15:12 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Local\Sony
2017-12-31 14:57 . 2017-12-31 15:07 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Roaming\Sony
2017-12-31 14:49 . 2018-01-20 12:58 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Roaming\Seznam.cz
2017-12-31 14:46 . 2017-12-31 14:48 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Windows Live
2017-12-31 14:42 . 2017-12-31 14:42 -------- d-----w- c:\users\Krejča\AppData\Local\Windows Live
2017-12-31 14:42 . 2017-12-31 14:42 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Windows Live
.
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2018-01-10 22:40 . 2017-10-11 20:19 129365736 -c--a-w- c:\windows\system32\MRT-KB890830.exe
2018-01-10 22:40 . 2015-10-20 17:03 129365736 -c--a-w- c:\windows\system32\MRT.exe
2018-01-09 12:24 . 2015-10-12 17:14 803328 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
2018-01-09 12:24 . 2015-10-12 17:14 144896 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2018-01-01 16:12 . 2018-01-09 12:35 2560 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcRes.dll
2018-01-01 02:18 . 2018-01-09 12:35 1110528 ----a-w- c:\windows\system32\schedsvc.dll
2018-01-01 02:18 . 2018-01-09 12:35 190464 ----a-w- c:\windows\system32\rpchttp.dll
2018-01-01 02:18 . 2018-01-09 12:35 345600 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll
2018-01-01 02:00 . 2018-01-09 12:35 141312 ----a-w- c:\windows\SysWow64\rpchttp.dll
2018-01-01 02:00 . 2018-01-09 12:35 254464 ----a-w- c:\windows\SysWow64\schannel.dll
2018-01-01 01:59 . 2018-01-09 12:35 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll
2017-12-31 14:46 . 2012-07-17 13:37 24800 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll
2017-11-20 20:32 . 2015-10-12 16:58 545440 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
2017-11-09 04:03 . 2017-11-09 04:03 36203120 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglv64.dll
2017-11-09 04:03 . 2017-11-09 04:03 29245040 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvoglv32.dll
2017-11-09 04:02 . 2017-11-09 04:02 16771696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
2017-11-09 04:02 . 2017-11-09 04:02 989808 ----a-w- c:\windows\system32\NvIFR64.dll
2017-11-09 04:02 . 2017-11-09 04:02 941168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\NvIFR.dll
2017-11-09 04:01 . 2017-11-09 04:01 54192 ----a-w- c:\windows\system32\nvhdap64.dll
2017-11-09 04:01 . 2017-11-09 04:01 1624168 ----a-w- c:\windows\system32\nvhdagenco6420103.dll
2017-11-09 04:01 . 2017-11-09 04:01 233904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys
2017-11-09 04:01 . 2017-11-09 04:01 1107896 ----a-w- c:\windows\system32\NvFBC64.dll
2017-11-09 04:00 . 2017-11-09 04:00 1039288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\NvFBC.dll
2017-11-09 03:56 . 2017-11-09 03:56 1682536 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispgenco6438813.dll
2017-11-09 03:56 . 2017-11-09 03:56 1997752 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispco6438813.dll
2017-11-09 03:56 . 2017-11-09 03:56 3816376 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvid.dll
2017-11-09 03:56 . 2017-11-09 03:56 3355248 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcuvid.dll
2017-11-09 03:55 . 2017-11-09 03:55 40246384 ----a-w- c:\windows\system32\nvcompiler.dll
2017-11-09 03:55 . 2017-11-09 03:55 35165624 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcompiler.dll
2017-11-09 03:33 . 2015-11-19 21:23 21943656 ----a-w- c:\windows\system32\nvwgf2umx.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 19187392 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvwgf2um.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-01-04 17:08 505256 ----a-w- c:\windows\system32\nvumdshimx.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 419520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvumdshim.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 13379352 ----a-w- c:\windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 10986768 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvptxJitCompiler.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 23474664 ----a-w- c:\windows\system32\nvopencl.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 19212720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvopencl.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 164648 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglshim64.dll
2017-11-09 03:33 . 2017-11-09 03:33 142336 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvoglshim32.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 182296 ----a-w- c:\windows\system32\nvinitx.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 159736 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvinit.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 1154296 ----a-w- c:\windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 902312 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvfatbinaryLoader.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 18375312 ----a-w- c:\windows\system32\nvd3dumx.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 15168288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvd3dum.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 13994320 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll
2017-11-09 03:32 . 2017-11-09 03:32 11891192 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvcuda.dll
2017-11-09 03:32 . 2015-11-19 21:23 4330832 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi64.dll
2017-11-09 03:32 . 2015-11-19 21:23 3841120 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvapi.dll
2017-11-07 16:31 . 2017-12-13 11:01 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll
2017-11-07 16:13 . 2017-12-13 11:01 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tzres.dll
2017-11-04 15:31 . 2017-12-13 11:01 194048 ----a-w- c:\windows\system32\itircl.dll
2017-11-04 15:31 . 2017-12-13 11:01 170496 ----a-w- c:\windows\system32\itss.dll
2017-11-04 15:10 . 2017-12-13 11:01 158720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\itircl.dll
2017-11-04 15:10 . 2017-12-13 11:01 142336 ----a-w- c:\windows\SysWow64\itss.dll
2017-11-02 16:55 . 2017-12-13 11:01 138240 ----a-w- c:\windows\system32\rtm.dll
2017-11-02 16:55 . 2017-12-13 11:01 97792 ----a-w- c:\windows\system32\mprdim.dll
2017-11-02 16:55 . 2017-12-13 11:01 9728 ----a-w- c:\windows\system32\iprtprio.dll
2017-11-02 16:55 . 2017-12-13 11:01 281600 ----a-w- c:\windows\system32\iprtrmgr.dll
2017-11-02 15:11 . 2017-12-13 11:01 115200 ----a-w- c:\windows\SysWow64\rtm.dll
2017-11-02 15:11 . 2017-12-13 11:01 75264 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mprdim.dll
2017-11-02 15:11 . 2017-12-13 11:01 271360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iprtrmgr.dll
2017-11-02 14:56 . 2017-12-13 11:01 8192 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iprtprio.dll
2017-10-27 16:36 . 2016-09-13 10:25 1951 ----a-w- c:\windows\NvContainerRecovery.bat
2017-10-27 16:12 . 2015-10-20 20:27 5960824 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll
2017-10-27 16:12 . 2015-10-20 20:27 2587768 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc64.dll
2017-10-27 16:12 . 2016-09-13 10:40 81856 ----a-w- c:\windows\system32\nv3dappshextr.dll
2017-10-27 16:12 . 2016-09-13 10:40 607168 ----a-w- c:\windows\system32\nv3dappshext.dll
2017-10-27 16:12 . 2015-10-20 20:27 449656 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll
2017-10-27 16:12 . 2015-10-20 20:27 1766520 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvcr.dll
2017-10-27 16:12 . 2015-10-20 20:27 123000 ----a-w- c:\windows\system32\nvshext.dll
2017-10-27 16:06 . 2017-12-10 02:04 136312 ----a-w- c:\windows\SysWow64\nvStreaming.exe
2017-10-25 10:33 . 2015-10-20 20:27 7802921 ----a-w- c:\windows\system32\nvcoproc.bin
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService]
@="Service"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]
@="Service"
.
R2 BBSvc;BingBar Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BBSvc.exe;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BBSvc.exe [x]
R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]
R3 cpuz134;cpuz134;c:\users\KREJA~1\AppData\Local\Temp\cpuz134\cpuz134_x64.sys;c:\users\KREJA~1\AppData\Local\Temp\cpuz134\cpuz134_x64.sys [x]
R3 Disc Soft Lite Bus Service;Disc Soft Lite Bus Service;c:\program files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe;c:\program files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe [x]
R3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;c:\windows\system32\IEEtwCollector.exe;c:\windows\SYSNATIVE\IEEtwCollector.exe [x]
R3 LGVirHid;Logitech Gamepanel Virtual HID Device Driver;c:\windows\system32\drivers\LGVirHid.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\LGVirHid.sys [x]
R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [x]
R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [x]
R3 NvContainerNetworkService;NVIDIA NetworkService Container;c:\program files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe;c:\program files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [x]
R3 NvStreamKms;NVIDIA KMS;c:\program files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys;c:\program files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [x]
R3 Origin Client Service;Origin Client Service;c:\program files (x86)\Origin\OriginClientService.exe;c:\program files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [x]
R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdpvideominiport.sys [x]
R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\synth3dvsc.sys [x]
R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]
R3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbhub.sys [x]
R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdvgkmd.sys [x]
R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]
R3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wdcsam64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\wdcsam64.sys [x]
S0 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\mbamswissarmy.sys [x]
S1 ZAM;ZAM Helper Driver;c:\windows\System32\drivers\zam64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\zam64.sys [x]
S1 ZAM_Guard;ZAM Guard Driver;c:\windows\System32\drivers\zamguard64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\zamguard64.sys [x]
S2 DiagTrack;Diagnostics Tracking Service;c:\windows\System32\svchost.exe;c:\windows\SYSNATIVE\svchost.exe [x]
S2 LGCoreTemp;Logitech CPU Core Tempurature;c:\program files\Logitech Gaming Software\Drivers\LgCoreTemp\lgcoretemp.sys;c:\program files\Logitech Gaming Software\Drivers\LgCoreTemp\lgcoretemp.sys [x]
S2 LogiRegistryService;Logitech Gaming Registry Service;c:\program files\Logitech Gaming Software\Drivers\APOService\LogiRegistryService.exe;c:\program files\Logitech Gaming Software\Drivers\APOService\LogiRegistryService.exe [x]
S2 MBAMChameleon;MBAMChameleon;c:\windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\MbamChameleon.sys [x]
S2 MBAMService;Malwarebytes Service;c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe;c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [x]
S2 NvContainerLocalSystem;NVIDIA LocalSystem Container;c:\program files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe;c:\program files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [x]
S2 NVDisplay.ContainerLocalSystem;NVIDIA Display Container LS;c:\program files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe;c:\program files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe [x]
S2 NvTelemetryContainer;NVIDIA Telemetry Container;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe [x]
S2 Origin Web Helper Service;Origin Web Helper Service;c:\program files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe;c:\program files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe [x]
S2 RtlService;RtlService;c:\program files (x86)\D-Link\GO-USB-N150\RtlService.exe;c:\program files (x86)\D-Link\GO-USB-N150\RtlService.exe [x]
S2 ZAMSvc;ZAM Controller Service;c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe;c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [x]
S3 BBUpdate;BBUpdate;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\SeaPort.exe;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\SeaPort.exe [x]
S3 dtlitescsibus;DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus;c:\windows\system32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [x]
S3 HECIx64;Intel(R) Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\HECIx64.sys [x]
S3 LGBusEnum;Logitech Gaming Virtual Bus Enumerator Driver;c:\windows\system32\drivers\LGBusEnum.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\LGBusEnum.sys [x]
S3 LGJoyXlCore;Logitech Translation Layer Driver (LGS);c:\windows\system32\drivers\LGJoyXlCore.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\LGJoyXlCore.sys [x]
S3 LGSHidFilt;Logitech Gaming KMDF HID Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\LGSHidFilt.Sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\LGSHidFilt.Sys [x]
S3 nvvad_WaveExtensible;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM);c:\windows\system32\drivers\nvvad64v.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\nvvad64v.sys [x]
S3 nvvhci;NVVHCI Enumerator Service;c:\windows\system32\DRIVERS\nvvhci.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\nvvhci.sys [x]
S3 RtlWlanu;Realtek Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\rtwlanu.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\rtwlanu.sys [x]
.
.
--- Ostatní služby/ovladače v paměti ---
.
*NewlyCreated* - ESPROTECTIONDRIVER
*NewlyCreated* - MBAMFARFLT
*NewlyCreated* - MBAMPROTECTION
*NewlyCreated* - WS2IFSL
*Deregistered* - ESProtectionDriver
*Deregistered* - MBAMFarflt
*Deregistered* - MBAMProtection
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ SSDPSRV upnphost SCardSvr QWAVE wcncsvc
.
.
--------- X64 Entries -----------
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2016-11-14 1353680]
"ShadowPlay"="c:\windows\system32\nvspcap64.dll" [2017-05-03 1893496]
"ZAM"="c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe" [2017-08-09 15775888]
.
------- Doplňkový sken -------
.
uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
IE: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
IE: Od&eslat do aplikace OneNote - c:\progra~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
TCP: DhcpNameServer = 10.0.0.138
FF - ProfilePath - c:\users\Krejča\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1xqp9nhl.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - about:home
.
- - - - NEPLATNÉ POLOŽKY ODSTRANĚNÉ Z REGISTRU - - - -
.
Wow6432Node-HKLM-Run-seznam-listicka-distribuce - c:\program files (x86)\Seznam.cz\distribution\szninstall.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3122661 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3127233 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3136000 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3136000v2 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3142037 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3143693 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3164025 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB3210136 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB4014511 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
AddRemove-{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132}.KB4014553 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\v4.6.01055\setup.exe
.
.
.
--------------------- ZAMKNUTÉ KLÍČE V REGISTRU ---------------------
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]
@Denied: (A) (Everyone)
"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]
@Denied: (A) (Everyone)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]
"Key"="ActionsPane3"
"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
.
Celkový čas: 2018-01-20 14:06:10
ComboFix-quarantined-files.txt 2018-01-20 13:06
ComboFix2.txt 2018-01-20 12:54
ComboFix3.txt 2018-01-19 22:45
.
Před spuštěním: 209 187 180 544 bytes free
Po spuštění: 209 121 607 680 bytes free
.
- - End Of File - - 3963EF85E6AC6D160DBC2B99F5EFC62C
A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31


HJC


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 14:09:29, on 20.1.2018
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18894)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
C:\Users\Krejča\Desktop\oprava\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_101\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.362.0\BingExt.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_101\bin\jp2ssv.dll
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Logitech Gaming Registry Service (LogiRegistryService) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Logitech Gaming Software\Drivers\APOService\LogiRegistryService.exe
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA NetworkService Container (NvContainerNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: NVIDIA Telemetry Container (NvTelemetryContainer) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
O23 - Service: Origin Client Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe
O23 - Service: Origin Web Helper Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: RtlService - Realtek Semiconductor Corp. - C:\Program Files (x86)\D-Link\GO-USB-N150\RtlService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: ZAM Controller Service (ZAMSvc) - Copyright 2017. - C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe

--
End of file - 8557 bytes

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38707
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 20 led 2018 19:00

Stáhni si zde DelFix
https://toolslib.net/downloads/viewdownload/2-delfix/

ulož si soubor na plochu.
Poklepáním na ikonu spusť nástroj Delfix.exe
( Ve Windows Vista, Windows 7 a 8, musíš spustit soubor pravým tlačítkem myši -> Spustit jako správce .
V hlavním menu, zkontroluj tyto možnosti - Odstranění dezinfekce nástrojů (Remove desinfection tools) – Vyčistit body obnovy (Purge System Restore)
Poté klikněte na tlačítko Spustit (Run) a nech nástroj dělat svoji práci

Poté se zpráva se otevře (DelFix.txt). Vlož celý obsah zprávy sem.Jinak je zpráva zde:
v C: \ DelFix.txt
Další odkazy:
http://ccm.net/download/download-24087-delfix
https://www.bleepingcomputer.com/download/delfix/

Co problémy?
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

bobek127
nováček
Příspěvky: 8
Registrován: leden 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod bobek127 » 28 led 2018 14:50

# DelFix v1.013 - Logfile created 28/01/2018 at 14:03:54
# Updated 17/04/2016 by Xplode
# Username : Krejča - KREJČA-PC
# Operating System : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)

~ Removing disinfection tools ...

Deleted : C:\Qoobox
Deleted : C:\zoek_backup
Deleted : C:\AdwCleaner
Deleted : C:\ComboFix.txt
Deleted : C:\zoek-results.log
Deleted : C:\Users\Krejča\Desktop\CFScript.txt
Deleted : C:\Users\Krejča\Desktop\ComboFix.exe
Deleted : C:\Users\Krejča\Desktop\LOG 1..txt
Deleted : C:\Users\Krejča\Desktop\LOG 2.txt
Deleted : C:\Windows\grep.exe
Deleted : C:\Windows\PEV.exe
Deleted : C:\Windows\NIRCMD.exe
Deleted : C:\Windows\MBR.exe
Deleted : C:\Windows\SED.exe
Deleted : C:\Windows\SWREG.exe
Deleted : C:\Windows\SWSC.exe
Deleted : C:\Windows\SWXCACLS.exe
Deleted : C:\Windows\Zip.exe
Deleted : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
Deleted : HKLM\SOFTWARE\Swearware
Deleted : HKLM\SOFTWARE\TrendMicro\Hijackthis
Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\combofix.exe

~ Cleaning system restore ...

Deleted : RP #263 [Scheduled Checkpoint | 01/24/2018 16:20:35]
Deleted : RP #264 [Windows Update | 01/26/2018 13:20:05]

New restore point created !

########## - EOF - ##########Omlouvám se za delší nečinnost

Problémy: Po spuštění se už nezobrazuje původní hlášení od Microsoft Security Essentials o potencionální hrozbě (PWS:MSIL/Orcus.A!bit),
ale po spuštění se zobrazí hlášení od Malwarebytes, že Ochrana v realnem čase byla vypnta (Došlo k vypnutní jedné či více vrstev ochrany v realnem čase)
konkrétně Webová ochrana je vypnuta, pokud dám zapnout v nastavení, objeví se "spouštění" a PC se kompletně zaseká a i po 20ti minutovém čekná prakticky nejde s PC nic dělat,
myš funguje ale to je všechno, vypnul jsem pc "na tvrdo". Pokud nezovlím zapnout webovou ochranu malwarebytes jak mne to po spuštění pc vyzívá a nechám to být, se zdá, že pc funguje v pořádku,
zatím, teď jsem ho delší dobu nepoužíval.

bobek127
nováček
Příspěvky: 8
Registrován: leden 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Prosím o kontrolu

Příspěvekod bobek127 » 28 led 2018 15:09

Tak bohužel i přesto že jsem nezapl webovou ochranu malwarebytes se pc asi po půl hodině zasekl (používal jsem pouze internetový prohlížeč) nereagoval, a tak jsem ho opět vypnul.


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 6 hostů