Prosím o kontrolu logu Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

Vojta6
nováček
Příspěvky: 41
Registrován: červenec 13
Pohlaví: Nespecifikováno

Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Vojta6 » 28 led 2018 11:12

Log :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 11:11:26, on 28.1.2018
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18163)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
C:\Program Files (x86)\Windows NT\Time Synchronization\timesync.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
C:\Users\Asus\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
C:\Program Files (x86)\Seagate\Seagate Dashboard 2.0\Seagate.Dashboard.Uploader.exe
C:\Users\Asus\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
C:\Users\Asus\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_72\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_72\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Autodesk Desktop App] "C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AutodeskDesktopApp.exe" -tray
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DBAgent] "C:\Program Files (x86)\Seagate\Seagate Dashboard 2.0\DBAgent.exe" /WinStart
O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\Asus\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [Uploader] C:\Program Files (x86)\Seagate\Seagate Dashboard 2.0\Seagate.Dashboard.Uploader.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Spotify Web Helper] C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe --autostart
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
O23 - Service: Autodesk Desktop App Service (AdAppMgrSvc) - Autodesk Inc. - C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Apple Mobile Device Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
O23 - Service: Autodesk Content Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe
O23 - Service: BattlEye Service (BEService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FlexNet Licensing Service 64 - Flexera Software LLC - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA NetworkService Container (NvContainerNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: NVIDIA Telemetry Container (NvTelemetryContainer) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Seagate Dashboard Services - Seagate Technology LLC - C:\Program Files (x86)\Seagate\Seagate Dashboard 2.0\Seagate.Dashboard.DASWindowsService.exe
O23 - Service: Seagate MobileBackup Service - Seagate Technology LLC - C:\Program Files (x86)\Seagate\Seagate Dashboard 2.0\MobileService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 9519 bytesReklama
Uživatelský avatar
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Příspěvky: 26891
Registrován: březen 11
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Martab » 28 led 2018 11:20

Jen doplňuji, je to pokračování tohoto: viewtopic.php?p=1525667#p1525661 tématu, má tam "návštěvu".
i5-3350P/P8B75-M LX/Kingston DDR3 8GB/GV-N960IXOC/SS-500ET/Seagate VS35.6/Transcend SSD370-128GB/Samsung BX2250 + Dell 1909W
ThinkPad X230 - i7-3520M + Kingston Savage SSD

„Neexistuje důvod, proč by kdokoli chtěl mít doma něco jako počítač"(Ken Olsen)

Neboj se použít SZ a upozornit na své téma ;)

Přehled desktopových socketů a CPU

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38848
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 28 led 2018 11:46

Dík za info.

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/

Ulož si ho na svojí plochu
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Scan“
Po skenu klikni na „Logfile“ ,objeví se okno „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídající log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
- Při instalaci odeber zatržítko u „Povolit bezplatnou zkušební verzi Malwarebytes' Anti-Malware Premium“
Nainstaluj a spusť ho
- na konci instalace se ujisti že máš zvoleny/zatrhnuty obě možnosti:
Aktualizace Malwarebytes' Anti-Malware a Spustit aplikaci Malwarebytes' Anti-Malware, pokud jo tak klikni na tlačítko konec
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Uložit výsledky a vyber zkopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Vojta6
nováček
Příspěvky: 41
Registrován: červenec 13
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Vojta6 » 28 led 2018 12:54

1. krok jsem přeskočil.. používám jen google chrome
2. krok jsem provedl

3. adwCleaner mi našel 6 prvků. níže je logfile:

# AdwCleaner 7.0.7.0 - Logfile created on Sun Jan 28 11:51:28 2018
# Updated on 2018/18/01 by Malwarebytes
# Database: 01-26-2018.4
# Running on Windows 7 Home Premium (X64)
# Mode: scan
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.Legacy, C:\Users\Asus\AppData\Local\3810282D-6C19-47B0-8283-5C6C29A7E108
PUP.Optional.SpringFiles, C:\Users\Asus\AppData\Roaming\SpringFiles
PUP.Optional.LuckyBrowse.ShrtCln, C:\ProgramData\LuckyBrowse
PUP.Optional.LuckyBrowse.ShrtCln, C:\ProgramData\Application Data\LuckyBrowse
PUP.Optional.LuckyBrowse.ShrtCln, C:\Users\All Users\LuckyBrowse


***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

PUP.Optional.Legacy, SearchProvider found: slunecnice.cz - slunecnice.cz

/!\ Please Reset the Chrome Synchronization before cleaning the Chrome Preferences: https://support.google.com/chrome/answer/3097271


*************************########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt ##########

Vojta6
nováček
Příspěvky: 41
Registrován: červenec 13
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Vojta6 » 28 led 2018 13:16

a poslední věc asi nepošlu, protože to má neskutečněmoc znaků

Uživatelský avatar
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Příspěvky: 26891
Registrován: březen 11
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Martab » 28 led 2018 13:19

Normálně to sem vlož, mělo by to projít, pokud ne, tak to rozděl do dvou příspěvků, popřípadě nahraj jako texťák.
i5-3350P/P8B75-M LX/Kingston DDR3 8GB/GV-N960IXOC/SS-500ET/Seagate VS35.6/Transcend SSD370-128GB/Samsung BX2250 + Dell 1909W
ThinkPad X230 - i7-3520M + Kingston Savage SSD

„Neexistuje důvod, proč by kdokoli chtěl mít doma něco jako počítač"(Ken Olsen)

Neboj se použít SZ a upozornit na své téma ;)

Přehled desktopových socketů a CPU

Vojta6
nováček
Příspěvky: 41
Registrován: červenec 13
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Vojta6 » 28 led 2018 13:20

Malwarebytes
http://www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 28.01.18
Čas skenování: 13:02
Logovací soubor: 161b0112-0423-11e8-9f96-14dae9aed2a4.json
Správce: Ano

-Informace o softwaru-
Verze: 3.3.1.2183
Verze komponentů: 1.0.262
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.3806
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: Asus-PC\Asus

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 260615
Zjištěné hrozby: 2287
Hrozby umístěné do karantény: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)
Uplynulý čas: 8 min, 5 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 1
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAM FILES (X86)\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VSTE\MSDTC.EXE, Žádná uživatelská akce, [81], [457315],1.0.3806

Modul: 1
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAM FILES (X86)\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VSTE\MSDTC.EXE, Žádná uživatelská akce, [81], [457315],1.0.3806

Klíč registru: 7
PUP.Optional.YesSearches, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{F5C62A01-0FE7-4D2E-97BF-7C914E517425}, Žádná uživatelská akce, [253], [182770],1.0.3806
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Microsoft\Windows\Microsoft Distributed Transaction, Žádná uživatelská akce, [81], [457315],1.0.3806
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{D1B73E92-8732-4CD1-9233-3C928BF3F31D}, Žádná uživatelská akce, [81], [457315],1.0.3806
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\LOGON\{D1B73E92-8732-4CD1-9233-3C928BF3F31D}, Žádná uživatelská akce, [81], [457315],1.0.3806
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Microsoft\Windows\Node\Node, Žádná uživatelská akce, [81], [440778],1.0.3806
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{6817D230-31A4-4902-B343-ED89747CFAE1}, Žádná uživatelská akce, [81], [440778],1.0.3806
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{6817D230-31A4-4902-B343-ED89747CFAE1}, Žádná uživatelská akce, [81], [440778],1.0.3806

Hodnota v registru: 1
PUP.Optional.YesSearches, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{F5C62A01-0FE7-4D2E-97BF-7C914E517425}|PATH, Žádná uživatelská akce, [253], [182770],1.0.3806

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

to je začátek

RiskWare.BitCoinMiner, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Microsoft\Windows\Microsoft Distributed Transaction, Žádná uživatelská akce, [81], [457315],1.0.3806
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAM FILES (X86)\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VSTE\MSDTC.EXE, Žádná uživatelská akce, [81], [457315],1.0.3806
RiskWare.BitCoinMiner, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Microsoft\Windows\Node\Node, Žádná uživatelská akce, [81], [440778],1.0.3806
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAM FILES (X86)\INSTALLSHIELD INSTALLATION INFORMATION\{FA285575-B543-4E6E-A573-A4F534AC9966}\NODE.EXE, Žádná uživatelská akce, [81], [440778],1.0.3806

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end) a konec

Vojta6
nováček
Příspěvky: 41
Registrován: červenec 13
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Vojta6 » 28 led 2018 13:23

Martab . díky tomu prostředku to má asi 477000 znaků :D

Vojta6
nováček
Příspěvky: 41
Registrován: červenec 13
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Prosím o kontrolu logu  Vyřešeno

Příspěvekod Vojta6 » 28 led 2018 14:51

nic z těch programů se mi zdálo, že nepomáhá. Tak jsem obnovil ntb do předchozího stavu a CPU funguje zas normálně.
Příště to zkusím rovnou.. napadlo mě to až teď.
Ale díky za snahu :)

Uživatelský avatar
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Příspěvky: 26891
Registrován: březen 11
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Martab » 28 led 2018 15:48

Ty programy taky neměli zatím pomáhat, zatím bylo třeba vesměs zjistit co se ve tvém PC děje a pak dle toho řešit problém...
i5-3350P/P8B75-M LX/Kingston DDR3 8GB/GV-N960IXOC/SS-500ET/Seagate VS35.6/Transcend SSD370-128GB/Samsung BX2250 + Dell 1909W
ThinkPad X230 - i7-3520M + Kingston Savage SSD

„Neexistuje důvod, proč by kdokoli chtěl mít doma něco jako počítač"(Ken Olsen)

Neboj se použít SZ a upozornit na své téma ;)

Přehled desktopových socketů a CPU


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot], Majestic-12 [Bot] a 10 hostů