Problém s prohlížečem, neustále vyskakují okna

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

Flonid123
nováček
Příspěvky: 3
Registrován: únor 18
Pohlaví: Muž

Problém s prohlížečem, neustále vyskakují okna

Příspěvekod Flonid123 » 02 úno 2018 01:20

V jakémkoliv prohlížeči mi pořád po kliku vyskakují divné stránky, už nevím co s tím - zde je log.

děkuji,

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 16:34:35, on 1.2.2018
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18860)

FIREFOX: 53.0.3 (x86 cs)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\NvTmru.exe
C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\vivoTV\ScheduleAgent.exe
C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\U8300 Utilities\CONRCtl.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Panasonic\VideoCam Suite AutoStart\VideoCamSuiteAutoStart.exe
C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe
C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRCMan\TRCMan.exe
C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\50.0.2762.67\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\50.0.2762.67\opera_crashreporter.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\50.0.2762.67\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\50.0.2762.67\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\50.0.2762.67\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\50.0.2762.67\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\50.0.2762.67\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\50.0.2762.67\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\50.0.2762.67\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\50.0.2762.67\opera.exe
C:\Users\Toshiba\Desktop\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/?clid=12454
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://web-quick.com/wpad.dat?5bf0b1e84 ... 7d36754360
O2 - BHO: Pomocná služba pro přihlášení ke službě Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O2 - BHO: TOSHIBA Media Controller Plug-in - {F3C88694-EFFA-4d78-B409-54B7B2535B14} - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Media Controller Plug-in\TOSHIBAMediaControllerIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SVPWUTIL] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL
O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe hwSetUP
O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TRCMan] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRCMan\TRCMan.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TWebCamera] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" autorun
O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerProducer\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerProducer" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerProducer\5.0"
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup
O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [TiVme Agent] C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\vivoTV\ScheduleAgent.exe srec
O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [GarminExpressTrayApp] "C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [GarminExpressTrayApp] "C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe" (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')
O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
O4 - Global Startup: Remote Control.lnk = C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\U8300 Utilities\CONRCtl.exe
O4 - Global Startup: VideoCam Suite.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: Add to AMV/AVI Video Converter... - C:\Program Files (x86)\Media Player Utilities 4.41\AMVConverter\grab.html
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = zdb.cz ms-us.local viadus.local,zdb.cz
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = zdb.cz ms-us.local viadus.local,zdb.cz
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = zdb.cz ms-us.local viadus.local,zdb.cz
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: ABBYY PDF Transformer 3.0 Licensing Service (ABBYY.Licensing.PDFTransformer.Classic.3.0) - ABBYY - C:\Program Files (x86)\ABBYY PDF Transformer 3.0\NetworkLicenseServer.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: BattlEye Service (BEService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe
O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\Windows\SysWOW64\bgsvcgen.exe
O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files (x86)\Canon\CAL\CALMAIN.exe
O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe
O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Garmin Device Interaction Service - Garmin Ltd. or its subsidiaries - C:\Program Files (x86)\Garmin\Device Interaction Service\GarminService.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: LiveUpdate (LiveUpdateSvc) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\LiveUpdate\LiveUpdate.exe
O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\LMIGuardianSvc.exe
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Performance Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA NetworkService Container (NvContainerNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Telemetry Container (NvTelemetryContainer) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
O23 - Service: Origin Client Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe
O23 - Service: Ochrana HDD TOSHIBA (Thpsrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\ThpSrv.exe (file missing)
O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe
O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)
O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TosCoSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe
O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe
O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: Update Center Service (UpdateCenterService) - NVIDIA - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\System Update\UpdateCenterService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: VNC Server (vncserver) - RealVNC Ltd - C:\Program Files\RealVNC\VNC Server\vncserver.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 16382 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38843
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Problém s prohlížečem, neustále vyskakují okna

Příspěvekod jaro3 » 02 úno 2018 09:43

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/

Ulož si ho na svojí plochu
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Scan“
Po skenu klikni na „Logfile“ ,objeví se okno „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídající log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
- Při instalaci odeber zatržítko u „Povolit bezplatnou zkušební verzi Malwarebytes' Anti-Malware Premium“
Nainstaluj a spusť ho
- na konci instalace se ujisti že máš zvoleny/zatrhnuty obě možnosti:
Aktualizace Malwarebytes' Anti-Malware a Spustit aplikaci Malwarebytes' Anti-Malware, pokud jo tak klikni na tlačítko konec
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Uložit výsledky a vyber zkopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Flonid123
nováček
Příspěvky: 3
Registrován: únor 18
Pohlaví: Muž

Re: Problém s prohlížečem, neustále vyskakují okna

Příspěvekod Flonid123 » 05 úno 2018 22:38

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 05.02.18
Čas skenování: 21:48
Logovací soubor: eb16a0b9-0ab5-11e8-9afa-88ae1d4078e4.json
Správce: Ano

-Informace o softwaru-
Verze: 3.3.1.2183
Verze komponentů: 1.0.262
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.3876
Licence: Bezplatný

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: Toshiba-TOSH\Toshiba

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 331630
Zjištěné hrozby: 1
Hrozby umístěné do karantény: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)
Uplynulý čas: 22 min, 9 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 1
Trojan.FakeFlash.TskLnk, C:\USERS\TOSHIBA\APPDATA\ROAMING\MACROMEDIA\FLASH PLAYER\MACROMEDIA.COM\SUPPORT\FLASHPLAYER\SYS\ERRORCHECK.EXE, Žádná uživatelská akce, [8052], [480550],1.0.3876

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Flonid123
nováček
Příspěvky: 3
Registrován: únor 18
Pohlaví: Muž

Re: Problém s prohlížečem, neustále vyskakují okna

Příspěvekod Flonid123 » 05 úno 2018 22:39

# AdwCleaner 7.0.7.0 - Logfile created on Mon Feb 05 19:42:18 2018
# Updated on 2018/18/01 by Malwarebytes
# Database: 02-02-2018.4
# Running on Windows 7 Home Premium (X64)
# Mode: scan
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.Legacy, C:\Users\Toshiba\AppData\Roaming\Media Finder
PUP.Optional.Legacy, C:\Users\Toshiba\AppData\Roaming\NCdownloader
PUP.Optional.ExpressFiles, C:\Users\Toshiba\AppData\Roaming\ExpressFiles
PUP.Optional.YourFileDownloader, C:\Users\Toshiba\AppData\Roaming\YourFileDownloader


***** [ Files ] *****

PUP.Optional.DriverBooster, C:\Users\All Users\Desktop\Driver Booster 3.lnk
PUP.Optional.DriverBooster, C:\Users\Public\Desktop\Driver Booster 3.lnk


***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{60295942-9E5F-4EE8-B785-3A655904D24F}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FA7B2795-C0C8-4A58-8672-3F8D80CC0270}
PUP.Optional.Legacy, [Key] - HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@pandonetworks.com\PandoWebPlugin
PUP.Optional.BProtect, [Value] - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing | bProtectShowTabsWelcome


***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries.

*************************########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt ##########

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38843
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Problém s prohlížečem, neustále vyskakují okna

Příspěvekod jaro3 » 05 úno 2018 22:46

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Scan“, po prohledání klikni na „ Clean

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.


Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 3 hosti