Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

spawnex
nováček
Příspěvky: 19
Registrován: duben 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Příspěvekod spawnex » 15 dub 2018 01:13

Zdravím,

dnes mě nenapadlo nic chytřejšího než nainstalovat Push video wallpaper app. Bylo to z ověřeného zdroje a nikde jsem o tom nic negativního nečetl. Nicméně.. Po instalaci mi antivir zahrál epesní zvonkohru a začaly se dít zázraky. Když jsem otevřel správce úloh, ukazoval vytížení procesoru 98 procent, zapříčiněný procesem svchost.exe a cca po pěti minutách následoval blue screen. Těch bylo za poslední hodinu dalších pět. Projel jsem počítač přes MBAM, Adware cleaner a ani jeden nic neobjevil. Další věc je, že jsem Adware musel spouštět v nouzovém režimu, protože v běžném ho vir blokoval. Stejně tak mi zavřel prohlížeč, když jsem zadal do googlu: "adware wont run". Chtěl jsem se se dopátrat, která úloha náleží danému procesu svchost, ale nejde ani otevřít příkazový řádek. Například combofix spustit také nelze, většinou mi po určitém kroku načítání hodí blue screen. Jedná se o Windows 7. Bod obnovení jsem bohužel nastavený neměl.


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 1:10:46, on 15.4.2018
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17631)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Users\Lukáš\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
C:\Users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
C:\Users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Users\Lukáš\Downloads\HijackThis (1).exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll
O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [Spotify Web Helper] C:\Users\Lukáš\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe --autostart
O4 - HKUS\S-1-5-21-639372863-3589611575-3710821846-1001\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')
O4 - HKUS\S-1-5-21-639372863-3589611575-3710821846-1001\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Plex Media Server] "C:\Program Files (x86)\Plex\Plex Media Server\Plex Media Server.exe" (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Plex Media Server] "C:\Program Files (x86)\Plex\Plex Media Server\Plex Media Server.exe" (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'Default user')
O4 - Startup: Dropbox.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: AdobeUpdateService - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe
O23 - Service: Adobe Genuine Software Integrity Service (AGSService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: Apple Mobile Device Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: BattlEye Service (BEService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Remote Desktop\66.0.3359.12\remoting_core.dll,-101 (chromoting) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Remote Desktop\66.0.3359.12\remoting_host.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe
O23 - Service: HuaweiHiSuiteService64.exe - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService1.0.0.0) - Unknown owner - C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe (file missing)
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Intel(R) Smart Connect Technology Agent (ISCTAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\LMIGuardianSvc.exe
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Qualcomm Atheros Killer Service V2 - Qualcomm Atheros - C:\Program Files\Qualcomm Atheros\Network Manager\KillerService.exe
O23 - Service: Razer Game Scanner (Razer Game Scanner Service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\GSS\GameScannerService.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS) (RichVideo64) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: RzSurroundVADStreamingService - Unknown owner - C:\ProgramData\Razer\Synapse\Devices\Razer Surround\Driver\RzSurroundVADStreamingService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12934 bytesReklama
spawnex
nováček
Příspěvky: 19
Registrován: duben 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Příspěvekod spawnex » 15 dub 2018 13:20

Podařilo se mi v nouzovém režimu rozjet combofix, tak přikládám log:

ComboFix 18-03-14.01 - Lukáš 15.04.2018 12:03:46.1.4 - x64 NETWORK
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1250.420.1029.18.8120.7034 [GMT 2:00]
Spuštěný z: c:\users\LukßÜ\Downloads\ComboFix.exe
AV: Avast Antivirus *Enabled/Updated* {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
SP: Avast Antivirus *Enabled/Updated* {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
* Vytvořen nový Bod Obnovení
.
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Ostatní výmazy )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
c:\programdata\ntuser.pol
c:\windows\msdownld.tmp
c:\windows\PFRO.log
c:\windows\security\logs\scecomp.log
c:\windows\SysWow64\DEBUG.log
.
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Ovladače/Služby )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
-------\Service_AdobeUpdateService
.
.
((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2018-03-15 do 2018-04-15 )))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
2018-04-15 10:15 . 2018-04-15 10:15 144 ----a-w- c:\windows\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2018-04-14 20:27 . 2018-04-14 21:46 -------- d-----w- C:\AdwCleaner
2018-04-14 11:49 . 2018-04-15 10:16 253664 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2018-04-14 09:14 . 2018-04-14 09:14 -------- d-----w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\PUSH Entertainment
2018-04-12 20:18 . 2018-04-12 20:17 376536 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
2018-03-23 14:22 . 2018-03-23 14:22 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\DESIGNER
2018-03-19 14:26 . 2018-03-19 10:57 76192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbae64.sys
.
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2018-04-15 00:30 . 2017-12-14 20:03 65536 ----a-w- c:\windows\system32\spu_storage.bin
2018-04-12 20:18 . 2017-12-19 18:14 147224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 205976 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswStm.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 84368 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 460520 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 380528 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 46968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 196640 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswArPot.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 111352 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 1026696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-22 16:39 227784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys
2018-04-10 17:31 . 2017-05-01 21:47 804864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
2018-04-10 17:31 . 2017-05-01 21:47 144896 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2018-04-10 17:31 . 2018-02-07 18:31 5252608 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerInstaller.exe
2018-03-14 16:09 . 2017-12-19 18:14 57680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbuniva.sys
2018-03-14 16:09 . 2017-12-19 18:14 343752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbloga.sys
2018-03-14 16:09 . 2017-12-19 18:14 199440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbidsha.sys
2018-03-14 16:09 . 2017-12-19 18:14 227504 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys
2018-01-18 16:57 . 2015-01-30 16:03 5288104 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\ClickToRun\{9AC08E99-230B-47e8-9721-4577B7F124EA}\integrator.exe
1601-01-03 19:33 . 1601-01-03 19:33 186368 ------w- c:\program files (x86)\IpSsiZJ.exe
.
.
------- Sigcheck -------
Note: Unsigned files aren't necessarily malware.
.
[7] 2016-08-16 . 8F4B991E7837E8E0F90C856659456652 . 1009152 . . [6.1.7601.23528] .. c:\windows\SoftwareDistribution\Download\5ba79ed03ba89f6bfeb463e4c487eced\amd64_microsoft-windows-user32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23528_none_2be110419d1e60a5\user32.dll
[7] 2015-11-10 . E42CB2576D5C8456C60988B1C908F41A . 1009152 . . [6.1.7601.23265] .. c:\windows\SoftwareDistribution\Download\a44783723bdfb48c536fee80c18d9827\amd64_microsoft-windows-user32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23265_none_2bb2ca019d418cef\user32.dll
[7] 2015-11-10 . 06BF84D26A05D400F6B3FB3D3DE0B03A . 1008640 . . [6.1.7601.17514] .. c:\windows\SoftwareDistribution\Download\a44783723bdfb48c536fee80c18d9827\amd64_microsoft-windows-user32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19061_none_2b252a2884278aa2\user32.dll
[7] 2010-11-20 . FE70103391A64039A921DBFFF9C7AB1B . 1008128 . . [6.1.7601.17514] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-user32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_2b5e71b083fc0973\user32.dll
[7] 2009-07-14 . 72D7B3EA16946E8F0CF7458150031CC6 . 1008640 . . [6.1.7600.16385] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-user32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_292d5de8870d85d9\user32.dll
[-] 2010-11-20 . E573BD9AB55C8E333C202B9E255F972E . 1008640 . . [6.1.7601.17514] .. c:\windows\system32\user32.dll
.
[7] 2016-08-16 . 0FBC0E335B65EE5A0175631237817510 . 833024 . . [6.1.7601.23528] .. c:\windows\SoftwareDistribution\Download\5ba79ed03ba89f6bfeb463e4c487eced\wow64_microsoft-windows-user32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23528_none_3635ba93d17f22a0\user32.dll
[7] 2015-11-10 . 0A78439765E31510D75C9E2284F3A722 . 833024 . . [6.1.7601.17514] .. c:\windows\SoftwareDistribution\Download\a44783723bdfb48c536fee80c18d9827\wow64_microsoft-windows-user32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19061_none_3579d47ab8884c9d\user32.dll
[7] 2015-11-10 . D0A3A0DBF77EE35CE97E55DE92014E05 . 833024 . . [6.1.7601.23265] .. c:\windows\SoftwareDistribution\Download\a44783723bdfb48c536fee80c18d9827\wow64_microsoft-windows-user32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23265_none_36077453d1a24eea\user32.dll
[-] 2015-05-25 . 2C9CC9F492CA596B1B9FC1AE5E916356 . 833024 . . [6.1.7601.17514] .. c:\windows\SysWOW64\user32.dll
[7] 2010-11-20 . 5E0DB2D8B2750543CD2EBB9EA8E6CDD3 . 833024 . . [6.1.7601.17514] .. c:\windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-user32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_35b31c02b85ccb6e\user32.dll
[7] 2009-07-14 . E8B0FFC209E504CB7E79FC24E6C085F0 . 833024 . . [6.1.7600.16385] .. c:\windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-user32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_3382083abb6e47d4\user32.dll
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt01]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt1"]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt02]
@="{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt6"]
@="{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt03]
@="{FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt04]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt5"]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt05]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt2"]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt06]
@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt7"]
@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt07]
@="{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt3"]
@="{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt08]
@="{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt8"]
@="{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt09]
@="{FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt10]
@="{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt4"]
@="{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive1]
@="{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}]
2016-08-16 17:58 1587272 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\FileSyncShell.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive2]
@="{5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282}]
2016-08-16 17:58 1587272 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\FileSyncShell.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive3]
@="{A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30}]
2016-08-16 17:58 1587272 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\FileSyncShell.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive4]
@="{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}]
2016-08-16 17:58 1587272 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\FileSyncShell.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive5]
@="{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}]
2016-08-16 17:58 1587272 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\FileSyncShell.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrivePro1 (ErrorConflict)]
@="{8BA85C75-763B-4103-94EB-9470F12FE0F7}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8BA85C75-763B-4103-94EB-9470F12FE0F7}]
2018-01-18 17:02 2179240 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrivePro2 (SyncInProgress)]
@="{CD55129A-B1A1-438E-A425-CEBC7DC684EE}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD55129A-B1A1-438E-A425-CEBC7DC684EE}]
2018-01-18 17:02 2179240 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrivePro3 (InSync)]
@="{E768CD3B-BDDC-436D-9C13-E1B39CA257B1}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E768CD3B-BDDC-436D-9C13-E1B39CA257B1}]
2018-01-18 17:02 2179240 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt01]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt1"]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt05]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt2"]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt07]
@="{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt3"]
@="{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt10]
@="{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt4"]
@="{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt04]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt5"]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt02]
@="{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt6"]
@="{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt06]
@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt7"]
@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt08]
@="{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt8"]
@="{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Steam"="c:\program files (x86)\Steam\steam.exe" [2018-04-02 3199776]
"CCleaner Monitoring"="c:\program files\CCleaner\CCleaner64.exe" [2018-03-29 17074688]
"Spotify Web Helper"="c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe" [2018-03-31 782736]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2017-09-05 587288]
.
c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Dropbox.lnk - c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe /systemstartup [2018-4-12 3642688]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)
"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
"EnableLUA"= 0 (0x0)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService]
@="Service"
.
R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]
R2 igfxCUIService1.0.0.0;Intel(R) HD Graphics Control Panel Service;c:\windows\system32\igfxCUIService.exe;c:\windows\SYSNATIVE\igfxCUIService.exe [x]
R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [x]
R3 aswHwid;aswHwid;c:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswHwid.sys [x]
R3 BEService;BattlEye Service;c:\program files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe;c:\program files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [x]
R3 dtlitescsibus;DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus;c:\windows\system32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [x]
R3 ew_usbccgpfilter;HwHandSet_CompositeFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\ew_usbccgpfilter.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ew_usbccgpfilter.sys [x]
R3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;c:\windows\system32\IEEtwCollector.exe;c:\windows\SYSNATIVE\IEEtwCollector.exe [x]
R3 IntcDAud;Intel(R) Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\IntcDAud.sys [x]
R3 Ke2200;NDIS Miniport Driver for the Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\e22w7x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\e22w7x64.sys [x]
R3 MSICDSetup;MSICDSetup;e:\cdriver64.sys;e:\CDriver64.sys [x]
R3 NTIOLib_1_0_C;NTIOLib_1_0_C;e:\ntiolib_x64.sys;e:\NTIOLib_X64.sys [x]
R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [x]
R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdpvideominiport.sys [x]
R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\synth3dvsc.sys [x]
R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]
R3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbhub.sys [x]
R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\usbaapl64.sys [x]
R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdvgkmd.sys [x]
R3 WatAdminSvc;Služba Technologie aktivace Windows;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]
S0 aswbidsh;aswbidsh;c:\windows\system32\drivers\aswbidsha.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbidsha.sys [x]
S0 aswblog;aswblog;c:\windows\system32\drivers\aswbloga.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbloga.sys [x]
S0 aswbuniv;aswbuniv;c:\windows\system32\drivers\aswbuniva.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbuniva.sys [x]
S0 aswRvrt;aswRvrt;c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswRvrt.sys [x]
S0 aswVmm;aswVmm;c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswVmm.sys [x]
S1 aswArPot;aswArPot;c:\windows\system32\drivers\aswArPot.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswArPot.sys [x]
S1 aswbidsdriver;aswbidsdriver;c:\windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbidsdrivera.sys [x]
S1 aswHdsKe;aswHdsKe;c:\windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswHdsKe.sys [x]
S1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswSnx.sys [x]
S1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswSP.sys [x]
S1 BfLwf;Qualcomm Atheros Bandwidth Control;c:\windows\system32\DRIVERS\bflwfx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\bflwfx64.sys [x]
S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [x]
S2 AGSService;Adobe Genuine Software Integrity Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [x]
S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe;c:\windows\SYSNATIVE\atiesrxx.exe [x]
S2 Apple Mobile Device Service;Apple Mobile Device Service;c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe;c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [x]
S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswMonFlt.sys [x]
S2 aswStm;aswStm;c:\windows\system32\drivers\aswStm.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswStm.sys [x]
S2 ClickToRunSvc;Služba Microsoft Office ClickToRun;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [x]
S2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine;c:\program files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe;c:\program files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\hamachi-2.exe [x]
S2 HuaweiHiSuiteService64.exe;HuaweiHiSuiteService64.exe;c:\program files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe;c:\program files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe [x]
S2 ISCTAgent;Intel(R) Smart Connect Technology Agent;c:\program files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe ;c:\program files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe [x]
S2 LMIGuardianSvc;LMIGuardianSvc;c:\program files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\LMIGuardianSvc.exe;c:\program files (x86)\LogMeIn Hamachi\x64\LMIGuardianSvc.exe [x]
S2 MBAMService;Malwarebytes Service;c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe;c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [x]
S2 Qualcomm Atheros Killer Service V2;Qualcomm Atheros Killer Service V2;c:\program files\Qualcomm Atheros\Network Manager\KillerService.exe;c:\program files\Qualcomm Atheros\Network Manager\KillerService.exe [x]
S2 Razer Game Scanner Service;Razer Game Scanner;c:\program files (x86)\Razer\Razer Services\GSS\GameScannerService.exe;c:\program files (x86)\Razer\Razer Services\GSS\GameScannerService.exe [x]
S2 RichVideo64;Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS);c:\program files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe;c:\program files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [x]
S2 rzpmgrk;rzpmgrk;c:\windows\system32\drivers\rzpmgrk.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rzpmgrk.sys [x]
S2 rzpnk;rzpnk;c:\windows\system32\drivers\rzpnk.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rzpnk.sys [x]
S2 RzSurroundVADStreamingService;RzSurroundVADStreamingService;c:\programdata\Razer\Synapse\Devices\Razer Surround\Driver\RzSurroundVADStreamingService.exe;c:\programdata\Razer\Synapse\Devices\Razer Surround\Driver\RzSurroundVADStreamingService.exe [x]
S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [x]
S3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent;c:\program files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe;c:\program files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [x]
S3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\AtihdW76.sys [x]
S3 INETMON;INETMON;c:\windows\System32\Drivers\INETMON.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\INETMON.sys [x]
S3 ISCT;Intel(R) Smart Connect Technology Device Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\ISCTD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ISCTD.sys [x]
S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\mbamswissarmy.sys [x]
S3 MBfilt;MBfilt;c:\windows\system32\drivers\MBfilt64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\MBfilt64.sys [x]
S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]
S3 RZSURROUNDVADService;Razer Surround Audio Service;c:\windows\system32\drivers\RzSurroundVAD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\RzSurroundVAD.sys [x]
.
.
Obsah adresáře 'Naplánované úlohy'
.
.
--------- X64 Entries -----------
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt01]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt02]
@="{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt03]
@="{FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt04]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt05]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt06]
@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt07]
@="{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt08]
@="{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt09]
@="{FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt10]
@="{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ AccExtIco1]
@="{AB9CF9F8-8A96-4F9D-BF21-CE85714C3A47}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{AB9CF9F8-8A96-4F9D-BF21-CE85714C3A47}]
2017-08-14 01:48 491600 ----a-w- c:\program files (x86)\Adobe\Adobe Sync\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ AccExtIco2]
@="{853B7E05-C47D-4985-909A-D0DC5C6D7303}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{853B7E05-C47D-4985-909A-D0DC5C6D7303}]
2017-08-14 01:48 491600 ----a-w- c:\program files (x86)\Adobe\Adobe Sync\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ AccExtIco3]
@="{42D38F2E-98E9-4382-B546-E24E4D6D04BB}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{42D38F2E-98E9-4382-B546-E24E4D6D04BB}]
2017-08-14 01:48 491600 ----a-w- c:\program files (x86)\Adobe\Adobe Sync\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive1]
@="{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}]
2016-08-16 17:58 1638992 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\amd64\FileSyncShell64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive2]
@="{5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282}]
2016-08-16 17:58 1638992 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\amd64\FileSyncShell64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive3]
@="{A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30}]
2016-08-16 17:58 1638992 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\amd64\FileSyncShell64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive4]
@="{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}]
2016-08-16 17:58 1638992 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\amd64\FileSyncShell64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive5]
@="{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}]
2016-08-16 17:58 1638992 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\amd64\FileSyncShell64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrivePro1 (ErrorConflict)]
@="{8BA85C75-763B-4103-94EB-9470F12FE0F7}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8BA85C75-763B-4103-94EB-9470F12FE0F7}]
2018-01-18 17:00 3229864 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrivePro2 (SyncInProgress)]
@="{CD55129A-B1A1-438E-A425-CEBC7DC684EE}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD55129A-B1A1-438E-A425-CEBC7DC684EE}]
2018-01-18 17:00 3229864 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrivePro3 (InSync)]
@="{E768CD3B-BDDC-436D-9C13-E1B39CA257B1}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E768CD3B-BDDC-436D-9C13-E1B39CA257B1}]
2018-01-18 17:00 3229864 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00asw]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
2018-04-12 20:17 1771224 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe" [2015-01-29 7637208]
"XMouseButtonControl"="c:\program files\Highresolution Enterprises\X-Mouse Button Control\XMouseButtonControl.exe" [2015-02-25 1091568]
"AdobeAAMUpdater-1.0"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" [2016-07-01 508128]
"AvastUI.exe"="c:\program files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe" [2018-04-12 242392]
"AdobeGCInvoker-1.0"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe" [2018-01-05 315880]
.
------- Doplňkový sken -------
.
uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
uStart Page =
mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
mSearch Page = hxxp://www.google.com
mSearch Bar = hxxp://www.google.com
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\program files\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
IE: Se&nd to OneNote - c:\program files\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
Trusted Zone: sharepoint.com\unipardubice-myfiles
TCP: DhcpNameServer = 10.0.0.138
Handler: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
Handler: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
Handler: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
.
- - - - NEPLATNÉ POLOŽKY ODSTRANĚNÉ Z REGISTRU - - - -
.
Wow6432Node-HKLM-Run-<NO NAME> - (no file)
Wow6432Node-HKU-Default-Run-Plex Media Server - c:\program files (x86)\Plex\Plex Media Server\Plex Media Server.exe
Wow6432Node-HKU-Default-RunOnce-SPReview - c:\windows\System32\SPReview\SPReview.exe
HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - c:\program files (x86)\Google\Chrome\Application\57.0.2987.133\Installer\chrmstp.exe
AddRemove-Mafia Game - c:\windows\system32\MafiaSetup.exe
.
.
"ImagePath"="\"c:\program files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe\"\00Z
[\]^_Ĺ\00\00Ĺ\00\00\00\00HIJKLMNO\00\00\00\00\00\00\00\00\03\00\00\00|}~Ĺ\00\00Ĺ\00\00\00\00m\00\00\00\00\00\00\00\00‘’“"
.
.
--------------------- ZAMKNUTÉ KLÍČE V REGISTRU ---------------------
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
.
------------------------ Jiné spuštené procesy ------------------------
.
c:\program files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
c:\program files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
c:\users\Lukác:\users\Lukác:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
c:\program files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe
c:\users\Lukác:\users\Lukác:\windows\SysWOW64\svchost.exe
c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
c:\program files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
c:\program files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
c:\program files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
.
**************************************************************************
.
Celkový čas: 2018-04-15 12:23:18 - počítač byl restartován
ComboFix-quarantined-files.txt 2018-04-15 10:23
.
Před spuštěním: Volných bajtů: 535 521 640 448
Po spuštění: Volných bajtů: 535 110 840 320
.
- - End Of File - - 329A3AB3B60D6C6A3E6BE9C4904CD738
A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31

Uživatelský avatar
Orcus
člen Security týmu
Elite Level 10.5
Elite Level 10.5
Příspěvky: 10631
Registrován: duben 10
Bydliště: Okolo rostou 3 růže =o)
Pohlaví: Muž

Re: Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Příspěvekod Orcus » 15 dub 2018 19:17

Tak pokud poustis combofix, tak urcite vis co s nim delat ne? ;-)

Projdeme to pekne od zacatku.

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.

- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.

===================================================

Stáhni si TFC
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

===================================================

Stáhni AdwCleaner (by Xplode)

Ulož si ho na svojí plochu
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Prohledat-Scan“
Po skenu klikni na tlačítko "Logfile" načež se objeví log ( jinak je uložen systémovem disku jako AdwCleaner[R?].txt), jeho obsah sem celý vlož.

===================================================

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
- Při instalaci odeber zatržítko u „Povolit bezplatnou zkušební verzi Malwarebytes' Anti-Malware Premium“
- Nainstaluj a spusť ho
- na konci instalace se ujisti že máš zvoleny/zatrhnuty obě možnosti:

Aktualizace Malwarebytes' Anti-Malware
Spustit aplikaci Malwarebytes' Anti-Malware, pokud jo tak klikni na tlačítko konec

- pokud bude nalezena aktualizace, tak se stáhne a nainstaluje
- program se po té spustí a klikni na Skenovat nyní a
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška vpravo dole tak klikni na Kopírovat do schránky a a vlož sem celý log.

- po té klikni na tlačítko Exit, objeví se ti hláška tak zvol Ano
(zatím nic nemaž!).

Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Láska hřeje, ale uhlí je uhlí. :fire:Log z HJT vkládejte do HJT sekce. Je-li moc dlouhý, rozděl jej do více zpráv.

Pár rad k bezpečnosti PC.

Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto, jaro3 a jerabina

Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše fórum.

spawnex
nováček
Příspěvky: 19
Registrován: duben 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Příspěvekod spawnex » 16 dub 2018 16:16

Tak jsem to vzal všechno jedno po druhém.

Při spuštění TFC následoval další bluescreen.
Nenašel nic ani Adware ani MBAM, nicméně logy vkládám níže.


Malwarebytes
http://www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 15.04.18
Čas skenování: 20:10
Logovací soubor: 561bc98b-40d8-11e8-b945-d8cb8a196ec3.json
Správce: Ano

-Informace o softwaru-
Verze: 3.4.5.2467
Verze komponentů: 1.0.342
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.4744
Licence: Bezplatný

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: Luk\u00c3\u00a1\u00c5\u00a1-PC\Luk\u00c3\u00a1\u00c5\u00a1

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 329044
Zjištěné hrozby: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)
Hrozby umístěné do karantény: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)
Uplynulý čas: 4 min, 47 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)Při spuštění čehokoliv s názvem Adware počítač okno zavře, popřípade soubor (log z adwC) ani neotevře, jen problikne a hned se zavře..


# AdwCleaner 7.0.8.0 - Logfile created on Sun Apr 15 18:22:36 2018
# Updated on 2018/08/02 by Malwarebytes
# Database: 02-08-2018.1
# Running on Windows 7 Ultimate (X64)
# Mode: scan
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders found.

***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries.

*************************

C:/AdwCleaner/AdwCleaner[C0].txt - [1222 B] - [2018/4/14 20:45:45]
C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S0].txt - [1063 B] - [2018/4/14 20:45:11]


########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt ##########


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38715
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 16 dub 2018 19:23

Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/

Stáhni si Memtest:

Políčko , ve kterém je napsáno:
All unused RAM , změň na 2048.
-dej Start , nech nejméně 2h běžet , pokud bude po 2h stále 0 errors , jsou v pořádku.
V případě vyšších kapacit RAM je třeba Memtest spustit několikrát , pro 2GB ( jednotlivá největší kapacita RAM) 2x , pro 4GB 3x , pro 8Gb 4x ap.
poklepej na Memtest , pak znovu a znovu , do políček všech Memtestů napiš 2048 , pak dej u všech Memtestů "Start".

Ještě zkontrolovat HDD na chyby ,popř. zkusit jeho defragmentaci ..

pokud spadne:
Memtest 86
http://www.memtest86.com/
klikni vlevo na Free Download , vyber:
ISO image for creating bootable CD (Windows - zip) , stáhni , rozbal , otevři , vypal třeba v programu:
http://www.slunecnice.cz/sw/active-iso-burner/
Vlož do mechaniky a nabootuj z něj.
Test udělej alespoň 8h ( přes noc).

http://www.memtest86.com/download.htm
http://www.eopcservis.cz/jak-otestovat-ram.html
http://www.memtest86.com/download.htm
http://www.memtest86.com/downloads/memt ... sb.img.zip

+
Stáhni si CrystalDiskInfo
Spusť program a klikni na Úpravy-Kopírovat. Poté sem vlož pomocí Ctrl+V obsah logu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

spawnex
nováček
Příspěvky: 19
Registrován: duben 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Příspěvekod spawnex » 16 dub 2018 23:05

RogueKiller nešel spustit ani po přejmenování, tak jsem ho spustil v nouzovém režimu. Nejspíš nebude efekt stejný, ale jiná možnost nebyla. Také jsem zjistil, že když zakážu síťový adaptér, vytížení procesoru spadne z daných 70-90% na 5%, což je ale asi normální při tomto viru.. Také jsem zároveň v síťových adaptérech našel cca 12x Připojení k místní síti označené jako Hamachi, přičemž Hamachi bylo vypnuté a v aktivních sítích byla jedna neidentifikovatelná veřejná síť.

Přikládám log z RK a Crystalu. MemTest běžel cca dvě a půl hodiny a bez chyby

RogueKiller V12.12.13.0 (x64) [Apr 16 2018] (Free) by Adlice Software
mail : http://www.adlice.com/contact/
Feedback : https://forum.adlice.com
Webová stránka : http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Blog : http://www.adlice.com

Operační systém : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Spuštěno : Nouzový režim s podporou sítě
Uživatel : Luká? [Práva správce]
Started from : C:\Users\Luká?\Desktop\winlogon.exe
Mód : Prohledat -- Datum : 04/16/2018 22:23:19 (Duration : 00:27:21)

¤¤¤ Procesy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry : 5 ¤¤¤
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-639372863-3589611575-3710821846-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http:/// -> Nalezeno
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-639372863-3589611575-3710821846-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http:/// -> Nalezeno
[PUM.Policies] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | ConsentPromptBehaviorAdmin : 0 -> Nalezeno
[PUM.Policies] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | ConsentPromptBehaviorAdmin : 0 -> Nalezeno
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-639372863-3589611575-3710821846-1000\Control Panel\Desktop | SCRNSAVE.EXE : C:\Windows\DESKTO~1.SCR [x] -> Nalezeno

¤¤¤ Úlohy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubory : 1 ¤¤¤
[PUP.AutoIt.Gen][Soubor] C:\Users\Luká?\Downloads\RSITx64 (1).exe -> Nalezeno

¤¤¤ WMI : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubor HOSTS : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Nenahrán [0xc000035f]) ¤¤¤

¤¤¤ Webové prohlížeče : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Kontrola MBR : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: ST1000DM003-1ER162 ATA Device +++++
--- User ---
[MBR] 7510d0db5fa33b88b9324758f61e14f0
[BSP] a828023b871258849b2f0ff4bcc06d18 : Windows Vista/7/8|VT.Unknown MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
1 - [XXXXXX] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 953767 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK

+++++ PhysicalDrive1: Generic Flash Disk USB Device +++++
--- User ---
[MBR] 558ed31c93b382ea2be98ab47ce18ad7
[BSP] dac943bf1521a22c2f58f98b5fbf1bc0 : Unknown|VT.Unknown MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] FAT32 (0xb) [VISIBLE] Offset (sectors): 904 | Size: 3839 MB
User = LL1 ... OK
Error reading LL2 MBR! ([32] Po?adavek není podporován. )


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.6.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2018/04/16 22:25:53

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ST1000DM003-1ER162 ATA Device
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
- ATA Channel 0 (0)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1ER162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1ER162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1ER162
Firmware : CC45
Serial Number : Z4Y4CCV5
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 7253 hod.
Power On Count : 3041 krát
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: Z:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000C3AC710 Počet chyb čtení
03 _98 _97 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 _98 _98 _20 000000000BEC Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 _84 _60 _30 000010827923 Počet chybných hledání
09 _92 _92 __0 000000001C55 Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _98 _98 _20 000000000BE1 Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __0 000000000000 Specifický pro výrobce
B8 100 100 _99 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 100 __0 000000000000 Časový limit příkazu
BD _99 _99 __0 000000000001 Vysoká rychlost zápisu
BE _73 _63 _45 00001B1B001B Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 000000000020 Počet vypnutí disku
C1 _98 _98 __0 00000000102E Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _27 _40 __0 000E0000001B Teplota
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
F0 100 253 __0 7FF700001CCE Čas nastavování hlaviček - v hodinách
F1 100 253 __0 00064E3629DB Total Host Writes
F2 100 253 __0 007C4619F708 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A34 5934 4343 5635
020: 0000 0000 0004 4343 3435 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3145 5231 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 207F 0039
090: 0039 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7A43 DFD1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0FA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 63 10 C7 3A 0C 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 EC
020: 0B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C 23 79 82 10 00 00 00 09 32
040: 00 5C 5C 55 1C 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 E1 0B 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 49 3F 1B 00 1B 1B 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 20 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 62 62 2E 10 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1B 28 1B 00 00 00 0E 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD CE 1C 00 00 F7 7F 18 F1 00 00 64 FD DB
110: 29 36 4E 06 00 00 F2 00 00 64 FD 08 F7 19 46 7C
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 59 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 76 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 81 09 00 00 04 02 02 02 03 03 02 02
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 23 47 15 C0 17 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF DB 29 36 4E 06 00 00 00
1C0: 08 F7 19 46 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 0C 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 18 06 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 A5

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

Uživatelský avatar
Orcus
člen Security týmu
Elite Level 10.5
Elite Level 10.5
Příspěvky: 10631
Registrován: duben 10
Bydliště: Okolo rostou 3 růže =o)
Pohlaví: Muž

Re: Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Příspěvekod Orcus » 17 dub 2018 06:31

Zavři všechny programy a prohlížeče. Deaktivuj antivir a firewall.
Prosím, odpoj všechny USB nebo externí disky z počítače před spuštěním tohoto programu.
Spusť RogueKiller ( Pro Windows Vista nebo Windows 7, klepni pravým a vyber "Spustit jako správce", ve Windows XP poklepej ke spuštění).
- Počkej, až Prescan dokončí práci...
- Počkej, dokud status okno zobrazuje "Prohledat "
- V záložkách (Registry , Tasks , Web Browser apod.) vše zatrhni (dej zatržítka).
- Klikni na "Smazat"
- Počkej, dokud Status box zobrazuje " Mazání dokončeno "
- Klikni na "Zpráva" a zkopíruj a vlož obsah té zprávy prosím sem. Log je možno nalézt v RKreport [číslo]. txt na ploše.
- Zavři RogueKiller

====================================================

Stáhni
Zoek.exe

a ulož si ho na plochu.
Zavři všechny ostatní programy, okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
- pozor, náběh programu může trvat déle.

Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
emptyclsid;
iedefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyalltemp;
resethosts;


Klikni na Run Script
Program provede sken, opravu, sken i oprava může trvat i více minut, je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .

Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů, jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log
Zkopíruj sem celý obsah toho logu.

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/

====================================================

Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Na konci klepni na tlačítko Nastavení (ozubené kolo v rohu)> Advanced> ""
- "Přečetl jsem si upozornění a chci pokračovat stejně .....
Zaškrtnutí Auto Launch
Nezaškrtnutí Auto upload
Zaškrtnutí All Browser Extensions (Všechna rozšíření prohlížeče)
Inteligentní nastavení skenování jako náhrada za hloubkové prověření
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Klepni na tlačítko Scan now (Skenovat) a začne sken hrozeb.
Když je skenování dokončeno, objeví se tisková zpráva , zkopíruj sem celý obsah té zprávy.
Láska hřeje, ale uhlí je uhlí. :fire:Log z HJT vkládejte do HJT sekce. Je-li moc dlouhý, rozděl jej do více zpráv.

Pár rad k bezpečnosti PC.

Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto, jaro3 a jerabina

Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše fórum.

spawnex
nováček
Příspěvky: 19
Registrován: duben 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Příspěvekod spawnex » 17 dub 2018 18:27

Vkládám logy, nicméně problém stále přetrvává..

Zemana AntiMalware 2.74.2.150 (instalační verze)

-------------------------------------------------------
Scan Result : Dokončeno
Scan Date : 2018.4.17
Operating System : Windows 7 64-bit
Processor : 4X Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
BIOS Mode : Legacy
CUID : 121F0454276204FCC62C0A
Scan Type : Skenování systému
Duration : 32m 12s
Scanned Objects : 171624
Detected Objects : 3
Excluded Objects : 0
Read Level : SCSI
Auto Upload : Zapnuto
Detect All Extensions : Vypnuto
Scan Documents : Vypnuto
Domain Info : WORKGROUP,0,2

Detected Objects
-------------------------------------------------------

VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA
Status : Skenováno
Object : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\ROOT\Certificates\5557C0953FBD9F93745B214FB2483E9369B597F0\Blob
MD5 : -
Publisher : -
Size : -
Version : -
Detection : Podezřelý kořenný certifikát
Cleaning Action : Vymazat
Related Objects :
Záznam registru - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\ROOT\Certificates\5557C0953FBD9F93745B214FB2483E9369B597F0\Blob = 190000000100000010000000C763A218002B666458293666AF69E0960F000000010000001400000003F55B4DB5C35C83945318021724039001E009DA0300000001000000140000005557C0953FBD9F93745B214FB2483E9369B597F0140000000100000014000000B9ADA723835784199FC276D5825FA7C23E48FF322000000001000000E7040000308204E3308203CBA0030201020210109F1DAAAFB83315A6B64A6EED82D816300D06092A864886F70D01010505003081B6310B300906035504061302555331173015060355040A130E566572695369676E2C20496E632E311F301D060355040B1316566572695369676E205472757374204E6574776F726B313B3039060355040B13325465726D73206F66207573652061742068747470733A2F2F7777772E766572697369676E2E636F6D2F7270612028632930393130302E06035504031327566572695369676E20436C617373203320436F6465205369676E696E6720323030392D32204341301E170D3039313130343030303030305A170D3132313130333233353935395A3081A0310B300906035504061302425A310F300D0603550408130642656C697A65311430120603550407130B42656C697A65204369747931143012060355040A140B445420536F6674204C7464313E303C060355040B13354469676974616C20494420436C6173732033202D204D6963726F736F667420536F6674776172652056616C69646174696F6E207632311430120603550403140B445420536F6674204C746430819F300D06092A864886F70D010101050003818D003081890281810098D43C8BDBF9ABF7B0628E0F5C146E0A20D1177F550643082387488EE46B0270ECF7BD62C4C5F14D3FA8568F9CCEEA469BF325CEA2065E76369298C78194B8252461C5E59E24A024947858009AFD811564366E756A85089E52C116B191829AE93AEC4747D99F2301A3DEFC43266B466F4F19293658594BD9A98BE92D245B2F2F0203010001A38201833082017F30090603551D1304023000300E0603551D0F0101FF04040302078030440603551D1F043D303B3039A037A0358633687474703A2F2F637363332D323030392D322D63726C2E766572697369676E2E636F6D2F435343332D323030392D322E63726C30440603551D20043D303B3039060B6086480186F84501071703302A302806082B06010505070201161C68747470733A2F2F7777772E766572697369676E2E636F6D2F72706130130603551D25040C300A06082B06010505070303307506082B0601050507010104693067302406082B060105050730018618687474703A2F2F6F6373702E766572697369676E2E636F6D303F06082B060105050730028633687474703A2F2F637363332D323030392D322D6169612E766572697369676E2E636F6D2F435343332D323030392D322E636572301F0603551D2304183016801497D06BA82670C8A13F941F082DC4359BA4A11EF2301106096086480186F84201010404030204103016060A2B06010401823702011B040830060101000101FF300D06092A864886F70D010105050003820101006B0B1C2813CAE3A009B57810C2DA153DB4342DA632717A0374BAE9A489F87877DAEF4A72A960BAFD1A41E2A08C6B17BD39DEA86D5C52DDB4CAA00A57DF07F3766103DE0D8FF3C8396D86C9F8BAB4C90F13A13212CED23339697F48B67541173AF9B17D83C5178982D556F4C56BBCB1A764B2CF70667B95AAF44C4A12E74D3BA4BB93FB9FA414AF5638E89CCEE9A40C47857C61FF8C57551BE1959E60C10DE477AD52457CBA23DB9753BF5FB5E2C31F13619AACA720A2C287DBE0D91C29F5D8862E203476D126A4922FFDC5FDB63EFFEA611582485AF7F28209C4BB133ED0CA06316DEA5FB40058F94B52245DEAF8DD5173CC18955870F6388C73EC8135699D89

svchost.exe
Status : Skenováno
Object : %systemroot%\syswow64\svchost.exe
MD5 : 54A47F6B5E09A77E61649109C6A08866
Publisher : Microsoft Windows
Size : 20992
Version : 6.1.7600.16385
Detection : Narušeny proces
Cleaning Action : Opravit
Related Objects :
Proces - 4020 - C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe
Soubor - %systemroot%\syswow64\svchost.exe

svchost.exe
Status : Skenováno
Object : %systemroot%\syswow64\svchost.exe
MD5 : 54A47F6B5E09A77E61649109C6A08866
Publisher : Microsoft Windows
Size : 20992
Version : 6.1.7600.16385
Detection : Narušeny proces
Cleaning Action : Opravit
Related Objects :
Proces - 5076 - C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe
Soubor - %systemroot%\syswow64\svchost.exe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RogueKiller V12.12.13.0 (x64) [Apr 16 2018] (Free) by Adlice Software
mail : http://www.adlice.com/contact/
Feedback : https://forum.adlice.com
Webová stránka : http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Blog : http://www.adlice.com

Operační systém : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Spuštěno : Nouzový režim s podporou sítě
Uživatel : Luká? [Práva správce]
Started from : C:\Users\Luká?\Desktop\winlogon.exe
Mód : Smazat -- Datum : 04/17/2018 15:45:01 (Duration : 00:29:35)

¤¤¤ Procesy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry : 3 ¤¤¤
[PUM.Policies] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | ConsentPromptBehaviorAdmin : 0 -> Nahrazeno (2)
[PUM.Policies] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | ConsentPromptBehaviorAdmin : 0 -> Nahrazeno (2)
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-639372863-3589611575-3710821846-1000\Control Panel\Desktop | SCRNSAVE.EXE : C:\Windows\DESKTO~1.SCR [x] -> Nahrazeno (C:\Windows\system32\logon.scr)

¤¤¤ Úlohy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubory : 1 ¤¤¤
[PUP.AutoIt.Gen][Soubor] C:\Users\Luká?\Downloads\RSITx64 (1).exe -> Smazáno

¤¤¤ WMI : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubor HOSTS : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Nenahrán [0xc000035f]) ¤¤¤

¤¤¤ Webové prohlížeče : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Kontrola MBR : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: ST1000DM003-1ER162 ATA Device +++++
--- User ---
[MBR] 7510d0db5fa33b88b9324758f61e14f0
[BSP] a828023b871258849b2f0ff4bcc06d18 : Windows Vista/7/8|VT.Unknown MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
1 - [XXXXXX] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 953767 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoek.exe v5.0.0.2 Updated 15-April-2018(Online Version)
Tool run by Luk ç on Łt 17.04.2018 at 16:00:35,22.
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 Service Pack 1 x64
Running in: Safe Mode NETWORK Internet Access Detected
Launched: C:\Users\LUK~1\Desktop\zoek.exe [Scan all users] [Script inserted]

==== System Restore Info ======================

==== Reset Hosts File ======================

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost

==== Set IE to Default ======================

Old Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http:///"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Search Page"="http://www.google.com"
"Search Bar"="http://www.google.com"
"Start Page Redirect Cache"="http://www.google.com"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Search Page"="http://www.google.com"
"Search Bar"="http://www.google.com"
"Start Page Redirect Cache"="http://www.google.com"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

New Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Search Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"
"Search Bar"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"
"Start Page Redirect Cache"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Search Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"
"Search Bar"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"
"Start Page Redirect Cache"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

==== All HKLM and HKCU SearchScopes ======================

HKLM\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKLM\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes "DefaultScope"="{67C334C0-408D-4E6D-B5A7-0ADD6AFFA252}"
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - No_Url_Value
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes\{67C334C0-408D-4E6D-B5A7-0ADD6AFFA252} - No_Url_Value
HKCU\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKCU\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IESR02
HKCU\SearchScopes\{67C334C0-408D-4E6D-B5A7-0ADD6AFFA252} - http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MSSEDF&pc=MSSE

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\LUK~1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully
C:\Users\LUK~1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\LUK~1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully
C:\Users\LUK~1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data-journal was reset successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\LUK~1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\LUK~1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

No Flash Cache Found

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=0 folders=0 0 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\temp emptied successfully
C:\Users\Default User\AppData\Local\temp emptied successfully
C:\Users\Public\AppData\Local\temp emptied successfully
C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\temp emptied successfully
C:\Users\LUK~4\AppData\Local\temp emptied successfully
C:\Users\LUK~1\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot
C:\Users\LUK~3\AppData\Local\temp emptied successfully
C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied
C:\Users\LUK~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on Łt 17.04.2018 at 16:33:01,90 ======================

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38715
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 17 dub 2018 20:24

Vypni rez. ochranu u antiviru a antispywaru,příp. firewall..

Otevři si Poznámkový blok (Start -> Spustit... a napiš do okna Notepad a dej Ok.
Zkopíruj do něj následující celý text označený zeleně:

Kód: Vybrat vše

ClearJavaCache::
File::
c:\program files (x86)\IpSsiZJ.exe

DDS::
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

RegLock::
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)Zvol možnost Soubor -> Uložit jako... a nastav tyto parametry:
Název souboru: zde napiš: CFScript.txt
Uložit jako typ: tak tam vyber Všechny soubory
Ulož soubor na plochu.
Ukonči všechna aktivní okna.

Uchop myší vytvořený skript CFScript.txt, přemísti ho nad stažený program ComboFix.exe a když se oba soubory překryjí, skript upusť.
- Automaticky se spustí ComboFix
- Vlož sem log, který vyběhne v závěru čistícího procesu + nový log z HJT

Upozornění : Může se stát, že po aplikaci Combofixu a restartu počítače, Windows nenaběhnou , nebo nenajede plocha , budou problémy s připojením, pak znovu restartuj počítač, pokud to nepomůže , po restartu mačkej klávesu F8 a pak zvol poslední známou funkční konfiguraci. , či použij bod obnovy.

Prosím stáhni příslušnou verzi programu pro Tvůj systém 32-bit/64-bit FarbarRecovery Scan Tool (FrSt)
32bit.:
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... ool/dl/81/
64bit.:
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... ool/dl/82/
a ulož jej na plochu. ,pak spusť FrSt.
Potvrď způsob užití.
Neměň žádné z výchozích nastavení a klikni na položku „Scan“ („Skenovat“) .Když je skenování dokončeno, ukážou se dva logy = FRST.txt a Addition.txt a uloží se na ploše.Prosím zkopíruj sem celý jejich obsah.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

spawnex
nováček
Příspěvky: 19
Registrován: duben 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Příspěvekod spawnex » 17 dub 2018 22:19

Vkládám logy, svchost se stále drží..konstantně jede procesor na 60%


ComboFix 18-03-14.01 - Lukáš 17.04.2018 21:30:48.2.4 - x64 NETWORK
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1250.420.1029.18.8120.6564 [GMT 2:00]
Spuštěný z: c:\users\LukßÜ\Desktop\ComboFix.exe
Použité ovládací přepínače :: c:\users\LukßÜ\Desktop\CFScript.txt
AV: Avast Antivirus *Disabled/Updated* {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
SP: Avast Antivirus *Disabled/Updated* {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
* Vytvořen nový Bod Obnovení
.
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Ostatní výmazy )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
c:\windows\PFRO.log
.
.
((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2018-03-17 do 2018-04-17 )))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
2018-04-17 19:39 . 2018-04-17 19:39 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp
2018-04-17 19:39 . 2018-04-17 19:39 -------- d-----w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\temp
2018-04-17 19:39 . 2018-04-17 19:39 -------- d-----w- c:\users\LUK~2\AppData\Local\temp
2018-04-17 19:39 . 2018-04-17 19:39 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
2018-04-17 14:37 . 2018-04-17 14:37 203680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\zam64.sys
2018-04-17 14:37 . 2018-04-17 14:37 203680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\zamguard64.sys
2018-04-17 14:37 . 2018-04-17 14:37 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware
2018-04-17 14:04 . 2018-04-17 14:04 -------- d-----w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Zemana
2018-04-17 14:04 . 2018-04-17 19:39 -------- d-----w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Temp
2018-04-17 14:04 . 2018-04-17 14:00 24064 ----a-w- c:\windows\zoek-delete.exe
2018-04-17 14:00 . 2018-04-17 14:00 -------- d-----w- C:\zoek_backup
2018-04-16 22:08 . 2018-04-16 22:08 -------- d-----w- C:\MoboPlayUserData
2018-04-16 22:08 . 2018-04-16 22:10 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Xianzhi
2018-04-16 22:07 . 2018-04-16 22:07 -------- d-----w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\MoboPlay
2018-04-16 22:07 . 2018-04-16 22:07 -------- d-----w- c:\program files (x86)\MoboLot
2018-04-16 20:23 . 2018-04-17 13:45 28272 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\TrueSight.sys
2018-04-16 20:08 . 2018-04-16 20:22 -------- d-----w- c:\programdata\RogueKiller
2018-04-16 17:11 . 2018-04-16 17:11 -------- d-----w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com
2018-04-16 17:10 . 2018-04-16 17:57 -------- d-----w- c:\program files\SUPERAntiSpyware
2018-04-16 17:10 . 2018-04-16 17:10 -------- d-----w- c:\programdata\SUPERAntiSpyware.com
2018-04-16 17:03 . 2018-03-19 10:57 76192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbae64.sys
2018-04-16 15:45 . 2018-04-16 15:45 136971704 -c--a-w- c:\windows\system32\MRT-KB890830.exe
2018-04-16 15:41 . 2015-07-30 13:13 103120 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2018-04-16 15:41 . 2015-07-30 13:13 124624 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2018-04-16 15:20 . 2017-04-12 13:05 4296704 ----a-w- c:\windows\system32\D3DCompiler_47.dll
2018-04-16 15:20 . 2017-04-27 22:50 3550208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\D3DCompiler_47.dll
2018-04-16 15:16 . 2018-03-31 02:09 262336 ----a-w- c:\windows\system32\hal.dll
2018-04-16 15:15 . 2015-07-15 20:26 2560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cs-CZ\mountmgr.sys.mui
2018-04-16 15:14 . 2018-03-14 17:14 135360 ----a-w- c:\windows\system32\CompatTelRunner.exe
2018-04-16 15:14 . 2018-03-14 17:09 656384 ----a-w- c:\windows\system32\aeinv.dll
2018-04-16 15:14 . 2018-03-14 13:05 739840 ----a-w- c:\windows\system32\generaltel.dll
2018-04-16 15:14 . 2018-03-14 13:05 599552 ----a-w- c:\windows\system32\devinv.dll
2018-04-16 15:14 . 2018-03-14 13:05 450048 ----a-w- c:\windows\system32\centel.dll
2018-04-16 15:14 . 2018-03-14 13:05 414720 ----a-w- c:\windows\system32\invagent.dll
2018-04-16 15:14 . 2018-03-14 13:05 1559552 ----a-w- c:\windows\system32\appraiser.dll
2018-04-16 15:14 . 2018-03-14 13:05 291840 ----a-w- c:\windows\system32\acmigration.dll
2018-04-16 15:14 . 2018-03-14 13:05 237056 ----a-w- c:\windows\system32\aepic.dll
2018-04-16 15:14 . 2018-03-14 13:05 1993728 ----a-w- c:\windows\system32\aitstatic.exe
2018-04-16 15:00 . 2016-07-22 14:58 142336 ----a-w- c:\windows\system32\poqexec.exe
2018-04-16 15:00 . 2016-07-22 14:51 123904 ----a-w- c:\windows\SysWow64\poqexec.exe
2018-04-15 11:27 . 2018-04-15 11:27 -------- d-----w- c:\program files\CPUID
2018-04-14 20:27 . 2018-04-16 18:06 -------- d-----w- C:\AdwCleaner
2018-04-14 09:14 . 2018-04-14 09:14 -------- d-----w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\PUSH Entertainment
2018-04-12 20:18 . 2018-04-12 20:17 376536 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
2018-03-23 14:22 . 2018-03-23 14:22 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\DESIGNER
.
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2018-04-17 16:17 . 2017-12-14 20:03 65536 ----a-w- c:\windows\system32\spu_storage.bin
2018-04-16 15:45 . 2015-01-30 12:23 136971704 -c--a-w- c:\windows\system32\MRT.exe
2018-04-12 20:18 . 2017-12-19 18:14 147224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 205976 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswStm.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 84368 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 460520 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 380528 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 46968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 196640 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswArPot.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 111352 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-19 18:14 1026696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2018-04-12 20:17 . 2017-12-22 16:39 227784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys
2018-04-10 17:31 . 2017-05-01 21:47 804864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
2018-04-10 17:31 . 2017-05-01 21:47 144896 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2018-04-10 17:31 . 2018-02-07 18:31 5252608 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerInstaller.exe
2018-03-31 01:35 . 2018-04-16 15:17 190464 ----a-w- c:\windows\system32\rpchttp.dll
2018-03-31 01:09 . 2018-04-16 15:17 141312 ----a-w- c:\windows\SysWow64\rpchttp.dll
2018-03-31 01:09 . 2018-04-16 15:16 44544 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll
2018-03-22 20:31 . 2018-04-16 15:17 262144 ----a-w- c:\windows\system32\webcheck.dll
2018-03-22 20:17 . 2018-04-16 15:17 230400 ----a-w- c:\windows\SysWow64\webcheck.dll
2018-03-14 16:09 . 2017-12-19 18:14 57680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbuniva.sys
2018-03-14 16:09 . 2017-12-19 18:14 343752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbloga.sys
2018-03-14 16:09 . 2017-12-19 18:14 199440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbidsha.sys
2018-03-14 16:09 . 2017-12-19 18:14 227504 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys
2018-01-18 16:57 . 2015-01-30 16:03 5288104 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\ClickToRun\{9AC08E99-230B-47e8-9721-4577B7F124EA}\integrator.exe
1601-01-03 19:33 . 1601-01-03 19:33 186368 ------w- c:\program files (x86)\IpSsiZJ.exe
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt01]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt1"]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt02]
@="{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt6"]
@="{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt03]
@="{FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt04]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt5"]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt05]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt2"]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt06]
@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt7"]
@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt07]
@="{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt3"]
@="{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt08]
@="{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt8"]
@="{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt09]
@="{FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt10]
@="{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt4"]
@="{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive1]
@="{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}]
2016-08-16 17:58 1587272 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\FileSyncShell.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive2]
@="{5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282}]
2016-08-16 17:58 1587272 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\FileSyncShell.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive3]
@="{A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30}]
2016-08-16 17:58 1587272 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\FileSyncShell.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive4]
@="{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}]
2016-08-16 17:58 1587272 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\FileSyncShell.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive5]
@="{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}]
2016-08-16 17:58 1587272 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\FileSyncShell.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrivePro1 (ErrorConflict)]
@="{8BA85C75-763B-4103-94EB-9470F12FE0F7}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8BA85C75-763B-4103-94EB-9470F12FE0F7}]
2018-01-18 17:02 2179240 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrivePro2 (SyncInProgress)]
@="{CD55129A-B1A1-438E-A425-CEBC7DC684EE}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD55129A-B1A1-438E-A425-CEBC7DC684EE}]
2018-01-18 17:02 2179240 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrivePro3 (InSync)]
@="{E768CD3B-BDDC-436D-9C13-E1B39CA257B1}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E768CD3B-BDDC-436D-9C13-E1B39CA257B1}]
2018-01-18 17:02 2179240 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt01]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt1"]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt05]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt2"]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt07]
@="{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt3"]
@="{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt10]
@="{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt4"]
@="{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt04]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt5"]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt02]
@="{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt6"]
@="{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt06]
@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt7"]
@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt08]
@="{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\"DropboxExt8"]
@="{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 289104 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.0.dll
.
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CCleaner Monitoring"="c:\program files\CCleaner\CCleaner64.exe" [2018-03-29 17074688]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2017-09-05 587288]
.
c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Dropbox.lnk - c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe /systemstartup [2018-4-12 3642688]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
"EnableLUA"= 0 (0x0)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\!SASCORE]
@=""
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService]
@="Service"
.
R0 aswbidsh;aswbidsh;c:\windows\system32\drivers\aswbidsha.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbidsha.sys [x]
R0 aswblog;aswblog;c:\windows\system32\drivers\aswbloga.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbloga.sys [x]
R0 aswbuniv;aswbuniv;c:\windows\system32\drivers\aswbuniva.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbuniva.sys [x]
R0 aswRvrt;aswRvrt;c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswRvrt.sys [x]
R0 aswVmm;aswVmm;c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswVmm.sys [x]
R1 aswArPot;aswArPot;c:\windows\system32\drivers\aswArPot.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswArPot.sys [x]
R1 aswbidsdriver;aswbidsdriver;c:\windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbidsdrivera.sys [x]
R1 aswHdsKe;aswHdsKe;c:\windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswHdsKe.sys [x]
R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswSnx.sys [x]
R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswSP.sys [x]
R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [x]
R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL64.SYS;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL64.SYS [x]
R1 ZAM;ZAM Helper Driver;c:\windows\System32\drivers\zam64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\zam64.sys [x]
R1 ZAM_Guard;ZAM Guard Driver;c:\windows\System32\drivers\zamguard64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\zamguard64.sys [x]
R2 AGSService;Adobe Genuine Software Integrity Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [x]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe;c:\windows\SYSNATIVE\atiesrxx.exe [x]
R2 Apple Mobile Device Service;Apple Mobile Device Service;c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe;c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [x]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswMonFlt.sys [x]
R2 aswStm;aswStm;c:\windows\system32\drivers\aswStm.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswStm.sys [x]
R2 ClickToRunSvc;Služba Microsoft Office ClickToRun;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [x]
R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]
R2 DiagTrack;Diagnostics Tracking Service;c:\windows\System32\svchost.exe;c:\windows\SYSNATIVE\svchost.exe [x]
R2 HuaweiHiSuiteService64.exe;HuaweiHiSuiteService64.exe;c:\program files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe;c:\program files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe [x]
R2 igfxCUIService1.0.0.0;Intel(R) HD Graphics Control Panel Service;c:\windows\system32\igfxCUIService.exe;c:\windows\SYSNATIVE\igfxCUIService.exe [x]
R2 ISCTAgent;Intel(R) Smart Connect Technology Agent;c:\program files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe ;c:\program files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe [x]
R2 Qualcomm Atheros Killer Service V2;Qualcomm Atheros Killer Service V2;c:\program files\Qualcomm Atheros\Network Manager\KillerService.exe;c:\program files\Qualcomm Atheros\Network Manager\KillerService.exe [x]
R2 Razer Game Scanner Service;Razer Game Scanner;c:\program files (x86)\Razer\Razer Services\GSS\GameScannerService.exe;c:\program files (x86)\Razer\Razer Services\GSS\GameScannerService.exe [x]
R2 RichVideo64;Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS);c:\program files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe;c:\program files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [x]
R2 rzpmgrk;rzpmgrk;c:\windows\system32\drivers\rzpmgrk.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rzpmgrk.sys [x]
R2 rzpnk;rzpnk;c:\windows\system32\drivers\rzpnk.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rzpnk.sys [x]
R2 RzSurroundVADStreamingService;RzSurroundVADStreamingService;c:\programdata\Razer\Synapse\Devices\Razer Surround\Driver\RzSurroundVADStreamingService.exe;c:\programdata\Razer\Synapse\Devices\Razer Surround\Driver\RzSurroundVADStreamingService.exe [x]
R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [x]
R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [x]
R2 ZAMSvc;ZAM Controller Service;c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe;c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [x]
R3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent;c:\program files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe;c:\program files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [x]
R3 aswHwid;aswHwid;c:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswHwid.sys [x]
R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\AtihdW76.sys [x]
R3 BEService;BattlEye Service;c:\program files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe;c:\program files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [x]
R3 cpuz145;cpuz145;c:\windows\temp\cpuz145\cpuz145_x64.sys;c:\windows\temp\cpuz145\cpuz145_x64.sys [x]
R3 dtlitescsibus;DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus;c:\windows\system32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [x]
R3 ew_usbccgpfilter;HwHandSet_CompositeFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\ew_usbccgpfilter.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ew_usbccgpfilter.sys [x]
R3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;c:\windows\system32\IEEtwCollector.exe;c:\windows\SYSNATIVE\IEEtwCollector.exe [x]
R3 INETMON;INETMON;c:\windows\System32\Drivers\INETMON.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\INETMON.sys [x]
R3 IntcDAud;Intel(R) Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\IntcDAud.sys [x]
R3 Ke2200;NDIS Miniport Driver for the Killer e2200 PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\e22w7x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\e22w7x64.sys [x]
R3 MBAMService;Malwarebytes Service;c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe;c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [x]
R3 MBfilt;MBfilt;c:\windows\system32\drivers\MBfilt64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\MBfilt64.sys [x]
R3 MSICDSetup;MSICDSetup;e:\cdriver64.sys;e:\CDriver64.sys [x]
R3 NTIOLib_1_0_C;NTIOLib_1_0_C;e:\ntiolib_x64.sys;e:\NTIOLib_X64.sys [x]
R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [x]
R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdpvideominiport.sys [x]
R3 RZSURROUNDVADService;Razer Surround Audio Service;c:\windows\system32\drivers\RzSurroundVAD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\RzSurroundVAD.sys [x]
R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\synth3dvsc.sys [x]
R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]
R3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbhub.sys [x]
R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\usbaapl64.sys [x]
R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdvgkmd.sys [x]
R3 WatAdminSvc;Služba Technologie aktivace Windows;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]
S1 BfLwf;Qualcomm Atheros Bandwidth Control;c:\windows\system32\DRIVERS\bflwfx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\bflwfx64.sys [x]
S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [x]
S2 !SASCORE;SAS Core Service;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [x]
S3 ISCT;Intel(R) Smart Connect Technology Device Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\ISCTD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ISCTD.sys [x]
S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]
.
.
.
--------- X64 Entries -----------
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt01]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt02]
@="{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt03]
@="{FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt04]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt05]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt06]
@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt07]
@="{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt08]
@="{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt09]
@="{FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ DropboxExt10]
@="{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2018-04-09 10:14 337232 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.0.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ AccExtIco1]
@="{AB9CF9F8-8A96-4F9D-BF21-CE85714C3A47}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{AB9CF9F8-8A96-4F9D-BF21-CE85714C3A47}]
2017-08-14 01:48 491600 ----a-w- c:\program files (x86)\Adobe\Adobe Sync\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ AccExtIco2]
@="{853B7E05-C47D-4985-909A-D0DC5C6D7303}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{853B7E05-C47D-4985-909A-D0DC5C6D7303}]
2017-08-14 01:48 491600 ----a-w- c:\program files (x86)\Adobe\Adobe Sync\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ AccExtIco3]
@="{42D38F2E-98E9-4382-B546-E24E4D6D04BB}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{42D38F2E-98E9-4382-B546-E24E4D6D04BB}]
2017-08-14 01:48 491600 ----a-w- c:\program files (x86)\Adobe\Adobe Sync\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive1]
@="{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}]
2016-08-16 17:58 1638992 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\amd64\FileSyncShell64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive2]
@="{5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282}]
2016-08-16 17:58 1638992 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\amd64\FileSyncShell64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive3]
@="{A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30}]
2016-08-16 17:58 1638992 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\amd64\FileSyncShell64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive4]
@="{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}]
2016-08-16 17:58 1638992 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\amd64\FileSyncShell64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ OneDrive5]
@="{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}]
2016-08-16 17:58 1638992 ----a-w- c:\users\Lukáš\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5951.0827\amd64\FileSyncShell64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrivePro1 (ErrorConflict)]
@="{8BA85C75-763B-4103-94EB-9470F12FE0F7}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8BA85C75-763B-4103-94EB-9470F12FE0F7}]
2018-01-18 17:00 3229864 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrivePro2 (SyncInProgress)]
@="{CD55129A-B1A1-438E-A425-CEBC7DC684EE}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CD55129A-B1A1-438E-A425-CEBC7DC684EE}]
2018-01-18 17:00 3229864 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ SkyDrivePro3 (InSync)]
@="{E768CD3B-BDDC-436D-9C13-E1B39CA257B1}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E768CD3B-BDDC-436D-9C13-E1B39CA257B1}]
2018-01-18 17:00 3229864 ----a-w- c:\program files\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00asw]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
2018-04-12 20:17 1771224 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe" [2015-01-29 7637208]
"XMouseButtonControl"="c:\program files\Highresolution Enterprises\X-Mouse Button Control\XMouseButtonControl.exe" [2015-02-25 1091568]
"AdobeAAMUpdater-1.0"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" [2016-07-01 508128]
"AvastUI.exe"="c:\program files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe" [2018-04-12 242392]
"AdobeGCInvoker-1.0"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe" [2018-01-05 315880]
.
------- Doplňkový sken -------
.
uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\program files\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
IE: Se&nd to OneNote - c:\program files\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
TCP: DhcpNameServer = 10.0.0.138
Handler: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
Handler: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
Handler: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - c:\program files\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
.
- - - - NEPLATNÉ POLOŽKY ODSTRANĚNÉ Z REGISTRU - - - -
.
Wow6432Node-HKLM-Run-<NO NAME> - (no file)
AddRemove-Mafia Game - c:\windows\system32\MafiaSetup.exe
.
.
"ImagePath"="\"c:\program files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe\"\00Z
[\]^_Ĺ\00\00Ĺ\00\00\00\00HIJKLMNO\00\00\00\00\00\00\00\00\03\00\00\00|}~Ĺ\00\00Ĺ\00\00\00\00m\00\00\00\00\00\00\00\00‘’“"
.
.
--------------------- ZAMKNUTÉ KLÍČE V REGISTRU ---------------------
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
.
Celkový čas: 2018-04-17 21:41:18
ComboFix-quarantined-files.txt 2018-04-17 19:41
.
Před spuštěním: Volných bajtů: 536 418 508 800
Po spuštění: Volných bajtů: 536 007 057 408
.
- - End Of File - - 7E08F8784835807A1001A423E27EE049
A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31

spawnex
nováček
Příspěvky: 19
Registrován: duben 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Příspěvekod spawnex » 17 dub 2018 22:21

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 15.04.2018
Ran by Lukáš (administrator) on LUKÁŠ-PC (17-04-2018 22:04:56)
Running from C:\Users\Lukáš\Desktop
Loaded Profiles: Lukáš (Available Profiles: Lukáš & UpdatusUser)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Čeština (Česká republika)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Safe Mode (with Networking)
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/33 ... scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(SUPERAntiSpyware.com) C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCore64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [7637208 2015-01-29] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [XMouseButtonControl] => C:\Program Files\Highresolution Enterprises\X-Mouse Button Control\XMouseButtonControl.exe [1091568 2015-02-26] (Highresolution Enterprises)
HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [508128 2016-07-01] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-04-12] (AVAST Software)
HKLM\...\Run: [AdobeGCInvoker-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe [315880 2018-01-05] (Adobe Systems, Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-09-05] (Oracle Corporation)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-639372863-3589611575-3710821846-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [17074688 2018-03-29] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-639372863-3589611575-3710821846-1000\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\Windows\system32\logon.scr
Startup: C:\Users\Lukáš\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk [2018-04-12]
ShortcutTarget: Dropbox.lnk -> C:\Users\Lukáš\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.)
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 10.0.0.138
Tcpip\..\Interfaces\{9D1EA09B-A1B7-451C-B8D5-E9D7F03BC915}: [DhcpNameServer] 10.0.0.138
Tcpip\..\Interfaces\{CFCF76C7-8FA0-4357-B845-78A217E62775}: [DhcpNameServer] 10.0.0.138

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.msn.com/?pc=MSSE
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... r=iesearch
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... ar=msnhome
HKU\S-1-5-21-639372863-3589611575-3710821846-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... r=iesearch
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {67C334C0-408D-4E6D-B5A7-0ADD6AFFA252} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> {67C334C0-408D-4E6D-B5A7-0ADD6AFFA252} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-639372863-3589611575-3710821846-1000 -> {67C334C0-408D-4E6D-B5A7-0ADD6AFFA252} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MSSEDF&pc=MSSE
BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll [2018-02-19] (Microsoft Corporation)
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2018-02-20] (AVAST Software)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\URLREDIR.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\ssv.dll [2017-12-23] (Oracle Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2018-02-20] (AVAST Software)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\URLREDIR.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\jp2ssv.dll [2017-12-23] (Oracle Corporation)
Handler: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
Handler: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
Handler: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect64.dll [2017-09-20] (Adobe Systems)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-12-23] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.151.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-12-23] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\NPSPWRAP.DLL [2018-01-18] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2013-03-14] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2013-03-14] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.2 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-11-29] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-11-29] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.8 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-11-29] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-02-12] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect32.dll [2017-09-20] (Adobe Systems)

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default -> hxxps://www.google.com/
CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.cz/"
CHR Profile: C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-04-17]
CHR Extension: (Prezentace) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-04-17]
CHR Extension: (Tlumočník pro všechny jazyky) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\amdeidgbmcliegnpcbbkhlflkbdpomhk [2018-04-17]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-04-17]
CHR Extension: (Disk Google) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-04-17]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-04-17]
CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-04-17]
CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2018-04-17]
CHR Extension: (Avast Passwords) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\emhginjpijfggbofeediiojmdlmlkoik [2018-04-17]
CHR Extension: (Tabulky) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-04-17]
CHR Extension: (Vzdálená plocha Chrome) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp [2018-04-17]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-04-17]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2018-04-17]
CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-04-17]
CHR Extension: (Kontrola e-mailu Google) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mihcahmgecmbnbcchbopgniflfhgnkff [2018-04-17]
CHR Extension: (Platby Internetového obchodu Chrome) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-17]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-04-17]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-04-17]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Services (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 !SASCORE; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [173472 2017-01-31] (SUPERAntiSpyware.com)
S2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2319848 2018-01-05] (Adobe Systems, Incorporated)
S2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2018-01-05] (Apple Inc.)
S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7603408 2018-04-12] (AVAST Software)
S2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [313640 2018-04-12] (AVAST Software)
S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [1530376 2017-06-04] ()
S3 chromoting; C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Remote Desktop\66.0.3359.12\remoting_host.exe [71000 2018-03-06] (Google Inc.)
S2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [7761584 2018-03-03] (Microsoft Corporation)
S2 HuaweiHiSuiteService64.exe; C:\Program Files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe [192200 2017-07-26] ()
S2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [324568 2015-01-29] (Intel Corporation)
S2 ISCTAgent; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe [209712 2014-08-25] ()
S3 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6479136 2018-03-27] (Malwarebytes)
S2 Qualcomm Atheros Killer Service V2; C:\Program Files\Qualcomm Atheros\Network Manager\KillerService.exe [344576 2014-01-22] (Qualcomm Atheros) [File not signed]
S2 Razer Game Scanner Service; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\GSS\GameScannerService.exe [187048 2015-06-23] ()
S2 RichVideo64; C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [390672 2012-08-08] ()
S2 RzSurroundVADStreamingService; C:\ProgramData\Razer\Synapse\Devices\Razer Surround\Driver\RzSurroundVADStreamingService.exe [4254720 2015-07-29] (A-Volute) [File not signed]
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
S2 ZAMSvc; C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S1 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [196640 2018-04-12] (AVAST Software)
S1 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [227504 2018-03-14] (AVAST Software)
S0 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [199440 2018-03-14] (AVAST Software)
S0 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [343752 2018-03-14] (AVAST Software)
S0 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [57680 2018-03-14] (AVAST Software)
S1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [227784 2018-04-12] (AVAST Software)
S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [46968 2018-04-12] (AVAST Software)
S2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [147224 2018-04-12] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111352 2018-04-12] (AVAST Software)
S0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [84368 2018-04-12] (AVAST Software)
S1 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1026696 2018-04-12] (AVAST Software)
S1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [460520 2018-04-12] (AVAST Software)
S2 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [205976 2018-04-12] (AVAST Software)
S0 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [380528 2018-04-12] (AVAST Software)
R1 BfLwf; C:\Windows\System32\DRIVERS\bflwfx64.sys [80080 2013-11-08] (Qualcomm Atheros, Inc.)
S3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [30264 2015-06-13] (Disc Soft Ltd)
R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [254528 2016-01-31] (DT Soft Ltd)
S3 ew_usbccgpfilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\ew_usbccgpfilter.sys [18944 2017-07-26] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
U5 hw_usbdev; C:\Windows\System32\Drivers\hw_usbdev.sys [116864 2017-07-26] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
S3 INETMON; C:\Windows\System32\Drivers\INETMON.sys [25800 2014-05-27] ()
R3 ISCT; C:\Windows\System32\DRIVERS\ISCTD.sys [44744 2014-05-27] ()
S3 Ke2200; C:\Windows\System32\DRIVERS\e22w7x64.sys [154320 2013-03-20] (Qualcomm Atheros, Inc.)
S2 rzpmgrk; C:\Windows\system32\drivers\rzpmgrk.sys [37184 2015-06-12] (Razer, Inc.)
S2 rzpnk; C:\Windows\system32\drivers\rzpnk.sys [129472 2015-06-27] (Razer, Inc.)
S3 RZSURROUNDVADService; C:\Windows\System32\drivers\RzSurroundVAD.sys [40640 2015-07-29] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
S1 SASDIFSV; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [14928 2011-07-22] (SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
S1 SASKUTIL; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL64.SYS [12368 2011-07-12] (SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
U3 TrueSight; C:\Windows\System32\drivers\TrueSight.sys [28272 2018-04-17] ()
S1 ZAM; C:\Windows\System32\drivers\zam64.sys [203680 2018-04-17] (Zemana Ltd.)
S1 ZAM_Guard; C:\Windows\System32\drivers\zamguard64.sys [203680 2018-04-17] (Zemana Ltd.)
S3 catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys [X]
S3 cpuz145; \??\C:\Windows\temp\cpuz145\cpuz145_x64.sys [X]
S3 MSICDSetup; \??\E:\CDriver64.sys [X]
S3 NTIOLib_1_0_C; \??\E:\NTIOLib_X64.sys [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2018-04-17 22:04 - 2018-04-17 22:05 - 000019612 _____ C:\Users\Lukáš\Desktop\FRST.txt
2018-04-17 22:04 - 2018-04-17 22:04 - 000000000 ____D C:\FRST
2018-04-17 22:00 - 2018-04-17 21:57 - 002403328 _____ (Farbar) C:\Users\Lukáš\Desktop\FRST64.exe
2018-04-17 21:45 - 2018-04-17 21:45 - 000000000 ___HD C:\$AV_ASW
2018-04-17 21:41 - 2018-04-17 21:41 - 000039068 _____ C:\ComboFix.txt
2018-04-17 21:24 - 2018-04-17 21:24 - 000000218 _____ C:\Users\Lukáš\Desktop\CFScript.txt
2018-04-17 16:47 - 2017-10-30 12:55 - 000040960 _____ () C:\Users\Lukáš\Desktop\memtest.exe
2018-04-17 16:37 - 2018-04-17 22:01 - 000064869 _____ C:\Windows\ZAM.krnl.trace
2018-04-17 16:37 - 2018-04-17 22:01 - 000035620 _____ C:\Windows\ZAM_Guard.krnl.trace
2018-04-17 16:37 - 2018-04-17 16:37 - 000203680 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zamguard64.sys
2018-04-17 16:37 - 2018-04-17 16:37 - 000203680 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zam64.sys
2018-04-17 16:37 - 2018-04-17 16:37 - 000001148 _____ C:\Users\Public\Desktop\Zemana AntiMalware.lnk
2018-04-17 16:37 - 2018-04-17 16:37 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zemana AntiMalware
2018-04-17 16:37 - 2018-04-17 16:37 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware
2018-04-17 16:31 - 2018-04-17 16:31 - 000003720 _____ C:\Users\Lukáš\Desktop\rk_586C.tmp.txt
2018-04-17 16:04 - 2018-04-17 16:04 - 000000000 ____D C:\Users\Lukáš\AppData\Local\Zemana
2018-04-17 16:04 - 2018-04-17 16:00 - 000024064 _____ C:\Windows\zoek-delete.exe
2018-04-17 16:02 - 2018-04-17 16:02 - 014074304 _____ C:\Users\Lukáš\Downloads\Zemana.AntiMalware.Setup.exe
2018-04-17 16:00 - 2018-04-17 16:00 - 001414144 _____ C:\Users\Lukáš\Desktop\zoek.exe
2018-04-17 16:00 - 2018-04-17 16:00 - 000000000 ____D C:\zoek_backup
2018-04-17 00:25 - 2018-04-17 00:25 - 000230953 _____ C:\Users\Lukáš\Downloads\id3_tag_editor_v15.rar
2018-04-17 00:08 - 2018-04-17 00:10 - 000000000 ____D C:\Users\Lukáš\Documents\MoboPlay
2018-04-17 00:08 - 2018-04-17 00:10 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Xianzhi
2018-04-17 00:08 - 2018-04-17 00:08 - 000000000 ____D C:\MoboPlayUserData
2018-04-17 00:07 - 2018-04-17 00:07 - 000000000 ____D C:\Users\Lukáš\Documents\Nduoa
2018-04-17 00:07 - 2018-04-17 00:07 - 000000000 ____D C:\Users\Lukáš\AppData\Roaming\MoboPlay
2018-04-17 00:07 - 2018-04-17 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MoboLot
2018-04-16 22:26 - 2018-04-16 22:26 - 000008302 _____ C:\Users\Lukáš\Desktop\crystal.txt
2018-04-16 22:23 - 2018-04-17 15:45 - 000028272 _____ C:\Windows\system32\Drivers\TrueSight.sys
2018-04-16 22:15 - 2018-04-16 22:14 - 000016850 _____ C:\Users\Lukáš\Desktop\MemTest.zip
2018-04-16 22:13 - 2018-04-16 22:05 - 004574730 _____ C:\Users\Lukáš\Desktop\CrystalDiskInfo7_6_0.zip
2018-04-16 22:13 - 2018-04-16 22:04 - 027029064 _____ (Adlice Software) C:\Users\Lukáš\Desktop\winlogon.exe
2018-04-16 22:11 - 2018-04-16 22:11 - 000000000 ____D C:\Users\Lukáš\Desktop\Games
2018-04-16 22:08 - 2018-04-16 22:22 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
2018-04-16 21:06 - 2018-04-16 21:06 - 000000000 ____D C:\Users\Lukáš\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikace Chrome
2018-04-16 21:05 - 2018-04-16 21:05 - 000002296 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2018-04-16 21:05 - 2018-04-16 21:05 - 000002255 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2018-04-16 20:19 - 2018-04-16 20:19 - 000277056 _____ C:\Windows\Minidump\041618-26629-01.dmp
2018-04-16 20:07 - 2018-04-16 20:07 - 007256272 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Lukáš\Downloads\adwcleaner_7.1.0.0.exe
2018-04-16 19:11 - 2018-04-16 19:11 - 000000000 ____D C:\Users\Lukáš\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com
2018-04-16 19:10 - 2018-04-16 23:25 - 000001921 _____ C:\Users\Public\Desktop\SUPERAntiSpyware Free Edition.lnk
2018-04-16 19:10 - 2018-04-16 19:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
2018-04-16 19:10 - 2018-04-16 19:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com
2018-04-16 19:10 - 2018-04-16 19:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SUPERAntiSpyware
2018-04-16 19:03 - 2018-04-16 19:03 - 000001827 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
2018-04-16 19:03 - 2018-04-16 19:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
2018-04-16 19:03 - 2018-03-19 12:57 - 000076192 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
2018-04-16 17:45 - 2018-04-16 17:45 - 136971704 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
2018-04-16 17:41 - 2015-07-30 15:13 - 000124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2018-04-16 17:41 - 2015-07-30 15:13 - 000103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2018-04-16 17:20 - 2017-04-28 00:50 - 003550208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
2018-04-16 17:20 - 2017-04-12 15:05 - 004296704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 04:09 - 005583040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 04:09 - 000708288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 04:09 - 000154816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:45 - 000631640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:39 - 004046528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:39 - 003958464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:38 - 001665336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 001461248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 001212928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:35 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:12 - 001314064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:09 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:09 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:09 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:09 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:09 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:09 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:09 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:09 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 03:06 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 02:59 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 02:58 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-03-31 02:58 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-03-28 09:30 - 003225600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-03-23 20:50 - 000396952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-23 19:59 - 000348824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-23 01:00 - 025742336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:32 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:32 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:26 - 020287488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:19 - 002901504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:18 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:17 - 000578048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:17 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:17 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:17 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:15 - 005780480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:10 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:09 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:07 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:06 - 000794112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:06 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:06 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:05 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 23:04 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:58 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:55 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:52 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:52 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:51 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:51 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:50 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:49 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:48 - 002295296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:48 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:48 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:45 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:45 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:45 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:44 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:43 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:42 - 000661504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:42 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:42 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:41 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:40 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:33 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:31 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:29 - 015282688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:29 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:29 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:29 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:28 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:28 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:27 - 002135552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:27 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:25 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:25 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:24 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:22 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:21 - 004496896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:20 - 013680128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:17 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:15 - 003241472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:15 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:14 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:14 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 22:04 - 001545728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 21:55 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 21:53 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 21:52 - 001313792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-22 21:51 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-10 19:11 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-09 20:18 - 000309440 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-09 20:12 - 000383680 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-09 20:07 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-06 20:13 - 000148160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-06 20:11 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-06 20:10 - 000170176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-03-06 20:07 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-22 05:28 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-22 05:06 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-18 23:34 - 000634272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-02-10 20:35 - 000367296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msrpc.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-02-10 20:35 - 000334528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\acpi.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-02-10 20:35 - 000185024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-02-10 20:35 - 000068288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-02-10 20:35 - 000015040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msisadrv.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-02-10 20:23 - 002292224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-10 20:23 - 000330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-10 20:11 - 003665920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-10 20:11 - 000369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-10 19:26 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msra.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-02-02 20:40 - 000114368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-02-02 20:29 - 002365952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-02 20:29 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-02 20:28 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-02 20:16 - 003246080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-02 20:16 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-02 20:14 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-02-02 19:36 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000995272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000063832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000020824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000019800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000016216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000922944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000066392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000019800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000016216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 16:04 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 02:56 - 000546656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-01-25 02:56 - 000467392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-12 18:44 - 001894120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-12 18:44 - 000377064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-12 18:44 - 000371432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-12 18:44 - 000287976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
2018-04-16 17:17 - 2018-01-12 18:40 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-12 18:40 - 000407040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-12 18:27 - 004834816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-01-12 18:26 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-12 18:26 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-12 18:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-01-11 18:41 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-11 18:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:21 - 001680616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:21 - 000948968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:21 - 000288488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:21 - 000213736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 014183936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 002066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 001741312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000842752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000473600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskcomp.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:18 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:04 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:00 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:00 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:00 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:00 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:00 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:00 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:00 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:00 - 000304640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:00 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 04:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDist.dll
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 03:55 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 03:50 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 03:47 - 000244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 03:42 - 000460288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 03:42 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 03:42 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 03:41 - 000754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
2018-04-16 17:17 - 2018-01-01 03:41 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-12-05 19:36 - 001484288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-12-05 19:36 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-12-05 19:36 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-12-05 19:36 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-12-05 19:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-12-05 19:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-12-05 19:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-12-05 19:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-12-05 19:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-12-05 18:04 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-11-02 18:55 - 000281600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtrmgr.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-11-02 17:11 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtrmgr.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-18 04:06 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-10-18 04:06 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-10-18 04:06 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-10-17 01:04 - 001001984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpedit.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-17 00:46 - 000953344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpedit.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:55 - 014635008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:55 - 012574720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:55 - 002319872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:55 - 002222080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:55 - 002058240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Query.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:55 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:55 - 000491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:55 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:39 - 000591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:38 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation)

spawnex
nováček
Příspěvky: 19
Registrován: duben 18
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Vysoké využití procesoru, prosím o kontrolu

Příspěvekod spawnex » 17 dub 2018 22:22

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:37 - 012574208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:37 - 011410944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:37 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:37 - 001400320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:37 - 001363968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Query.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:37 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:26 - 000427520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:26 - 000164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-10-12 02:20 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-09-13 17:28 - 001068544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-09-13 17:28 - 000448512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-09-13 17:28 - 000414208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-09-13 17:09 - 000830464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-09-13 17:09 - 000428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanmsm.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-09-13 17:09 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlansec.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-09-13 17:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nwifi.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-09-08 17:30 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-09-08 17:10 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-09-08 16:20 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswstr10.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-09-08 16:20 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjint40.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-09-07 17:31 - 002851328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\themeui.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-09-07 17:12 - 002755072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\themeui.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-19 17:28 - 004121600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-19 17:10 - 003209216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-16 17:29 - 000806912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usp10.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-16 17:10 - 000629760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usp10.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-14 19:35 - 003203584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcndmgr.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-14 19:35 - 002150912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmcndmgr.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-14 19:35 - 001032192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-14 19:35 - 000827904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-14 19:34 - 000211968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cic.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-13 23:46 - 001112576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-13 23:37 - 002144256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmc.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-08-13 23:30 - 001401344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmc.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-08-11 08:35 - 000757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-11 08:35 - 000313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wldap32.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-11 08:34 - 000971776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-11 08:34 - 000166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetpp.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-11 08:19 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32spl.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-11 08:19 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wldap32.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-08-11 08:00 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbt.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-07-29 16:56 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-07-21 16:26 - 000518144 _____ C:\Windows\SysWOW64\msjetoledb40.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-21 16:26 - 000290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjtes40.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-14 17:29 - 000486400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-14 17:10 - 000382976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-07 17:33 - 000363752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgrx.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-07-07 17:29 - 001143296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DXPTaskRingtone.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-07 17:10 - 000973312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DXPTaskRingtone.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-01 15:05 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-01 15:05 - 000866816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswdat10.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-01 15:05 - 000616448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrepl40.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-01 15:05 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxbde40.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-01 15:05 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mspbde40.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-01 15:05 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-01 15:05 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd2x40.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-01 15:05 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msltus40.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-07-01 15:05 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjter40.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-06-13 00:49 - 001363456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdc.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-06-13 00:49 - 000475136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmon.ocx
2018-04-16 17:17 - 2017-06-13 00:29 - 001227264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdc.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-06-13 00:29 - 000390144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sysmon.ocx
2018-04-16 17:17 - 2017-06-13 00:14 - 000379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msinfo32.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-06-13 00:06 - 000303616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msinfo32.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-06-02 10:10 - 000733696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\HelpPane.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-05-16 17:35 - 000986856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-05-16 17:35 - 000265448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-05-12 18:25 - 001251328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-12 17:58 - 001648128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-12 17:58 - 001180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:29 - 003165184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:29 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:29 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:28 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:14 - 002651136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:13 - 000709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:13 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:13 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:13 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:13 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:13 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:12 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:00 - 000573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:00 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-05-10 17:00 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2018-04-16 17:17 - 2017-05-07 17:33 - 000094440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-04-17 17:37 - 000876544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-04-17 17:12 - 000581632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-04-04 16:53 - 000496128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-03-10 18:32 - 001389056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pla.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-03-10 18:20 - 001508352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pla.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-03-10 17:55 - 000205312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fastfat.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-03-10 17:55 - 000195584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\exfat.sys
2018-04-16 17:17 - 2017-03-04 03:27 - 001574912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-03-04 03:14 - 001329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-02-09 18:32 - 000769536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samsrv.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-01-11 20:01 - 001887744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
2018-04-16 17:17 - 2017-01-11 19:43 - 001241088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-11-10 18:32 - 001009152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-11-10 18:19 - 000833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-10-11 17:31 - 000878080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IMJP10K.DLL
2018-04-16 17:17 - 2016-10-11 17:18 - 001027584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IMJP10.IME
2018-04-16 17:17 - 2016-10-11 17:18 - 000701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IMJP10K.DLL
2018-04-16 17:17 - 2016-10-11 17:18 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pintlgnt.ime
2018-04-16 17:17 - 2016-10-11 16:55 - 000346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcdedit.exe
2018-04-16 17:17 - 2016-10-11 15:33 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAnimation.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-10-11 15:18 - 000419648 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
2018-04-16 17:17 - 2016-10-11 15:17 - 000419648 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
2018-04-16 17:17 - 2016-10-11 15:06 - 000221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-09-15 16:56 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-09-08 22:34 - 000263680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebClnt.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-09-08 22:34 - 000208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-09-08 22:34 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\davclnt.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-09-08 22:34 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-09-08 16:55 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
2018-04-16 17:17 - 2016-08-22 18:19 - 001386496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-08-12 18:26 - 000461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scavengeui.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-08-06 17:31 - 002023424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-08-06 17:31 - 000347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManMigrationPlugin.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-08-06 17:31 - 000310784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-08-06 17:31 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAuto.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-08-06 17:15 - 001178112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-08-06 17:15 - 000249344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManMigrationPlugin.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-08-06 17:15 - 000214016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-08-06 17:15 - 000146944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAuto.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-08-06 17:01 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManHTTPConfig.exe
2018-04-16 17:17 - 2016-08-06 16:53 - 000199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 001202176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmv2clt.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 001068544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptui.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\blackbox.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 000782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmdrmsdk.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 000680448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 000632320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmmgrtn.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 000440320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 000433152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 000295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 000284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDump.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:16 - 000187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 19:11 - 000663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\PEAuth.sys
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 17:21 - 001005056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 17:21 - 000988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmv2clt.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 17:21 - 000744960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\blackbox.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 17:21 - 000617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmdrmsdk.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 17:21 - 000519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 17:21 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 17:21 - 000442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 17:21 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmmgrtn.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 17:21 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 17:21 - 000354816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2018-04-16 17:17 - 2016-06-14 17:21 - 000195072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 04:09 - 000262336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 04:09 - 000095424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:06 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:06 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:06 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:03 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:02 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 03:02 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 02:58 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 02:58 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 02:51 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 02:47 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 02:47 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 02:47 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 02:47 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 02:47 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 02:47 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 02:47 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 02:47 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-31 02:47 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-03-09 20:12 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-09 20:12 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-09 20:12 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-09 20:11 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-09 20:07 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-09 20:07 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-09 20:06 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-09 20:06 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-09 19:31 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-06 20:11 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsnmp32.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-03-06 20:07 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsnmp32.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 20:35 - 000122560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NV_AGP.SYS
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 20:35 - 000064192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ULIAGPKX.SYS
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 20:35 - 000063168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\termdd.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 20:35 - 000060608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AGP440.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 20:35 - 000036032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vdrvroot.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 20:35 - 000031936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mssmbios.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 20:35 - 000023744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\streamci.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 20:35 - 000020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\isapnp.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 20:35 - 000012096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\swenum.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 20:23 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\racpldlg.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 20:11 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrahc.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 20:11 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\racpldlg.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 19:36 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msra.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 19:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdchange.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 19:36 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MsraLegacy.tlb
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 19:26 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdchange.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 19:25 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wmiacpi.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 19:25 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\errdev.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-02-10 19:25 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsraLegacy.tlb
2018-04-16 17:16 - 2018-02-02 20:29 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-02-02 20:16 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-02-02 20:14 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-02-02 19:46 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
2018-04-16 17:16 - 2018-01-25 02:57 - 000249352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-01-25 02:56 - 000297984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-01-15 21:59 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-01-15 21:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
2018-04-16 17:16 - 2018-01-12 18:16 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-01-12 18:16 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-01-12 18:15 - 000032896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
2018-04-16 17:16 - 2018-01-01 04:18 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation)


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot], Google Adsense [Bot], honglei a 2 hosti