Prosím o kontrolu logu - starší NTB Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

maxixxx
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 123
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu logu - starší NTB

Příspěvekod maxixxx » 13 kvě 2018 13:01

Dobrý den

prosím o kontrolu

- po delším používání je ntb celkem zasekaný
- zdá se být guláš v USB portech
- nemohu také připojit WiFi přes interní WiFi adaptér (používám tedy USB - TP link)
- ve správci zařízení je celkem dost žlutých vykřičníků
- potřebný software
Office
Chrome
Team Viewer
Ostatní - jen ty základní, které potřebuje snad každý

Děkuji

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 12:47:43, on 13.5.2018
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18450)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\AsScrPro.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
C:\eSupport\eDriver\InstAll.exe
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
C:\eSupport\eDriver\I386\AsShell.exe
C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
C:\Windows\syswow64\MsiExec.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\BTPlayerCtrl.exe
C:\Users\JaroslavaP\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://asus.msn.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkI ... id=UE07DHP
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\JAROSL~1\AppData\Local\Temp\TruckSimulator\TruckSimulator3D.exe.lnk
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"
O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"
O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe /S
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [java] "C:\Users\JaroslavaP\AppData\Roaming\java\update.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Windows Update] C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Temp\smss.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1000\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')
O4 - HKUS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1000\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')
O4 - Startup: smss.exe
O4 - Global Startup: Akcelerátor spuštění AutoCADu.lnk = C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe
O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe
O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Centrino® Bluetooth 3.0 + High Speed Service (AMPPALR3) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Bluetooth Device Monitor - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe
O23 - Service: Bluetooth Media Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe
O23 - Service: Bluetooth OBEX Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe
O23 - Service: Intel(R) Centrino(R) Wireless Bluetooth(R) 3.0 + High Speed Security Service (BTHSSecurityMgr) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: TeamViewer 9 (TeamViewer9) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12150 bytesReklama
Uživatelský avatar
Orcus
člen Security týmu
Elite Level 10.5
Elite Level 10.5
Příspěvky: 10631
Registrován: duben 10
Bydliště: Okolo rostou 3 růže =o)
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - starší NTB

Příspěvekod Orcus » 14 kvě 2018 16:37

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.

- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.

===================================================

Stáhni si TFC
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

===================================================

Stáhni AdwCleaner (by Xplode)

Ulož si ho na svojí plochu
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Prohledat-Scan“
Po skenu klikni na tlačítko "Logfile" načež se objeví log ( jinak je uložen systémovem disku jako AdwCleaner[R?].txt), jeho obsah sem celý vlož.

===================================================

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
- Při instalaci odeber zatržítko u „Povolit bezplatnou zkušební verzi Malwarebytes' Anti-Malware Premium“
- Nainstaluj a spusť ho
- na konci instalace se ujisti že máš zvoleny/zatrhnuty obě možnosti:

Aktualizace Malwarebytes' Anti-Malware
Spustit aplikaci Malwarebytes' Anti-Malware, pokud jo tak klikni na tlačítko konec

- pokud bude nalezena aktualizace, tak se stáhne a nainstaluje
- program se po té spustí a klikni na Skenovat nyní a
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška vpravo dole tak klikni na Kopírovat do schránky a a vlož sem celý log.

- po té klikni na tlačítko Exit, objeví se ti hláška tak zvol Ano
(zatím nic nemaž!).

Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Láska hřeje, ale uhlí je uhlí. :fire:Log z HJT vkládejte do HJT sekce. Je-li moc dlouhý, rozděl jej do více zpráv.

Pár rad k bezpečnosti PC.

Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto, jaro3 a jerabina

Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše fórum.

maxixxx
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 123
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - starší NTB

Příspěvekod maxixxx » 14 kvě 2018 18:40

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.1.1.0
# -------------------------------
# Build: 04-27-2018
# Database: 2018-05-11.1
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 05-13-2018
# Duration: 00:00:07
# OS: Windows 7 Home Premium
# Cleaned: 18
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

Deleted C:\ProgramData\Partner
Deleted C:\Users\JaroslavaP\AppData\Roaming\imminent

***** [ Files ] *****

Deleted C:\Users\JaroslavaP\Downloads\ReimageRepair.exe

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

Deleted HKCU\SOFTWARE\eb170b8b1f90e92e541e632fd82ab663
Deleted HKCU\Software\Conduit
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\Conduit
Deleted HKCU\Software\csastats
Deleted HKCU\Software\PRODUCTSETUP

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries cleaned.

***** [ Chromium URLs ] *****

Deleted luckysearches
Deleted mystartsearch
Deleted webssearches
Deleted webssearches
Deleted WebSearch
Deleted mystartsearch
Deleted mystartsearch
Deleted mystartsearch
Deleted webssearches
Deleted webssearches

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************


########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C00].txt ##########

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 14.05.18
Čas skenování: 18:32
Logovací soubor: 5c924a96-5794-11e8-8c00-5404a6255b45.json
Správce: Ano

-Informace o softwaru-
Verze: 3.5.1.2522
Verze komponentů: 1.0.365
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.5102
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: Jaroslava\JaroslavaP

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 272749
Zjištěné hrozby: 10
Hrozby umístěné do karantény: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)
Uplynulý čas: 5 min, 2 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 5
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\WarThunder0, Žádná uživatelská akce, [299], [186209],1.0.5102
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\WarThunder1, Žádná uživatelská akce, [299], [186209],1.0.5102
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\WarThunder2, Žádná uživatelská akce, [299], [186209],1.0.5102
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\WarThunder3, Žádná uživatelská akce, [299], [186209],1.0.5102
PUP.Optional.InstallCore, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\DAEMON Tools Lite, Žádná uživatelská akce, [388], [368845],1.0.5102

Hodnota v registru: 2
Trojan.Agent.WUGen, HKU\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|WINDOWS UPDATE, Žádná uživatelská akce, [6337], [193235],1.0.5102
PUM.Optional.UserWLoad, HKU\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\WINDOWS|LOAD, Žádná uživatelská akce, [6534], [251591],1.0.5102

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 3
RiskWare.HeuristicsReservedWordExploit, C:\USERS\JAROSLAVAP\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\SMSS.EXE, Žádná uživatelská akce, [5816], [293551],1.0.5102
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\DAEMON TOOLS LITE\UNINST.EXE, Žádná uživatelská akce, [388], [368845],1.0.5102
Trojan.BitCoinMiner, C:\USERS\PUBLIC\MICROSOFT\SYSPROC.EXE, Žádná uživatelská akce, [515], [479443],1.0.5102

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38736
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - starší NTB

Příspěvekod jaro3 » 14 kvě 2018 19:20

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.


Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/

doinstaluj si chybějící ovladače.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

maxixxx
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 123
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - starší NTB

Příspěvekod maxixxx » 15 kvě 2018 20:28

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 7 Home Premium x64
Ran by JaroslavaP (Administrator) on Łt 15.05.2018 at 15:10:33,69
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 12

Successfully deleted: C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\{09A06656-FB9D-4EEA-9A4A-1FE83AE6F2F3} (Empty Folder)
Successfully deleted: C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\{2B198272-5079-4DE9-9342-1DB7BA4D2ABF} (Empty Folder)
Successfully deleted: C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\{354862D9-7262-4DE4-BD22-3984F4716593} (Empty Folder)
Successfully deleted: C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\{4693B447-2BF5-4A7B-8067-C04F7738F853} (Empty Folder)
Successfully deleted: C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\{74601340-A6E6-4CC8-A9F3-A173876317DB} (Empty Folder)
Successfully deleted: C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\{75472797-045A-484C-BF10-F3ACF382EE0C} (Empty Folder)
Successfully deleted: C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\{77121CD8-4DD4-4107-92A6-65639540A55E} (Empty Folder)
Successfully deleted: C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\{86F4BF27-6638-49E1-AE28-FF8F104861AC} (Empty Folder)
Successfully deleted: C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bgjpfhpjcgdppjbgnpnjllokbmcdllig_0.localstorage-journal (File)
Successfully deleted: C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bgjpfhpjcgdppjbgnpnjllokbmcdllig_0.localstorage (File)
Successfully deleted: C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_blmojkbhnkkphngknkmgccmlenfaelkd_0.localstorage-journal (File)
Successfully deleted: C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_blmojkbhnkkphngknkmgccmlenfaelkd_0.localstorage (File)Registry: 2

Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Windows Update (Registry Value)
Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} (Registry Key)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on Łt 15.05.2018 at 15:14:52,39
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 15.05.18
Čas skenování: 5:27
Logovací soubor: dfaf97fc-57ef-11e8-9086-5404a6255b45.json
Správce: Ano

-Informace o softwaru-
Verze: 3.5.1.2522
Verze komponentů: 1.0.365
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.5106
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: System

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Plánovač
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 272669
Zjištěné hrozby: 10
Hrozby umístěné do karantény: 10
Uplynulý čas: 8 min, 36 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 5
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\WarThunder0, V karanténě, [299], [186209],1.0.5106
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\WarThunder1, V karanténě, [299], [186209],1.0.5106
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\WarThunder2, V karanténě, [299], [186209],1.0.5106
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\WarThunder3, V karanténě, [299], [186209],1.0.5106
PUP.Optional.InstallCore, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\DAEMON Tools Lite, V karanténě, [388], [368845],1.0.5106

Hodnota v registru: 2
PUM.Optional.UserWLoad, HKU\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\WINDOWS|LOAD, V karanténě, [6536], [251591],1.0.5106
Trojan.Agent.WUGen, HKU\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|WINDOWS UPDATE, V karanténě, [6339], [193235],1.0.5106

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 3
RiskWare.HeuristicsReservedWordExploit, C:\USERS\JAROSLAVAP\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\SMSS.EXE, V karanténě, [5818], [293551],1.0.5106
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\DAEMON TOOLS LITE\UNINST.EXE, V karanténě, [388], [368845],1.0.5106
Trojan.BitCoinMiner, C:\USERS\PUBLIC\MICROSOFT\SYSPROC.EXE, V karanténě, [515], [479443],1.0.5106

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

RogueKiller V12.12.17.0 (x64) [May 14 2018] (Free) by Adlice Software
mail : http://www.adlice.com/contact/
Feedback : https://forum.adlice.com
Webová stránka : http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Blog : http://www.adlice.com

Operační systém : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Spuštěno : Normální režim
Uživatel : JaroslavaP [Práva správce]
Started from : C:\Program Files\RogueKiller\RogueKiller64.exe
Mód : Prohledat -- Datum : 05/15/2018 19:20:38 (Duration : 00:27:58)

¤¤¤ Procesy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry : 6 ¤¤¤
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http://asus.msn.com -> Nalezeno
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http://asus.msn.com -> Nalezeno
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Default_Page_URL : http://asus.msn.com -> Nalezeno
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Default_Page_URL : http://asus.msn.com -> Nalezeno
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Default_Page_URL : http://asus.msn.com -> Nalezeno
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Default_Page_URL : http://asus.msn.com -> Nalezeno

¤¤¤ Úlohy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubory : 0 ¤¤¤

¤¤¤ WMI : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubor HOSTS : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Nahrán) ¤¤¤

¤¤¤ Webové prohlížeče : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Kontrola MBR : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: ST9750423AS +++++
--- User ---
[MBR] e70e11ea1e942189b6b83e5769d9cd63
[BSP] 2ee18edf56eb573bfe8fc4993312b762 : Windows Vista/7/8 MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] FAT32-LBA (0x1c) [HIDDEN!] Offset (sectors): 2048 | Size: 25600 MB
1 - [ACTIVE] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 52430848 | Size: 205163 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
2 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0xf) [VISIBLE] Offset (sectors): 472606657 | Size: 484638 MB
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK

maxixxx
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 123
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - starší NTB

Příspěvekod maxixxx » 15 kvě 2018 20:33

S těmi ovladači to nebude asi jen tak jednoduché.
Vyděl bych to na problém tohoto typu:

http://geekswithblogs.net/BrentCaskey/a ... vices.aspx

Vadná zařízení nejdou ani odinstalovat
Nejdou ani aktualizovat ovladače

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38736
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - starší NTB

Příspěvekod jaro3 » 15 kvě 2018 21:57

On vadnej? Tak ho můžeš zakázat..

Zavři všechny programy a prohlížeče. Deaktivuj antivir a firewall.
Prosím, odpoj všechny USB (kromě myši s klávesnice) nebo externí disky z počítače před spuštěním tohoto programu.
Spusť znovu RogueKiller ( Pro Windows Vista nebo Windows 7, klepni pravým a vyber "Spustit jako správce", ve Windows XP poklepej ke spuštění).
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“,
po jeho skončení - vše zatrhni (dej zatržítka vlevo od nálezů , do bílých políček)
- pak klikni na "Remove Selected"
- Počkej, dokud Status box nezobrazí " Removal finished, please review result "
- Klikni na "Open report " a pak na " Open TXT“ a zkopíruj ten log a vlož obsah té zprávy prosím sem. Log je možno nalézt v C:\ProgramData\RogueKiller\Logs - Zavři RogueKiller.


Vypni antivir i firewall.
Stáhni Zoek.exe
http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe

klik nahoře vpravo na .rar-file a uloz si ho na plochu.
Zavři všechny ostatní programy , okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
-pozor , náběh programu může trvat déle.
Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
emptyclsid;
iedefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyalltemp;
resethosts;

klikni na Run Script
Program provede sken , opravu, sken i oprava může trvat i více minut ,je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .
Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů , jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log Zkopíruj sem celý obsah toho logu.
Pokud budou problémy , spusť zoek v nouz. režimu.

Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Můžeš si zatrhnout i vytvoření bodu obnovy:
Klikni na ozubené kolečko , poté na „Skenování“ a zatrhni „vytvářet body obnovy“.
Vrať se zpět ( klikni na domeček).
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Neměň žádné nastavení. Klikni na „Skenovat“.
Po skenu lze vidět , zda jsou nějaké nákazy. Klikni na „Další“. Nákazy budou přemístěny do karantény.
Když je skenování dokončeno, objeví se tisková zpráva , zkopíruj sem celý obsah té zprávy.
Jinak můžeš zprávy vidět , když klikneš vpravo nahoře na „ zprávy“.


Vypni rez. ochranu u antiviru a antispywaru,příp. firewall..

Stáhni si ComboFix (by sUBs)
a ulož si ho na plochu.
Ukonči všechna aktivní okna a spusť ho.
- Po spuštění se zobrazí podmínky užití, potvrď je stiskem tlačítka Ano
- Dále postupuj dle pokynů, během aplikování ComboFixu neklikej do zobrazujícího se okna
- Po dokončení skenování by měl program vytvořit log - C:\ComboFix.txt - zkopíruj sem prosím celý jeho obsah
Pokud budou problémy , spusť ho v nouz. režimu.

Upozornění : Může se stát, že po aplikaci Combofixu a restartu počítače, Windows nenaběhnou , nebo nenajede plocha , budou problémy s připojením, pak znovu restartuj počítač, pokud to nepomůže , po restartu mačkej klávesu F8 a pak zvol poslední známou funkční konfiguraci. , či použij bod obnovy.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

maxixxx
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 123
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - starší NTB

Příspěvekod maxixxx » 16 kvě 2018 16:22

Vadnej není, v linuxu se přes něj připojím bez problémů.

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38736
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - starší NTB

Příspěvekod jaro3 » 16 kvě 2018 19:18

Tak pokračuj co jsem psal.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

maxixxx
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 123
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - starší NTB

Příspěvekod maxixxx » 18 kvě 2018 17:16

RogueKiller V12.12.17.0 (x64) [May 14 2018] (Free) by Adlice Software
mail : http://www.adlice.com/contact/
Feedback : https://forum.adlice.com
Webová stránka : http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Blog : http://www.adlice.com

Operační systém : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Spuštěno : Normální režim
Uživatel : JaroslavaP [Práva správce]
Started from : C:\Program Files\RogueKiller\RogueKiller64.exe
Mód : Smazat -- Datum : 05/15/2018 19:20:38 (Duration : 00:27:58)

¤¤¤ Procesy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry : 6 ¤¤¤
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http://asus.msn.com -> Nahrazeno (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141)
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http://asus.msn.com -> Nahrazeno (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141)
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Default_Page_URL : http://asus.msn.com -> Nahrazeno (http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... ar=msnhome)
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Default_Page_URL : http://asus.msn.com -> Nahrazeno (http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... ar=msnhome)
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Default_Page_URL : http://asus.msn.com -> Nahrazeno (http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... ar=msnhome)
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Default_Page_URL : http://asus.msn.com -> Nahrazeno (http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... ar=msnhome)

¤¤¤ Úlohy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubory : 0 ¤¤¤

¤¤¤ WMI : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubor HOSTS : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Nahrán) ¤¤¤

¤¤¤ Webové prohlížeče : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Kontrola MBR : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: ST9750423AS +++++
--- User ---
[MBR] e70e11ea1e942189b6b83e5769d9cd63
[BSP] 2ee18edf56eb573bfe8fc4993312b762 : Windows Vista/7/8 MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] FAT32-LBA (0x1c) [HIDDEN!] Offset (sectors): 2048 | Size: 25600 MB
1 - [ACTIVE] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 52430848 | Size: 205163 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
2 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0xf) [VISIBLE] Offset (sectors): 472606657 | Size: 484638 MB
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK

Zoek.exe v5.0.0.2 Updated 03-May-2018(Online Version)
Tool run by JaroslavaP on p  18.05.2018 at 15:34:19,66.
Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64
Running in: Normal Mode Internet Access Detected
Launched: C:\Users\JaroslavaP\Desktop\zoek.exe [Scan all users] [Script inserted]

==== System Restore Info ======================

18.5.2018 15:39:03 Zoek.exe System Restore Point Created Successfully.

==== Reset Hosts File ======================

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\MSXML 4.0 deleted successfully
C:\Program Files\Google deleted successfully
C:\Users\JaroslavaP\AppData\Roaming\TP deleted successfully
C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\GHISLER deleted successfully
C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Intel WiDi deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1CA1377B-DC1D-4A52-9585-6E06050FAC53} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{1CA1377B-DC1D-4A52-9585-6E06050FAC53} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BBACBAFD-FA5E-4079-8B33-00EB9F13D4AC} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{BBACBAFD-FA5E-4079-8B33-00EB9F13D4AC} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D2CE3E00-F94A-4740-988E-03DC2F38C34F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D2CE3E00-F94A-4740-988E-03DC2F38C34F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{1F3A84A3-F5C0-4929-841E-84464898F2A8} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{2F977331-E203-4686-BDF9-5357A8D3508F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{309BB620-37E3-418A-A917-4FE10FC76999} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{33749589-6370-4452-AAC3-D7C2EA10A269} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{47B6B850-FB60-4FD8-9E2D-09488EC4C85C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9BD35AFC-970F-4585-8559-760929BF2709} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BEFE98B5-5308-4DBE-B2AC-8DCF0C059C23} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D5AB21A3-BBF6-4C65-86F9-348C49ABAF71} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DF641A74-27A1-40D8-AE74-2915808013FA} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-2049626492-1116304072-627933924-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F0F100E7-2410-4DDC-B112-BF4177C4B65E} deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extension Compatibility\{D2CE3E00-F94A-4740-988E-03DC2F38C34F} deleted successfully
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Extension Compatibility\{D2CE3E00-F94A-4740-988E-03DC2F38C34F} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================


==== Deleting Services ======================


==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\JAROSL~1\AppData\Roaming\TomTom\HOME\Profiles\mea1htd2.default\prefs.js:

Added to C:\Users\JAROSL~1\AppData\Roaming\TomTom\HOME\Profiles\mea1htd2.default\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Users\JaroslavaP\AppData\Roaming\.technic deleted
C:\found.000 deleted
C:\found.001 deleted
C:\found.002 deleted
C:\found.003 deleted
C:\PROGRA~3\OberonGameConsole deleted
C:\PROGRA~3\Package Cache deleted
C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\AVAST Software deleted
C:\Users\JaroslavaP\Downloads\bsplayer270.setup.exe deleted
"C:\Users\JaroslavaP\AppData\Roaming\java\update.exe" deleted
"C:\Users\JaroslavaP\AppData\Roaming\java" deleted

==== Firefox Start and Search pages ======================

ProfilePath: C:\Users\JAROSL~1\AppData\Roaming\TomTom\HOME\Profiles\mea1htd2.default
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\JAROSL~1\AppData\Roaming\TomTom\HOME\Profiles\mea1htd2.default
- Undetermined - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\xul\extensions\MapShare-status@tomtom.com
- Undetermined - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\xul\extensions\baseTheme@tomtom.com

==== Firefox Plugins ======================


==== Chromium Look ======================

Google Chrome Version: 66.0.3359.181


Chrome Media Router - JaroslavaP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm

==== Set IE to Default ======================

Old Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=619797&pc=UE07&ocid=UE07DHP"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}] not found

New Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=619797&pc=UE07&ocid=UE07DHP"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66}"

==== All HKLM and HKCU SearchScopes ======================

HKLM\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKLM\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=ASUTDF&pc=NP06&src=IE-SearchBox
HKLM\SearchScopes\{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} - http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&sourceid=ie7
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=ASUTDF&pc=NP06&src=IE-SearchBox
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes\{67A2568C-7A0A-4EED-AECC-B5405DE63B64} - http://www.google.com/search?sourceid=ie7&q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&rlz=1I7ASUT
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes\{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} - http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&sourceid=ie7
HKCU\SearchScopes "DefaultScope"="{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66}"
HKCU\SearchScopes\{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} - http://www.google.com/search?q={searchTerms}
HKCU\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully
C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences.bad was reset successfully
C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences.bad was reset successfully
C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully
C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data-journal was reset successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows Update deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

No Flash Cache Found

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=164 folders=47 28397620 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Users\JaroslavaP\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot
C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied
C:\Users\JAROSL~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on p  18.05.2018 at 16:27:09,72 ======================
Zemana AntiMalware 2.74.2.150 (instalační verze)

-------------------------------------------------------
Scan Result : Dokončeno
Scan Date : 2018.5.18
Operating System : Windows 7 64-bit
Processor : 2X Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
BIOS Mode : Legacy
CUID : 12CDE4057922798B0BF8F8
Scan Type : Skenování systému
Duration : 11m 18s
Scanned Objects : 90281
Detected Objects : 4
Excluded Objects : 0
Read Level : SCSI
Auto Upload : Zapnuto
Detect All Extensions : Vypnuto
Scan Documents : Vypnuto
Domain Info : WORKGROUP,0,2

Detected Objects
-------------------------------------------------------

Chrome Search
Status : Skenováno
Object : WebSearch - http://%66%65%65%64.%73%6F%6E%69%63-%73 ... .%63%6F%6D
MD5 : -
Publisher : -
Size : -
Version : -
Detection : Podezřelé nastavení prohlížeče
Cleaning Action : Opravit
Related Objects :
Nastavení prohlížeče - Chrome Search

Chrome Startup Url
Status : Skenováno
Object : http://www.mystartsearch.com/?type=hp&t ... XXZ4Y02CGR
MD5 : -
Publisher : -
Size : -
Version : -
Detection : Podezřelé nastavení prohlížeče
Cleaning Action : Opravit
Related Objects :
Nastavení prohlížeče - Chrome Startup Url

Chrome Startup Url
Status : Skenováno
Object : http://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1 ... XXZ4Y02CGR
MD5 : -
Publisher : -
Size : -
Version : -
Detection : Podezřelé nastavení prohlížeče
Cleaning Action : Opravit
Related Objects :
Nastavení prohlížeče - Chrome Startup Url

Chrome Startup Url
Status : Skenováno
Object : http://www.luckysearches.com/?type=hp&t ... XXZ4Y02CGR
MD5 : -
Publisher : -
Size : -
Version : -
Detection : Podezřelé nastavení prohlížeče
Cleaning Action : Opravit
Related Objects :
Nastavení prohlížeče - Chrome Startup Url


Cleaning Result
-------------------------------------------------------
Cleaned : 4
Reported as safe : 0
Failed : 0

ComboFix 18-05-17.01 - JaroslavaP 18.05.2018 16:57:21.1.2 - x64
Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1250.420.1029.18.4008.2211 [GMT 2:00]
Spuštěný z: c:\users\JaroslavaP\Desktop\ComboFix.exe
AV: Avast Antivirus *Disabled/Updated* {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
AV: Malwarebytes *Disabled/Updated* {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
SP: Avast Antivirus *Disabled/Updated* {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
SP: Malwarebytes *Disabled/Updated* {98619B37-4FC4-67F2-1C99-EEF6D47DBD96}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Ostatní výmazy )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
c:\windows\AsDebug.log
c:\windows\msvcr71.dll
c:\windows\security\logs\scecomp.log
.
.
((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2018-04-18 do 2018-05-18 )))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
2018-05-18 15:04 . 2018-05-18 15:04 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp
2018-05-18 15:04 . 2018-05-18 15:04 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
2018-05-18 14:36 . 2018-05-18 14:36 203680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\zamguard64.sys
2018-05-18 14:36 . 2018-05-18 14:36 203680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\zam64.sys
2018-05-18 14:36 . 2018-05-18 14:36 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware
2018-05-18 14:34 . 2018-05-18 14:34 -------- d-----w- c:\users\JaroslavaP\AppData\Local\Zemana
2018-05-18 14:15 . 2014-02-13 21:59 24064 ----a-w- c:\windows\zoek-delete.exe
2018-05-18 14:15 . 2018-05-18 15:04 -------- d-----w- c:\users\JaroslavaP\AppData\Local\Temp
2018-05-16 19:13 . 2018-05-16 19:13 376536 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
2018-05-16 15:39 . 2018-05-18 14:32 -------- d-----w- c:\users\JaroslavaP\AppData\Local\CrashDumps
2018-05-16 15:31 . 2018-05-18 14:08 -------- d-----w- C:\zoek_backup
2018-05-15 17:20 . 2018-05-15 17:20 28272 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\TrueSight.sys
2018-05-15 17:20 . 2018-05-16 14:23 -------- d-----w- c:\programdata\RogueKiller
2018-05-15 14:06 . 2018-05-15 14:06 -------- d-----w- c:\programdata\Sophos
2018-05-15 14:06 . 2018-05-15 14:06 -------- d-----w- c:\program files\RogueKiller
2018-05-15 13:59 . 2018-05-15 13:59 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Sophos
2018-05-14 16:12 . 2018-05-18 14:27 253664 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2018-05-14 16:06 . 2018-04-26 03:36 152184 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbae64.sys
2018-05-14 16:06 . 2018-05-14 16:06 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes
2018-05-13 14:23 . 2018-05-13 14:23 -------- d-----w- c:\users\JaroslavaP\AppData\Local\CEF
2018-05-13 13:53 . 2018-05-18 14:53 -------- d-----w- C:\AdwCleaner
2018-05-13 09:23 . 2018-05-13 09:23 -------- d-----w- c:\programdata\Atheros
2018-05-13 09:08 . 2018-05-13 09:08 -------- d-----w- c:\users\JaroslavaP\AppData\Local\TP-Link
2018-05-13 08:33 . 2018-05-13 08:41 -------- d-----w- c:\program files\Intel
2018-05-13 08:33 . 2018-05-13 08:33 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Cisco
2018-05-12 17:43 . 2018-05-12 17:43 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Lavalys
2018-05-12 17:34 . 2018-05-12 17:34 -------- d-s---w- c:\windows\SysWow64\Microsoft
.
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 205976 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswStm.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 85968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 46968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 460520 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 381552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 159120 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 196640 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswArPot.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 111360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 1027720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2018-05-16 19:12 . 2018-03-30 16:52 234560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys
2018-03-30 16:51 . 2018-03-30 16:52 57680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbuniva.sys
2018-03-30 16:51 . 2018-03-30 16:52 343752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbloga.sys
2018-03-30 16:51 . 2018-03-30 16:52 227504 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys
2018-03-30 16:51 . 2018-03-30 16:52 199440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbidsha.sys
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4
.
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"DAEMON Tools Lite Automount"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" [2016-07-29 4299968]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Nuance PDF Reader-reminder"="c:\program files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" [2008-11-03 328992]
"ASUSPRP"="c:\program files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE" [2011-04-01 2018032]
"ASUSWebStorage"="c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe" [2011-02-23 731472]
"UpdateLBPShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]
"UpdateP2GoShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2015-09-16 597040]
"PWRISOVM.EXE"="c:\program files\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2018-02-28 455136]
"ATKOSD2"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe" [2010-08-17 5732992]
"ATKMEDIA"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe" [2010-10-07 170624]
"HControlUser"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe" [2009-06-19 105016]
"Wireless Console 3"="c:\program files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe" [2010-09-23 1601536]
.
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Akcelerátor spuštění AutoCADu.lnk - c:\program files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe [2004-2-25 10872]
AsusVibeLauncher.lnk - c:\program files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe /start [2011-4-1 548528]
FancyStart daemon.lnk - c:\windows\Installer\{2B81872B-A054-48DA-BE3B-FA5C164C303A}\_94E3CE3704FE82FBF49A6A.exe -d [2016-7-24 12862]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)
"AppInit_DLLs"=c:\windows\SysWOW64\nvinit.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService]
@="Service"
.
R2 Bluetooth OBEX Service;Bluetooth OBEX Service;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe [x]
R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]
R3 AMPPALP;Protokol Intel(R) Centrino(R) Bluetooth 3.0 + High Speed;c:\windows\system32\DRIVERS\amppal.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\amppal.sys [x]
R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:\windows\system32\drivers\AmUStor.SYS;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\AmUStor.SYS [x]
R3 ASUSProcObsrv;ASUS Process Creation/Termination Observer;c:\esupport\eDriver\I386\AsPrOb64.sys;c:\esupport\eDriver\I386\AsPrOb64.sys [x]
R3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent;c:\program files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe;c:\program files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [x]
R3 aswHwid;aswHwid;c:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswHwid.sys [x]
R3 btmaux;Intel Bluetooth Auxiliary Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btmaux.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\btmaux.sys [x]
R3 btmhsf;btmhsf;c:\windows\system32\DRIVERS\btmhsf.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\btmhsf.sys [x]
R3 dtliteusbbus;DAEMON Tools Lite Virtual USB Bus;c:\windows\system32\DRIVERS\dtliteusbbus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtliteusbbus.sys [x]
R3 EverestDriver;Lavalys EVEREST Kernel Driver;c:\program files (x86)\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\kerneld.amd64;c:\program files (x86)\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\kerneld.amd64 [x]
R3 iBtFltCoex;iBtFltCoex;c:\windows\system32\DRIVERS\iBtFltCoex.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\iBtFltCoex.sys [x]
R3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;c:\windows\system32\IEEtwCollector.exe;c:\windows\SYSNATIVE\IEEtwCollector.exe [x]
R3 intaud_WaveExtensible;Intel WiDi Audio Device;c:\windows\system32\drivers\intelaud.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\intelaud.sys [x]
R3 MyWiFiDHCPDNS;Wireless PAN DHCP Server;c:\program files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe;c:\program files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [x]
R3 pwdspio;pwdspio;c:\windows\system32\pwdspio.sys;c:\windows\SYSNATIVE\pwdspio.sys [x]
R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\SiSG664.sys [x]
R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]
R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\TsUsbGD.sys [x]
R3 WatAdminSvc;Služba Technologie aktivace Windows;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]
R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [x]
S0 aswbidsh;aswbidsh;c:\windows\system32\drivers\aswbidsha.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbidsha.sys [x]
S0 aswblog;aswblog;c:\windows\system32\drivers\aswbloga.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbloga.sys [x]
S0 aswbuniv;aswbuniv;c:\windows\system32\drivers\aswbuniva.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbuniva.sys [x]
S0 aswRvrt;aswRvrt;c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswRvrt.sys [x]
S0 aswVmm;aswVmm;c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswVmm.sys [x]
S0 nvpciflt;nvpciflt;c:\windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\nvpciflt.sys [x]
S0 pwdrvio;pwdrvio;c:\windows\system32\pwdrvio.sys;c:\windows\SYSNATIVE\pwdrvio.sys [x]
S1 aswArPot;aswArPot;c:\windows\system32\drivers\aswArPot.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswArPot.sys [x]
S1 aswbidsdriver;aswbidsdriver;c:\windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbidsdrivera.sys [x]
S1 aswHdsKe;aswHdsKe;c:\windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswHdsKe.sys [x]
S1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswSnx.sys [x]
S1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswSP.sys [x]
S1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [x]
S1 ZAM;ZAM Helper Driver;c:\windows\System32\drivers\zam64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\zam64.sys [x]
S1 ZAM_Guard;ZAM Guard Driver;c:\windows\System32\drivers\zamguard64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\zamguard64.sys [x]
S2 AFBAgent;AFBAgent;c:\windows\system32\FBAgent.exe;c:\windows\SYSNATIVE\FBAgent.exe [x]
S2 AMPPALR3;Intel® Centrino® Bluetooth 3.0 + High Speed Service;c:\program files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe;c:\program files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe [x]
S2 ASMMAP64;ASMMAP64;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [x]
S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswMonFlt.sys [x]
S2 aswStm;aswStm;c:\windows\system32\drivers\aswStm.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswStm.sys [x]
S2 Bluetooth Device Monitor;Bluetooth Device Monitor;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe [x]
S2 BTHSSecurityMgr;Intel(R) Centrino(R) Wireless Bluetooth(R) 3.0 + High Speed Security Service;c:\program files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe;c:\program files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe [x]
S2 cvhsvc;Client Virtualization Handler;c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE;c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [x]
S2 DiagTrack;Diagnostics Tracking Service;c:\windows\System32\svchost.exe;c:\windows\SYSNATIVE\svchost.exe [x]
S2 MBAMService;Malwarebytes Service;c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe;c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [x]
S2 sftlist;Application Virtualization Client;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [x]
S2 TeamViewer9;TeamViewer 9;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe [x]
S2 UNS;Intel(R) Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe;c:\program files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe [x]
S2 ZAMSvc;ZAM Controller Service;c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe;c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [x]
S3 AMPPAL;Virtuální adaptér Intel(R) Centrino(R) Bluetooth 3.0 + High Speed;c:\windows\system32\DRIVERS\AMPPAL.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\AMPPAL.sys [x]
S3 athur;Wireless Network Adapter Service;c:\windows\system32\DRIVERS\athurx.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\athurx.sys [x]
S3 Bluetooth Media Service;Bluetooth Media Service;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe [x]
S3 Disc Soft Lite Bus Service;Disc Soft Lite Bus Service;c:\program files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe;c:\program files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [x]
S3 dtlitescsibus;DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus;c:\windows\system32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [x]
S3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ETD.sys [x]
S3 IntcDAud;Intel(R) Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\IntcDAud.sys [x]
S3 iwdbus;IWD Bus Enumerator;c:\windows\system32\DRIVERS\iwdbus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\iwdbus.sys [x]
S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\L1C62x64.sys [x]
S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\mbamswissarmy.sys [x]
S3 Sftfs;Sftfs;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftfslh.sys [x]
S3 Sftplay;Sftplay;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftplaylh.sys [x]
S3 Sftredir;Sftredir;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftredirlh.sys [x]
S3 Sftvol;Sftvol;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftvollh.sys [x]
S3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [x]
S3 wdkmd;Intel WiDi KMD;c:\windows\system32\DRIVERS\WDKMD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\WDKMD.sys [x]
.
.
--- Ostatní služby/ovladače v paměti ---
.
*NewlyCreated* - MBAMSWISSARMY
*NewlyCreated* - ZAM
*NewlyCreated* - ZAM_GUARD
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ SSDPSRV upnphost SCardSvr QWAVE wcncsvc
.
Obsah adresáře 'Naplánované úlohy'
.
2016-11-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-07-23 00:20]
.
2016-11-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-07-23 00:20]
.
.
--------- X64 Entries -----------
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00asw]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
2018-05-16 19:13 1773784 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_B]
@="{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}]
2010-09-02 08:41 220160 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSShellExt64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_O]
@="{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}]
2010-09-02 08:41 220160 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSShellExt64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-02-10 167960]
"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-02-10 391704]
"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-02-10 418328]
"RtHDVBg"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2011-03-01 2189416]
"AmIcoSinglun64"="c:\program files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe" [2010-08-11 324096]
"BTMTrayAgent"="c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\btmshell.dll" [2011-03-30 10372368]
"AvastUI.exe"="c:\program files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe" [2018-05-16 242904]
"IntelPAN"="c:\program files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe" [2011-05-02 1935120]
"ZAM"="c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe" [2017-08-09 15775888]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\nvinitx.dll
.
------- Doplňkový sken -------
.
uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.1
.
- - - - NEPLATNÉ POLOŽKY ODSTRANĚNÉ Z REGISTRU - - - -
.
Toolbar-Locked - (no file)
Wow6432Node-HKCU-Run-TomTomHOME.exe - c:\program files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} - start
Toolbar-Locked - (no file)
HKLM-Run-ETDCtrl - c:\program files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe
HKLM-Run-Setwallpaper - c:\programdata\SetWallpaper.cmd
AddRemove-Spintires 1.0 - c:\hry\Spintires\Uninstall.exe
AddRemove-{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a} - c:\programdata\Package Cache\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\VC_redist.x86.exe
AddRemove-{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83} - c:\programdata\Package Cache\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}\VC_redist.x64.exe
.
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\EverestDriver]
"ImagePath"="\??\c:\program files (x86)\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\kerneld.amd64"
.
--------------------- ZAMKNUTÉ KLÍČE V REGISTRU ---------------------
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="FlashBroker"
"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe,-101"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]
"Enabled"=dword:00000001
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="Shockwave Flash Object"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx"
"ThreadingModel"="Apartment"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]
@="0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx, 1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
@="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="Macromedia Flash Factory Object"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx"
"ThreadingModel"="Apartment"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
@="FlashFactory.FlashFactory.1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx, 1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
@="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
@="FlashFactory.FlashFactory"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="IFlashBroker4"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]
@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
"Version"="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
.
Celkový čas: 2018-05-18 17:07:29
ComboFix-quarantined-files.txt 2018-05-18 15:07
.
Před spuštěním: Volných bajtů: 109 524 869 120
Po spuštění: Volných bajtů: 109 124 661 248
.
- - End Of File - - 956D4215EB11F373785B97BCBEA398AB

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38736
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - starší NTB

Příspěvekod jaro3 » 18 kvě 2018 18:29

Vypni rez. ochranu u antiviru a antispywaru,příp. firewall..

Otevři si Poznámkový blok (Start -> Spustit... a napiš do okna Notepad a dej Ok.
Zkopíruj do něj následující celý text označený zeleně:

Kód: Vybrat vše

ClearJavaCache::
KillAll::
File::
c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

Folder::
c:\program files (x86)\Google\Update

RegLock::
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="FlashBroker"
"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe,-101"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]
"Enabled"=dword:00000001
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="Shockwave Flash Object"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx"
"ThreadingModel"="Apartment"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]
@="0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx, 1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
@="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="Macromedia Flash Factory Object"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx"
"ThreadingModel"="Apartment"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
@="FlashFactory.FlashFactory.1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx, 1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
@="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
@="FlashFactory.FlashFactory"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="IFlashBroker4"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]
@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
"Version"="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)


Zvol možnost Soubor -> Uložit jako... a nastav tyto parametry:
Název souboru: zde napiš: CFScript.txt
Uložit jako typ: tak tam vyber Všechny soubory
Ulož soubor na plochu.
Ukonči všechna aktivní okna.

Uchop myší vytvořený skript CFScript.txt, přemísti ho nad stažený program ComboFix.exe a když se oba soubory překryjí, skript upusť.
- Automaticky se spustí ComboFix
- Vlož sem log, který vyběhne v závěru čistícího procesu + nový log z HJT

Upozornění : Může se stát, že po aplikaci Combofixu a restartu počítače, Windows nenaběhnou , nebo nenajede plocha , budou problémy s připojením, pak znovu restartuj počítač, pokud to nepomůže , po restartu mačkej klávesu F8 a pak zvol poslední známou funkční konfiguraci. , či použij bod obnovy.


AV: Avast Antivirus *Disabled/Updated* {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
AV: Malwarebytes *Disabled/Updated* {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
jeden antivir trvale vypni rez. ochranu.

Máš nainstalované USB ovladače?
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

maxixxx
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 123
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - starší NTB

Příspěvekod maxixxx » 18 kvě 2018 19:17

ComboFix 18-05-17.01 - JaroslavaP 18.05.2018 18:52:07.2.2 - x64
Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1250.420.1029.18.4008.2120 [GMT 2:00]
Spuštěný z: c:\users\JaroslavaP\Desktop\ComboFix.exe
Použité ovládací přepínače :: c:\users\JaroslavaP\Desktop\CFScript.txt
AV: Avast Antivirus *Disabled/Updated* {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
AV: Malwarebytes *Disabled/Updated* {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
SP: Avast Antivirus *Disabled/Updated* {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
SP: Malwarebytes *Disabled/Updated* {98619B37-4FC4-67F2-1C99-EEF6D47DBD96}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Ostatní výmazy )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
Nakažená kopie c:\windows\SysWow64\userinit.exe byla nalezena a vyléčena.
Obnovena kopie z - c:\windows\erdnt\cache86\userinit.exe
.
.
((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2018-04-18 do 2018-05-18 )))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
2018-05-18 16:58 . 2018-05-18 16:58 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp
2018-05-18 16:58 . 2018-05-18 16:58 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
2018-05-18 14:36 . 2018-05-18 14:36 203680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\zamguard64.sys
2018-05-18 14:36 . 2018-05-18 14:36 203680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\zam64.sys
2018-05-18 14:36 . 2018-05-18 14:36 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware
2018-05-18 14:34 . 2018-05-18 14:34 -------- d-----w- c:\users\JaroslavaP\AppData\Local\Zemana
2018-05-18 14:15 . 2014-02-13 21:59 24064 ----a-w- c:\windows\zoek-delete.exe
2018-05-18 14:15 . 2018-05-18 17:01 -------- d-----w- c:\users\JaroslavaP\AppData\Local\Temp
2018-05-16 19:13 . 2018-05-16 19:13 376536 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe
2018-05-16 15:39 . 2018-05-18 14:32 -------- d-----w- c:\users\JaroslavaP\AppData\Local\CrashDumps
2018-05-16 15:31 . 2018-05-18 14:08 -------- d-----w- C:\zoek_backup
2018-05-15 17:20 . 2018-05-15 17:20 28272 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\TrueSight.sys
2018-05-15 17:20 . 2018-05-16 14:23 -------- d-----w- c:\programdata\RogueKiller
2018-05-15 14:06 . 2018-05-15 14:06 -------- d-----w- c:\programdata\Sophos
2018-05-15 14:06 . 2018-05-15 14:06 -------- d-----w- c:\program files\RogueKiller
2018-05-15 13:59 . 2018-05-15 13:59 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Sophos
2018-05-14 16:12 . 2018-05-18 17:00 253664 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2018-05-14 16:06 . 2018-04-26 03:36 152184 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbae64.sys
2018-05-14 16:06 . 2018-05-14 16:06 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes
2018-05-13 14:23 . 2018-05-13 14:23 -------- d-----w- c:\users\JaroslavaP\AppData\Local\CEF
2018-05-13 13:53 . 2018-05-18 16:50 -------- d-----w- C:\AdwCleaner
2018-05-13 09:23 . 2018-05-13 09:23 -------- d-----w- c:\programdata\Atheros
2018-05-13 09:08 . 2018-05-13 09:08 -------- d-----w- c:\users\JaroslavaP\AppData\Local\TP-Link
2018-05-13 08:33 . 2018-05-13 08:41 -------- d-----w- c:\program files\Intel
2018-05-13 08:33 . 2018-05-13 08:33 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Cisco
2018-05-12 17:43 . 2018-05-12 17:43 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Lavalys
2018-05-12 17:34 . 2018-05-12 17:34 -------- d-s---w- c:\windows\SysWow64\Microsoft
.
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 205976 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswStm.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 85968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 46968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 460520 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 381552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 159120 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 196640 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswArPot.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 111360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys
2018-05-16 19:13 . 2018-03-30 16:52 1027720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2018-05-16 19:12 . 2018-03-30 16:52 234560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys
2018-03-30 16:51 . 2018-03-30 16:52 57680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbuniva.sys
2018-03-30 16:51 . 2018-03-30 16:52 343752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbloga.sys
2018-03-30 16:51 . 2018-03-30 16:52 227504 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys
2018-03-30 16:51 . 2018-03-30 16:52 199440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswbidsha.sys
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4
.
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"DAEMON Tools Lite Automount"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" [2016-07-29 4299968]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Nuance PDF Reader-reminder"="c:\program files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" [2008-11-03 328992]
"ASUSPRP"="c:\program files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE" [2011-04-01 2018032]
"ASUSWebStorage"="c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe" [2011-02-23 731472]
"UpdateLBPShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]
"UpdateP2GoShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2015-09-16 597040]
"PWRISOVM.EXE"="c:\program files\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2018-02-28 455136]
"ATKOSD2"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe" [2010-08-17 5732992]
"ATKMEDIA"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe" [2010-10-07 170624]
"HControlUser"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe" [2009-06-19 105016]
"Wireless Console 3"="c:\program files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe" [2010-09-23 1601536]
.
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Akcelerátor spuštění AutoCADu.lnk - c:\program files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe [2004-2-25 10872]
AsusVibeLauncher.lnk - c:\program files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe /start [2011-4-1 548528]
FancyStart daemon.lnk - c:\windows\Installer\{2B81872B-A054-48DA-BE3B-FA5C164C303A}\_94E3CE3704FE82FBF49A6A.exe -d [2016-7-24 12862]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)
"AppInit_DLLs"=c:\windows\SysWOW64\nvinit.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService]
@="Service"
.
R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]
R3 AMPPALP;Protokol Intel(R) Centrino(R) Bluetooth 3.0 + High Speed;c:\windows\system32\DRIVERS\amppal.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\amppal.sys [x]
R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:\windows\system32\drivers\AmUStor.SYS;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\AmUStor.SYS [x]
R3 ASUSProcObsrv;ASUS Process Creation/Termination Observer;c:\esupport\eDriver\I386\AsPrOb64.sys;c:\esupport\eDriver\I386\AsPrOb64.sys [x]
R3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent;c:\program files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe;c:\program files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [x]
R3 aswHwid;aswHwid;c:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswHwid.sys [x]
R3 Bluetooth Media Service;Bluetooth Media Service;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe [x]
R3 Disc Soft Lite Bus Service;Disc Soft Lite Bus Service;c:\program files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe;c:\program files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [x]
R3 dtliteusbbus;DAEMON Tools Lite Virtual USB Bus;c:\windows\system32\DRIVERS\dtliteusbbus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtliteusbbus.sys [x]
R3 EverestDriver;Lavalys EVEREST Kernel Driver;c:\program files (x86)\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\kerneld.amd64;c:\program files (x86)\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\kerneld.amd64 [x]
R3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;c:\windows\system32\IEEtwCollector.exe;c:\windows\SYSNATIVE\IEEtwCollector.exe [x]
R3 intaud_WaveExtensible;Intel WiDi Audio Device;c:\windows\system32\drivers\intelaud.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\intelaud.sys [x]
R3 MyWiFiDHCPDNS;Wireless PAN DHCP Server;c:\program files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe;c:\program files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [x]
R3 pwdspio;pwdspio;c:\windows\system32\pwdspio.sys;c:\windows\SYSNATIVE\pwdspio.sys [x]
R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\SiSG664.sys [x]
R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]
R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\TsUsbGD.sys [x]
R3 WatAdminSvc;Služba Technologie aktivace Windows;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]
R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [x]
S0 aswbidsh;aswbidsh;c:\windows\system32\drivers\aswbidsha.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbidsha.sys [x]
S0 aswblog;aswblog;c:\windows\system32\drivers\aswbloga.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbloga.sys [x]
S0 aswbuniv;aswbuniv;c:\windows\system32\drivers\aswbuniva.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbuniva.sys [x]
S0 aswRvrt;aswRvrt;c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswRvrt.sys [x]
S0 aswVmm;aswVmm;c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswVmm.sys [x]
S0 nvpciflt;nvpciflt;c:\windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\nvpciflt.sys [x]
S0 pwdrvio;pwdrvio;c:\windows\system32\pwdrvio.sys;c:\windows\SYSNATIVE\pwdrvio.sys [x]
S1 aswArPot;aswArPot;c:\windows\system32\drivers\aswArPot.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswArPot.sys [x]
S1 aswbidsdriver;aswbidsdriver;c:\windows\system32\drivers\aswbidsdrivera.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswbidsdrivera.sys [x]
S1 aswHdsKe;aswHdsKe;c:\windows\system32\drivers\aswHdsKe.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswHdsKe.sys [x]
S1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswSnx.sys [x]
S1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswSP.sys [x]
S1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [x]
S1 ZAM;ZAM Helper Driver;c:\windows\System32\drivers\zam64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\zam64.sys [x]
S1 ZAM_Guard;ZAM Guard Driver;c:\windows\System32\drivers\zamguard64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\zamguard64.sys [x]
S2 AFBAgent;AFBAgent;c:\windows\system32\FBAgent.exe;c:\windows\SYSNATIVE\FBAgent.exe [x]
S2 AMPPALR3;Intel® Centrino® Bluetooth 3.0 + High Speed Service;c:\program files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe;c:\program files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe [x]
S2 ASMMAP64;ASMMAP64;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [x]
S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswMonFlt.sys [x]
S2 aswStm;aswStm;c:\windows\system32\drivers\aswStm.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswStm.sys [x]
S2 Bluetooth Device Monitor;Bluetooth Device Monitor;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe [x]
S2 Bluetooth OBEX Service;Bluetooth OBEX Service;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe [x]
S2 BTHSSecurityMgr;Intel(R) Centrino(R) Wireless Bluetooth(R) 3.0 + High Speed Security Service;c:\program files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe;c:\program files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe [x]
S2 cvhsvc;Client Virtualization Handler;c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE;c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [x]
S2 DiagTrack;Diagnostics Tracking Service;c:\windows\System32\svchost.exe;c:\windows\SYSNATIVE\svchost.exe [x]
S2 MBAMService;Malwarebytes Service;c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe;c:\program files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [x]
S2 sftlist;Application Virtualization Client;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [x]
S2 TeamViewer9;TeamViewer 9;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe [x]
S2 UNS;Intel(R) Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe;c:\program files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe [x]
S2 ZAMSvc;ZAM Controller Service;c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe;c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [x]
S3 AMPPAL;Virtuální adaptér Intel(R) Centrino(R) Bluetooth 3.0 + High Speed;c:\windows\system32\DRIVERS\AMPPAL.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\AMPPAL.sys [x]
S3 athur;Wireless Network Adapter Service;c:\windows\system32\DRIVERS\athurx.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\athurx.sys [x]
S3 btmaux;Intel Bluetooth Auxiliary Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btmaux.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\btmaux.sys [x]
S3 btmhsf;btmhsf;c:\windows\system32\DRIVERS\btmhsf.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\btmhsf.sys [x]
S3 dtlitescsibus;DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus;c:\windows\system32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [x]
S3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ETD.sys [x]
S3 iBtFltCoex;iBtFltCoex;c:\windows\system32\DRIVERS\iBtFltCoex.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\iBtFltCoex.sys [x]
S3 IntcDAud;Intel(R) Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\IntcDAud.sys [x]
S3 iwdbus;IWD Bus Enumerator;c:\windows\system32\DRIVERS\iwdbus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\iwdbus.sys [x]
S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\L1C62x64.sys [x]
S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\mbamswissarmy.sys [x]
S3 Sftfs;Sftfs;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftfslh.sys [x]
S3 Sftplay;Sftplay;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftplaylh.sys [x]
S3 Sftredir;Sftredir;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftredirlh.sys [x]
S3 Sftvol;Sftvol;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftvollh.sys [x]
S3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [x]
S3 wdkmd;Intel WiDi KMD;c:\windows\system32\DRIVERS\WDKMD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\WDKMD.sys [x]
.
.
--- Ostatní služby/ovladače v paměti ---
.
*NewlyCreated* - WS2IFSL
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ SSDPSRV upnphost SCardSvr QWAVE wcncsvc
.
Obsah adresáře 'Naplánované úlohy'
.
2016-11-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-07-23 00:20]
.
2016-11-15 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-07-23 00:20]
.
.
--------- X64 Entries -----------
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00asw]
@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]
2018-05-16 19:13 1773784 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_B]
@="{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}]
2010-09-02 08:41 220160 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSShellExt64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_O]
@="{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}]
2010-09-02 08:41 220160 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSShellExt64.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-02-10 167960]
"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-02-10 391704]
"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-02-10 418328]
"RtHDVBg"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2011-03-01 2189416]
"AmIcoSinglun64"="c:\program files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe" [2010-08-11 324096]
"ETDCtrl"="c:\program files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe" [BU]
"BTMTrayAgent"="c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\btmshell.dll" [2011-03-30 10372368]
"Setwallpaper"="c:\programdata\SetWallpaper.cmd" [BU]
"AvastUI.exe"="c:\program files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe" [2018-05-16 242904]
"IntelPAN"="c:\program files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe" [2011-05-02 1935120]
"ZAM"="c:\program files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe" [2017-08-09 15775888]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\nvinitx.dll
.
------- Doplňkový sken -------
.
uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.1
.
- - - - NEPLATNÉ POLOŽKY ODSTRANĚNÉ Z REGISTRU - - - -
.
Toolbar-Locked - (no file)
AddRemove-Spintires 1.0 - c:\hry\Spintires\Uninstall.exe
AddRemove-{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a} - c:\programdata\Package Cache\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}\VC_redist.x86.exe
AddRemove-{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83} - c:\programdata\Package Cache\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}\VC_redist.x64.exe
.
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\EverestDriver]
"ImagePath"="\??\c:\program files (x86)\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\kerneld.amd64"
.
--------------------- ZAMKNUTÉ KLÍČE V REGISTRU ---------------------
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="FlashBroker"
"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe,-101"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]
"Enabled"=dword:00000001
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="Shockwave Flash Object"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx"
"ThreadingModel"="Apartment"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]
@="0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx, 1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
@="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="Macromedia Flash Factory Object"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx"
"ThreadingModel"="Apartment"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
@="FlashFactory.FlashFactory.1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx, 1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
@="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
@="FlashFactory.FlashFactory"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]
@Denied: (A 2) (Everyone)
@="IFlashBroker4"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]
@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]
@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
"Version"="1.0"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
.
------------------------ Jiné spuštené procesy ------------------------
.
c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
c:\program files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe
c:\program files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe
c:\windows\AsScrPro.exe
c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ATKOSD.exe
c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\KBFiltr.exe
c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\WDC.exe
c:\program files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe
.
**************************************************************************
.
Celkový čas: 2018-05-18 19:06:32 - počítač byl restartován
ComboFix-quarantined-files.txt 2018-05-18 17:06
ComboFix2.txt 2018-05-18 15:07
.
Před spuštěním: Volných bajtů: 109 137 747 968
Po spuštění: Volných bajtů: 108 868 222 976
.
- - End Of File - - 743AFEE4FAC6F8C83AD66B62E2A2B0D5

Ve spravci zařízení je v oddíle Řadiče USB

7 položek - všechny správně nainstalované

(žluté vykř.jsou u síťových položek)

(Hlavně mě trápí integr. WiFi adaptér - ve Win7 přestal najednou fungovat)
Musím proto používat USB WiFi což je u NTB velmi nepraktické vzhledem k jeho anténce :-)


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 1 host