Podezření na viry - Prosím o kontrolu

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

DMA
Level 2
Level 2
Příspěvky: 150
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Podezření na viry - Prosím o kontrolu

Příspěvekod DMA » 11 lis 2018 02:19

Ahojte,
nedávno mi začal blbnout PC, většinou když skočím s Alt+TAB do jiného okna, nebo chci vypnout program z dolní lišty... Objeví se hláška "průzkumník přestal pracovat", nejde spustit task manager, většinou musím restartovat.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 2:13:34, on 11.11.2018
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16750)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
S:\World_of_Tanks\WargamingGameUpdater.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files\Zoner\Photo Studio 16\Program32\ZPSTray.exe
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTsysTray8.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
C:\Program Files (x86)\MSI\Super-Charger\Super-Charger.exe
C:\Program Files (x86)\TP-LINK\TP-LINK Wireless Configuration Utility\TWCU.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Users\Ondra\Desktop\HijackThis.exe
C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_181\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Pomocná služba pro přihlášení k účtu Microsoft - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_181\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {1EA00BE1-6E54-4E2A-8099-680300BF23E1} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [USB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Super-Charger] C:\Program Files (x86)\MSI\Super-Charger\Super-Charger.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IMSS] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IMSS\PIconStartup.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files (x86)\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Zoner Photo Studio Service 16] "C:\Program Files\Zoner\Photo Studio 16\Program32\ZPSTRAY.EXEC:\Program Files\Zoner\Photo Studio 16\Program32\ZPSService.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [World of Tanks] "C:\Games\World_of_Tanks\WargamingGameUpdater.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [World of Tanks (1)] "S:\World_of_Tanks\WargamingGameUpdater.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Smart Cleaning] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [Zoner Photo Studio Autoupdate] "C:\PROGRAM FILES\ZONER\PHOTO STUDIO 16\Program32\ZPSTRAY.EXE"
O4 - HKUS\S-1-5-21-3407664193-2321171806-25077545-501\..\Run: [Spotify Web Helper] "C:\Users\Guest.Ondra-PC\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe" (User 'Guest')
O4 - HKUS\S-1-5-21-3407664193-2321171806-25077545-501\..\Run: [Spotify] "C:\Users\Guest.Ondra-PC\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe" -autostart -minimized (User 'Guest')
O4 - HKUS\S-1-5-21-3407664193-2321171806-25077545-501\..\RunOnce: [Application Restart #0] C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --flag-switches-begin --flag-switches-end --restore-last-session (User 'Guest')
O4 - Global Startup: iSCTsysTray.lnk = C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTsysTray8.exe
O4 - Global Startup: TP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk = C:\Program Files (x86)\TP-LINK\TP-LINK Wireless Configuration Utility\TWCU.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Nastavení Lištičky ... - {0E46D7B6-887D-4F81-B4CA-FCC92AF73610} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Nastavení Lištičky ... - {0E46D7B6-887D-4F81-B4CA-FCC92AF73610} - (no file)
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Zvýrazňovač slov Lištičky - {4E6D6F90-31CA-4878-A7A3-1CD50F115A69} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Zvýrazňovač slov Lištičky - {4E6D6F90-31CA-4878-A7A3-1CD50F115A69} - (no file)
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O15 - Trusted Zone: *.clonewarsadventures.com
O15 - Trusted Zone: *.freerealms.com
O15 - Trusted Zone: *.soe.com
O15 - Trusted Zone: *.sony.com
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O20 - AppInit_DLLs: ŕ\=
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avast) (avast) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Služba %1!s! Update (avastm) (avastm) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
O23 - Service: BattlEye Service (BEService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe
O23 - Service: CyberGhost 5 Client Service (CGVPNCliService) - CyberGhost S.R.L - C:\Program Files\CyberGhost 5\Service.exe
O23 - Service: DokanMounter - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Dokan\DokanLibrary\mounter.exe
O23 - Service: EasyAntiCheat - EasyAntiCheat Ltd - C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: GalaxyClientService - GOG.com - C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\GalaxyClientService.exe
O23 - Service: GalaxyCommunication - GOG.com - C:\ProgramData\GOG.com\Galaxy\redists\GalaxyCommunication.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Hi-Rez Studios Authenticate and Update Service (HiPatchService) - Hi-Rez Studios - C:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) Small Business Advantage (intelsba) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Small Business Advantage\Service\Intel.SmallBusinessAdvantage.WindowsService.exe
O23 - Service: Intel(R) Smart Connect Technology Agent (ISCTAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe
O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: MSI_SuperCharger - MSI - C:\Program Files (x86)\MSI\Super-Charger\ChargeService.exe
O23 - Service: MSI_Trigger_Service - MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. - C:\Program Files (x86)\MSI\MSITrigger\MSI_Trigger_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Norton PC Checkup Application Launcher - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.18.16\SymcPCCULaunchSvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
O23 - Service: NVIDIA Streamer Network Service (NvStreamNetworkSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Origin Client Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe
O23 - Service: Origin Web Helper Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe
O23 - Service: Common Client Job Manager Service (PCCUJobMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton PC Checkup\Engine\2.0.18.16\ccSvcHst.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS) (RichVideo64) - CyberLink - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: TunnelBear Maintenance (TunnelBearMaintenance) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\TunnelBear\TBear.Maintenance.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 14866 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39508
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Podezření na viry - Prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 12 lis 2018 18:30

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/

Ulož si ho na svojí plochu . Klikni na „Souhlasím“ k povrzení podmínek.
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Skenování“
Po skenu se objeví log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware na plochu , nainstaluj a spusť ho
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Spustit skenování
- po proběhnutí skenu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Zobrazit zprávu a vyber Export a vyber Kopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází v programu po kliknutí na „Zprávy“ , nebo je uložen zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

DMA
Level 2
Level 2
Příspěvky: 150
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Podezření na viry - Prosím o kontrolu

Příspěvekod DMA » 13 lis 2018 11:34

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.4.0
# -------------------------------
# Build: 09-25-2018
# Database: 2018-11-05.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 11-13-2018
# Duration: 00:00:19
# OS: Windows 7 Home Premium
# Scanned: 32052
# Detected: 41


***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

PUP.Adware.Heuristic C:\Users\Ondra\AppData\Local\28050
PUP.Optional.Legacy C:\Users\Ondra\AppData\Local\Nichrome
PUP.Optional.Legacy C:\Users\Ondra\AppData\Local\Xpom
PUP.Optional.Legacy C:\Users\Ondra\AppData\Local\Hola
PUP.Optional.Legacy C:\Users\Ondra\Downloads\Hola

***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

PUP.Optional.Legacy HKCU\Software\Hola
PUP.Optional.Legacy HKU\S-1-5-18\Software\AppDataLow\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
PUP.Optional.Legacy HKU\S-1-5-20\Software\AppDataLow\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
PUP.Optional.Legacy HKU\S-1-5-19\Software\AppDataLow\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
PUP.Optional.Legacy HKU\.DEFAULT\Software\AppDataLow\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{EBBC143E-44AC-4B9C-BCCE-9A0E42921F2A}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{655847A1-FA36-46ED-923B-A5CD523696EA}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{D879A501-50A7-BEFC-A4C5-32DC6E0CB208}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{FBA8498F-B3A0-4942-A2BF-E0CB7BC7E000}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{F68DC16C-9C2B-455B-8853-7E4D34BAA3F4}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{EB1F9F3C-5526-4DAE-BD4B-3EAA7715DA9F}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{DD260902-9420-4055-A956-9152EB4F3E6A}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{BFDE183A-C6FE-41D2-80F9-586C29210AC2}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{B0474212-0D9D-4361-90B3-B89D1A44275D}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{A5ACC874-D943-483F-A2D1-14598D51F872}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{991C9D8D-A789-4DB9-BDFC-5F33398B04BF}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{8D5BC51D-C9D3-43B9-B728-B30677B7C7E8}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{803F550E-BAAE-42BB-8917-64BA0006AB17}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{7A6BE473-7960-44D0-BD54-D23DA76353DF}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{762D463B-C45A-456D-A80D-8689C297C91E}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{615FACDF-DADB-440D-AC91-8AAB0AE9E3AD}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{5D3DCC39-9233-4330-94E9-DA92BE49CA1A}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{52C5395B-1FCD-47FA-A834-FD830701C2D5}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{4CA2AC92-971B-47B1-ACB6-357B552155AC}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{3137BC14-D8D7-4B67-8FFA-2E0B2E9D541B}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{2AF343DD-3102-4F9D-AC95-DCA4C95382C7}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{02F878DF-E2BE-4B85-8CB4-A0D2D4E2ED7F}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{0FEB2313-F89B-4AC6-8153-84025604A06A}
PUP.Optional.Legacy HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|{CF751C23-AB05-4D1D-85DA-85762A178798}
PUP.Optional.Legacy HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|{9C8DE290-37C3-4CCF-A83E-F47701CC2ECE}
PUP.Optional.SafePCKit HKCU\Software\Sunisoft
PUP.Optional.SafePCKit HKLM\Software\Wow6432Node\Sunisoft
PUP.Optional.SetMyHomePage HKCU\Software\SetMyHomePage

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries found.

***** [ Chromium URLs ] *****

PUP.Optional.Legacy ICQ Search
PUP.Optional.Legacy Search the Web
PUP.Optional.Legacy Slunečnice

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S00].txt ##########Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 13.11.18
Čas skenování: 11:23
Logovací soubor: 2bf2cf95-e72e-11e8-b950-00ff25ec843f.json

-Informace o softwaru-
Verze: 3.6.1.2711
Verze komponentů: 1.0.482
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.7821
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: Ondra-PC\Ondra

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 324414
Zjištěné hrozby: 0
Hrozby umístěné do karantény: 0
Uplynulý čas: 5 min, 39 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Varovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39508
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Podezření na viry - Prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 13 lis 2018 19:46

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Skenování“ , po prohledání klikni na „ Čištění

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log soubor“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/files/details ... _tool.html
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.
Pokud byly nalezeny viry , tak po skenu klikni na „Details…“ a potom na „View log file“. Zkopíruj celý log a vlož ho sem. Potom zavři „threat detail“ a klikni na „Start cleanup“.
Jinak se log nachází zde:
C:\ProgramData\Sophos\Sophos Virus Removal Tool\Logs

Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

DMA
Level 2
Level 2
Příspěvky: 150
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Podezření na viry - Prosím o kontrolu

Příspěvekod DMA » 15 lis 2018 22:33

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.4.0
# -------------------------------
# Build: 09-25-2018
# Database: 2018-11-14.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 11-14-2018
# Duration: 00:00:39
# OS: Windows 7 Home Premium
# Cleaned: 42
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

Deleted C:\Users\Ondra\AppData\Local\28050
Deleted C:\Users\Ondra\AppData\Local\Nichrome
Deleted C:\Users\Ondra\AppData\Local\Xpom
Deleted C:\Users\Ondra\AppData\Local\Hola
Deleted C:\Users\Ondra\Downloads\Hola

***** [ Files ] *****

No malicious files cleaned.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

Deleted HKCU\Software\Hola
Deleted HKU\S-1-5-18\Software\AppDataLow\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
Deleted HKU\S-1-5-20\Software\AppDataLow\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
Deleted HKU\S-1-5-19\Software\AppDataLow\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
Deleted HKU\.DEFAULT\Software\AppDataLow\{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{EBBC143E-44AC-4B9C-BCCE-9A0E42921F2A}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{655847A1-FA36-46ED-923B-A5CD523696EA}
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{D879A501-50A7-BEFC-A4C5-32DC6E0CB208}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{FBA8498F-B3A0-4942-A2BF-E0CB7BC7E000}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{F68DC16C-9C2B-455B-8853-7E4D34BAA3F4}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{EB1F9F3C-5526-4DAE-BD4B-3EAA7715DA9F}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{DD260902-9420-4055-A956-9152EB4F3E6A}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{BFDE183A-C6FE-41D2-80F9-586C29210AC2}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{B0474212-0D9D-4361-90B3-B89D1A44275D}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{A5ACC874-D943-483F-A2D1-14598D51F872}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{991C9D8D-A789-4DB9-BDFC-5F33398B04BF}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{8D5BC51D-C9D3-43B9-B728-B30677B7C7E8}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{803F550E-BAAE-42BB-8917-64BA0006AB17}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{7A6BE473-7960-44D0-BD54-D23DA76353DF}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{762D463B-C45A-456D-A80D-8689C297C91E}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{615FACDF-DADB-440D-AC91-8AAB0AE9E3AD}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{5D3DCC39-9233-4330-94E9-DA92BE49CA1A}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{52C5395B-1FCD-47FA-A834-FD830701C2D5}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{4CA2AC92-971B-47B1-ACB6-357B552155AC}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{3137BC14-D8D7-4B67-8FFA-2E0B2E9D541B}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{2AF343DD-3102-4F9D-AC95-DCA4C95382C7}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{02F878DF-E2BE-4B85-8CB4-A0D2D4E2ED7F}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{0FEB2313-F89B-4AC6-8153-84025604A06A}
Deleted HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|{CF751C23-AB05-4D1D-85DA-85762A178798}
Deleted HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|{9C8DE290-37C3-4CCF-A83E-F47701CC2ECE}
Deleted HKU\S-1-5-21-3407664193-2321171806-25077545-501\Software\Sunisoft
Deleted HKCU\Software\Sunisoft
Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\Sunisoft
Deleted HKCU\Software\SetMyHomePage

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries cleaned.

***** [ Chromium URLs ] *****

Deleted ICQ Search
Deleted Search the Web
Deleted Slunečnice

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner[S00].txt - [5013 octets] - [13/11/2018 11:17:07]
AdwCleaner[S01].txt - [5173 octets] - [14/11/2018 19:57:46]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C01].txt ##########


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 7 Home Premium x64
Ran by Ondra (Administrator) on st 14.11.2018 at 20:33:53,45
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 15

Successfully deleted: C:\ProgramData\mntemp (File)
Successfully deleted: C:\Users\Ondra\AppData\Roaming\3909 (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Ondra\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u9bidksy.default\searchplugins\defaultsearch.xml (File)
Successfully deleted: C:\Windows\system32\Tasks\update-S-1-5-21-3407664193-2321171806-25077545-1001 (Task)
Successfully deleted: C:\Windows\system32\Tasks\update-sys (Task)
Successfully deleted: C:\Windows\Tasks\update-S-1-5-21-3407664193-2321171806-25077545-1001.job (Task)
Successfully deleted: C:\Windows\Tasks\update-sys.job (Task)
Successfully deleted: C:\Users\Ondra\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9O5YPSZA (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Ondra\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TL50DJVL (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Ondra\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\UFTYD3E3 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Ondra\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VO75HVLH (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9O5YPSZA (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TL50DJVL (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\UFTYD3E3 (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VO75HVLH (Temporary Internet Files Folder)

Deleted the following from C:\Users\Ondra\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u9bidksy.default\prefs.js
user_pref(browser.search.hiddenOneOffs, DuckDuckGo,terra.im);Registry: 1

Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{BFBF668E-9726-4B6F-BFC3-DEB04B1CA530} (Registry Value)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on st 14.11.2018 at 20:38:20,30
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


RogueKiller Anti-Malware V13.0.10.0 (x64) [Nov 14 2018] (Free) by Adlice Software
mail : https://adlice.com/contact/
Website : https://adlice.com/download/roguekiller/
Operating System : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits
Started in : Normal mode
User : Ondra [Administrator]
Started from : C:\Users\Ondra\Desktop\RogueKiller_portable64.exe
Mode : Standard Scan, Scan -- Date : 2018/11/15 22:02:54 (Duration : 00:22:24)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Processes ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Process Modules ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Tasks ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[Suspicious.Path (Potentially Malicious)] (Microsoft Windows) \{983CFA5E-D841-4653-BB4B-845005EA265B} -- C:\Windows\system32\pcalua.exe [-a C:\Users\Ondra\AppData\Local\Temp\jre-8u91-windows-au.exe -d C:\Windows\SysWOW64 -c /installmethod=jau FAMILYUPGRADE=1] -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Registry ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
>>>>>> XX - System Policies
[PUM.Policies (Potentially Malicious)] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System|ConsentPromptBehaviorAdmin -- 0 -> Found
[PUM.Policies (Potentially Malicious)] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System|ConsentPromptBehaviorAdmin -- 0 -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ WMI ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Hosts File ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Files ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[PUP.HackTool (Potentially Malicious)] (folder) AutoKMS -- C:\Windows\AutoKMS -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Web browsers ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39508
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Podezření na viry - Prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 15 lis 2018 22:52

Zavři všechny programy a prohlížeče. Deaktivuj antivir a firewall.
Prosím, odpoj všechny USB (kromě myši s klávesnice) nebo externí disky z počítače před spuštěním tohoto programu.
Spusť znovu RogueKiller ( Pro Windows Vista nebo Windows 7, klepni pravým a vyber "Spustit jako správce", ve Windows XP poklepej ke spuštění).
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“,
po jeho skončení - vše zatrhni (dej zatržítka vlevo od nálezů , do bílých políček)
- pak klikni na "Remove Selected"
- Počkej, dokud Status box nezobrazí " Removal finished, please review result "
- Klikni na "Open report " a pak na " Open TXT“ a zkopíruj ten log a vlož obsah té zprávy prosím sem. Log je možno nalézt v C:\ProgramData\RogueKiller\Logs - Zavři RogueKiller.


Vypni antivir i firewall.
Stáhni Zoek.exe
http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe

klik nahoře vpravo na .rar-file a uloz si ho na plochu.
Zavři všechny ostatní programy , okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
-pozor , náběh programu může trvat déle.
Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
emptyclsid;
iedefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyalltemp;
resethosts;

klikni na Run Script
Program provede sken , opravu, sken i oprava může trvat i více minut ,je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .
Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů , jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log Zkopíruj sem celý obsah toho logu.
Pokud budou problémy , spusť zoek v nouz. režimu.

Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Můžeš si zatrhnout i vytvoření bodu obnovy:
Klikni na ozubené kolečko , poté na „Skenování“ a zatrhni „vytvářet body obnovy“.
Vrať se zpět ( klikni na domeček).
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Neměň žádné nastavení. Klikni na „Skenovat“.
Po skenu lze vidět , zda jsou nějaké nákazy. Klikni na „Další“. Nákazy budou přemístěny do karantény.
Když je skenování dokončeno, objeví se tisková zpráva , zkopíruj sem celý obsah té zprávy.
Jinak můžeš zprávy vidět , když klikneš vpravo nahoře na „ zprávy“.


Vypni rez. ochranu u antiviru a antispywaru,příp. firewall..

Stáhni si ComboFix (by sUBs)
a ulož si ho na plochu.
Ukonči všechna aktivní okna a spusť ho.
- Po spuštění se zobrazí podmínky užití, potvrď je stiskem tlačítka Ano
- Dále postupuj dle pokynů, během aplikování ComboFixu neklikej do zobrazujícího se okna
- Po dokončení skenování by měl program vytvořit log - C:\ComboFix.txt - zkopíruj sem prosím celý jeho obsah
Pokud budou problémy , spusť ho v nouz. režimu.

Upozornění : Může se stát, že po aplikaci Combofixu a restartu počítače, Windows nenaběhnou , nebo nenajede plocha , budou problémy s připojením, pak znovu restartuj počítač, pokud to nepomůže , po restartu mačkej klávesu F8 a pak zvol poslední známou funkční konfiguraci. , či použij bod obnovy.

zítra..
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 3 hosti