Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

Kadry
nováček
Příspěvky: 17
Registrován: listopad 18
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD

Příspěvekod Kadry » 18 lis 2018 13:45

Ahoj, prosím o kontrolu logu.
Již nějakou dobu se mi počítač startuje velmi dlouho a je velmi vytížený HDD. Po několik desítek vteřin zůstává plocha s prázdnými bílými ikonami na ploše a i pak ještě dlouho nabíhají ikony v oznamovací oblasti (několik minut). I po přečkání tohoto úvodního načítání trvá většině náročnějších aplikací velmi dlouho spouštění, nebo přepínání do různých režimů.
Předem moc děkuji za snahu a pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 13:09:32, on 18.11.2018
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.17134.0001)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Planit\2015.10\CLS\cls.exe
C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
C:\Users\Kadry\Downloads\HijackThis (1).exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=
O2 - BHO: Microsoft Web Test Recorder 14.0 Helper - {b924f0b4-0b3c-49c0-bab2-213fb9ebd1d3} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.QualityTools.RecorderBarBHO100.dll
O2 - BHO: Free Download Manager - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files (x86)\Free Download Manager\iefdm2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ADSKAppManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgr.exe" -showminimized -checkautorun
O4 - HKLM\..\Run: [Dropbox] "C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe" /systemstartup
O4 - HKLM\..\Run: [Family Tree Builder Update] C:\Program Files (x86)\MyHeritage\Bin\FTBCheckUpdates.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DivXMediaServer] C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Media Server\DivXMediaServer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus Photo RX585] C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IATICLE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_SF5BE.tmp" /EF "HKCU"
O4 - HKCU\..\Run: [Viber] "C:\Users\Kadry\AppData\Local\Viber\Viber.exe" StartMinimized
O4 - HKCU\..\Run: [Wargaming.net Game Center] "C:\_hry\GameCenter\wgc.exe" --background ''
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [WAB Migrate] %ProgramFiles%\Windows Mail\wab.exe /Upgrade (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [WAB Migrate] %ProgramFiles%\Windows Mail\wab.exe /Upgrade (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: CLS 2015.10.lnk = C:\Program Files (x86)\Common Files\Planit\2015.10\CLS\cls.exe
O4 - Global Startup: fcbd.bat
O4 - Global Startup: Live Job Reports 2015 R1.lnk = C:\Program Files (x86)\Planit\Live Job Reports 2015 R1\JobReports.Manager.exe
O4 - Global Startup: SOLIDWORKS 2015 Rychlé spuštění.lnk = ?
O4 - Global Startup: SOLIDWORKS Nástroj pro stahování na pozadí.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: Download all with FDM - file://C:/Program Files (x86)/FreeDownloadManager.ORG/Free Download Manager/dlall.htm
O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://C:\Program Files (x86)\Free Download Manager\dlall.htm
O8 - Extra context menu item: Download selected with FDM - file://C:/Program Files (x86)/FreeDownloadManager.ORG/Free Download Manager/dlselected.htm
O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://C:\Program Files (x86)\Free Download Manager\dlselected.htm
O8 - Extra context menu item: Download video with Free Download Manager - file://C:\Program Files (x86)\Free Download Manager\dlfvideo.htm
O8 - Extra context menu item: Download with FDM - file://C:/Program Files (x86)/FreeDownloadManager.ORG/Free Download Manager/dllink.htm
O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://C:\Program Files (x86)\Free Download Manager\dllink.htm
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: Autodesk Application Manager Service (AdAppMgrSvc) - Autodesk Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUSTek Computer Inc. - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\AsLdrSrv.exe
O23 - Service: @oem119.inf,%BlueBcmBtRSupport.SVCNAME%;Bluetooth Driver Management Service (BcmBtRSupport) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\BtwRSupportService.exe (file missing)
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: BitRaider Mini-Support Service Stub Loader (BRSptStub) - BitRaider, LLC - C:\ProgramData\BitRaider\BRSptStub.exe
O23 - Service: DTSInterops (CoordinatorServiceHost) - Dassault Systemes SolidWorks Corporation - C:\_CAM\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\swScheduler\DTSCoordinatorService.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: Dropbox Update Service (dbupdate) (dbupdate) - Dropbox, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
O23 - Service: Dropbox Update Service (dbupdatem) (dbupdatem) - Dropbox, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
O23 - Service: DbxSvc - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DbxSvc.exe (file missing)
O23 - Service: Device Activation Service (DevActSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Device Activation\DevActSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
O23 - Service: EasyAntiCheat - EasyAntiCheat Ltd - C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: EPSON V3 Service4(01) (EPSON_PM_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RPB.EXE
O23 - Service: @oem127.inf,%ServiceDisplayName%;ESIF Upper Framework Service (esifsvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWOW64\esif_uf.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FlexNet Licensing Service - Flexera Software LLC - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: FlexNet Licensing Service 64 - Flexera Software LLC - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Hi-Rez Studios Authenticate and Update Service (HiPatchService) - Hi-Rez Studios - C:\_hry\HiPatchService.exe
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService2.0.0.0) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) Security Assist - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Security Assist\isa.exe
O23 - Service: Intel(R) Security Assist Helper (isaHelperSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Security Assist\isaHelperService.exe
O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: Správce úloh aplikace Autodesk Simulation Moldflow MITSI 2016 (mitsijm2016) - Autodesk, Inc. - C:\_CAM\Autodesk\Inventor 2016\Moldflow\bin\mitsijm.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA NetworkService Container (NvContainerNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: NVIDIA Telemetry Container (NvTelemetryContainer) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
O23 - Service: Origin Client Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe
O23 - Service: Origin Web Helper Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe (file missing)
O23 - Service: Siemens PLM License Server - Flexera Software LLC - C:\_CAM\PLMLicenseServer\lmgrd.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: SolidWorks Licensing Service - SolidWorks - C:\Program Files (x86)\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: TeamViewer 9 (TeamViewer9) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\xbgmsvc.exe,-100 (xbgm) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\xbgmsvc.exe (file missing)

--
End of file - 14653 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39508
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD

Příspěvekod jaro3 » 18 lis 2018 19:43

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/

Ulož si ho na svojí plochu . Klikni na „Souhlasím“ k povrzení podmínek.
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Skenování“
Po skenu se objeví log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware na plochu , nainstaluj a spusť ho
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Spustit skenování
- po proběhnutí skenu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Zobrazit zprávu a vyber Export a vyber Kopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází v programu po kliknutí na „Zprávy“ , nebo je uložen zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.

Stáhni si CrystalDiskInfo
Spusť program a klikni na Úpravy-Kopírovat. Poté sem vlož pomocí Ctrl+V obsah logu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Kadry
nováček
Příspěvky: 17
Registrován: listopad 18
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD

Příspěvekod Kadry » 19 lis 2018 19:18

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.4.0
# -------------------------------
# Build: 09-25-2018
# Database: 2018-11-14.2 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 11-19-2018
# Duration: 00:00:46
# OS: Windows 10 Home
# Scanned: 32073
# Detected: 4


***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders found.

***** [ Files ] *****

PUP.Optional.Legacy C:\END

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{813A22E0-3E2B-4188-9BDA-ECA9878B8D48}
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\Interface\{813A22E0-3E2B-4188-9BDA-ECA9878B8D48}

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

PUP.Optional.CrossRider Bleaner

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S00].txt ##########

Kadry
nováček
Příspěvky: 17
Registrován: listopad 18
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD

Příspěvekod Kadry » 19 lis 2018 19:19

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 19.11.18
Čas skenování: 18:43
Logovací soubor: 9589a9fc-ec22-11e8-9d94-1cb72c074b51.json

-Informace o softwaru-
Verze: 3.6.1.2711
Verze komponentů: 1.0.482
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.7921
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 17134.407)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: DESKTOP-UA893VU\Kadry

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 537089
Zjištěné hrozby: 20
Hrozby umístěné do karantény: 0
Uplynulý čas: 18 min, 12 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 1
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-1229026611-262803570-823393152-1001\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\PREFERENCEMACS\Default\extensions.settings|lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 3
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\_metadata, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921
PUP.Optional.CrossRider, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\LKADFFJMNAIOKKDNCGDLECDEGAJOIEMI, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921

Soubor: 16
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\_metadata\verified_contents.json, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\background.js, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\bleaner.js, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\icon-128.png, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\icon-16.png, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\icon-48.png, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\manifest.json, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921
PUP.Optional.CrossRider, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Secure Preferences, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921
PUP.Optional.CrossRider, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Preferences, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921
PUP.Optional.CrossRider, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\SyncData.sqlite3, Žádná uživatelská akce, [408], [181025],1.0.7921
PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\KADRY\DOWNLOADS\CAMSTUDIO.EXE, Žádná uživatelská akce, [418], [483911],1.0.7921
Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\KADRY\DOWNLOADS\CDBURNERXP_SETUP_4.5.7.6321.EXE, Žádná uživatelská akce, [0], [392686],1.0.7921
PUP.Optional.MailRu, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\SyncData.sqlite3, Žádná uživatelská akce, [242], [454830],1.0.7921
PUP.Optional.MailRu, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Žádná uživatelská akce, [242], [454830],1.0.7921
Adware.MailRu.BatBitRst, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\SyncData.sqlite3, Žádná uživatelská akce, [310], [481467],1.0.7921
Adware.MailRu.BatBitRst, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Secure Preferences, Žádná uživatelská akce, [310], [481467],1.0.7921

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Kadry
nováček
Příspěvky: 17
Registrován: listopad 18
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD

Příspěvekod Kadry » 19 lis 2018 19:19

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 17134] (x64)
Date : 2018/11/19 19:10:24

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- ST1500LM006 HN-M151RAD
- Slimtype DVD A DA8A6SH
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]
+ DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1500LM006 HN-M151RAD : 1500,3 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1500LM006 HN-M151RAD
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1500LM006 HN-M151RAD
Firmware : 2BC10002
Serial Number : S35LJ9AG200515
Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3/----)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 17780 hod.
Power On Count : 1458 krát
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : FE00h [OFF]
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 00000000002B Počet chyb čtení
02 252 252 __0 000000000000 Průchodnost disku
03 _92 _91 _25 000000000A38 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 0000000005C6 Počet spuštění/zastavení
05 252 252 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 252 252 _51 000000000000 Počet chybných hledání
08 252 252 _15 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 100 100 __0 000000004574 Hodin v činnosti
0A 252 252 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _99 _99 __0 0000000005B2 Počet cyklů zapnutí zařízení
BF 100 100 __0 000000000C6F Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 252 252 __0 000000000000 Počet vypnutí disku
C2 _64 _46 __0 0036000D0023 Teplota
C3 100 100 __0 000000000000 Počet oprav chybného čtení
C4 252 252 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 252 252 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 252 252 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000458 Počet chyb při zápisu sektorů
DF 100 100 __0 0000000000AA Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
E1 _54 _54 __0 0000000720BA Počet cyklů načítání/vymazání

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5333 354C 4A39 4147 3230 3035 3135 2020 2020 2020
020: 0000 FFFF 0004 3242 4331 3030 3032 5354 3135 3030
030: 4C4D 3030 3620 484E 2D4D 3135 3152 4144 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F0E 0006 004C 000C
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BC49 6123 407F 009D
090: 009D 0080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 7B30 AEA8 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 0F30 CB6A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 44A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 2B 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5C 5B 38
020: 0A 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 C6 05 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 74 45 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 B2 05 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 6F
080: 0C 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 40 2E 23 00 0D 00 36 00 00 C3 3A
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 58
0E0: 04 00 00 00 00 00 DF 32 00 64 64 AA 00 00 00 00
0F0: 00 00 E1 32 00 36 36 BA 20 07 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 4C 00 5B
170: 03 00 01 00 01 FF 00 48 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39508
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD

Příspěvekod jaro3 » 19 lis 2018 22:37

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Skenování“ , po prohledání klikni na „ Čištění

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log soubor“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/files/details ... _tool.html
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.
Pokud byly nalezeny viry , tak po skenu klikni na „Details…“ a potom na „View log file“. Zkopíruj celý log a vlož ho sem. Potom zavři „threat detail“ a klikni na „Start cleanup“.
Jinak se log nachází zde:
C:\ProgramData\Sophos\Sophos Virus Removal Tool\Logs

Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Kadry
nováček
Příspěvky: 17
Registrován: listopad 18
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD

Příspěvekod Kadry » 21 lis 2018 19:14

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.4.0
# -------------------------------
# Build: 09-25-2018
# Database: 2018-11-19.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 11-20-2018
# Duration: 00:00:12
# OS: Windows 10 Home
# Cleaned: 4
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders cleaned.

***** [ Files ] *****

Deleted C:\END

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

Deleted HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{813A22E0-3E2B-4188-9BDA-ECA9878B8D48}
Deleted HKLM\Software\Classes\Interface\{813A22E0-3E2B-4188-9BDA-ECA9878B8D48}

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

Deleted Bleaner

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs cleaned.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner[S00].txt - [1448 octets] - [19/11/2018 18:36:39]
AdwCleaner[S01].txt - [1509 octets] - [20/11/2018 16:49:31]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C01].txt ##########

Kadry
nováček
Příspěvky: 17
Registrován: listopad 18
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD

Příspěvekod Kadry » 21 lis 2018 19:14

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 10 Home x64
Ran by Kadry (Administrator) on 20.11.2018 at 16:57:58,43
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 1

Successfully deleted: C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\olfeabkoenfaoljndfecamgilllcpiak (Folder)Registry: 0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on 20.11.2018 at 17:06:46,40
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kadry
nováček
Příspěvky: 17
Registrován: listopad 18
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD

Příspěvekod Kadry » 21 lis 2018 19:15

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 20.11.18
Čas skenování: 21:25
Logovací soubor: 7aa1e718-ed02-11e8-8a3e-1cb72c074b51.json

-Informace o softwaru-
Verze: 3.6.1.2711
Verze komponentů: 1.0.482
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.7939
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 17134.407)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: DESKTOP-UA893VU\Kadry

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 537129
Zjištěné hrozby: 18
Hrozby umístěné do karantény: 18
Uplynulý čas: 13 min, 43 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 1
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-1229026611-262803570-823393152-1001\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\PREFERENCEMACS\Default\extensions.settings|lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi, V karanténě, [411], [181025],1.0.7939

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 3
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\_metadata, V karanténě, [411], [181025],1.0.7939
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0, V karanténě, [411], [181025],1.0.7939
PUP.Optional.CrossRider, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\LKADFFJMNAIOKKDNCGDLECDEGAJOIEMI, V karanténě, [411], [181025],1.0.7939

Soubor: 14
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\_metadata\verified_contents.json, V karanténě, [411], [181025],1.0.7939
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\background.js, V karanténě, [411], [181025],1.0.7939
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\bleaner.js, V karanténě, [411], [181025],1.0.7939
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\icon-128.png, V karanténě, [411], [181025],1.0.7939
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\icon-16.png, V karanténě, [411], [181025],1.0.7939
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\icon-48.png, V karanténě, [411], [181025],1.0.7939
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi\0.1_0\manifest.json, V karanténě, [411], [181025],1.0.7939
PUP.Optional.CrossRider, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Preferences, Nahrazen, [411], [181025],1.0.7939
Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\KADRY\DOWNLOADS\CDBURNERXP_SETUP_4.5.7.6321.EXE, V karanténě, [0], [392686],1.0.7939
PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\KADRY\DOWNLOADS\CAMSTUDIO.EXE, V karanténě, [421], [483911],1.0.7939
Adware.MailRu.BatBitRst, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\SyncData.sqlite3, Nahrazen, [312], [481467],1.0.7939
Adware.MailRu.BatBitRst, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Secure Preferences, Nahrazen, [312], [481467],1.0.7939
PUP.Optional.MailRu, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\SyncData.sqlite3, Nahrazen, [242], [454830],1.0.7939
PUP.Optional.MailRu, C:\USERS\KADRY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Nahrazen, [242], [454830],1.0.7939

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Kadry
nováček
Příspěvky: 17
Registrován: listopad 18
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD

Příspěvekod Kadry » 21 lis 2018 19:15

2018-11-20 21:02:00.955 Sophos Virus Removal Tool version 2.7.0
2018-11-20 21:02:00.955 Copyright (c) 2009-2018 Sophos Limited. All rights reserved.

2018-11-20 21:02:00.955 This tool will scan your computer for viruses and other threats. If it finds any, it will give you the option to remove them.

2018-11-20 21:02:00.955 Windows version 6.2 SP 0.0 build 9200 SM=0x300 PT=0x1 WOW64
2018-11-20 21:02:00.956 Checking for updates...
2018-11-20 21:02:01.009 Update progress: proxy server not available
2018-11-20 21:02:14.965 Option all = no
2018-11-20 21:02:14.965 Option recurse = yes
2018-11-20 21:02:14.965 Option archive = no
2018-11-20 21:02:14.965 Option service = yes
2018-11-20 21:02:14.965 Option confirm = yes
2018-11-20 21:02:14.965 Option sxl = yes
2018-11-20 21:02:14.968 Option max-data-age = 35
2018-11-20 21:02:14.968 Option vdl-logging = yes
2018-11-20 21:02:14.989 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2018-11-20 21:02:14.989 Machine ID: 848e9385ce124908a570ce84f41aff65
2018-11-20 21:02:15.055 Component SVRTcli.exe version 2.7.0
2018-11-20 21:02:15.055 Component control.dll version 2.7.0
2018-11-20 21:02:15.055 Component SVRTservice.exe version 2.7.0
2018-11-20 21:02:15.055 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2420
2018-11-20 21:02:15.055 Component engine\veex.dll version 3.73.0.2420
2018-11-20 21:02:15.056 Component engine\savi.dll version 9.0.11.2420
2018-11-20 21:02:15.085 Downloading updates...
2018-11-20 21:02:15.087 Update progress: [I96736] sdds.svrt_v1.8: adding primary package C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED baseVersion=1
2018-11-20 21:02:15.087 Update progress: [I95020] sdds.svrt_v1.8: looking for packages included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2018-11-20 21:02:15.087 Update progress: [I22529] sdds.svrt_v1.8: looking for supplements included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2018-11-20 21:02:15.087 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source for http://d2.sophosupd.com/update-B: url=SOPHOS
2018-11-20 21:02:15.087 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating http_source_specific_data to download customer file
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating package source to download customer file
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: catalogue/sdds.data0910.xml
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: catalogue/sdds.data0910.xml: 266 ms
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d72518e099bf537792524683dce47787x000.xml: 2955 bytes
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d72518e099bf537792524683dce47787x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a095b0a1dcf0c02078adaaff2d0c5a5ex000.xml: 8673 bytes
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a095b0a1dcf0c02078adaaff2d0c5a5ex000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE560/f27d648953d6d791ea6f11f8a90db8c6x000.xml: 590 bytes
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE560/f27d648953d6d791ea6f11f8a90db8c6x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: SXLSUP/9658bb75e4104455fe802645d41af3dax000.xml: 598 bytes
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: SXLSUP/9658bb75e4104455fe802645d41af3dax000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE557/13239828b0b1bf83de4692d775629148x000.xml: 601 bytes
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE557/13239828b0b1bf83de4692d775629148x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE554/1883db40022af8cbc8fd680f1c4185ddx000.xml: 601 bytes
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE554/1883db40022af8cbc8fd680f1c4185ddx000.xml: 47 ms
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE550/1e04bd4f6cc5b189217b416d0cacd23ax000.xml: 601 bytes
2018-11-20 21:02:15.088 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE550/1e04bd4f6cc5b189217b416d0cacd23ax000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE553/236bb4ca0d2561a8e59124e4a65837c9x000.xml: 601 bytes
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE553/236bb4ca0d2561a8e59124e4a65837c9x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE552/49e28e1f82adf19b43a3acfb11c919bax000.xml: 601 bytes
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE552/49e28e1f82adf19b43a3acfb11c919bax000.xml: 32 ms
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE551/69eda22632d06ac2df0c576c5946841fx000.xml: 601 bytes
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE551/69eda22632d06ac2df0c576c5946841fx000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE555/9f59846a02fa77254f4813df557d969bx000.xml: 601 bytes
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE555/9f59846a02fa77254f4813df557d969bx000.xml: 47 ms
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE556/cd085cdff0109eb84b9c16d718521445x000.xml: 601 bytes
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE556/cd085cdff0109eb84b9c16d718521445x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE558/b4b546d49a6b852e27940ad27c2e9e45x000.xml: 1093 bytes
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE558/b4b546d49a6b852e27940ad27c2e9e45x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE559/d53c22ee4a79ada3aa425950772ba405x000.xml: 14784 bytes
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE559/d53c22ee4a79ada3aa425950772ba405x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d48a6743668ae40aad35bfcdbb4eb4d7x000.xml: 615 bytes
2018-11-20 21:02:15.089 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d48a6743668ae40aad35bfcdbb4eb4d7x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1c6f6a99e848ad128f795e5f304c8758x000.xml: 320 bytes
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1c6f6a99e848ad128f795e5f304c8758x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0c458d84352f35f2b272f8b87e9f9576x000.xml: 753 bytes
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0c458d84352f35f2b272f8b87e9f9576x000.xml: 94 ms
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5c7f0eec8cb5f488397216dcfb7e98e8x000.xml: 331 bytes
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5c7f0eec8cb5f488397216dcfb7e98e8x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 24be0fc59a0372038b7fbb3af3e19d21x000.xml: 1027 bytes
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 24be0fc59a0372038b7fbb3af3e19d21x000.xml: 47 ms
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e4ccc0244dafdc3a404f8bb420c2a165x000.xml: 338 bytes
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e4ccc0244dafdc3a404f8bb420c2a165x000.xml: 141 ms
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1b5385d6d93fc43e87fc7d723b90aab9x000.xml: 1027 bytes
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1b5385d6d93fc43e87fc7d723b90aab9x000.xml: 47 ms
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 44df079c17c27192400c73a86d16785fx000.xml: 338 bytes
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 44df079c17c27192400c73a86d16785fx000.xml: 78 ms
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9e72c50dc4507dfba988367b178eda4ax000.xml: 1027 bytes
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9e72c50dc4507dfba988367b178eda4ax000.xml: 140 ms
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e0a2f9d4b770945eb817f82acf76dc76x000.xml: 338 bytes
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e0a2f9d4b770945eb817f82acf76dc76x000.xml: 32 ms
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4c204ac4b99df718739c309d0f4ab76bx000.xml: 1027 bytes
2018-11-20 21:02:15.090 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4c204ac4b99df718739c309d0f4ab76bx000.xml: 203 ms
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 46e9b0f78df0d20502af43f391ffc506x000.xml: 338 bytes
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 46e9b0f78df0d20502af43f391ffc506x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: eaba289b0a9e187ed96137c42bf85645x000.xml: 1027 bytes
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: eaba289b0a9e187ed96137c42bf85645x000.xml: 47 ms
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e4e261308128b5b42bf54c232030ea27x000.xml: 338 bytes
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e4e261308128b5b42bf54c232030ea27x000.xml: 234 ms
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d9072ffa19fc0ff71a828d7ca2bc7828x000.xml: 1027 bytes
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d9072ffa19fc0ff71a828d7ca2bc7828x000.xml: 156 ms
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1d98051334b3ea8a0b042e0bb99bc283x000.xml: 338 bytes
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1d98051334b3ea8a0b042e0bb99bc283x000.xml: 78 ms
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 65b7509646b00610cf1732a01f49a46fx000.xml: 1027 bytes
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 65b7509646b00610cf1732a01f49a46fx000.xml: 172 ms
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f6ec5061dd7e77923111541727311aa2x000.xml: 338 bytes
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f6ec5061dd7e77923111541727311aa2x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.091 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 59c292069cc0fcbe6fbcf8d4289432a4x000.xml: 1027 bytes
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 59c292069cc0fcbe6fbcf8d4289432a4x000.xml: 219 ms
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ace8e7b646829af68be5b32bbcc82570x000.xml: 338 bytes
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ace8e7b646829af68be5b32bbcc82570x000.xml: 109 ms
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 35f3c16dcc6caf4c67db6c1ac7dfbccex000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 35f3c16dcc6caf4c67db6c1ac7dfbccex000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8653348e9502d224794a7ac9d334e93bx000.xml: 338 bytes
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8653348e9502d224794a7ac9d334e93bx000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7fe1eebcf235024389043a634ef20366x000.xml: 1027 bytes
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7fe1eebcf235024389043a634ef20366x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9ec625dcb3a242e1fece93286451a352x000.xml: 338 bytes
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9ec625dcb3a242e1fece93286451a352x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c81fa83a721e5a7d758facabaf49ae15x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c81fa83a721e5a7d758facabaf49ae15x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4a8012a70ca59b5b1562a57e02ccb6dax000.xml: 320 bytes
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4a8012a70ca59b5b1562a57e02ccb6dax000.xml: 62 ms
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3926e071e2faea1ae53c1bef31fe369ex000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3926e071e2faea1ae53c1bef31fe369ex000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2400334935c9470722406a349c6d4489x000.xml: 332 bytes
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2400334935c9470722406a349c6d4489x000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.092 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 17a02c825dd9852f0324491f787d6edex000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 17a02c825dd9852f0324491f787d6edex000.xml: 32 ms
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e615a9e7307638bbc1dd1d681fff4bb3x000.xml: 332 bytes
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e615a9e7307638bbc1dd1d681fff4bb3x000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b7f2805e6ec6d5c3a068af19ca46aefbx000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b7f2805e6ec6d5c3a068af19ca46aefbx000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6ab1620ad2476e6a2badef3eeb9da398x000.xml: 332 bytes
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6ab1620ad2476e6a2badef3eeb9da398x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: abdd7cdff57af216f3df8eded147c239x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: abdd7cdff57af216f3df8eded147c239x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 08322ae22015d4657a60e74967a79c9ex000.xml: 333 bytes
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 08322ae22015d4657a60e74967a79c9ex000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c3309747d6af23a9d4038dc45d2a1866x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c3309747d6af23a9d4038dc45d2a1866x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8067c1f4460ad61c0a5da7de98dd44c0x000.xml: 333 bytes
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8067c1f4460ad61c0a5da7de98dd44c0x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7910369679fe19ddc4fb034eb97800fcx000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7910369679fe19ddc4fb034eb97800fcx000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d4c53236b97c7b4c351844dea6e7484ax000.xml: 333 bytes
2018-11-20 21:02:15.093 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d4c53236b97c7b4c351844dea6e7484ax000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: afb1aed8e500a13092a99cf99d3cc205x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: afb1aed8e500a13092a99cf99d3cc205x000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e0b5c41dddc8121d772cd8b3e75077d6x000.xml: 333 bytes
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e0b5c41dddc8121d772cd8b3e75077d6x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f0b1855df81ee1efae76541443629325x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f0b1855df81ee1efae76541443629325x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c86c6ac94e25869ad2a222b7e1ef88f1x000.xml: 333 bytes
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c86c6ac94e25869ad2a222b7e1ef88f1x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5a84e733f13382cdfc507dc186771bb3x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5a84e733f13382cdfc507dc186771bb3x000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d65f83b3f69aa7cf226138d20ec216d5x000.xml: 333 bytes
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d65f83b3f69aa7cf226138d20ec216d5x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 75cc8e991d4953678eed3f37446fb72cx000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 75cc8e991d4953678eed3f37446fb72cx000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3d695ca89d5bfbc4af0201fbb3d74bd0x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3d695ca89d5bfbc4af0201fbb3d74bd0x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 41a20910bf089b91a7c11600c252c695x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.094 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 41a20910bf089b91a7c11600c252c695x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.095 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 928af89b3cd6be64c8ebdfa47c7a378dx000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.095 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 928af89b3cd6be64c8ebdfa47c7a378dx000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.095 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 342ee1de9aa504275f1991022be38a64x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.095 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 342ee1de9aa504275f1991022be38a64x000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.095 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f0229b6cee8efa5f8532da2efba155b4x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.095 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f0229b6cee8efa5f8532da2efba155b4x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.095 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d91a5b74e9997ec9c97369323889d5f7x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.095 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d91a5b74e9997ec9c97369323889d5f7x000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.095 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8e9b2862f31a3b4ba6867cf8c88f5156x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.095 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8e9b2862f31a3b4ba6867cf8c88f5156x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.096 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8977b4c38559ba084db781be37d12d93x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.096 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8977b4c38559ba084db781be37d12d93x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.096 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a579a22f1d6f52c37c83ff5f8024bb10x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.096 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a579a22f1d6f52c37c83ff5f8024bb10x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.096 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 796aa6bb355f8867cb609e3c1960aa61x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.096 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 796aa6bb355f8867cb609e3c1960aa61x000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.096 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6c880eae5dd492910fccc008d93834a2x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.096 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6c880eae5dd492910fccc008d93834a2x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.096 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d6791148629164d8a52f021a74299497x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.096 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d6791148629164d8a52f021a74299497x000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.096 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b81f33beda6a042527845cc917f4a1f4x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.096 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b81f33beda6a042527845cc917f4a1f4x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4ff693e3cde03374127f89d5735a341ex000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4ff693e3cde03374127f89d5735a341ex000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5042f6d8e32dbf0d5a71cc62ffe9a981x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5042f6d8e32dbf0d5a71cc62ffe9a981x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f087e17838e56158266f2d0504f35becx000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f087e17838e56158266f2d0504f35becx000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0475ce09de5036b20169239e6801db52x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0475ce09de5036b20169239e6801db52x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c9fb815d4549fa4760101e22a48d1dd8x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c9fb815d4549fa4760101e22a48d1dd8x000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d410065a613dabf88da8de263875cfb7x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d410065a613dabf88da8de263875cfb7x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 86c63e6b6028d69f59ca886da186f10ex000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 86c63e6b6028d69f59ca886da186f10ex000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e1d71cca388f1538a17f9f6993985ba4x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e1d71cca388f1538a17f9f6993985ba4x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.097 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dffd814c4c1497287ada7869ca204c89x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dffd814c4c1497287ada7869ca204c89x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3f9dc40c2e16a464949be3755569cc0cx000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3f9dc40c2e16a464949be3755569cc0cx000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6832f5610caecdc1313f0f7ade826270x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6832f5610caecdc1313f0f7ade826270x000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fd17f6e34cb0fdc19d4e6a04bdeff0f4x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fd17f6e34cb0fdc19d4e6a04bdeff0f4x000.xml: 32 ms
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 139d73734745350a9bae4a69bfc5f611x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 139d73734745350a9bae4a69bfc5f611x000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 971a76da309440c6946794184a99a5fcx000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 971a76da309440c6946794184a99a5fcx000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b85f397d2f8ce49908fd26e50fdc0a3ex000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b85f397d2f8ce49908fd26e50fdc0a3ex000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 621262e162999c9d01e15837f176aac9x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 621262e162999c9d01e15837f176aac9x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8dba439734875304693b1d7d6bccbd36x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.098 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8dba439734875304693b1d7d6bccbd36x000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: db32b990fab122090653c0eb20293f34x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: db32b990fab122090653c0eb20293f34x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c57db52715c296a8cf1904b8c749db73x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c57db52715c296a8cf1904b8c749db73x000.xml: 46 ms
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7cbb50890091ca75850af1ff02b43eadx000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7cbb50890091ca75850af1ff02b43eadx000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1cc3dd37859c5f96157afd6a42ca6c76x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1cc3dd37859c5f96157afd6a42ca6c76x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ecd2a0e7a87cab17cf536a7ae6b15e44x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ecd2a0e7a87cab17cf536a7ae6b15e44x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 92c54d4f56128f4d0a22ab849292cad3x000.xml: 877 bytes
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 92c54d4f56128f4d0a22ab849292cad3x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0ba4713b9584bb7d910b801db0ec311ax000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0ba4713b9584bb7d910b801db0ec311ax000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4e9830ca8f94c2b9d72d6d2464a56d95x000.xml: 1027 bytes
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4e9830ca8f94c2b9d72d6d2464a56d95x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a9a5b9aee095f500358b48ef84085166x000.xml: 335 bytes
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a9a5b9aee095f500358b48ef84085166x000.xml: 16 ms
2018-11-20 21:02:15.099 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE558 LATEST path= baseVersion= [included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=]
2018-11-20 21:02:15.100 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE558 LATEST path=
2018-11-20 21:02:15.100 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE558 LATEST path=
2018-11-20 21:02:15.100 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE559 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE558 LATEST path=]
2018-11-20 21:02:15.100 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE559 LATEST path=
2018-11-20 21:02:15.100 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE559 LATEST path=
2018-11-20 21:02:15.100 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE560 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE559 LATEST path=]
2018-11-20 21:02:15.100 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE560 LATEST path=
2018-11-20 21:02:15.100 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE560 LATEST path=
2018-11-20 21:02:15.100 Update progress: [I19463] Syncing product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2018-11-20 21:02:15.100 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6d5b42261b0873d2548169c32a11d986x000.xml: 79124 bytes
2018-11-20 21:02:15.100 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6d5b42261b0873d2548169c32a11d986x000.xml: 78 ms
2018-11-20 21:02:15.100 Update progress: [I19463] Product download size 207692565 bytes
2018-11-20 21:02:15.150 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2018-11-20 21:02:15.150 Version info: Product version 2.7.0
2018-11-20 21:02:15.151 Version info: Detection engine 3.73.0
2018-11-20 21:02:15.151 Version info: Detection data 5.55
2018-11-20 21:02:15.151 Version info: Build date 18.09.2018
2018-11-20 21:02:15.151 Version info: Data files added 173
2018-11-20 21:02:15.151 Version info: Last successful update (not yet updated)
2018-11-20 21:02:47.720 Update progress: [I19463] Syncing product IDE558 LATEST path=
2018-11-20 21:02:47.720 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 732041eb13cb23c2be762e60d5ab61c4x000.xml: 27989 bytes
2018-11-20 21:02:47.720 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 732041eb13cb23c2be762e60d5ab61c4x000.xml: 47 ms
2018-11-20 21:02:47.720 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 856520823782c2912bab8eeea20615fbx000.xml: 397 bytes
2018-11-20 21:02:47.720 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 856520823782c2912bab8eeea20615fbx000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:47.720 Update progress: [I19463] Product download size 2890757 bytes
2018-11-20 21:02:57.341 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9ed939f3a6e8c7728ffc187c1a000a4ax000.xml: 6158 bytes
2018-11-20 21:02:57.341 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9ed939f3a6e8c7728ffc187c1a000a4ax000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:57.377 Update progress: [I19463] Syncing product IDE559 LATEST path=
2018-11-20 21:02:57.377 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 468920e1e97e98c989dde8615c5c6defx000.xml: 7354 bytes
2018-11-20 21:02:57.377 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 468920e1e97e98c989dde8615c5c6defx000.xml: 15 ms
2018-11-20 21:02:57.377 Update progress: [I19463] Product download size 1463647 bytes
2018-11-20 21:02:58.666 Update progress: [I19463] Syncing product IDE560 LATEST path=
2018-11-20 21:02:58.666 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f430c089bf466bb070b959d79391e4c2x000.xml: 124 bytes
2018-11-20 21:02:58.666 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f430c089bf466bb070b959d79391e4c2x000.xml: 31 ms
2018-11-20 21:02:58.724 Installing updates...
2018-11-20 21:02:59.327 Error level 1
2018-11-20 21:03:29.144 Update successful
2018-11-20 21:03:41.179 Option all = no
2018-11-20 21:03:41.179 Option recurse = yes
2018-11-20 21:03:41.179 Option archive = no
2018-11-20 21:03:41.179 Option service = yes
2018-11-20 21:03:41.179 Option confirm = yes
2018-11-20 21:03:41.179 Option sxl = yes
2018-11-20 21:03:41.181 Option max-data-age = 35
2018-11-20 21:03:41.181 Option vdl-logging = yes
2018-11-20 21:03:41.188 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2018-11-20 21:03:41.188 Machine ID: 848e9385ce124908a570ce84f41aff65
2018-11-20 21:03:41.188 Component SVRTcli.exe version 2.7.0
2018-11-20 21:03:41.189 Component control.dll version 2.7.0
2018-11-20 21:03:41.189 Component SVRTservice.exe version 2.7.0
2018-11-20 21:03:41.189 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2432
2018-11-20 21:03:41.189 Component engine\veex.dll version 3.74.1.2432
2018-11-20 21:03:41.189 Component engine\savi.dll version 9.0.12.2432
2018-11-20 21:03:41.190 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2018-11-20 21:03:41.190 Version info: Product version 2.7.0
2018-11-20 21:03:41.190 Version info: Detection engine 3.74.1
2018-11-20 21:03:41.190 Version info: Detection data 5.57
2018-11-20 21:03:41.190 Version info: Build date 13.11.2018
2018-11-20 21:03:41.190 Version info: Data files added 141
2018-11-20 21:03:41.190 Version info: Last successful update 20.11.2018 22:03:29

2018-11-20 21:24:47.820 >>> Virus 'Mal/Packer' found in file D:\_CD_Image\_programy\VMWare ThinApp Enterprise 5.1\ZWT KeyGen\ZWT KeyGen\keygen.exe
2018-11-21 01:45:02.102 Could not open C:\hiberfil.sys
2018-11-21 01:46:05.735 Could not open C:\pagefile.sys
2018-11-21 03:08:33.048 Could not open C:\ProgramData\Autodesk\SDS\SecureDataStorage.sds\LOCK
2018-11-21 03:13:47.788 Could not open C:\swapfile.sys
2018-11-21 03:13:49.134 Could not open C:\System Volume Information\{07a00441-ea6d-11e8-9142-1cb72c074b51}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-11-21 03:13:49.134 Could not open C:\System Volume Information\{235d0edc-ecdc-11e8-9148-1cb72c074b51}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-11-21 03:13:49.134 Could not open C:\System Volume Information\{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-11-21 03:13:49.135 Could not open C:\System Volume Information\{4075e7dc-ec0b-11e8-9147-1cb72c074b51}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-11-21 03:13:49.136 Could not open C:\System Volume Information\{6aced525-e7ba-11e8-9140-1cb72c074b51}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-11-21 03:13:49.136 Could not open C:\System Volume Information\{aa641c91-e8bf-11e8-9141-1cb72c074b51}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-11-21 03:13:49.136 Could not open C:\System Volume Information\{aa642613-e8bf-11e8-9141-1cb72c074b51}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-11-21 03:13:49.137 Could not open C:\System Volume Information\{bace375c-eb29-11e8-9146-1cb72c074b51}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-11-21 03:31:06.824 Could not check C:\UGNX10\UGAUTOMOTIVE\bodydes\udf\english\bpil_cross_section\bd_bpillar_section_abof_in1.xls (corrupt)
2018-11-21 03:31:06.849 Could not check C:\UGNX10\UGAUTOMOTIVE\bodydes\udf\english\bpil_cross_section\bd_bpillar_section_abof_in2.xls (corrupt)
2018-11-21 03:31:06.873 Could not check C:\UGNX10\UGAUTOMOTIVE\bodydes\udf\english\bpil_cross_section\bd_bpillar_section_abor_in1.xls (corrupt)
2018-11-21 03:31:06.887 Could not check C:\UGNX10\UGAUTOMOTIVE\bodydes\udf\english\bpil_cross_section\bd_bpillar_section_abor_in2.xls (corrupt)
2018-11-21 03:43:58.718 Could not open C:\Users\Kadry\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.exe
2018-11-21 03:43:58.719 Could not open C:\Users\Kadry\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\MicrosoftEdge.exe
2018-11-21 05:29:20.586 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{00AAC56B-CD44-11D0-8CC2-00C04FC295EE}\catdb
2018-11-21 05:29:20.625 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}\catdb
2018-11-21 05:29:20.625 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\catdb
2018-11-21 05:29:30.807 Could not open C:\Windows\System32\config\BBI
2018-11-21 05:29:30.984 Could not open C:\Windows\System32\config\COMPONENTS
2018-11-21 05:29:31.186 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\DEFAULT
2018-11-21 05:29:31.186 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SAM
2018-11-21 05:29:31.187 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SECURITY
2018-11-21 05:29:31.187 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SOFTWARE
2018-11-21 05:29:31.188 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SYSTEM
2018-11-21 06:25:11.312 >>> Virus 'Mal/Fear-A' found in file D:\_CD_Image\_CAM\Autodesk\Autocad 2006 portable\Keygen\keygen.exe
2018-11-21 06:29:53.256 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file D:\_CD_Image\_CAM\SolidWorks+SolidCAM\SolidWorks2016_SP4.0_Full-SSQ\_SolidSQUAD_\_SolidSQUAD_\SolidWorksPDM\LicenseServer\sw_d.exe
2018-11-21 06:33:59.378 >>> Virus 'Mal/Packer' found in file D:\_CD_Image\_programy\VMWare ThinApp Enterprise 5.1\ZWT KeyGen.zip\ZWT KeyGen/keygen.exe
2018-11-21 06:33:59.378 Disinfection not offered
2018-11-21 06:48:24.719 Could not open LOGICAL:0004:00000000
2018-11-21 06:48:24.719 Could not open E:\
2018-11-21 06:48:24.719 Could not open LOGICAL:0005:00000000
2018-11-21 06:48:24.720 Could not open F:\
2018-11-21 06:48:25.000 The following items will be cleaned up:
2018-11-21 06:48:25.000 Mal/Fear-A
2018-11-21 06:48:25.000 Mal/VMProtBad-A
2018-11-21 06:48:25.000 Mal/Packer
2018-11-21 06:48:25.000 Mal/Packer

Kadry
nováček
Příspěvky: 17
Registrován: listopad 18
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD

Příspěvekod Kadry » 21 lis 2018 19:16

RogueKiller Anti-Malware V13.0.11.0 (x64) [Nov 19 2018] (Free) by Adlice Software
mail : https://adlice.com/contact/
Website : https://adlice.com/download/roguekiller/
Operating System : Windows 10 (10.0.17134) 64 bits
Started in : Normal mode
User : Kadry [Administrator]
Started from : C:\Users\Kadry\Downloads\__cisteni pocitace\2\04_RogueKiller_portable64.exe
Mode : Standard Scan, Scan -- Date : 2018/11/21 17:54:29 (Duration : 01:02:09)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Processes ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Process Modules ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Tasks ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Registry ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
>>>>>> O87 - Firewall
[Suspicious.Path (Potentially Malicious)] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|TCP Query User{B88DF2A7-0664-456A-9006-7FD8FDD1E14D}C:\users\kadry\appdata\roaming\arduinocreateagent\arduino_create_bridge.exe -- v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=6|Profile=Private|App=C:\users\kadry\appdata\roaming\arduinocreateagent\arduino_create_bridge.exe|Name=arduino_create_bridge.exe|Desc=arduino_create_bridge.exe|Defer=User| (C:\users\kadry\appdata\roaming\arduinocreateagent\arduino_create_bridge.exe) (missing) -> Found
[Suspicious.Path (Potentially Malicious)] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|UDP Query User{4F0532EB-B788-4D16-A019-3510C8F65AB7}C:\users\kadry\appdata\roaming\arduinocreateagent\arduino_create_bridge.exe -- v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=17|Profile=Private|App=C:\users\kadry\appdata\roaming\arduinocreateagent\arduino_create_bridge.exe|Name=arduino_create_bridge.exe|Desc=arduino_create_bridge.exe|Defer=User| (C:\users\kadry\appdata\roaming\arduinocreateagent\arduino_create_bridge.exe) (missing) -> Found
[Suspicious.Path (Potentially Malicious)] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|TCP Query User{0E2F5573-0291-4F93-8C5E-F36DDBBE449E}C:\users\kadry\appdata\roaming\arduinocreateagent\arduino_create_bridge.exe -- v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=6|Profile=Public|App=C:\users\kadry\appdata\roaming\arduinocreateagent\arduino_create_bridge.exe|Name=arduino_create_bridge.exe|Desc=arduino_create_bridge.exe|Defer=User| (C:\users\kadry\appdata\roaming\arduinocreateagent\arduino_create_bridge.exe) (missing) -> Found
[Suspicious.Path (Potentially Malicious)] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|UDP Query User{F1C92E78-331D-4B87-94DB-85542BAC362E}C:\users\kadry\appdata\roaming\arduinocreateagent\arduino_create_bridge.exe -- v2.10|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=17|Profile=Public|App=C:\users\kadry\appdata\roaming\arduinocreateagent\arduino_create_bridge.exe|Name=arduino_create_bridge.exe|Desc=arduino_create_bridge.exe|Defer=User| (C:\users\kadry\appdata\roaming\arduinocreateagent\arduino_create_bridge.exe) (missing) -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ WMI ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Hosts File ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Files ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Web browsers ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
>>>>>> Chrome Config
[PUM.SearchEngine (Potentially Malicious)] default_search_provider_data.template_url_data.keyword (C:\Users\Kadry\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences) -- google.cz__ -> Found

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39508
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu - pomalý náběh systému, vytížení HDD

Příspěvekod jaro3 » 21 lis 2018 20:37

Zavři všechny programy a prohlížeče. Deaktivuj antivir a firewall.
Prosím, odpoj všechny USB (kromě myši s klávesnice) nebo externí disky z počítače před spuštěním tohoto programu.
Spusť znovu RogueKiller ( Pro Windows Vista nebo Windows 7, klepni pravým a vyber "Spustit jako správce", ve Windows XP poklepej ke spuštění).
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“,
po jeho skončení - vše zatrhni (dej zatržítka vlevo od nálezů , do bílých políček)
- pak klikni na "Remove Selected"
- Počkej, dokud Status box nezobrazí " Removal finished, please review result "
- Klikni na "Open report " a pak na " Open TXT“ a zkopíruj ten log a vlož obsah té zprávy prosím sem. Log je možno nalézt v C:\ProgramData\RogueKiller\Logs - Zavři RogueKiller.


Vypni antivir i firewall.
Stáhni Zoek.exe
http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe

Zavři všechny ostatní programy , okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
-pozor , náběh programu může trvat déle.
Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
emptyclsid;
iedefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyalltemp;
resethosts;

klikni na Run Script
Program provede sken , opravu, sken i oprava může trvat i více minut ,je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .
Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů , jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log Zkopíruj sem celý obsah toho logu.
Pokud budou problémy , spusť zoek v nouz. režimu.

Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Můžeš si zatrhnout i vytvoření bodu obnovy:
Klikni na ozubené kolečko , poté na „Skenování“ a zatrhni „vytvářet body obnovy“.
Vrať se zpět ( klikni na domeček).
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Neměň žádné nastavení. Klikni na „Skenovat“.
Po skenu lze vidět , zda jsou nějaké nákazy. Klikni na „Další“. Nákazy budou přemístěny do karantény.
Když je skenování dokončeno, objeví se tisková zpráva , zkopíruj sem celý obsah té zprávy.
Jinak můžeš zprávy vidět , když klikneš vpravo nahoře na „ zprávy“.


Vlož nový log z HJT + informuj o problémech
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 10 hostů