Prosím o kontrolu logu Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

bill.da
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 332
Registrován: říjen 09
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod bill.da » 26 pro 2018 08:14

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 8:13:03, on 26.12.2018
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.19230)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Users\Top\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\ssv.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IJNetworkScannerSelectorEX] C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe /FORCE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O15 - Trusted Zone: http://help.eset.com (HKLM)
O15 - ESC Trusted Zone: http://help.eset.com (HKLM)
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Apple Mobile Device Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\elevation_service.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA NetworkService Container (NvContainerNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: NVIDIA Telemetry Container (NvTelemetryContainer) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SInstalátor (ssinstall) - PS Media s.r.o. - C:\Windows\SysWOW64\ssins.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 9228 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39704
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 26 pro 2018 11:31

To je jiný PC než si sem nedávno dával?

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/

Ulož si ho na svojí plochu . Klikni na „Souhlasím“ k povrzení podmínek.
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Skenování“
Po skenu se objeví log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware na plochu , nainstaluj a spusť ho
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Spustit skenování
- po proběhnutí skenu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Zobrazit zprávu a vyber Export a vyber Kopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází v programu po kliknutí na „Zprávy“ , nebo je uložen zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

bill.da
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 332
Registrován: říjen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod bill.da » 26 pro 2018 15:54

No to je stolní PC tam to byl noťas ten jede jak drak.
Naposledy upravil(a) bill.da dne 26 pro 2018 16:25, celkem upraveno 1 x.

bill.da
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 332
Registrován: říjen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod bill.da » 26 pro 2018 16:05

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.6.0
# -------------------------------
# Build: 12-18-2018
# Database: 2018-12-21.2 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 12-26-2018
# Duration: 00:00:13
# OS: Windows 7 Ultimate
# Scanned: 32227
# Detected: 5


***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders found.

***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

PUP.Optional.DllKitPRO HKLM\Software\DllKitPRO
PUP.Optional.Legacy HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\staticimgfarm.com
PUP.Optional.Legacy HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\ak.staticimgfarm.com
PUP.Optional.Legacy HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\www.slunecnice.cz
PUP.Optional.Legacy HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\slunecnice.cz

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries found.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S00].txt ##########

bill.da
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 332
Registrován: říjen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod bill.da » 26 pro 2018 16:23

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 26.12.18
Čas skenování: 16:13
Logovací soubor: d34ed616-0920-11e9-9869-001d7de7a17a.json

-Informace o softwaru-
Verze: 3.6.1.2711
Verze komponentů: 1.0.508
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.8505
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: Top-PC\Top

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 245730
Zjištěné hrozby: 12
Hrozby umístěné do karantény: 0
Uplynulý čas: 5 min, 26 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 6
CrackTool.Agent.Keygen, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\AutoKMS, Žádná uživatelská akce, [7844], [89405],1.0.8505
CrackTool.Agent.Keygen, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{7C0438DB-F2B5-4D5B-B7A3-748AFDBFB73C}, Žádná uživatelská akce, [7844], [89405],1.0.8505
CrackTool.Agent.Keygen, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\BOOT\{7C0438DB-F2B5-4D5B-B7A3-748AFDBFB73C}, Žádná uživatelská akce, [7844], [89405],1.0.8505
CrackTool.Agent.Keygen, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\AutoKMSDaily, Žádná uživatelská akce, [7844], [89405],1.0.8505
CrackTool.Agent.Keygen, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{414C9D2B-0FF4-4EAF-A519-7758EE39E88E}, Žádná uživatelská akce, [7844], [89405],1.0.8505
CrackTool.Agent.Keygen, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{414C9D2B-0FF4-4EAF-A519-7758EE39E88E}, Žádná uživatelská akce, [7844], [89405],1.0.8505

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 6
Generic.Malware/Suspicious, C:\WINDOWS\KMSEMULATOR.EXE, Žádná uživatelská akce, [0], [392686],1.0.8505
CrackTool.Agent.Keygen, C:\WINDOWS\TASKS\AutoKMS.job, Žádná uživatelská akce, [7844], [89405],1.0.8505
CrackTool.Agent.Keygen, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\AutoKMS, Žádná uživatelská akce, [7844], [89405],1.0.8505
CrackTool.Agent.Keygen, C:\WINDOWS\TASKS\AutoKMSDaily.job, Žádná uživatelská akce, [7844], [89405],1.0.8505
CrackTool.Agent.Keygen, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\AutoKMSDaily, Žádná uživatelská akce, [7844], [89405],1.0.8505
CrackTool.Agent.Keygen, C:\WINDOWS\AUTOKMS.EXE, Žádná uživatelská akce, [7844], [89405],1.0.8505

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

bill.da
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 332
Registrován: říjen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod bill.da » 26 pro 2018 16:43

Já jsem ten program TFC přehlédl,tak jsem ho zapnul jako poslední. Jestli to nevadí?

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39704
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 26 pro 2018 18:33

Nevadí.

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Skenování“ , po prohledání klikni na „ Čištění

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log soubor“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/files/details ... _tool.html
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.
Pokud byly nalezeny viry , tak po skenu klikni na „Details…“ a potom na „View log file“. Zkopíruj celý log a vlož ho sem. Potom zavři „threat detail“ a klikni na „Start cleanup“.
Jinak se log nachází zde:
C:\ProgramData\Sophos\Sophos Virus Removal Tool\Logs

Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

bill.da
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 332
Registrován: říjen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod bill.da » 27 pro 2018 10:55

-------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 7.2.6.0
# -------------------------------
# Build: 12-18-2018
# Database: 2018-12-21.2 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 12-27-2018
# Duration: 00:00:08
# OS: Windows 7 Ultimate
# Cleaned: 5
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders cleaned.

***** [ Files ] *****

No malicious files cleaned.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

Deleted HKLM\Software\DllKitPRO
Deleted HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\staticimgfarm.com
Deleted HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\ak.staticimgfarm.com
Deleted HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\www.slunecnice.cz
Deleted HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\slunecnice.cz

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries cleaned.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs cleaned.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner[S00].txt - [1735 octets] - [26/12/2018 16:04:37]
AdwCleaner[S01].txt - [1796 octets] - [27/12/2018 10:50:35]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C01].txt ##########

bill.da
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 332
Registrován: říjen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod bill.da » 27 pro 2018 11:04

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 7 Ultimate x64
Ran by Top (Administrator) on źt 27.12.2018 at 10:59:23,73
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 8

Successfully deleted: C:\Users\Top\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\4BWL1BQT (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Top\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\8239KJSK (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Top\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9C7G6QJL (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Top\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YJBERKLI (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\4BWL1BQT (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\8239KJSK (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9C7G6QJL (Temporary Internet Files Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YJBERKLI (Temporary Internet Files Folder)Registry: 0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on źt 27.12.2018 at 11:02:53,31
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

bill.da
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 332
Registrován: říjen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod bill.da » 27 pro 2018 11:12

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 27.12.18
Čas skenování: 11:06
Logovací soubor: 09d3e0e9-09bf-11e9-8e06-001d7de7a17a.json

-Informace o softwaru-
Verze: 3.6.1.2711
Verze komponentů: 1.0.508
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.8515
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: Top-PC\Top

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 245767
Zjištěné hrozby: 12
Hrozby umístěné do karantény: 12
Uplynulý čas: 4 min, 0 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 6
CrackTool.Agent.Keygen, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\AutoKMS, V karanténě, [7842], [89405],1.0.8515
CrackTool.Agent.Keygen, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{7C0438DB-F2B5-4D5B-B7A3-748AFDBFB73C}, V karanténě, [7842], [89405],1.0.8515
CrackTool.Agent.Keygen, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\BOOT\{7C0438DB-F2B5-4D5B-B7A3-748AFDBFB73C}, V karanténě, [7842], [89405],1.0.8515
CrackTool.Agent.Keygen, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\AutoKMSDaily, V karanténě, [7842], [89405],1.0.8515
CrackTool.Agent.Keygen, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{BC0E0065-8B92-4AF8-8663-C2F7F5EA974A}, V karanténě, [7842], [89405],1.0.8515
CrackTool.Agent.Keygen, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{BC0E0065-8B92-4AF8-8663-C2F7F5EA974A}, V karanténě, [7842], [89405],1.0.8515

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 6
Generic.Malware/Suspicious, C:\WINDOWS\KMSEMULATOR.EXE, V karanténě, [0], [392686],1.0.8515
CrackTool.Agent.Keygen, C:\WINDOWS\TASKS\AutoKMS.job, V karanténě, [7842], [89405],1.0.8515
CrackTool.Agent.Keygen, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\AutoKMS, V karanténě, [7842], [89405],1.0.8515
CrackTool.Agent.Keygen, C:\WINDOWS\TASKS\AutoKMSDaily.job, V karanténě, [7842], [89405],1.0.8515
CrackTool.Agent.Keygen, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\AutoKMSDaily, V karanténě, [7842], [89405],1.0.8515
CrackTool.Agent.Keygen, C:\WINDOWS\AUTOKMS.EXE, V karanténě, [7842], [89405],1.0.8515

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

bill.da
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 332
Registrován: říjen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod bill.da » 27 pro 2018 13:25

2018-12-27 10:22:47.137 Sophos Virus Removal Tool version 2.7.0
2018-12-27 10:22:47.137 Copyright (c) 2009-2018 Sophos Limited. All rights reserved.

2018-12-27 10:22:47.137 This tool will scan your computer for viruses and other threats. If it finds any, it will give you the option to remove them.

2018-12-27 10:22:47.137 Windows version 6.1 SP 1.0 Service Pack 1 build 7601 SM=0x100 PT=0x1 WOW64
2018-12-27 10:22:47.137 Checking for updates...
2018-12-27 10:22:47.778 Update progress: proxy server not available
2018-12-27 10:23:03.610 Downloading updates...
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [I96736] sdds.svrt_v1.8: adding primary package C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED baseVersion=1
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [I95020] sdds.svrt_v1.8: looking for packages included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [I22529] sdds.svrt_v1.8: looking for supplements included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source for http://d2.sophosupd.com/update-B: url=SOPHOS
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating http_source_specific_data to download customer file
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating package source to download customer file
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: catalogue/sdds.data0910.xml
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: catalogue/sdds.data0910.xml: 94 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a362815638359a9ad43dca866b652ad8x000.xml: 3170 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a362815638359a9ad43dca866b652ad8x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c43a73baee8a9e0186474e8d1f8ec332x000.xml: 8673 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c43a73baee8a9e0186474e8d1f8ec332x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE561/32da749488092447c005ed20e572c3d7x000.xml: 590 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE561/32da749488092447c005ed20e572c3d7x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: SXLSUP/9658bb75e4104455fe802645d41af3dax000.xml: 598 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: SXLSUP/9658bb75e4104455fe802645d41af3dax000.xml: 94 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE557/13239828b0b1bf83de4692d775629148x000.xml: 601 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE557/13239828b0b1bf83de4692d775629148x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE554/1883db40022af8cbc8fd680f1c4185ddx000.xml: 601 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE554/1883db40022af8cbc8fd680f1c4185ddx000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE550/1e04bd4f6cc5b189217b416d0cacd23ax000.xml: 601 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE550/1e04bd4f6cc5b189217b416d0cacd23ax000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE553/236bb4ca0d2561a8e59124e4a65837c9x000.xml: 601 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE553/236bb4ca0d2561a8e59124e4a65837c9x000.xml: 94 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE558/3a1dfb2d23615d09497b1db3305e32dax000.xml: 601 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE558/3a1dfb2d23615d09497b1db3305e32dax000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE552/49e28e1f82adf19b43a3acfb11c919bax000.xml: 601 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE552/49e28e1f82adf19b43a3acfb11c919bax000.xml: 93 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE551/69eda22632d06ac2df0c576c5946841fx000.xml: 601 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE551/69eda22632d06ac2df0c576c5946841fx000.xml: 266 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE555/9f59846a02fa77254f4813df557d969bx000.xml: 601 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE555/9f59846a02fa77254f4813df557d969bx000.xml: 78 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE559/bf3b91a4649162f3b240ef9f3d9d7c65x000.xml: 601 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE559/bf3b91a4649162f3b240ef9f3d9d7c65x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE556/cd085cdff0109eb84b9c16d718521445x000.xml: 601 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE556/cd085cdff0109eb84b9c16d718521445x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE560/f25fbd5a84dccc1a047f6ab528a37b5cx000.xml: 30464 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE560/f25fbd5a84dccc1a047f6ab528a37b5cx000.xml: 62 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fd266f8dc756d2b28d5f7c0eb92b91c9x000.xml: 615 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fd266f8dc756d2b28d5f7c0eb92b91c9x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3d2b57619a7e7b3ce2434a142056b238x000.xml: 320 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3d2b57619a7e7b3ce2434a142056b238x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0c458d84352f35f2b272f8b87e9f9576x000.xml: 753 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0c458d84352f35f2b272f8b87e9f9576x000.xml: 94 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5c7f0eec8cb5f488397216dcfb7e98e8x000.xml: 331 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5c7f0eec8cb5f488397216dcfb7e98e8x000.xml: 78 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 24be0fc59a0372038b7fbb3af3e19d21x000.xml: 1027 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 24be0fc59a0372038b7fbb3af3e19d21x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e4ccc0244dafdc3a404f8bb420c2a165x000.xml: 338 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e4ccc0244dafdc3a404f8bb420c2a165x000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1b5385d6d93fc43e87fc7d723b90aab9x000.xml: 1027 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1b5385d6d93fc43e87fc7d723b90aab9x000.xml: 78 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 44df079c17c27192400c73a86d16785fx000.xml: 338 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 44df079c17c27192400c73a86d16785fx000.xml: 78 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9e72c50dc4507dfba988367b178eda4ax000.xml: 1027 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9e72c50dc4507dfba988367b178eda4ax000.xml: 63 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e0a2f9d4b770945eb817f82acf76dc76x000.xml: 338 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e0a2f9d4b770945eb817f82acf76dc76x000.xml: 78 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4c204ac4b99df718739c309d0f4ab76bx000.xml: 1027 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4c204ac4b99df718739c309d0f4ab76bx000.xml: 93 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 46e9b0f78df0d20502af43f391ffc506x000.xml: 338 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 46e9b0f78df0d20502af43f391ffc506x000.xml: 79 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7fe1eebcf235024389043a634ef20366x000.xml: 1027 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7fe1eebcf235024389043a634ef20366x000.xml: 93 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9ec625dcb3a242e1fece93286451a352x000.xml: 338 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9ec625dcb3a242e1fece93286451a352x000.xml: 63 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: eaba289b0a9e187ed96137c42bf85645x000.xml: 1027 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: eaba289b0a9e187ed96137c42bf85645x000.xml: 78 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e4e261308128b5b42bf54c232030ea27x000.xml: 338 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e4e261308128b5b42bf54c232030ea27x000.xml: 78 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d9072ffa19fc0ff71a828d7ca2bc7828x000.xml: 1027 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d9072ffa19fc0ff71a828d7ca2bc7828x000.xml: 94 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1d98051334b3ea8a0b042e0bb99bc283x000.xml: 338 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1d98051334b3ea8a0b042e0bb99bc283x000.xml: 94 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 65b7509646b00610cf1732a01f49a46fx000.xml: 1027 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 65b7509646b00610cf1732a01f49a46fx000.xml: 93 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f6ec5061dd7e77923111541727311aa2x000.xml: 338 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f6ec5061dd7e77923111541727311aa2x000.xml: 78 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4f4a648042a613c869eddf17703b772ax000.xml: 1027 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4f4a648042a613c869eddf17703b772ax000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d86540a0b23bc7236508f5b443729232x000.xml: 338 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d86540a0b23bc7236508f5b443729232x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 59c292069cc0fcbe6fbcf8d4289432a4x000.xml: 1027 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 59c292069cc0fcbe6fbcf8d4289432a4x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ace8e7b646829af68be5b32bbcc82570x000.xml: 338 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ace8e7b646829af68be5b32bbcc82570x000.xml: 63 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 04fcc91195f96f0c81b0b752e92403bbx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 04fcc91195f96f0c81b0b752e92403bbx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1c6f6a99e848ad128f795e5f304c8758x000.xml: 320 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1c6f6a99e848ad128f795e5f304c8758x000.xml: 110 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: bd0473f29ae2ea1f538b0cd4fb532993x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: bd0473f29ae2ea1f538b0cd4fb532993x000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 53729e31f225e286010220d008b75486x000.xml: 332 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 53729e31f225e286010220d008b75486x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cdaed2e0f85fcc374f3e63a210c69224x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cdaed2e0f85fcc374f3e63a210c69224x000.xml: 46 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9dbe1dc2b31a2a0fead7b8d0b71179e1x000.xml: 332 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9dbe1dc2b31a2a0fead7b8d0b71179e1x000.xml: 63 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 49ff2f65d8a139e77579d6f067308e16x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 49ff2f65d8a139e77579d6f067308e16x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a5fbcac744de2fddcd176230981d6507x000.xml: 332 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a5fbcac744de2fddcd176230981d6507x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 283372e42cda1d69c5840e29b40c4f7cx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 283372e42cda1d69c5840e29b40c4f7cx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 24e112d2c15f057668e2dbaefa693a5bx000.xml: 333 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 24e112d2c15f057668e2dbaefa693a5bx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cb2ccb1c99420f26a6c9ea30b517076cx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cb2ccb1c99420f26a6c9ea30b517076cx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b2e0c39b7b52d48b8c48a11a51d48e8ex000.xml: 333 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b2e0c39b7b52d48b8c48a11a51d48e8ex000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9993da8ef448752a9a7b0143ba49835bx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9993da8ef448752a9a7b0143ba49835bx000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b55b3ffa50c80a0492021f43b4280090x000.xml: 333 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b55b3ffa50c80a0492021f43b4280090x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 89721e88b8c71d6971989ce9fad3ac02x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 89721e88b8c71d6971989ce9fad3ac02x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 366f39467c4a81adfccb64e849b5c6c8x000.xml: 333 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 366f39467c4a81adfccb64e849b5c6c8x000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a6a9ffd0359782070431b52967799d51x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a6a9ffd0359782070431b52967799d51x000.xml: 46 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2f93e4628abb709cf2394ea1f73d2afax000.xml: 333 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2f93e4628abb709cf2394ea1f73d2afax000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 75c83b32a751b674e4c559f0e86fe55dx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 75c83b32a751b674e4c559f0e86fe55dx000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0f6f651e46efbd63996e629a7695e2c8x000.xml: 333 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0f6f651e46efbd63996e629a7695e2c8x000.xml: 46 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f1059b2d43ec5cedd4c33e7fc5286b2ex000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f1059b2d43ec5cedd4c33e7fc5286b2ex000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: bf8d8e27630815ce86adfcd81842f5abx000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: bf8d8e27630815ce86adfcd81842f5abx000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b29541f3eff1b89012f7dd53153369abx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b29541f3eff1b89012f7dd53153369abx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: abe91677d6e9be292893b2282670fb93x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: abe91677d6e9be292893b2282670fb93x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 291473a80f7b5b894180d44f66c4cf79x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 291473a80f7b5b894180d44f66c4cf79x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e13a0f979b3f7753c7421bafb17476c9x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e13a0f979b3f7753c7421bafb17476c9x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b10369dca4bfa22402993e1f876a4a4dx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b10369dca4bfa22402993e1f876a4a4dx000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0a502e67930f1ec22e10edbfc00c8b2ax000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0a502e67930f1ec22e10edbfc00c8b2ax000.xml: 266 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cdf9bbaa5738e559eaa83bd44979d298x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cdf9bbaa5738e559eaa83bd44979d298x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2d0958443d35be79993e530fbfd40c9ex000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2d0958443d35be79993e530fbfd40c9ex000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b15ffda184ff49e77ceed72f1a56ce80x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b15ffda184ff49e77ceed72f1a56ce80x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3ef10fbe136129cf3311e150eb5bc32fx000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3ef10fbe136129cf3311e150eb5bc32fx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fb531b5b7fe7c93f20b8fbab03d77592x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fb531b5b7fe7c93f20b8fbab03d77592x000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 631155d0260b67df9bf675342acc4b9ex000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 631155d0260b67df9bf675342acc4b9ex000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1c4710e20385d9bc43c03de4b62343cex000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1c4710e20385d9bc43c03de4b62343cex000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 62bb7bf629f83a7871d4291053fcd47ex000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 62bb7bf629f83a7871d4291053fcd47ex000.xml: 15 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d32e0f2ae09dca980c422b4d3da1f4bcx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d32e0f2ae09dca980c422b4d3da1f4bcx000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.610 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b217fd06e5bad8321b89563aaabaf10fx000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b217fd06e5bad8321b89563aaabaf10fx000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ffd476790ffef9ad79f253065fbfa5fex000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ffd476790ffef9ad79f253065fbfa5fex000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fc2e9bc1db179da9672b550e09e3fc8cx000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fc2e9bc1db179da9672b550e09e3fc8cx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7e60d8bf6883412a910534c5a01d6435x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7e60d8bf6883412a910534c5a01d6435x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4bf6bd68f67ec83eb66b99d87791c607x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4bf6bd68f67ec83eb66b99d87791c607x000.xml: 94 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cb8be5ee20abe6accd3284ed5b0b0527x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cb8be5ee20abe6accd3284ed5b0b0527x000.xml: 94 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 87b06a387ac07a9b21325cf73fccb42fx000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 87b06a387ac07a9b21325cf73fccb42fx000.xml: 94 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fd15b5c2a0c33db144ed59dd6bee3b31x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fd15b5c2a0c33db144ed59dd6bee3b31x000.xml: 78 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e3cc9c90a9b2efeac247a83111488246x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e3cc9c90a9b2efeac247a83111488246x000.xml: 109 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cf3d5f0f1f9faa37b262db31beeafd15x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cf3d5f0f1f9faa37b262db31beeafd15x000.xml: 63 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: eb3dc21aaaa63b151a3e5420b515e051x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: eb3dc21aaaa63b151a3e5420b515e051x000.xml: 62 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: cdeab3afee0c7e80f15d187e7b8cd00ax000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: cdeab3afee0c7e80f15d187e7b8cd00ax000.xml: 63 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 543e8526ead0336f97f3c552e85d67b4x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 543e8526ead0336f97f3c552e85d67b4x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: edbe325037fc94dba85a6351c2c1261dx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: edbe325037fc94dba85a6351c2c1261dx000.xml: 46 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 97910f52e51f24cdd9f6f52587a26698x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 97910f52e51f24cdd9f6f52587a26698x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 86e587be38286109ff7125a2fea82c15x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 86e587be38286109ff7125a2fea82c15x000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a05b323c522e2fb3bbcea41a79ee5969x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a05b323c522e2fb3bbcea41a79ee5969x000.xml: 46 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a292da94d53d580487653e45ab6d6c7ex000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a292da94d53d580487653e45ab6d6c7ex000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 38bb603cb0e10035957b8e9ef0331061x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 38bb603cb0e10035957b8e9ef0331061x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 94470870595dfe60f7253cf4097a90dfx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 94470870595dfe60f7253cf4097a90dfx000.xml: 46 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: de0a45a26abd594842b55e6cf9ab407bx000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: de0a45a26abd594842b55e6cf9ab407bx000.xml: 266 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ebca272399ce16268d37b815d0011c91x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ebca272399ce16268d37b815d0011c91x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 30fe30647a860bb6c81db3012098b4cfx000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 30fe30647a860bb6c81db3012098b4cfx000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 89347bc917ae325f8b6297a5f8e44e1dx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 89347bc917ae325f8b6297a5f8e44e1dx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0adc30ffd334ad4cac594bf389fd229bx000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0adc30ffd334ad4cac594bf389fd229bx000.xml: 62 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: af49f6abb83d16c980b3a0d84fb1a002x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: af49f6abb83d16c980b3a0d84fb1a002x000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 95955b371a65830cd8457d98c2a77373x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 95955b371a65830cd8457d98c2a77373x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 13e8c0f63d2e40da01fe58320852b3cax000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 13e8c0f63d2e40da01fe58320852b3cax000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 398b73966d4040ddfcdd31136ef5d98fx000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 398b73966d4040ddfcdd31136ef5d98fx000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 1e5e789fc31861a2e63191dcfdd01324x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 1e5e789fc31861a2e63191dcfdd01324x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 31afc5df252eb1ca2dfae8bbbe0f7285x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 31afc5df252eb1ca2dfae8bbbe0f7285x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: facfeba1fd89a7e3243034a4c69784d8x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: facfeba1fd89a7e3243034a4c69784d8x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8ada21054e82d9b0b7f34a580e0ccfa7x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8ada21054e82d9b0b7f34a580e0ccfa7x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d76c4a4c6025e157e7f8cc9ddbaf29edx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d76c4a4c6025e157e7f8cc9ddbaf29edx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6e5917c8cbb315be7cc54b45a1539208x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6e5917c8cbb315be7cc54b45a1539208x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dfdf08fb91bbf2295a17195af88ad584x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dfdf08fb91bbf2295a17195af88ad584x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 35a94f8bd26c1f2e6c55237596f049f3x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 35a94f8bd26c1f2e6c55237596f049f3x000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ba893fd5c8ba439acb6ea959e86e59e2x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ba893fd5c8ba439acb6ea959e86e59e2x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dfda15c49e6292530f46c6622cda17ccx000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dfda15c49e6292530f46c6622cda17ccx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 51269de16c815ae6dd020cbe7b232

bill.da
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 332
Registrován: říjen 09
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu

Příspěvekod bill.da » 27 pro 2018 13:26

2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 51269de16c815ae6dd020cbe7b23223ex000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3f7d71b0993d84c5d898635a0e63dcc1x000.xml: 335 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3f7d71b0993d84c5d898635a0e63dcc1x000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 370a95ab2c07497e8396d527104c4494x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 370a95ab2c07497e8396d527104c4494x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7608318289720f882b203512c8eedbf9x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7608318289720f882b203512c8eedbf9x000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ad81cfa198997f471958b1e6c6d17ba9x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ad81cfa198997f471958b1e6c6d17ba9x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b8646a9ae6dbd29d53e5328ccb8db3bbx000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b8646a9ae6dbd29d53e5328ccb8db3bbx000.xml: 15 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 97a6aa586ba537a8069a1fbd5b6767c6x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 97a6aa586ba537a8069a1fbd5b6767c6x000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 455bd51cac4022bf0083633e62ba1b07x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 455bd51cac4022bf0083633e62ba1b07x000.xml: 15 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c5736ccfcbae2fd83a9c0e0c90f81552x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c5736ccfcbae2fd83a9c0e0c90f81552x000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 13703d7904217dc9d2f1b96c0b4c475ex000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 13703d7904217dc9d2f1b96c0b4c475ex000.xml: 15 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0e242b4d51a37c60119020f00db46e03x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0e242b4d51a37c60119020f00db46e03x000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f7d4e9dd256b24933e83fb319a5ebbf2x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f7d4e9dd256b24933e83fb319a5ebbf2x000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7e0d87b59c6b05818b5f1af1463c6e4ex000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7e0d87b59c6b05818b5f1af1463c6e4ex000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a2a575b40d3c179a3b04c3f0342f2d85x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a2a575b40d3c179a3b04c3f0342f2d85x000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 87639f0402b0fc6191409c3cdb1c04eax000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 87639f0402b0fc6191409c3cdb1c04eax000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0a5886971fe44c35bd5b068f061bff99x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0a5886971fe44c35bd5b068f061bff99x000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 24b6bcfcb58080be8b8922e1677f618ax000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 24b6bcfcb58080be8b8922e1677f618ax000.xml: 15 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8e56c63208b9254b6d679a367b6130e5x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8e56c63208b9254b6d679a367b6130e5x000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7215c21e642ae58e4b6000510253a102x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7215c21e642ae58e4b6000510253a102x000.xml: 15 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 53d0f24d0233dafd8b9cf3f143302384x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 53d0f24d0233dafd8b9cf3f143302384x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4882a1f13482204af42bd0794db7656ex000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4882a1f13482204af42bd0794db7656ex000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fea508f14fd1a16242f08d5301ff6d8cx000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fea508f14fd1a16242f08d5301ff6d8cx000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 71e4be7872888fcdb88f4a909ee5f42bx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 71e4be7872888fcdb88f4a909ee5f42bx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2ed61a3bb2c5058e54d0b22cdfb47fdex000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2ed61a3bb2c5058e54d0b22cdfb47fdex000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5c0b29aeecd33b6188c620e828d13e62x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5c0b29aeecd33b6188c620e828d13e62x000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d2912d0123322b2d223ed4e84b94ced1x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d2912d0123322b2d223ed4e84b94ced1x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: de0a731dc3f64b70f6ef1fc1ce56fb01x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: de0a731dc3f64b70f6ef1fc1ce56fb01x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8e3e2f69648787eb11adbeb6756b6e5ex000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8e3e2f69648787eb11adbeb6756b6e5ex000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 115acc9db8963462abe439816a7cfc65x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 115acc9db8963462abe439816a7cfc65x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c67b4545716f9a81f4b83f4f2b0bfa52x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c67b4545716f9a81f4b83f4f2b0bfa52x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 66e6e10ad5be6ea8e550a4a2e9c123d1x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 66e6e10ad5be6ea8e550a4a2e9c123d1x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9ecb25db972325a1ebd2e498b8ea6ba3x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9ecb25db972325a1ebd2e498b8ea6ba3x000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6c68e39b648fc6a00e8c4a0ed7d2d566x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6c68e39b648fc6a00e8c4a0ed7d2d566x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6508ea9139d44125d3402abe98fcc037x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6508ea9139d44125d3402abe98fcc037x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3de71979712cee099270734ee8a3b81fx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3de71979712cee099270734ee8a3b81fx000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a3769913ae409c90879c6d5c0094dc9cx000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a3769913ae409c90879c6d5c0094dc9cx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 65a719ac9e31cb3fe8d8f25cf88cfde5x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 65a719ac9e31cb3fe8d8f25cf88cfde5x000.xml: 32 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 29b61f3737ceaf1821baea208330ae39x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 29b61f3737ceaf1821baea208330ae39x000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 17d276f8e207f4e7b1535eea992b4d16x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 17d276f8e207f4e7b1535eea992b4d16x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2d3fb0b2915481e0ca437377ace8b54bx000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2d3fb0b2915481e0ca437377ace8b54bx000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 189b59fbe404113f2d01c7c2413eec4ax000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 189b59fbe404113f2d01c7c2413eec4ax000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a77004326d95c82fc923f8f87f390135x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a77004326d95c82fc923f8f87f390135x000.xml: 15 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6e69888e7960502713361606c1b7d68fx000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6e69888e7960502713361606c1b7d68fx000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ae4fcb43f601aafb8bccf0af8b0b5f61x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ae4fcb43f601aafb8bccf0af8b0b5f61x000.xml: 16 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d665404a6ab9263554b6588d56cb1f64x000.xml: 877 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d665404a6ab9263554b6588d56cb1f64x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 47e6d020dc72ea21bd4765443c305728x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 47e6d020dc72ea21bd4765443c305728x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d000654059a828e98047dde38641c077x000.xml: 1027 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d000654059a828e98047dde38641c077x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e421755a4704cbbe79411c38407e5f18x000.xml: 336 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e421755a4704cbbe79411c38407e5f18x000.xml: 47 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE558 LATEST path= baseVersion= [included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=]
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE558 LATEST path=
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE558 LATEST path=
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE559 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE558 LATEST path=]
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE559 LATEST path=
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE559 LATEST path=
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE560 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE559 LATEST path=]
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE560 LATEST path=
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE560 LATEST path=
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE561 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE560 LATEST path=]
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE561 LATEST path=
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE561 LATEST path=
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I19463] Syncing product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6d5b42261b0873d2548169c32a11d986x000.xml: 79124 bytes
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6d5b42261b0873d2548169c32a11d986x000.xml: 359 ms
2018-12-27 10:23:03.625 Update progress: [I19463] Product download size 207692565 bytes
2018-12-27 10:23:04.469 Option all = no
2018-12-27 10:23:04.469 Option recurse = yes
2018-12-27 10:23:04.469 Option archive = no
2018-12-27 10:23:04.469 Option service = yes
2018-12-27 10:23:04.469 Option confirm = yes
2018-12-27 10:23:04.469 Option sxl = yes
2018-12-27 10:23:04.469 Option max-data-age = 35
2018-12-27 10:23:04.469 Option vdl-logging = yes
2018-12-27 10:23:04.500 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2018-12-27 10:23:04.500 Machine ID: 75fe1a9a8a1448d584a0991df7a64c0e
2018-12-27 10:23:04.500 Component SVRTcli.exe version 2.7.0
2018-12-27 10:23:04.500 Component control.dll version 2.7.0
2018-12-27 10:23:04.500 Component SVRTservice.exe version 2.7.0
2018-12-27 10:23:04.500 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2420
2018-12-27 10:23:04.500 Component engine\veex.dll version 3.73.0.2420
2018-12-27 10:23:04.500 Component engine\savi.dll version 9.0.11.2420
2018-12-27 10:23:04.500 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2018-12-27 10:23:04.500 Version info: Product version 2.7.0
2018-12-27 10:23:04.500 Version info: Detection engine 3.73.0
2018-12-27 10:23:04.500 Version info: Detection data 5.55
2018-12-27 10:23:04.500 Version info: Build date 18.9.2018
2018-12-27 10:23:04.500 Version info: Data files added 173
2018-12-27 10:23:04.500 Version info: Last successful update (not yet updated)
2018-12-27 10:24:01.446 Update progress: [I19463] Syncing product IDE558 LATEST path=
2018-12-27 10:24:01.446 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 732041eb13cb23c2be762e60d5ab61c4x000.xml: 27989 bytes
2018-12-27 10:24:01.446 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 732041eb13cb23c2be762e60d5ab61c4x000.xml: 109 ms
2018-12-27 10:24:01.446 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 22001243650945027ab29a3369432720x000.xml: 397 bytes
2018-12-27 10:24:01.446 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 22001243650945027ab29a3369432720x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:24:01.446 Update progress: [I19463] Product download size 2893935 bytes
2018-12-27 10:24:16.010 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e64ac25d615be1671036718124acc182x000.xml: 9336 bytes
2018-12-27 10:24:16.010 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e64ac25d615be1671036718124acc182x000.xml: 63 ms
2018-12-27 10:24:16.198 Update progress: [I19463] Syncing product IDE559 LATEST path=
2018-12-27 10:24:16.198 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: ffe07b2c1d4a1c629a74c478bd79885dx000.xml: 28259 bytes
2018-12-27 10:24:16.198 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: ffe07b2c1d4a1c629a74c478bd79885dx000.xml: 93 ms
2018-12-27 10:24:16.198 Update progress: [I19463] Product download size 3964037 bytes
2018-12-27 10:24:31.541 Update progress: [I19463] Syncing product IDE560 LATEST path=
2018-12-27 10:24:31.541 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f34bf7686e5932e52d6ecef222441da0x000.xml: 15526 bytes
2018-12-27 10:24:31.541 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f34bf7686e5932e52d6ecef222441da0x000.xml: 125 ms
2018-12-27 10:24:31.541 Update progress: [I19463] Product download size 1573159 bytes
2018-12-27 10:24:37.416 Update progress: [I19463] Syncing product IDE561 LATEST path=
2018-12-27 10:24:37.416 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f430c089bf466bb070b959d79391e4c2x000.xml: 124 bytes
2018-12-27 10:24:37.416 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f430c089bf466bb070b959d79391e4c2x000.xml: 31 ms
2018-12-27 10:24:37.698 Installing updates...
2018-12-27 10:24:38.526 Error level 1
2018-12-27 10:25:33.031 Update successful
2018-12-27 10:25:51.672 Option all = no
2018-12-27 10:25:51.672 Option recurse = yes
2018-12-27 10:25:51.672 Option archive = no
2018-12-27 10:25:51.672 Option service = yes
2018-12-27 10:25:51.672 Option confirm = yes
2018-12-27 10:25:51.672 Option sxl = yes
2018-12-27 10:25:51.672 Option max-data-age = 35
2018-12-27 10:25:51.672 Option vdl-logging = yes
2018-12-27 10:25:51.688 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2018-12-27 10:25:51.688 Machine ID: 75fe1a9a8a1448d584a0991df7a64c0e
2018-12-27 10:25:51.688 Component SVRTcli.exe version 2.7.0
2018-12-27 10:25:51.688 Component control.dll version 2.7.0
2018-12-27 10:25:51.688 Component SVRTservice.exe version 2.7.0
2018-12-27 10:25:51.688 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2432
2018-12-27 10:25:51.688 Component engine\veex.dll version 3.74.1.2432
2018-12-27 10:25:51.688 Component engine\savi.dll version 9.0.12.2432
2018-12-27 10:25:51.688 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2018-12-27 10:25:51.688 Version info: Product version 2.7.0
2018-12-27 10:25:51.688 Version info: Detection engine 3.74.1
2018-12-27 10:25:51.688 Version info: Detection data 5.57
2018-12-27 10:25:51.688 Version info: Build date 13.11.2018
2018-12-27 10:25:51.688 Version info: Data files added 287
2018-12-27 10:25:51.688 Version info: Last successful update 27.12.2018 11:25:33

2018-12-27 10:26:37.911 Warning: rootkit scan failed to open device "\\?\Volume{0a5c3ab6-01e3-11e9-a2c4-806e6f6e6963}" (1)
2018-12-27 10:54:22.031 Could not open C:\Boot\BCD
2018-12-27 10:54:23.636 Could not open C:\hiberfil.sys
2018-12-27 10:54:23.753 Could not open C:\pagefile.sys
2018-12-27 10:59:04.280 >>> Virus 'Mal/Obfus-D' found in file C:\Program Files\The Sims 4\Game\Bin\RldOrigin_ext.dll
2018-12-27 11:07:17.143 Could not open C:\System Volume Information\{0be74e61-09bd-11e9-9510-001d7de7a17a}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-12-27 11:07:17.143 Could not open C:\System Volume Information\{0be74ed2-09bd-11e9-9510-001d7de7a17a}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-12-27 11:07:17.143 Could not open C:\System Volume Information\{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2018-12-27 11:19:24.325 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}\catdb
2018-12-27 11:19:24.325 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\catdb
2018-12-27 11:19:52.019 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\DEFAULT
2018-12-27 11:19:52.035 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SAM
2018-12-27 11:19:52.035 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SECURITY
2018-12-27 11:19:52.035 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SOFTWARE
2018-12-27 11:19:52.035 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SYSTEM
2018-12-27 11:52:44.443 Could not open LOGICAL:0004:00000000
2018-12-27 11:52:44.443 Could not open E:\
2018-12-27 11:52:44.443 Could not open LOGICAL:0005:00000000
2018-12-27 11:52:44.443 Could not open F:\
2018-12-27 11:52:44.443 Could not open LOGICAL:0006:00000000
2018-12-27 11:52:44.458 Could not open G:\
2018-12-27 11:52:44.458 Could not open LOGICAL:0007:00000000
2018-12-27 11:52:44.458 Could not open H:\
2018-12-27 11:52:44.458 Could not open LOGICAL:0008:00000000
2018-12-27 11:52:44.474 Could not open I:\
2018-12-27 11:52:44.474 Could not open LOGICAL:0009:00000000
2018-12-27 11:52:44.474 Could not open J:\
2018-12-27 11:52:44.474 Could not open LOGICAL:000A:00000000
2018-12-27 11:52:44.474 Could not open K:\
2018-12-27 11:52:44.818 Could not open PHYSICAL:0082:0000:0000:0001
2018-12-27 11:52:44.818 Could not open PHYSICAL:0083:0000:0000:0001
2018-12-27 11:52:44.818 Could not open PHYSICAL:0084:0000:0000:0001
2018-12-27 11:52:44.833 Could not open PHYSICAL:0085:0000:0000:0001
2018-12-27 11:52:44.865 The following items will be cleaned up:
2018-12-27 11:52:44.865 Mal/Obfus-D


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 6 hostů