Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

maxixxx
Level 2
Level 2
Příspěvky: 153
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC  Vyřešeno

Příspěvekod maxixxx » 28 pro 2019 17:07

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 17:04:45, on 28.12.2019
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.17134.0001)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud Experience\CCXProcess.exe
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud Experience\libs\node.exe
C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\IPCBox\AdobeIPCBroker.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS\Adobe Desktop Service.exe
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Sync\Coresync\Coresync.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\Adobe Installer.exe
C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 2020\Support Files\CEPHtmlEngine\CEPHtmlEngine.exe
C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 2020\Support Files\CEPHtmlEngine\CEPHtmlEngine.exe
C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 2020\Support Files\CEPHtmlEngine\CEPHtmlEngine.exe
C:\Users\maxixxx\Desktop\Tune PC\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: 185.97.254.158 api.facepunch.com
O2 - BHO: (no name) - {13D67BB7-DB5F-48AA-884D-7A5D94168509} - (no file)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_231\bin\ssv.dll
O2 - BHO: iSkysoft iMedia Converter Deluxe 5.1.0 - {AEAF002F-E6D8-4A21-ABD3-2B309B79A6CE} - C:\PROGRA~3\iSkysoft\VIDEOC~1\WSBROW~1.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_231\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files (x86)\AMD\amd_dc_opt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Creative Cloud] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe" --showwindow=false --onOSstartup=true
O4 - HKCU\..\Run: [GoogleDriveSync] "C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync.exe" /autostart
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] "C:\Program Files\FreeDownloadManager.ORG\Free Download Manager\fdm.exe" --minimized
O4 - HKCU\..\Run: [CCXProcess] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud Experience\CCXProcess.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [WAB Migrate] %ProgramFiles%\Windows Mail\wab.exe /Upgrade (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [WAB Migrate] %ProgramFiles%\Windows Mail\wab.exe /Upgrade (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: atheros.inf
O4 - Startup: checker.ex
O4 - Startup: tmpFBD9.tmp.vbs
O4 - Global Startup: AnyDesk.lnk = C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do Microsoft Excelu - res://C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do OneNotu - res://C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: WSISVCUchrome - {78A543EB-3A61-4ED3 - (no file)
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\Office16\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Acronis Active Protection (TM) Service (AcronisActiveProtectionService) - Acronis International GmbH - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\ActiveProtection\anti_ransomware_service.exe
O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: AdobeUpdateService - Adobe Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe
O23 - Service: Acronis Nonstop Backup Service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe
O23 - Service: Adobe Genuine Monitor Service (AGMService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
O23 - Service: Adobe Genuine Software Integrity Service (AGSService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AnyDesk Service (AnyDesk) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe
O23 - Service: Acronis Ransomware Protection Application Service (ARPApplicationService) - Acronis International GmbH - C:\Program Files (x86)\Acronis\Ransomware Protection\Service\arp-application-service.exe
O23 - Service: ASUS Com Service (asComSvc) - ASUSTeK Computer Inc. - C:\Program Files (x86)\ASUS\AXSP\4.00.42\atkexComSvc.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: BattlEye Service (BEService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Identity Foundation\v3.5\c2wtsres.dll,-1000 (c2wts) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Identity Foundation\v3.5\c2wtshost.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
O23 - Service: EasyAntiCheat - EasyAntiCheat Ltd - C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Futuremark SystemInfo Service - Futuremark - C:\Program Files (x86)\Futuremark\SystemInfo\FMSISvc.exe
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google LLC - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\79.0.3945.88\elevation_service.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: LiveUpdate (LiveUpdateSvc) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\LiveUpdate\LiveUpdate.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA NetworkService Container (NvContainerNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_a3efb8aa9e9e249a\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: Origin Client Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe
O23 - Service: Origin Web Helper Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe
O23 - Service: Rockstar Game Library Service (Rockstar Service) - Rockstar Games - D:\Hry\rockstar\Launcher\RockstarService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe,-1001 (Sense) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SInstalátor (ssinstall) - PS Media s.r.o. - C:\WINDOWS\SysWoW64\ssins.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: Windows Driver System Updater - System Updates - C:\Program Files\System Updates\Windows Driver System Update\Windows Driver System Updater.exe
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\xbgmsvc.exe,-100 (xbgm) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\xbgmsvc.exe (file missing)

--
End of file - 14685 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 40449
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC

Příspěvekod jaro3 » 29 pro 2019 19:14

185.97.254.158 api.facepunch.com sám si nastavoval?

Stáhni si ATF Cleaner
https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror ... ner,2.html
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/
pro majitele win7 stáhni zde:
https://filehippo.com/download_adwcleaner/ ( nedávej aktualizaci!)

Ulož si ho na svojí plochu . Klikni na „Souhlasím“ k povrzení podmínek.
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Skenování“
Po skenu se objeví log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware na plochu , nainstaluj a spusť ho
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Spustit skenování
- po proběhnutí skenu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Zobrazit zprávu a vyber Export a vyber Kopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází v programu po kliknutí na „Zprávy“ , nebo je uložen zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

maxixxx
Level 2
Level 2
Příspěvky: 153
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC

Příspěvekod maxixxx » 03 led 2020 22:15

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 8.0.0.0
# -------------------------------
# Build: 11-21-2019
# Database: 2020-01-02.2 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 01-03-2020
# Duration: 00:00:45
# OS: Windows 10 Pro
# Scanned: 34757
# Detected: 30


***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.Legacy C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DriverToolkit
PUP.Optional.Legacy C:\Users\maxixxx\AppData\Local\DriverToolkit
PUP.Optional.Seznam.cz C:\Program Files (x86)\Seznam.cz
PUP.Optional.Seznam.cz C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\Seznam.cz

***** [ Files ] *****

PUP.Optional.DriverToolkit C:\Users\Public\Desktop\DriverToolkit.lnk
PUP.Optional.DriverToolkit C:\Users\maxixxx\Downloads\DriverToolkitInstaller.exe

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

PUP.Adware.Heuristic HKCU\SOFTWARE\03eee28f7c243390262ce5d4c061a843
PUP.Optional.DriverPack HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\zonemap\domains\drp.su
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{D66BF89F-B0A2-48F5-A2E4-242EB645AB76}_is1
PUP.Optional.Seznam.cz HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run|cz.seznam.software.autoupdate
PUP.Optional.Seznam.cz HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run|cz.seznam.software.szndesktop
PUP.Optional.Seznam.cz HKCU\Software\Seznam.cz
PUP.Optional.Seznam.cz HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run32|seznam-listicka-distribuce

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

Adware.Mindspark FromDocToPDF
PUP.Optional.Legacy MSN Homepage & Bing Search Engine
PUP.Optional.Seznam.cz Seznam doplněk - Esko

***** [ Chromium URLs ] *****

PUP.Optional.Legacy WebSearch
PUP.Optional.Legacy hi.ru
PUP.Optional.Legacy luckysearches
PUP.Optional.Legacy mystartsearch
PUP.Optional.Legacy mystartsearch
PUP.Optional.Legacy mystartsearch
PUP.Optional.Legacy mystartsearch
PUP.Optional.Legacy webssearches
PUP.Optional.Legacy webssearches
PUP.Optional.Legacy webssearches
PUP.Optional.Legacy webssearches
PUP.Optional.SofTonicAssistant Softonic EN
PUP.Optional.SofTonicAssistant Softonic EN
PUP.Optional.SofTonicAssistant Softonic EN

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.

***** [ Preinstalled Software ] *****

No Preinstalled Software found.


AdwCleaner[S00].txt - [3047 octets] - [28/12/2019 21:55:50]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S01].txt ##########

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 03.01.20
Čas skenování: 22:02
Logovací soubor: 4f3f01da-2e6c-11ea-9bb7-08606ef13db3.json

-Informace o softwaru-
Verze: 4.0.4.49
Verze komponentů: 1.0.785
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.17189
Licence: Bezplatná

-Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 17134.1006)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: KAMRLIK\maxixxx

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 396057
Zjištěné hrozby: 120
Hrozby umístěné do karantény: 0
Uplynulý čas: 8 min, 45 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 12
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\INTELMEMORYDIAGNOSTIC, Žádná uživatelská akce, 242, 366950, , , ,
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{2465BCD8-452A-4469-8BD6-AE84CC9100A4}, Žádná uživatelská akce, 242, 366950, , , ,
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{2465BCD8-452A-4469-8BD6-AE84CC9100A4}, Žádná uživatelská akce, 242, 366950, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Windows Utility Service, Žádná uživatelská akce, 825, 597002, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{913DDCAC-1CFC-4BFA-B003-AFD5699D2E61}, Žádná uživatelská akce, 825, 597002, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\BOOT\{913DDCAC-1CFC-4BFA-B003-AFD5699D2E61}, Žádná uživatelská akce, 825, 597002, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\WINDOWS DRIVER SYSTEM UPDATER, Žádná uživatelská akce, 825, 597002, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\IntelMemoryDiagnostic, Žádná uživatelská akce, 242, 366936, , , ,
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{2465BCD8-452A-4469-8BD6-AE84CC9100A4}, Žádná uživatelská akce, 242, 366936, , , ,
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{2465BCD8-452A-4469-8BD6-AE84CC9100A4}, Žádná uživatelská akce, 242, 366936, , , ,
PUP.Optional.DriverToolkit, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{D66BF89F-B0A2-48F5-A2E4-242EB645AB76}_IS1, Žádná uživatelská akce, 1077, 512878, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.DriverPack, HKU\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS\ZONEMAP\DOMAINS\drp.su, Žádná uživatelská akce, 597, 472299, 1.0.17189, , ame,

Hodnota v registru: 6
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\WINDOWS DRIVER SYSTEM UPDATER|IMAGEPATH, Žádná uživatelská akce, 825, 597002, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.DriverToolkit, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{D66BF89F-B0A2-48F5-A2E4-242EB645AB76}_IS1|DISPLAYNAME, Žádná uživatelská akce, 1077, 512878, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{2465BCD8-452A-4469-8BD6-AE84CC9100A4}|PATH, Žádná uživatelská akce, 242, 366937, 1.0.17189, , ame,
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{913DDCAC-1CFC-4BFA-B003-AFD5699D2E61}|PATH, Žádná uživatelská akce, 825, 663864, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\PREFERENCEMACS\Default\extensions.settings|naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, HKU\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\PREFERENCEMACS\Default\extensions.settings|naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 22
RiskWare.BitCoinMiner, C:\Program Files\System Updates\Windows Driver System Update, Žádná uživatelská akce, 825, 597001, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAM FILES\SYSTEM UPDATES, Žádná uživatelská akce, 825, 597001, 1.0.17189, , ame,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\ProgramData\System Updates\Windows Driver System Update\updates, Žádná uživatelská akce, 825, 597399, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAMDATA\SYSTEM UPDATES\Windows Driver System Update, Žádná uživatelská akce, 825, 597399, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\_locales\en, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\_metadata, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\_locales, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\config, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\icons, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\NAEDFJPKBOLJPMBMDNFNIBCNDMMGDNEN, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\NAEDFJPKBOLJPMBMDNFNIBCNDMMGDNEN\13.917.17.3221_0, Žádná uživatelská akce, 1798, 456842, 1.0.17189, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Žádná uživatelská akce, 291, 454700, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Žádná uživatelská akce, 291, 454700, , , ,
PUP.Optional.Delta, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Žádná uživatelská akce, 319, 455070, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Žádná uživatelská akce, 291, 454742, , , ,
PUP.Optional.Linkury.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Žádná uživatelská akce, 205, 454805, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Žádná uživatelská akce, 291, 454742, , , ,
PUP.Optional.SonicSearch, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Žádná uživatelská akce, 416, 519968, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Žádná uživatelská akce, 291, 454711, , , ,

Soubor: 80
PUP.Optional.StartPage, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\INTELMEMORYDIAGNOSTIC, Žádná uživatelská akce, 242, 366950, 1.0.17189, , ame,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAM FILES\SYSTEM UPDATES\WINDOWS DRIVER SYSTEM UPDATE\WINDOWS DRIVER SYSTEM UPDATER.EXE, Žádná uživatelská akce, 825, 597002, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Windows Utility Service, Žádná uživatelská akce, 825, 597002, , , ,
PUP.Optional.StartPage, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\IntelMemoryDiagnostic, Žádná uživatelská akce, 242, 366936, , , ,
PUP.Optional.StartPage, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\ROAMING\D3DX10.EXE, Žádná uživatelská akce, 242, 366936, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.DriverToolkit, C:\USERS\PUBLIC\DESKTOP\DRIVERTOOLKIT.LNK, Žádná uživatelská akce, 1077, 512875, 1.0.17189, , ame,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAM FILES\SYSTEM UPDATES\WINDOWS DRIVER SYSTEM UPDATE\ServiceUpdater.xml, Žádná uživatelská akce, 825, 597001, 1.0.17189, , ame,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAM FILES\SYSTEM UPDATES\WINDOWS DRIVER SYSTEM UPDATE\Windows Driver System Updater.ini, Žádná uživatelská akce, 825, 597001, 1.0.17189, , ame,
Trojan.Agent.VBS, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\tmpFBD9.tmp.vbs, Žádná uživatelská akce, 1189, 461379, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Secure Preferences, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Preferences, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\000005.ldb, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\002927.ldb, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\002929.ldb, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\002931.log, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\002932.ldb, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\CURRENT, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\LOCK, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\LOG, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\LOG.old, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\MANIFEST-000001, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\NAEDFJPKBOLJPMBMDNFNIBCNDMMGDNEN\13.917.17.3221_0\MANIFEST.JSON, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\icons\icon128.png, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\icons\icon16.png, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\icons\icon19disabled.png, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\icons\icon19on.png, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\icons\icon48.png, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\dlpHelper.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\ajax.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\babAPI.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\babClickHandler.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\babContentScript.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\babContentScriptAPI.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\background.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\browserUtils.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\chrome.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\contentScriptConnectionManager.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\dateTimeUtils.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\dlp.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\extensionDetect.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\index.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\localStorageContentScript.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\logger.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\meta.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\offerService.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\pageUtils.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\PartnerId.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\polyfill.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\product.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\remoteConfigLoader.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\splashPageRedirectHandler.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\storageUtils.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\TemplateParser.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\ul.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\urlFragmentActions.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\urlUtils.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\util.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\webtooltabAPI.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\js\webTooltabAPIProxy.js, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\_locales\en\messages.json, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\_metadata\verified_contents.json, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\manifest.fingerprint, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_0\ntp1.html, Žádná uživatelská akce, 1798, 443121, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\NAEDFJPKBOLJPMBMDNFNIBCNDMMGDNEN\13.917.17.3221_0\CONFIG\CONFIG.JSON, Žádná uživatelská akce, 1798, 456842, 1.0.17189, , ame,
HackTool.Agent.KMS, C:\PROGRAM FILES\KMSNANO\KMSELDI.EXE, Žádná uživatelská akce, 7630, 700614, 1.0.17189, , ame,
Spyware.PasswordStealer, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\CHECKER.EX, Žádná uživatelská akce, 533, 640842, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.Seznam, C:\USERS\MAXIXXX\DOWNLOADS\IPSCAN.EXE, Žádná uživatelská akce, 654, 623984, 1.0.17189, , ame,
Adware.InstallCore, C:\USERS\MAXIXXX\DOWNLOADS\UNINSTALLTOOL_SETUP_2286085079.EXE, Žádná uživatelská akce, 481, 768623, 1.0.17189, , ame,
Adware.InstallCore, C:\USERS\MAXIXXX\DOWNLOADS\HW64_446_3182815355.EXE, Žádná uživatelská akce, 481, 695147, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.DriverToolkit, C:\USERS\MAXIXXX\DOWNLOADS\DRIVERTOOLKITINSTALLER.EXE, Žádná uživatelská akce, 1077, 512879, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.DriverToolkit, C:\USERS\MAXIXXX\DOWNLOADS\DRIVER TOOLKIT 8.3 CRACK LICENSE K-E-Y.RAR, Žádná uživatelská akce, 1077, 512879, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.DriverToolkit, C:\USERS\MAXIXXX\DOWNLOADS\DRIVERTOOLKIT-8.3-SK+CRACKED.EXE, Žádná uživatelská akce, 1077, 512879, 1.0.17189, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Žádná uživatelská akce, 291, 454700, 1.0.17189, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Žádná uživatelská akce, 291, 454700, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.Delta, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Žádná uživatelská akce, 319, 455070, 1.0.17189, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Žádná uživatelská akce, 291, 454742, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.Linkury.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Žádná uživatelská akce, 205, 454805, 1.0.17189, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Žádná uživatelská akce, 291, 454742, 1.0.17189, , ame,
PUP.Optional.SonicSearch, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Žádná uživatelská akce, 416, 519968, 1.0.17189, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Žádná uživatelská akce, 291, 454711, 1.0.17189, , ame,

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 40449
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC

Příspěvekod jaro3 » 04 led 2020 19:44

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Skenování“ , po prohledání klikni na „ Čištění

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log soubor“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/files/details ... _tool.html
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.
Pokud byly nalezeny viry , tak po skenu klikni na „Details…“ a potom na „View log file“. Zkopíruj celý log a vlož ho sem. Potom zavři „threat detail“ a klikni na „Start cleanup“.
Jinak se log nachází zde:
C:\ProgramData\Sophos\Sophos Virus Removal Tool\Logs

Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

další odkazy:
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

maxixxx
Level 2
Level 2
Příspěvky: 153
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC

Příspěvekod maxixxx » 05 led 2020 18:43

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 8.0.0.0
# -------------------------------
# Build: 11-21-2019
# Database: 2020-01-02.2 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 01-04-2020
# Duration: 00:00:45
# OS: Windows 10 Pro
# Scanned: 34757
# Detected: 30


***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.Legacy C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DriverToolkit
PUP.Optional.Legacy C:\Users\maxixxx\AppData\Local\DriverToolkit
PUP.Optional.Seznam.cz C:\Program Files (x86)\Seznam.cz
PUP.Optional.Seznam.cz C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\Seznam.cz

***** [ Files ] *****

PUP.Optional.DriverToolkit C:\Users\Public\Desktop\DriverToolkit.lnk
PUP.Optional.DriverToolkit C:\Users\maxixxx\Downloads\DriverToolkitInstaller.exe

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

PUP.Adware.Heuristic HKCU\SOFTWARE\03eee28f7c243390262ce5d4c061a843
PUP.Optional.DriverPack HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\zonemap\domains\drp.su
PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Wow6432Node\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{D66BF89F-B0A2-48F5-A2E4-242EB645AB76}_is1
PUP.Optional.Seznam.cz HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run|cz.seznam.software.autoupdate
PUP.Optional.Seznam.cz HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run|cz.seznam.software.szndesktop
PUP.Optional.Seznam.cz HKCU\Software\Seznam.cz
PUP.Optional.Seznam.cz HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run32|seznam-listicka-distribuce

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

Adware.Mindspark FromDocToPDF
PUP.Optional.Legacy MSN Homepage & Bing Search Engine
PUP.Optional.Seznam.cz Seznam doplněk - Esko

***** [ Chromium URLs ] *****

PUP.Optional.Legacy WebSearch
PUP.Optional.Legacy hi.ru
PUP.Optional.Legacy luckysearches
PUP.Optional.Legacy mystartsearch
PUP.Optional.Legacy mystartsearch
PUP.Optional.Legacy mystartsearch
PUP.Optional.Legacy mystartsearch
PUP.Optional.Legacy webssearches
PUP.Optional.Legacy webssearches
PUP.Optional.Legacy webssearches
PUP.Optional.Legacy webssearches
PUP.Optional.SofTonicAssistant Softonic EN
PUP.Optional.SofTonicAssistant Softonic EN
PUP.Optional.SofTonicAssistant Softonic EN

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.

***** [ Preinstalled Software ] *****

No Preinstalled Software found.


AdwCleaner[S00].txt - [3047 octets] - [28/12/2019 21:55:50]
AdwCleaner[S01].txt - [3326 octets] - [03/01/2020 21:59:08]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S02].txt ##########

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 10 Enterprise x64
Ran by maxixxx (Administrator) on 04.01.2020 at 23:28:50,60
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 6

Successfully deleted: C:\ProgramData\mntemp (File)
Successfully deleted: C:\ProgramData\productdata (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blmojkbhnkkphngknkmgccmlenfaelkd (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\olfeabkoenfaoljndfecamgilllcpiak (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\productdata (Folder)
Successfully deleted: C:\WINDOWS\wininit.ini (File)Registry: 3

Successfully deleted: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Free Download Manager (Registry Value)
Successfully deleted: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{13D67BB7-DB5F-48AA-884D-7A5D94168509} (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{13D67BB7-DB5F-48AA-884D-7A5D94168509} (Registry Key)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on 04.01.2020 at 23:33:51,65
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 05.01.20
Čas skenování: 7:26
Logovací soubor: 4876e7f0-2f84-11ea-b929-08606ef13db3.json

-Informace o softwaru-
Verze: 4.0.4.49
Verze komponentů: 1.0.785
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.17267
Licence: Bezplatná

-Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 17134.1006)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: KAMRLIK\maxixxx

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 402183
Zjištěné hrozby: 108
Hrozby umístěné do karantény: 105
Uplynulý čas: 15 min, 51 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 7
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\INTELMEMORYDIAGNOSTIC, V karanténě, 242, 366950, , , ,
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{2465BCD8-452A-4469-8BD6-AE84CC9100A4}, V karanténě, 242, 366950, , , ,
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{2465BCD8-452A-4469-8BD6-AE84CC9100A4}, V karanténě, 242, 366950, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Windows Utility Service, V karanténě, 825, 597002, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{913DDCAC-1CFC-4BFA-B003-AFD5699D2E61}, V karanténě, 825, 597002, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\BOOT\{913DDCAC-1CFC-4BFA-B003-AFD5699D2E61}, V karanténě, 825, 597002, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\WINDOWS DRIVER SYSTEM UPDATER, V karanténě, 825, 597002, 1.0.17267, , ame,

Hodnota v registru: 5
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\WINDOWS DRIVER SYSTEM UPDATER|IMAGEPATH, V karanténě, 825, 597002, 1.0.17267, , ame,
PUP.Optional.StartPage, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{2465BCD8-452A-4469-8BD6-AE84CC9100A4}|PATH, V karanténě, 242, 366937, 1.0.17267, , ame,
RiskWare.BitCoinMiner, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{913DDCAC-1CFC-4BFA-B003-AFD5699D2E61}|PATH, V karanténě, 825, 663864, 1.0.17267, , ame,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\PREFERENCEMACS\Default\extensions.settings|naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, HKU\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\PREFERENCEMACS\Default\extensions.settings|naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen, V karanténě, 1798, 456842, , , ,

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 20
RiskWare.BitCoinMiner, C:\ProgramData\System Updates\Windows Driver System Update\updates, V karanténě, 825, 597399, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAMDATA\SYSTEM UPDATES\Windows Driver System Update, V karanténě, 825, 597399, 1.0.17267, , ame,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAM FILES\SYSTEM UPDATES\Windows Driver System Update, V karanténě, 825, 700108, 1.0.17267, , ame,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAM FILES\SYSTEM UPDATES, V karanténě, 825, 597001, 1.0.17267, , ame,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\_locales\en, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\_metadata, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\_locales, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\config, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\icons, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\NAEDFJPKBOLJPMBMDNFNIBCNDMMGDNEN\13.917.17.3221_1, V karanténě, 1798, 456842, 1.0.17267, , ame,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\NAEDFJPKBOLJPMBMDNFNIBCNDMMGDNEN, V karanténě, 1798, 443121, 1.0.17267, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Smazání při restartu, 291, 454700, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Smazání při restartu, 291, 454711, , , ,
PUP.Optional.Delta, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Smazání při restartu, 319, 455070, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Smazání při restartu, 291, 454742, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Smazání při restartu, 291, 454742, , , ,
PUP.Optional.SonicSearch, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Smazání při restartu, 416, 519968, , , ,
PUP.Optional.Linkury.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Smazání při restartu, 205, 454805, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Sync Data\LevelDB, Smazání při restartu, 291, 454700, , , ,

Soubor: 76
PUP.Optional.StartPage, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\INTELMEMORYDIAGNOSTIC, V karanténě, 242, 366950, 1.0.17267, , ame,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\PROGRAM FILES\SYSTEM UPDATES\WINDOWS DRIVER SYSTEM UPDATE\WINDOWS DRIVER SYSTEM UPDATER.EXE, V karanténě, 825, 597002, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Windows Utility Service, V karanténě, 825, 597002, , , ,
Trojan.Agent.VBS, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\tmpFBD9.tmp.vbs, V karanténě, 1189, 461379, 1.0.17267, , ame,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\Program Files\System Updates\Windows Driver System Update\ServiceUpdater.xml, V karanténě, 825, 700108, , , ,
RiskWare.BitCoinMiner, C:\Program Files\System Updates\Windows Driver System Update\Windows Driver System Updater.ini, V karanténě, 825, 700108, , , ,
PUP.Optional.StartPage, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\ROAMING\D3DX10.EXE, V karanténě, 242, 366936, 1.0.17267, , ame,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Secure Preferences, Nahrazen, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Preferences, Nahrazen, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\NAEDFJPKBOLJPMBMDNFNIBCNDMMGDNEN\13.917.17.3221_1\CONFIG\CONFIG.JSON, V karanténě, 1798, 456842, 1.0.17267, , ame,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\icons\icon128.png, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\icons\icon16.png, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\icons\icon19disabled.png, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\icons\icon19on.png, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\icons\icon48.png, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\dlpHelper.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\ajax.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\babAPI.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\babClickHandler.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\babContentScript.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\babContentScriptAPI.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\background.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\browserUtils.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\chrome.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\contentScriptConnectionManager.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\dateTimeUtils.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\dlp.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\extensionDetect.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\index.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\localStorageContentScript.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\logger.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\meta.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\offerService.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\pageUtils.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\PartnerId.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\polyfill.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\product.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\remoteConfigLoader.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\splashPageRedirectHandler.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\storageUtils.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\TemplateParser.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\ul.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\urlFragmentActions.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\urlUtils.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\util.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\webtooltabAPI.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\js\webTooltabAPIProxy.js, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\_locales\en\messages.json, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\_metadata\verified_contents.json, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\naedfjpkboljpmbmdnfnibcndmmgdnen\13.917.17.3221_1\ntp1.html, V karanténě, 1798, 456842, , , ,
PUP.Optional.MindSpark.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\NAEDFJPKBOLJPMBMDNFNIBCNDMMGDNEN\13.917.17.3221_1\MANIFEST.JSON, V karanténě, 1798, 443121, 1.0.17267, , ame,
Generic.Malware/Suspicious, C:\PROGRAM FILES (X86)\FARMING SIMULATOR 2017\DXSETUP.EXE, V karanténě, 0, 392686, 1.0.17267, , shuriken,
HackTool.Agent.KMS, C:\PROGRAM FILES\KMSNANO\KMSELDI.EXE, V karanténě, 7628, 700614, 1.0.17267, , ame,
Spyware.PasswordStealer, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\CHECKER.EX, V karanténě, 533, 640842, 1.0.17267, , ame,
PUP.Optional.DriverToolkit, C:\USERS\MAXIXXX\DOWNLOADS\DRIVER TOOLKIT 8.3 CRACK LICENSE K-E-Y.RAR, V karanténě, 1077, 512879, 1.0.17267, , ame,
PUP.Optional.Seznam, C:\USERS\MAXIXXX\DOWNLOADS\IPSCAN.EXE, V karanténě, 654, 623984, 1.0.17267, , ame,
Adware.InstallCore, C:\USERS\MAXIXXX\DOWNLOADS\HW64_446_3182815355.EXE, V karanténě, 481, 695147, 1.0.17267, , ame,
PUP.Optional.DriverToolkit, C:\USERS\MAXIXXX\DOWNLOADS\DRIVERTOOLKIT-8.3-SK+CRACKED.EXE, V karanténě, 1077, 512879, 1.0.17267, , ame,
Adware.InstallCore, C:\USERS\MAXIXXX\DOWNLOADS\UNINSTALLTOOL_SETUP_2286085079.EXE, V karanténě, 481, 768623, 1.0.17267, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\000005.ldb, Smazání při restartu, 291, 454700, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\002948.ldb, Smazání při restartu, 291, 454700, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\002950.log, Smazání při restartu, 291, 454700, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\002951.ldb, Smazání při restartu, 291, 454700, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\CURRENT, V karanténě, 291, 454700, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\LOCK, Smazání při restartu, 291, 454700, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\LOG, Smazání při restartu, 291, 454700, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\LOG.old, V karanténě, 291, 454700, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\MANIFEST-000001, Smazání při restartu, 291, 454700, , , ,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Nahrazen, 291, 454700, 1.0.17267, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Nahrazen, 291, 454711, 1.0.17267, , ame,
PUP.Optional.Delta, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Nahrazen, 319, 455070, 1.0.17267, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Nahrazen, 291, 454742, 1.0.17267, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Nahrazen, 291, 454742, 1.0.17267, , ame,
PUP.Optional.SonicSearch, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Odstranění se nezdařilo, 416, 519968, 1.0.17267, , ame,
PUP.Optional.Linkury.Generic, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Odstranění se nezdařilo, 205, 454805, 1.0.17267, , ame,
Adware.Elex.ShrtCln, C:\USERS\MAXIXXX\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\Default\Web Data, Odstranění se nezdařilo, 291, 454700, 1.0.17267, , ame,

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

maxixxx
Level 2
Level 2
Příspěvky: 153
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC

Příspěvekod maxixxx » 05 led 2020 18:44

2020-01-05 08:19:41.083 Sophos Virus Removal Tool version 2.7.0
2020-01-05 08:19:41.083 Copyright (c) 2009-2018 Sophos Limited. All rights reserved.

2020-01-05 08:19:41.083 This tool will scan your computer for viruses and other threats. If it finds any, it will give you the option to remove them.

2020-01-05 08:19:41.083 Windows version 6.2 SP 0.0 build 9200 SM=0x100 PT=0x1 WOW64
2020-01-05 08:19:41.084 Checking for updates...
2020-01-05 08:19:41.093 Update progress: proxy server not available
2020-01-05 08:19:48.612 Downloading updates...
2020-01-05 08:19:48.614 Update progress: [I96736] sdds.svrt_v1.15: adding primary package C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED baseVersion=1
2020-01-05 08:19:48.614 Update progress: [I95020] sdds.svrt_v1.15: looking for packages included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2020-01-05 08:19:48.614 Update progress: [I22529] sdds.svrt_v1.15: looking for supplements included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2020-01-05 08:19:48.614 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source for http://d2.sophosupd.com/update-B: url=SOPHOS
2020-01-05 08:19:48.614 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating http_source_specific_data to download customer file
2020-01-05 08:19:48.614 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating package source to download customer file
2020-01-05 08:19:48.614 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source
2020-01-05 08:19:48.614 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: catalogue/sdds.data0910.xml
2020-01-05 08:19:48.614 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: catalogue/sdds.data0910.xml: 63 ms
2020-01-05 08:19:48.614 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d2351ecdbee8fb93b9d771945aea2b2bx000.xml: 2521 bytes
2020-01-05 08:19:48.614 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d2351ecdbee8fb93b9d771945aea2b2bx000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 61578afa4df22bbfd117e738e555237cx000.xml: 8673 bytes
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 61578afa4df22bbfd117e738e555237cx000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE573/54a92a4bd3e9b576ad1f41229a9a241dx000.xml: 590 bytes
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE573/54a92a4bd3e9b576ad1f41229a9a241dx000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: SXLSUP/9658bb75e4104455fe802645d41af3dax000.xml: 598 bytes
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: SXLSUP/9658bb75e4104455fe802645d41af3dax000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE565/1ce171d7f5b9565065bf17a44774f0a1x000.xml: 601 bytes
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE565/1ce171d7f5b9565065bf17a44774f0a1x000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE569/248a1f9123c16937d1a142b9bd2a4596x000.xml: 601 bytes
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE569/248a1f9123c16937d1a142b9bd2a4596x000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE567/7b23de79c99d2127137bb3a2e2e9ab95x000.xml: 601 bytes
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE567/7b23de79c99d2127137bb3a2e2e9ab95x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE568/848b908325eda99060171b6fb57a995dx000.xml: 601 bytes
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE568/848b908325eda99060171b6fb57a995dx000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE570/c4215464d25d3865903108d821935879x000.xml: 601 bytes
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE570/c4215464d25d3865903108d821935879x000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE566/d051415c7c83e949b41461e8db404aedx000.xml: 601 bytes
2020-01-05 08:19:48.615 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE566/d051415c7c83e949b41461e8db404aedx000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.616 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE571/edf129287364b01442832aa2cf0459d1x000.xml: 601 bytes
2020-01-05 08:19:48.616 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE571/edf129287364b01442832aa2cf0459d1x000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:19:48.616 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE572/d92ecbfdc25ae3b52e9a9ce30e20c3cbx000.xml: 6013 bytes
2020-01-05 08:19:48.616 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE572/d92ecbfdc25ae3b52e9a9ce30e20c3cbx000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.616 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 72fe09f50715f4ab81c151dfe950af3dx000.xml: 615 bytes
2020-01-05 08:19:48.616 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 72fe09f50715f4ab81c151dfe950af3dx000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.616 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b8f6314c93aaa75d6fc272a3b1304d69x000.xml: 320 bytes
2020-01-05 08:19:48.616 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b8f6314c93aaa75d6fc272a3b1304d69x000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0c458d84352f35f2b272f8b87e9f9576x000.xml: 753 bytes
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0c458d84352f35f2b272f8b87e9f9576x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5c7f0eec8cb5f488397216dcfb7e98e8x000.xml: 331 bytes
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5c7f0eec8cb5f488397216dcfb7e98e8x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 32f2c03993b8d3414be5d9d714792de3x000.xml: 1027 bytes
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 32f2c03993b8d3414be5d9d714792de3x000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 13ff2225063d88f220fa6841f37c8371x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 13ff2225063d88f220fa6841f37c8371x000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 6af07560e7f7cbe00e191bfa0abee6e0x000.xml: 1027 bytes
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 6af07560e7f7cbe00e191bfa0abee6e0x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 76f3567164278171cca28fc8121461d1x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 76f3567164278171cca28fc8121461d1x000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 78c5bd6e43890df1ecf3457a9b5a5dd1x000.xml: 1027 bytes
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 78c5bd6e43890df1ecf3457a9b5a5dd1x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2302ad75630d4b58cca278062b8b5de4x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2302ad75630d4b58cca278062b8b5de4x000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: aa6f963652fadc6cdeff28b207423ccbx000.xml: 1027 bytes
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: aa6f963652fadc6cdeff28b207423ccbx000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2604e1b742f72c5b2358230ceb552befx000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2604e1b742f72c5b2358230ceb552befx000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 87666e9540b89546868b55d119c7b029x000.xml: 1027 bytes
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 87666e9540b89546868b55d119c7b029x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 332f16f3f32467ddbe44773d18577bccx000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 332f16f3f32467ddbe44773d18577bccx000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.617 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f22440c76fa98b33be36804ffa922b99x000.xml: 1027 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f22440c76fa98b33be36804ffa922b99x000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 677c6984b6b0fcb32a84bb4f05a2e35ax000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 677c6984b6b0fcb32a84bb4f05a2e35ax000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a13db9de3890166bfd908f854b655c37x000.xml: 1027 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a13db9de3890166bfd908f854b655c37x000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fc4049d7c7119b0048a7d49548ad3f97x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fc4049d7c7119b0048a7d49548ad3f97x000.xml: 32 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 64a7ab69840549916680700b8a7164bex000.xml: 877 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 64a7ab69840549916680700b8a7164bex000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f678b3730925f55fed6e0076bd53ccc5x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f678b3730925f55fed6e0076bd53ccc5x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2815d26fee3ab9249849d5daf86bbbcdx000.xml: 877 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2815d26fee3ab9249849d5daf86bbbcdx000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d11d0252efbf3b002f53e483b0c63482x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d11d0252efbf3b002f53e483b0c63482x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 84e5e471980d3d7dd92a06c8a4c90a9ex000.xml: 877 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 84e5e471980d3d7dd92a06c8a4c90a9ex000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5063cabb2ae287caf3b26c72cc4fa866x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5063cabb2ae287caf3b26c72cc4fa866x000.xml: 32 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 51d4b151421fe8dd6ea97cc7f537f393x000.xml: 877 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 51d4b151421fe8dd6ea97cc7f537f393x000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 29083664d8b32f3508b37cc4e5104f1bx000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 29083664d8b32f3508b37cc4e5104f1bx000.xml: 32 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7b6f9071ac39b07f50ce294a169d8a8ax000.xml: 877 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7b6f9071ac39b07f50ce294a169d8a8ax000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: dae119adfdf036f96e5a773414d1af08x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: dae119adfdf036f96e5a773414d1af08x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 3dafb4f59d14c7f26c81f72ff3efa7b4x000.xml: 877 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 3dafb4f59d14c7f26c81f72ff3efa7b4x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 7abdf670920d07a4abd01007be88d468x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 7abdf670920d07a4abd01007be88d468x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 2ecaf6c9b68836d2f62324b489932685x000.xml: 877 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 2ecaf6c9b68836d2f62324b489932685x000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: fdd55eba309f44e8af2b8c16bf9daa5ax000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.618 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: fdd55eba309f44e8af2b8c16bf9daa5ax000.xml: 32 ms
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d95f6bb735a4213490b1be346b31d033x000.xml: 877 bytes
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d95f6bb735a4213490b1be346b31d033x000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: a4c8fa192e29d626a6eb89ccea5a94e0x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: a4c8fa192e29d626a6eb89ccea5a94e0x000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4229f7babb1b891e51344432fff30962x000.xml: 877 bytes
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4229f7babb1b891e51344432fff30962x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d31783eb0f4c634e6828be0b91f3cb37x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d31783eb0f4c634e6828be0b91f3cb37x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d906346e27f508bf753c76dcbe27f426x000.xml: 877 bytes
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d906346e27f508bf753c76dcbe27f426x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b979b1a1ebe2ac9a127882a5e29441e9x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b979b1a1ebe2ac9a127882a5e29441e9x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f5f1f7c9b3f6d34fe03dd4888ce20c8cx000.xml: 877 bytes
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f5f1f7c9b3f6d34fe03dd4888ce20c8cx000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4a517cb136bcd013993c68649af4064ax000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4a517cb136bcd013993c68649af4064ax000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 38041853c6009920cfbf8a73c95d111cx000.xml: 1027 bytes
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 38041853c6009920cfbf8a73c95d111cx000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 8b992dbecaf8b7fd6c7ccdeb43f2a197x000.xml: 338 bytes
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 8b992dbecaf8b7fd6c7ccdeb43f2a197x000.xml: 16 ms
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE569 LATEST path= baseVersion= [included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=]
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE569 LATEST path=
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE569 LATEST path=
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE570 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE569 LATEST path=]
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE570 LATEST path=
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE570 LATEST path=
2020-01-05 08:19:48.619 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE571 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE570 LATEST path=]
2020-01-05 08:19:48.620 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE571 LATEST path=
2020-01-05 08:19:48.620 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE571 LATEST path=
2020-01-05 08:19:48.620 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE572 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE571 LATEST path=]
2020-01-05 08:19:48.620 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE572 LATEST path=
2020-01-05 08:19:48.620 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE572 LATEST path=
2020-01-05 08:19:48.620 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE573 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE572 LATEST path=]
2020-01-05 08:19:48.620 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE573 LATEST path=
2020-01-05 08:19:48.620 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE573 LATEST path=
2020-01-05 08:19:48.620 Update progress: [I19463] Syncing product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2020-01-05 08:19:48.620 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 81ddcd3ecd90d6668b9fc5b0a8b77901x000.xml: 73670 bytes
2020-01-05 08:19:48.620 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 81ddcd3ecd90d6668b9fc5b0a8b77901x000.xml: 110 ms
2020-01-05 08:19:48.620 Update progress: [I19463] Product download size 202307273 bytes
2020-01-05 08:19:53.540 Option all = no
2020-01-05 08:19:53.540 Option recurse = yes
2020-01-05 08:19:53.540 Option archive = no
2020-01-05 08:19:53.540 Option service = yes
2020-01-05 08:19:53.540 Option confirm = yes
2020-01-05 08:19:53.540 Option sxl = yes
2020-01-05 08:19:53.543 Option max-data-age = 35
2020-01-05 08:19:53.543 Option vdl-logging = yes
2020-01-05 08:19:53.547 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2020-01-05 08:19:53.547 Machine ID: 42103a6a990c421e8fe93cc1ba8c2448
2020-01-05 08:19:53.548 Component SVRTcli.exe version 2.7.0
2020-01-05 08:19:53.548 Component control.dll version 2.7.0
2020-01-05 08:19:53.548 Component SVRTservice.exe version 2.7.0
2020-01-05 08:19:53.548 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2420
2020-01-05 08:19:53.548 Component engine\veex.dll version 3.73.0.2420
2020-01-05 08:19:53.548 Component engine\savi.dll version 9.0.11.2420
2020-01-05 08:19:53.549 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2020-01-05 08:19:53.549 Version info: Product version 2.7.0
2020-01-05 08:19:53.549 Version info: Detection engine 3.73.0
2020-01-05 08:19:53.549 Version info: Detection data 5.55
2020-01-05 08:19:53.549 Version info: Build date 18.09.2018
2020-01-05 08:19:53.549 Version info: Data files added 173
2020-01-05 08:19:53.549 Version info: Last successful update (not yet updated)
2020-01-05 08:20:34.801 Update progress: [I19463] Syncing product IDE569 LATEST path=
2020-01-05 08:20:34.801 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0f3305a3f210dc482321fe6f92f6ee1cx000.xml: 26472 bytes
2020-01-05 08:20:34.801 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0f3305a3f210dc482321fe6f92f6ee1cx000.xml: 156 ms
2020-01-05 08:20:34.801 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: b2367d5fb32325179e0c92a14f2847bfx000.xml: 397 bytes
2020-01-05 08:20:34.801 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: b2367d5fb32325179e0c92a14f2847bfx000.xml: 15 ms
2020-01-05 08:20:34.801 Update progress: [I19463] Product download size 1733409 bytes
2020-01-05 08:20:56.910 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 4bb2f0a53597544721ef71f44f630206x000.xml: 4073 bytes
2020-01-05 08:20:56.910 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 4bb2f0a53597544721ef71f44f630206x000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:20:56.980 Update progress: [I19463] Syncing product IDE570 LATEST path=
2020-01-05 08:20:56.980 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5ccd6a45ae68aab76b89f87138a59402x000.xml: 28460 bytes
2020-01-05 08:20:56.980 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5ccd6a45ae68aab76b89f87138a59402x000.xml: 32 ms
2020-01-05 08:20:56.980 Update progress: [I19463] Product download size 1905546 bytes
2020-01-05 08:21:16.928 Update progress: [I19463] Syncing product IDE571 LATEST path=
2020-01-05 08:21:16.928 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: d220e3eb0c0580a2840126302368f29bx000.xml: 25989 bytes
2020-01-05 08:21:16.928 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: d220e3eb0c0580a2840126302368f29bx000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:21:16.928 Update progress: [I19463] Product download size 2049625 bytes
2020-01-05 08:21:24.197 Update progress: [I19463] Syncing product IDE572 LATEST path=
2020-01-05 08:21:24.197 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 77731f3c83b54e96e6913249a8038969x000.xml: 44571 bytes
2020-01-05 08:21:24.197 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 77731f3c83b54e96e6913249a8038969x000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:21:24.197 Update progress: [I19463] Product download size 2749714 bytes
2020-01-05 08:21:31.830 Update progress: [I19463] Syncing product IDE573 LATEST path=
2020-01-05 08:21:31.830 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: f430c089bf466bb070b959d79391e4c2x000.xml: 124 bytes
2020-01-05 08:21:31.830 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: f430c089bf466bb070b959d79391e4c2x000.xml: 31 ms
2020-01-05 08:21:31.854 Installing updates...
2020-01-05 08:21:32.458 Error level 1
2020-01-05 08:21:46.093 Update successful
2020-01-05 08:22:05.763 Option all = no
2020-01-05 08:22:05.763 Option recurse = yes
2020-01-05 08:22:05.763 Option archive = no
2020-01-05 08:22:05.763 Option service = yes
2020-01-05 08:22:05.763 Option confirm = yes
2020-01-05 08:22:05.763 Option sxl = yes
2020-01-05 08:22:05.766 Option max-data-age = 35
2020-01-05 08:22:05.766 Option vdl-logging = yes
2020-01-05 08:22:05.770 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2020-01-05 08:22:05.770 Machine ID: 42103a6a990c421e8fe93cc1ba8c2448
2020-01-05 08:22:05.770 Component SVRTcli.exe version 2.7.0
2020-01-05 08:22:05.770 Component control.dll version 2.7.0
2020-01-05 08:22:05.771 Component SVRTservice.exe version 2.7.0
2020-01-05 08:22:05.771 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2461
2020-01-05 08:22:05.771 Component engine\veex.dll version 3.77.1.2461
2020-01-05 08:22:05.771 Component engine\savi.dll version 9.0.15.2461
2020-01-05 08:22:05.771 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2020-01-05 08:22:05.771 Version info: Product version 2.7.0
2020-01-05 08:22:05.772 Version info: Detection engine 3.77.1
2020-01-05 08:22:05.772 Version info: Detection data 5.68
2020-01-05 08:22:05.772 Version info: Build date 24.09.2019
2020-01-05 08:22:05.772 Version info: Data files added 503
2020-01-05 08:22:05.772 Version info: Last successful update 05.01.2020 9:21:46

2020-01-05 08:33:31.555 Warning: rootkit scan failed to open device "\\?\Volume{441f5c32-37ff-4fed-87fc-3c7337632184}" (1)
2020-01-05 08:34:44.441 Could not open C:\hiberfil.sys
2020-01-05 08:34:44.969 Could not open C:\pagefile.sys
2020-01-05 09:04:58.640 Could not open C:\swapfile.sys
2020-01-05 09:04:58.699 Could not open C:\System Volume Information\{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-01-05 09:04:58.699 Could not open C:\System Volume Information\{42e6746d-2f40-11ea-9d54-08606ef13db3}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-01-05 09:04:58.699 Could not open C:\System Volume Information\{6d705b3d-2bd4-11ea-9d51-08606ef13db3}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-01-05 09:08:58.235 Could not open C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Current Session
2020-01-05 09:08:58.235 Could not open C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Current Tabs
2020-01-05 09:09:48.018 Could not open C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\TreeSizeFreeApp.exe
2020-01-05 09:09:48.022 Could not open C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.exe
2020-01-05 09:09:48.023 Could not open C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\MicrosoftEdge.exe
2020-01-05 09:09:48.024 Could not open C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\TreeSizeFreeApp.exe
2020-01-05 09:10:15.183 Could not open C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\LocalCache\Local\Microsoft\OneDrive\18.044.0301.0006\FileSyncShell.dll
2020-01-05 09:10:15.807 Could not open C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\LocalCache\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
2020-01-05 09:10:44.789 Could not open C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\LocalCache\Roaming\AIMP\AIMP-ContextMenu.ini
2020-01-05 09:10:47.471 Could not open C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\LocalCache\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries\desktop.ini
2020-01-05 09:10:47.514 Could not open C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\LocalCache\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Desktop.ini
2020-01-05 09:10:56.051 Could not open C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe\LocalCache\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
2020-01-05 09:14:41.514 Could not check C:\Users\maxixxx\Desktop\FANDA572\autocad výkresi + prezentace\Prezentace\3.A\Sluneční soustava2.pps (corrupt)
2020-01-05 09:15:02.708 Could not check C:\Users\maxixxx\Desktop\K roztřídění\Stará Fleška\Doktorant\vyplněné dotazníky\101.doc (corrupt)
2020-01-05 09:16:41.245 Could not check C:\Users\maxixxx\Disk Google\FANDA\dokumety referáty prezentace\Sluneční soustava2.pps (corrupt)
2020-01-05 09:17:00.834 Could not check C:\Users\maxixxx\Disk Google\záloha\Dokumenty Mamka\Poškozené\Doktorant\vyplněné dotazníky\101.doc (corrupt)
2020-01-05 09:17:01.112 Could not check C:\Users\maxixxx\Disk Google\záloha\Dokumenty Mamka\Poškozené\Ilona\Ilona2000_2004\Dopisy zahraničí\Vánoce 2008.doc (corrupt)
2020-01-05 09:17:01.115 Could not check C:\Users\maxixxx\Disk Google\záloha\Dokumenty Mamka\Poškozené\Ilona\Ilona2000_2004\Dopisy zahraničí\Vánoce2009Megyesi.doc (corrupt)
2020-01-05 09:17:01.123 Could not check C:\Users\maxixxx\Disk Google\záloha\Dokumenty Mamka\Poškozené\Ilona\Ilona2000_2004\Ostatní\bakal.S.souhrn.doc (corrupt)
2020-01-05 09:17:01.324 Could not check C:\Users\maxixxx\Disk Google\záloha\Dokumenty Mamka\Poškozené\Ilona\Ilona2000_2004\Univerzita\Próza s přírodní tematikou.doc (corrupt)
2020-01-05 09:17:01.372 Could not check C:\Users\maxixxx\Disk Google\záloha\Dokumenty Mamka\Poškozené\Ilona\Ilona2000_2004\Univerzita\recenze2009\Ondrůjová.Rytířovo kopí.doc (corrupt)
2020-01-05 09:17:01.407 Could not check C:\Users\maxixxx\Disk Google\záloha\Dokumenty Mamka\Poškozené\Ilona\Ilona2000_2004\Univerzita\recenze2009\StindlováEliška3.doc (corrupt)
2020-01-05 09:17:01.432 Could not check C:\Users\maxixxx\Disk Google\záloha\Dokumenty Mamka\Poškozené\Ilona\Ilona2000_2004\Univerzita\recenze2009\ŠopíkováNeplechatépohádky1.doc (corrupt)
2020-01-05 09:19:08.029 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Users\maxixxx\Downloads\Nova Drift v0.21.10_Game\Nova.Drift.v0.21.10\Nova Drift\steam_api.dll
2020-01-05 09:19:08.029 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:19:08.029 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:19:19.954 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Users\maxixxx\Downloads\R-Type_Dimensions\R-Type_Dimensions\R-Type_Dimensions_Data\Plugins\steam_api.dll
2020-01-05 09:19:19.955 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:19:19.955 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:19:30.233 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Users\maxixxx\Downloads\Raft.v9.05HF\Raft\steam_api.dll
2020-01-05 09:19:30.233 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:19:30.233 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:19:39.808 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Users\maxixxx\Downloads\Satisfactory\Crack\EpicLauncher.exe
2020-01-05 09:19:39.808 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:19:39.809 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:17.994 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Users\maxixxx\Downloads\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\NoSteam\steam_api.dll
2020-01-05 09:20:17.994 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:17.994 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:24.033 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Users\maxixxx\Downloads\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\NoSteam\Universe Sandbox VR_Data\Plugins\steam_api.dll
2020-01-05 09:20:24.033 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:24.033 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:30.447 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Users\maxixxx\Downloads\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\NoSteam\Universe Sandbox x64_Data\steam_api.dll
2020-01-05 09:20:30.447 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:30.447 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:36.595 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Users\maxixxx\Downloads\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\NoSteam\Universe Sandbox_Data\Plugins\steam_api.dll
2020-01-05 09:20:36.595 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:36.595 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:42.618 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Users\maxixxx\Downloads\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\steam_api.dll
2020-01-05 09:20:42.618 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:42.618 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:50.249 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Users\maxixxx\Downloads\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\Universe Sandbox VR_Data\Plugins\steam_api.dll
2020-01-05 09:20:50.249 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:50.249 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:57.379 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Users\maxixxx\Downloads\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\Universe Sandbox x64_Data\steam_api.dll
2020-01-05 09:20:57.379 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:20:57.379 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:21:04.563 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file C:\Users\maxixxx\Downloads\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\Universe.Sandbox.2.Alpha.19.5\Universe Sandbox_Data\Plugins\steam_api.dll
2020-01-05 09:21:04.563 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:21:04.563 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:26:08.327 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{00AAC56B-CD44-11D0-8CC2-00C04FC295EE}\catdb
2020-01-05 09:26:08.331 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}\catdb
2020-01-05 09:26:08.334 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\catdb
2020-01-05 09:26:10.158 Could not open C:\Windows\System32\config\BBI
2020-01-05 09:26:10.209 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\DEFAULT
2020-01-05 09:26:10.209 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SAM
2020-01-05 09:26:10.209 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SECURITY
2020-01-05 09:26:10.210 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SOFTWARE
2020-01-05 09:26:10.210 Could not open C:\Windows\System32\config\RegBack\SYSTEM
2020-01-05 09:38:53.939 >>> Virus 'Troj/Agent-AGBP' found in file D:\Hry\CaD 2\CoD2SP_s.exe
2020-01-05 09:38:53.939 >>> Virus 'Troj/Agent-AGBP' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:38:53.939 >>> Virus 'Troj/Agent-AGBP' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:39:52.589 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file D:\Hry\Colony.Survival.v0.4.3 [Kostka007]\Colony.Survival.v0.4.3\Colony Survival\colonyclient_Data\Plugins\steam_api.dll
2020-01-05 09:39:52.589 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:39:52.589 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:39:59.791 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file D:\Hry\Colony.Survival.v0.4.3 [Kostka007]\Colony.Survival.v0.4.3\Colony Survival\colonyserver_Data\Plugins\steam_api.dll
2020-01-05 09:39:59.791 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:39:59.792 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:41:46.383 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file D:\Hry\F1 2018\steamclient64.dll
2020-01-05 09:41:46.384 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:41:46.384 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:47:52.637 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file D:\Hry\payday 2 VOJTA\PAYDAY\PAYDAY 2\steam_api.dll
2020-01-05 09:47:52.638 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:47:52.638 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:48:00.440 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file D:\Hry\Plague Inc - Evolved\steam_api.dll
2020-01-05 09:48:00.440 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:48:00.440 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:48:43.496 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file D:\Hry\Raft.v1.03\Raft\steam_api.dll
2020-01-05 09:48:43.496 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:48:43.496 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:49:01.484 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file D:\Hry\Rocket League\Binaries\Win32\steam_api.dll
2020-01-05 09:49:01.485 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:49:01.485 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:49:19.637 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file D:\Hry\Satisfactory\EpicLauncher.exe
2020-01-05 09:49:19.637 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:49:19.637 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:49:27.903 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file D:\Hry\Satisfactory\FactoryGame\Binaries\Win64\EpicLauncher.exe
2020-01-05 09:49:27.903 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:49:27.903 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:58:18.932 >>> Virus 'Troj/Agent-AJTU' found in file D:\Hry\Test Drive Unlimited 2\rld.dll
2020-01-05 09:58:18.932 >>> Virus 'Troj/Agent-AJTU' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:58:18.933 >>> Virus 'Troj/Agent-AJTU' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:58:33.810 >>> Virus 'Mal/Obfus-D' found in file D:\Hry\The Sims 4\Game\Bin\RldOrigin_ext.dll
2020-01-05 09:58:33.810 >>> Virus 'Mal/Obfus-D' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:58:33.810 >>> Virus 'Mal/Obfus-D' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:59:04.121 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file D:\Hry\Turmoil.v0.0.0.185\Turmoil.v0.0.0.185\steam_api.dll
2020-01-05 09:59:04.121 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 09:59:04.121 >>> Virus 'Mal/VMProtBad-A' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 10:01:56.799 >>> Virus 'Troj/Sirefef-T' found in file D:\ISO\HRY\GTA IV\GTA IV\GTA 4 crack\LaunchGTAIV.exe
2020-01-05 10:01:56.800 >>> Virus 'Troj/Sirefef-T' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 10:01:56.800 >>> Virus 'Troj/Sirefef-T' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 10:02:19.724 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file D:\ISO\HRY\Thief_Simulator\Thief_Simulator\Setup_Install.exe
2020-01-05 10:02:19.725 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 10:02:19.725 >>> Virus 'Mal/Generic-S' found in file HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin
2020-01-05 10:06:39.969 Could not open D:\System Volume Information\{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-01-05 10:06:39.969 Could not open D:\System Volume Information\{42e6746e-2f40-11ea-9d54-08606ef13db3}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-01-05 10:06:39.969 Could not open D:\System Volume Information\{6d705b3e-2bd4-11ea-9d51-08606ef13db3}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2020-01-05 10:06:40.042 The following items will be cleaned up:
2020-01-05 10:06:40.042 Mal/VMProtBad-A
2020-01-05 10:06:40.042 Troj/Agent-AGBP
2020-01-05 10:06:40.042 Troj/Agent-AJTU
2020-01-05 10:06:40.042 Mal/Obfus-D
2020-01-05 10:06:40.042 Troj/Sirefef-T
2020-01-05 10:06:40.042 Mal/Generic-S

RogueKiller Anti-Malware V14.0.3.0 (x64) [Dec 23 2019] (Free) by Adlice Software
mail : https://adlice.com/contact/
Website : https://adlice.com/download/roguekiller/
Operating System : Windows 10 (10.0.17134) 64 bits
Started in : Normal mode
User : maxixxx [Administrator]
Started from : C:\Users\maxixxx\Downloads\RogueKiller_portable64.exe
Signatures : 20200103_125316, Driver : Loaded
Mode : Standard Scan, Scan -- Date : 2020/01/05 13:37:48 (Duration : 00:14:40)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Processes ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Process Modules ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[PUP.InstallCore (Potentially Malicious)] ssinstall (0) -- (PS Media s.r.o.) C:\WINDOWS\SysWoW64\ssins.exe -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Tasks ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Registry ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
>>>>>> XX - Software
[Tr.SysUpdate (Malicious)] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\System Updates -- N/A -> Found
[PUP.Offerz (Potentially Malicious)] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\services -- N/A -> Found
>>>>>> O23 - Services
[PUP.InstallCore (Potentially Malicious)] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\ssinstall -- (PS Media s.r.o.) C:\Windows\SysWOW64\ssins.exe -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ WMI ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Hosts File ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Files ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[PUP.InstallCore (Potentially Malicious)] (file) ssins.exe -- (PS Media s.r.o.) C:\Windows\SysWOW64\ssins.exe -> Found
[Tr.SysUpdate (Malicious)] (folder) System Updates -- C:\ProgramData\System Updates -> Found
[PUP.AutoIt.Gen (Potentially Malicious)] (file) libreofficeCalcTest.exe -- C:\Program Files\Futuremark\PCMark 8\bin\libreofficeCalcTest.exe -> Found
[PUP.HackTool (Potentially Malicious)] (file) Protein_x64.3.17.dll -- C:\Program Files\VEGAS\VEGAS Pro 16.0\Protein\Protein_x64.3.17.dll -> Found

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Web browsers ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 40449
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC

Příspěvekod jaro3 » 05 led 2020 18:59

znovu , nic se nesmazalo:
Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Skenování“ , po prohledání klikni na „ Čištění

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log soubor“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.


Zavři všechny programy a prohlížeče. Deaktivuj antivir a firewall.
Prosím, odpoj všechny USB (kromě myši s klávesnice) nebo externí disky z počítače před spuštěním tohoto programu.
Spusť znovu RogueKiller ( Pro Windows Vista nebo Windows 7, klepni pravým a vyber "Spustit jako správce", ve Windows XP poklepej ke spuštění).
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“,
po jeho skončení - vše zatrhni (dej zatržítka vlevo od nálezů , do bílých políček)
- pak klikni na "Remove Selected"
- Počkej, dokud Status box nezobrazí " Removal finished, please review result "
- Klikni na "Open report " a pak na " Open TXT“ a zkopíruj ten log a vlož obsah té zprávy prosím sem. Log je možno nalézt v C:\ProgramData\RogueKiller\Logs - Zavři RogueKiller.

Vypni antivir i firewall.
Stáhni Zoek.exe
http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe

Zavři všechny ostatní programy , okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
-pozor , náběh programu může trvat déle.
Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
resethosts;
emptyclsid;
IEdefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyIEcache;
emptyFFcache;
emptyCHRcache;
emptyalltemp;
emptyflash;
emptyjava;
emptyrecycle.bin;

klikni na Run Script
Program provede sken , opravu, sken i oprava může trvat i více minut ,je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .
Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů , jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log Zkopíruj sem celý obsah toho logu.
Pokud budou problémy , spusť zoek v nouz. režimu.

Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Můžeš si zatrhnout i vytvoření bodu obnovy:
Klikni na ozubené kolečko , poté na „Skenování“ a zatrhni „vytvářet body obnovy“.
Vrať se zpět ( klikni na domeček).
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Neměň žádné nastavení. Klikni na „Skenovat“.
Po skenu lze vidět , zda jsou nějaké nákazy. Klikni na „Další“. Nákazy budou přemístěny do karantény.
Když je skenování dokončeno, objeví se tisková zpráva , zkopíruj sem celý obsah té zprávy.
Jinak můžeš zprávy vidět , když klikneš vpravo nahoře na „ zprávy“.


Vlož nový log z HJT + informuj o problémech
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

maxixxx
Level 2
Level 2
Příspěvky: 153
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC

Příspěvekod maxixxx » 05 led 2020 22:04

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 8.0.0.0
# -------------------------------
# Build: 11-21-2019
# Database: 2020-01-02.2 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 01-05-2020
# Duration: 00:00:19
# OS: Windows 10 Pro
# Cleaned: 16
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders cleaned.

***** [ Files ] *****

No malicious files cleaned.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries cleaned.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

Deleted MSN Homepage & Bing Search Engine
Deleted Seznam doplněk - Esko

***** [ Chromium URLs ] *****

Deleted Softonic EN
Deleted Softonic EN
Deleted Softonic EN
Deleted WebSearch
Deleted hi.ru
Deleted luckysearches
Deleted mystartsearch
Deleted mystartsearch
Deleted mystartsearch
Deleted mystartsearch
Deleted webssearches
Deleted webssearches
Deleted webssearches
Deleted webssearches

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.

***** [ Preinstalled Software ] *****

No Preinstalled Software cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner[S00].txt - [3047 octets] - [28/12/2019 21:55:50]
AdwCleaner[S01].txt - [3326 octets] - [03/01/2020 21:59:08]
AdwCleaner[S02].txt - [3387 octets] - [04/01/2020 23:16:52]
AdwCleaner[C02].txt - [3025 octets] - [04/01/2020 23:18:49]
AdwCleaner[S03].txt - [2255 octets] - [05/01/2020 19:16:56]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C03].txt ##########

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 40449
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC

Příspěvekod jaro3 » 05 led 2020 22:58

Fajn , ještě to další.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

maxixxx
Level 2
Level 2
Příspěvky: 153
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC

Příspěvekod maxixxx » 06 led 2020 06:19

Zoek.exe v5.0.0.2 Updated 03-May-2018(Online Version)
Tool run by maxixxx on 05.01.2020 at 22:12:15,08.
Microsoft Windows 10 Pro 10.0.17134 x64
Running in: Normal Mode Internet Access Detected
Launched: C:\Users\maxixxx\Desktop\zoek.exe [Scan all users] [Script inserted]

==== System Restore Info ======================

05.01.2020 22:14:44 Zoek.exe System Restore Point Created Successfully.

==== Reset Hosts File ======================

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\BlueStacks deleted successfully
C:\PROGRA~2\Bonjour deleted successfully
C:\PROGRA~2\CheckDrive deleted successfully
C:\PROGRA~2\Electronic Arts deleted successfully
C:\PROGRA~2\Origin Games deleted successfully
C:\PROGRA~2\COMMON~1\IObit deleted successfully
C:\PROGRA~2\COMMON~1\Pegasus Imaging deleted successfully
C:\Program Files\Autodesk deleted successfully
C:\Program Files\MiniTool Partition Wizard 10 deleted successfully
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared deleted successfully
C:\Program Files\Common Files\AV deleted successfully
C:\PROGRA~3\Comms deleted successfully
C:\PROGRA~3\LG Software deleted successfully
C:\PROGRA~3\LumaEmu_SteamCloud deleted successfully
C:\PROGRA~3\SoftwareDistribution deleted successfully
C:\PROGRA~3\System Updates deleted successfully
C:\PROGRA~3\{BAF091CA-86C4-4627-ADA1-897E2621C1B0} deleted successfully
C:\PROGRA~3\{CC634D6D-C5FE-7489-A5FA-FAE254E3B025} deleted successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\BluestacksCN deleted successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\Hello.Neighbor.Alpha.3-ALI213 deleted successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\LG Electronics deleted successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\Mediatronic deleted successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\{950EB46C-6AC7-4ACC-AB36-9A6A77C08B6A} deleted successfully
C:\Users\Default\AppData\Local\PackageAware deleted successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\DBG deleted successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\LG Electronics deleted successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\NetworkTiles deleted successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Notepad++ deleted successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\PeerDistRepub deleted successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Unity deleted successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\VirtualDJ deleted successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\DBG deleted successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Maps deleted successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\PackageAware deleted successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\PeerDistPub deleted successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\PeerDistRepub deleted successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\DBG deleted successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\NetworkTiles deleted successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\PackageAware deleted successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Packages deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{003B78BE-A555-4D45-AF55-E3CB1DAAF714} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{015A5C95-7FDC-4C0F-876A-453693808BE8} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{02399501-0EB2-4C44-A458-159297A58847} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{02AED896-C242-4D30-8F37-77F585AA9C02} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0392134E-B9B8-4440-BC1D-E24D34750068} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{042863DE-6B2D-43EC-869B-B5DE1DFA0314} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{04652186-7226-4B7B-B426-4AF54E15F878} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{062F2C66-3EF8-4FF0-880B-40F110AB3530} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{06ED580A-D27D-4F10-AF06-2E940CEA2EDC} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{07465246-3F8C-457E-ADC6-799CC53E8E99} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{079CDBE8-0E14-498F-9CE5-57A88539B65A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{08F5721F-D718-492E-B5E6-F89C994089FA} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{09C45198-1F51-462A-A0CA-1967BA9D30EB} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0C179391-23E6-4036-BA5C-DAE9F114E9FD} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0CEDA9C7-B437-4B28-BE1F-6252E6FBA8C0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0F017C50-20E4-4A7A-A6F3-457B15515AA1} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0F589CF0-44E4-4288-846D-033A75F0E716} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0FC343F7-CB6B-4B97-A40B-99A19D7AECDA} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{12DE199E-8D11-4660-A4FB-7A13D7BCF582} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{135EDCA0-4C63-4FBB-A42D-06C69EDEC620} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{13C8604F-5013-45BA-900B-30B23E327C96} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{14272A7E-333A-40F3-8AEB-65907C805FA7} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{14B84349-2024-4D78-868F-344D11F63771} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{165EF9CA-933D-4A7E-8E50-638C9F8BB9FA} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{16B13409-62AE-403E-8848-7CA90E3486C6} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{16B764FF-D2D3-4B22-A619-1225E8A474F4} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{173B0C41-C131-4A12-8D80-853686873FC1} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{17927248-E339-47A0-964E-27307531113F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{18CB3143-D754-43E3-82E4-56B82B53FF87} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{18F941A7-A5EA-4132-803A-BDE5FD02DB36} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{19B48DD1-00B7-4010-95FD-6FBC4783B00D} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{1AFCB501-E780-4C05-A653-42B3F3DEF16C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{1E489D86-AEA0-4381-9C6D-E6B9BC91997C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{1EA3661C-4866-40E0-A7BA-42CD784517BF} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{1F0139BD-ABAD-4CBA-A178-F9EAC10E4061} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{21E0CDD3-BF62-4C58-9743-5F7EC8A84FAE} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{2200AB2B-7FA0-455B-A077-C1C7A0A012D9} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{2283A230-5AD7-410F-A625-39B68CCC5B1B} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{25606236-F415-4261-AFEF-1B7A800F5BCE} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{26561A68-24CC-49D7-9062-975F49A22DE4} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{267F7576-D75F-4C7E-B0BB-6E2E9DFFD538} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{271A8501-DE86-4D07-92F9-17D1421705E0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{28689426-0CFF-48FD-9AEE-531FB562B127} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{296F7134-F5F1-4E98-AE6A-83410BFE1748} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{2A0E034D-CAEE-499A-A9F1-BD537E291902} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{2BD2B222-9BDF-40E5-AFFC-F79A59E541D7} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{2BD4CD3B-3F9A-4BEB-83CD-1C0E792C5186} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{2E659AF9-CBCF-47AC-A142-4D87CF925536} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{2F1A2A85-9682-4E22-B6DC-F809E913E2F1} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{31E50C49-B577-41B1-8933-B640EA1CE6DC} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{32985FB3-022A-421A-A16B-9BD4CDC45384} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{33CA0BB9-BC6F-45E9-9182-2439A190032E} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{346AB6EF-038E-4427-A09A-B4CEF0CF0C62} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{35E5E7B2-8EE3-40A2-996F-8C971549BEF0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{367D8527-A220-402A-88D9-DDE72E2D3874} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{37D6F103-2A18-42A5-90B1-73699801636D} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{381A288F-4DCF-4F77-AB47-B4E62474C79E} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{3AE8A730-3713-42AA-9B00-2C6C44CC4C16} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{3B16D2C6-BDB5-4CF5-8E08-794C9ACC56C0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{3B66E1CE-B9A2-46BE-9E3D-67CD062C5866} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{3E030667-C1A5-4FA2-99BF-EB9406C07C16} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{402C62FF-0A59-44C0-9BFD-09A91511B200} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{40A8D818-91C7-4C58-B9C5-69C7C15F08BB} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{40E95C42-7656-4A4A-AC7E-5D7621C454A2} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{415C1E76-1212-4D49-AB9E-FDB6EF62B79F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{41659634-0D09-4BA8-B033-D8CEE1A5B9C8} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{41D145EC-0BC6-4541-B9D5-E62053D4F973} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{42DE388F-AFAF-4EC9-AE85-37D45084758A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{434592D7-EB7A-4453-A35C-63E19A62E1E1} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{434637A6-81A7-4B57-902B-658AEB180572} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{4352EAB7-2E29-49BE-BE49-9087967372D0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{44956ABB-697D-4EDD-A32C-5032A3141F9A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{45B2CCC4-867E-40EA-B58D-37829272787C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{465639F9-292A-415F-9C1F-84FBAF153615} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{477C88AC-A983-49BC-B377-165D816B7EA6} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{4986FE59-5C09-45E7-B787-023DCD9F6159} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{49A45F4E-F3AE-4BE7-B31B-45B555814597} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{4DE86FCD-7A2E-4C0A-91B2-A818CA5B8C8C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{4E70ADBC-80B0-497A-AAA8-C5331288B032} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{504A5FDC-4A67-4623-A549-9BA1DC73ED98} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{505749B0-6174-42A1-AB81-DB3EEC3CF8DD} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{50F90DC0-0798-4952-A857-E67478EC2A51} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{511BA2C1-E7C8-4D4F-8708-8CDA270D5935} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{52E60831-097D-463D-85F8-0FF333BABE16} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{544C2D3F-247D-470A-AD47-4606FC86AFF1} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{554939CB-D168-4F84-AC00-9258DF0DE684} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{56D92B19-93FE-4DC7-BF47-12CC5DEE0D5D} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{57D831B6-1E35-4590-BD82-82ED235D8725} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{582D3D81-D827-4D53-97AB-BD2715BE70E4} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{5881D26C-40E2-42D7-B400-FC08B0FCCAEE} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{58F55B6C-3003-4A35-98BB-2A8AAFE42681} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{5A51B3F0-98C4-4466-9735-27D3CE3C7DF9} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{5DBDF219-C65D-4989-B710-94196263EC21} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{5E6CFDF5-4537-429C-80A5-479417292C07} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{5F0270E0-BFB2-48DA-8463-B93AAF23F23D} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{5FF50429-1704-442F-903D-A6836A3EA3ED} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{60624D26-BDC1-43D2-909D-86CF7EB4E44C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{60C3042C-985C-4A46-8521-F6CC9DC67966} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{60D2FCF4-2F64-4CBF-BE62-BD536A449732} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{615EC0BA-FB69-4253-82BD-DDD50F5BFD14} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{63ECDF1B-0F54-48C2-B071-086C11852ABC} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{6449F5D9-2348-48DC-BB70-D9635FBB0E5F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{644CC9B1-B877-4FB2-9287-681481A97F24} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{658B4646-DEE2-4A17-A0D0-858E28A28FF0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{66C310C0-351B-463F-A8C4-4EFA07A8D695} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{66DFE5D0-7C14-4655-A2F2-2C5ABC2A96BF} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{683C3B49-C9AE-4A62-9A63-E3F9A7DB63FD} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{6866C6DC-E487-46CD-AA67-20681D6CCC15} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{692FD992-0AC3-48E9-A9D5-8A3C09765D7F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{6A2BDE4E-A3F4-41EF-8799-4498798CF15A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{6AACF8C3-D94F-4EEE-9A21-BC72B2FA1D3A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{6B081AEC-AFAD-4E63-AF63-009B70937129} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{6B18FFAA-A1C7-4793-BDC4-1FB20A1E44B7} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{6B3904F5-C970-4FE2-9891-AAE227043B88} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{6CCF482C-048C-44DB-A843-782D232B669B} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{6CE3AEEA-CF68-494A-80AA-AC7AFE635112} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{70EC0876-5895-4A7B-B9E9-FA54064C07E0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{71E068F1-6C17-4673-97B9-089963A20CC2} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{71E343B3-1B67-48B1-8148-9F858C5147C7} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{730F31DE-E6D0-44C9-8FB4-1D20B10A038B} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7479FB03-732B-489C-9E10-B11EB588911F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{74F6343F-92E9-44AD-B208-719FC8AD7B4C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{75603CCF-0F41-4C5A-9A7D-98C9A3333893} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{76F64864-23EF-40EB-A4BD-5AD071AF2D10} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{76FFC8CE-AE4F-4B26-953F-F4BEE842AF66} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{772E71A5-0740-44F6-9376-217D6C400F91} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{78019967-3305-482C-92BE-3473231C5C1E} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7888EF18-B070-4395-BFB0-B84948BDE432} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7A1CE97A-DFD2-4A9C-B0A7-8FA660C053B6} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7AA24B61-FFFC-48A8-836B-3CB63A89611E} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7B3F2AFE-1B21-4215-BA72-02708001FE49} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7BDC225E-FF60-4785-8DCA-5CEA05ED4E22} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7BF79002-D973-446E-8207-243497CDC7E6} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7C501C37-4360-47DF-864F-8D332C8631A0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7C910D69-938A-46D0-B66E-A0C7F797C64E} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7C98D6DF-615A-462E-8EBA-462D5AC7BD7F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7D8132A9-D7A7-4860-A2B1-4CC015D1EF30} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7DEB9302-FEC9-40A3-A0F9-2BDD7C1EE5C0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7E6A7D31-3B09-438D-953C-90996E355829} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7FA3C6CD-E91C-4ADE-AD14-3472BC9C3386} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{81E21067-50BA-4BBA-B6EA-E5300A5B72A6} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8488801E-AB46-4E4F-9261-4EC359FE9E60} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{84C932D4-D615-4005-83F2-24417FF4B815} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{85287671-B254-4C29-8593-07820347E777} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{852C5086-2B8C-43AF-A362-FE5DE85276FD} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{861B82B5-125C-4588-8517-B79CF1B72292} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8624587B-6666-443F-946A-DAD1F96FE113} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8747DA50-BD4A-470F-A7A4-1824BC6C4E9A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8A0CDD0D-0ED4-4964-AF33-76706707CE9C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8A745018-DC54-4EF4-8E3A-F96679819AFD} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8C036A3E-3C8B-497F-B4FB-93BB2107E720} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8CBB2030-1121-440B-92E8-15C180000F9A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8D245515-E08E-429D-8B54-D7D90ED88333} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8D9D2582-9DAF-4A34-890F-BE210CBDA66A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8E2D31E7-CC50-449E-B344-2795D9977E15} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8E9EAF48-44B2-4B1E-B13A-2C91445C465A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9107B842-27ED-4E74-B488-38C03A467F1C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{915FF0C5-A388-45D1-A68D-938306ED984A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{93318D66-79FC-4D9F-A6E6-C513625C1DFF} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{946AC83F-BF67-4DF9-997E-3776566BD5A8} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9668AABB-86D4-48CC-B7F3-BA490D7B4943} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{96AB5BB2-A069-4B94-BEB7-9855FB7E91BD} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{96D616B7-8473-4DF1-A18A-E6FFF6E4AC96} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{984A2902-7CAA-4B2B-8BA1-A68E7B72C9B0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{988D7392-D4AB-4B92-B5A8-E02544117BD0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{98E0C892-251B-4BAB-8866-ECDA502F040C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9E611C23-CBC2-4ECF-B643-EC2AD5D930E2} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9E61968D-7481-4A8D-A7C7-B5DBB9DCD642} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9EAF3EF8-1A04-414A-A664-A904D7F14C4C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A0FD9CAC-4ED8-4B16-B7B3-EAF59A454938} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A117583A-BF2F-4B38-A0F4-A6469C9123AD} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A1C40493-AF72-408B-9BB4-0E473F170FC8} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A3A7A2F8-0D50-43E9-971E-F5546FA7215A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A3FA1498-D144-47C8-831E-E3A03C06EB4C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A44FCEE9-80B4-4643-947D-69813121B096} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A4A071C0-DAFF-47E2-B56D-C457B29BB4C3} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A528CD6D-672C-4206-B50E-BCE182E1330F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A53096FE-59F5-4628-8B1E-ED06AEF0842F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A541BC3E-909B-4149-B9E0-60722230565C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5781878-9982-4A96-B747-5BB3785D7C29} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5C8D8DF-593D-4D69-AF5D-EE0B7ED357BD} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5D47858-C769-459D-9EEE-64717E0B45D7} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A8C6C21F-7606-4AE0-B4A3-DDE2C80314C5} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A909BDEA-0BDD-4900-975A-422AD0A6B9B9} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A91F15BE-748C-449F-8104-DD357CEEF698} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A935DE16-3158-4FD4-9C6B-7E9FB762C739} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A9395F54-9602-4A72-9D71-ABC3E998EDFE} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{AB90A0E5-49CD-4F08-9E58-7EBFD79DA8E8} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{ADEE8558-DF3E-4678-BA7A-BD3E89916311} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{AFADDCAA-8957-46DB-8053-9F5DBDA7AB83} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{B130455C-86FD-46DA-8454-4A20055A8A11} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{B23D4EEB-DC48-4696-8E25-57A0D3A8F304} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{B2492795-C46B-4353-8898-F91BE3488175} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{B34E99EF-39E4-4002-8C42-BECA0F846235} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{B732E17A-9B26-4F6C-827F-AAEB538EFFDD} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{B769D4CB-B490-4F31-B933-5E58A0AE2E1F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{B94EBA5D-88CC-4A4C-9504-7B064E3C55BC} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{B9A63644-BF19-4107-9D5F-C271410B416D} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BA06F03E-2B6C-4732-864D-B69472C24721} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BB48D3E5-294F-43B4-BD51-7FF9AE5DF827} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BCAE9158-DCD7-45CC-B119-C0C63C75C458} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BCD39EA7-E5C3-4F2C-9EA8-4B6E741F39BC} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BD22701F-BCD0-4A34-8082-97299494D4D1} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BD78AB73-CD39-4FC6-A8C7-572F2C7115ED} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BE90B2F3-8D25-41CC-9AF4-85CCAA85099E} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BEC8DFC2-52CB-43BD-A144-8C0C25E8BB02} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BF58E8D8-22C3-47AA-BC60-114A6682977A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BF71A4F4-F51B-4E05-8E22-6696E1B19B68} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C36135EB-AEFA-4703-8083-1234E062CEBF} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C3C340B6-3169-441F-BA7B-769F8E58C301} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C3C6A381-AF9F-493F-806E-93071F83DB48} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C4852FB1-5FC8-47DC-842B-0DF7EC6A7A01} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C485E76A-DF69-4982-9F3D-DBFDD8AC21A8} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C5521E2C-57DF-410B-A463-8FE29F7AEA6E} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C64C2B57-4EE2-4202-A95A-0622E72CADFA} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C67A72CB-3449-42AA-B325-0C8EFF8492D4} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C70245F4-2286-48B1-8E28-D8CC89C7ECBC} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C752153E-A5E9-4926-A9B4-F897C2989503} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C791E5CD-C5D5-4391-B4D5-ADDD2383B133} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C8182ECF-BEE5-45EF-A406-DDD0599019D7} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C8E4B067-6F63-4FF7-B3FC-32249AF5BEA0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C9450E1C-D9A8-415F-8CD0-5ADECEF0276C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C9A85DC8-1214-4FC2-A76E-95EE97C50F49} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C9AACEF2-6B9E-4DA6-A0C6-63D58DAE11C7} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CAE2F65C-97D0-4C5C-A95D-0480C805D3F4} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CB074399-A7A1-4248-ADB0-1B38DEB6A898} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CB46CA92-A689-4CF4-9777-94CEF4C9C6AB} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CC47FB3F-2BF0-4ACF-9D3C-CBD455A30944} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CC533A06-5C77-40B8-99A3-8BCA8CFF741F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CC55D35F-BDE2-4AD9-BED3-EA76DF64B7D7} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CD7C6E11-FEBA-49FB-99FA-89E0C533B11B} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CD80C191-848F-4620-A1AA-32C33937BB8B} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CDE23049-5234-4886-872D-69F62C9CC93E} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D0318ECD-F33E-4EE2-AAB3-5D8E26A8A8FE} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D096B950-204F-426D-B049-24D227D9581B} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D1E1F927-293D-4B38-B7F8-869B12849F81} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D1EA14B8-8897-440F-B4BE-A59F3758434E} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D202D138-9002-469A-BBD6-BB9B1C4B61A3} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D21301AA-1CD2-438D-89C1-99B4292EED51} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D307EDAE-DBB1-4C20-9BC0-CE78A6A036BC} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D31F18D1-CFCB-4772-A9DB-66DBBC903132} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D501A96E-744B-4600-9D2A-58908CE220E0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D522FE7A-B2ED-404B-95ED-AFF24CDA93B8} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D554C598-8516-4058-88E5-2AD8F28A083F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D557B9C6-6DF6-472E-829A-B44210941C5F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D5FA968F-6245-48C7-BE87-D2E887393C99} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D5FDBCA5-A537-4DA9-A11A-6BE6F6A9D757} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D68F0568-5E24-4941-A624-BDA76D8A145B} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D90AD740-CE23-4745-B415-AEFCFCD8EC76} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DA2580D9-8117-48EA-A901-191D35A4331F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DB75910C-D68F-493C-830A-6D78643699A7} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DBB1752B-D41F-44A8-AC31-9E4BDD03D275} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DC5BF857-EE95-4C0F-A963-94EB953BBE0A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DC766162-E33C-4676-B959-EA298FD99AF5} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DC7D3D29-7EF9-4162-8248-A735BFDDB76D} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DD46FCC7-D995-460F-88F7-DDF658952938} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DE8F8376-1666-4E2F-936F-503B39AA6370} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DE969EEE-23A8-4FFB-B044-0970BC3F8A38} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E0D1B4D3-69B5-4F78-B749-1F391C6CA21A} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E0EA32FC-92C5-452C-B18F-69318C4D33E0} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E15A765C-7E84-460B-8AA4-DA58B3665AF6} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E2179E36-3765-4993-B07F-3569EDC1AD78} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E53C424A-B20B-4C33-B779-05F941E73FB2} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E55E9D57-B13B-4500-86AD-4E6433273F29} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E6DBBB02-9507-46B4-9CC6-ED095D0B3923} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E7DEDC1F-B77B-4388-8607-664B7DB11183} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E7F53705-A5C5-4821-B105-0A52168D9D1D} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E81E8FA9-6485-4AB7-9679-124872A3F648} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E8A731EB-6FA0-481E-9892-071BEC190C78} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E9AFB51F-DF71-41D5-831D-EA9A444B0EB4} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EA602254-3F6B-468A-AC23-2FEF5D97D7DF} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EB8B726D-EE9D-47F5-B43E-B624EB2ECB6F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EBE857A9-64E4-4A2E-B9E2-B02F941BEDEF} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EC7AF4FE-FAA8-4966-B3A8-D1C8ECECC66B} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EDC66802-EDE2-45FB-B938-5C73D8C6EF33} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EE13FB19-CAD5-4889-9C97-26C92BFAF967} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EE31C964-B5A4-403A-A1A4-C42E5A92A9D5} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EE49FE3D-2D28-44F1-B501-4E386BE9609D} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F01B18F7-19A0-4C2D-8F49-C97187694D3F} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F01BC673-6D99-4B07-BCF0-A5AC5D788CE4} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F01F1046-33A3-4ED6-B108-381F8D709E5C} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F033E196-C836-456F-956E-50D0DC72A742} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F053EBCA-8EE1-477B-B832-F245FC1B6142} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F0B81A2A-54DD-4606-8959-0D8A4DB26D89} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F0CA41E9-8F6F-462D-B625-E0BDD176E05D} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F1B94045-CB95-42EC-9F79-8B200DFCB270} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F42D34E5-26D8-44CA-9CBD-AC7C92B024C8} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F8787165-5CFE-46FD-A508-4E3B4A87B2F2} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{FACA4032-04AB-4C33-BB15-E84866673F8D} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{FCA38C78-03DC-4BC2-B2A8-46D42B3B3E64} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{FFDAA443-7FE4-4532-A3F3-023E7C125D81} deleted successfully
HKEY_USERS\S-1-5-21-1637660355-3434501528-3577494875-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{FFF342C7-6CD2-4887-9B76-05C99EB37171} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

maxixxx
Level 2
Level 2
Příspěvky: 153
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC

Příspěvekod maxixxx » 06 led 2020 06:20

Pokračování ZOEK

==== Deleting Services ======================


==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\TomTom\HOME\Profiles\5bo68b90.default\prefs.js:

Added to C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\TomTom\HOME\Profiles\5bo68b90.default\prefs.js:

Deleted from C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\LocalCache\Roaming\TomTom\HOME\Profiles\5bo68b90.default\prefs.js:

Added to C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\LocalCache\Roaming\TomTom\HOME\Profiles\5bo68b90.default\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\PROGRA~2\BlueStacks not found
C:\PROGRA~2\Bonjour not found
C:\PROGRA~2\CheckDrive not found
C:\PROGRA~2\Electronic Arts not found
C:\PROGRA~2\Origin Games not found
C:\PROGRA~3\{BAF091CA-86C4-4627-ADA1-897E2621C1B0} not found
C:\PROGRA~3\{CC634D6D-C5FE-7489-A5FA-FAE254E3B025} not found
C:\PROGRA~2\SteamHelper deleted
C:\PROGRA~2\DAEMON Tools Pro deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\.technic deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\7DaysToDie deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\Code deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\Discord deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\Factorio deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\Filesafer deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\Visual Studio Setup deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\CC deleted
C:\windows\SysNative\Tasks\BlueStacksHelper deleted
C:\Users\maxixxx\.android deleted
C:\82ace7d6-0197-474d-bf4b-a2043e72329b deleted
C:\found.000 deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\Wondershare deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\FC29FA0894FE.ini deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\DESKTOP-T46HRDG.MTBF.txt deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\KAMRLIK.MTBF.txt deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\__AvidCloudManager.log deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\__AvidCloudManagerPrevious.log deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\ProductData deleted
C:\PROGRA~3\iSkysoft iMedia Converter Deluxe deleted
C:\PROGRA~3\Package Cache deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\oobelibMkey.log deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\zenmap.exe.log deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Wondershare deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\cache deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\CrashRpt deleted
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Backup and Sync from Google deleted
C:\Users\maxixxx\Downloads\tb_free_12.0.exe deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\LocalLow\Unity deleted
C:\windows\SysNative\GroupPolicy\Machine deleted
C:\windows\SysNative\GroupPolicy\User deleted
C:\windows\SysNative\GroupPolicy\gpt.ini deleted
C:\WINDOWS\Syswow64\GroupPolicy\gpt.ini deleted
C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\yosetts.exe deleted
"C:\Users\maxixxx\AppData\Local\digikamrc" deleted
"C:\Users\maxixxx\AppData\Local\LumaEmu" deleted
"C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\oobelibMkey.log" not deleted

==== Orphaned Tasks deleted from Registry ======================

BlueStacksHelper deleted
OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask deleted

==== Firefox Start and Search pages ======================

ProfilePath: C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\LocalCache\Roaming\TomTom\HOME\Profiles\5bo68b90.default
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]
"ISVCU@iSkysoft.com"="C:\ProgramData\iSkysoft\Video Converter Ultimate\ISVCU@iSkysoft.com_xpi" [20.01.2018 13:50]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\maxixxx\AppData\Roaming\TomTom\HOME\Profiles\5bo68b90.default
- Undetermined - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\xul\extensions\MapShare-status@tomtom.com
- Undetermined - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\xul\extensions\baseTheme@tomtom.com
- Emulator - %ProfilePath%\extensions\Navcore.9.520.1234792@tomtom.com

ProfilePath: C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\LocalCache\Roaming\TomTom\HOME\Profiles\5bo68b90.default
- Undetermined - %ProfilePath%\extensions\Navcore.9.520.1234792@tomtom.com

==== Firefox Plugins ======================


==== Chromium Look ======================

Google Chrome Version: 79.0.3945.88

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions
lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl - No path found[]

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions
efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj - No path found[]
fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd - No path found[]
lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh - No path found[]

Skype - maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl
Google Drive App Launcher - maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh
Seznam doplněk - Esko - maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\olfeabkoenfaoljndfecamgilllcpiak
Chrome Media Router - maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm

==== Chromium Fix ======================

C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141"

New Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141"

==== All HKLM and HKCU SearchScopes ======================

HKLM\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKCU\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKCU\SearchScopes\{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} - http://www.google.com/search?q={searchTerms}
HKCU\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IESR02
HKCU\SearchScopes\{5EA21020-ED0E-5F28-AE27-3BD44617180A} - https://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IESR02&pc=UE04

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile\Preferences was reset successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile\Preferences was reset successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data-journal was reset successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile\Web Data was reset successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile\Web Data was reset successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile\Web Data-journal was reset successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\WINDOWS\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE emptied successfully
C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE emptied successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE emptied successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\H36505IF will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Edge Cache ======================

Edge Cache Emptied Successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile\Cache emptied successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile\Cache emptied successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\LocalCache\Local\Amigo\User Data\Default\Cache emptied successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\LocalCache\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Packages\JAMSoftware.TreeSizeFree_37s2tpab2h9zg\LocalCache\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

No Flash Cache Found

==== Empty All Java Cache ======================

No Java Cache Found

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=13806 folders=562 16750869604 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot
C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\WINDOWS\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\WINDOWS\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\WINDOWS\Temp successfully emptied
C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\oobelibMkey.log" not deleted
"C:\Users\maxixxx\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\H36505IF" not found

==== EOF on 06.01.2020 at 6:02:19,05 ======================

maxixxx
Level 2
Level 2
Příspěvky: 153
Registrován: červen 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - zanedbaný úklid PC

Příspěvekod maxixxx » 06 led 2020 06:21

Informace o kontroly
Název produktu    :  Zemana AntiMalware
Stav kontroly    :  Dokončena
Datum kontroly    :  06.01.2020 6:12:27
Typ kontroly    :  Inteligentní kontrola
Čas trvání    :  00:00:28
Zkontrolované objekty    :  1850
Zjištěné objekty    :  8
Vyloučené objekty    :  0
Automatické odesílání    :  Ano
Operační systém    :  Windows 10 x64
Procesor    :  4X AMD Athlon(tm) X4 740 Quad Core Processor
Režim systému BIOS    :  UEFI
Informace o doméně    :  WORKGROUP,False,NetSetupWorkgroupName
CUID    :  129610A44D9A32A4E1F51C


Odhalení
MD5    :  
Stav    :  Zkontrolováno
Objekt    :  c:\users\maxixxx\appdata\local\google\chrome\user data\default\extensions\jcoebkjfbobjheeoclnjkfgginlaefnb
Vydavatel    :  
Velikost    :  0
Odhalení    :  HijackExt:ChromePlugin/GPX Viewer, Reader
Akce    :  Vymazat
-----------------------------------------------------------------------
MD5    :  3FF5D044E56F2DC564F679E1557D25BE
Stav    :  Zkontrolováno
Objekt    :  c:\program files (x86)\common files\adobe\arm\1.0\armsvc.exe
Vydavatel    :  Adobe Inc.
Velikost    :  88136
Odhalení    :  Suspicious:SRC!P
Akce    :  Karanténa
-----------------------------------------------------------------------
MD5    :  D84D0F91C8120BAB7D4797CC811FBD10
Stav    :  Zkontrolováno
Objekt    :  c:\program files (x86)\common files\adobe\adobegcclient\agmservice.exe
Vydavatel    :  Adobe Inc.
Velikost    :  3147344
Odhalení    :  Suspicious:SRC!P
Akce    :  Karanténa
-----------------------------------------------------------------------
MD5    :  469A605BDD0C1839A0D91CF52B3546DA
Stav    :  Zkontrolováno
Objekt    :  c:\program files (x86)\common files\adobe\adobegcclient\agsservice.exe
Vydavatel    :  Adobe Inc.
Velikost    :  2914896
Odhalení    :  Suspicious:SRC!P
Akce    :  Karanténa
-----------------------------------------------------------------------
MD5    :  C725D983DA82E00CC026B04E02E3DC52
Stav    :  Zkontrolováno
Objekt    :  c:\users\maxixxx\appdata\local\gaijin\program files (x86)\netagent\gjagent.exe
Vydavatel    :  Gaijin Network LTD
Velikost    :  2361600
Odhalení    :  Suspicious:SRC!P
Akce    :  Karanténa
-----------------------------------------------------------------------
MD5    :  2D01272B22AC5B54B3342AEACB28C39D
Stav    :  Zkontrolováno
Objekt    :  c:\program files (x86)\common files\adobe\adobegcclient\agcinvokerutility.exe
Vydavatel    :  Adobe Inc.
Velikost    :  2872400
Odhalení    :  Suspicious:SRC!R
Akce    :  Karanténa
-----------------------------------------------------------------------
MD5    :  57B4CDBD2063969F262E0E76FFAB702A
Stav    :  Zkontrolováno
Objekt    :  c:\users\maxixxx\appdata\local\temp\_mei95842\python27.dll
Vydavatel    :  
Velikost    :  3042816
Odhalení    :  Suspicious:SRC!P
Akce    :  Karanténa
-----------------------------------------------------------------------
MD5    :  AB94F090A5401FE95959987514FFFE15
Stav    :  Zkontrolováno
Objekt    :  c:\program files (x86)\adobe\adobe creative cloud experience\ccxprocess.exe
Vydavatel    :  Adobe Inc.
Velikost    :  144008
Odhalení    :  Suspicious:SRC!R
Akce    :  Karanténa
-----------------------------------------------------------------------


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 7 hostů