Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

28_nitro_28
Level 2
Level 2
Příspěvky: 222
Registrován: prosinec 15
Bydliště: Dolná Lehota
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému

Příspěvekod 28_nitro_28 » 25 říj 2021 19:23

Dobrý deň, prosím Vás pozreli by ste sa mi na možnosť zavírenia?
Keď presúvam ikonky na ploche samovolne sa mi buď spustia alebo presunú tam kam nemajú, prípadne sa mi niečo zaškrtne čo nemá.
Robil som pred tým úplnú a čistú inštaláciu GPU ovládača takže ten je z hry.
Ostatné mám ešte poriešené cez AVG Update (platená licencia do Novembra) takže ostatok z ovádačou je tiež OK

ďakujem za pomoc :-) a čas :-)


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 19:17:53, on 25. 10. 2021
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.19041.1202)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSATray.exe
C:\Program Files (x86)\ROCCAT\ROCCAT Swarm\ROCCAT_Swarm_Monitor.exe
D:\Programs\Ubisoft Game Launcher\upc.exe
D:\Programs\Ubisoft Game Launcher\UplayWebCore.exe
D:\Programs\Ubisoft Game Launcher\UplayWebCore.exe
D:\Programs\Ubisoft Game Launcher\UplayWebCore.exe
D:\Programs\Ubisoft Game Launcher\UplayWebCore.exe
D:\Programs\Ubisoft Game Launcher\UplayWebCore.exe
C:\Users\ZTE-Nitro\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=
O2 - BHO: IEToEdge BHO - {1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\95.0.1020.30\BHO\ie_to_edge_bho.dll
O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll
O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IJNetworkScannerSelectorEX] C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe /FORCE
O4 - HKLM\..\Run: [CanonQuickMenu] C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE /logon
O4 - HKLM\..\Run: [Lightshot] C:\Program Files (x86)\Skillbrains\lightshot\Lightshot.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup
O4 - HKLM\..\Run: [Intel Driver & Support Assistant] C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSATray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [GogGalaxy] C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe /launchViaAutoStart
O4 - HKCU\..\Run: [EpicGamesLauncher] "D:\Programs\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Smart Cleaning] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [Wargaming.net Game Center] "C:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\wgc.exe" --background
O4 - Global Startup: AVG Secure VPN.lnk = C:\Program Files\AVG\Secure VPN\Vpn.exe
O4 - Global Startup: ROCCAT Swarm Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\ROCCAT\ROCCAT Swarm\ROCCAT_Swarm_Monitor.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{96cba29c-6ee6-4937-9ae0-48d6c6e05199}: NameServer = 100.120.8.1
O18 - Protocol: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\Office16\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AVG Antivirus - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
O23 - Service: AVG Firewall Service (AVG Firewall) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Antivirus\afwServ.exe
O23 - Service: AVG Tools - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Antivirus\avgToolsSvc.exe
O23 - Service: avgbIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe
O23 - Service: AvgWscReporter - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Antivirus\wsc_proxy.exe
O23 - Service: AVG TuneUp (CleanupPSvc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\TuneUp\TuneupSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\CredentialEnrollmentManager.exe,-100 (CredentialEnrollmentManagerUserSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\CredentialEnrollmentManager.exe (file missing)
O23 - Service: CredentialEnrollmentManagerUserSvc_cc8a3 - Unknown owner - C:\Windows\system32\CredentialEnrollmentManager.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: AVG Driver Updater (DriverUpdSvc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Driver Updater\DriverUpdSvc.exe
O23 - Service: Intel(R) Driver & Support Assistant (DSAService) - Intel - C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAService.exe
O23 - Service: Intel(R) Driver & Support Assistant Updater (DSAUpdateService) - Intel - C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAUpdateService.exe
O23 - Service: EasyAntiCheat - EasyAntiCheat Ltd - C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA FrameView SDK service (FvSvc) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\FrameViewSDK\nvfvsdksvc_x64.exe
O23 - Service: GalaxyCommunication - GOG.com - C:\ProgramData\GOG.com\Galaxy\redists\GalaxyCommunication.exe
O23 - Service: Intel(R) Integrated Clock Controller Service - Intel(R) ICCS (ICCS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet Monitoring Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvmdi.inf_amd64_c903e327075f556c\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe,-101 (perceptionsimulation) - Unknown owner - C:\Windows\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: AVG Secure VPN (SecureVpn) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\Secure VPN\VpnSvc.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe,-1001 (Sense) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SgrmBroker.exe (file missing)
O23 - Service: @firewallapi.dll,-50323 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\Windows\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @oem18.inf,%ss_conn_launcher.SvcDesc%;SAMSUNG Mobile USB Connectivity Launcher (ss_conn_launcher_service) - Unknown owner - C:\Windows\System32\Samsung\EasySetup\ss_conn_launcher.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @oem55.inf,%TbtP2pShortcutServiceName.SrvName%;Thunderbolt(TM) Peer to Peer Shortcut (TbtP2pShortcutService) - Unknown owner - C:\Windows\TbtP2pShortcutService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12415 bytes

Reklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 41945
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému

Příspěvekod jaro3 » 25 říj 2021 23:47

Stáhni si ATF Cleaner
https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror ... ner,2.html
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode)
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/
pro majitele win7 stáhni zde:
https://filehippo.com/download_adwcleaner/ ( nedávej aktualizaci!)

Ulož si ho na svojí plochu . Klikni na „Souhlasím“ k povrzení podmínek.
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Skenování“
Po skenu se objeví log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako) C:\AdwCleaner\Logs, jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
https://www.malwarebytes.com/mwb-download/thankyou/

na plochu , nainstaluj a spusť ho
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Spustit skenování
- po proběhnutí skenu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Zobrazit zprávu a vyber Export a vyber Kopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází v programu po kliknutí na „Zprávy“ , nebo je uložen zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.

Stáhni si CrystalDiskInfo
https://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni ... ldiskinfo/
Spusť program a klikni na Úpravy-Kopírovat. Poté sem vlož pomocí Ctrl+V obsah logu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

28_nitro_28
Level 2
Level 2
Příspěvky: 222
Registrován: prosinec 15
Bydliště: Dolná Lehota
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému

Příspěvekod 28_nitro_28 » 26 říj 2021 15:23

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.12.12 (C) 2008-2021 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19043] (x64)
Date : 2021/10/26 15:22:54

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard SATA AHCI Controller [ATA]
- Samsung SSD 850 EVO 250GB
- WDC WD20PURX-64P6ZY0
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
- Intel(R) VROC Virtual Controller [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) Samsung SSD 850 EVO 250GB : 250,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(02) WDC WD20PURX-64P6ZY0 : 2000,3 GB [1/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(01) Samsung SSD 850 EVO 250GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 850 EVO 250GB
Firmware : EMT01B6Q
Serial Number : S21PNXAGA12396A
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : Neznámy
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 19947 hod.
Power On Count : 5095 krát
Host Writes : 36837 GB
Wear Level Count : 209
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Dobrý (90 %)
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Počet realokovaných sektorov
09 _96 _96 __0 000000004DEB Hodiny napájania
0C _94 _94 __0 0000000013E7 Počet napájaní
B1 _90 _90 __0 0000000000D1 Počet korekcií údaja o opotrebovaní
B3 100 100 _10 000000000000 Počet využitých rezervných blokov (celkovo)
B5 100 100 _10 000000000000 Počet zlyhaní programu (celkovo)
B6 100 100 _10 000000000000 Počet zlyhaní pri vymazávaní (celkovo)
B7 100 100 _10 000000000000 Počet zlých blokov počas behu (celkovo)
BB 100 100 __0 000000000000 Počet neopraviteľných chýb
BE _67 _49 __0 000000000021 Teplota toku vzduchu
C3 200 200 __0 000000000000 Miera chýb ECC
C7 100 100 __0 000000000000 Počet chýb CRC
EB _99 _99 __0 000000000149 Počet obnovení napájania
F1 _99 _99 __0 0011FCB253D7 Celkový počet zapísaných LBA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3150 4E58 4147 4131 3233 3936 4120 2020 2020
020: 0000 0000 0000 454D 5430 3142 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3835 3020 4556 4F20 3235 3047 4220
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0060
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0001
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538D
110: 4060 FCD0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F0A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 60 60 EB 4D 00 00 00 00 00 0C 32 00 5E 5E E7
020: 13 00 00 00 00 00 B1 13 00 5A 5A D1 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 43 31 21 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 49 01 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 D7 53 B2 FC 11 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

----------------------------------------------------------------------------
(02) WDC WD20PURX-64P6ZY0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD20PURX-64P6ZY0
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WCC4M6VDF5EN
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Neznámy
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 19902 hod.
Power On Count : 5046 krát
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000037 Miera chybných čítaní
03 177 171 _21 00000000100C Čas rozbehu
04 _93 _93 __0 000000001B86 Počet spustení/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet realokovaných sektorov
07 200 200 __0 000000000000 Miera chýb pri vyhľadávaní
09 _73 _73 __0 000000004DBE Hodiny napájania
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných roztočení
0B 100 100 __0 000000000000 Pokusy o rekalibrovanie
0C _95 _95 __0 0000000013B6 Počet cyklov napájania
C0 200 200 __0 0000000001D0 Počet stiahnutí pri vypnutí napájania
C1 198 198 __0 0000000019C5 Počet cyklov načítania/odstránenia
C2 119 _99 __0 00000000001C Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí realokovania
C5 200 200 __0 000000000000 Počet aktuálne podozrivých sektorov
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopraviteľných sektorov
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chýb v kontrolnom súčte UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Miera chýb pri zápise

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4334 4D36 5644 4635 454E
020: 0000 0000 0000 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3230 5055 5258 2D36 3450 365A 5930 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0006 004C 0040
080: 03FE 0000 746B 7D61 6733 7469 BC41 6723 207F 008C
090: 008C 0000 FFFE 0000 0000 0008 0000 0000 86A0 0001
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 6218 113A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 703D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1BA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 37 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B1 AB 0C 10 00 00 00 00 00 04 32 00 5D 5D 86
020: 1B 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 49 49 BE 4D 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5F 5F B6 13 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 D0 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 C5
080: 19 00 00 00 00 00 C2 22 00 77 63 1C 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C 67 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 0B 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 91

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D

28_nitro_28
Level 2
Level 2
Příspěvky: 222
Registrován: prosinec 15
Bydliště: Dolná Lehota
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému

Příspěvekod 28_nitro_28 » 26 říj 2021 15:23

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 8.3.0.0
# -------------------------------
# Build: 06-29-2021
# Database: 2021-10-08.3 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 10-26-2021
# Duration: 00:00:00
# OS: Windows 10 Pro
# Cleaned: 2
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

Deleted C:\Users\ZTE-Nitro\Documents\PDFConvert

***** [ Files ] *****

No malicious files cleaned.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

Deleted HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AVG Tuneup

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries cleaned.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs cleaned.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.

***** [ Hosts File Entries ] *****

No malicious hosts file entries cleaned.

***** [ Preinstalled Software ] *****

No Preinstalled Software cleaned.


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner_Debug.log - [25076 octets] - [11/09/2019 15:46:41]
AdwCleaner[S00].txt - [1575 octets] - [26/10/2021 15:09:52]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C00].txt ##########


Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti denníka-
Dátum skenovania: 26. 10. 2021
Čas skenovania: 15:16
Súbor denníka: e6bc6c22-365e-11ec-bad5-408d5cb4adf1.json

-Údaje o softvéri-
Verzia: 4.4.9.142
Verzia súčastí: 1.0.1486
Aktualizovať verziu balíka: 1.0.46400
Licencia: Skúšobná verzia

-Systémové informácie-
OS: Windows 10 (Build 19043.1288)
Procesor: x64
Systém súborov: NTFS
Používateľ: DESKTOP-KQB2QM1\ZTE-Nitro

-Zhrnutie skenovania-
Typ skenovania: Vyhľadávanie hrozieb
Skenovanie bolo spustené: Manuálne
Výsledok: Completed
Preskenované objekty: 331998
Zistené hrozby: 2
Hrozby umiestnené do karantény: 0
Uplynulý čas: 2 min, 10 s

-Možnosti skenovania-
Pamäť: Povolené
Spúšťanie: Povolené
Systém súborov: Povolené
Archívy: Povolené
Rootkity: Zakázané
Heuristika: Povolené
PUP: Zistiť
PUM: Zistiť

-Podrobnosti skenovania-
Proces: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Modul: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Kľúč databázy Registry: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Hodnota databázy Registry: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Údaje databázy Registry: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Prúd údajov: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Priečinok: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Súbor: 2
Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\ZTE-NITRO\DESKTOP\MOUNT AND BLADE II BANNERLORD EARLY ACCESS PLUS 33 TRAINER UPDATED 2020.07.31 (2020_10_25 19_27_43 UTC).EXE, Bez zásahu používateľa, 0, 392686, 1.0.46400, , shuriken, , D26C0D29A5B1F9195C790298A809A2F2, EA8B7DE3DC573C74E22F16280F5F10705F993DC00FF30D7BC193A819FA002C06
HackTool.FilePatch, C:\USERS\ZTE-NITRO\DESKTOP\REALTEKPATCH\REALTEK.HD.SOUND.DRIVER-PATCH.EXE, Bez zásahu používateľa, 7749, 281135, 1.0.46400, 6161D3FFC4991D3DB2A5A918, dds, 01481404, 0564C191689B27625A5BF817E2FE44F8, BEDABC3014C3250008858866047B328C4391F4BF85488080102ECB70543C33FC

Fyzický sektor: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

WMI: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 41945
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému

Příspěvekod jaro3 » 26 říj 2021 16:19

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror ... ool,1.html
https://www.majorgeeks.com/mg/get/sopho ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.
Pokud byly nalezeny viry , tak po skenu klikni na „Details…“ a potom na „View log file“. Zkopíruj celý log a vlož ho sem. Potom zavři „threat detail“ a klikni na „Start cleanup“.
Jinak se log nachází zde:
C:\ProgramData\Sophos\Sophos Virus Removal Tool\Logs

Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- - klikni na „Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start“ ve sloupci „Quick Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Results “ , v dalším okně pak levým t. na „Export“ a vyber : „Text File“ , log nazvi třeb RK a ulož do dokumentů nebo na plochu. Otevři soubor a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

28_nitro_28
Level 2
Level 2
Příspěvky: 222
Registrován: prosinec 15
Bydliště: Dolná Lehota
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému

Příspěvekod 28_nitro_28 » 26 říj 2021 19:38

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 10 Enterprise x64
Ran by ZTE-Nitro (Administrator) on ut 26. 10. 2021 at 17:26:00,06
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 5

Successfully deleted: C:\Users\ZTE-Nitro\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lox5rtlk.default-release-1\extensions\staged (Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\system32\Tasks\update-S-1-5-21-3996470830-726350868-2404305994-1001 (Task)
Successfully deleted: C:\Windows\system32\Tasks\update-sys (Task)
Successfully deleted: C:\Windows\Tasks\update-S-1-5-21-3996470830-726350868-2404305994-1001.job (Task)
Successfully deleted: C:\Windows\Tasks\update-sys.job (Task)Registry: 2

Successfully deleted: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C} (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C} (Registry Key)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on ut 26. 10. 2021 at 17:28:10,09
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti denníka-
Dátum skenovania: 26. 10. 2021
Čas skenovania: 17:32
Súbor denníka: f82fe6ba-3671-11ec-a7bb-408d5cb4adf1.json

-Údaje o softvéri-
Verzia: 4.4.9.142
Verzia súčastí: 1.0.1486
Aktualizovať verziu balíka: 1.0.46404
Licencia: Skúšobná verzia

-Systémové informácie-
OS: Windows 10 (Build 19043.1288)
Procesor: x64
Systém súborov: NTFS
Používateľ: DESKTOP-KQB2QM1\ZTE-Nitro

-Zhrnutie skenovania-
Typ skenovania: Vyhľadávanie hrozieb
Skenovanie bolo spustené: Manuálne
Výsledok: Completed
Preskenované objekty: 332116
Zistené hrozby: 2
Hrozby umiestnené do karantény: 0
Uplynulý čas: 1 min, 58 s

-Možnosti skenovania-
Pamäť: Povolené
Spúšťanie: Povolené
Systém súborov: Povolené
Archívy: Povolené
Rootkity: Zakázané
Heuristika: Povolené
PUP: Zistiť
PUM: Zistiť

-Podrobnosti skenovania-
Proces: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Modul: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Kľúč databázy Registry: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Hodnota databázy Registry: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Údaje databázy Registry: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Prúd údajov: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Priečinok: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Súbor: 2
Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\ZTE-NITRO\DESKTOP\MOUNT AND BLADE II BANNERLORD EARLY ACCESS PLUS 33 TRAINER UPDATED 2020.07.31 (2020_10_25 19_27_43 UTC).EXE, Bez zásahu používateľa, 0, 392686, 1.0.46404, , shuriken, , D26C0D29A5B1F9195C790298A809A2F2, EA8B7DE3DC573C74E22F16280F5F10705F993DC00FF30D7BC193A819FA002C06
HackTool.FilePatch, C:\USERS\ZTE-NITRO\DESKTOP\REALTEKPATCH\REALTEK.HD.SOUND.DRIVER-PATCH.EXE, Bez zásahu používateľa, 7750, 281135, 1.0.46404, 6161D3FFC4991D3DB2A5A918, dds, 01482124, 0564C191689B27625A5BF817E2FE44F8, BEDABC3014C3250008858866047B328C4391F4BF85488080102ECB70543C33FC

Fyzický sektor: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

WMI: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)


(end)Sophos nenašil ničProgram : RogueKiller Anti-Malware
Version : 15.1.1.0
x64 : Yes
Program Date : Oct 7 2021
Location : C:\Program Files\RogueKiller\RogueKiller64.exe
Premium : Yes
Company : Adlice Software
Website : https://www.adlice.com/
Contact : https://adlice.com/contact/
Website : https://adlice.com/download/roguekiller/
Operating System : Windows 10 (10.0.19043) 64-bit
64-bit OS : Yes
Startup : 0
WindowsPE : No
User : ZTE-Nitro
User is Admin : Yes
Date : 2021/10/26 17:34:59
Type : Scan
Aborted : No
Scan Mode : Quick
Duration : 10
Found items : 5
Total scanned : 982
Signatures Version : 20211025_113801
Truesight Driver : Yes
Updates Count : 0
Arguments : -minimize

************************* Warnings *************************

************************* Updates *************************

************************* Processes *************************

************************* Modules *************************

************************* Services *************************

************************* Scheduled Tasks *************************

************************* Registry *************************
>>>>>> O23 - Services
├── [Tr.Gen (Malicious)] (X64) (Microsoft Corporation) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\edgeupdatem -- N/A -> Found
├── [Tr.Gen (Malicious)] (X64) (Microsoft Corporation) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\edgeupdate -- N/A -> Found
└── [Tr.Gen (Malicious)] (X64) (Microsoft Corporation) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MicrosoftEdgeElevationService -- N/A -> Found
>>>>>> XX - Active Setup
└── [Tr.Gen (Malicious)] (X64) (Microsoft Corporation) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{9459C573-B17A-45AE-9F64-1857B5D58CEE}|StubPath -- "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\95.0.1020.30\Installer\setup.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --msedge --channel=stable -> Found

************************* WMI *************************

************************* Hosts File *************************
is_too_big : No
hosts_file_path : N/A


************************* Filesystem *************************
[Tr.Gen (Malicious)] (shortcut) Microsoft Edge.lnk -- C:\Users\Public\Desktop\Microsoft Edge.lnk => C:\PROGRA~2\MICROS~1\Edge\APPLIC~1\msedge.exe -> Found

************************* Web Browsers *************************

************************* Antirootkit *************************

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 41945
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému

Příspěvekod jaro3 » 26 říj 2021 20:12

Ještě jednou:
. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

+
Zavři všechny programy a prohlížeče. Deaktivuj antivir a firewall.
Prosím, odpoj všechny USB (kromě myši s klávesnice) nebo externí disky z počítače před spuštěním tohoto programu.
Spusť znovu RogueKiller ( Pro Windows Vista nebo Windows 7, klepni pravým a vyber "Spustit jako správce", ve Windows XP poklepej ke spuštění).
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“,
po jeho skončení - vše zatrhni (dej zatržítka vlevo od nálezů , do bílých políček)
- pak klikni na "Remove Selected"
- Počkej, dokud Status box nezobrazí " Removal finished, please review result "
- Klikni na "Open report " a pak na " Open TXT“ a zkopíruj ten log a vlož obsah té zprávy prosím sem. Log je možno nalézt v C:\ProgramData\RogueKiller\Logs - Zavři RogueKiller.


Vypni antivir i firewall, RogueKiller, Malwarebytes Antimalware, windowsDefender
Stáhni Zoek.exe
http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe
https://uloz.to/file/nFH1LwSrGioP/zoek1-rar

Zavři všechny ostatní programy , okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
-pozor , náběh programu může trvat déle.
Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
resethosts;
emptyclsid;
IEdefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyIEcache;
emptyFFcache;
emptyCHRcache;
emptyalltemp;
emptyflash;
emptyjava;
emptyrecycle.bin;

klikni na Run Script
Program provede sken , opravu, sken i oprava může trvat i více minut ,je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .
Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů , jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log Zkopíruj sem celý obsah toho logu.
Pokud budou problémy , spusť zoek v nouz. režimu.


Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Neměň žádné nastavení. Klikni na „Skenovat nyní“.
Po skenu lze vidět , zda jsou nějaké nákazy. Klikni na „Vykonat“ ( vymazat). Nákazy budou přemístěny do karantény.
Když je skenování dokončeno, klikni vlevo na „zprávy“ a pak na „otevři zprávu“ a zkopíruj sem celý obsah té zprávy.

Vlož nový log z HJT + informuj o problémech
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

28_nitro_28
Level 2
Level 2
Příspěvky: 222
Registrován: prosinec 15
Bydliště: Dolná Lehota
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému

Příspěvekod 28_nitro_28 » 27 říj 2021 21:12

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti denníka-
Dátum skenovania: 27. 10. 2021
Čas skenovania: 18:58
Súbor denníka: 0eee0258-3747-11ec-b505-408d5cb4adf1.json

-Údaje o softvéri-
Verzia: 4.4.9.142
Verzia súčastí: 1.0.1486
Aktualizovať verziu balíka: 1.0.46460
Licencia: Skúšobná verzia

-Systémové informácie-
OS: Windows 10 (Build 19043.1288)
Procesor: x64
Systém súborov: NTFS
Používateľ: DESKTOP-KQB2QM1\ZTE-Nitro

-Zhrnutie skenovania-
Typ skenovania: Vyhľadávanie hrozieb
Skenovanie bolo spustené: Manuálne
Výsledok: Completed
Preskenované objekty: 333106
Zistené hrozby: 0
Hrozby umiestnené do karantény: 0
Uplynulý čas: 3 min, 1 s

-Možnosti skenovania-
Pamäť: Povolené
Spúšťanie: Povolené
Systém súborov: Povolené
Archívy: Povolené
Rootkity: Zakázané
Heuristika: Povolené
PUP: Zistiť
PUM: Zistiť

-Podrobnosti skenovania-
Proces: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Modul: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Kľúč databázy Registry: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Hodnota databázy Registry: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Údaje databázy Registry: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Prúd údajov: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Priečinok: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Súbor: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

Fyzický sektor: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)

WMI: 0
(Nezistili sa nijaké škodlivé položky)


(end)
Program : RogueKiller Anti-Malware
Version : 15.1.1.0
x64 : Yes
Program Date : Oct 7 2021
Location : C:\Program Files\RogueKiller\RogueKiller64.exe
Premium : Yes
Company : Adlice Software
Website : https://www.adlice.com/
Contact : https://adlice.com/contact/
Website : https://adlice.com/download/roguekiller/
Operating System : Windows 10 (10.0.19043) 64-bit
64-bit OS : Yes
Startup : 0
WindowsPE : No
User : ZTE-Nitro
User is Admin : Yes
Date : 2021/10/27 17:04:41
Type : Scan
Aborted : No
Scan Mode : Quick
Duration : 14
Found items : 0
Total scanned : 977
Signatures Version : 20211027_081912
Truesight Driver : Yes
Updates Count : 0
Arguments : -minimize

************************* Warnings *************************

************************* Updates *************************

************************* Processes *************************

************************* Modules *************************

************************* Services *************************

************************* Scheduled Tasks *************************

************************* Registry *************************

************************* WMI *************************

************************* Hosts File *************************
is_too_big : No
hosts_file_path : N/A


************************* Filesystem *************************

************************* Web Browsers *************************

************************* Antirootkit *************************

28_nitro_28
Level 2
Level 2
Příspěvky: 222
Registrován: prosinec 15
Bydliště: Dolná Lehota
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému

Příspěvekod 28_nitro_28 » 27 říj 2021 21:18

Zoek.exe v5.0.0.2 Updated 03-May-2018(Online Version)
Tool run by ZTE-Nitro on st 27. 10. 2021 at 20:10:07,33.
Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19043 x64
Running in: Normal Mode Internet Access Detected
Launched: C:\Users\ZTE-Nitro\Desktop\zoek1\zoek (1).exe [Scan all users] [Script inserted]

==== System Restore Info ======================

27. 10. 2021 20:10:55 Zoek.exe System Restore Point Created Successfully.

==== Reset Hosts File ======================

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost

==== Empty Folders Check ======================

C:\Program Files\ModifiableWindowsApps

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================


==== Deleting CLSID Registry Values ======================


==== Deleting Services ======================


==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\ZTE-NI~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\al1ey83i.default-release-1629061618472\prefs.js:

Added to C:\Users\ZTE-NI~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\al1ey83i.default-release-1629061618472\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

Deleted from C:\Users\ZTE-NI~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lox5rtlk.default-release-1\prefs.js:

Added to C:\Users\ZTE-NI~1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lox5rtlk.default-release-1\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Users\ZTE-Nitro\AppData\Roaming\discord deleted
C:\Users\ZTE-Nitro\AppData\Roaming\MP3Studio deleted
C:\PROGRA~2\Skillbrains deleted
C:\PROGRA~2\Wondershare deleted
C:\prime95.exe deleted
C:\found.000 deleted
C:\PROGRA~3\Package Cache deleted
C:\Users\ZTE-Nitro\AppData\Local\updater.log deleted
C:\Users\ZTE-Nitro\AppData\Local\Wondershare deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\CM2D213.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\CM2DD00.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-9766a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-9766c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-9767e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-97680.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-97682.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-97693.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-97695.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-97697.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-976a9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-976ab.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-976ad.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-976af.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-976c1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-976c3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-976c5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-976d6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-976d8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-976da.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1070-4258-976ec.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a0349.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a034b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a034d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a035e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a0360.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a0362.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a0364.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a0376.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a0378.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a0389.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a038b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a038d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a039f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a03a1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a03a3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a03a5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a03b7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a03b9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1078-724-a03bb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea419.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea41b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea41d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea41f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea431.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea442.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea444.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea456.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea458.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea45a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea45c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea46e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea470.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea4a0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea4a2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea4b4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea4b6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea4c8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10bc-29e4-ea4ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-9711b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-9711d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-9711f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-97130.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-97132.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-97134.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-97146.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-97148.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-9714a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-9714c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-9715e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-97160.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-97162.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-97164.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-97175.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-97177.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-97179.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-9717b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10c4-22e8-9718d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d6e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d706.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d708.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d729.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d72b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d74c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d76e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d770.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d781.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d7a2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d7a4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d7c6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d7c8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d7d9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d7fb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d81c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d81e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d83f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-10fc-483c-21d851.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98203.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98205.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98216.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98218.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-9821a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-9821c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-9822e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98230.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98232.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98244.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98246.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98248.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98259.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-9825b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-9825d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-9825f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98271.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98273.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1124-77c-98275.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-73880a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-73881c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-73881e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-738820.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-738822.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-738843.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-738845.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-738847.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-738859.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-73885b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-73885d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-73885f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-738870.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-738872.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-738874.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-738886.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-738888.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-73888a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1160-31c0-73888c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d979.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d98b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d98d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d98f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d991.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9a3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9a5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9b6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9b8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9cc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9ce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9e0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9e2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9e4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9e6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9f7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9d9f9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-117c-33cc-9da0b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103a1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103b2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103b4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103b6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103c8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103cc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103ce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103e0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103e2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103e4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103e6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103f7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103f9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e103fb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e1040d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e1040f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e10411.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11c4-3ac8-e10422.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-10003e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-100040.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-100042.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-100044.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-100056.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-100058.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-10005a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-10006b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-10006d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-10006f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-100081.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-100083.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-100085.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-100087.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-100099.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-10009b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-10009d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-1000ae.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11d4-121c-1000b0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98f61.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98f63.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98f74.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98f76.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98f78.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98f7a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98f8c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98f8e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98f90.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98f92.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98fa4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98fa6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98fa8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98faa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98fac.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98fbd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98fbf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98fc1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-11e8-11e4-98fc3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f77e4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f77f5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f77f7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f77f9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f780b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f780d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f780f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f7811.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f7823.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f7825.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f7827.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f7838.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f783a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f783c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f784e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f7850.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f7852.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f7854.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-120-68c-f7866.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c3974.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c3986.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c3997.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c3999.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c399b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c39ad.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c39ce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c39d0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c39d2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c39e4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c39e6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c39e8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c39ea.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c39fc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c39fe.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c3a1f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c3a21.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c3a32.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1220-319c-1c3a34.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-970fb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-970fd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-970ff.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-97111.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-97113.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-97115.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-97117.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-97129.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-9712b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-9712d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-9713e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-97140.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-97142.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-97144.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-97146.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-97158.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-9715a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-9715c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1268-2050-9715e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2c93.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2c95.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2ca6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2ca8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2caa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2cbc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2cdd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2cdf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2cf1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2cf3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2d05.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2d07.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2d18.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2d1a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2d1c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2d2e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2d30.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2d32.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12ac-4620-3d2d43.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb73d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb73f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb741.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb753.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb755.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb757.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb768.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb76a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb76c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb77e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb780.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb782.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb784.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb796.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb798.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb79a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb7ab.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb7ad.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12d8-7cc-cb7af.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362b3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362b5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362b7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362c8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362cc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362de.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362e0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362e2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362e4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362f5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362f7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-1362f9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-13630b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-13630d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-13630f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-136321.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-136323.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-12f8-2e3c-136325.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976b8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976ba.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976bc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976ce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976d0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976d2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976e3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976e7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976e9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976fb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976fd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-976ff.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-97701.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-97713.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-97715.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-97726.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-97728.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1300-12fc-9772a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cfee7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cfee9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cfefb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cfefd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cfeff.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff10.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff12.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff14.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff26.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff28.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff2a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff3c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff3e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff4f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff51.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff53.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff65.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff67.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1318-510-1cff69.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157c4c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157c4e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157c5f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157c61.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157c63.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157c75.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157c77.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157c79.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157c8a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157c8c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157c8e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157c90.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157ca2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157ca4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157ca6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157ca8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157cba.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157cbc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-132c-3a7c-157cbe.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-981f3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-981f5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-981f7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-98209.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-9820b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-9820d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-9820f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-98220.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-98232.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-98234.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-98236.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-98248.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-9824a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-9824c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-9825d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-9825f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-98261.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-98273.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13b8-2c3c-98275.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f64b0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f64b2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f64b4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f64c6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f64c8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f64ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f64cc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f64de.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f64e0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f64e2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f64f3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f64f5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f6507.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f6518.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f652a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f654b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f655d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f655f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13c0-1c08-3f6561.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cef9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cefb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf0c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf0e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf10.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf12.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf24.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf35.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf47.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf49.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf4b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf5d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf5f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf70.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf82.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf84.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf86.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf88.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-13e0-1c98-83cf9a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba1a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba1c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba1e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba20.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba32.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba34.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba36.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba38.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba49.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba4b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba4d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba5f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba61.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba63.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba65.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba77.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba79.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba7b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-141c-2f1c-9ba8c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-990c8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-990ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-990dc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-990de.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-990e0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-990e2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-990f3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-990f5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-990f7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-990f9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-9910b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-9910d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-9910f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-99111.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-99123.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-99125.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-99127.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-99129.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14a4-4ea0-9913a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-757fa4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-757fd5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-757ff6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-758027.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-758039.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-75804a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-75806c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-75807d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-75808f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-758091.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-7580b2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-7580d3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-7580e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-758106.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-758118.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-758139.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-75814b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-75815c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14e4-15f4-75816e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-99740.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-99752.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-99764.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-99785.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-997a6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-997c7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-997e9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-99819.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-9982b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-9983d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-9986e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-9987f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-998b0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-998b2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-998d3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-998f5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-99906.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-99947.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-14fc-4544-99968.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998b7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998c9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998cb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998cd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998cf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998e1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998e3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998e7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998f8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998fa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998fc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-998fe.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-99910.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-99912.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-99914.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-99916.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-99927.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1510-3f20-99929.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157e30.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157e42.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157e63.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157e74.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157e96.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157ea7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157ea9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157eab.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157ead.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157ebf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157ec1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157ec3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157ec5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157ed7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157ed9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157edb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157edd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157eee.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1528-1ffc-157ef0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-97fc1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-97fd2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-97fd4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-97fd6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-97fe8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-97fea.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-97fec.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-97ffe.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-98000.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-98002.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-98004.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-98015.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-98017.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-98019.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-9802b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-9802d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-9802f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-98040.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1530-3a34-98042.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98e67.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98e69.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98e7a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98e7c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98e9e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98ea0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98eb1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98eb3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98eb5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98eb7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98ec9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98ecb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98ecd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98ecf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98ee0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98ee2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98ee4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98ef6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1534-1554-98ef8.tmp deleted

28_nitro_28
Level 2
Level 2
Příspěvky: 222
Registrován: prosinec 15
Bydliště: Dolná Lehota
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému

Příspěvekod 28_nitro_28 » 27 říj 2021 21:20

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5a2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5a4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5a6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5b8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5ba.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5bc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5ce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5d0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5d2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5d4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5e7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5e9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5eb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5fd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a5ff.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a601.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a613.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1560-1f64-14a615.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1eace5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1ead06.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1ead28.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1ead49.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1ead5b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1ead5d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1ead7e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1ead9f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1eadc0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1eadd2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1eadf3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1eae05.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1eae16.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1eae38.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1eae59.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1eae5b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1eae7c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1eae9d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1580-41d0-1eaebf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990b8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990cc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990ce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990d0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990e2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990e4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990e6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990e8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990f9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990fb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990fd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-990ff.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-99111.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-99113.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-99115.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-99117.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-99129.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a0-1510-9912b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-96728.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-9672a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-9672c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-9673d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-9673f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-96741.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-96743.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-96755.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-96757.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-96759.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-9675b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-9676d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-9676f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-967a0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-967a2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-967b3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-967b5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-967b7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15a4-3e6c-967b9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-971d6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-971d8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-971da.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-971dc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-971ee.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-971f0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-971f2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-97203.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-97205.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-97207.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-97219.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-9721b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-9721d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-9722f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-97231.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-97233.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-97244.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-97246.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15cc-2fb0-97248.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c65e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c6607.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c6609.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c661a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c661c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c662e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c665f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c6680.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c66b1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c66f1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c6713.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c6743.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c6765.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c67a5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c67c6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c67d8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c67da.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c67ec.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d0-36e4-2c680d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-1531e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-1531f6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-1531f8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-1531fa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-15320c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-15320e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-153210.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-153212.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-153224.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-153226.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-153228.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-153239.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-15323b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-15323d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-15323f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-153251.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-153253.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-153255.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15d8-1a78-153266.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f02.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f04.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f06.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f18.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f1a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f1c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f1e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f30.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f32.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f34.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f36.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f47.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f49.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f5b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f5d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f5f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f61.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f73.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-15f4-40e0-131f75.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-179587.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-179589.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-17958b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-17959c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-17959e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795a0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795b2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795b4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795b6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795b8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795cc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795ce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795d0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795e1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795e3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795f7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1670-2ee8-1795f9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-97169.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-9716b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-9719c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-971bd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-971de.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-971ff.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-97221.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-97232.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-97254.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-97275.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-97296.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-972c7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-972e8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-97309.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-9730b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-9730d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-9731f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-97321.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1680-3f68-97352.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a5188.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a518a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a518c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a518e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a519f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51a1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51a3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51a5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51b7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51b9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51bb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51cd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51cf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51d1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51d3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51e4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51e6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51e8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1684-1b30-a51fa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9b3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9b5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9b7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9c8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9cc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9ce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9e0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9e2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9e4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9f6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9f8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9fa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13f9fc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13fa0d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13fa0f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13fa11.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13fa13.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16ac-880-13fa25.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98e86.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98e98.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98e9a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98e9c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98e9e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98eaf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98eb1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98eb3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98eb5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98ec7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98ec9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98ecb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98ecd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98ede.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98ee0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98ee2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98ee4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98ef6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-16f0-1518-98ef8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93baf6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bb07.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bb09.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bb1b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bb1d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bb1f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bb31.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bb33.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bb44.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bb56.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bb67.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bb79.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bb9a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bbbc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bbcd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bbee.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bc10.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bc31.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-171c-22c4-93bc62.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b764.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b766.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b768.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b779.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b77b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b77d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b78f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b791.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b7a2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b7a4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b7a6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b7b8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b7ba.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b7bc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b7ce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b7d0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b7d2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b7d4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-176c-332c-49b7e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-23793a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-23796b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-23798c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-2379ae.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-2379ee.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237a0f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237a11.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237a33.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237a35.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237a56.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237a77.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237a79.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237a8b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237a9c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237aae.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237ab0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237ad1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237ad3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1788-4b1c-237ae5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-19593f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-195941.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-195953.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-195955.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-195957.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-195959.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-19596b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-19596d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-19596f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-195980.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-195982.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-195984.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-195996.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-195998.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-19599a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-19599c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-1959ae.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-1959b0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-18b8-1959b2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99414.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99416.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99418.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99429.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-9942b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-9942d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-9943f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99441.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99443.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99445.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99457.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99459.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-9945b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-9946c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-9946e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99470.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99482.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99484.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17d8-28cc-99486.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b63b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b63d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b63f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b651.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b653.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b655.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b657.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b668.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b66a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b66c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b67e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b680.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b682.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b684.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b696.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b698.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b69a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b69c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-17e4-3d3c-11b6ad.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-97409.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-9740b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-9740d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-9740f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-97420.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-97422.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-97424.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-97426.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-97438.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-9743a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-9743c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-9744e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-97450.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-97452.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-97454.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-97465.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-97467.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-97469.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1804-3234-9746b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-169964.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-169976.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-169978.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-16997a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-16998b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-16998d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-16998f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-169991.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-1699a3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-1699a5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-1699a7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-1699a9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-1699ba.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-1699bc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-1699be.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-1699c0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-1699d2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-1699d4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-189c-14f4-1699d6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e1769.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e178b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e178d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e178f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17a0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17a2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17a4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17a6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17b8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17ba.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17bc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17ce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17d0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17d2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17d4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17e7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17e9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e0-18dc-e17eb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d0bf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d0c1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d0d3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d0d5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d0d7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d0e8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d0ea.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d0ec.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d0ee.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d100.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d102.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d104.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d106.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d118.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d11a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d11c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d11e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d12f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-18e8-fa0-9d131.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a07fc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a07fe.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a0800.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a0802.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a0813.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a0815.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a0817.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a0819.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a082b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a082d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a082f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a0841.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a0843.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a0845.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a0847.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a0858.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a085a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a085c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1990-3a28-a085e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-9737c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-9737e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-97390.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-97392.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-973a3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-973a5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-973a7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-973c9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-973cb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-973dc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-973fd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-973ff.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-97411.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-97423.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-97425.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-97436.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-97438.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-9743a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1994-e7c-9744c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-439fb2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-439fc4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-439fc6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-439fc8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-439fda.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-439fdc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-439fde.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-439fe0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-439ff1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-439ff3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-439ff5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-439ff7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-43a009.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-43a00b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-43a00d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-43a01e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-43a020.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-43a022.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-19e4-b34-43a024.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137b7a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137b8c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137b8e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137b90.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137ba2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137ba4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137bc5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137bc7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137bc9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137bda.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137bdc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137bde.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137be0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137bf2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137bf4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137bf6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137c08.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137c0a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1a18-44a0-137c0c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffb62.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffb64.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffb66.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffb78.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffb7a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffb7c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffb7e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffb90.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffb92.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffb94.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffba5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffba7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffba9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffbab.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffbbd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffbbf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffbc1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffbd3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1abc-c80-3ffbd5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96e9a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96eac.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96eae.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96eb0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96eb2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96ec3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96ec5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96ec7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96ec9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96edb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96edd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96edf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96ee1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96ef3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96ef5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96ef7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96f08.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96f0a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ae4-94c-96f0c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9a7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9a9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9bb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9bd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9bf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9c1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9d2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9d4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9d6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9e8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9ea.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9ec.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dc9ee.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dca00.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dca02.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dca04.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dca06.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dca17.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b2c-113c-dca19.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a5967.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a5979.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a597b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a597d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a598f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a5991.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a5993.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a5995.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a59a6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a59a8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a59aa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a59ac.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a59be.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a59c0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a59c2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a59c4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a59d6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a59d8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b38-550-a59da.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122ec6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122ec8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122eca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122edc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122ede.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122ee0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122ef2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122ef4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122ef6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122ef8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122f09.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122f0b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122f0d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122f0f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122f21.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122f23.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122f25.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122f27.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b80-141c-122f39.tmp deleted

28_nitro_28
Level 2
Level 2
Příspěvky: 222
Registrován: prosinec 15
Bydliště: Dolná Lehota
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému

Příspěvekod 28_nitro_28 » 27 říj 2021 21:21

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9dab2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9dac4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9dac6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9dac8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9daca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9dadb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9dadd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9dafe.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9db00.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9db02.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9db14.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9db16.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9db18.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9db1a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9db2c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9db2e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9db30.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9db32.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b90-2c2c-9db43.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-990e7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-990e9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-990eb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-990fd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-990ff.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-99101.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-99113.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-99115.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-99117.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-99119.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-9912a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-9912c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-9912e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-99130.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-99132.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-99144.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-99146.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-99148.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b94-41f4-99159.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b3f9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b3fb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b3fd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b40f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b411.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b413.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b415.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b426.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b428.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b42a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b43c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b43e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b440.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b442.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b453.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b455.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b457.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b459.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1b98-4994-11b46b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e764.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e766.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e778.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e77a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e7da.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e7dc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e7ed.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e81e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e820.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e832.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e834.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e836.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e848.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e84a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e85b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e86d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e86f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e880.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bac-2b48-65e882.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-101983.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-101985.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-101987.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-101998.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-10199a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-10199c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-10199e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-1019b0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-1019b2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-1019b4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-1019b6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-1019c8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-1019ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-1019cc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-1019dd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-1019df.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-1019e1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-1019e3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bc0-1a68-1019f5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b5212.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b5223.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b5225.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b5227.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b5239.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b523b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b523d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b523f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b5251.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b5272.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b5274.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b5286.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b5288.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b5299.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b52ba.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b52cc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b52ce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b531e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1bf4-2e38-1b5330.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b93cc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b93ce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b93df.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b93e1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b93e3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b93e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b93f7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b93f9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b93fb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b940d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b940f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b9411.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b9413.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b9424.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b9426.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b9428.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b943a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b943c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c1c-4920-b943e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97c85.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97c87.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97c89.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97c8b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97c9c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97c9e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97cb0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97cb2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97cb4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97cc5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97cc7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97cc9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97ceb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97cfc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97cfe.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97d00.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97d02.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97d14.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1c70-2e34-97d16.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-98994.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-98996.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-98998.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-9899a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989ac.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989ae.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989b0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989b2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989c4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989c6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989c8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989db.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989dd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989df.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989e1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989f3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989f5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1cb0-3064-989f7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912f69.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912f6b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912f7c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912f7e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912f80.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912f82.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912f94.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912f96.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912f98.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912faa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912fac.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912fae.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912fb0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912fc1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912fc3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912fc5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912fd7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912fd9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d00-16c4-912fdb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124ef1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124ef3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124ef5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f06.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f08.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f0a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f1c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f1e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f20.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f32.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f34.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f36.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f38.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f49.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f4b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f4d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f5f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f61.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-1784-124f63.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b8d2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b8d4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b8d6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b8d8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b8ea.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b8ec.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b8ee.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b8f0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b901.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b903.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b905.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b907.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b919.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b91b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b91d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b91f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b931.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b933.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d2c-de4-9b935.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138ea5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138eb6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138eb8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138eba.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138ebc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138ece.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138ed0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138ed2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138ee3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138ee5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138ee7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138ee9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138efb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138efd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138eff.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138f01.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138f13.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138f15.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1d40-30dc-138f17.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9e5d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9e5f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9e71.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9e73.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9e75.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9e77.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9e88.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9e8a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9e8c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9e9e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9ea0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9ea2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9eb4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9eb6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9eb8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9ec9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9ecb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9edd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1dc8-530-1b9edf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa7f5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa7f7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa7f9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa80a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa80c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa80e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa820.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa822.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa824.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa836.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa838.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa83a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa84b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa84d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa84f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa851.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa863.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa865.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1de4-14ec-aa867.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cefbb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cefcc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cefce.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cefd0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cefd2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cefe4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cefe6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cefe8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4ceffa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4ceffc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4ceffe.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cf000.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cf011.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cf013.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cf015.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cf017.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cf029.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cf02b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e14-28ec-4cf02d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f31c0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f31c2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f31d3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f31d5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f31d7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f31d9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f31eb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f31ed.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f31ef.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f31f1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f3203.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f3205.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f3207.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f3218.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f321a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f321c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f321e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f3230.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e88-5b4-6f3232.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad1a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad2c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad2e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad30.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad41.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad53.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad55.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad57.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad69.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad6b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad6d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad6f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad80.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad82.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad84.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad86.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad98.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad9a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1e90-2414-9ad9c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db37.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db48.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db4a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db4c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db5e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db60.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db62.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db73.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db75.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db77.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db89.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db8b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db8d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25db9f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25dba1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25dba3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25dba5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25dbb6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee4-1f74-25dbb8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-287f7c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-287f7e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-287f80.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-287f91.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-287f93.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-287f95.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-287fa7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-287fa9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-287fba.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-287fbc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-287ffd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-28800f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-288020.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-288070.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-288072.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-288084.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-288096.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-2880a7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1ee8-42ec-2880a9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a63d7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a63d9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a63db.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a63ed.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a63ef.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a63f1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a63f3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a6405.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a6407.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a6409.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a640b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a641c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a641e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a6420.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a6432.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a6434.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a6436.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a6438.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1eec-2e6c-a6449.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105ae.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105b0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105b2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105c4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105c6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105c8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105da.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105dc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105de.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105ef.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105f1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105f3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-4105f5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-410607.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-410609.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-41060b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-41061c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-41061e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1f34-11e4-410620.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-9906a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-9906c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-9907e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-9909f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-990c0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-990c2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-990e4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-99105.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-99126.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-99147.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-99149.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-9914b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-9914d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-9916f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-99171.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-99173.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-99175.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-99186.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-1fe4-4244-99188.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98222.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98234.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98236.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98238.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98249.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-9824b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-9824d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-9824f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98261.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98263.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98265.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98267.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98279.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-9827b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-9827d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-9828e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98290.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98292.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2004-1ef8-98294.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce3e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce40.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce52.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce54.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce56.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce58.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce6a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce6c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce6e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce7f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce81.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce83.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce85.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce87.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce99.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce9b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ce9d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ceaf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2014-21f8-9ceb1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11d9c1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11d9c3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11d9c5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11d9d6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11d9d8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11d9da.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11d9dc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11d9ee.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11d9f0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11d9f2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11da04.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11da06.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11da08.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11da19.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11da1b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11da1d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11da1f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11da31.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-20d0-11da33.tmp deleted

28_nitro_28
Level 2
Level 2
Příspěvky: 222
Registrován: prosinec 15
Bydliště: Dolná Lehota
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu - samovolné reakcie systému

Příspěvekod 28_nitro_28 » 27 říj 2021 21:21

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9c9e9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9c9eb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9c9ed.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9c9ff.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca01.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca03.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca05.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca16.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca18.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca1a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca1c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca2e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca30.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca32.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca34.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca46.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca48.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca4a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-202c-4214-9ca4c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-3254f0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-325502.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-325514.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-325525.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-325546.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-325568.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-325589.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-32558b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-3255ac.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-3255ae.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-3255b0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-3255e1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-325602.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-325624.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-325626.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-325628.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-325649.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-32564b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2044-c44-32564d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-9697a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-9697c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-9699d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-969be.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-969ef.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96a10.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96a12.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96a14.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96a45.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96a66.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96a68.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96a6a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96a7c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96a7e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96a90.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96a92.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96a94.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96ab5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2048-2044-96ab7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee79a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee79c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7ae.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7b0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7b2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7b4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7c6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7c8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7db.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7dd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7df.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7f1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7f3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7f5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee7f7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee808.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee80a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-209c-2ff4-ee80c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222ef7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f09.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f0b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f0d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f1f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f21.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f23.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f25.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f36.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f38.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f3a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f4c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f4e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f50.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f52.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f64.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f66.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f68.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2100-2994-222f6a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b85a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b85c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b85e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b860.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b872.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b874.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b876.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b878.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b88a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b88c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b88e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b890.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b8a1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b8a3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b8a5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b8a7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b8b9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b8bb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2188-46cc-64b8bd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5cd3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5ce5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5ce7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5ce9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5cfa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5cfc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5cfe.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5d10.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5d12.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5d14.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5d16.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5d28.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5d2a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5d2c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5d2e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5d3f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5d41.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5d43.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21c4-4210-7d5d55.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b642.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b653.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b655.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b657.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b659.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b66b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b66d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b66f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b671.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b683.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b685.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b687.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b689.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b69a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b69c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b69e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b6a0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b6b2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-21f8-d68-9b6b4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4b3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4b5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4b7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4b9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4cb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4cd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4cf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4d1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4e3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4e7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4e9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4fa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a4fc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a50e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a510.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a512.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a523.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-220c-3a00-15a525.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c46b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c46d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c46f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c480.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c492.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c494.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c496.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c4a8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c4aa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c4ac.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c4ae.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c4bf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c4c1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c4c3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c4c5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c4d7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c4d9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c4db.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2210-2218-9c4dd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476de1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476de3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476de5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e06.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e08.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e0a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e0c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e1e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e20.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e22.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e24.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e35.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e37.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e39.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e3b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e4d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e4f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e51.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-224-640-476e53.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97aee.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97af0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97af2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b04.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b06.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b08.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b0a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b1c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b1e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b20.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b31.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b33.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b45.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b56.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b68.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b89.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b8b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b8d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2250-44e8-97b9f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b25.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b27.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b29.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b3b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b3d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b3f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b50.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b52.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b54.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b56.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b68.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b6a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b6c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b6e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b80.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b82.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b84.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b95.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2254-13ec-3b9b97.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-97783.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-977a5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-977c6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-977e7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-97818.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-9782a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-9783b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-9784d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-9785e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-97880.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-97891.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-978b3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-978b5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-978d6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-978e7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-97909.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-9790b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-9791c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-225c-684-9793e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196cc7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196cc9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196ccb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196cdd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196cdf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196ce1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196ce3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196cf5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196cf7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196cf9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196d0a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196d0c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196d0e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196d10.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196d22.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196d24.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196d26.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196d28.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2280-4534-196d3a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98e38.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98e69.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98e9a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98eab.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98edc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98efd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98f0f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98f30.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98f51.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98f73.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98f84.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98f86.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98fa8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98fd8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-98ffa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-9901b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-9904c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-9906d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22b0-3f40-9908e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da549.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da56a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da57c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da58d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da59f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da5d0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da5e1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da603.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da614.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da636.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da647.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da668.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da6a9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da6ab.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da6dc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da70d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da72e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da740.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22d8-21d4-1da761.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-99184.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-99186.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-99197.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-99199.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-9919b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991ad.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991af.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991b1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991b3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991c4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991c6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991c8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991ca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991dc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991de.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991e0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991e2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991f4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-22e0-1738-991f6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26b913.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26b915.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26b946.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26b968.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26b979.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26b99a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26b9bc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26b9cd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26b9ef.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26b9f1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26ba02.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26ba23.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26ba45.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26ba66.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26ba87.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26baa8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26baca.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26baeb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2300-3910-26baed.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c0439.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c044b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c044d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c044f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c0451.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c0462.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c0464.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c0466.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c0478.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c047a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c047c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c047e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c0490.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c0492.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c0494.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c04a5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c04a7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c04a9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2308-1794-c04ab.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba5cf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba5d1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba5d3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba5e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba5e7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba5e9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba5eb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba5fd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba5ff.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba601.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba603.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba614.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba616.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba618.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba61a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba62c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba62e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba630.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2354-4564-1ba641.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce47.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce49.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce5a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce5c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce5e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce60.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce72.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce74.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce76.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce88.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce8a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce8c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce8e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bce9f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bcea1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bcea3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bceb5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bceb7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23a0-372c-1bceb9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-5898f6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-5898f8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-5898fa.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-5898fc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-58990d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-58990f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-589911.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-589913.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-589925.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-589927.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-589929.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-58992b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-58993c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-58993e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-589940.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-589942.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-589954.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-589956.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23c8-338c-589958.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc4d0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc4d2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc4e3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc4e5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc4e7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc4f9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc4fb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc4fd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc4ff.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc510.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc512.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc514.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc516.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc528.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc52a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc52c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc53e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc540.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-23d0-31bc-2fc542.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabaed.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabafe.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabb10.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabb31.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabb33.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabb35.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabb47.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabb49.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabb6a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabb6c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabb6e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabb80.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabba1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabba3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabba5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabbb6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabbb8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabbba.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2430-1f48-dabbcc.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-1439e8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-1439ea.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-1439ec.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-1439fe.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a00.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a02.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a04.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a16.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a18.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a1a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a1c.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a2d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a2f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a31.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a43.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a45.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a47.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a49.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-244-1d4-143a5a.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b191e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b1920.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b1922.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b1933.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b1935.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b1937.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b1939.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b194b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b194d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b194f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b1960.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b1962.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b1974.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b1976.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b1988.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b19a9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b19bb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b19bd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24f8-158c-b19bf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c44162.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c44174.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c44195.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c441b6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c441d8.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c441da.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c441eb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c4420d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c4422e.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c4424f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c44251.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c44272.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c44294.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c442d4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c442f5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c442f7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c44309.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c44349.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-24fc-14e0-c4435b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220a78.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220a89.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220a8b.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220a8d.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220a8f.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220aa1.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220aa3.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220aa5.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220aa7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220ab9.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220abb.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220abd.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220abf.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220ad0.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220ad2.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220ad4.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220ad6.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220af7.tmp deleted
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\tw-2528-52dc-220b09.tmp deleted


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 2 hosti