prosím o kontrolu logu Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

Uživatelský avatar
Medievl
Level 3
Level 3
Příspěvky: 475
Registrován: srpen 11
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Medievl » 28 lis 2021 11:46

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 11:45:22, on 28. 11. 2021
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.19041.1202)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
F:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\wgc.exe
F:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\WargamingErrorMonitor.exe
F:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\dlls\wgc_renderer_host.exe
F:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\dlls\wgc_renderer_host.exe
F:\ProgramData\Wargaming.net\GameCenter\dlls\wgc_renderer_host.exe
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\AcroTray.exe
C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Overwolf\0.184.0.35\OverwolfHelper.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\81.0.4196.60\opera_crashreporter.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
F:\wowko\HijackThis.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://search.gmx.com/start?src=p_jkld ... &p_w=y2w38
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=
O2 - BHO: IEToEdge BHO - {1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\96.0.1054.34\BHO\ie_to_edge_bho.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GR469A~1.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_241\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Adobe Acrobat Create PDF Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\DC\AcroIEFavStub.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_241\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\DC\AcroIEFavStub.dll
O3 - Toolbar: Adobe Acrobat Create PDF Toolbar - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\DC\AcroIEFavStub.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Opera Browser Assistant] C:\Program Files (x86)\Opera\assistant\browser_assistant.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [Spotify] C:\Users\pavel_PC\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe --autostart
O4 - HKCU\..\Run: [Discord] C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Discord\Update.exe --processStart Discord.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype for Desktop] C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] "C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Overwolf] C:\Program Files (x86)\Overwolf\OverwolfLauncher.exe -overwolfsilent
O4 - HKCU\..\Run: [Windows Updates Service] C:\Users\pavel_PC\AppData\Roaming\Windows Updates Files\Windows Updates Service.vbe
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Smart Cleaning] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [MicrosoftEdgeAutoLaunch_C488B263A2560C36F0E37E12F34DB3AA] "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --no-startup-window --win-session-start /prefetch:5
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O15 - Trusted IP range: http://192.168.1.1
O15 - ESC Trusted IP range: http://192.168.1.1
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GRA32A~1.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O23 - Service: Adobe Genuine Monitor Service (AGMService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
O23 - Service: Adobe Genuine Software Integrity Service (AGSService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: Apple Mobile Device Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: BattlEye Service (BEService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: BrYNSvc - Brother Industries, Ltd. - C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\CredentialEnrollmentManager.exe,-100 (CredentialEnrollmentManagerUserSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\CredentialEnrollmentManager.exe (file missing)
O23 - Service: CredentialEnrollmentManagerUserSvc_7a6ee - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\CredentialEnrollmentManager.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
O23 - Service: EasyAntiCheat - EasyAntiCheat Ltd - C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA FrameView SDK service (FvSvc) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\FrameViewSDK\nvfvsdksvc_x64.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_253e24b785ea60ca\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: Origin Client Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe
O23 - Service: Origin Web Helper Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe
O23 - Service: Overwolf Updater Windows SCM (OverwolfUpdater) - Overwolf LTD - C:\Program Files (x86)\Overwolf\OverwolfUpdater.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe,-101 (perceptionsimulation) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe (file missing)
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: QMEmulatorService - Tencent - F:\Program Files\TxGameAssistant\AppMarket\QMEmulatorService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe,-1001 (Sense) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe (file missing)
O23 - Service: @firewallapi.dll,-50323 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 13151 bytes

Reklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 42059
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 28 lis 2021 14:46

Stáhni si ATF Cleaner
https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror ... ner,2.html
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode)
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/
pro majitele win7 stáhni zde:
https://filehippo.com/download_adwcleaner/ ( nedávej aktualizaci!)

Ulož si ho na svojí plochu . Klikni na „Souhlasím“ k povrzení podmínek.
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Skenování“
Po skenu se objeví log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako) C:\AdwCleaner\Logs, jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
https://www.malwarebytes.com/mwb-download/thankyou/

na plochu , nainstaluj a spusť ho
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Spustit skenování
- po proběhnutí skenu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Zobrazit zprávu a vyber Export a vyber Kopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází v programu po kliknutí na „Zprávy“ , nebo je uložen zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Uživatelský avatar
Medievl
Level 3
Level 3
Příspěvky: 475
Registrován: srpen 11
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Medievl » 28 lis 2021 22:48

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 8.3.1.0
# -------------------------------
# Build: 11-18-2021
# Database: 2021-11-18.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Scan
# -------------------------------
# Start: 11-28-2021
# Duration: 00:01:26
# OS: Windows 10 Pro
# Scanned: 32011
# Detected: 6


***** [ Services ] *****

No malicious services found.

***** [ Folders ] *****

PUP.Optional.Legacy C:\ProgramData\Tencent
PUP.Optional.Legacy C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Tencent
PUP.Optional.Legacy C:\Users\pavel_PC\AppData\Roaming\Tencent
PUP.Optional.Legacy C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Tencent

***** [ Files ] *****

No malicious files found.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs found.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI found.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts found.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks found.

***** [ Registry ] *****

PUP.Optional.Legacy HKLM\Software\Classes\METNSD

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries found.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs found.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries found.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs found.

***** [ Hosts File Entries ] *****

No malicious hosts file entries found.

***** [ Preinstalled Software ] *****

Preinstalled.ASUSProductRegistration Folder C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S00].txt ##########

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 42059
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 28 lis 2021 22:54

Ještě Malwarebytes' Anti-Malware.

+
Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Skenování“ , po prohledání klikni na „ do karantény

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na Zobrazit logovací soubor“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
https://downloads.malwarebytes.com/file/JRT-EOL
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Uživatelský avatar
Medievl
Level 3
Level 3
Příspěvky: 475
Registrován: srpen 11
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Medievl » 28 lis 2021 23:07

Malwarebytes
http://www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 28.11.21
Čas skenování: 22:48
Logovací soubor: fb89a4da-5094-11ec-8c12-1831bfb020cf.json

-Informace o softwaru-
Verze: 4.4.11.149
Verze komponentů: 1.0.1513
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.47838
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 19043.1348)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: pavel\pavel_PC

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 364309
Zjištěné hrozby: 22
Hrozby umístěné do karantény: 0
Uplynulý čas: 18 min, 22 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 1
Trojan.Agent.VBS, HKU\S-1-5-21-2585723138-1379880716-1624442586-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|WINDOWS UPDATES SERVICE, Žádná uživatelská akce, 1276, 755046, 1.0.47838, , ame, , ,

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 3
Trojan.Agent.VBS, C:\USERS\PAVEL_PC\APPDATA\ROAMING\WINDOWS UPDATES FILES, Žádná uživatelská akce, 1276, 755045, 1.0.47838, , ame, , ,
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , ,
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\USERS\PAVEL_PC\APPDATA\LOCAL\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, 1.0.47838, , ame, , ,

Soubor: 18
Trojan.Agent.VBS, C:\USERS\PAVEL_PC\APPDATA\ROAMING\WINDOWS UPDATES FILES\WINDOWS UPDATES SERVICE.VBE, Žádná uživatelská akce, 1276, 755046, , , , , 6C18B631F994B2EF500E7511513F8AF9, 7B5CFFD54FBD295DBEB3EE52E942FEA31673CAAE041D4B52E087AEF44C4B90F5
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\USERS\PAVEL_PC\APPDATA\LOCAL\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HOWTOREMOVE\HOWTOREMOVE.HTML, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, 1.0.47838, , ame, , 92A56BD431B8EC678C73844C916017CA, 47BFA64B49B9ABF0C2DCA4F400E0137E1C29211CE6ED4196EDE1560149D13FF2
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove\chromium-min.jpg, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , 63BC75E5CF5CBA301C0A333A493C1E6C, AECF7E9F8EA60035CF8E255B99ADDBC4739C357BC9773273B682B06073AE2BBC
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove\control panel-min-min.JPG, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , D3317C08A7FD5C68AF7607B56365D7EF, E0DF11EDFC606871F3FA3E825D0A346D895CF2246372E1919F3F6B6F823855EA
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove\down.png, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , BD28C167E200A3B28D65FAD11067F767, 782AEE35F1473A0818E85C7888276AB1A92A2C6650420A6914C11D4A87017959
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove\ff menu.JPG, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , 0ACF64A62398FD3E28C0F776E080E02E, A7E228427AFE421EE317EECF714464E5ED346B2032C98F4076B01EB61D92F11F
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove\ff search engine-min.png, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , 98167327578F423AD62775F9C0DA1C08, 95E4B167F0173DB00F6BCDDE9864CC2E5DDED171506F8AB8E7B9F7863D913680
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove\hp-min ff.png, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , AFE6FD269F10B4FB4055028CE2E0F70C, F0403DEBED00E906EE26EFE1463A63347D5B7CD6EB60BB38AE0E3C3460F71693
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove\hp-min ie.png, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , C76F780F7CDEDA6D63A72E00719EAE53, 0A53A6F7C61B73B40061A401ED4C5D1E520C1D1DEC270617C5C25C8EE64A95C6
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove\search engine.gif, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , D2665D24334093AFB3D3E64E22346AC4, E5CA26785BDB836C3C234A67E991BF1C70D4E87CAA75EC43747619E64DECAA57
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove\setup pages.gif, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , D8957AB88B51AC3D91DB06AC96369BE4, 6BB5388E49AAB90AB7C85A736EAABDEB9A78CDCCA4D7A4138B00DBC1C657C8D5
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove\sp-min.png, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , C4A8846B0AAC9BEF78F6A001514ECFF5, 4E9A05BDB43137235913F0BBB1F21C35DF34E62D33F2A4F4FC9C0F15FA1346E3
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove\start-min.jpg, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , 7A52610FBA6935C9ACF2A2F38CA86F6A, 677001B0CFD9F6C824E422C5EBBC5C042ABB0CF156990064DD3170CF6F3379C8
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\HowToRemove\up.png, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , 45B1D3F523A38E29419DC26AE6BDD253, 892E25F7363B1C4EFA5FFACD5F4CDADD01833F49EF5CEF335676D84DA871EBA0
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\niforosi, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , 87D3FE4BD1CC0157A2875230AB6D0577, 4B32DF47017BC71162FF5E230C35CB28629A1D5C5D565B21C29B54FD252027FC
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\tacisa, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , 2FB2703320D756D3558BE871A37E442A, 1EC4F5D00D0D14127A9D80C553F209B73C34D7A11105616A2145D5FD8D236184
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\uninst.exe, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , 4ED777A5428F68EFA0A9D84FEB06D056, 59EE7AA430827FED2DCE7D0765AA95560094D864A811AB3611E30EA1B2CB4293
PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\{05EB33B7-2143-5F0F-4CDB-7AE768B3867F}\uninstp.dat, Žádná uživatelská akce, 953, 542290, , , , , 8E9802BAEC2DA4380A46AD63D9AFD739, E091BC11FE9CB571527872F8A7A3B354A0CC672637D1E380EF5375CE7D703B1C

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 42059
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 28 lis 2021 23:44

. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

pak to další co jsem už psal.

+
Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror ... ool,1.html
https://www.majorgeeks.com/mg/get/sopho ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.
Pokud byly nalezeny viry , tak po skenu klikni na „Details…“ a potom na „View log file“. Zkopíruj celý log a vlož ho sem. Potom zavři „threat detail“ a klikni na „Start cleanup“.
Jinak se log nachází zde:
C:\ProgramData\Sophos\Sophos Virus Removal Tool\Logs

Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
http://www.adlice.com/download/roguekiller/
http://www.bleepingcomputer.com/download/roguekiller/
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- - klikni na „Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start“ ve sloupci „Quick Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Results “ , v dalším okně pak levým t. na „Export“ a vyber : „Text File“ , log nazvi třeb RK a ulož do dokumentů nebo na plochu. Otevři soubor a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků


další zítra.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Uživatelský avatar
Medievl
Level 3
Level 3
Příspěvky: 475
Registrován: srpen 11
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Medievl » 29 lis 2021 15:16

# -------------------------------
# Malwarebytes AdwCleaner 8.3.1.0
# -------------------------------
# Build: 11-18-2021
# Database: 2021-11-18.1 (Cloud)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
#
# -------------------------------
# Mode: Clean
# -------------------------------
# Start: 11-29-2021
# Duration: 00:00:01
# OS: Windows 10 Pro
# Cleaned: 1
# Failed: 0


***** [ Services ] *****

No malicious services cleaned.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders cleaned.

***** [ Files ] *****

No malicious files cleaned.

***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks cleaned.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries cleaned.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

No malicious Chromium entries cleaned.

***** [ Chromium URLs ] *****

No malicious Chromium URLs cleaned.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries cleaned.

***** [ Firefox URLs ] *****

No malicious Firefox URLs cleaned.

***** [ Hosts File Entries ] *****

No malicious hosts file entries cleaned.

***** [ Preinstalled Software ] *****

Deleted Preinstalled.ASUSProductRegistration Folder C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP


*************************

[+] Delete Tracing Keys
[+] Reset Winsock

*************************

AdwCleaner[S00].txt - [1752 octets] - [28/11/2021 22:43:45]
AdwCleaner[C00].txt - [1798 octets] - [28/11/2021 22:45:52]
AdwCleaner[S01].txt - [1577 octets] - [29/11/2021 15:12:05]

########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C01].txt ##########

Uživatelský avatar
Medievl
Level 3
Level 3
Příspěvky: 475
Registrován: srpen 11
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Medievl » 29 lis 2021 15:23

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.4 (07.09.2017)
Operating System: Windows 10 Enterprise x64
Ran by pavel_PC (Administrator) on po 29. 11. 2021 at 15:18:53,58
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 2

Successfully deleted: C:\ai_recyclebin (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\bifrost (Folder)Registry: 2

Successfully deleted: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C} (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C} (Registry Key)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on po 29. 11. 2021 at 15:22:53,83
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 42059
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 29 lis 2021 16:02

První co potřebuji ,je tohle:
. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.


pak to ostatní.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Uživatelský avatar
Medievl
Level 3
Level 3
Příspěvky: 475
Registrován: srpen 11
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Medievl » 29 lis 2021 18:48

věci z karantény jsou smazaný ale nějak jsem asi popletl ten export logu bude stačit druhej scan?

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 29.11.21
Čas skenování: 18:33
Logovací soubor: 7a4bf6e2-513a-11ec-b75d-1831bfb020cf.json

-Informace o softwaru-
Verze: 4.4.11.149
Verze komponentů: 1.0.1513
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.47876
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 10 (Build 19043.1348)
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: pavel\pavel_PC

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Spuštění skenování: Ruční
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 364104
Zjištěné hrozby: 0
Hrozby umístěné do karantény: 0
Uplynulý čas: 11 min, 55 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Detekovat
Potenciálně nežádoucí modifikace: Detekovat

-Podrobnosti skenování-
Proces: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Modul: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Klíč registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Hodnota v registru: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Soubor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

WMI: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 42059
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu logu

Příspěvekod jaro3 » 29 lis 2021 20:22

Bude stačit tento. Ještě to další.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Uživatelský avatar
Medievl
Level 3
Level 3
Příspěvky: 475
Registrován: srpen 11
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu logu

Příspěvekod Medievl » 01 pro 2021 09:20

2021-11-30 22:59:19.985 Sophos Virus Removal Tool version 2.9.0
2021-11-30 22:59:19.985 Copyright (c) 2009-2021 Sophos Limited. All rights reserved.

2021-11-30 22:59:20.019 This tool will scan your computer for viruses and other threats. If it finds any, it will give you the option to remove them.

2021-11-30 22:59:20.019 Windows version 6.2 SP 0.0 build 9200 SM=0x100 PT=0x1 WOW64
2021-11-30 22:59:20.019 Checking for updates...
2021-11-30 22:59:20.041 Update progress: proxy server not available
2021-11-30 22:59:28.483 Downloading updates...
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [I96736] sdds.svrt_v1.24: adding primary package C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED baseVersion=1
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [I95020] sdds.svrt_v1.24: looking for packages included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [I22529] sdds.svrt_v1.24: looking for supplements included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source for http://d2.sophosupd.com/update: url=SOPHOS
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating http_source_specific_data to download customer file
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating package source to download customer file
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V81533] SU::createCachedPackageSource creating cached package source
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: catalogue/sdds.data0910.xml
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: catalogue/sdds.data0910.xml: 94 ms
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0bef324627d938db9ef32258bb8b4bd6x000.xml: 3820 bytes
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0bef324627d938db9ef32258bb8b4bd6x000.xml: 15 ms
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: c099a43edde6a07c4061f566f0b0b5c6x000.xml: 8673 bytes
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: c099a43edde6a07c4061f566f0b0b5c6x000.xml: 16 ms
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: IDE590/1dc01e8154f4a836c781b45813e61915x000.xml: 28996 bytes
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: IDE590/1dc01e8154f4a836c781b45813e61915x000.xml: 46 ms
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 0446ac5653b65306d5b1cc2caf0eddd5x000.xml: 877 bytes
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 0446ac5653b65306d5b1cc2caf0eddd5x000.xml: 0 ms
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e63a19688de71a87837f80cf4b47b202x000.xml: 1027 bytes
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e63a19688de71a87837f80cf4b47b202x000.xml: 15 ms
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 5ac5b05227eaca0dc4d6030aa6458896x000.xml: 336 bytes
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 5ac5b05227eaca0dc4d6030aa6458896x000.xml: 16 ms
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE589 LATEST path= baseVersion= [included from product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=]
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE589 LATEST path=
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE589 LATEST path=
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE590 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE589 LATEST path=]
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE590 LATEST path=
2021-11-30 22:59:28.486 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE590 LATEST path=
2021-11-30 22:59:28.487 Update progress: [I49502] sdds.data0910.xml: found supplement IDE591 LATEST path= baseVersion= [included from product IDE590 LATEST path=]
2021-11-30 22:59:28.487 Update progress: [I95020] sdds.data0910.xml: looking for packages included from product IDE591 LATEST path=
2021-11-30 22:59:28.487 Update progress: [I22529] sdds.data0910.xml: looking for supplements included from product IDE591 LATEST path=
2021-11-30 22:59:28.487 Update progress: [I19463] Syncing product C1A903B2-E63E-483b-982D-04BB9C457C60 RECOMMENDED path=
2021-11-30 22:59:28.594 Update progress: [I19463] Syncing product IDE589 LATEST path=
2021-11-30 22:59:28.594 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: e935596b05ad4a90f8102f9c30ba6148x000.xml: 398 bytes
2021-11-30 22:59:28.594 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: e935596b05ad4a90f8102f9c30ba6148x000.xml: 15 ms
2021-11-30 22:59:28.594 Update progress: [I19463] Product download size 14819 bytes
2021-11-30 22:59:28.619 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9df55775739a1d998ccb62c33d375055x000.xml: 14819 bytes
2021-11-30 22:59:28.619 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9df55775739a1d998ccb62c33d375055x000.xml: 16 ms
2021-11-30 22:59:28.674 Update progress: [I19463] Syncing product IDE590 LATEST path=
2021-11-30 22:59:28.674 Update progress: [V52614] SU::LoggingAdvisor::start_file [metadata] Syncing: 9efc116a1319e21f54ff2e37aa0eebb3x000.xml: 14071 bytes
2021-11-30 22:59:28.674 Update progress: [V52615] SU::LoggingAdvisor::end_file [metadata] Success: 9efc116a1319e21f54ff2e37aa0eebb3x000.xml: 16 ms
2021-11-30 22:59:28.674 Update progress: [I19463] Product download size 29639 bytes
2021-11-30 22:59:28.716 Update progress: [I19463] Syncing product IDE591 LATEST path=
2021-11-30 22:59:28.803 Installing updates...
2021-11-30 22:59:38.042 Option all = no
2021-11-30 22:59:38.868 Option recurse = yes
2021-11-30 22:59:38.868 Option archive = no
2021-11-30 22:59:38.868 Option service = yes
2021-11-30 22:59:38.868 Option confirm = yes
2021-11-30 22:59:38.868 Option sxl = yes
2021-11-30 22:59:38.868 Option max-data-age = 35
2021-11-30 22:59:38.868 Option vdl-logging = yes
2021-11-30 22:59:38.868 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2021-11-30 22:59:38.868 Machine ID: c58e3af9c96a4aa9ab52d3c9d0cc6f68
2021-11-30 22:59:38.869 Component SVRTcli.exe version 2.9.0
2021-11-30 22:59:38.869 Component control.dll version 2.9.0
2021-11-30 22:59:38.869 Component SVRTservice.exe version 2.9.0
2021-11-30 22:59:38.869 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2532
2021-11-30 22:59:38.869 Component engine\veex.dll version 3.83.2.2532
2021-11-30 22:59:38.869 Component engine\savi.dll version 9.0.26.2532
2021-11-30 22:59:38.869 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2021-11-30 22:59:38.869 Version info: Product version 2.9.0
2021-11-30 22:59:38.869 Version info: Detection engine 3.83.2
2021-11-30 22:59:38.869 Version info: Detection data 5.88
2021-11-30 22:59:38.869 Version info: Build date 26.10.2021
2021-11-30 22:59:38.869 Version info: Data files added 167
2021-11-30 22:59:38.869 Version info: Last successful update 30.11.2021 17:02:57
2021-11-30 22:59:38.870 Error level 1
2021-11-30 22:59:40.226 Update successful
2021-11-30 22:59:49.963 Option all = no
2021-11-30 22:59:49.963 Option recurse = yes
2021-11-30 22:59:49.963 Option archive = no
2021-11-30 22:59:49.963 Option service = yes
2021-11-30 22:59:49.963 Option confirm = yes
2021-11-30 22:59:49.963 Option sxl = yes
2021-11-30 22:59:49.966 Option max-data-age = 35
2021-11-30 22:59:49.966 Option vdl-logging = yes
2021-11-30 22:59:49.971 Customer ID: 094260ca9b3af99f9d4a3909fc47a743
2021-11-30 22:59:49.971 Machine ID: c58e3af9c96a4aa9ab52d3c9d0cc6f68
2021-11-30 22:59:49.972 Component SVRTcli.exe version 2.9.0
2021-11-30 22:59:49.972 Component control.dll version 2.9.0
2021-11-30 22:59:49.972 Component SVRTservice.exe version 2.9.0
2021-11-30 22:59:49.972 Component engine\osdp.dll version 1.44.1.2532
2021-11-30 22:59:49.973 Component engine\veex.dll version 3.83.2.2532
2021-11-30 22:59:49.973 Component engine\savi.dll version 9.0.26.2532
2021-11-30 22:59:49.973 Component rkdisk.dll version 1.5.33.1
2021-11-30 22:59:49.973 Version info: Product version 2.9.0
2021-11-30 22:59:49.973 Version info: Detection engine 3.83.2
2021-11-30 22:59:49.974 Version info: Detection data 5.88
2021-11-30 22:59:49.974 Version info: Build date 26.10.2021
2021-11-30 22:59:49.974 Version info: Data files added 168
2021-11-30 22:59:49.974 Version info: Last successful update 30.11.2021 23:59:40

2021-12-01 01:44:13.557 Could not open C:\hiberfil.sys
2021-12-01 01:44:15.208 Could not open C:\pagefile.sys
2021-12-01 02:14:54.497 Could not open C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath\java.exe
2021-12-01 02:14:54.498 Could not open C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath\javaw.exe
2021-12-01 02:14:54.499 Could not open C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath\javaws.exe
2021-12-01 02:15:54.927 Could not open C:\swapfile.sys
2021-12-01 02:15:55.342 Could not open C:\System Volume Information\{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2021-12-01 02:15:55.342 Could not open C:\System Volume Information\{de39bb0b-5092-11ec-8399-1831bfb020cf}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
2021-12-01 02:19:45.927 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\ApplePhotoStreams-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.927 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\APSDaemon-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.928 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\ChromePwdMgrHostApp.exe
2021-12-01 02:19:45.929 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\eReporter-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.929 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\iCloudChrome.exe
2021-12-01 02:19:45.930 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\iCloudDrive-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.931 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\iCloudFirefox.exe
2021-12-01 02:19:45.931 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\iCloudIE-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.932 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\iCloudPhotos-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.933 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\iCloudPhotoViewer-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.933 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\iCloudPrefs-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.934 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\iCloudServices-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.935 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\AppleInc.iCloud_nzyj5cx40ttqa\PwdMgrUI-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.935 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\ApplePhotoStreams-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.936 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\APSDaemon-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.941 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\ChromePwdMgrHostApp.exe
2021-12-01 02:19:45.942 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\eReporter-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.942 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\GameBarElevatedFT_Alias.exe
2021-12-01 02:19:45.943 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\iCloudChrome.exe
2021-12-01 02:19:45.944 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\iCloudDrive-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.944 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\iCloudFirefox.exe
2021-12-01 02:19:45.945 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\iCloudIE-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.946 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\iCloudPhotos-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.947 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\iCloudPhotoViewer-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.947 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\iCloudPrefs-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.948 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\iCloudServices-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.954 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe\python.exe
2021-12-01 02:19:45.955 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe\python3.exe
2021-12-01 02:19:45.955 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe\winget.exe
2021-12-01 02:19:45.961 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.exe
2021-12-01 02:19:45.966 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.XboxGamingOverlay_8wekyb3d8bbwe\GameBarElevatedFT_Alias.exe
2021-12-01 02:19:45.967 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\MicrosoftEdge.exe
2021-12-01 02:19:45.968 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\PwdMgrUI-AppX.exe
2021-12-01 02:19:45.968 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python.exe
2021-12-01 02:19:45.969 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.exe
2021-12-01 02:19:45.970 Could not open C:\Users\pavel_PC\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\winget.exe
2021-12-01 03:13:14.554 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{00AAC56B-CD44-11D0-8CC2-00C04FC295EE}\catdb
2021-12-01 03:13:14.559 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}\catdb
2021-12-01 03:13:14.563 Could not open C:\Windows\System32\catroot2\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\catdb
2021-12-01 03:13:20.733 Could not open C:\Windows\System32\config\BBI
2021-12-01 03:41:13.230 Error level 0

2021-12-01 05:20:10.041 Scan completed.
2021-12-01 05:20:10.041

------------------------------------------------------------


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 4 hosti