Prosím o kontrlo LOGu (vyřešeno)

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

Skoty
nováček
Příspěvky: 2
Registrován: srpen 06
Pohlaví: Nespecifikováno

Prosím o kontrlo LOGu (vyřešeno)

Příspěvekod Skoty » 01 srp 2006 15:56

Antivir mi hlásí zavirování souboru winlogon.exe virem w32.spyboot.worm, prosím koukněte mi na LOG, nejde to odstranit, soubor se při startu zřejmě pokaždé znova nakazí. Díky

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 15:52:11, on 1.8.2006
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\ISSVC.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe
C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\SymSPort.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
C:\Program Files\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~2\VPTray.exe
C:\Program Files\GPRS WLAN dongle\Wlan.exe
C:\Program Files\JosAds\josads.exe
C:\Program Files\HPQ\Shared\hpqwmi.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\vpc32.exe
\Steplice00\InstDVT\Pro Kamču\viry\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/av ... x_homepage
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = prxusr.security.cpas.cz:80
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.cpoj.cz;*.cpas.cz;*.ebanka.cz;*.octaviacup.cz;*.ceskapojistovna.cz;10.*;172.*;192.*;<local>
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ChangeResolution] C:\Documents and Settings\Administrator\ChangeResolution.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~2\VPTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WLAN Monitor] C:\Program Files\GPRS WLAN dongle\Wlan.exe
O4 - HKLM\..\Run: [JOS - Systém automatické distribuce] C:\Program Files\JosAds\josads.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Rychlé spuštění aplikace HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
O15 - Trusted Zone: http://dacp.cpoj.cz
O16 - DPF: {1663ed61-23eb-11d2-b92f-008048fdd814} (MeadCo ScriptX Advanced) - http://osps.cpoj.cz/smsx.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 1006277515
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = cpas.cz
O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = cpas.cz
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = cpas.cz
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = cpas.cz
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\Shared\hpqwmi.exe
O23 - Service: Firebird Guardian Service (InterBaseGuardian) - FirebirdSQL Project - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe
O23 - Service: Firebird Server (InterBaseServer) - FirebirdSQL Project - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
O23 - Service: IS Service (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\ISSVC.exe
O23 - Service: Microsoft NetWork FireWall Services - Unknown owner - NetServices.exe (file missing)
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
O23 - Service: Symantec SecurePort (SymSecurePort) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\SymSPort.exe
O23 - Service: Windows Kernel Services - Unknown owner - C:\WINDOWS\winlogon.exe

Reklama
Uživatelský avatar
mikel
Level 5
Level 5
Příspěvky: 2298
Registrován: květen 05
Bydliště: Karviná
Pohlaví: Muž

Příspěvekod mikel » 05 srp 2006 12:04

Stáhni si CCleaner a nainstaluj ho.

Fixni v Hijacku toto:
O23 - Service: Windows Kernel Services - Unknown owner - C:\WINDOWS\winlogon.exe

Pak najdi podle cesty ten červený soubor a smaž ho (POZOR, legální soubor je v adresáři WINDOWS\system32 - ten smazat nesmíš!).

Pomocí CCleaneru vyčisti disk (smaž vše, co najde). Vypni Obnovení systému v Tento počítač/Vlastnosti a restartuj. Udělej nový log a dej ho sem.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
Návody: HijackThis, MWAV, CCleaner (THX to mijaja)
Problémy, které chcete vyřešit pište sem do fóra. Neposílejte je emailem ani po ICQ!

Uživatelský avatar
fredik
člen Security týmu
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvky: 4679
Registrován: červenec 06
Pohlaví: Muž

Příspěvekod fredik » 05 srp 2006 14:22

Ještě finxni před novým logem
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

Co se týče fixnutí té 023 tak to muže být problém, protože položky označené v logu jako O23 jsou služby spouštěné v operačních systémech NT (Windows NT, Windows 2000, Windows XP). Tyto služby většinou HJT nedokáže odstranit pouhým fixnutím.

Uvidíme jestli se zadaří kdyžtak to dořešíme.

Skoty
nováček
Příspěvky: 2
Registrován: srpen 06
Pohlaví: Nespecifikováno

Příspěvekod Skoty » 07 srp 2006 14:18

Díky moc pomohlo to :D Stačilo smazat ten schovaný winlogon.exe, pořád jsem se ho snažila léčit v system32 :-) Fakt díky


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 1 host