16bitový podsystém MS-DOS Vyřešeno

Vše ostatní o bezpečnosti…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

luk123
nováček
Příspěvky: 18
Registrován: leden 09
Pohlaví: Muž

16bitový podsystém MS-DOS

Příspěvekod luk123 » 06 led 2009 01:45

Mám menší problém docela často mi vyskakuje okno kde je napsáno

16bitový podsystém MS-DOS
C:\WINDOWS\system32\wuaulct.exe
NTVDM CPU obsahuje neplatnou instrukci.
CS:0002 IP:0055 OP:f0 00 f0 37 05 Vybráním příkazu Zavřít ukončíte aplikaci

Jo jinak mám i log z HijackThis kdyby pomohlo. pro jistotu ho tady vložím

A když dám zavřít tak mi to vyskočí znova cca 5x musím dát zavřít aby mi okno zmizelo. Během jedoho dne to vyskočí cca 5x. Jak to mám opravit? Děkuji a omlouvám se jestli jsem to zařadil do špatného tématu

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 1:30:26, on 6.1.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\HotKey\hotkey.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\713xRMTMon.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\PROGRA~1\HotKey\OSD.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 4\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Lukas\Plocha\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatche ... p=aus&qkw=%s&tbid=61005
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.maxim.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=61005
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo ... TbId=61005
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo ... TbId=61005
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
O2 - BHO: Podpora odkazu pro Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: StumbleUpon Launcher - {145B29F4-A56B-4b90-BBAC-45784EBEBBB7} - C:\Program Files\StumbleUpon\StumbleUponIEBar.dll
O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll
O3 - Toolbar: StumbleUpon Toolbar - {5093EB4C-3E93-40AB-9266-B607BA87BDC8} - C:\Program Files\StumbleUpon\StumbleUponIEBar.dll
O3 - Toolbar: &Crawler Toolbar - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HotKey] C:\Program Files\HotKey\hotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TV Card Remote Control Device Monitor] C:\WINDOWS\713xRMTMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: Registration The Settlers II - 10th Anniversary - Vikings.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Funatics\The Settlers II - 10th Anniversary\bin\RegistrationReminder.exe
O4 - Startup: Registration The Settlers II - 10th Anniversary.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Funatics\The Settlers II - 10th Anniversary\bin\RegistrationReminder.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Místní vyhledávání.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: StumbleUpon PhotoBlog It! - res://StumbleUponIEBar.dll/blogimage
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Kniha klipů HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: HP Chytrý výběr - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resour ... se4009.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows ... 1269115250
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 1269231546
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 12038 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39517
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: 16bitový podsystém MS-DOS

Příspěvekod jaro3 » 06 led 2009 08:00

Vítej na fóru PC-HELP!
Pravděpodobně se jedná o nákazu.
Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
Nainstaluj a spusť ho
- na konci instalace se ujisti že máš zvoleny/zatrhnuty obě možnosti:
Update Malwarebytes' Anti-Malware (Aktualizace Malwarebytes' Anti-Malware) a Launch Malwarebytes' Anti-Malware (Spustit aplikaci Malwarebytes' Anti-Malware), pokud jo tak klikni na tlačítko Finish
- pokud bude nalezena aktualizace, tak se stáhne a nainstaluje
- program se po té spustí a nech vybranou možnost Perform Quick Scan (Provést rychlý sken) a klikni na tlačítko Scan (Skenovat)
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na OK a pak na tlačítko Show Results
- pak zvol možnost Save Logfile a ulož si log na plochu
- po té klikni na tlačítko Exit, objeví se ti hláška tak zvol Ano
(zatím nic nemaž!).
Vlož sem pak obsah toho logu.

Toto otestuj na Virustotal
C:\WINDOWS\system32\wuaulct.exe
Vlož sem pak výsledek.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

luk123
nováček
Příspěvky: 18
Registrován: leden 09
Pohlaví: Muž

Re: 16bitový podsystém MS-DOS

Příspěvekod luk123 » 06 led 2009 11:52

Malwarebytes' Anti-Malware 1.32
Verze databáze: 1623
Windows 5.1.2600 Service Pack 2

6.1.2009 11:51:48
mbam-log-2009-01-06 (11-51-48).txt

Typ skenu: Rychlý sken
Objektu skenováno: 64664
Uplynulý cas: 8 minute(s), 21 second(s)

Infikované procesy pameti: 0
Infikované pametové moduly: 0
Infikované klíce registru: 0
Infikované hodnoty registru: 0
Infikované položky dat registru: 0
Infikované složky: 0
Infikované soubory: 0

Infikované procesy pameti:
(Žádné zákerné položky nebyly zjišteny)

Infikované pametové moduly:
(Žádné zákerné položky nebyly zjišteny)

Infikované klíce registru:
(Žádné zákerné položky nebyly zjišteny)

Infikované hodnoty registru:
(Žádné zákerné položky nebyly zjišteny)

Infikované položky dat registru:
(Žádné zákerné položky nebyly zjišteny)

Infikované složky:
(Žádné zákerné položky nebyly zjišteny)

Infikované soubory:
(Žádné zákerné položky nebyly zjišteny)
-------------------------------------------------------------------
Soubor wuauclt.exe přijatý 2008.12.06 23:33:35 (CET)
Současný stav: Dokončeno
Výsledek: 0/38 (0.00%)
Formátované Formátované
Vytisknout výsledky Vytisknout výsledky
Antivirus Verze Poslední aktualizace Výsledek
AhnLab-V3 2008.12.6.0 2008.12.06 -
AntiVir 7.9.0.42 2008.12.05 -
Authentium 5.1.0.4 2008.12.06 -
Avast 4.8.1281.0 2008.12.06 -
AVG 8.0.0.199 2008.12.06 -
BitDefender 7.2 2008.12.06 -
CAT-QuickHeal 10.00 2008.12.06 -
ClamAV 0.94.1 2008.12.06 -
Comodo 698 2008.12.06 -
DrWeb 4.44.0.09170 2008.12.06 -
eSafe 7.0.17.0 2008.12.04 -
eTrust-Vet 31.6.6246 2008.12.05 -
Ewido 4.0 2008.12.06 -
F-Prot 4.4.4.56 2008.12.04 -
F-Secure 8.0.14332.0 2008.12.06 -
Fortinet 3.117.0.0 2008.12.06 -
GData 19 2008.12.06 -
Ikarus T3.1.1.45.0 2008.12.06 -
K7AntiVirus 7.10.547 2008.12.06 -
Kaspersky 7.0.0.125 2008.12.06 -
McAfee 5456 2008.12.06 -
McAfee+Artemis 5456 2008.12.06 -
Microsoft 1.4205 2008.12.06 -
NOD32 3668 2008.12.06 -
Norman 5.80.02 2008.12.05 -
Panda 9.0.0.4 2008.12.06 -
PCTools 4.4.2.0 2008.12.06 -
Prevx1 V2 2008.12.06 -
Rising 21.06.52.00 2008.12.06 -
SecureWeb-Gateway 6.7.6 2008.12.06 -
Sophos 4.36.0 2008.12.06 -
Sunbelt 3.1.1832.2 2008.12.01 -
Symantec 10 2008.12.06 -
TheHacker 6.3.1.2.179 2008.12.06 -
TrendMicro 8.700.0.1004 2008.12.05 -
VBA32 3.12.8.10 2008.12.06 -
ViRobot 2008.12.6.1504 2008.12.06 -
VirusBuster 4.5.11.0 2008.12.05 -
Rozšiřující informace
File size: 53448 bytes
MD5...: 4a6cd41b2747132fbda78e49c686c1cf
SHA1..: 2dc2c28a433a6a5c636632d5167564e091ec574d
SHA256: 3721dc8f322df00f8893cdadafc4059d20f5e5be2579511185c39db4e093639a
SHA512: fb10fb936eead214d0cff3375db12438b539b6a82301b19f5b9d2865b7dee0e6
6bbe266631f5904cc5276dc7c8a9814c337bc243df501eaf0eb80a2879988c7a
ssdeep: 3::
PEiD..: -
TrID..: File type identification
OpenGL object (29.2%)
Lotus 123 Worksheet (generic) (14.6%)
HSC music composer song (9.2%)
Game Music Creator Music (8.2%)
MacBinary 1 header (7.5%)
PEInfo: -

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39517
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: 16bitový podsystém MS-DOS

Příspěvekod jaro3 » 06 led 2009 13:27

Může to být též jen chyba programu 16-bit Virtual Machine
Ještě to projedem tímto.
Vypni rez. opchranu u Avastu.
Stáhni si ComboFix (by sUBs)
a ulož si ho na plochu.
Ukonči všechna aktivní okna a spusť ho.
- Po spuštění se zobrazí podmínky užití, potvrď je stiskem tlačítka Ano
- Dále postupuj dle pokynů, během aplikování ComboFixu neklikej do zobrazujícího se okna
- Po dokončení skenování by měl program vytvořit log - C:\ComboFix.txt - zkopíruj sem prosím celý jeho obsah
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

luk123
nováček
Příspěvky: 18
Registrován: leden 09
Pohlaví: Muž

Re: 16bitový podsystém MS-DOS

Příspěvekod luk123 » 06 led 2009 14:14

SUper okno už nevyskakuje. Moc dík za pomoc. Jinak přikládám i report combofixu. Mám ještě,ale jednu otázečku
cca před týdnem jsem zrušil dva účty na tomto PC, když jsem dal rušit ten účet tak jsem ty složky nechal systémem převést na můj účet. To doby než jsme zrušili účet bylo vše OK,ale teď,když chci otevřít jakoukoli složku třeba i Tento počítač tak začne vyskakovat okno instalace HP SMart Web Printing instalace se,ale nepovede a pak to napíše
"Instalační balíček pro produkt HP Smart Web Printing nebyl nalezen. Spusťe instalaci znovu pomoci platného instalačního balíčku SmartWebPrinting.msi." Dokáže to opravit istalační CD od tiskárny? nebo se to instaluje jinak?
DěkujiComboFix 09-01-05.05 - Lukas 2009-01-06 13:38:40.1 - NTFSx86
Systém Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1029.18.495.212 [GMT 1:00]
Spuštěný z: c:\documents and settings\Lukas\Plocha\ComboFix.exe
* Vytvořen nový Bod Obnovení
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Ostatní výmazy )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\windows\system32\_000003_.tmp.dll
c:\windows\system32\_000005_.tmp.dll
c:\windows\system32\_000006_.tmp.dll
c:\windows\system32\_000007_.tmp.dll
c:\windows\system32\_000008_.tmp.dll
c:\windows\system32\_000009_.tmp.dll
c:\windows\system32\_000010_.tmp.dll
c:\windows\system32\_000012_.tmp.dll
c:\windows\system32\AutoRun.inf

.
((((((((((((((((((((((((( Soubory vytvořené od 2008-12-06 do 2009-01-06 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2109-04-05 22:39 . 2109-04-05 22:40 104,668 --a--c--- c:\windows\hpqins16.dat
2009-01-06 11:41 . 2009-01-06 11:41 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2009-01-06 11:41 . 2009-01-06 11:41 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\Malwarebytes
2009-01-06 11:41 . 2009-01-06 11:41 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Data aplikací\Malwarebytes
2009-01-06 11:41 . 2009-01-04 18:41 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-01-06 11:41 . 2009-01-04 18:41 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2008-12-24 11:22 . 2008-12-24 11:22 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\Ahead
2008-12-23 18:32 . 2008-12-23 18:32 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\Corel
2008-12-23 12:32 . 2008-12-23 12:32 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\HP
2008-12-22 16:00 . 2008-12-22 16:00 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\Teleca
2008-12-14 01:23 . 2008-12-14 01:27 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\CTVoD
2008-12-14 01:22 . 2008-12-14 01:22 <DIR> d-------- c:\program files\VisualConnection
2008-12-10 14:25 . 2008-12-10 14:25 <DIR> d-------- c:\documents and settings\kačika\Data aplikací\Teleca
2008-12-10 14:22 . 2008-12-10 14:22 <DIR> d-------- c:\documents and settings\kačika\Data aplikací\Windows Desktop Search
2008-12-10 14:21 . 2008-12-10 14:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\kačika\Data aplikací\Sony Ericsson
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> d-------- c:\documents and settings\kačika\Plocha
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> d-------- c:\documents and settings\kačika\Plocha
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\kačika\Okolní tiskárny
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\kačika\Okolní tiskárny
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\kačika\Okolní síť
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\kačika\Okolní síť
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 14:21 <DIR> dr------- c:\documents and settings\kačika\Oblíbené položky
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 14:21 <DIR> dr------- c:\documents and settings\kačika\Oblíbené položky
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 13:45 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\kačika\Šablony
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 13:45 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\kačika\Šablony
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> dr------- c:\documents and settings\kačika\Nabídka Start
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> dr------- c:\documents and settings\kačika\Nabídka Start
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 14:21 <DIR> dr------- c:\documents and settings\kačika\Dokumenty
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 14:21 <DIR> dr------- c:\documents and settings\kačika\Dokumenty
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 14:25 <DIR> dr-h----- c:\documents and settings\kačika\Data aplikací
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 14:25 <DIR> dr-h----- c:\documents and settings\kačika\Data aplikací
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 15:45 <DIR> d-------- c:\documents and settings\kačika
2008-12-06 12:55 . 2008-12-11 11:43 <DIR> d-------- C:\Krajní meze

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M výpis ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2109-04-05 21:39 --------- d-----w c:\program files\HP
2009-01-06 10:27 --------- d-----w c:\program files\Mozilla Firefox 3 Beta 4
2009-01-05 23:15 --------- d-----w c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\Skype
2009-01-03 00:07 --------- d-----w c:\program files\Skype
2009-01-02 23:45 --------- d-----w c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\skypePM
2009-01-02 19:15 --------- d-----w c:\program files\FlashFXP
2008-12-25 11:16 --------- d-----w c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\ICQ
2008-12-24 11:07 --------- d-----w c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\StumbleUpon
2008-12-20 09:06 --------- d-----w c:\program files\Java
2008-11-30 00:04 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe
2008-11-30 00:01 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe Systems Shared
2008-11-30 00:01 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Data aplikací\Adobe Systems
2008-11-29 12:34 --------- d-----w c:\program files\DivX
2008-11-28 19:23 --------- d-----w c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\HPAppData
2008-11-28 18:34 --------- d-----w c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\DivX
2008-11-28 18:30 --------- d-----w c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\ICQ
2008-11-28 18:04 --------- d-----w c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\Windows Desktop Search
2008-11-28 18:04 --------- d-----w c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\Sony Ericsson
2008-11-26 22:01 --------- d-----w c:\program files\free-downloads.net
2008-11-26 22:01 --------- d-----w c:\program files\Conduit
2008-11-26 22:01 --------- d-----w c:\program files\Alcohol Soft
2008-11-26 21:53 717,296 ----a-w c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
2008-11-19 23:37 --------- d-----w c:\program files\Red Storm Entertainment
2008-11-19 23:35 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information
2008-11-19 22:56 --------- d-----w c:\program files\Warcraft III
2008-11-13 22:49 --------- d-----w c:\program files\Vodafone
2008-11-13 12:57 --------- d-----w c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\Teleca
2008-11-13 12:52 --------- d-----w c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\Sony Ericsson
2008-11-13 12:47 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Teleca Shared
2008-11-13 12:47 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Sony Ericsson Shared
2008-11-13 12:47 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Data aplikací\Teleca
2008-11-13 12:47 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Data aplikací\Sony Ericsson
2008-11-13 12:46 --------- d-----w c:\program files\Sony Ericsson
2008-11-13 12:06 --------- d-----w c:\documents and settings\NetworkService\Data aplikací\Bytemobile
2008-11-10 04:43 410,984 ----a-w c:\windows\system32\deploytk.dll
2008-11-06 08:42 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Data aplikací\Microsoft Help
2008-10-28 22:36 823,296 ----a-w c:\windows\system32\divx_xx0c.dll
2008-10-28 22:36 823,296 ----a-w c:\windows\system32\divx_xx07.dll
2008-10-28 22:35 815,104 ----a-w c:\windows\system32\divx_xx0a.dll
2008-10-28 22:35 802,816 ----a-w c:\windows\system32\divx_xx11.dll
2008-10-28 22:35 684,032 ----a-w c:\windows\system32\DivX.dll
2008-03-10 09:44 32 ----a-w c:\documents and settings\All Users\Data aplikací\ezsid.dat
2008-04-14 05:56 32,768 -csha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008040720080414\index.dat
2008-04-21 07:46 32,768 -csha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008041420080421\index.dat
2008-04-30 22:00 32,768 -csha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008042120080428\index.dat
2008-04-30 22:00 32,768 -csha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008050120080502\index.dat
2008-05-02 22:00 32,768 -csha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008050320080504\index.dat
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Spouštěcí body v registru )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Poznámka* prázdné záznamy a legitimní výchozí údaje nejsou zobrazeny.
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
"{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}"= "c:\program files\free-downloads.net\tbfree.dll" [2008-09-15 1784856]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}]
2008-09-15 06:47 1784856 --a------ c:\program files\free-downloads.net\tbfree.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}"= "c:\program files\free-downloads.net\tbfree.dll" [2008-09-15 1784856]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
"{ECDEE021-0D17-467F-A1FF-C7A115230949}"= "c:\program files\free-downloads.net\tbfree.dll" [2008-09-15 1784856]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-17 15360]
"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 1694208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-01-24 7311360]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-01-24 86016]
"DAEMON Tools-1033"="c:\program files\D-Tools\daemon.exe" [2004-08-22 81920]
"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 155648]
"IntelliPoint"="c:\program files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe" [2007-05-19 849288]
"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-06-16 221184]
"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-06-16 81920]
"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2007-08-24 33648]
"HotKey"="c:\program files\HotKey\hotkey.exe" [2006-11-03 81920]
"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-11-26 81000]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]
"TV Card Remote Control Device Monitor"="c:\windows\713xRMTMon.exe" [2005-07-20 352256]
"Sony Ericsson PC Suite"="c:\program files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2006-11-24 487424]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2008-11-10 136600]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-05-18 c:\windows\RTHDCPL.exe]
"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 c:\windows\SkyTel.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-17 15360]

c:\documents and settings\Lukas\Nabˇdka Start\Programy\Po spuçtŘnˇ\
Adobe Gamma.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-03-16 113664]
Registration The Settlers II - 10th Anniversary - Vikings.LNK - c:\program files\Ubisoft\Funatics\The Settlers II - 10th Anniversary\bin\RegistrationReminder.exe [2007-05-30 962560]
Registration The Settlers II - 10th Anniversary.LNK - c:\program files\Ubisoft\Funatics\The Settlers II - 10th Anniversary\bin\RegistrationReminder.exe [2007-05-30 962560]

c:\documents and settings\All Users\Nabˇdka Start\Programy\Po spuçtŘnˇ\
HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-03-11 210520]
Mˇstnˇ vyhled v nˇ.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2007-02-05 118784]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]
"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2007-02-05 294400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"msacm.sl_anet"= c:\progra~1\ACEMEG~1\SystemS\sl_anet.acm
"vidc.iyuv"= c:\progra~1\ACEMEG~1\SystemS\Intel\iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"= c:\progra~1\ACEMEG~1\SystemS\Intel\Iyvu9_32.dll
"vidc.uyvy"= c:\progra~1\ACEMEG~1\SystemS\MICROS~1\msyuv.dll
"vidc.yuy2"= c:\progra~1\ACEMEG~1\SystemS\MICROS~1\msyuv.dll
"vidc.yvyu"= c:\progra~1\ACEMEG~1\SystemS\MICROS~1\msyuv.dll

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
"c:\\Program Files\\ICQ6\\ICQ.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-15 111184]
R1 kbfilter;Keyboard Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\kbfilter.sys [2008-02-16 11776]
R3 PSched;Plánovač paketů technologie QoS;c:\windows\system32\drivers\psched.sys [2004-08-03 69120]
R4 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-07-15 20560]
S1 MUsbFltr;WayTechUSBFilterDriver; [x]
S1 UsbFltr;WayTechUSBFilterDriver; [x]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
.
Obsah adresáře 'Naplánované úlohy'

2008-12-31 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2007-08-29 13:57]

2008-01-25 c:\windows\Tasks\Microsoft_Hardware_Launch_IPoint_exe.job
- c:\program files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe [2007-05-19 00:47]
.
.
------- Doplňkový sken -------
.
uStart Page = hxxp://www.maxim.cz/
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
IE: Crawler Search - tbr:iemenu
IE: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
IE: StumbleUpon PhotoBlog It! - StumbleUponIEBar.dll/blogimage
Handler: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - c:\progra~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\tvxb3dmr.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.centrum.cz/
FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox 3 Beta 4\plugins\npOGAPlugin.dll
FF - plugin: c:\program files\Yahoo!\Common\npyaxmpb.dll

ATTENTION: FIREFOX POLICES IS IN FORCE
c:\program files\Mozilla Firefox 3 Beta 4\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".cz");
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-01-06 13:39:59
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

skenování skrytých procesů ...

skenování skrytých položek 'Po spuštění' ...

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
TV Card Remote Control Device Monitor = c:\windows\713xRMTMon.exe???????????????T?a?hF??m?a?????????????????????????????????????????x????????A??????????????????x???????pF??????????T?a?x???m?a????????????????|<F??h???????????????????????????????????????????????????x???????T?a?h?o?m?a?????h?????A????

skenování skrytých souborů ...

sken byl úspešně dokončen
skryté soubory: 0

**************************************************************************
.
Celkový čas: 2009-01-06 13:41:39
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-06 12:41:13

Před spuštěním: Volných bajtů: 11 745 554 432
Po spuštění: Volných bajtů: 11,816,075,264

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-CSY.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptOut

218 --- E O F --- 2008-08-13 08:47:02
218 --- E O F --- 2008-08-13 08:47:02

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39517
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: 16bitový podsystém MS-DOS

Příspěvekod jaro3 » 06 led 2009 14:43

Otevři si Poznámkový blok (Start -> Spustit... a napiš do okna Notepad a dej Ok.
Zkopíruj do něj následující celý text označený zeleně:
Poznámka: Nepoužij k označení skriptu funkci VYBRAT VŠE

Kód: Vybrat vše

Registry::
[-HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}]

Zvol možnost Soubor -> Uložit jako... a nastav tyto parametry:
Název souboru: zde napiš: CFScript.txt
Uložit jako typ: tak tam vyber Všechny soubory
Ulož soubor na plochu.
Ukonči všechna aktivní okna.

Uchop myší vytvořený skript CFScript.txt, přemísti ho nad stažený program ComboFix.exe a když se oba soubory překryjí, skript upusť.
- Automaticky se spustí ComboFix
- Vlož sem log, který vyběhne v závěru čistícího procesu + nový log z HJT
Zkus přeinstalovat komplet tu tiskárnu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

luk123
nováček
Příspěvky: 18
Registrován: leden 09
Pohlaví: Muž

Re: 16bitový podsystém MS-DOS

Příspěvekod luk123 » 06 led 2009 15:47

ComboFix 09-01-05.05 - Lukas 2009-01-06 15:39:11.2 - NTFSx86
Systém Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1029.18.495.128 [GMT 1:00]
Running from: c:\documents and settings\Lukas\Plocha\ComboFix.exe
Command switches used :: c:\documents and settings\Lukas\Plocha\CFScript.txt
* Created a new restore point
.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-12-06 to 2009-01-06 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2109-04-05 22:39 . 2109-04-05 22:40 104,668 --a--c--- c:\windows\hpqins16.dat
2009-01-06 14:32 . 2009-01-06 15:28 <DIR> d-------- c:\windows\system32\CatRoot_bak
2009-01-06 13:59 . 2009-01-06 14:06 <DIR> d-------- c:\windows\LastGood
2009-01-06 11:41 . 2009-01-06 11:41 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2009-01-06 11:41 . 2009-01-06 11:41 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\Malwarebytes
2009-01-06 11:41 . 2009-01-06 11:41 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Data aplikací\Malwarebytes
2009-01-06 11:41 . 2009-01-04 18:41 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-01-06 11:41 . 2009-01-04 18:41 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2008-12-24 11:22 . 2008-12-24 11:22 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\Ahead
2008-12-23 18:32 . 2008-12-23 18:32 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\Corel
2008-12-23 12:32 . 2008-12-23 12:32 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\HP
2008-12-22 16:00 . 2008-12-22 16:00 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\Teleca
2008-12-14 01:23 . 2008-12-14 01:27 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\CTVoD
2008-12-14 01:22 . 2008-12-14 01:22 <DIR> d-------- c:\program files\VisualConnection
2008-12-10 14:25 . 2008-12-10 14:25 <DIR> d-------- c:\documents and settings\kačika\Data aplikací\Teleca
2008-12-10 14:22 . 2008-12-10 14:22 <DIR> d-------- c:\documents and settings\kačika\Data aplikací\Windows Desktop Search
2008-12-10 14:21 . 2008-12-10 14:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\kačika\Data aplikací\Sony Ericsson
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> d-------- c:\documents and settings\kačika\Plocha
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> d-------- c:\documents and settings\kačika\Plocha
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\kačika\Okolní tiskárny
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\kačika\Okolní tiskárny
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\kačika\Okolní síť
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\kačika\Okolní síť
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 14:21 <DIR> dr------- c:\documents and settings\kačika\Oblíbené položky
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 14:21 <DIR> dr------- c:\documents and settings\kačika\Oblíbené položky
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 13:45 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\kačika\Šablony
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 13:45 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\kačika\Šablony
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> dr------- c:\documents and settings\kačika\Nabídka Start
2008-12-10 14:20 . 2008-01-25 14:37 <DIR> dr------- c:\documents and settings\kačika\Nabídka Start
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 14:21 <DIR> dr------- c:\documents and settings\kačika\Dokumenty
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 14:21 <DIR> dr------- c:\documents and settings\kačika\Dokumenty
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 14:25 <DIR> dr-h----- c:\documents and settings\kačika\Data aplikací
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 14:25 <DIR> dr-h----- c:\documents and settings\kačika\Data aplikací
2008-12-10 14:20 . 2008-12-10 15:45 <DIR> d-------- c:\documents and settings\kačika
2008-12-06 12:55 . 2008-12-11 11:43 <DIR> d-------- C:\Krajní meze

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2109-04-05 21:39 --------- d-----w c:\program files\HP
2009-01-06 12:58 --------- d-----w c:\program files\Mozilla Firefox 3 Beta 4
2009-01-05 23:15 --------- d-----w c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\Skype
2009-01-03 00:07 --------- d-----w c:\program files\Skype
2009-01-02 23:45 --------- d-----w c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\skypePM
2009-01-02 19:15 --------- d-----w c:\program files\FlashFXP
2008-12-25 11:16 --------- d-----w c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\ICQ
2008-12-24 11:07 --------- d-----w c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\StumbleUpon
2008-12-20 09:06 --------- d-----w c:\program files\Java
2008-11-30 00:04 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe
2008-11-30 00:01 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe Systems Shared
2008-11-30 00:01 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Data aplikací\Adobe Systems
2008-11-29 12:34 --------- d-----w c:\program files\DivX
2008-11-28 19:23 --------- d-----w c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\HPAppData
2008-11-28 18:34 --------- d-----w c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\DivX
2008-11-28 18:30 --------- d-----w c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\ICQ
2008-11-28 18:04 --------- d-----w c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\Windows Desktop Search
2008-11-28 18:04 --------- d-----w c:\documents and settings\Guest\Data aplikací\Sony Ericsson
2008-11-26 22:01 --------- d-----w c:\program files\free-downloads.net
2008-11-26 22:01 --------- d-----w c:\program files\Conduit
2008-11-26 22:01 --------- d-----w c:\program files\Alcohol Soft
2008-11-26 21:53 717,296 ----a-w c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
2008-11-19 23:37 --------- d-----w c:\program files\Red Storm Entertainment
2008-11-19 23:35 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information
2008-11-19 22:56 --------- d-----w c:\program files\Warcraft III
2008-11-13 22:49 --------- d-----w c:\program files\Vodafone
2008-11-13 12:57 --------- d-----w c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\Teleca
2008-11-13 12:52 --------- d-----w c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\Sony Ericsson
2008-11-13 12:47 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Teleca Shared
2008-11-13 12:47 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Sony Ericsson Shared
2008-11-13 12:47 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Data aplikací\Teleca
2008-11-13 12:47 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Data aplikací\Sony Ericsson
2008-11-13 12:46 --------- d-----w c:\program files\Sony Ericsson
2008-11-13 12:06 --------- d-----w c:\documents and settings\NetworkService\Data aplikací\Bytemobile
2008-11-06 08:42 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Data aplikací\Microsoft Help
2008-03-10 09:44 32 ----a-w c:\documents and settings\All Users\Data aplikací\ezsid.dat
2008-04-14 05:56 32,768 -csha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008040720080414\index.dat
2008-04-21 07:46 32,768 -csha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008041420080421\index.dat
2008-04-30 22:00 32,768 -csha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008042120080428\index.dat
2008-04-30 22:00 32,768 -csha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008050120080502\index.dat
2008-05-02 22:00 32,768 -csha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008050320080504\index.dat
.

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2009-01-06_13.40.13,03 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
+ 2008-07-18 20:10:48 94,920 ----a-w c:\windows\LastGood\system32\cdm.dll
+ 2007-07-30 18:19:10 271,224 ----a-w c:\windows\LastGood\system32\mucltui.dll
+ 2007-07-30 18:18:34 207,736 ----a-w c:\windows\LastGood\system32\muweb.dll
+ 2008-07-18 20:09:44 563,912 ----a-w c:\windows\LastGood\system32\wuapi.dll
+ 2008-07-18 20:10:42 53,448 ----a-w c:\windows\LastGood\system32\wuauclt.exe
+ 2007-07-30 18:19:42 1,712,984 ----a-w c:\windows\LastGood\system32\wuaueng.dll
+ 2007-07-30 18:19:32 325,976 ----a-w c:\windows\LastGood\system32\wucltui.dll
+ 2007-07-30 18:18:40 33,624 ----a-w c:\windows\LastGood\system32\wups.dll
+ 2007-07-30 18:19:12 43,352 ----a-w c:\windows\LastGood\system32\wups2.dll
+ 2007-07-30 18:19:46 203,096 ----a-w c:\windows\LastGood\system32\wuweb.dll
- 2008-07-18 20:10:48 94,920 ----a-w c:\windows\system32\cdm.dll
+ 2008-10-16 13:09:44 92,696 ----a-w c:\windows\system32\cdm.dll
- 2007-07-30 18:19:20 92,504 -c--a-w c:\windows\system32\dllcache\cdm.dll
+ 2008-10-16 13:09:44 92,696 -c--a-w c:\windows\system32\dllcache\cdm.dll
- 2007-07-30 18:19:36 549,720 -c--a-w c:\windows\system32\dllcache\wuapi.dll
+ 2008-10-16 13:12:20 561,688 -c--a-w c:\windows\system32\dllcache\wuapi.dll
- 2007-07-30 18:19:16 53,080 -c--a-w c:\windows\system32\dllcache\wuauclt.exe
+ 2008-10-16 13:09:44 51,224 -c--a-w c:\windows\system32\dllcache\wuauclt.exe
- 2007-07-30 18:19:42 1,712,984 -c--a-w c:\windows\system32\dllcache\wuaueng.dll
+ 2008-10-16 13:13:40 1,809,944 -c--a-w c:\windows\system32\dllcache\wuaueng.dll
- 2007-07-30 18:19:32 325,976 -c--a-w c:\windows\system32\dllcache\wucltui.dll
+ 2008-10-16 13:12:22 323,608 -c--a-w c:\windows\system32\dllcache\wucltui.dll
- 2007-07-30 18:19:46 203,096 -c--a-w c:\windows\system32\dllcache\wuweb.dll
+ 2008-10-16 13:12:24 202,776 -c--a-w c:\windows\system32\dllcache\wuweb.dll
- 2007-07-30 18:19:10 271,224 ----a-w c:\windows\system32\mucltui.dll
+ 2008-10-16 13:06:48 268,648 ----a-w c:\windows\system32\mucltui.dll
- 2007-07-30 18:18:34 207,736 ----a-w c:\windows\system32\muweb.dll
+ 2008-10-16 13:07:48 208,744 ----a-w c:\windows\system32\muweb.dll
+ 2008-10-16 13:08:58 34,328 ----a-w c:\windows\system32\SoftwareDistribution\Setup\ServiceStartup\wups.dll\7.2.6001.788\wups.dll
+ 2008-10-16 13:09:44 43,544 ----a-w c:\windows\system32\SoftwareDistribution\Setup\ServiceStartup\wups2.dll\7.2.6001.788\wups2.dll
- 2008-07-18 20:09:44 563,912 ----a-w c:\windows\system32\wuapi.dll
+ 2008-10-16 13:12:20 561,688 ----a-w c:\windows\system32\wuapi.dll
- 2008-07-18 20:10:42 53,448 ----a-w c:\windows\system32\wuauclt.exe
+ 2008-10-16 13:09:44 51,224 ----a-w c:\windows\system32\wuauclt.exe
- 2007-07-30 18:19:42 1,712,984 ----a-w c:\windows\system32\wuaueng.dll
+ 2008-10-16 13:13:40 1,809,944 ----a-w c:\windows\system32\wuaueng.dll
- 2007-07-30 18:19:32 325,976 ----a-w c:\windows\system32\wucltui.dll
+ 2008-10-16 13:12:22 323,608 ----a-w c:\windows\system32\wucltui.dll
- 2007-07-30 18:19:46 203,096 ----a-w c:\windows\system32\wuweb.dll
+ 2008-10-16 13:12:24 202,776 ----a-w c:\windows\system32\wuweb.dll
+ 2009-01-06 12:48:11 16,384 ----atw c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_3ac.dat
+ 2009-01-06 12:47:55 16,384 ----atw c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_560.dat
.
-- Snapshot reset to current date --
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
"{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}"= "c:\program files\free-downloads.net\tbfree.dll" [2008-09-15 1784856]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}]
2008-09-15 06:47 1784856 --a------ c:\program files\free-downloads.net\tbfree.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}"= "c:\program files\free-downloads.net\tbfree.dll" [2008-09-15 1784856]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
"{ECDEE021-0D17-467F-A1FF-C7A115230949}"= "c:\program files\free-downloads.net\tbfree.dll" [2008-09-15 1784856]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-17 15360]
"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 1694208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-01-24 7311360]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-01-24 86016]
"DAEMON Tools-1033"="c:\program files\D-Tools\daemon.exe" [2004-08-22 81920]
"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 155648]
"IntelliPoint"="c:\program files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe" [2007-05-19 849288]
"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-06-16 221184]
"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-06-16 81920]
"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2007-08-24 33648]
"HotKey"="c:\program files\HotKey\hotkey.exe" [2006-11-03 81920]
"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-11-26 81000]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]
"TV Card Remote Control Device Monitor"="c:\windows\713xRMTMon.exe" [2005-07-20 352256]
"Sony Ericsson PC Suite"="c:\program files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2006-11-24 487424]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2008-11-10 136600]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-05-18 c:\windows\RTHDCPL.exe]
"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 c:\windows\SkyTel.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-17 15360]

c:\documents and settings\Lukas\Nabˇdka Start\Programy\Po spuçtŘnˇ\
Adobe Gamma.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-03-16 113664]
Registration The Settlers II - 10th Anniversary - Vikings.LNK - c:\program files\Ubisoft\Funatics\The Settlers II - 10th Anniversary\bin\RegistrationReminder.exe [2007-05-30 962560]
Registration The Settlers II - 10th Anniversary.LNK - c:\program files\Ubisoft\Funatics\The Settlers II - 10th Anniversary\bin\RegistrationReminder.exe [2007-05-30 962560]

c:\documents and settings\All Users\Nabˇdka Start\Programy\Po spuçtŘnˇ\
HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-03-11 210520]
Mˇstnˇ vyhled v nˇ.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2007-02-05 118784]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]
"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2007-02-05 294400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"msacm.sl_anet"= c:\progra~1\ACEMEG~1\SystemS\sl_anet.acm
"vidc.iyuv"= c:\progra~1\ACEMEG~1\SystemS\Intel\iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"= c:\progra~1\ACEMEG~1\SystemS\Intel\Iyvu9_32.dll
"vidc.uyvy"= c:\progra~1\ACEMEG~1\SystemS\MICROS~1\msyuv.dll
"vidc.yuy2"= c:\progra~1\ACEMEG~1\SystemS\MICROS~1\msyuv.dll
"vidc.yvyu"= c:\progra~1\ACEMEG~1\SystemS\MICROS~1\msyuv.dll

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
"c:\\Program Files\\ICQ6\\ICQ.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-15 111184]
R1 kbfilter;Keyboard Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\kbfilter.sys [2008-02-16 11776]
R3 PSched;Plánovač paketů technologie QoS;c:\windows\system32\drivers\psched.sys [2004-08-03 69120]
R4 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-07-15 20560]
S1 MUsbFltr;WayTechUSBFilterDriver; [x]
S1 UsbFltr;WayTechUSBFilterDriver; [x]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2008-12-31 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2007-08-29 13:57]

2008-01-25 c:\windows\Tasks\Microsoft_Hardware_Launch_IPoint_exe.job
- c:\program files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe [2007-05-19 00:47]
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = hxxp://www.maxim.cz/
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
IE: Crawler Search - tbr:iemenu
IE: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
IE: StumbleUpon PhotoBlog It! - StumbleUponIEBar.dll/blogimage
Handler: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - c:\progra~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Lukas\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\tvxb3dmr.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.centrum.cz/
FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox 3 Beta 4\plugins\npOGAPlugin.dll
FF - plugin: c:\program files\Yahoo!\Common\npyaxmpb.dll

ATTENTION: FIREFOX POLICES IS IN FORCE
c:\program files\Mozilla Firefox 3 Beta 4\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".cz");
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-01-06 15:43:06
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
TV Card Remote Control Device Monitor = c:\windows\713xRMTMon.exe???????????????T?a?hF??m?a?????????????????????????????????????????x????????A??????????????????x???????pF??????????T?a?x???m?a????????????????|<F??h???????????????????????????????????????????????????x???????T?a?h?o?m?a?????h?????A????

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2009-01-06 15:45:31
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-06 14:45:04
ComboFix2.txt 2009-01-06 12:41:40

Pre-Run: Volných bajtů: 11 010 506 752
Post-Run: Volných bajtů: 10,997,534,720

244 --- E O F --- 2008-08-13 08:47:02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:47:30, on 6.1.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\HotKey\hotkey.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\713xRMTMon.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Documents and Settings\Lukas\Plocha\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.maxim.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=61005
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo ... TbId=61005
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
O2 - BHO: Podpora odkazu pro Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: StumbleUpon Launcher - {145B29F4-A56B-4b90-BBAC-45784EBEBBB7} - C:\Program Files\StumbleUpon\StumbleUponIEBar.dll
O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll
O3 - Toolbar: StumbleUpon Toolbar - {5093EB4C-3E93-40AB-9266-B607BA87BDC8} - C:\Program Files\StumbleUpon\StumbleUponIEBar.dll
O3 - Toolbar: &Crawler Toolbar - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HotKey] C:\Program Files\HotKey\hotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TV Card Remote Control Device Monitor] C:\WINDOWS\713xRMTMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: Registration The Settlers II - 10th Anniversary - Vikings.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Funatics\The Settlers II - 10th Anniversary\bin\RegistrationReminder.exe
O4 - Startup: Registration The Settlers II - 10th Anniversary.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Funatics\The Settlers II - 10th Anniversary\bin\RegistrationReminder.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Místní vyhledávání.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: StumbleUpon PhotoBlog It! - res://StumbleUponIEBar.dll/blogimage
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Kniha klipů HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: HP Chytrý výběr - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resour ... se4009.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows ... 1246695265
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 1246853218
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 11455 bytes

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39517
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: 16bitový podsystém MS-DOS

Příspěvekod jaro3 » 06 led 2009 16:26

Zavři ostatní aplikace a prohlížeče, odpoj se od netu a fixni v HJT:

Kód: Vybrat vše

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe


ComboFix se odinstaluje takto:
Start-Spustit a zadej ComboFix[mezera]/u

takže jestli nejsou problémy,tak vyčisti systém CCleanerem
a použij i T-Cleaner
smaže vše po Combu,SDFixu,Avengeru,MWAVu atd.-stáhneš>spustíš

Pokud nejsou problémy , je to vše.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

luk123
nováček
Příspěvky: 18
Registrován: leden 09
Pohlaví: Muž

Re: 16bitový podsystém MS-DOS

Příspěvekod luk123 » 06 led 2009 16:31

jak myslíš fixni v HJT

A co mám dělat s těma kódama?

Uživatelský avatar
memphisto
Moderátor
Guru Level 13
Guru Level 13
Příspěvky: 21115
Registrován: září 06
Bydliště: Zlín - České Budějovice
Pohlaví: Muž

Re: 16bitový podsystém MS-DOS

Příspěvekod memphisto » 06 led 2009 16:46

zaskočím za jara pokud to nebude vadit

spusť znovu HijackThis - vyber Scan only - najdi položky v tom kódu - zaškrtni před těma položkama ty čtverečky a dole klikni na Fix checked. jinak tady máš na to návod
PRAVIDLA PC-HELP.CZ, PRAVIDLA sekce HijackThis, HijackThis návod, Memtest, CCleaner
Logy z programu HijackThis neposílejte prosím přes SZ, ale vkládejte je do patřičné sekce. Děkuji

luk123
nováček
Příspěvky: 18
Registrován: leden 09
Pohlaví: Muž

Re: 16bitový podsystém MS-DOS

Příspěvekod luk123 » 06 led 2009 17:08

Jaro3, Memphisto moc Vám děkuji za pomoc. Systém jede celkově rychleji. celý ten problém jsem se snažil vyřešit prvně přec ccleaner,opravou dat přes instalační CD windows, popř. kontrolou chyb svazku a jak ni nepomohlo tak jsem zkusil forum. Jo ještě mám poslední otázku co mám udělat se složkou která se mi vytvořila po fixu těch kódů a jestli mám používat T-Cleaner a jestli ano tak jak často ho mám zapínat? Děkuji

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 39517
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: 16bitový podsystém MS-DOS

Příspěvekod jaro3 » 06 led 2009 17:16

Nemáš zač, ale děkujeme.
T-Cleaner se používá hlavně na zbytky po CF , SDFix atd. , dále po špatně odinstalovaných programech.
Můžeš si ho ponechat, některé antiviry ho ale nesnáší- nejvíce AVG.
Můžeš použít také:
Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni select all found, pak klik empty selected.
Pokud chceš zachovat svoje uložená hesla, klikni na No.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.

Výhodou programu je fakt, že nevyžaduje instalaci. Můžete ho mít tedy všude sebou na USB disku a vždy po sobě odstranit všechny stopy. Snížíte tak šanci, že by mohl někdo cizí komunikovat pod vaší identitou.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra


Zpět na “Vše ostatní (bezp)”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 1 host