Pomalé spouštění aplikací, sekání myši

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

miro_
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 114
Registrován: říjen 13
Pohlaví: Muž

Pomalé spouštění aplikací, sekání myši

Příspěvekod miro_ » 09 srp 2021 20:08

Prosím o kontrolu logu. PC pomalu spouští např. Chrome, myš se zasekává apod.

Děkuji

---+
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 20:07:21, on 09.08.2021
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.19041.0001)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\TuneupUI.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
D:\Dočasné soubory\hijackthis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: IEToEdge BHO - {1FD49718-1D00-4B19-AF5F-070AF6D5D54C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\92.0.902.62\BHO\ie_to_edge_bho.dll
O2 - BHO: E-Web Print - {201CF130-E29C-4E5C-A73F-CD197DEFA6AE} - C:\Program Files (x86)\Epson Software\E-Web Print\ewps_tb.dll
O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll
O3 - Toolbar: E-Web Print - {201CF130-E29C-4E5C-A73F-CD197DEFA6AE} - C:\Program Files (x86)\Epson Software\E-Web Print\ewps_tb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Fast Boot] C:\Program Files (x86)\MSI\Fast Boot\StartFastBoot.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Command Center] C:\Program Files (x86)\MSI\Command Center\StartCommandCenter.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Super Charger] C:\Program Files (x86)\MSI\Super Charger\Super Charger.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] "C:\Program Files (x86)\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup
O4 - HKCU\..\Run: [AppleIEDAV] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\AppleIEDAV.exe
O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Skype for Desktop] C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Smart Cleaning] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [EPLTarget\P0000000000000001] C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YATIR5E.EXE /EPT "EPLTarget\P0000000000000001" /M "L3060 Series"
O4 - HKCU\..\Run: [EPLTarget\P0000000000000000] C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YATIR5E.EXE /EPT "EPLTarget\P0000000000000000" /M "L3060 Series"
O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe
O4 - HKCU\..\Run: [EPSDNMON] "C:\Program Files (x86)\Epson Software\Download Navigator\EPSDNMON.EXE"
O4 - HKCU\..\Run: [SuuntolinkLauncher] C:\Users\MM\AppData\Local\Suuntolink\app-3.1.4\resources\app\LaunchAgents\SuuntolinkLauncher.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Lync] "C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\lync.exe" /fromrunkey
O4 - HKCU\..\Run: [Discord] C:\Users\MM\AppData\Local\Discord\Update.exe --processStart Discord.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Plex Media Server] "C:\Program Files (x86)\Plex\Plex Media Server\Plex Media Server.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [EPLTarget\P0000000000000002] C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YATIR5E.EXE /EPT "EPLTarget\P0000000000000002" /M "L3060 Series"
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [Application Restart #1] C:\Program Files (x86)\ASUS\GPU TweakII\Monitor.exe -ByGPUTweakII -12 293 /RestartByRestartManager:C9AD4E9A-6A05-414a-939F-EC0073A31BA4 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [Application Restart #2] C:\Program Files (x86)\ASUS\GPU TweakII\GPUTweakII.exe /RestartByRestartManager:B8CC5FC8-DE26-412e-BD2E-27184D16569B (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [Application Restart #1] C:\Program Files (x86)\ASUS\GPU TweakII\Monitor.exe -ByGPUTweakII -12 293 /RestartByRestartManager:C9AD4E9A-6A05-414a-939F-EC0073A31BA4 (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Avast Cleanup Premium.lnk = C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\TuneupUI.exe
O4 - Global Startup: Bi-LINK Gateway.lnk = ?
O4 - Global Startup: Secunia PSI Tray.lnk = C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\psi_tray.exe
O4 - Global Startup: TVMOBiLiArtworkManager.lnk = C:\Program Files (x86)\TVMOBiLi\bin\iTunesAlbumArtGenerator.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\Office16\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: ASGT - Unknown owner - C:\Windows\SysWOW64\ASGT.exe
O23 - Service: Alcohol Virtual Drive Auto-mount Service (AxAutoMntSrv) - Alcohol Soft Development Team - C:\Program Files (x86)\Alcohol 120\AxAutoMntSrv.exe
O23 - Service: Alcohol Virtual AHCI Controller Management Service (AxVirtualAHCISrv) - Alcohol Soft Development Team - C:\Program Files (x86)\Alcohol 120\AxAHCIServiceEx.exe
O23 - Service: Avast Cleanup Premium (CleanupPSvc) - AVAST Software - C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\TuneupSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\CredentialEnrollmentManager.exe,-100 (CredentialEnrollmentManagerUserSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\CredentialEnrollmentManager.exe (file missing)
O23 - Service: CredentialEnrollmentManagerUserSvc_b5921dd - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\CredentialEnrollmentManager.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Epson Scanner Service (EpsonScanSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\EscSvc64.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) - Google LLC - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\92.0.4515.131\elevation_service.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HuaweiHiSuiteService64.exe - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe
O23 - Service: Intel(R) Integrated Clock Controller Service - Intel(R) ICCS (ICCS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: NVIDIA Telemetry Container (NvTelemetryContainer) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe,-101 (perceptionsimulation) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: Serviio - Unknown owner - d:\Program Files\Serviio\bin\ServiioService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe (file missing)
O23 - Service: @firewallapi.dll,-50323 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - C:\Program Files (x86)\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 14010 bytes

Reklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 41935
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Pomalé spouštění aplikací, sekání myši

Příspěvekod jaro3 » 09 srp 2021 22:00

Stáhni si ATF Cleaner
https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror ... ner,2.html
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode)
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/
pro majitele win7 stáhni zde:
https://filehippo.com/download_adwcleaner/ ( nedávej aktualizaci!)

Ulož si ho na svojí plochu . Klikni na „Souhlasím“ k povrzení podmínek.
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Skenování“
Po skenu se objeví log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
https://www.malwarebytes.com/mwb-download/thankyou/

na plochu , nainstaluj a spusť ho
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Spustit skenování
- po proběhnutí skenu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Zobrazit zprávu a vyber Export a vyber Kopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází v programu po kliknutí na „Zprávy“ , nebo je uložen zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

miro_
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 114
Registrován: říjen 13
Pohlaví: Muž

Re: Pomalé spouštění aplikací, sekání myši

Příspěvekod miro_ » 02 zář 2021 23:38

omlouvám se za menší pauzu :)

posílám log z mwav:

02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - **********************************************************
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - MWAV - eScanAV AntiVirus Toolkit.
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Copyright © MicroWorld Technologies
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - **********************************************************
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Version 22.0.15 (C:\USERS\MM\APPDATA\LOCAL\TEMP\MWAVSCAN.EXE)
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Log File: C:\Users\MM\AppData\Local\Temp\02-09-2021\MM-192.168.0.184\MWAV0003.log
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Last Scan Date and Time: 02.09.2021 23:22:57
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - MWAV Registered: TRUE
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - User Account: MM (Administrator Mode)
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - OS Type: Windows Workstation [InstallType: Client]
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - OS: Windows 10 64-Bit [OS Install Date: 19 Jun 2020 23:08:15]
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Ver: Personal Build 19043.1165
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - System Up Time: 11 Minutes, 39 Seconds


02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Parent Process Name : C:\Windows\explorer.exe
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Windows Root Folder: C:\WINDOWS
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Windows Sys32 Folder: C:\WINDOWS\system32
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - DHCP NameServer: 192.168.0.1 192.168.0.1
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Interface0 DHCPNameServer: 192.168.0.1 192.168.0.1
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Local Fixed Drives: C:\,D:\
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - MWAV Mode(A): Scan and Clean files
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - [CREATED ZIP FILE: C:\Users\MM\AppData\Local\Temp\pinfect.zip]
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Latest Date of files inside MWAV: Thu Sep 2 15:32:39 2021.
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Enabling RegTools...
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Enable RegTools Finished with 0
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Loading/Creating FileScan Cache Database C:\ProgramData\MicroWorld\MWAV\ESCANDBY.MDB [Log: C:\Users\MM\AppData\Local\Temp\LOG\ESCANDB.LOG]
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Loaded/Created FileScan Cache Database...
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Loading AV Library [DB][TC:06][NormalPriority]...
02 zář 2021 23:26:44 [1efc] - Verified[A]: C:\Users\MM\AppData\Local\Temp\msvl64.dll
02 zář 2021 23:26:47 [1efc] - ArchiveScan: DISABLED
02 zář 2021 23:26:47 [1efc] - AV Library Loaded - MultiThreaded - 6 : [DB-DIRECT].
02 zář 2021 23:26:47 [1efc] - MWAV doing self scanning...
02 zář 2021 23:26:47 [1efc] - MWAV files are clean.
02 zář 2021 23:26:47 [1efc] - ArchiveScan: DISABLED
02 zář 2021 23:26:47 [1efc] - Virus Database Date: 02 Sep 2021
02 zář 2021 23:26:47 [1efc] - Virus Database Count: 10317853
02 zář 2021 23:26:47 [1efc] - Sign Version: 7.89158 [482374]
02 zář 2021 23:26:50 [1efc] - Downloading AntiVirus and Anti-Spyware Databases...
02 zář 2021 23:33:47 [1efc] - Update Successful...
02 zář 2021 23:33:50 [1efc] - Old Sign Version: 7.89595 New Sign Version: 7.89596
02 zář 2021 23:34:00 [1efc] - Reload of AntiVirus Signatures successfully done.
02 zář 2021 23:34:00 [1efc] - Virus Database Date: 02 Sep 2021
02 zář 2021 23:34:00 [1efc] - Virus Database Count: 10321854
02 zář 2021 23:34:00 [1efc] - Sign Version: 7.89596 [482812]

02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - **********************************************************
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - MWAV - eScanAV AntiVirus Toolkit.
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - Copyright © MicroWorld Technologies
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] -
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - Support: support@escanav.com
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - Web: https://www.escanav.com
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - **********************************************************
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - Version 22.0.15[DB] (C:\USERS\MM\APPDATA\LOCAL\TEMP\MWAVSCAN.EXE)
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - Log File: C:\Users\MM\AppData\Local\Temp\02-09-2021\MM-192.168.0.184\MWAV0003.log
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - User Account: MM (Administrator Mode)
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - Parent Process Name : C:\Windows\explorer.exe
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - Windows Root Folder: C:\WINDOWS
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - Windows Sys32 Folder: C:\WINDOWS\system32
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - OS: Windows 10 64-Bit [OS Install Date: 19 Jun 2020 23:08:15]
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - Ver: Personal Build 19043.1165
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - Latest Date of files inside MWAV: Thu Sep 2 15:32:39 2021.
02 zář 2021 23:34:05 [1efc] - Priority: NORMAL

02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - Options Selected by User:
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - Memory Check: Enabled
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - Registry Check: Enabled
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - StartUp Folder Check: Enabled
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - System Folder Check: Enabled
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - Mobile Check: Enabled
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - Services Check: Enabled
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - Scan Archives: Disabled
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - Drive Check Option Disabled
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - Folder Check: Disabled
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - SCAN: All_Files [ANSI]
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - MWAV Mode(B): Scan and Clean files

02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - Scanning DNS Records...
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - Scanning Master Boot Record (User)...
02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - Scanning Logical Boot Records...

02 zář 2021 23:34:05 [05c4] - ***** Scanning Memory Files *****
02 zář 2021 23:34:17 [05c4] - ScanFile (C:\Users\MM\AppData\Local\Temp\mwavscan.exe) took 6703 ms

02 zář 2021 23:34:17 [05c4] - ***** Scanning Registry Files *****
02 zář 2021 23:34:21 [05c4] - Scanning File C:\WINDOWS\SysWOW64\spool\DRIVERS\x64\3\E_YATIR5E.EXE
02 zář 2021 23:34:21 [05c4] - ERROR(2)!!! ScanFile Fails for C:\WINDOWS\SysWOW64\spool\DRIVERS\x64\3\E_YATIR5E.EXE...
02 zář 2021 23:34:21 [05c4] - Scanning File C:\WINDOWS\SysWOW64\spool\DRIVERS\x64\3\E_YATIR5E.EXE
02 zář 2021 23:34:21 [05c4] - ERROR(2)!!! ScanFile Fails for C:\WINDOWS\SysWOW64\spool\DRIVERS\x64\3\E_YATIR5E.EXE...
02 zář 2021 23:34:22 [05c4] - Scanning File C:\WINDOWS\SysWOW64\spool\DRIVERS\x64\3\E_YATIR5E.EXE
02 zář 2021 23:34:22 [05c4] - ERROR(2)!!! ScanFile Fails for C:\WINDOWS\SysWOW64\spool\DRIVERS\x64\3\E_YATIR5E.EXE...
02 zář 2021 23:34:22 [05c4] - Replacing Registry Value: ******** ((Default)) Previous Value: ["C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"], New Value: ["%ProgramFiles%\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"]

02 zář 2021 23:34:22 [05c4] - ***** Scanning StartUp Folders *****
02 zář 2021 23:34:22 [2518] - Scanning File C:\Users\MM\Desktop\Recepty\MLETÉ MÄSO - Polpete z mletého mäsa v paradajkovej omáčke ¦ ¦ ¦.mht
02 zář 2021 23:34:24 [26a4] - Scanning File C:\Users\MM\Desktop\Vy´klad_K2.docx

02 zář 2021 23:35:00 [05c4] - ***** Scanning Service Files *****
02 zář 2021 23:35:02 [05c4] - Giving rights(a) to [HKLM64\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CPK1HWU\Final].
02 zář 2021 23:35:03 [05c4] - Giving rights(a) to [HKLM64\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CPK2HWU\Final].
02 zář 2021 23:35:12 [05c4] - ERROR(2)!!! Invalid Entry(16) "%ProgramData%\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2107.4-0\NisSrv.exe". Action Taken: Removing HKLM64\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WdNisSvc.

02 zář 2021 23:35:12 [05c4] - ***** Scanning Mobile Devices *****
02 zář 2021 23:35:12 [05c4] - ***** No Mobile Phones Detected!

02 zář 2021 23:35:12 [05c4] - ***** Scanning System32 Folders *****


02 zář 2021 23:35:37 [05c4] - ***** Checking for specific ITW Viruses *****
02 zář 2021 23:35:42 [2bb4] - ScanFile (C:\Users\MM\AppData\Local\Temp\mwavscan.com) took 7125 ms
02 zář 2021 23:35:42 [1cf4] - ScanFile (C:\Users\MM\AppData\Local\Temp\mexe.com) took 7250 ms

02 zář 2021 23:35:42 [05c4] - ***** Scanning complete. *****

02 zář 2021 23:35:42 [05c4] - Total Objects Scanned: 36244
02 zář 2021 23:35:42 [05c4] - Total Critical Objects: 0
02 zář 2021 23:35:42 [05c4] - Total Disinfected Objects: 0
02 zář 2021 23:35:42 [05c4] - Total Objects Renamed: 0
02 zář 2021 23:35:42 [05c4] - Total Deleted Objects: 0
02 zář 2021 23:35:42 [05c4] - Total Errors: 4
02 zář 2021 23:35:42 [05c4] - Time Elapsed: 00:01:37
02 zář 2021 23:35:42 [05c4] - Virus Database Date: 02 Sep 2021
02 zář 2021 23:35:42 [05c4] - Virus Database Count: 10321854
02 zář 2021 23:35:42 [05c4] - Sign Version: 7.89596 [482812]

02 zář 2021 23:35:42 [05c4] - Scan Completed.

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 41935
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Pomalé spouštění aplikací, sekání myši

Příspěvekod jaro3 » 03 zář 2021 16:30

Já nechtěl MWAV , ale Malwarebytes' Anti-Malware.

A to ostatní taky. Čti prosím ,co píšu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti