Prosím o kontrolu logu, nežádoucí otevírání oken v chromu Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

Voldacz
Level 2
Level 2
Příspěvky: 238
Registrován: leden 13
Pohlaví: Muž

Prosím o kontrolu logu, nežádoucí otevírání oken v chromu  Vyřešeno

Příspěvekod Voldacz » 28 dub 2017 11:07

Ahoj, samovolně se mi nainstaloval Firefox a v Chromu se mi otevírají nežadoucí okna, prosím o kontrolu logu

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 11:03:40, on 28.04.2017
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.14393.0953)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeTray.exe
C:\Windows\System32\TiltWheelMouse.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Users\Volda\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGameroom.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Users\Volda\AppData\Local\Facebook\Games\Facebook Gameroom Browser.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome.exe
C:\Users\Volda\Downloads\hijackthis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... X7294X7294
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.ourluckysites.com/search/?ty ... 94X7294&q={searchTerms}
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.ourluckysites.com/search/?ty ... 94X7294&q={searchTerms}
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... X7294X7294
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... X7294X7294
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.ourluckysites.com/search/?ty ... 94X7294&q={searchTerms}
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.ourluckysites.com/search/?ty ... 94X7294&q={searchTerms}
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... X7294X7294
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://webaccesses.com/wpad.dat?440390e ... de28988240
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=
O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\ssv.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [RazerCortex] "C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\CortexLauncher.exe" -autorun
O4 - Startup: Facebook Gameroom.lnk = C:\Users\Volda\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGameroom.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do Microsoft Excelu - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do OneNotu - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Odeslat do OneNotu - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do OneNotu - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Volání kliknutím v Lyncu - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Volání kliknutím v Lyncu - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Apple Mobile Device Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software s.r.o. - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
O23 - Service: ed2k idle service (ed2kidle) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\amulell\ed2k.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Update Service(FirefoxU) (FirefoxU) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Firefox\bin\FirefoxUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: YAC Service (iSafeService) - Elex do Brasil Participaçoes Ltda - C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeSvc.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Razer Game Manager (Razer Game Manager Service) - Razer Inc - C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\GMS\GameManagerService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: Razer Central Service (RzActionSvc) - Razer Inc. - C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\Razer Central\RazerCentralService.exe
O23 - Service: RzKLService - Razer Inc. - C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\RzKLService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe,-1001 (Sense) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\Windows\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: SynTPEnh Caller Service (SynTPEnhService) - Synaptics Incorporated - C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12868 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38967
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu, nežádoucí otevírání oken v chromu

Příspěvekod jaro3 » 28 dub 2017 17:01

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/

Ulož si ho na svojí plochu
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Scan“
Po skenu klikni na „Logfile“ ,objeví se okno „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídající log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
- Při instalaci odeber zatržítko u „Povolit bezplatnou zkušební verzi Malwarebytes' Anti-Malware Premium“
Nainstaluj a spusť ho
- na konci instalace se ujisti že máš zvoleny/zatrhnuty obě možnosti:
Aktualizace Malwarebytes' Anti-Malware a Spustit aplikaci Malwarebytes' Anti-Malware, pokud jo tak klikni na tlačítko konec
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Uložit výsledky a vyber zkopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

Voldacz
Level 2
Level 2
Příspěvky: 238
Registrován: leden 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu, nežádoucí otevírání oken v chromu

Příspěvekod Voldacz » 01 kvě 2017 12:24

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 01.05.17
Čas skenování: 11:56
Logovací soubor: 5.txt
Správce: Ano

-Informace o softwaru-
Verze: 3.0.6.1469
Verze komponentů: 1.0.103
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.1843
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 10
CPU: x64
Systém souborů: NTFS
Uživatel: DESKTOP-QDEJK6S\Volda

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 390898
Uplynulý čas: 10 min, 9 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Povoleno
Potenciálně nežádoucí modifikace: Povoleno

-Podrobnosti skenování-
Proces: 13
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFESVC.EXE, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFESVC2.EXE, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
Adware.Elex, C:\PROGRAM FILES (X86)\FIREFOX\BIN\FIREFOXUPDATE.EXE, Žádná uživatelská akce, [2], [363497],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFETRAY.EXE, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843

Modul: 97
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFESRVMON64.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\CURLPP.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [74597],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\CURLPP.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [74597],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\CURLPP.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [74597],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\MSVCP110.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\MSVCP110.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\MSVCP110.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\IIMPORTLIB.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\IIMPORTLIB.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\IIMPORTLIB.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ICOMMU.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ICOMMU.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ICOMMU.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFESVC.EXE, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\MSVCR110.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\MSVCR110.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\MSVCR110.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\SQLITE3.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\SQLITE3.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\SQLITE3.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFEBS.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFESVC2.EXE, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISVC2.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFEDISP.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\LIBCURL.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\LIBCURL.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\LIBCURL.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\LIBEAY32.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\LIBEAY32.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\LIBEAY32.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\SSLEAY32.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\SSLEAY32.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\SSLEAY32.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFEKRNLMONCALL.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFEUPBIZ.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFEPXY.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFEPXY.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFEPXY.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\IPCPROXY.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFEADLESS.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISVC.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFENPF.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFEKRNLCALL.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ZLIB1.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ZLIB1.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ZLIB1.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFERPT.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFERPT.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
Adware.Elex, C:\PROGRAM FILES (X86)\PMETAINQECDOM LOG\LOCAL64SPL.DLL, Žádná uživatelská akce, [2], [370429],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\IDSKDLLPATCH64.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
Adware.Elex, C:\USERS\VOLDA\APPDATA\LOCAL\SNARE\SNARE.DLL, Žádná uživatelská akce, [2], [394077],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ICOMMON.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ITPDESK.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
Adware.Elex, C:\PROGRAM FILES (X86)\FIREFOX\BIN\FIREFOXUPDATE.EXE, Žádná uživatelská akce, [2], [363497],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFETRAY.EXE, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ITPPUSH.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ITPPROTECT.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\OUILIBX.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
Adware.Elex, C:\USERS\VOLDA\APPDATA\ROAMING\WINSAPSVC\WINSAP.DLL, Žádná uživatelská akce, [2], [375592],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFEBASE.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\LIBPNG.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ITPNODISTURB.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ITPAUTOCLEAN.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ITPMSGCENTER.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ISAFEMC.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\PROGRAM FILES (X86)\ELEX-TECH\YAC\ITPFLOATY.DLL, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\D3DCOMPILER_47.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\LIBGLESV2.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\LIBEGL.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME_ELF.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME_ELF.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME_ELF.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME_ELF.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME_ELF.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME_ELF.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME_ELF.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME_ELF.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME_ELF.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\BOXFAT\APPLICATION\CHROME_WATCHER.DLL, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome.dll, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome_child.dll, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome_child.dll, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome_child.dll, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome_child.dll, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome_child.dll, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome_child.dll, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\chrome_child.dll, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Elex.Generic, C:\USERS\VOLDA\APPDATA\LOCAL\KITTY\KITTY.DLL, Žádná uživatelská akce, [1063], [391044],1.0.1843

Klíč registru: 34
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\iSafeService, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
Adware.Elex, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\FirefoxU, Žádná uživatelská akce, [2], [363497],1.0.1843
Adware.Ghokswa, HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001_Classes\CHROMEHTML, Žádná uživatelská akce, [314], [-1],0.0.0
Adware.Ghokswa, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\IMAGE FILE EXECUTION OPTIONS\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\IMAGE FILE EXECUTION OPTIONS\CHROME.EXE, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\iSafeKrnlKit, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\iSafeNetFilter, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\iSafeKrnl, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\iSafeKrnlMon, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\iSafeKrnlBoot, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\iSafeKrnlR3, Žádná uživatelská akce, [7073], [299006],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\iSafe, Žádná uživatelská akce, [7073], [175180],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}, Žádná uživatelská akce, [1851], [387701],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}, Žádná uživatelská akce, [1851], [387701],1.0.1843
Adware.Elex.Generic, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\Kitty, Žádná uživatelská akce, [1063], [391044],1.0.1843
Adware.Elex.Generic, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\SNARER, Žádná uživatelská akce, [1063], [388886],1.0.1843
PUP.Optional.Elex, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\WinSAPSvc, Žádná uživatelská akce, [8], [339887],1.0.1843
Adware.Elex, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\ED2KIDLE, Žádná uživatelská akce, [2], [378435],1.0.1843
Adware.Elex, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\EVENTLOG\APPLICATION\SNARER, Žádná uživatelská akce, [2], [389648],1.0.1843
Adware.Elex, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\EVENTLOG\APPLICATION\WinSnare, Žádná uživatelská akce, [2], [378445],1.0.1843
Hijack.AutoConfigURL.PrxySvrRST, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\NLASVC\PARAMETERS\INTERNET\MANUALPROXIES, Žádná uživatelská akce, [270], [-1],0.0.0
PUP.Optional.Elex.SHHKRST, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{32B5CDD8-0759-4F2C-8C2F-147C48B88F73}, Žádná uživatelská akce, [347], [339251],1.0.1843
Adware.Elex, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{D0B0E088-51B5-4DE3-BD36-92EDD991D452}, Žádná uživatelská akce, [2], [364093],1.0.1843
Adware.Elex, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{D74B6B77-7FC8-4916-AD3E-D90AB2FC05AA}, Žádná uživatelská akce, [2], [386744],1.0.1843
Trojan.WisdomEyes, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{FDFC4116-0542-4BC5-984D-F8AB81B1CDA4}, Žádná uživatelská akce, [871], [393319],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\ourluckysitesSoftware, Žádná uživatelská akce, [1851], [387698],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\startpageing123Software, Žádná uživatelská akce, [1851], [373991],1.0.1843
Adware.Elex.SHHKRST, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\youndooSoftware, Žádná uživatelská akce, [11], [386372],1.0.1843
Adware.Elex, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\{84416237-6490-494D-9AD6-4994DD978971}, Žádná uživatelská akce, [2], [375406],1.0.1843
Adware.Elex, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Milimili, Žádná uživatelská akce, [2], [364096],1.0.1843
PUP.Optional.Elex.SHHKRST, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Pmetainqecdom Log, Žádná uživatelská akce, [347], [339259],1.0.1843
Trojan.WisdomEyes, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\T0528, Žádná uživatelská akce, [871], [393320],1.0.1843
Adware.Elex, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Windows-PG, Žádná uživatelská akce, [2], [386741],1.0.1843
Adware.Sasquor.SPL, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\PRINT\PROVIDERS\vnzcyiah, Žádná uživatelská akce, [1710], [339986],1.0.1843

Hodnota v registru: 25
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}|URL, Žádná uživatelská akce, [1851], [387701],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\ISAFESERVICE|IMAGEPATH, Žádná uživatelská akce, [7073], [183525],1.0.1843
PUP.Optional.Ghokswa.Generic, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\FirefoxU|IMAGEPATH, Žádná uživatelská akce, [679], [306582],1.0.1843
Adware.Elex, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\ED2KIDLE|IMAGEPATH, Žádná uživatelská akce, [2], [378435],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\ISAFEKRNLBOOT|IMAGEPATH, Žádná uživatelská akce, [7073], [183523],1.0.1843
Adware.Ghokswa, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\SHAREDACCESS\PARAMETERS\FIREWALLPOLICY\FIREWALLRULES|{72E75C79-0038-430D-BBD1-0CA889B3BCCA}, Žádná uživatelská akce, [314], [391309],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\ISAFENETFILTER|IMAGEPATH, Žádná uživatelská akce, [7073], [183524],1.0.1843
Hijack.AutoConfigURL.PrxySvrRST, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\NLASVC\PARAMETERS\INTERNET\MANUALPROXIES|, Žádná uživatelská akce, [270], [392424],1.0.1843
Hijack.AutoConfigURL.PrxySvrRST, HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|AUTOCONFIGURL, Žádná uživatelská akce, [270], [-1],0.0.0
Hijack.AutoConfigURL.PrxySvrRST, HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|PROXYENABLE, Žádná uživatelská akce, [270], [-1],0.0.0
Hijack.AutoConfigURL.PrxySvrRST, HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|PROXYENABLE, Žádná uživatelská akce, [270], [-1],0.0.0
Hijack.AutoConfigURL.PrxySvrRST, HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|PROXYENABLE, Žádná uživatelská akce, [270], [-1],0.0.0
Hijack.AutoConfigURL.PrxySvrRST, HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|PROXYENABLE, Žádná uživatelská akce, [270], [-1],0.0.0
PUP.Optional.Elex.SHHKRST, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{32B5CDD8-0759-4F2C-8C2F-147C48B88F73}|PATH, Žádná uživatelská akce, [347], [339251],1.0.1843
Adware.Elex, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{D0B0E088-51B5-4DE3-BD36-92EDD991D452}|PATH, Žádná uživatelská akce, [2], [364093],1.0.1843
Adware.Elex, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{D74B6B77-7FC8-4916-AD3E-D90AB2FC05AA}|PATH, Žádná uživatelská akce, [2], [386744],1.0.1843
Trojan.WisdomEyes, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{FDFC4116-0542-4BC5-984D-F8AB81B1CDA4}|PATH, Žádná uživatelská akce, [871], [393319],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}|URL, Žádná uživatelská akce, [1851], [387701],1.0.1843
Adware.Sasquor.SPL, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\PRINT\PROVIDERS\vnzcyiah|NAME, Žádná uživatelská akce, [1710], [339986],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\iSafeKrnl|IMAGEPATH, Žádná uživatelská akce, [7073], [183522],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\iSafeKrnlKit|IMAGEPATH, Žádná uživatelská akce, [7073], [183522],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\iSafeKrnlMon|IMAGEPATH, Žádná uživatelská akce, [7073], [183522],1.0.1843
FraudTool.YAC, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\iSafeKrnlR3|IMAGEPATH, Žádná uživatelská akce, [7073], [183522],1.0.1843
Hijack.AutoConfigURL.PrxySvrRST, HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|AUTOCONFIGURL, Žádná uživatelská akce, [270], [392426],1.0.1843
Hijack.AutoConfigURL.PrxySvrRST, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\IPHLPSVC\PARAMETERS\PROXYMGR\{FE2448C9-7C89-48CF-B74D-6F03B21314CF}|AUTOCONFIGURL, Žádná uživatelská akce, [270], [392423],1.0.1843

Data registrů: 15
PUP.Optional.Qone8, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES|DEFAULTSCOPE, Žádná uživatelská akce, [14014], [292819],1.0.1843
PUP.Optional.Qone8, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES|DEFAULTSCOPE, Žádná uživatelská akce, [14014], [292819],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|DEFAULT_PAGE_URL, Žádná uživatelská akce, [1851], [387690],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|DEFAULT_SEARCH_URL, Žádná uživatelská akce, [1851], [387690],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|SEARCH PAGE, Žádná uživatelská akce, [1851], [387690],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|START PAGE, Žádná uživatelská akce, [1851], [387690],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001_Classes\LOCAL SETTINGS\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\APPCONTAINER\STORAGE\MICROSOFT.MICROSOFTEDGE_8WEKYB3D8BBWE\MICROSOFTEDGE\MAIN|HOMEBUTTONPAGE, Žádná uživatelská akce, [1851], [373838],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|DEFAULT_PAGE_URL, Žádná uživatelská akce, [1851], [387690],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|DEFAULT_SEARCH_URL, Žádná uživatelská akce, [1851], [387690],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|SEARCH PAGE, Žádná uživatelská akce, [1851], [387690],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|START PAGE, Žádná uživatelská akce, [1851], [387690],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|SEARCH PAGE, Žádná uživatelská akce, [1851], [387686],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|START PAGE, Žádná uživatelská akce, [1851], [387686],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|DEFAULT_PAGE_URL, Žádná uživatelská akce, [1851], [387686],1.0.1843
PUP.Optional.StartPage.ShrtCln, HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|DEFAULT_SEARCH_URL, Žádná uživatelská akce, [1851], [387686],1.0.1843

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 1180
FraudTool.YAC, C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Elex-tech\YAC\iDesk, Žádná uživatelská akce, [7073], [175179],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Elex-tech\YAC\log, Žádná uživatelská akce, [7073], [175179],1.0.1843
FraudTool.YAC, C:\USERS\VOLDA\APPDATA\ROAMING\Elex-tech\YAC, Žádná uživatelská akce, [7073], [175179],1.0.1843
Adware.Elex.SHHKRST, C:\USERS\VOLDA\APPDATA\ROAMING\Kyubey, Žádná uživatelská akce, [11], [387340],1.0.1843
Adware.Elex, C:\USERS\VOLDA\APPDATA\ROAMING\SNARER, Žádná uživatelská akce, [2], [388124],1.0.1843
Adware.Elex, C:\USERS\VOLDA\APPDATA\ROAMING\WinSAPSvc, Žádná uživatelská akce, [2], [375592],1.0.1843
Adware.Elex, C:\USERS\VOLDA\APPDATA\ROAMING\WinSnare, Žádná uživatelská akce, [2], [360752],1.0.1843
PUP.Optional.BikaQRssReader, C:\PROGRAM FILES (X86)\BikaQRss, Žádná uživatelská akce, [4148], [374826],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\VisualElements, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\locales, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application\bin, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Program Files (x86)\Boxfat\Application, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\PROGRAM FILES (X86)\Boxfat, Žádná uživatelská akce, [314], [385568],1.0.1843
Adware.Elex, C:\PROGRAM FILES (X86)\Terela, Žádná uživatelská akce, [2], [391037],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#bbcdn-bbnaut.ibillboard.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#embed.publicvideohost.org, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#play.spotify.edgekey.net, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#06-lvl3-hls.vimeocdn.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#static.haozhaopian.net, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.paypalobjects.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.stredni-skola.eu, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\bbcdn-bbnaut.ibillboard.com\server-static-files\bbnaut-b.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#static-ec.xhcdn.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#static.xvideos.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.myfreecams.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\j3.wlmediahub.com\App_Themes\flash\GenericGuestAppNew.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#j3.wlmediahub.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#chatroulette.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.spigotmc.org, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#xhamsterlive.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#cz.bongacams.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.facebook.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#play.spotify.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#player.vimeo.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.youtube.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.webgames.cz, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.sranduj.cz, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#www.omegle.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#f.vimeocdn.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#aeu.alicdn.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static.haozhaopian.net\web\fotorFlash\v1\swf\Fotor.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#uk.cdn-net.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.spigotmc.org\styles\wmtech\colorname\colorName.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#omeglify.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\f.vimeocdn.com\p\flash\moogaloop\6.4.5\moogaloop.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#c.paypal.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#tinychat.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#s.ytimg.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\3d352674c8cae1c4291cdbd195b731883d99e567\b8b51b58-af5c-4588-a0b0-c8699efa3c5b\index-dir, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\28da9c56fde4021055a681112c092453f74d8dd8\6bce5205-c7c2-4939-b4b6-96a036c887a7\index-dir, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\eadf114e35641d8a14aa9648d8e1c01b4b3bb3f0\9d59ad04-efd3-449b-a55d-402c0ba9bd21\index-dir, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\eadf114e35641d8a14aa9648d8e1c01b4b3bb3f0\8752245c-adf2-4e10-a942-95a306fd2b15\index-dir, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\c8a9d3aeadf6b4ca738ac58e81316a95904a84d6\3e1367ec-a3c0-4ca2-84d7-43ee44094858\index-dir, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\c5f378e532cfd20617df47e5f0b08cdc376b4f32\bf137c86-0fb8-4f96-9d04-7f8866e9af32\index-dir, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#c.hqq.tv, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\bbcdn-bbnaut.ibillboard.com\server-static-files, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.stredni-skola.eu\admin\swf\VideoPlayer.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static.xvideos.com\swf\flv_player_site_v4.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static.haozhaopian.net\web\fotorFlash\v1\swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.myfreecams.com\flash\Video170322.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static-ec.xhcdn.com\id12\swf\xplayer.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\c8a9d3aeadf6b4ca738ac58e81316a95904a84d6\3e1367ec-a3c0-4ca2-84d7-43ee44094858, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\c5f378e532cfd20617df47e5f0b08cdc376b4f32\bf137c86-0fb8-4f96-9d04-7f8866e9af32, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.spigotmc.org\styles\wmtech\colorname, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\eadf114e35641d8a14aa9648d8e1c01b4b3bb3f0\9d59ad04-efd3-449b-a55d-402c0ba9bd21, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\eadf114e35641d8a14aa9648d8e1c01b4b3bb3f0\8752245c-adf2-4e10-a942-95a306fd2b15, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static.haozhaopian.net\web\fotorFlash\v1, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\28da9c56fde4021055a681112c092453f74d8dd8\6bce5205-c7c2-4939-b4b6-96a036c887a7, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\3d352674c8cae1c4291cdbd195b731883d99e567\b8b51b58-af5c-4588-a0b0-c8699efa3c5b, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static-ec.xhcdn.com\id13\swf\xplayer.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.myfreecams.com\flash\utilities8.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\f.vimeocdn.com\p\flash\moogaloop\6.4.5, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer\sys, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static.xvideos.com\##F13E72137282220E, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static.haozhaopian.net\web\fotorFlash, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.webgames.cz\games-files\2326.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.webgames.cz\games-files\4060.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\j3.wlmediahub.com\App_Themes\flash, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support\flashplayer, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\f.vimeocdn.com\p\flash\moogaloop, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\aeu.alicdn.com\flash\JSocket.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.omegle.com\static\omegle.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.spigotmc.org\styles\wmtech, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.stredni-skola.eu\admin\swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static-ec.xhcdn.com\id13\swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static-ec.xhcdn.com\id12\swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\j3.wlmediahub.com\App_Themes, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.webgames.cz\games-files, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\bbcdn-bbnaut.ibillboard.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static.haozhaopian.net\web, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.stredni-skola.eu\admin, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\embed.publicvideohost.org, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.myfreecams.com\flash, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static-ec.xhcdn.com\id12, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static-ec.xhcdn.com\id13, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.spigotmc.org\styles, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\f.vimeocdn.com\p\flash, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static.xvideos.com\swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static.haozhaopian.net, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com\support, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.paypalobjects.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.omegle.com\static, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\uk.cdn-net.com\s.swf, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\aeu.alicdn.com\flash, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.stredni-skola.eu, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\jquery-ui\css\smoothness\images, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static-ec.xhcdn.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\static.xvideos.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.myfreecams.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\j3.wlmediahub.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\f.vimeocdn.com\p, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.spigotmc.org, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\chatroulette.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\cz.bongacams.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.webgames.cz, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\IndexedDB\chrome-extension_fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe_0.indexeddb.leveldb, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.sranduj.cz, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\aeu.alicdn.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\f.vimeocdn.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\www.omegle.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\uk.cdn-net.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\macromedia.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\cloud_route_details, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\addon\selection, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\jquery-ui\css\smoothness, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\c.paypal.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\tinychat.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\addon\comment, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\s.ytimg.com, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\addon\scroll, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\addon\search, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\addon\dialog, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\addon\fold, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\addon\hint, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\jquery-ui\css\images, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\addon\lint, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A\c.hqq.tv, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\pt_BR, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\zh_TW, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\pt_PT, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\addon\edit, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\mode\css, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\fil, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\CacheWritableAdobeRoot\AssetCache\AZEXTXWM, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\pl, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\hr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843

Voldacz
Level 2
Level 2
Příspěvky: 238
Registrován: leden 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu, nežádoucí otevírání oken v chromu

Příspěvekod Voldacz » 01 kvě 2017 12:25

Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\sv, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\nl, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\nb, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\ms, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\mr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\te, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\th, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\tr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\uk, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\vi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\zh, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\sr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\sl, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\ta, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\sk, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\ru, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\ro, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\hu, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\id, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\it, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\ja, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\kn, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\lt, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\lv, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\ml, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\ko, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\pt, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\iw, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\am, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\ar, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\bg, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\bn, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\ca, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\cs, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\da, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\de, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\el, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\en, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\es, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\et, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\fa, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\fi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\fr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\gu, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\hi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\sw, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\cast_setup, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\keymap, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\es_419, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\3d352674c8cae1c4291cdbd195b731883d99e567, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\pt_PT, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_metadata, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\es_419, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\zh_TW, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\28da9c56fde4021055a681112c092453f74d8dd8, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\en_GB, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\cloud_route_details, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\c5f378e532cfd20617df47e5f0b08cdc376b4f32, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\theme, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\addon, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\c8a9d3aeadf6b4ca738ac58e81316a95904a84d6, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\zh_CN, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Service Worker\CacheStorage\eadf114e35641d8a14aa9648d8e1c01b4b3bb3f0, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\pt_BR, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\mode, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\en_US, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\en_GB, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\pt_BR, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\pt_PT, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\zh_CN, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\zh_TW, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\icons\detailed, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\pt_BR, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\zh_TW, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\zh_CN, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\sv_SE, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\pt_PT, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\zh_CN, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\zh_TW, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf\14.1_0\_locales\es_419, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\codemirror\lib, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\pt_BR, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\fil, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\jquery-ui\css, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\ja, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\ko, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\lt, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\lv, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\nb, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\nl, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\pl, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\ro, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\ru, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf\14.1_0\_locales\en_US, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\sk, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek\0.9_0\_locales\es_419, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\sl, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\sr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\sv, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\th, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\tr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\jquery-ui\js, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\uk, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\vi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake\0.9_0\_locales\es_419, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf\14.1_0\_locales\en_GB, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\id, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf\14.1_0\_locales\pt_BR, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf\14.1_0\_locales\pt_PT, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf\14.1_0\_locales\zh_CN, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf\14.1_0\_locales\zh_TW, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap\1.1_0\_locales\es_419, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\fil, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\bg, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\ca, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\cs, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi\1.4_1\_locales\es_419, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\da, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\de, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\el, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\en, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\es, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\et, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\fi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\fr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\hi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\hr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\hu, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\1.0.0.2_0\_locales\it, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\es, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\el, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\de, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\da, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\cs, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\ca, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\bn, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\bg, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\ar, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\am, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\hu, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi\1.4_1\_locales\en_GB, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\skin\social, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek\0.9_0\_locales\zh_CN, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap\1.1_0\_locales\zh_TW, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek\0.9_0\_locales\zh_TW, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Pepper Data\Shockwave Flash\WritableRoot\#SharedObjects\QVDKV99A, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap\1.1_0\_locales\zh_CN, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek\0.9_0\_locales\en_US, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek\0.9_0\_locales\en_GB, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake\0.9_0\_locales\en_GB, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake\0.9_0\_locales\en_US, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi\1.4_1\_locales\zh_TW, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi\1.4_1\_locales\zh_HK, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi\1.4_1\_locales\zh_CN, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake\0.9_0\_locales\pt_BR, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake\0.9_0\_locales\pt_PT, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\8.1_0\_locales\zh_TW, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\8.1_0\_locales\zh_CN, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\8.1_0\_locales\pt_PT, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\8.1_0\_locales\pt_BR, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap\1.1_0\_locales\en_GB, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap\1.1_0\_locales\en_US, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake\0.9_0\_locales\zh_CN, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\vi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\uk, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\tr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\th, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\te, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\ta, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi\1.4_1\_locales\pt_PT, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi\1.4_1\_locales\pt_BR, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\sw, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\sv, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\fil, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\sr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\sl, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\sk, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\ru, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\ro, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake\0.9_0\_locales\zh_TW, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\pl, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\nl, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\nb, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\ms, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap\1.1_0\_locales\pt_BR, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap\1.1_0\_locales\pt_PT, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\ml, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\lv, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\lt, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\ko, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\kn, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\ja, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\it, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\id, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\hr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\he, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\hi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi\1.4_1\_locales\fr_CA, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\et, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\fa, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\fi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\gu, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\_locales\fr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek\0.9_0\_locales\pt_BR, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek\0.9_0\_locales\pt_PT, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi\1.4_1\_locales\en_US, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\ru, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\3.10.0_0\skin\fonts, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\sk, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\sl, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\sr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\th, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\tr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\uk, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\vi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\pt_PT, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5717.116.0.4_0\_locales\zh_TW, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf\14.1_0\_locales\fil, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\sv, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\ar, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\bg, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\ca, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\cs, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\da, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\de, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\zh, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\tr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\el, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\en, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\te, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\sv, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\sr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\ru, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\es, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\fi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\fr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\he, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\hi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\nl, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\ja, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\hr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\it, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\fr, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\hu, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\fi, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\id, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\en, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\el, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\es, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\de, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\cs, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe\1.7.6_0\_locales\ar, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\it, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\ja, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\ko, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\lt, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\lv, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\nl, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843
Adware.Ghokswa, C:\Users\Volda\AppData\Local\Boxfat\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.8_0\_locales\no, Žádná uživatelská akce, [314], [385570],1.0.1843

Voldacz
Level 2
Level 2
Příspěvky: 238
Registrován: leden 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu, nežádoucí otevírání oken v chromu

Příspěvekod Voldacz » 01 kvě 2017 12:36


Voldacz
Level 2
Level 2
Příspěvky: 238
Registrován: leden 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu, nežádoucí otevírání oken v chromu

Příspěvekod Voldacz » 01 kvě 2017 12:41

# AdwCleaner v6.045 - Log vytvořen 01/05/2017 v 12:39:50
# Aktualizováno dne 28/03/2017 z Malwarebytes
# Databáze : 2017-04-29.1 [Server]
# Operační systém : Windows 10 Pro (X64)
# Uživatelské jméno : Volda - DESKTOP-QDEJK6S
# Spuštěno z : C:\Users\Volda\Desktop\AdwCleaner.exe
# Mod: Skenování
# Podpora : https://www.malwarebytes.com/support***** [ Služby ] *****

Služba nalezena: iSafeKrnl
Služba nalezena: iSafeKrnlBoot
Služba nalezena: iSafeKrnlKit
Služba nalezena: iSafeKrnlMon
Služba nalezena: iSafeKrnlR3
Služba nalezena: iSafeNetFilter
Služba nalezena: iSafeService
Služba nalezena: FirefoxU
Služba nalezena: WinSAPSvc
Služba nalezena: ed2kidle
Služba nalezena: isafekrnl
Služba nalezena: isafekrnlboot
Služba nalezena: isafekrnlkit
Služba nalezena: isafekrnlmon
Služba nalezena: isafekrnlr3
Služba nalezena: isafenetfilter
Služba nalezena: isafeservice
Služba nalezena: SNARER
Služba nalezena: SNARE
Služba nalezena: Kitty


***** [ Složky ] *****

Složka nalezena: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Elex-tech
Složka nalezena: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\WinSAPSvc
Složka nalezena: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\WinSnare
Složka nalezena: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Kyubey
Složka nalezena: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\SNARER
Složka nalezena: C:\Program Files (x86)\Elex-tech
Složka nalezena: C:\Program Files (x86)\BikaQRss
Složka nalezena: C:\Program Files (x86)\deskapp
Složka nalezena: C:\Program Files (x86)\Firefox
Složka nalezena: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\WinSnare
Složka nalezena: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Firefox
Složka nalezena: C:\Users\Volda\AppData\Local\Firefox
Složka nalezena: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\clean
Složka nalezena: C:\UPDATE\PSGO
Složka nalezena: C:\Users\Volda\AppData\Local\SNARE
Složka nalezena: C:\Users\Volda\AppData\Local\Kitty
Složka nalezena: C:\Windows\Update\psgo


***** [ Soubory ] *****

Soubor nalezen: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Driver Booster.lnk
Soubor nalezen: C:\Windows\SysNative\log\iSafeKrnlCall.log
Soubor nalezen: C:\Windows\SysNative\drivers\iSafeKrnlBoot.sys
Soubor nalezen: C:\Windows\SysNative\drivers\iSafeNetFilter.sys
Soubor nalezen: C:\Users\Public\Documents\temp.dat
Soubor nalezen: C:\Users\Public\Documents\report.dat


***** [ DLL ] *****

Nebyly nalezeny žádné škodlivé DLL.


***** [ WMI ] *****

Nebyly nalezeny žádné škodlivé klíče.


***** [ Zástupci ] *****

Zástupce infikován: C:\Users\Volda\Desktop\Portable\Tor Browser\Start Tor Browser.lnk ( hxxps://launchpage.org/?uid=qTHKA6jshxx ... jK0FhTY%3D )
Zástupce infikován: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Start Tor Browser.lnk ( hxxps://launchpage.org/?uid=qTHKA6jshxx ... jK0FhTY%3D )
Zástupce infikován: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk ( hxxps://launchpage.org/?uid=qTHKA6jshxx ... HuxBvafjK0
Zástupce infikován: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk ( hxxps://launchpage.org/?uid=qTHKA6jshxx ... yWfBQbOHux
Zástupce infikován: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\cf8edff061b0396b\Voldacz - Chrome.lnk ( hxxps://launchpage.org/?uid=qTHKA6jshxxsu8v2jVbIr%2FftZ


***** [ Naplánované úlohy ] *****

Naplánovaná úloha nalezena: Anonotainwnight
Naplánovaná úloha nalezena: Milimili
Naplánovaná úloha nalezena: Windows-PG


***** [ Registry ] *****

Klíč nalezen: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\WinSnare
Klíč nalezen: [x64] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\WinSnare
Klíč nalezen: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SNARER
Klíč nalezen: [x64] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SNARER
Klíč nalezen: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SNARE
Klíč nalezen: [x64] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SNARE
Klíč nalezen: HKU\.DEFAULT\Software\ompndb
Klíč nalezen: HKU\.DEFAULT\Software\ecb`nl
Klíč nalezen: HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\WinSnare
Klíč nalezen: HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\deskapp
Klíč nalezen: HKU\S-1-5-18\Software\ompndb
Klíč nalezen: HKU\S-1-5-18\Software\ecb`nl
Klíč nalezen: HKCU\Software\WinSnare
Klíč nalezen: HKCU\Software\deskapp
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Elex-tech
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\youndooSoftware
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\ScreenShot
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\ompndb
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\ecb`nl
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\amule-custom
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\startpageing123Software
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\msServer
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\{84416237-6490-494D-9AD6-4994DD978971}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\ourluckysitesSoftware
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\iSafe
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{59B5A9CD-253D-4C41-A073-B387D4C9672D}
Klíč nalezen: [x64] HKCU\Software\WinSnare
Klíč nalezen: [x64] HKCU\Software\deskapp
Klíč nalezen: [x64] HKLM\SOFTWARE\ompndb
Klíč nalezen: [x64] HKLM\SOFTWARE\ecb`nl
Klíč nalezen: [x64] HKLM\SOFTWARE\InterSect Alliance
Data nalezena: HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page] - hxxp://www.ourluckysites.com/search/?ty ... 89gfzbt2o2
Data nalezena: HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page] - hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... g1c8qdmab6
Data nalezena: HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL] - hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... gcz0t8g1c8
Data nalezena: HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL] - hxxp://www.ourluckysites.com/search/?ty ... 67812f189g
Data nalezena: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page] - hxxp://www.ourluckysites.com/search/?ty ... 7500BPVT-2
Data nalezena: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page] - hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... -24HXZT3_W
Data nalezena: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL] - hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... 00BPVT-24H
Data nalezena: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL] - hxxp://www.ourluckysites.com/search/?ty ... =WDCXWD750
Data nalezena: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL] - hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... 00BPVT-24H
Data nalezena: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL] - hxxp://www.ourluckysites.com/search/?ty ... =WDCXWD750
Data nalezena: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page] - hxxp://www.ourluckysites.com/search/?ty ... 7500BPVT-2
Data nalezena: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page] - hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... -24HXZT3_W
Data nalezena: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page] - hxxp://www.ourluckysites.com/search/?ty ... WD7500BPVT
Data nalezena: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page] - hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... VT-24HXZT3
Data nalezena: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL] - hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... 7500BPVT-2
Data nalezena: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL] - hxxp://www.ourluckysites.com/search/?ty ... id=WDCXWD7
Data nalezena: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL] - hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... 7500BPVT-2
Data nalezena: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL] - hxxp://www.ourluckysites.com/search/?ty ... id=WDCXWD7
Data nalezena: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page] - hxxp://www.ourluckysites.com/search/?ty ... WD7500BPVT
Data nalezena: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page] - hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... VT-24HXZT3
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
Data nalezena: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] -
Klíč nalezen: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
Data nalezena: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] -
Hodnota nalezena: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost [WinSAPSvc]
Klíč nalezen: HKCU\SOFTWARE\Classes\ChromeHTML
Klíč nalezen: HKCU\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\ChromeHTML
Hodnota nalezena: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost [Kitty]
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\khkoenfnobjjplbbamlhehfkbdgieaed


***** [ Internetové prohlížeče ] *****

Nebyly nalezeny žádné škodlivé položky prohlížeče Firefox.
Chromium nastavení nalezeno: [C:\Users\Volda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData\Secure Preferences] - hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... from=che08
Chromium nastavení nalezeno: [C:\Users\Volda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData\Secure Preferences ] - hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... &from=che0

*************************

C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [11433 Bajty] - [01/05/2017 12:39:50]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [11507 Bajty] ##########

Uživatelský avatar
jerabina
člen Security týmu
Level 6
Level 6
Příspěvky: 3648
Registrován: březen 13
Bydliště: Litoměřice
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu, nežádoucí otevírání oken v chromu

Příspěvekod jerabina » 01 kvě 2017 18:39

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Prohledat-Scan“, po prohledání klikni na „ Vymazat-Clean

Program provede opravu, po automatickém restartu neukáže log (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Spusť znovu MbAM a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu

na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.

Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků
Když nevíš jak dál, přichází na řadu prostudovat manuál!
HJT návod

Pokud neodpovídám do vašich témat v sekci HJT když jsem online, tak je to jen proto, že jsem na mobilu kde je studování logů a psaní skriptů nemožné. Neberte to tedy prosím jako ignoraci.

Voldacz
Level 2
Level 2
Příspěvky: 238
Registrován: leden 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu, nežádoucí otevírání oken v chromu

Příspěvekod Voldacz » 01 kvě 2017 21:41

# AdwCleaner v6.045 - Log vytvořen 01/05/2017 v 21:28:28
# Aktualizováno dne 28/03/2017 z Malwarebytes
# Databáze : 2017-05-01.2 [Server]
# Operační systém : Windows 10 Pro (X64)
# Uživatelské jméno : Volda - DESKTOP-QDEJK6S
# Spuštěno z : C:\Users\Volda\Desktop\AdwCleaner.exe
# Mod: Čištění
# Podpora : https://www.malwarebytes.com/support***** [ Služby ] *****

[-] Služba smazána: iSafeKrnl
[-] Služba smazána: iSafeKrnlBoot
[-] Služba smazána: iSafeKrnlKit
[-] Služba smazána: iSafeKrnlMon
[-] Služba smazána: iSafeKrnlR3
[-] Služba smazána: iSafeNetFilter
[-] Služba smazána: iSafeService
[-] Služba smazána: FirefoxU
[-] Služba smazána: WinSAPSvc
[-] Služba smazána: ed2kidle
[-] Služba smazána: SNARER
[-] Služba smazána: SNARE
[-] Služba smazána: Kitty


***** [ Složky ] *****

[#] Složka smazána po restartu: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Elex-tech
[-] Složka smazána: C:\Users\Volda\AppDataa\WinSAPSvc
[-] Složka smazána: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\WinSnare
[-] Složka smazána: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Kyubey
[-] Složka smazána: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\SNARER
[#] Složka smazána po restartu: C:\Program Files (x86)\Elex-tech
[-] Složka smazána: C:\Program Files (x86)\BikaQRss
[-] Složka smazána: C:\Program Files (x86)\deskapp
[-] Složka smazána: C:\Program Files (x86)\Firefox
[#] Složka smazána po restartu: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\WinSnare
[-] Složka smazána: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Firefox
[-] Složka smazána: C:\Users\Volda\AppData\Local\Firefox
[-] Složka smazána: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\clean
[-] Složka smazána: C:\UPDATE\PSGO
[-] Složka smazána: C:\Users\Volda\AppData\Local\SNARE
[-] Složka smazána: C:\Users\Volda\AppData\Local\Kitty
[-] Složka smazána: C:\Windows\Update\psgo


***** [ Soubory ] *****

[-] Soubor smazán: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Driver Booster.lnk
[-] Soubor smazán: C:\Windows\SysNative\log\iSafeKrnlCall.log
[-] Soubor smazán: C:\Windows\SysNative\drivers\iSafeKrnlBoot.sys
[-] Soubor smazán: C:\Windows\SysNative\drivers\iSafeNetFilter.sys
[-] Soubor smazán: C:\Users\Public\Documents\temp.dat
[-] Soubor smazán: C:\Users\Public\Documents\report.dat


***** [ DLL ] ********** [ WMI ] ********** [ Zástupci ] *****

[-] Zástupce vyléčen: C:\Users\Volda\Desktop\Portable\Tor Browser\Start Tor Browser.lnk
[-] Zástupce vyléčen: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Start Tor Browser.lnk
[-] Zástupce vyléčen: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk
[-] Zástupce vyléčen: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk
[-] Zástupce vyléčen: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\cf8edff061b0396b\Voldacz - Chrome.lnk


***** [ Naplánované úlohy ] *****

[-] Úloha smazána: Anonotainwnight
[-] Úloha smazána: Milimili
[-] Úloha smazána: Windows-PG


***** [ Registry ] *****

[-] Klíč smazán: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\isafekrnl
[#] Klíč smazán po restartu: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\isafekrnlboot
[#] Klíč smazán po restartu: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\isafekrnlkit
[-] Klíč smazán: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\isafekrnlmon
[#] Klíč smazán po restartu: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\isafekrnlr3
[-] Klíč smazán: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\isafenetfilter
[-] Klíč smazán: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\isafeservice
[-] Klíč smazán: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\WinSnare
[#] Klíč smazán po restartu: [x64] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\WinSnare
[-] Klíč smazán: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SNARER
[#] Klíč smazán po restartu: [x64] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SNARER
[-] Klíč smazán: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SNARE
[#] Klíč smazán po restartu: [x64] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SNARE
[-] Klíč smazán: HKU\.DEFAULT\Software\ompndb
[-] Klíč smazán: HKU\.DEFAULT\Software\ecb`nl
[-] Klíč smazán: HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\WinSnare
[-] Klíč smazán: HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\deskapp
[#] Klíč smazán po restartu: HKU\S-1-5-18\Software\ompndb
[#] Klíč smazán po restartu: HKU\S-1-5-18\Software\ecb`nl
[#] Klíč smazán po restartu: HKCU\Software\WinSnare
[#] Klíč smazán po restartu: HKCU\Software\deskapp
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Elex-tech
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\youndooSoftware
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\ScreenShot
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\ompndb
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\ecb`nl
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\amule-custom
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\startpageing123Software
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\msServer
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\{84416237-6490-494D-9AD6-4994DD978971}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\ourluckysitesSoftware
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\iSafe
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{59B5A9CD-253D-4C41-A073-B387D4C9672D}
[#] Klíč smazán po restartu: [x64] HKCU\Software\WinSnare
[#] Klíč smazán po restartu: [x64] HKCU\Software\deskapp
[-] Klíč smazán: [x64] HKLM\SOFTWARE\ompndb
[-] Klíč smazán: [x64] HKLM\SOFTWARE\ecb`nl
[-] Klíč smazán: [x64] HKLM\SOFTWARE\InterSect Alliance
[-] Data obnovena: HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
[-] Data obnovena: HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
[-] Data obnovena: HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
[-] Data obnovena: HKU\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
[-] Data obnovena: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
[-] Data obnovena: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
[-] Data obnovena: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
[-] Data obnovena: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
[-] Data obnovena: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
[-] Data obnovena: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
[-] Data obnovena: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
[-] Data obnovena: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
[-] Data obnovena: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
[-] Data obnovena: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
[-] Data obnovena: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
[-] Data obnovena: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
[-] Data obnovena: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
[-] Data obnovena: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
[-] Data obnovena: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
[-] Data obnovena: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
[-] Data obnovena: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
[-] Klíč smazán: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
[-] Data obnovena: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
[-] Hodnota smazána: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost [WinSAPSvc]
[-] Klíč smazán: HKCU\SOFTWARE\Classes\ChromeHTML
[-] Klíč smazán: HKCU\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\ChromeHTML
[-] Hodnota smazána: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost [Kitty]
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\khkoenfnobjjplbbamlhehfkbdgieaed


***** [ Prohlížeče ] *****

[-] [C:\Users\Volda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData] [startup_urls] Smazáno: hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... X7294X7294
[-] [C:\Users\Volda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData] [homepage] Smazáno: hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&t ... X7294X7294


*************************

:: "Tracing" klíče smazány
:: Winsock nastavení vyčištěno

*************************

C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt - [9333 Bajty] - [01/05/2017 21:28:28]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [11659 Bajty] - [01/05/2017 12:39:50]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [11733 Bajty] - [01/05/2017 21:25:50]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt - [9554 Bajty] ##########

Voldacz
Level 2
Level 2
Příspěvky: 238
Registrován: leden 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu, nežádoucí otevírání oken v chromu

Příspěvekod Voldacz » 01 kvě 2017 22:08

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.1.3 (04.10.2017)
Operating System: Windows 10 Pro x64
Ran by Volda (Administrator) on 01.05.2017 at 21:59:57,77
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
File System: 6

Failed to delete: C:\Windows\system32\drivers\isafenetfilter.sys (File)
Failed to delete: C:\Program Files (x86)\elex-tech (Folder)
Successfully deleted: C:\ProgramData\productdata (Folder)
Successfully deleted: C:\Users\Volda\AppData\Roaming\elex-tech (Folder)
Successfully deleted: C:\Windows\system32\Tasks\Driver Booster Scheduler (Task)
Successfully deleted: C:\Windows\system32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Volda) (Task)Registry: 6

Successfully deleted: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iSafeKrnl (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iSafeKrnlKit (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iSafeKrnlMon (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iSafeKrnlR3 (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iSafeNetFilter (Registry Key)
Successfully deleted: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iSafeService (Registry Key)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on 01.05.2017 at 22:05:38,43
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voldacz
Level 2
Level 2
Příspěvky: 238
Registrován: leden 13
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu, nežádoucí otevírání oken v chromu

Příspěvekod Voldacz » 01 kvě 2017 22:55

RogueKiller V12.10.7.0 (x64) [May 1 2017] (Free) by Adlice Software
mail : http://www.adlice.com/contact/
Feedback : https://forum.adlice.com
Webová stránka : http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Blog : http://www.adlice.com

Operační systém : Windows 10 (10.0.14393) 64 bits version
Spuštěno : Normální režim
Uživatel : Volda [Práva správce]
Started from : C:\Users\Volda\Desktop\RogueKillerX64.exe
Mód : Prohledat -- Datum : 05/01/2017 22:10:32 (Duration : 00:43:47)

¤¤¤ Procesy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry : 15 ¤¤¤
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E3D93A26-0D4B-11E7-A752-64006A5CFC23} (C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Cupchkehutain\Jawakerkaing.dll) -> Nalezeno
[PUP.Gen1] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Elex-tech -> Nalezeno
[PUP.Ghokswa] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Firefox -> Nalezeno
[PUP.Ghokswa] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\Firefox -> Nalezeno
[PUP.Ghokswa] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\Firefox -> Nalezeno
[PUP.Gen1] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\iSafe -> Nalezeno
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks | {E3D93A26-0D4B-11E7-A752-64006A5CFC23} : (C:\Users\Volda\AppData\Roaming\Cupchkehutain\Jawakerkaing.dll) [x] -> Nalezeno
[PUM.Proxy] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings | AutoConfigUrl : http://webaccesses.com/wpad.dat?440390e ... de28988240 -> Nalezeno
[PUM.Proxy] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-265134905-3244373644-1722686845-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings | AutoConfigUrl : http://webaccesses.com/wpad.dat?440390e ... de28988240 -> Nalezeno
[PUM.Proxy] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\NlaSvc\Parameters\Internet\ManualProxies | (default) : 0http://webaccesses.com/wpad.dat?440390e3a3235eb6475648c0a6d719de28988240 -> Nalezeno
[PUM.Dns] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{cf2f9a78-c3d3-4100-a83c-94564a92d6df} | DhcpNameServer : 10.255.255.10 10.255.255.20 8.8.8.8 192.168.1.1 ([][][-][-]) -> Nalezeno
[PUP.Ghokswa] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | {72E75C79-0038-430D-BBD1-0CA889B3BCCA} : v2.26|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|App=C:\Program Files (x86)\Firefox\bin\FirefoxUpdate.exe|Name=Update service| [x] -> Nalezeno
[PUP.Ghokswa] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | {6974BAB5-23FF-4C1C-BC29-B88D5A830A11} : v2.26|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|App=C:\Program Files (x86)\Firefox\Firefox.exe|Name=Firefox browser| [x] -> Nalezeno
[PUM.Policies] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | ConsentPromptBehaviorAdmin : 0 -> Nalezeno
[PUM.Policies] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | ConsentPromptBehaviorAdmin : 0 -> Nalezeno

¤¤¤ Úlohy : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubory : 3 ¤¤¤
[PUP.Gen0][Soubor] C:\Windows\SECOH-QAD.exe -> Nalezeno
[PUP.Yac][Soubor] C:\Windows\System32\drivers\iSafeNetFilter.sys -> Nalezeno
[PUP.Gen1][Složka] C:\Program Files (x86)\Elex-tech -> Nalezeno

¤¤¤ WMI : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Soubor HOSTS : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Nahrán) ¤¤¤

¤¤¤ Webové prohlížeče : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Kontrola MBR : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: WDC WD7500BPVT-24HXZT3 +++++
--- User ---
[MBR] f17f141c70f0ff3a2e16e5933ac42e22
[BSP] 69bccc084ecd761cb4c5d051379d4ec5 : Windows Vista/7/8|VT.Unknown MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 500 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
1 - [XXXXXX] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 1026048 | Size: 714902 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38967
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: Prosím o kontrolu logu, nežádoucí otevírání oken v chromu

Příspěvekod jaro3 » 02 kvě 2017 09:02

. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.

Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.


Zavři všechny programy a prohlížeče. Deaktivuj antivir a firewall.
Prosím, odpoj všechny USB (kromě myši s klávesnice) nebo externí disky z počítače před spuštěním tohoto programu.
Spusť znovu RogueKiller ( Pro Windows Vista nebo Windows 7, klepni pravým a vyber "Spustit jako správce", ve Windows XP poklepej ke spuštění).
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“,
po jeho skončení - vše zatrhni (dej zatržítka vlevo od nálezů , do bílých políček)
- pak klikni na "Remove Selected"
- Počkej, dokud Status box nezobrazí " Removal finished, please review result "
- Klikni na "Open report " a pak na " Open TXT“ a zkopíruj ten log a vlož obsah té zprávy prosím sem. Log je možno nalézt v C:\ProgramData\RogueKiller\Logs - Zavři RogueKiller.


Vypni antivir i firewall.
Stáhni
Zoek.exe
http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe
klik nahoře vpravo na .rar-file
a uloz si ho na plochu.
Zavři všechny ostatní programy , okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
-pozor , náběh programu může trvat déle.

Do okna programu vlož skript níže:

Kód: Vybrat vše

autoclean;
emptyclsid;
iedefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyalltemp;
resethosts;


klikni na Run Script
Program provede sken , opravu, sken i oprava může trvat i více minut ,je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .

Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů , jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log
Zkopíruj sem celý obsah toho logu.

Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Můžeš si zatrhnout i vytvoření bodu obnovy:
Klikni na ozubené kolečko , poté na „Skenování“ a zatrhni „vytvářet body obnovy“.
Vrať se zpět ( klikni na domeček).
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Neměň žádné nastavení. Klikni na „Skenovat“.
Po skenu lze vidět , zda jsou nějaké nákazy. Klikni na „Další“. Nákazy budou přemístěny do karantény.
Když je skenování dokončeno, objeví se tisková zpráva , zkopíruj sem celý obsah té zprávy.
Jinak můžeš zprávy vidět , když klikneš vpravo nahoře na „ zprávy“.


Vlož nový log z HJT + informuj o problémech
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóraZpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů