prosím o kontrolu Vyřešeno

Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…

Moderátoři: memphisto, Mods_senior, Security team

truddy
nováček
Příspěvky: 43
Registrován: listopad 06
Pohlaví: Nespecifikováno

prosím o kontrolu

Příspěvekod truddy » 14 črc 2017 17:47

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 14:55:26, on 13.7.2017
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18057)
CHROME: 32.0.1700.107
FIREFOX: 54.0.1 (x86 cs)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE
C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\ASUS\Message Controller\AsMessageController.exe
C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
C:\Program Files\ASUS\Eee Manager\EeeManager.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\ASUS\Eee Manager\EMMessageParser.exe
C:\Program Files\Canon\Solution Menu EX\CNSEUPDT.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe
C:\Program Files\ASUS\Eee Manager\AsAPHider\AsAPHider.exe
C:\Program Files\AWIS\AWKasa5\AWKasa.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\POWERPNT.EXE
C:\Program Files\AWIS\AWKasa5\Pokladna.exe
C:\Users\pos1\AppData\Local\Temp\mexe.com
C:\Windows\system32\notepad.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Users\pos1\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://asus.msn.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId= ... seznam.cz/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId= ... kId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: Trend Micro NSC BHO - {1CA1377B-DC1D-4A52-9585-6E06050FAC53} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1381\6.5.1234\TmIEPlg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: TmBpIeBHO - {BBACBAFD-FA5E-4079-8B33-00EB9F13D4AC} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.5.1234\6.5.1234\TmBpIe32.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Trend Micro Client Framework] "C:\Program Files\Trend Micro\UniClient\UiFrmWrk\UIWatchDog.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe" /gui
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program Files\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Update\1.3.33.5\GoogleUpdateCore.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: Kasa AWIS.lnk = C:\Program Files\AWIS\AWKasa\Pokladna.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Od&eslat do aplikace OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: P&ropojené poznámky aplikace OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: Zobrazit nebo skrýt HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {CAA6C3B6-662B-4D14-BB64-EADB88213BFE} (IPCamPluginTM Control) - http://192.168.0.101/IPCamPluginTM.cab
O18 - Protocol: gcf - {9875BFAF-B04D-445E-8A69-BE36838CDE3E} - (no file)
O18 - Protocol: tmbp - {1A77E7DC-C9A0-4110-8A37-2F36BAE71ECF} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.5.1234\6.5.1234\TmBpIe32.dll
O18 - Protocol: tmpx - {0E526CB5-7446-41D1-A403-19BFE95E8C23} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1381\6.5.1234\TmIEPlg.dll
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Trend Micro Solution Platform (Amsp) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software s.r.o. - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: MySQL5 - Unknown owner - C:\Program Files\AWIS\AWKasa5\bin\mysqld-nt.exe
O23 - Service: TeamViewer 6 (TeamViewer6) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: TiMiniService - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\TiMiniService.exe

--
End of file - 8977 bytesReklama
Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38959
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 14 črc 2017 20:20

Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
- Pokud používáš jen Google Chrome , tak ATF nemusíš použít.


Stáhni si TFC
http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.

Stáhni AdwCleaner (by Xplode
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
http://www.adlice.com/downloadprogress/

Ulož si ho na svojí plochu
Ukonči všechny programy , okna a prohlížeče
Spusť program poklepáním a klikni na „Scan“
Po skenu klikni na „Logfile“ ,objeví se okno „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídající log , který se otevře. ( jinak je uložen systémovem disku jako C:\AdwCleaner [C?].txt ), jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
- Při instalaci odeber zatržítko u „Povolit bezplatnou zkušební verzi Malwarebytes' Anti-Malware Premium“
Nainstaluj a spusť ho
- na konci instalace se ujisti že máš zvoleny/zatrhnuty obě možnosti:
Aktualizace Malwarebytes' Anti-Malware a Spustit aplikaci Malwarebytes' Anti-Malware, pokud jo tak klikni na tlačítko konec
-Pokud není program aktuální , klikni na možnost „Aktualizovat nyní“ či „Opravit nyní“.
- bude nalezena aktualizace a nainstaluje se.
- poté klikni na Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška vpravo dole, tak klikni na Uložit výsledky a vyber zkopírovat do schránky a vlož sem celý log. Nebo klikni na „Textový soubor ( .txt)“ a log si ulož.
-jinak se log nachází zde: C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes Anti-Malware\Logs

- po té klikni na tlačítko Dokončit, a program zavři křížkem vpravo nahoře.
(zatím nic nemaž!).
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

truddy
nováček
Příspěvky: 43
Registrován: listopad 06
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod truddy » 14 črc 2017 22:21

ok zítra provedu děkuji

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38959
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 14 črc 2017 22:50

OK.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

truddy
nováček
Příspěvky: 43
Registrován: listopad 06
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod truddy » 17 črc 2017 08:09

# AdwCleaner v6.047 - Log vytvořen 17/07/2017 v 07:53:37
# Aktualizováno dne 19/05/2017 z Malwarebytes
# Databáze : 2017-07-13.1 [Server]
# Operační systém : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X86)
# Uživatelské jméno : pos1 - POS1-PC
# Spuštěno z : C:\Users\pos1\Desktop\AdwCleaner.exe
# Mod: Skenování
# Podpora : https://www.malwarebytes.com/support***** [ Služby ] *****

Služba nalezena: EsgScanner


***** [ Složky ] *****

Složka nalezena: C:\Users\pos1\AppData\Local\globalUpdate
Složka nalezena: C:\Users\pos1\AppData\LocalLow\HPAppData
Složka nalezena: C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Wise Euask
Složka nalezena: C:\Users\Public\Documents\ShopperPro
Složka nalezena: C:\Program Files\Cyti Web
Složka nalezena: C:\Program Files\Ge-Force
Složka nalezena: C:\Program Files\globalUpdate
Složka nalezena: C:\Program Files\Sense
Složka nalezena: C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo
Složka nalezena: C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc
Složka nalezena: C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\databases\chrome-extension_afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc_0
Složka nalezena: C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc


***** [ Soubory ] *****

Soubor nalezen: C:\Users\pos1\Downloads\WRCFree.exe
Soubor nalezen: C:\Program Files\Common Files\System\SysMenu.dll
Soubor nalezen: C:\Windows\system32\drivers\EsgScanner.sys
Soubor nalezen: C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc_0.localstorage


***** [ DLL ] *****

Nebyly nalezeny žádné škodlivé DLL.


***** [ WMI ] *****

Nebyly nalezeny žádné škodlivé klíče.


***** [ Zástupci ] *****

Žádný infikovaný zástupce nenalezen.


***** [ Naplánované úlohy ] *****

Naplánovaná úloha nalezena: SMupdate1
Naplánovaná úloha nalezena: YTDownloader
Naplánovaná úloha nalezena: Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3
Naplánovaná úloha nalezena: Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2
Naplánovaná úloha nalezena: ytdownloader


***** [ Registry ] *****

Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\0d071b12-63c7-4d38-8740-c57699c42bb3
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\4b24444b-a264-49d9-9892-00d16c28ed66
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\e71d224b-363a-4cbb-9010-c96df4eba45f
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\AniGIFCtrl.AniGIF
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\AniGIFPpg.AniGIFPpg
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\AniGIFPpg.AniGIFPpg.1
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\AniGIFPpg2.AniGIFPpg2
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\AniGIFPpg2.AniGIFPpg2.1
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdate.OneClickCtrl.10
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdate.OneClickProcessLauncherMachine
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdate.OneClickProcessLauncherMachine.1.0
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdate.Update3WebControl.4
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CoCreateAsync
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CoCreateAsync.1.0
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CoreClass
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CoreClass.1
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CoreMachineClass
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CoreMachineClass.1
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CredentialDialogMachine
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CredentialDialogMachine.1.0
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassMachine
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassMachine.1.0
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassMachineFallback
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassMachineFallback.1.0
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassSvc
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassSvc.1.0
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.ProcessLauncher
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.ProcessLauncher.1.0
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3COMClassService
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3COMClassService.1.0
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3WebMachine
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3WebMachine.1.0
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3WebMachineFallback
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3WebMachineFallback.1.0
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3WebSvc
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3WebSvc.1.0
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{3278F5CF-48F3-4253-A6BB-004CE84AF492}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{577975B8-C40E-43E6-B0DE-4C6B44088B52}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D813D5BB-EBC7-45F9-B8A4-36A305168069}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{02A96331-0CA6-40E2-A87D-C224601985EB}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3278F5CF-48F3-4253-A6BB-004CE84AF492}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3B5702BA-7F4C-4D1A-B026-1E9A01D43978}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{577975B8-C40E-43E6-B0DE-4C6B44088B52}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7E49F793-B3CD-4BF7-8419-B34B8BD30E61}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{020B1D4B-5738-4C77-9E19-4F173DD9B486}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D4EF86C3-77D7-4F82-BBB8-6DFFAB6E2D32}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A8F7D0A5-7074-40B8-9BDC-1174BDD0A132}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D14D64BC-A0E4-42E3-BB72-FB41EA43C198}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DD1F043F-ABC8-4643-8B95-D2C5B22BB019}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E3F3E8F9-F747-4DD6-BA6B-82A6CE1E0860}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ED0B64D4-BF27-4521-AD27-190F49BF5EA7}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{023E9EC8-B147-40EB-B0B3-DF90618FB371}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0522D9A4-4D57-437D-978D-E5B3B6C9005D}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{07F41522-AF7D-4F26-B394-094F059FDB8A}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0C40F472-7407-4467-8914-1DEA7C326972}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{212E6D43-6062-492A-B8CC-144669FF11ED}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{224FE662-1E6D-4BC0-AEBB-9E2FB4057BE9}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3A807417-B46D-4D37-8C9A-19AC6DE204F9}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3CC60715-D6C5-429D-830E-43FA3F86C61D}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4517D94C-19BA-46FA-BE66-2A30CEAC4A85}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{555D7146-94A8-4C94-AE76-C39CDC7F7705}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{59D188FA-757A-424E-8C93-F58FFD896BD7}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8120D9D6-785C-4413-9C0C-DF2028C56FAD}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{823AE2EB-E62C-4847-B192-C99B91B92416}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9B4F7CFE-987D-410E-A8E4-20182E0B3C24}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9B9A45F4-18FC-484A-BACA-076D78273D8E}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A6D54287-7939-466A-8579-92546D946C8C}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A78EDAFB-926F-4D93-AB13-8232D7378EB1}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{82351433-9094-11D1-A24B-00A0C932C7DF}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5645E0E7-FC12-43BF-A6E4-F9751942B298}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C7BF8F4B-7BC7-4F42-B944-3D28A3A86D8A}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{5645E0E7-FC12-43BF-A6E4-F9751942B298}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{A5A51D2A-505A-4D84-AFC6-E0FA87E47B8C}
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C7BF8F4B-7BC7-4F42-B944-3D28A3A86D8A}
Klíč nalezen: HKU\.DEFAULT\Software\Ge-Force-nv
Klíč nalezen: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\GlobalUpdate
Klíč nalezen: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\OB
Klíč nalezen: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\Ge-Force-nv
Klíč nalezen: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\drpsu
Klíč nalezen: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
Klíč nalezen: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\AppDataLow\Software\Ge-Force
Klíč nalezen: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppContainer\Storage\windows_ie_ac_001\Software\Ge-Force
Klíč nalezen: HKU\S-1-5-18\Software\Ge-Force-nv
Klíč nalezen: HKCU\Software\GlobalUpdate
Klíč nalezen: HKCU\Software\OB
Klíč nalezen: HKCU\Software\Ge-Force-nv
Klíč nalezen: HKCU\Software\drpsu
Klíč nalezen: HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
Klíč nalezen: HKCU\Software\AppDataLow\Software\Ge-Force
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\AppDataLow\SOFTWARE\Crossrider
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Ge-Force
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\GlobalUpdate
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Sense
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\WISECLEANER
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Ge-Force-nv
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\SysMenu.DLL
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@staging.google.com/globalUpdate Update;version=4
Klíč nalezen: HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@staging.google.com/globalUpdate Update;version=10
Hodnota nalezena: HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN\FEATURECONTROL\FEATURE_BROWSER_EMULATION [WISEREGCLEANER.EXE]


***** [ Internetové prohlížeče ] *****

Firefox nastavení nalezeno: [C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ywscxabk.default-1473414794603\prefs.js] - "extensions.foxcub.config.encodedConfig" - "{\"core\":{\"configUrl\":\"hxxps://download.seznam.cz/sof
Chromium nastavení nalezeno: [C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences ] - afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc
Chromium nastavení nalezeno: [C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences ] - ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo

[!] You may need to disable the Chrome synchronization from your Google account in order to fully remove the malicious preferences. Please consult this Google help: https://support.google.com/chrome/answer/3097271?hl=en [!]


*************************

C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [11226 Bajty] - [17/07/2017 07:53:37]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [11300 Bajty] ##########

truddy
nováček
Příspěvky: 43
Registrován: listopad 06
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod truddy » 17 črc 2017 09:03

Malwarebytes
www.malwarebytes.com

-Podrobnosti logovacího souboru-
Datum skenování: 17.07.17
Čas skenování: 8:11
Logovací soubor: Malwarebytes.txt
Správce: Ano

-Informace o softwaru-
Verze: 3.1.2.1733
Verze komponentů: 1.0.160
Aktualizovat verzi balíku komponent: 1.0.2378
Licence: Zkušební

-Systémová informace-
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x86
Systém souborů: NTFS
Uživatel: pos1-PC\pos1

-Shrnutí skenování-
Typ skenování: Skenování hrozeb (Threat Scan)
Výsledek: Dokončeno
Skenované objekty: 256531
Zjištěné hrozby: 643
Hrozby umístěné do karantény: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)
Uplynulý čas: 39 min, 2 sek

-Možnosti skenování-
Paměť: Povoleno
Start: Povoleno
Systém souborů: Povoleno
Archivy: Povoleno
Rootkity: Zakázáno
Heuristika: Povoleno
Potenciálně nežádoucí program: Povoleno
Potenciálně nežádoucí modifikace: Povoleno

-Podrobnosti skenování-
Proces: 2
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\SENSE\EE6A4AC5-0C9C-4201-A577-B4B16754723F-6.EXE, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\PROGRAM FILES\HQ-VIDEO-PRO-2.1CV07.01\EF7B48E8-5DA1-4DC3-8039-50F4A718FE49-6.EXE, Žádná uživatelská akce, [251], [299104],1.0.2378

Modul: 2
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\SENSE\EE6A4AC5-0C9C-4201-A577-B4B16754723F-6.EXE, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\PROGRAM FILES\HQ-VIDEO-PRO-2.1CV07.01\EF7B48E8-5DA1-4DC3-8039-50F4A718FE49-6.EXE, Žádná uživatelská akce, [251], [299104],1.0.2378

Klíč registru: 105
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdate.OneClickCtrl.10, Žádná uživatelská akce, [806], [169674],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{5645E0E7-FC12-43BF-A6E4-F9751942B298}, Žádná uživatelská akce, [806], [169674],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXT\PREAPPROVED\{5645E0E7-FC12-43BF-A6E4-F9751942B298}, Žádná uživatelská akce, [806], [169674],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{577975B8-C40E-43E6-B0DE-4C6B44088B52}, Žádná uživatelská akce, [806], [169675],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.Update3COMClassService, Žádná uživatelská akce, [806], [169675],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.Update3COMClassService.1.0, Žádná uživatelská akce, [806], [169675],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\APPID\{577975B8-C40E-43E6-B0DE-4C6B44088B52}, Žádná uživatelská akce, [806], [169675],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.CoreClass, Žádná uživatelská akce, [806], [169673],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.CoreClass.1, Žádná uživatelská akce, [806], [169673],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{3B5702BA-7F4C-4D1A-B026-1E9A01D43978}, Žádná uživatelská akce, [806], [169673],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdate.OneClickProcessLauncherMachine, Žádná uživatelská akce, [806], [169676],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdate.OneClickProcessLauncherMachine.1.0, Žádná uživatelská akce, [806], [169676],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{5E89ACE9-E16B-499A-87B4-0DBF742404C1}, Žádná uživatelská akce, [806], [169676],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdate.Update3WebControl.4, Žádná uživatelská akce, [806], [169684],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXT\PREAPPROVED\{C7BF8F4B-7BC7-4F42-B944-3D28A3A86D8A}, Žádná uživatelská akce, [806], [169684],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{C7BF8F4B-7BC7-4F42-B944-3D28A3A86D8A}, Žádná uživatelská akce, [806], [169684],1.0.2378
PUP.Optional.Goobzo, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXT\PREAPPROVED\{A5A51D2A-505A-4D84-AFC6-E0FA87E47B8C}, Žádná uživatelská akce, [364], [159988],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.Update3WebSvc, Žádná uživatelská akce, [806], [169680],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.Update3WebSvc.1.0, Žádná uživatelská akce, [806], [169680],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{7E49F793-B3CD-4BF7-8419-B34B8BD30E61}, Žádná uživatelská akce, [806], [169680],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{3278F5CF-48F3-4253-A6BB-004CE84AF492}, Žádná uživatelská akce, [806], [169672],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassSvc, Žádná uživatelská akce, [806], [169672],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassSvc.1.0, Žádná uživatelská akce, [806], [169672],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\APPID\{3278F5CF-48F3-4253-A6BB-004CE84AF492}, Žádná uživatelská akce, [806], [169672],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220622972295}, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\8428d718dc914fc88611ddb378d6dc100069795.Sandbox, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\8428d718dc914fc88611ddb378d6dc100069795.Sandbox.1, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\TYPELIB\{44444444-4444-4444-4444-440644974495}, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\INTERFACE\{55555555-5555-5555-5555-550655975595}, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\INTERFACE\{66666666-6666-6666-6666-660666976695}, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220622972295}\InprocServer32, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.CoCreateAsync.1.0, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.CoCreateAsync, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.CoreMachineClass.1, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.CoreMachineClass, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.CredentialDialogMachine.1.0, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.CredentialDialogMachine, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassMachine.1.0, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassMachine, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassMachineFallback.1.0, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassMachineFallback, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.ProcessLauncher.1.0, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.ProcessLauncher, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.Update3WebMachine.1.0, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.Update3WebMachine, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.Update3WebMachineFallback.1.0, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\globalUpdateUpdate.Update3WebMachineFallback, Žádná uživatelská akce, [806], [238771],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\GLOBALUPDATE\UPDATE\PROXY, Žádná uživatelská akce, [806], [238772],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\APPDATALOW\SOFTWARE\Crossrider, Žádná uživatelská akce, [251], [237505],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-1, Žádná uživatelská akce, [251], [237511],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-11, Žádná uživatelská akce, [251], [237511],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-6, Žádná uživatelská akce, [251], [237511],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-7, Žádná uživatelská akce, [251], [237511],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f-11, Žádná uživatelská akce, [251], [237511],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f-6, Žádná uživatelská akce, [251], [237511],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f-7, Žádná uživatelská akce, [251], [237511],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-11, Žádná uživatelská akce, [251], [237511],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-3, Žádná uživatelská akce, [251], [237511],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-6, Žádná uživatelská akce, [251], [237511],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-7, Žádná uživatelská akce, [251], [237511],1.0.2378
PUP.Optional.Goobzo, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\SMupdate1, Žádná uživatelská akce, [364], [238821],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\Ge-Force-nv, Žádná uživatelská akce, [8110], [238667],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01-nv, Žádná uživatelská akce, [251], [237347],1.0.2378
PUP.Optional.Sense, HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\Sense-nv, Žádná uživatelská akce, [1611], [242913],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{198E1C32-6633-4E71-9C1B-1D75983C1E67}, Žádná uživatelská akce, [251], [237488],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{1E195163-C331-47B1-8BBF-2B4BB14F1264}, Žádná uživatelská akce, [251], [237487],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{41C48289-BE8E-43FD-BB48-D69D57FD1F27}, Žádná uživatelská akce, [251], [237487],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{46134F77-8E7E-4397-9243-BD76F841EEE1}, Žádná uživatelská akce, [251], [237488],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{55C4B895-D900-4359-978B-57D8FB6BA273}, Žádná uživatelská akce, [251], [237487],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{66FB9E86-AF5F-47DA-9850-9A855FD99170}, Žádná uživatelská akce, [251], [237488],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{A08BE005-B520-4CAE-BB1D-103CFF3043D9}, Žádná uživatelská akce, [251], [237487],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{A871F54E-1F98-4D39-B590-E33E39C99C90}, Žádná uživatelská akce, [251], [237487],1.0.2378
PUP.Optional.OutBrowse, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\OB, Žádná uživatelská akce, [399], [241463],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\MOZILLAPLUGINS\@staging.google.com/globalUpdate Update;version=10, Žádná uživatelská akce, [806], [238777],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\MOZILLAPLUGINS\@staging.google.com/globalUpdate Update;version=4, Žádná uživatelská akce, [806], [238776],1.0.2378
PUP.Optional.PCSpeedUp, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\PCSUUCDRV, Žádná uživatelská akce, [6938], [241622],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKLM\SOFTWARE\GLOBALUPDATE\UPDATE\Clients, Žádná uživatelská akce, [806], [238773],1.0.2378
PUP.Optional.Goobzo, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{1A8694F0-DD0A-4CA5-A8EB-6266632EA8CD}, Žádná uživatelská akce, [364], [183636],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{29082617-76B0-42DF-860A-B76E1DA268F2}, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{4EC8AE4F-B092-4B70-8E5D-769F8F466D27}, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{6082175A-FECE-4938-9005-A2211B248EA4}, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{66C3FAC8-17A6-4E86-9DF8-818D77A817FE}, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{72698B1A-3A2F-457B-AB32-C0BF4F3F82F0}, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{8A4FA783-0EDD-487B-ABDD-8678440B17C4}, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{8D9B7CA2-29EF-4801-B966-6DD33C1569CE}, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{90BD1261-8643-467A-87A2-2BB455CA0F2B}, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{A0D4B2B2-362F-4163-BB15-5FC2293AD92A}, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{E15E68D6-09AA-4F52-8049-32612555509F}, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{FCF8EAF7-A70D-4663-9E71-891C9E26483E}, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.SpyHunter, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\ESGSCANNER, Žádná uživatelská akce, [973], [331708],1.0.2378
PUP.Optional.CytiWeb, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\Cyti Web, Žádná uživatelská akce, [11007], [237556],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\Ge-Force-nv, Žádná uživatelská akce, [8110], [238667],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01-nv, Žádná uživatelská akce, [251], [237347],1.0.2378
PUP.Optional.Sense, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\Sense-nv, Žádná uživatelská akce, [1611], [242913],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\APPDATALOW\SOFTWARE\Crossrider, Žádná uživatelská akce, [251], [237370],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\APPDATALOW\SOFTWARE\Ge-Force, Žádná uživatelská akce, [8110], [238664],1.0.2378
PUP.Optional.PCSpeedUp, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\TRACING\PCSUSpeedTest_RASAPI32, Žádná uživatelská akce, [6938], [246229],1.0.2378
PUP.Optional.PCSpeedUp, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\TRACING\PCSUSpeedTest_RASMANCS, Žádná uživatelská akce, [6938], [246229],1.0.2378
PUP.Optional.CytiWeb, HKLM\SOFTWARE\Cyti Web, Žádná uživatelská akce, [11007], [237557],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, HKLM\SOFTWARE\Ge-Force, Žádná uživatelská akce, [8110], [238670],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, HKLM\SOFTWARE\Ge-Force-nv, Žádná uživatelská akce, [8110], [238671],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01, Žádná uživatelská akce, [251], [237491],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01-nv, Žádná uživatelská akce, [251], [237491],1.0.2378
PUP.Optional.Sense, HKLM\SOFTWARE\Sense-nv, Žádná uživatelská akce, [1611], [242915],1.0.2378
PUP.Optional.ObjectBrowser, HKLM\SOFTWARE\SENSE\INSTALLER, Žádná uživatelská akce, [3815], [241280],1.0.2378

Hodnota v registru: 25
PUP.Optional.GlobalUpdate, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\GLOBALUPDATE\UPDATE\PROXY|SOURCE, Žádná uživatelská akce, [806], [238772],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\INTERFACE\{55555555-5555-5555-5555-550655975595}|, Žádná uživatelská akce, [251], [324197],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{198E1C32-6633-4E71-9C1B-1D75983C1E67}|APPNAME, Žádná uživatelská akce, [251], [237488],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{1E195163-C331-47B1-8BBF-2B4BB14F1264}|APPNAME, Žádná uživatelská akce, [251], [237487],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{41C48289-BE8E-43FD-BB48-D69D57FD1F27}|APPNAME, Žádná uživatelská akce, [251], [237487],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{46134F77-8E7E-4397-9243-BD76F841EEE1}|APPNAME, Žádná uživatelská akce, [251], [237488],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{55C4B895-D900-4359-978B-57D8FB6BA273}|APPNAME, Žádná uživatelská akce, [251], [237487],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{66FB9E86-AF5F-47DA-9850-9A855FD99170}|APPNAME, Žádná uživatelská akce, [251], [237488],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{A08BE005-B520-4CAE-BB1D-103CFF3043D9}|APPNAME, Žádná uživatelská akce, [251], [237487],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\LOW RIGHTS\ELEVATIONPOLICY\{A871F54E-1F98-4D39-B590-E33E39C99C90}|APPNAME, Žádná uživatelská akce, [251], [237487],1.0.2378
PUP.Optional.OutBrowse, HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\SOFTWARE\OB|MONITYPE6, Žádná uživatelská akce, [399], [241463],1.0.2378
PUP.Optional.Goobzo, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{1A8694F0-DD0A-4CA5-A8EB-6266632EA8CD}|PATH, Žádná uživatelská akce, [364], [183636],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{29082617-76B0-42DF-860A-B76E1DA268F2}|PATH, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{4EC8AE4F-B092-4B70-8E5D-769F8F466D27}|PATH, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{6082175A-FECE-4938-9005-A2211B248EA4}|PATH, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{66C3FAC8-17A6-4E86-9DF8-818D77A817FE}|PATH, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{72698B1A-3A2F-457B-AB32-C0BF4F3F82F0}|PATH, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{8A4FA783-0EDD-487B-ABDD-8678440B17C4}|PATH, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{8D9B7CA2-29EF-4801-B966-6DD33C1569CE}|PATH, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{90BD1261-8643-467A-87A2-2BB455CA0F2B}|PATH, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{A0D4B2B2-362F-4163-BB15-5FC2293AD92A}|PATH, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{E15E68D6-09AA-4F52-8049-32612555509F}|PATH, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{FCF8EAF7-A70D-4663-9E71-891C9E26483E}|PATH, Žádná uživatelská akce, [251], [259199],1.0.2378
PUP.Optional.SpyHunter, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\ESGSCANNER|IMAGEPATH, Žádná uživatelská akce, [973], [331708],1.0.2378
PUP.Optional.ObjectBrowser, HKLM\SOFTWARE\SENSE\INSTALLER|BUNDLEDIE, Žádná uživatelská akce, [3815], [241280],1.0.2378

Data registrů: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Datové proudy: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)

Adresář: 56
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\userCode, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\popupResource, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\icons\actions, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\api, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\icons, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\USERS\POS1\APPDATA\ROAMING\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\userCode, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\popupResource, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\icons\actions, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\api, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\icons, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\USERS\POS1\APPDATA\ROAMING\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CytiWeb, C:\PROGRAM FILES\Cyti Web, Žádná uživatelská akce, [11007], [176691],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\PROGRAM FILES\Ge-Force, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\PROGRAM FILES\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, C:\Program Files\globalUpdate\Update\Offline\{3F10B2AB-43D6-4A1D-9ABC-DD8E37EEDF52}, Žádná uživatelská akce, [806], [175240],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, C:\Program Files\globalUpdate\Update\1.3.25.0, Žádná uživatelská akce, [806], [175240],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, C:\Program Files\globalUpdate\Update\Download, Žádná uživatelská akce, [806], [175240],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, C:\Program Files\globalUpdate\Update\Install, Žádná uživatelská akce, [806], [175240],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, C:\Program Files\globalUpdate\Update\Offline, Žádná uživatelská akce, [806], [175240],1.0.2378
PUP.Optional.GlobalUpdate, C:\PROGRAM FILES\GLOBALUPDATE\UPDATE, Žádná uživatelská akce, [806], [175240],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\userCode, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\popupResource, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\icons\actions, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\icons, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\USERS\POS1\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\AFPABPPCIBFAHAFILHKBBGFNLNCPPDNC\1.26.26_0, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.Lightning, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo\19661.1830.6885_0, Žádná uživatelská akce, [8997], [177972],1.0.2378
PUP.Optional.Lightning, C:\USERS\POS1\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\IFOHBJBGFCHKKFHPHAHCLMKPGEJIPLFO, Žádná uživatelská akce, [8997], [177972],1.0.2378
PUP.Optional.Sense, C:\PROGRAM FILES\SENSE, Žádná uživatelská akce, [1611], [242907],1.0.2378
PUP.Optional.ShopperPro, C:\Users\Public\Documents\ShopperPro\JsDriver, Žádná uživatelská akce, [869], [179568],1.0.2378
PUP.Optional.ShopperPro, C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SHOPPERPRO, Žádná uživatelská akce, [869], [179568],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\userCode, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\popupResource, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\icons\actions, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\icons, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\USERS\POS1\APPDATA\ROAMING\OPERA SOFTWARE\OPERA STABLE\EXTENSIONS\AFPABPPCIBFAHAFILHKBBGFNLNCPPDNC\1.26.26_0, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378

Soubor: 453
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\SENSE\EE6A4AC5-0C9C-4201-A577-B4B16754723F-6.EXE, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\PROGRAM FILES\HQ-VIDEO-PRO-2.1CV07.01\EF7B48E8-5DA1-4DC3-8039-50F4A718FE49-6.EXE, Žádná uživatelská akce, [251], [299104],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\USERS\POS1\APPDATA\ROAMING\UNFEEUIC.EXE, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\246.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\1.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\102.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\123.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\13.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\14.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\17.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\177.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\180.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\182.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\183.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\184.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\19.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\192.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\195.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\207.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\21.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\22.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\220.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\221.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\223.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\239.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\244.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\253.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\262.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\263.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\273.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\28.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\281.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\288.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\301.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\345.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\350.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\354.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\4.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\47.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\64.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\7.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\72.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\78.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\80.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\9.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\91.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins\97.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\userCode\background.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\userCode\extension.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\manifest.xml, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\extensionData\plugins.json, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\icons\actions\1.png, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\icons\icon128.png, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\icons\icon16.png, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\icons\icon48.png, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\api\001bed0172deeb7afe4a1f6dcf0e57d8.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\api\309b8c6b8784237a90787850f9702188.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\api\76e6d99bd3e6554d0dd5ed14855037a1.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\api\9373b325a3b073169182c66161a9d7a3.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\api\abe7ed3a3e32f03abc24d324be48f58e.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\api\pageAction.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\popupResource\newPopup.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\popupResource\popup.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\18228f563c577c0cd6738ae266d06d69.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\256614d085d34f23dd90e5ff9fc1e4d5.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\30297696d9001aca045f4ddc30d24943.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\4a3d56f71c49313a7d6105bad1400ecf.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\75964b64d37a3a9c046c064a278a16df.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\89213a26268002e22e475f15fe7c6f43.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\8c143295ae0e674a333d37ffbf19ca3c.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\9a6cf6681ae98f23379c3ad4d593aff2.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\a4998ba072c75ec3e729fd04800baef2.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\app_api.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\bf5df5131bc9f661277b7e18d4ea4fcc.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\c7b0e30bb91b662b49b534f48f2a8ddb.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\ca5fc62bc700893140c297aee82a3417.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\dd075311208373f3f846cf2f0e899eb1.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\f4e77b6b0878a4d26a4171977b7f4702.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\lib\installer.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\4db96b31f518108b81afff1e4a319daa.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\7ff7b550ead1f337d5c9e0b65488aca6.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\js\main.js, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\background.html, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\chromeCoreFilesIndex.txt, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\manifest.json, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\popup.html, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bkfoggbmaeddfflfppchdlbakjilclbp\1.26.10_0\Settings.json, Žádná uživatelská akce, [251], [182001],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\242.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\1.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\102.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\104.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\123.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\13.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\14.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\17.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\177.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\180.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\182.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\183.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\184.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\19.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378

truddy
nováček
Příspěvky: 43
Registrován: listopad 06
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod truddy » 17 črc 2017 09:11

hbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\192.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\195.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\200.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\207.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\21.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\22.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\220.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\221.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\223.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\246.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\253.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\263.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\273.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\28.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\281.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\286.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\301.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\345.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\354.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\4.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\47.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\64.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\7.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\72.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\78.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\80.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\9.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\91.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\93.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins\97.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\userCode\background.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\userCode\extension.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\manifest.xml, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\extensionData\plugins.json, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\icons\actions\1.png, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\icons\icon128.png, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\icons\icon16.png, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\icons\icon48.png, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\api\1e4720b0edf594a94d40e88d4621fa20.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\api\2c88b63b656ee2bb7c30d09fbb00b14e.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\api\73dd9a7ca6d82548ee3f8d23fa8dfc02.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\api\97e0cb5e4ca0213e0eca7019c46da59a.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\api\e0f658c56d7b8196dfaaa9adf6bfb388.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\api\pageAction.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\popupResource\newPopup.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\popupResource\popup.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\0cc4e59c269c852db3ec51ce9b9be83a.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\22b0b69782761161f90ad108e2d11db7.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\235c06c6989acce8dea1d0a258885073.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\5fbaef634a9f6ee09b901bd96c2a2faf.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\662ecc947c64ba9081c81cd34f29b18a.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\98f4a92e7f868ce0889ed86359ac6b9f.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\app_api.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\b93a4654a73615f1fd19b65f6f62655a.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\b98e888745eb2a91406ff65d9cf1f743.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\c352aa3e28d0188066382305477e2a08.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\cbbbd097161d58e590ec6c479e13222c.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\e6256eebbef9839acd3e17b6001d625e.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\f13c2b79f346c57f756f5ab88bbbd5fd.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\fab0dfb741a6128945280a5747686646.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\fc374165b9438b1ff63f83167a28ff7f.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\lib\installer.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\30a19180da5cf98e9a249e3d1aa97286.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\b4b017070baad57774ed7fa6b73f0df6.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\js\main.js, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\background.html, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\chromeCoreFilesIndex.txt, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\manifest.json, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\popup.html, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nhjehbmopbfbomhchfkhbghcehpeiijl\1.26.8_0\Settings.json, Žádná uživatelská akce, [251], [181637],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\5BC9C367-E01E-4927-9B3F-5D628A62BA6F\0CD1CE51-3E80-43D2-8E71-1EAC71A9D002.DLL.MWT, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\ADOBE\4CCCF398-2327-4E57-B98E-53BA8C15BAEE.DLL.MWT, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.CytiWeb, C:\Program Files\Cyti Web\ifs, Žádná uživatelská akce, [11007], [176691],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\bgNova.html, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-11.exe, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-11.exe.mwt, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-7.exe, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-7.exe.mwt, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c.crx.mwt, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c.xpi.mwt, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\e71d224b-363a-4cbb-9010-c96df4eba45f.dll, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\e71d224b-363a-4cbb-9010-c96df4eba45f.dll.mwt, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\Ge-Force-bho.dll, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\Ge-Force-bho.dll.mwt, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\utils.exe, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.GeForce, C:\Program Files\Ge-Force\utils.exe.mwt, Žádná uživatelská akce, [8110], [177390],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-3.exe.mwt, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\4b24444b-a264-49d9-9892-00d16c28ed66.crx.mwt, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\4b24444b-a264-49d9-9892-00d16c28ed66.dll, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\4b24444b-a264-49d9-9892-00d16c28ed66.dll.mwt, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\bgNova.html, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-11.exe, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-11.exe.mwt, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-3.exe, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-6(67).exe, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-6.exe.mwt, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-7.exe, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-7.exe.mwt, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49.crx.mwt, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49.xpi.mwt, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\utils.exe, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.HQVideo, C:\Program Files\HQ-Video-Pro-2.1cV07.01\utils.exe.mwt, Žádná uživatelská akce, [4529], [177686],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\A8A5F664-6232-4281-BB27-B047EBFBC5D9\0FDC41F5-37AA-4DEA-9653-A8292AB946C4.DLL.MWT, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\AMICOSINGLUN\7C56A943-793B-41AD-B2CF-C7D3A0E000D8.DLL, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\BC36553F-1930-4002-ADAE-BFA86E9B13D1\A63D444A-E38D-4D15-9C79-C45BB7AC3AE4.DLL, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\SENSE\EE6A4AC5-0C9C-4201-A577-B4B16754723F-6(68).EXE, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\PROGRAM FILES\SENSE\UTILS.EXE, Žádná uživatelská akce, [251], [8462],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\SENSE\0D071B12-63C7-4D38-8740-C57699C42BB3.DLL.MWT, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\SENSE\EE6A4AC5-0C9C-4201-A577-B4B16754723F-7.EXE, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\A8A5F664-6232-4281-BB27-B047EBFBC5D9\AD029ED4-C11F-4509-B624-F85C0423C816.DLL.MWT, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\SENSE\EE6A4AC5-0C9C-4201-A577-B4B16754723F-11.EXE, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\USERS\POS1\APPDATA\ROAMING\BAJK.EXE, Žádná uživatelská akce, [251], [299104],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\260.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\102.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\104.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\119.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\123.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\123.js.mwt, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\13.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\14.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\17.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\178.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\179.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\180.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\180.js.mwt, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\184.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\184.js.mwt, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\19.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\191.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\191.js.mwt, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\195.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\200.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\200.js.mwt, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\220.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\221.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\223.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\223.js.mwt, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\231.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\232.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\234.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\242.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\244.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\246.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\253.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\253.js.mwt, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\262.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\262.js.mwt, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\263.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\263.js.mwt, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\273.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\281.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\281.js.mwt, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\286.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\288.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\289.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\301.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\314.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\335.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\339.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\342.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\344.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\345.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\354.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\356.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\4.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\47.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\64.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\7.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\78.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\80.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\9.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\91.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\93.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\97.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\userCode\background.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\userCode\extension.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\manifest.xml, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins.json, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\icons\actions\1.png, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\icons\icon128.png, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\icons\icon16.png, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\icons\icon48.png, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api\15e75212fc930aaf79faf86e0329e721.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api\2123fd623439ce052cfe18c923d1b4e2.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api\8a9cf24dbb9bff19d7a2ea57c5ed8c5b.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api\bcdccb6f70fe7fc3b0a03594791d84c5.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api\eb29eb8cf4f329470ca7df895d15bbe1.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api\pageAction.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\popupResource\newPopup.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\popupResource\popup.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\58d1af2d2b69295c68d36120562bcb67.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\04323427eca254b58d948d7f6922d2a6.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\0742d3b69363958b33274f31ae9bb6b7.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\198ecf13b3ead5c3de23872f8c1d4831.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\358f1ec12839f9905f666735c6a1ea34.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\407ee9e4853c2162457722311576b38e.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\4091de481d20cff3ef0ba207bbcca376.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\4a8ee3349f6966303dfcbbb862b4d618.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\4c93c9de10496d99b32d45e922625e91.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\6dc06e076e2e55f824d4d8835b2a48f6.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\7499ee7f2dd76e3253a2d67007ad997c.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\93c0db69fe78d6cce4697c4797ff1463.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\95aa2303be31e07406ba518ae45d68b4.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\9cca49299fa4c012942d84a0e527b1db.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\app_api.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\installer.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\0a720058b4b141be2b43976745c73ad6.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\4df285444cd3e79a1b5b1ab186507c57.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\main.js, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\background.html, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\chromeCoreFilesIndex.txt, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\manifest.json, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\popup.html, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\Settings.json, Žádná uživatelská akce, [251], [176402],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\A8A5F664-6232-4281-BB27-B047EBFBC5D9\AD029ED4-C11F-4509-B624-F85C0423C816.DLL, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378

truddy
nováček
Příspěvky: 43
Registrován: listopad 06
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod truddy » 17 črc 2017 09:12

PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\AMICOSINGLUN\7C56A943-793B-41AD-B2CF-C7D3A0E000D8.DLL.MWT, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\BC36553F-1930-4002-ADAE-BFA86E9B13D1\A63D444A-E38D-4D15-9C79-C45BB7AC3AE4.DLL.MWT, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.Lightning, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo\19661.1830.6885_0\background.js, Žádná uživatelská akce, [8997], [177972],1.0.2378
PUP.Optional.Lightning, C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo\19661.1830.6885_0\manifest.json, Žádná uživatelská akce, [8997], [177972],1.0.2378
PUP.Optional.Sense, C:\PROGRAM FILES\SENSE\BGNOVA.HTML, Žádná uživatelská akce, [1611], [242907],1.0.2378
PUP.Optional.Sense, C:\Program Files\Sense\0d071b12-63c7-4d38-8740-c57699c42bb3.dll, Žádná uživatelská akce, [1611], [242907],1.0.2378
PUP.Optional.Sense, C:\Program Files\Sense\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f-11.exe.mwt, Žádná uživatelská akce, [1611], [242907],1.0.2378
PUP.Optional.Sense, C:\Program Files\Sense\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f-6.exe.mwt, Žádná uživatelská akce, [1611], [242907],1.0.2378
PUP.Optional.Sense, C:\Program Files\Sense\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f-7.exe.mwt, Žádná uživatelská akce, [1611], [242907],1.0.2378
PUP.Optional.Sense, C:\Program Files\Sense\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f.crx.mwt, Žádná uživatelská akce, [1611], [242907],1.0.2378
PUP.Optional.Sense, C:\Program Files\Sense\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f.xpi.mwt, Žádná uživatelská akce, [1611], [242907],1.0.2378
PUP.Optional.Sense, C:\Program Files\Sense\utils.exe.mwt, Žádná uživatelská akce, [1611], [242907],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\5BC9C367-E01E-4927-9B3F-5D628A62BA6F\0CD1CE51-3E80-43D2-8E71-1EAC71A9D002.DLL, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\ADOBE\4CCCF398-2327-4E57-B98E-53BA8C15BAEE.DLL, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.ShopperPro, C:\Users\Public\Documents\ShopperPro\JsDriver\Config.xml, Žádná uživatelská akce, [869], [179568],1.0.2378
PUP.Optional.InstallCore, C:\PROGRAM FILES\A8A5F664-6232-4281-BB27-B047EBFBC5D9\0FDC41F5-37AA-4DEA-9653-A8292AB946C4.DLL, Žádná uživatelská akce, [3], [301068],1.0.2378
PUP.Optional.OutBrowse, C:\USERS\POS1\DOWNLOADS\POS58_PRINTER_DRIVER.EXE.MWT, Žádná uživatelská akce, [399], [77028],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\TASKS\E5F6D195-9E64-43D9-A22C-AE595324208C-1.JOB, Žádná uživatelská akce, [251], [235119],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\TASKS\EE6A4AC5-0C9C-4201-A577-B4B16754723F-6.JOB, Žádná uživatelská akce, [251], [235119],1.0.2378
PUP.Optional.Goobzo, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\SMupdate1, Žádná uživatelská akce, [364], [238815],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\TASKS\E5F6D195-9E64-43D9-A22C-AE595324208C-6.JOB, Žádná uživatelská akce, [251], [235119],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\TASKS\EF7B48E8-5DA1-4DC3-8039-50F4A718FE49-11.JOB, Žádná uživatelská akce, [251], [235119],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\TASKS\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-11.job, Žádná uživatelská akce, [251], [235119],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\TASKS\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-7.job, Žádná uživatelská akce, [251], [235119],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\TASKS\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f-1.job, Žádná uživatelská akce, [251], [235119],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\TASKS\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f-11.job, Žádná uživatelská akce, [251], [235119],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\TASKS\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f-7.job, Žádná uživatelská akce, [251], [235119],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\TASKS\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-3.job, Žádná uživatelská akce, [251], [235119],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\TASKS\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-6.job, Žádná uživatelská akce, [251], [235119],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\TASKS\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-7.job, Žádná uživatelská akce, [251], [235119],1.0.2378
PUP.Optional.OutBrowse, C:\USERS\POS1\DOWNLOADS\POS58_PRINTER_DRIVER.EXE, Žádná uživatelská akce, [399], [77028],1.0.2378
PUP.Optional.Goobzo, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\MICROSOFT\WINDOWS\MAINTENANCE\SMupdate2, Žádná uživatelská akce, [364], [368781],1.0.2378
PUP.Optional.SpyHunter, C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ESGSCANNER.SYS, Žádná uživatelská akce, [973], [331708],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\USERS\POS1\APPDATA\ROAMING\OPERA SOFTWARE\OPERA STABLE\EXTENSIONS\AFPABPPCIBFAHAFILHKBBGFNLNCPPDNC\1.26.26_0\JS\0A720058B4B141BE2B43976745C73AD6.JS, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\260.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\102.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\104.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\119.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\123.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\13.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\14.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\17.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\178.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\179.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\180.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\184.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\19.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\191.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\195.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\200.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\220.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\221.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\223.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\231.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\232.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\234.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\242.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\244.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\246.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\253.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\262.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\263.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\273.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\281.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\286.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\288.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\289.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\301.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\314.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\335.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\339.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\342.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\344.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\345.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\354.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\356.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\4.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\47.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\64.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\7.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\78.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\80.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\9.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\91.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\93.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins\97.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\userCode\background.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\userCode\extension.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\manifest.xml, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\extensionData\plugins.json, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\icons\actions\1.png, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\icons\icon128.png, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\icons\icon16.png, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\icons\icon48.png, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api\15e75212fc930aaf79faf86e0329e721.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api\2123fd623439ce052cfe18c923d1b4e2.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api\8a9cf24dbb9bff19d7a2ea57c5ed8c5b.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api\bcdccb6f70fe7fc3b0a03594791d84c5.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api\eb29eb8cf4f329470ca7df895d15bbe1.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\api\pageAction.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\popupResource\newPopup.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\popupResource\popup.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\58d1af2d2b69295c68d36120562bcb67.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\04323427eca254b58d948d7f6922d2a6.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\0742d3b69363958b33274f31ae9bb6b7.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\198ecf13b3ead5c3de23872f8c1d4831.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\358f1ec12839f9905f666735c6a1ea34.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\407ee9e4853c2162457722311576b38e.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\4091de481d20cff3ef0ba207bbcca376.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\4a8ee3349f6966303dfcbbb862b4d618.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\4c93c9de10496d99b32d45e922625e91.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\6dc06e076e2e55f824d4d8835b2a48f6.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\7499ee7f2dd76e3253a2d67007ad997c.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\93c0db69fe78d6cce4697c4797ff1463.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\95aa2303be31e07406ba518ae45d68b4.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\9cca49299fa4c012942d84a0e527b1db.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\app_api.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\lib\installer.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\4df285444cd3e79a1b5b1ab186507c57.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\js\main.js, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\background.html, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\chromeCoreFilesIndex.txt, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\manifest.json, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\popup.html, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc\1.26.26_0\Settings.json, Žádná uživatelská akce, [251], [301822],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-1, Žádná uživatelská akce, [251], [235118],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-11, Žádná uživatelská akce, [251], [235118],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-6, Žádná uživatelská akce, [251], [235118],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\e5f6d195-9e64-43d9-a22c-ae595324208c-7, Žádná uživatelská akce, [251], [235118],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f-11, Žádná uživatelská akce, [251], [235118],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f-6, Žádná uživatelská akce, [251], [235118],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\ee6a4ac5-0c9c-4201-a577-b4b16754723f-7, Žádná uživatelská akce, [251], [235118],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-11, Žádná uživatelská akce, [251], [235118],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-3, Žádná uživatelská akce, [251], [235118],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-6, Žádná uživatelská akce, [251], [235118],1.0.2378
PUP.Optional.CrossRider, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\ef7b48e8-5da1-4dc3-8039-50f4a718fe49-7, Žádná uživatelská akce, [251], [235118],1.0.2378
PUP.Optional.Goobzo, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\MICROSOFT\WINDOWS\MULTIMEDIA\SMupdate3, Žádná uživatelská akce, [364], [368780],1.0.2378

Fyzický sektor: 0
(Nebyly zjištěny žádné škodlivé položky)


(end)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38959
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 17 črc 2017 10:15

Spusť znovu AdwCleaner (u Windows Vista či Windows7, klikni na AdwCleaner pravým a vyber „Spustit jako správce
klikni na „Scan“, po prohledání klikni na „ Clean

Program provede opravu, po automatickém restartu klikni na „Log Manager“ a pak poklepej na odpovídají log, (C:\AdwCleaner [C?].txt) , jeho obsah sem celý vlož.

Stáhni si Junkware Removal Tool by Thisisu
http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... oval-tool/
na svojí plochu.

Deaktivuj si svůj antivirový program. Pravým tl. myši klikni na JRT.exe a vyber „spustit jako správce“. Pro pokračování budeš vyzván ke stisknutí jakékoliv klávesy. Na nějakou klikni.
Začne skenování programu. Skenování může trvat dloho , podle množství nákaz. Po ukončení skenu se objeví log (JRT.txt) , který se uloží na ploše.
Zkopíruj sem prosím celý jeho obsah.


. spusť znovu Malwarebytes' Anti-Malware a dej Skenovat nyní
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na „Vše do karantény(smazat vybrané)“ a na „Exportovat záznam“ a vyber „textový soubor“ , soubor nějak pojmenuj a někam ho ulož. Zkopíruj se celý obsah toho logu.


Sophos Virus Removal Tool je praktický softwarový nástroj, který by mohl odstranit infekce, které antivirový program nedetekuje .
Stáhněte si ho zde z některého odkazu:
http://www.majorgeeks.com/mg/get/sophos ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,1.html
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/ ... ool,2.html

Viry mohou zpomalit počítač, nebo se snaží ukrást vaše data, a ani nevíte , že je máte. Co potřebujete, je rychlý a snadný způsob, jak je najít a zbavit se jich, pokud již máte antivirový program v počítači nainstalován , můžete nainstalovat i nástroj Sophos Virus Removal , který identifikuje a vyčistí zbylé infekce, které mohl Váš antivirový program přehlédnout.
K použití Sophos Virus Removal Tool na něj poklepejte a stiskněte tlačítko „Start scanning“ . Pak bude Sophos Virus Removal Tool vyhledávat a odstraňovat viry, které najde. Může být vyžadován restart.


Stáhni si RogueKiller by Adlice Software
32bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14ODY
64bit.:
http://www.adlice.com/download/roguekil ... HlwZT14NjQ
na svojí plochu.
- Zavři všechny ostatní programy a prohlížeče.
- Pro OS Vista a win7,8,10 spusť program RogueKiller.exe jako správce , u XP poklepáním.
- klikni na „Start Scan“. V novém okně nic neměň a klikni dole na „Start Scan“
- Program skenuje procesy PC. Po proskenování klikni na „Open Report “ , v okně pak na „Open TXT“ a celý obsah logu sem zkopíruj.
Pokud je program blokován , zkus ho spustit několikrát. Pokud dále program nepůjde spustit a pracovat, přejmenuj ho na winlogon.exe.
-pokud bude mít log více než 60.000 znaků , rozděl ho a vlož do více příspěvků

http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

truddy
nováček
Příspěvky: 43
Registrován: listopad 06
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod truddy » 17 črc 2017 15:51

Odpovidam z jineho zarizeni.Nejde mi připojení v prohlížeči přitom internetové připojení jde.Stalo se to po vyčištění.Nevím co s tím :-)

Uživatelský avatar
jaro3
člen Security týmu
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 38959
Registrován: červen 07
Bydliště: Jižní Čechy
Pohlaví: Muž

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod jaro3 » 17 črc 2017 17:35

Zkoušel si několikrát restartovat?
Nástroje nesmazali nic , co by neměly.
Zkontroluj připojení , síťovku a nastavení.
Při práci s programy HJT, ComboFix,MbAM, SDFix aj. zavřete všechny ostatní aplikace a prohlížeče!
Neposílejte logy do soukromých zpráv.Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje memphisto , Žbeky a Orcus.
Pokud budete spokojeni , můžete podpořit naše forum:Podpora fóra

truddy
nováček
Příspěvky: 43
Registrován: listopad 06
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: prosím o kontrolu

Příspěvekod truddy » 17 črc 2017 19:03

tak jsem to znovu restartoval a chytlo se to :-)))

# AdwCleaner v6.047 - Log vytvořen 17/07/2017 v 12:39:17
# Aktualizováno dne 19/05/2017 z Malwarebytes
# Databáze : 2017-07-13.1 [Místní]
# Operační systém : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X86)
# Uživatelské jméno : pos1 - POS1-PC
# Spuštěno z : C:\Users\pos1\Desktop\AdwCleaner.exe
# Mod: Čištění
# Podpora : https://www.malwarebytes.com/support***** [ Služby ] *****

[-] Služba smazána: EsgScanner


***** [ Složky ] *****

[-] Složka smazána: C:\Users\pos1\AppData\Local\globalUpdate
[-] Složka smazána: C:\Users\pos1\AppData\LocalLow\HPAppData
[-] Složka smazána: C:\Users\pos1\AppData\Roaming\Wise Euask
[-] Složka smazána: C:\Users\Public\Documents\ShopperPro
[-] Složka smazána: C:\Program Files\Cyti Web
[-] Složka smazána: C:\Program Files\Ge-Force
[-] Složka smazána: C:\Program Files\globalUpdate
[-] Složka smazána: C:\Program Files\Sense
[-] Složka smazána: C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo
[-] Složka smazána: C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc
[-] Složka smazána: C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\databases\chrome-extension_afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc_0
[-] Složka smazána: C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc


***** [ Soubory ] *****

[-] Soubor smazán: C:\Users\pos1\Downloads\WRCFree.exe
[-] Soubor smazán: C:\Program Files\Common Files\System\SysMenu.dll
[-] Soubor smazán: C:\Windows\system32\drivers\EsgScanner.sys
[-] Soubor smazán: C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc_0.localstorage


***** [ DLL ] ********** [ WMI ] ********** [ Zástupci ] ********** [ Naplánované úlohy ] *****

[-] Úloha smazána: SMupdate1
[-] Úloha smazána: YTDownloader
[-] Úloha smazána: Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3
[-] Úloha smazána: Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2
[-] Úloha smazána: ytdownloader


***** [ Registry ] *****

[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\0d071b12-63c7-4d38-8740-c57699c42bb3
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\4b24444b-a264-49d9-9892-00d16c28ed66
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\e71d224b-363a-4cbb-9010-c96df4eba45f
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\AniGIFCtrl.AniGIF
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\AniGIFPpg.AniGIFPpg
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\AniGIFPpg.AniGIFPpg.1
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\AniGIFPpg2.AniGIFPpg2
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\AniGIFPpg2.AniGIFPpg2.1
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdate.OneClickCtrl.10
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdate.OneClickProcessLauncherMachine
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdate.OneClickProcessLauncherMachine.1.0
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdate.Update3WebControl.4
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CoCreateAsync
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CoCreateAsync.1.0
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CoreClass
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CoreClass.1
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CoreMachineClass
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CoreMachineClass.1
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CredentialDialogMachine
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.CredentialDialogMachine.1.0
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassMachine
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassMachine.1.0
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassMachineFallback
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassMachineFallback.1.0
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassSvc
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.OnDemandCOMClassSvc.1.0
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.ProcessLauncher
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.ProcessLauncher.1.0
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3COMClassService
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3COMClassService.1.0
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3WebMachine
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3WebMachine.1.0
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3WebMachineFallback
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3WebMachineFallback.1.0
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3WebSvc
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\globalUpdateUpdate.Update3WebSvc.1.0
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{3278F5CF-48F3-4253-A6BB-004CE84AF492}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{577975B8-C40E-43E6-B0DE-4C6B44088B52}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D813D5BB-EBC7-45F9-B8A4-36A305168069}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{02A96331-0CA6-40E2-A87D-C224601985EB}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3278F5CF-48F3-4253-A6BB-004CE84AF492}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3B5702BA-7F4C-4D1A-B026-1E9A01D43978}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{577975B8-C40E-43E6-B0DE-4C6B44088B52}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7E49F793-B3CD-4BF7-8419-B34B8BD30E61}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{020B1D4B-5738-4C77-9E19-4F173DD9B486}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D4EF86C3-77D7-4F82-BBB8-6DFFAB6E2D32}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A8F7D0A5-7074-40B8-9BDC-1174BDD0A132}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D14D64BC-A0E4-42E3-BB72-FB41EA43C198}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DD1F043F-ABC8-4643-8B95-D2C5B22BB019}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E3F3E8F9-F747-4DD6-BA6B-82A6CE1E0860}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ED0B64D4-BF27-4521-AD27-190F49BF5EA7}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{023E9EC8-B147-40EB-B0B3-DF90618FB371}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0522D9A4-4D57-437D-978D-E5B3B6C9005D}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{07F41522-AF7D-4F26-B394-094F059FDB8A}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0C40F472-7407-4467-8914-1DEA7C326972}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{212E6D43-6062-492A-B8CC-144669FF11ED}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{224FE662-1E6D-4BC0-AEBB-9E2FB4057BE9}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3A807417-B46D-4D37-8C9A-19AC6DE204F9}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3CC60715-D6C5-429D-830E-43FA3F86C61D}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4517D94C-19BA-46FA-BE66-2A30CEAC4A85}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{555D7146-94A8-4C94-AE76-C39CDC7F7705}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{59D188FA-757A-424E-8C93-F58FFD896BD7}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8120D9D6-785C-4413-9C0C-DF2028C56FAD}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{823AE2EB-E62C-4847-B192-C99B91B92416}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9B4F7CFE-987D-410E-A8E4-20182E0B3C24}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9B9A45F4-18FC-484A-BACA-076D78273D8E}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A6D54287-7939-466A-8579-92546D946C8C}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A78EDAFB-926F-4D93-AB13-8232D7378EB1}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{82351433-9094-11D1-A24B-00A0C932C7DF}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5645E0E7-FC12-43BF-A6E4-F9751942B298}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C7BF8F4B-7BC7-4F42-B944-3D28A3A86D8A}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{5645E0E7-FC12-43BF-A6E4-F9751942B298}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{A5A51D2A-505A-4D84-AFC6-E0FA87E47B8C}
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C7BF8F4B-7BC7-4F42-B944-3D28A3A86D8A}
[-] Klíč smazán: HKU\.DEFAULT\Software\Ge-Force-nv
[-] Klíč smazán: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\GlobalUpdate
[-] Klíč smazán: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\OB
[-] Klíč smazán: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\Ge-Force-nv
[-] Klíč smazán: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\drpsu
[-] Klíč smazán: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
[-] Klíč smazán: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\AppDataLow\Software\Ge-Force
[-] Klíč smazán: HKU\S-1-5-21-3333978533-3563493420-2065199503-1000\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppContainer\Storage\windows_ie_ac_001\Software\Ge-Force
[#] Klíč smazán po restartu: HKU\S-1-5-18\Software\Ge-Force-nv
[#] Klíč smazán po restartu: HKCU\Software\GlobalUpdate
[#] Klíč smazán po restartu: HKCU\Software\OB
[#] Klíč smazán po restartu: HKCU\Software\Ge-Force-nv
[#] Klíč smazán po restartu: HKCU\Software\drpsu
[#] Klíč smazán po restartu: HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
[#] Klíč smazán po restartu: HKCU\Software\AppDataLow\Software\Ge-Force
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\AppDataLow\SOFTWARE\Crossrider
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Ge-Force
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\GlobalUpdate
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Sense
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\WISECLEANER
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Ge-Force-nv
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\SysMenu.DLL
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@staging.google.com/globalUpdate Update;version=4
[-] Klíč smazán: HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@staging.google.com/globalUpdate Update;version=10
[-] Hodnota smazána: HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN\FEATURECONTROL\FEATURE_BROWSER_EMULATION [WISEREGCLEANER.EXE]


***** [ Prohlížeče ] *****

[-] Firefox předvolby vyčištěny:
[-] [C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [extension] Smazáno: afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc
[-] [C:\Users\pos1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [extension] Smazáno: ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo


*************************

:: "Tracing" klíče smazány
:: Winsock nastavení vyčištěno

*************************

C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt - [11212 Bajty] - [17/07/2017 12:39:17]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [11380 Bajty] - [17/07/2017 07:53:37]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [11456 Bajty] - [17/07/2017 12:30:43]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt - [11434 Bajty] ##########


Zpět na “HiJackThis”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů